E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

Br. Jozef Koeken 1921-

  Terug naar overzicht

Curriculum Vitae

  • Geboren te Wernhout op 30/1/1921
  • Trad binnen te Scheut op 1/5/1940
  • Legde zijn geloften af op 1/11/1941
  • Afreis naar Kongo op 26/11/1947
Broeder Jef Koeken heeft verschillende jaren bij P. Vissers gezeten en als een broeder ergens enkele jaren geweest is laat hij er sporen achter die de tijd trotseren. Zo kunt ge in Ndekesha het klooster voor inlandse zusters gaan bewonderen dot door hem werd gebouwd. Omdat er helaas zo weinig missiebroeders zijn, heeft men ze overal nodig en sinds enkele tijd is hij verplaatst naar Tshikula, niet ver van zijn oude post en van Kabwe, waar zijn broer is.

Om de uiterlijke werkzaamheden van de missiebroeder het best te typeren zouden we hem misschien "meestergast" kunnen noemen. Bij de stichting van een missiepost begint men gewoonlijk met voorlopige gebouwen. Eén voor één, naargelang er geld in kas is, bouwmaterialen en arbeidskrachten voorhanden zijn, rijzen er dan stenen gebouwen op die in gelijk welk dorp van Vlaanderen niet uit de toon zouden vallen. Zet de jongens- en meisjesschool van Tshikula naast die van Loenhout: weet u dat die school minstens 33 schoollokalen omvat, waar plaats is voor ruim 50 leerlingen?

Het grote werk van de broeder is bouwen: hierbij moet hij ten eerste al zorgen voor materialen. Hij moet goede kleiaarde opzoeken voor het maken van de brikken. Terplaatse worden ze gebakken in veldovens die uitsluitend met hout gestookt worden. Ook de pannen worden daar vervaardigd. Hout is er in overvloed en men heeft er keus tussen het beste. Alleen moet ge u de moeite troosten het te gaan kappen en te zagen volgens vereiste dikte en lengte. Oef! Wat een miserie om steeds gereed te zijn met uw bevelen en richtlijnen om de inlandse arbeiders in de wiggel te houden. Het moet hen allemaal van te voren met hand en tand uitgelegd worden en als ze het schijnen gesnapt te hebben, moet ge nog goed uit uw ogen zien of ze doen alles averechts. En toch spelen onze broeders het klaar: hele modeldorpen zijn zo in Kongo reeds uit het oerwoud opgerezen.

Aan iedere missie is gewoonlijk nog een boerderij of plantage verbonden en als men iets plant kan men het toch ook niet in het wilde laten opgroeien. Wat er van terecht zou komen, zullen de boeren van Loenhout wel altijd weten.

Bij dit alles komt nog bij dat er gedurig herstellingen moeten uitgevoerd worden aan gebouwen of machines en het gaat ginder niet op van de loodgieter te roepen voor dit en de elektrieker voor dat. Men moet er zich zelf behelpen.

En kent de broeder al die stielen voor hij vertrekt? Antwoord: als 't moet kan men meer dan men van zich verwacht had als de handen maar op de juiste plaats staan.

Uit: Loenhouts missionarissen (1955)

  Terug naar overzicht