Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1002 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1002, extract 1, 18-7-1735

De lange roede der stad Antwerpen: N. Van Tolhuysen, lange roede te Antwerpen: verpachting van kavelen koren, haver, boekweit en hooi, competerende Antoon Bartholomeeusen wonend op de stede der erfg. Cornelius Schatten op Terbeek, ten behoeve der borgemeesters en collecteurs. Actum 18-7-1735 (Fig. kaart n° 2181)

Bekijk kaart

Personen:

| 1002-001 |

Bundel 1002, extract 2, 3-10-1735

Frans Cornelis Vermeiren als voogd en Reinier Matthijs Ooms als toez. voogd der minderj. kinderen van Cornelis Joos Vermeiren, moeder is Catharina Matthijs Ooms, verhuren een stede met huis en schuur aan elkaar, hof en dries met land en weiden groot 3 B, ea percelen op Terbeek, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1736. Verhuurd aan Antoon Bartholomeeusen voor de som van 36 gl. Actum 3-10-1735 (Fig. kaart n° 2130)

Bekijk kaart

Personen:

| 1002-002 |