Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1001 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1001, extract 1, 21-4-1735

De bedezetters van Loenhout verhuurden een stuk land waar een huis op gestaan heeft groot 4 L op Sneppel heyken, O Merten Laureyssen, Z Jacob Venincx, W en N de straat, een perceel land 4 L, O de straat, Z de erfg. Bastiaan Bartholomeeusen, deze goederen behoren toe aan de erfg. Adriaan Keisen, ze worden verhuurd om de dorpslasten te betalen. Verhuurd vanaf half maart 1735 aan Hendrik Wouter Quirijnen. Actum 21-4-1735

Personen:

| 1001-001 |

Bundel 1001, extract 2, 21-4-1735

Uit kracht van evictie wordt vanwege Pedro Herry verhuurd een stede met huis en hof, 5 L in de Katerstraat, O en N Jan Van Gorp, Z de straat, W Jenneken Naes Janssen. Deze stede behoort toe aan de erfg. Dierck Naes Janssen, de huidige gebruiker is Joos Jan Adriaensen. Verhuurd aan Adriaan Rombout Vergouwen. Actum 21-4-1735 (Fig. kaart n° 2069 en 2070)

Bekijk kaart

Personen:

| 1001-002 |

Bundel 1001, extract 3, 6-7-1734

De schout uit kracht van Commissie en Autorisatie verleend door Hendrik Diercx voor notaris Antoon Jacob Gerardi te Hoogstraten, verkoopt een vervallen huis met schuur, turfhuis en schaapskooi op Popendonk, ten behoeve van borgemeesters en collecteurs. 1° Koop: het vervallen huis, hout en steen zonder de grond, van de grond te ruimen, ingezet door de schout op 11 gl en 4 hogen, 2° Koop: het turfhuis en schaapskooi aan elkaar staande van de grond te ruimen, ingezet door de schout op 14 gl en 3 hogen, 3° Koop: de schuur met het stro van de grond te ruimen, ingezet door Cornelis Wouter Raets op 39 gl en 3 hogen. Actum 6-7-1734

Personen:

| 1001-003 |

Bundel 1001, extract 4, 18-8-1734

De schout met toestemming van Hendrik Cornelis Diercx tot publieke verkoop van een stede op Popendonk: 3° Koop = de stede met huis, schuur, nu ten dele afgebroken en niet mee verkocht, alleen de grond met hof en dries en land, groot 1 B op Popendonk O de kinderen Lenaert Van de Cloot en Dielis Jacob Willemsen, Z en W de straat,N Peeter Van Tichelt, Op 2-8-1734 ingezet door Adriaan Aernouts op 50 gl, verhoogd op 171 gl en 10 hogen door Jacobus Van den Akkerveken, deed de koop voor Jan Geert Kievits. Actum 18-8-1734 (Fig. kaart n° 1255)

Bekijk kaart

Personen:

| 1001-004 |