Schepenregisters Antwerpen (1394-1499)

Het Oud Archief van Loenhout bevat stukken die teruggaan tot omstreeks het jaar 1500, met enkele uitzonderingen. Dit betekent echter niet dat er geen oudere archiefstukken bestaan. Zo bevinden er zich in het Schepenarchief van de stad Antwerpen niet minder dan 1655 akten die de zoekterm 'Loenhout' bevatten en dateren uit de periode 1394 - 1499. Meestal gaan de akten over personen of goederen te Loenhout. U vindt op onze website de regesten van deze akten, zoals ze door het Felixarchief ter beschikking gesteld zijn, alsook rechtstreekse koppelingen naar de locaties op de website van het Felixarchief, waar u de originelen kan inkijken.