Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1008 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1008, extract 1, 17-12-1740

De kinderen Peeter Jan Jacobs verhuurders en Joris Cornelis Broomans huurder: Vanwege Jan Jacobs, Gabriel Jacobs, Jacobus Stijnen X Marie Jacobs, Peeter Vergouwen wed. van Catharina Jacobs, Cornelis Jacobs als voogd en Peeter Kenis toez. voogd der minderj. kinderen van wijlen Peeter Jan Jacobs, moeder was Elisabeth Kenis, verhuurden een stede met huis en stal,schuur, hof en dries, en land groot 1 gemet, de hoge weide erachter glegen 1/2 gemet, land 1 B, land genaamd neel Lemmens 1 gemet, land erbij gelegen 1/2 B, de hoge weide 1 gemet, weide de cruysheuvel 1 gemet. Verhuurd voor 6 jaar vanaf half maart 1741. Ingezet door Peeter Van Westerhoven op 39 gl en 4 hogen, hij heeft de huur overgelaten aan Joris Cornelis Broomans Actum 17-12-1740 (Fig. kaart n° 1308)

Bekijk kaart

Personen:

| 1008-001 |

Bundel 1008, extract 2, 31-1-1741

Verkoop bij evictie vanwege de priorin van Sint Margarietendael Antw. genaamd ter Nonnen van een stede met toebeh. en de wasdom erop staande op Terbeek, toebehorend aan Peeter Peeter Vermeiren tot verhaal van 15 jaar verloop van een rente van 800 gl kapitaal aan 4pct. Verkoop van een stede met huis en schuur, hof en land met dries op Terbeek groot 1/2 B, O en Z Cornelis Joos Vermeiren, N Jan Van Oirle n. ux. Land en weide achter de stede 1 gemet, land op Hesschotakker 1 L, land en weide in de Mosvoorden 7 L, hooimade op Schouwbos 1 L, beemdeken het rietbeemdeken 1 L, weide in de Mosvoorden 1 L, land en weide op de Herseling 9 L, een hooimade op 't Hoogbos 1/2 B, Op de 3° zitdag 31-1-1741 was Joan Jozef de Ridder de hoogste bieder op 1000 gl Actum 31-1-1741 (Fig. kaart n° 2149)

Bekijk kaart

Personen:

| 1008-002 |

Bundel 1008, extract 3, 16-3-1741

Verkoop bij evictie vanwege juffr. Anna Filipina Reyns cum sorore aanlegger tegen verscheiden steden en goederen op Terbeek toebehorend aan Adriaan Peeter Coecken, Jan Cornelis Aernouts, Huybrecht Jan Lenaerts. Tot verhaal van 19 jaar verloop van een rente van 10 1/4 veertelen koren, belopende alsoo naer den Spijcker gerekend de somme van 530 gl 10 st... Verkoop van een stede met huis en hof, dries en land er aan 30 L op Terbeek, O Peeter Joris Coecken weide en zijn andere stede, Z de straat, N Jan Joris Coecken, land bij de vs stede 2 L, W Maeyken Cornelis Van de Mierop, Een stede met huis, hof dries en land erbij 1 B naast de vs stede, O weide van Peeter Joris Coecken en Wouter Peeter Ooms, Z de straat of inslag, W de vorige stede, land het Craeyen 1/2 B, Een stedeken zonder het huis genaemd het Swaentien op 's heeren straat en 1 L land erbij gelegen in de stede van Peeter Joris Coecken aen 't valveken Terbeek, Z de straat Koper = Peeter Huybrechts voor 300 gl ten behoeve van de evicenten Actum 16-3-1741 (Fig. kaart n° 1268 a en b en 1365)

Bekijk kaart

Personen:

| 1008-003 |