Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1000 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1000, extract 1, 7-12-1733

De voogden der weeskinderen van de wed. Jacobus Meyvis verhuren de kamer en de schuer met alnoch 14 L land ende weyde daeraen gelegen tot Sneppel soo ende gelijck 't selve is gebruyckt bij de vs weduwe... voor 2 jaar vanaf half maart 1734 verhuurd aan Adriaan Antoon Peeters voor 10 gl. Actum 7-12-1733 (Fig. kaart n° 1968 en 1969)

Bekijk kaart

Personen:

| 1000-001 |

Bundel 1000, extract 2, 14-10-1733

Lambrecht Broomans als voogd en Michiel Jan Claessen als toez. voogd van 't minderjarig weeskind van Cornelis Broomans, verhuren de stede van het weeskind, laatst gebruikt door Lambrecht Broomans. Voor 6 jaar verhuurd aan Lambrecht Cornelis Broomans, ingezet op 3 gl en 2 hogen. Actum 14-10-1733 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

| 1000-002 |

Bundel 1000, extract 3, 15-3-1734

Lenaert Huybrechts als voogd en Cornelis Cornelis Van Tichelt toez. voogd der weeskinderen Huybrecht Lenaert Huybrecht, verhuren de stede der weeskinderen laatst gebruikt door Peeter .. Peeter Jan Aernouts. Voor 6 jaar vanaf half maart 1734 verhuurd aan Cornelis Verboven voor 30 gl.

Personen:

| 1000-003 |

Bundel 1000, extract 4, 14-12-1233

Op 4-12-1733 verscheen voor de schout van Loenhout en de stadhouder van lenen, schepenen en leenmannen Sr. Gerardus Van Opdorp, wonend in Essen met volmacht van juffr. Catharina Dircksen, wed. Sr Jacobus Annony. Zij verhuurde aan Adriaan Peeter Broomans sekere stede met huysinge ende hove, land en weyde, bemden en bosvelden en heyde, samen 25 gemeten alhier in den gehuchte van Popendonck..voor een termijn van 7 jaar beginnend met Nieuwjaar 1734, de pacht bedraagt 50 gl de eerste 3 jaren, dan 60 gl jaarlijks. Actum 14-12-1233 (Fig. kaart n° 1281)

Bekijk kaart

Personen:

| 1000-004 |