Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1003 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1003, extract 1, 21-11-1736

Vanwege Elisabeth Peeter Broomans, wed. Peeter Huybrecht Francken, Peeter Dielis Francken en Adriaan Peeter Broomans, voogden der wed. en kinderen, Adriaan Somers en Pereyntien Peeter Francken, verhuren een stede met huis, schuur en stal, hof en dries, en land groot 2 1/2 L, gelegen op Sneppel in de Ambachtstraat, door de wed. tegenwoordig bewoond, O Wouter Van Gorp, Z Maeyken De Wijse, N de straat, erve en dries bij de stede 1 1/2 L, O en N de straat, W Wouter Van Gorp, land en weide 5 L, O de stede en Jacobus Meyvis, N de Ambachtstraat, De wed. reserveert de kamer in het huis om er te wonen. Verhuurd aan Jan Van Tichelt voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1737 voor de som van 18 gl. Actum 21-11-1736 (Fig. kaart n° 1770 en 1771)

Bekijk kaart

Personen:

| 1003-001 |

Bundel 1003, extract 2, 18-12-1737

Verkoop van bomen vanwege Cornelia Antoon Goossens, wed. Aert Jan Van Gorp, ook vanwege Peeter Jan Van Gorp en van Jan Antoon Goossens, voogden der kinderen voor de helft, Cornelis Marijnissen, ook voor zijn 2 zusters, Hendrik Jan Bartholomeeusen n.ux. Laureys Van Gorp, Jan Van Gorp, erfg. van Jan Van Gorp voor de andere helft: Verkoop van eikenbomen gestaan in de Katerstraat onder Sneppel aan de stede van de vs wed. Aert Van Gorp. 1° Kavel = 6 eikenbomen gekocht door Hendrik Van Staeyen voor 25 gl, 2° Kavel = 9 eikenbomen gekocht door Guilliam Vercauteren voor 20 gl, 3° Kavel = 7 eikenbomen, Guilliam Vercauteren voor 33 gl, 4° Kavel = 7 eikenbomen aan Guilliam Vercauteren voor 25 gl. 5° kavel = appelbomen niet verkocht Actum 18-12-1737

Personen:

| 1003-002 |