Volkstelling Loenhout 1698

Volkstelling Loenhout 1698

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.1

Jan Adams ende Maeijken Anthonissen sijn huijsvrouwe, Adam, Anneken ende Cornelie hun kinderen

Personen: Jan Adam WOUTERS Adam Jan ADAMS Cornelie Jan ADAMS Anneken Jan Adam WOUTERS

| 1698-0001 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.3

Adriaen Matthijs Adriensens ende Maeijken Jan Centen sijn huijsvrouwe, Jenneken, Corneel, Mariken ende Peeter ende Matthijs hun kinderen

Personen: Marie Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Maeijken Jan Cornelis CENTEN Cornelis Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Matthijs Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Jenneken Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Peter Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Adriaen Matthijs ADRIAENSEN

| 1698-0002 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.4

Arnaut Corneli Arnauts ende Jenneken Jans Van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Cornelie, Jan, Corneel ende Adriaen hun kinderen

Personen: Jan Arnaut Cornelis ARNAUTS Cornelie Arnaut Cornelis ARNAUTS Jenneken Jan Aert VAN TYCHEL Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Cornelis Arnaut Cornelis ARNAUTS

| 1698-0003 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.5

Corneel Corneli Aernauts eende Jenneken Adriaen Theeus sijn huijsvrouwe, barbel hun kint (enkel 1698)

Personen: Jenneken Adriaen Bastiaen THEEUS Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Barbel Corneel Corneel ARNAUTS

| 1698-0004 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.7

Cornelis Peeter Aernauts ende Catelijn Laureijssen sijn huisvrouwe, Mattheus, Marie, Laureijs, Jan, Jacob, Adriaen, Catelijn, Peeter, Willem ende Jan-Louis, hun kinderen, Adriaen Corneel Verheijen, cnecht, Anneken Cornelissen, meijssen

Personen: Mattheus Cornelis Peter ARNAUTS Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Jacobus Cornelis Peter ARNAUTS Peter Cornelis Peter ARNAUTS Willem Cornelis Peter ARNAUTS Cathrien Corneel Peter ARNAUTS Jan Cornelis Peter ARNAUTS Jan-Louis Cornelis Peter ARNAUTS Marie Corneel Peter ARNAUTS Adriaen Cornelis Jacob VERHEYEN Laureijs Corneel Peter ARNAUTS

| 1698-0005 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.9

Lambrecht Arnauts ende Jenneken Jan Huybrechts sijn huisvrouw, Maeijken hun kint (enkel 1698)

Personen: Lambrecht Aert Cornelis ROMBOUTS Maeijken Lambrecht ARNAUTS

| 1698-0006 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.11

Mijnheer Benedictus de Altuna, pastoir, Mijnheer Bonaventura vander Haghen, cappellaen, Laurina Pachters, meijssen

Personen: Bonaventura VAN DER HAGHEN

| 1698-0007 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.12

Corneel Corneel Aerts ende Maeijken Jacobs sijn huijsvrouwe

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis AERTS Maeijken Jacob Jan Goris DONCKERS

| 1698-0008 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.13

Jan Aertssen ende Jenneken Goris Claessen sijn huijsvrouwe, Jan, Peerijn ende Goris hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jenneken Goris CLAESSEN

| 1698-0009 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.14

Anthoon Anthonissen ende Elisabeth Nijs Van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Corneel ende Marie Cornelis van Tijchelt haer voorkinderen, Anthoon Jan Quirijnen, cnecht (enkel 1698)

Personen: Anthonis Jan Antonij QUIRIJNEN Marie Cornelis Aert VAN TYCHELT Lisken Nijs Jan VAN TYCHELT Anthonis Antonij Adriaen BARTHOLOMEUSEN Cornelis Cornelis Aert VAN TYCHELT

| 1698-0010 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.15

Anthoon Luijcas Anthonissen ende Marie Janssen sijn huijsvrouwe, Jan ende Elisabeth, hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Anthonis Luijcas ANTONISSEN Elisabeth Antonij Luyc ANTONISSEN Marie Jan Aert RENNEN

| 1698-0011 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.16

Luijcas Anthonissen ende Maeijken Conincx sijn huijsvrouwe, Marie ende Jan sijn voorkinderen, Michiel, Jacobmijn, Cornelie ende Peeter hun kinderen

Personen: Lucas ANTHONISSEN Maeijken Wouter Peter CONINCKX Cornelie Luyc ANTONISSEN

| 1698-0012 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.17

Peeter Anthonissen ende Anthoon Peeter Anthonissen sijnen sone, Adriaentien Jan Dockus sijn meijssen ende Cornelie Corneel Van Gastel, koeijwachter

Personen: Anthonis Peter Antonij ADRIAENSEN Peter Antonij ANTHONISSEN

| 1698-0013 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.18

Wauter Jan Anthonissen, Marie ende Cornelis sijn kinderen

Personen: Cornelis Wouter Jan ANTONISSEN

| 1698-0014 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.20

Willem Antonissen ende Geertruijt Oeijen sijn huisvrouw (enkel 1698)

Personen: Geertruyt OEIJEN

| 1698-0015 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.21

Neeltien Christiaenssen weduwe van Anthoni Bernaerts ende Elisabeth Anthoni Bernaerts haer dochter

Personen: Neeltien Peter CHRISTIAENS Anthonis Bernaert Peter VAN AKEN Elisabeth Antonij Bernaert VAN AKEN

| 1698-0016 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.22

Jacob Bevers ende Marie Adriaen De Backer sijn huijsvrouwe, Adriaen, Sijmon, Anneken ende Jan hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jan Jacob Simon BEVERS Jacob Simon Marijnis BEVERS Adriaen Jacob Simon BEVERS Anneken Jacob Simon BEVERS

| 1698-0017 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.23

meester Huijbrecht Bode ende Anne Marie van Beeck sijn huijsvrouwe, Anneken hun kint (enkel 1698)

Personen: Anna-Maria VAN BEECK Hubert Jan Huybrecht BODE Anneken Huybrecht Jan BODE

| 1698-0018 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.24

Christina vander Buyten, weduwe van Joan Bode, Arnaut, Jan, Emerens, Marie, Margo haer kinderen, Francis Oomen, Jan Hoeck ende Janfris, costkinderen, Mattheus vander Buijten, Jacob Meijvis, cnechten, Emerens Mans, meijssen

Personen: Joan Huybrecht BODE Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Margo Jan Huybrecht BODE Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Emerens Andries MANS Arnoldus Jan Huybrecht BODE Mattheus Laureys Geert VAN DER BUYTEN Mariken Jan Huybrecht BODE

| 1698-0019 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.25

Cornelis Lambrecht Broomans ende Cornelie Lenaert Van de Cloot sijn huisvrouwe, Elisabeth hun kint, Marie Sijmon Rombauts, meijssen (enkel 1698)

Personen: Marie Simon Goris ROMBOUTS Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT

| 1698-0020 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.26

Lambrecht Broomans ende Maeijken De Wijs, sijn huijsvrouwe, Peeter Lambrecht Broomans sijnen voorsone, Adriaentien Lenaert Van Cloot haer voordochter, Elisabeth ende Willem hun nakinderen, Peeter Wauter Ooms, scheiper

Personen: Willem Lambrecht Cornelis BROOMANS Peter Wouter Peter OOMS Adriaentien Lenaert VAN DER CLOOT Peter Lambrecht Cornelis BROOMANS

| 1698-0021 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.27

Peeter Broomans ende Peerijntien Adriaen Martens sijn huijsvrouwe, Cornelie, Corneel, Adriaen ende Peeter hun kinderen, Joos Jan Corneel Theuns, cnecht

Personen: Peerijn Adriaen Cornelij MARTENS Joos Jan Cornelis THEUNS Peter Cornelis Lambrecht BROOMANS Peter Peter Cornelis BROOMANS

| 1698-0022 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.28

Heijndrick Broucatus ende Lisken van der Buijten sijn huijsvrouwe ende Cornelie hun kinderen

Personen: Hendrick Stoffel BROCATUS Lisken Peter Geert VAN DER BUYTEN Cornelie Hendrik Stoffel BROCATUS

| 1698-0023 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.32

Goris Christiaensen ende Anneken Adriaen Vermeiren sijn huijsvrouwe, Barbel Vondelingh, Adriaentien Jacobssen houkint, Dinghen, Christiaensen, meijssen (enkel 1698)

Personen: Dinghen Christiaen Cornelis CHRISTIAENSEN Joris Christiaen Cornelis CHRISTIAENSEN Anneken Adriaen Cornelis VERMEEREN

| 1698-0024 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.33

Jan Christiaensen ende Tanneken Corneel Van Aecken sijn huijsvrouwe, Corneel, Tanneken, Jan ende Peeter hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Cornelis Jan CHRISTIAENS Tanneken Jan Kersten JORIS Jan Christiaen Peter JORIS Jan Jan Kersten JORIS Peter Jan CHRISTIAENS

| 1698-0025 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.34

Peeter Willem Christiaenssen ende Elisabeth Heyndricx de Vont sijn huijsvrouwe, Willemijntien hun kint, Adriaen Michiel de Backer, cnecht (enkel 1698)

Personen: Peter Willem Adriaen CHRISTIAENSEN Elisabeth Hendrik DE BONT Willemijn Peter Willem CHRISTIAENS

| 1698-0026 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.35

Corneel Claessen ende catelijn Jan Lippens sijn huijsvrouwe, Marie hun dochter ende Corneel Jan Lippens haeren voorsone, Peeter Corneel Gijsen, cnecht

Personen: Maeijken Cornelis Claes LENAERTS Peter Cornelis Claes GIJSEN Cornelis Claes Cornelis LENAERTS

| 1698-0027 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.38

Jan Claessen,Michiel, Peeter, ende Naentien sijn kinderen

Personen: Naentien Jan CLAESSEN Jan Jan CLAESSEN Michiel Jan CLAESSEN

| 1698-0028 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.40

Heijndrick Clair ende Marie Laureijssen sijn huijsvrouwe, Margriet sijn voordochter, Jenneken ende Heijnderien hun kinderen

Personen: Marie LAUREIJSSEN

| 1698-0029 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.42

Peeter joris Coecken ende Catelijn Adriaen Huyben sijn huisvrouwe, Joris, Adriaen, Jan, Catharina, Peeter, Cornelie ende Anneken hun kinderen

Personen: Jan Peter Joris KOEKEN Adriaen Peter Joris KOEKEN Anneken Peter Joris KOEKEN Cornelie Peter Joris KOEKEN Peter Peter Joris KOEKEN Joris Peter Joris KOEKEN Peter Joris KOEKEN Cathalijn Peter Joris KOEKEN

| 1698-0030 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.43

Corneel Jan Conincx ende Cornelie Boomaerts sijn huijsvrouwe, Corneel ende Mariken hun kinderen

Personen: Mariken Cornelis Jan CONINCX Cornelis Cornelis Jan CONINCX Cornelis Jan Antonij CONINCX

| 1698-0031 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.44

Jan Anthoni Conincx ende Jenneken Janssen sijn huisvrouwe, Laureijs hunnen sone

Personen: Jan Antonij Geert CONINCX Laureys Jan Antonij CONINCX

| 1698-0032 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.45

Jan Wauter Cornelissen ende Heijltien Heijndrick Janssen sijn huijsvrouwe, Marie, Cornelie, Wauter, Jan, Anthoni ende Peeternelleken hun kinderen

Personen: Heijltien Hendrik Peter JANSSEN Peternelle Jan Wouter CORNELISSEN Marie Jan WOUTERS Wouter Jan WOUTERS Jan Wouter CORNELISSEN Anthonis Jan WOUTERS Cornelie Jan WOUTERS Jan Jan Wouter CORNELISSEN

| 1698-0033 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.46

Elisabeth Gabriel Peeter Joris weduwe van Jacob Jan Crock, Marie Jacob Crock haer dochter

Personen: Jacob Jan Jacob CROCK Marie Jacob Jan CROCK Lisken Gabriel Peter JORIS

| 1698-0034 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.47

Jacob Corneel Crocx ende Lisken Lenaert Wiercx sijn huijsvrouwe, Marijnis Jacob Crocx sijnen sone, Wauter, Jan ende Adriaentien Peeter heijndrickx haere kinderen (enkel 1698)

Personen: Lisken Lenaert Jan WIERCKX Jan Peter Hendrik MICHIELSEN Jacob Cornelis Jacob CROCK Wouter Peter Hendrik MICHIELSEN Marijnis Jacob Cornelis CROCK

| 1698-0035 |

Volkstelling Loenhout 1698, nr.49

Michiel de Backer ende Maeijken Anthoni Mertens sijn huijsvrouw, Neliken ende Maeijken sijn dochters, Theuntien Adriaen Janssen haer dochter, Jan Peeter Janssen (enkel 1698)

Personen: Theuntien Adriaen Jan LOECKERS

| 1698-0036 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.50

Michiel_Jacob de Backer ende Margriet Jan Sijmons sijn vrouwe, Adriaen, Maeijken ende Cornelie hun kinderen (staat onder 1698, moet zijn 1693)

| 1698-0037 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.51

Jan Janssen de Brouwer ende Elisabeth Gabriel Goris (enkel 1698)

Personen: Elisabeth Gabriel Goris GABRIELS

| 1698-0038 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.53

Peeter de Bie ende Elisabeth Adams van Geel sijn huijsvrouwe, Anneken, Jacobus, Cornelie ende Dinghen, hun kinderen (staat verkeerdelijk onder 1693)

Personen: Peter Claes Peter DE BIE Jacob Peter Claes DE BIE Anneken Peter Claes DE BIE Cornelie Peter Claes DE BIE Elisabeth Adam Balten VAN GEEL Dinghen Peter Claes DE BIE

| 1698-0039 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.54

Neeltien Jan Engelen weduwe van Adriaen Deckers, ende Cornelis Adriaen Deckers haeren sone

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS Neeltien Jan Jan ENGELEN Cornelis Adriaen DECKERS

| 1698-0040 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.55

Bastiaen Joos Deckers

Personen: Bastiaen Joos Adriaen DECKERS

| 1698-0041 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.56

Lijntien Corneli Deckers weduwe van Corneel Joos Deckers, Betteken ende Joos haer kinderen

Personen: Catelijn Cornelis Adriaen DECKERS Joos Cornelis Joos DECKERS Elisabeth Cornelis Joos DECKERS Cornelis Joos Adriaen DECKERS

| 1698-0042 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.57

Jan Deckers ende Anneken Corneli Goossens sijn huijsvrouwe, Adriaen, Catharine, Hanneken ende Cornelie sijne voorkinderen

Personen: Catharina Jan Adriaen DECKERS Cornelie Jan Adriaen DECKERS Jan Adriaen DECKERS Adriaen Jan Adriaen DECKERS Susanna Jan Adriaen DECKERS

| 1698-0043 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.58

Heijndrick De Crom ende Jacobmijn Joris Coecken zijn huijsvrouwwe, Marie, Corneel, Adriaen, Willem, Heijndrick ende Bastiaen hun kinderen

Personen: Willem Hendrik Cornelis DE CROM Bastiaen Hendrik Cornelis DE CROM Hendrik Cornelis Jan DE CROM Jacobmijn Joris Adriaen KOEKEN Cornelis Hendrik Cornelis DE CROM Adriaen Hendrik Cornelis DE CROM Hendrik Hendrik Cornelis DE CROM Marie Hendrik Cornelis DE CROM

| 1698-0044 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.59

Cornelis de Cuijper ende Cornelie Jan Rennen sijn huijsvrouwe, Jenneken, Catelijntien ende Mariken hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Cornelie Jan Cornelis RENNEN Catelijntien Cornelis Jacob DE CUYPER Mariken Cornelis Jacob DE CUYPER Jenneken Cornelis Jacob DE CUYPER Cornelis Jacob Peter DE CUYPER

| 1698-0045 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.60

Maeijken Willem Jan Wellens ende Jacobus de Cuijpere haeren sone

Personen: Jacobus Jacob Peter DE CUYPER Maeijken Willem Jan WELLENS

| 1698-0046 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.62

Corneel de Haen ende Naentien Rombauts sijn huijsvrouwe, Corneel Schoepen haeren voorsone, Jan Corneel de Haen hun kint

Personen: Adriaentien Simon Goris ROMBOUTS Cornelis Adriaen Adriaen DE HAEN Jan Cornelis Adriaen DE HAEN

| 1698-0047 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.63

Jan de Visser ende Peeter sijnen sone (enkel 1698)

Personen: Peter Jan Willem DE VISSCHER Jan Willem DE VISSCHER

| 1698-0048 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.64

Jan de Wijse ende Alegonde sijne dochter

| 1698-0049 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.65

Peeter de Wijse ende Marie Jan Wens sijn huijsvrouwe, Elisabeth hun kint, Mijntien van Westerhoven, meijssen (enkel 1698)

Personen: Willemijn Geert Peter VAN WESTERHOVEN Marie Jacob JAUWENS

| 1698-0050 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.66

Heijndrick Jan Diels ende Anne Bernaert Weerts sijn huijsvrouw, Jenneken hun kint (enkel 1698)

Personen: Anne Bernaert Matthijs WEERTS Jenneken Hendrik Jan DIELS Hendrik Jan Hendrik DIELS

| 1698-0051 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.67

Cornelia Jan Lenaerts weduwe van Jan Diels ende Peeter Jan Diels haeren sone (enkel 1698)

Personen: Peter Jan Hendrik DIELS Cornelie Jan Cornelis LENAERTS Jan Hendrik Jan DIELS

| 1698-0052 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.70

Naentien Laureijssen weduwe van Goris Gabriels (enkel 1698)

Personen: Goris Gabriel Goris GABRIELS

| 1698-0053 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.71

Ijken Peeter Verkoeijen, weduwe van Peeter Jan Gabriels, Cornelis Peeter Jan Gabriels haeren sone, Corneel Anthoni ende Peeter Anthonie Gabriels, cnechten, Sijmon Marijnis Bevers, scheiper, Anneken Adriaen Vermeiren ende Naentien Aert Schrauwen, meijssens

Personen: Peter Antonij Jan GABRIELS Cornelis Antonij Jan GABRIELS Cornelis Peter Jan GABRIELS Peter Jan GABRIELS Ijken Peter Jan VERCOEYEN Naentien Aert Cornelis SCHRAUWEN

| 1698-0054 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.72

Jonas Geerts ende Elisabeth Jan Anthonissen sijn huijsvrouwe, Cornelie, Geert, Mariken ende Jan hun kinderen

Personen: Jonas Geert VERSCHUEREN Jan Jonas Geert VERSCHUEREN Marie Jonas Geert VERSCHUEREN Elisabeth Jan ANTONISSEN

| 1698-0055 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.73

Jacobus Godrije ende Jenneken Vorsselmans sijn huijsvrouwe, Jan, Claes, Peeter ende Geert hun kinderen

Personen: Jenneken Geert Kersten VORSELMANS

| 1698-0056 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.74

Steven Godrij ende Jenneken Anthoon Martens sijn huijsvrouwe, Anthoni Corneli Rommens ende Anthonet Jan Wauters sijn huijsvrouwe, Adriaentien hun dochter, Peeter Cornelissen der voorscreven Jennekens voorsone (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Antonij Cornelis ROMMENS Anthonet Jan WOUTERS Anthonis Antonij Cornelis ROMMENS Peter CORNELISSEN

| 1698-0057 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.75

Corneel Goossens ende Magdaleen Gabriels sijn huijsvrouwe, Aert ende jan-Baptist hun sonen, Catelijn Anthoni Jan Gabriels, meijssen, Marie Jan deckers, meijssen, Corneel servaes, koeijwachter

Personen: Catelijn Antonij Jan GABRIELS Jan-Baptist Cornelis Cornelis GOOSSENS Magdaleen Jan GABRIELS Marie Jan Adriaen DECKERS

| 1698-0058 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.76

Jenneken Naes Janssen weduwe van Jan Matthijs Goossens, Jan ende Pauwelijn Jan Goossens, haer kinderen

Personen: Jan Jan Matthijs GOOSSENS Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Pauwelijn Jan Matthijs GOOSSENS

| 1698-0059 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.77

Jan Peeter Goossens ende Anneken Simons sijn huisvrouwe, Peeter hun kint

Personen: Peter Jan Peter GOOSSENS Anneken Simon SIMONS Jan Peter Matthijs GOOSSENS

| 1698-0060 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.78

Matthijs Anthoon Goossens ende Adriaentien Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Anthoon, Corneel, Neeltien, Betteken ende Caetien hun kinderen

Personen: Neeltien Matthijs Antonij GOOSSENS Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 1698-0061 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.79

Matthijs Jan Goossens ende Jenneken Christiaen Wauters sijn huijsvrouwe, Catelijn ende Christiaen hun kinderen

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Jenneken Christiaen WOUTERS

| 1698-0062 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.80

Michiel Jan Goossens ende Neeltien Jan van Hoijdonck sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn ende Adriaen hun kinderen, Anthoon Adriaen van Halle, cnecht

Personen: Anthonis Adriaen Antonij VAN HAL Jan Michiel Jan GOOSSENS Michiel Jan Matthijs GOOSSENS Neeltien Jan Thomas VAN HOOYDONCK

| 1698-0063 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.81

Peeter Jan Goossens ende Elisabeth Peeter Nauts sijn huijsvrouwe, Marieken hun kint, Marie Heijndrick Govaerts, meijssen

Personen: Elisabeth Peter Antonij NOUTS Peter Jan Matthijs GOOSSENS Marie Peter Jan GOOSSENS

| 1698-0064 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.83

Peeter Gabriel Goris ende Elisabeth Willemssen sijn huijsvrouw

Personen: Elisabeth Willem Jan CRINCKELS Peter Gabriel GORIS

| 1698-0065 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.84

Jan Heestermans ende Cornelie Moons sijn vrouwe, Cornelis, Elisabeth ende Francis hun kinderen, Melssen de Cuijper ende Catelijn sijn vrouwe, Marie Hoeffnagels, haer sustersdochter

Personen: Elisabeth Jan Cornelis HEESTERMANS Catelijn VAN OERLE Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Francis Jan Cornelis HEESTERMANS Marie HOEFNAGELS Melsen Peter Peter DE CUYPER Cornelie Hendrik Aert MOONS

| 1698-0066 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.85

Baudewijn Heuvelmans ende Catelijn Vergauwen sijn huijsvrouwe, Cornelie, Anneken, Jenneken, Jan, Adriaentien, Caettien, Betteken, Marie ende Adriaen hun kinderen

Personen: Adriaentien Boudewijn Jan HEUVELMANS Marie Boudewijn Jan HEUVELMANS Jan Boudewijn Jan HEUVELMANS Elisabeth Boudewijn Jan HEUVELMANS Boudewijn Jan Baudewijn HEUVELMANS Catelijn Adriaen Wouter VERGOUWEN Jenneken Boudewijn Jan HEUVELMANS Anneken Boudewijn Jan HEUVELMANS Cornelie Boudewijn Jan HEUVELMANS Adriaen Boudewijn Jan HEUVELMANS Catharine Boudewijn Jan HEUVELMANS

| 1698-0067 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.86

Catelijn Anthoon van Aecken, weduwe van Adriaen Heijndricx, Corneel, Margriet, Anthoon, Elisabeth ende Bartel Adriaen Heijndricx haer kinderen, Claes Corneel Gijsen, cnecht

Personen: Bartel Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Anthonis Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Cornelis Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Elisabeth Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Adriaen Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Claes Cornelis GIJSEN Margriet Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Catelijn Antonij Peter VAN AKEN

| 1698-0068 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.87

Heijndrick Adriaen heijndricx ende Peerijntien Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Jan ende Peeter hun kinderen, Willemijntien Peeter Vorsselmans, meijssen

Personen: Hendrik Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Willemijn Peter Bastiaen VORSELMANS Peerijn Peter Jan GABRIELS Peter Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 1698-0069 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.88

Lenaert Huijbrecht Heijndricx ende Maeijken Jacob Theeus sijn huijsvrouwe, Jacob hunnen sone, Anthoni Jan Francuen, cnecht

Personen: Jacob Lenaert PHENIX Anthonis Jan Jan FRANCKEN Lenaert Huybrecht HENDRICX

| 1698-0070 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.89

Willem Heijndricx ende Jenneken Adriaen Martens sijn huijsvrouwe, Jacob hun kint

Personen: Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jenneken Adriaen Cornelis MERTENS Jacob Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN

| 1698-0071 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.90

Cornelis HUgens ende Catelijn Swaegemaeckers sijn huijsvrouwe, Anthonet hun dochter

Personen: Antonetta Cornelis Peter HUGENS Cornelis Peter HUYGENS

| 1698-0072 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.91

Marie Jan Van Ostaeijen, weduwe van Corneel Adriaen Huijben, Corneel ende Adriaen Corneel Huijben, haer kinderen, Jenneken, Jan ende Corneel Joris Coecken haer dochters kinderen

Personen: Jenneken Joris Jan KOEKEN Jan Joris Jan KOEKEN Cornelis Joris Jan KOEKEN

| 1698-0073 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.92

Jan Corneli Huijben ende Catelijn Peeter Goossens sijn huisvrouwe (enkel 1698)

| 1698-0074 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.93

Peeter Adriaen Huijben ende Laurens Goris Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Jan ende Corneel hun kinderen, David Bastaert

Personen: Emerens Goris GABREELS

| 1698-0075 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.94

Peeter Corneel Huijben ende Jenneken Adriaen Heijndricx sijn huijsvrouwe, Cornelie hun kint, Michiel Jacob Philipsen, cnecht (enkel 1698)

Personen: Michiel Jacob PHILIPSEN Jenneken Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN

| 1698-0076 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.95

Jan Huijbrechts ende Jenneken Heijndricx sijn huijsvrouwe

Personen: Jan Huybrecht Hendrik HUYBRECHTS Jenneken HENDRICX

| 1698-0077 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.96

Lenaert Huijbrechts ende Jenneken Peeter Luijcx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Peerijntien ende Jan hun kinderen

Personen: Huybrecht Lenaert Jan HUYBRECHTS Jenneken Peter Aert LUYCX Jan Lenaert Jan HUYBRECHTS Peerijn Lenaert Jan HUYBRECHTS

| 1698-0078 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.98

Jacob Jacobssen

| 1698-0079 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.100

Jan Peeter Jacobs ende Jacobmijn Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouwe, Wauter, Cornelis ende Peeter hun kinderen

Personen: Peter Jan PEETERS Wouter Jan Peter JACOBS Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS

| 1698-0080 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.101

Jacob Jacob Peeter Jans ende Margriet Jan de Crom sijn huijsvrouwe, Jan, Cornelis ende Marie hun kinderen

Personen: Margriet Jan Jan DE CROM Jacob Jacob Peter JANS Cornelis Jacob Jacob JANS Marie Jacob Jacob JANS Jan Jacob Jacob JANS

| 1698-0081 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.102

Maeijken Corneel Schrauwen, weduwe van Jan Jacob Peeter Jans, Peeter haeren sone, Cornelis Jan Peeter Joris haer dochters kint, Anneken Adriaen Theeus, Jan Peeter Joris

Personen: Jan Peter JORIS Jan Jacob Peter JANS Peter Jan Jacob JANS Maeijken Cornelis Aert SCHRAUWEN Cornelis Jan Peter JORIS

| 1698-0082 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.104

Corneel Heijndrick Janssen ende Adriaentien Peeter Luijcx sijn huijsvrouwe, Cornelis, Aert, Peeter ende Heijndrick hun kinderen, Dillis Jan Rombauts, cnecht, Anneken Matthijs Peeter Rombauts, meijssen, Heijndrick Janssen sijn vader daerover heert

Personen: Hendrik Cornelis HENDRICX Cornelis Cornelis HENDRICX Peter Cornelis HENDRICX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Dielis Jan Goris ROMBOUTS Anne Matthijs Peter ROMBOUTS Aert Cornelis HENDRICX Hendrik Peter JANSSEN

| 1698-0083 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.105

Corneel Peeter Janssen ende Cornelie Adriaen Verboven sijn huijsvrouwe, Anneken, Peeter, Adriaen, Lijntien ende Jan hun kinders (enkel 1698)

Personen: Peter Cornelis Peter JANSSEN Anneken Cornelis Peter JANSSEN Cornelis Peter JANSSEN Cornelie Adriaen Huybrecht VERBOVEN Adriaen Cornelis Peter JANSSEN

| 1698-0084 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.106

Jenneken Joos Luijcx, weduwe van Dilis Janssen

Personen: Jenneken Joos Jan LENAERTS

| 1698-0085 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.107

Geert Janssen en Cornelie Heilighers sijn huijsvrouwe, Heijliger, Jan, Adriaen, Jenneken ende Anthoni hun kinderen

Personen: Anthonis Geert JANSSEN Geert Jan PETERS Cornelie Heijliger Adriaen WOUTERS Adriaen Geert JANSSEN

| 1698-0086 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.108

Geert Janssen (enkel 1698)

| 1698-0087 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.110

Jan Heijndrick Janssen ende Gorisken Rombauts sijn huijsvrouwe, Marie, Catharina ende Adriaentien hun kinderen, Heijltien Heijndricx sijn moeder

Personen: Marie Jan HEYNDRICX Heijltien Hendrik Peter HENDRICX Catharine Jan HEYNDRICX Sjorisken Goris Rombout ROMBOUTS Adriaentien Jan HENDRICX

| 1698-0088 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.112

Joanna van Huijse weduwe van Peeter Joerdaens, Jacobmijntien Peeter Goossens, meijssen, Franchois Joelij haer dochters kint van Brussel

Personen: Frans SAILLY Jenneken Frans Joos VAN HUYSEN Peter Andries JORDAENS

| 1698-0089 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.113

Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris ende Elisabeth Jan Sels sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijntien ende Gabriel hun kinderen

Personen: Elisabeth Jan SELS Cathrine Gijsbrecht GABRIELS Jan Gijsbrecht Gabriel JORIS Gabriel Gijsbrecht Gabriel JORIS Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS

| 1698-0090 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.115

Gilliam Kenis

| 1698-0091 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.116

Jan Jacob Kenis ende Margriet Huijbrecht Heijndricx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Elisabeth, Peeter, Jacobmijn, Gabriel hun kinderen. Item Marck ende Cornelie Adriaen Marcken kinderen. Item Dingna Staes valentijns kint

Personen: Dingne Staes Peter VALENTIJNS Margriet Huybrecht Hendrik VENINX Merc Adriaen MERCX Cornelie Adriaen MERCX Peter Jan Jacob KENIS

| 1698-0092 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.117

Jan Wauters, Marck Kenis ende Christine Jan Wauters sijn huijsvrouwe, Barbel, Jacobmijn ende Jacob hun kinderen, Adriaentien Willem Heijndricx meijssen

Personen: Adriaentien Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Christina Jan Wouter ROMBOUTS Marcus Jacob Jacob KENIS

| 1698-0093 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.118

Laureijs Langhaers ende Elisabeth Anthoni Keijsers sijn huijsvrouwe, Marie hun dochter

Personen: Marie Laureijs LANCKAERT Laureijs LANCKAERT

| 1698-0094 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.119

Adam Jan Lenaerts ende Marie Bastiaen Crockx sijn huijsvrouwe, Jan ende Bastiaen hun kinderen, Gabriel Bastiaen Crocx daerover heert van voorscreven

Personen: Jan Adam Jan LENAERTS Gabriel Bastiaen Jacob CROCK Bastiaen Adam Jan LENAERTS Marie Bastiaen Jacob CROCK

| 1698-0095 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.120

Anthoon Jan Lenaerts ende Maeijken Huijbrecht Heijndrickx sijn huijsvrouwe

Personen: Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Marie Huybrecht Hendrik VENINX

| 1698-0096 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.121

Jan Janssen Lenaerts ende Jenneken Huijbrecht Heijndricx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht ende Jenneken hun kinderen

Personen: Jenneken Huybrecht HENDRICX Huybrecht Jan Jan LENAERTS Jenneken Jan Jan LENAERTS Jan Jan Cornelis LENAERTS

| 1698-0097 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.122

Geert Jan Lippens ende Naentien Heijndrick Bartelmeeussen sijn huijsvrouwe

Personen: Naentien Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 1698-0098 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.123

Jenneken Heijlighers, Maeijken ende Geert Adriaen Luycx haer kinderen

Personen: Geert Adriaen LUYCX Jenneken Heyliger Adriaen WOUTERS Maeijken Adriaen LUYCX

| 1698-0099 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.124

Maeijken Corneel van Mierop weduwe van Jan Luijcx, Neeltien Jan Luijcx haer dochter

Personen: Jan LUIJCKX Neeltien Jan LUIJCKX

| 1698-0100 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.126

Jan Melssen Luijcx ende Peerijntien van Dijck sijn huijsvrouwe, Melssen, Peeter, Jan, Adriaen ende Catelijn hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jan Jan Melsen LUYCX Melsen Jan Melsen LUYCX Jan Melsen Adriaen LUYCX Peter Jan Melsen LUYCX

| 1698-0101 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.127

Andries Mans ende Catelijn Corneel Arnauts sijn huijsvrouwe; Adriaen Huijbrechts, koeijwachter

Personen: Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Andries MANS

| 1698-0102 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.128

Sr. Marcellus Marcelli, schouteth, Jouffr. Marianne Marcelli sijne suster, Steven, Jan Baptist ende Elisabeth sijn kinderen

Personen: Elisabeth Marcel MARCELLI Joan-Baptist Marcel MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Stefanus-Filibert Marcel MARCELLI Maria-Anna Jan MARCELLI

| 1698-0103 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.129

Peeter Martens ende Cornelie Jan Donckers sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Peter Marten PHILIPSEN Cornelie Adriaen DONCKERS

| 1698-0104 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.131

Melssen Meeussen ende Lisken Bastiaen Theeus sijn huijsvrouwe, Heijndrick, Bastiaen, Adam ende Margriet Jan Heijndricx haere voorkinderen, Jan Adriaen Theeus, cnecht, Jan Joos Adriaenssen, scheiper, Peerijn Aert Janssen ende Beijken Jan Goossens, meijssen

Personen: Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN Adam Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Elisabeth Bastiaen Adriaen THEEUS Margriet Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Jan Joos ADRIAENSEN Bastiaen Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Jan Adriaen Jacob THEEUS Hendrik Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Peerijn Aert Jan NOOPS

| 1698-0105 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.132

Cornelis Peeter Melssens ende Margriet Corneel Lodewijcx sijn huijsvrouwe, Jan, Jacob, Marie ende Cornelie hun kinderen

Personen: Cornelie Cornelis Peter ROMBOUTS Margriet Cornelis Jan LODEWIJCKX Marie Cornelis Peter ROMBOUTS Cornelis Peter Melsen ROMBOUTS

| 1698-0106 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.136

Jan Peeter Melssens ende Elisabeth Lambrecht van Staeijen sijn huijsvrouwe, Huijbrecht ende Marie sijn voorkinderen, Lambrecht, Cornelie, ende Peeter hun kinderen, Aert Jan Neeffs, cnecht, Goris Corneel Verheijen, scheiper, Dinghen Adriaen Zegers, meijsse

Personen: Goris Cornelis Jacob VERHEYEN Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Jan Peter ROMBOUTS Lambrecht Jan Peter ROMBOUTS Marie Jan Peter ROMBOUTS Peter Jan Peter ROMBOUTS

| 1698-0107 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.137

Matthijs Peeter Melssens, Peeter ende catelijn sijn kinderen, Catelijn Adriaenssen, houkint

Personen: Peter Matthijs Peter ROMBOUTS Catelijn Matthijs Peter ROMBOUTS Matthijs Peter Melsen ROMBOUTS

| 1698-0108 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.140

Neeltien Goris Claessen weduwe van Jan Heijndrick Michielssen, Maeijken Cornelis Adriaenssen haer dochter (enkel 1698)

Personen: Maeijken Cornelis Adriaen CHRISTIAENSEN

| 1698-0109 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.141

Adriaen Moons (enkel 1698)

Personen: Adriaen Hendrik Aert MOONS

| 1698-0110 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.142

Aert Moons ende Jacobmijntien Luijcassen sijn huijsvrouwe, Heijndrick en Cornelie hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Heijndrick Aert Hendrik MOONS Cornelie Aert Hendrik MOONS Aert Hendrik Aert MOONS Jacobmijntien Lucas Hendrik STEVENS

| 1698-0111 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.143

Dierck Naessen ende Peerijn Joos van Aecken sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Dierck Naes Jan NAES Peerijn Joos Bernaert VAN AKEN

| 1698-0112 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.144

Adriaen Anthoon Nauts ende Margriet Adriaen Sijmons sijn huijsvrouwe, Neeltien ende Jenneken hun kinderen, Marijnis Aert Jacobs, scheiper (enkel 1698)

Personen: Adriaen Anthonis NOUTS Marijnis Aert Peter JACOBS Margriet Adriaen Simon SIMONS

| 1698-0113 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.145

Corneel Adriaen nauts ende Beijken Peeter van Dijck sijn huijsvrouwe, Corneel Wauters haeren voorsone, Adriaen Corneel hun kint, Barbel Swagemaeckers, cnecht (enkel 1698)

Personen: Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Beijken Peter Cornelis DENISSEN Adriaen Cornelis Adriaen NOUTS Cornelis Wouter Cornelis RAETS

| 1698-0114 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.146

Peeter Anthoni Nauts ende Maeijken Pauwels sijn huijsvrouwe

| 1698-0115 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.147

Maeijken van Tijchelt, weduwe van Huijbrecht Neeffs

Personen: Maeijken Jacob Jan VAN TYCHEL Huybrecht Cornelis Jan NEEFS

| 1698-0116 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.148

Christiaen Nijssen ende heijndricken Wauters van Oerle sijn huijsvrouwe, Nijs ende Anneken hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Heijndricken Wouter VAN OERLE Christiaen Nijs Jan VAN DIJCK Anneken Christiaen Nijs VAN DIJCK Nijs Christiaen Nijs VAN DIJCK

| 1698-0117 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.149

Claes Jan Nijssen ende Barbel Huijgens sijn huijsvrouwe, Peeter hun kint, Michiel Hugens, cnecht (enkel 1698)

Personen: Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Peter Claes Jan VAN DIJCK Michiel Cornelis Peter HUYGENS Barbel Cornelis Peter HUGENS

| 1698-0118 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.150

Jan Nijssen ende Josine ende Jan sijn kinderen

Personen: Josine Jan Nijs VAN DIJCK Jan Nijs Jan VAN DIJCK Jan Jan Nijs VAN DIJCK

| 1698-0119 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.151

Helena Verhemeldonck, weduwe van Joos Nijssen met Mariken Joos Nijssen haer dochter

Personen: Helena Peter VERHEMELDONCK Marie Joos Nijs VAN DIJCK Joos Nijs Jan VAN DIJCK

| 1698-0120 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.152

Jan Nouts ende Eva Corneel Sebrechts sijn huijsvrouwe, Adriaentien hun kint (enkel 1698)

| 1698-0121 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.154

Mattijs Arnaut Ooms ende Dingne Adriaen Weerts, sijn huijsvrouwe, Arnaut, Corneel, Lisken ende Adriaen sijn kinderen

Personen: Cornelis Matthijs Aert OOMS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Matthijs Aert Matthijs OOMS Adriaen Matthijs Aert OOMS Aernaut Matthijs Aert OOMS Lisken Matthijs Aert OOMS

| 1698-0122 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.155

Matthijs Jan Ooms ende Catelijn Corneel van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijntien, Neliken ende Lisken hun kinderen

Personen: Lisken Matthijs Jan OOMS Neliken Matthijs Jan OOMS Matthijs Jan Matthijs OOMS Cathelijn Cornelis Aert VAN TYCHELT Catharine Matthijs Jan OOMS Jan Matthijs Jan OOMS

| 1698-0123 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.157

Peeter Corneel Ooms ende Clement Wauter Ooms sijn huijsvrouwe,Jacobmijn hun kint, Cornelie Corneel Ooms, meijssen

Personen: Jacobmijn Peter Cornelis OOMS Cornelie Cornelis Peter OOMS Peter Cornelis Peter OOMS Menten Wouter Peter OOMS

| 1698-0124 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.158

Wauter Peeter Ooms ende Tanneken Adriaen Weerts sijn huijsvrouwe, Adriaen, Jan ende Leentien hun kinderen

Personen: Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Jan Wouter Peter OOMS Wouter Peter Jan OOMS Adriaen Wouter Peter OOMS Leentien Wouter Peter OOMS

| 1698-0125 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.159

Andries Peeters ende Heijnderien Valentijns sijn huijsvrouw ende Barbel Valentijns, Claes ... cnecht (enkel 1698)

Personen: Hendrine Remigius Peter VALENTIJNS Barbel Remigius Peter VALENTIJNS

| 1698-0126 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.160

Anthoon Jan Peeters ende Marie Adriaen Theeus sijn huijsvrouw, Neeltien Adriaen Theeus haer suster ende Adriaen hun kint (enkel 1698)

Personen: Marie Adriaen Jacob MATTHEUS

| 1698-0127 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.161

Augustijn Peeters ende Lisken Janssen sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Catelijn Jan Goossens, meijssen (enkel 1698)

Personen: Marie Augustijn PETERS Augustijn Peter AUGUSTIJNS

| 1698-0128 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.162

Heijndrick Peeters ende Anneken de Backer sijn huijsvrouwe, Anneken Heijndrick Peeters hun dochter (enkel 1698)

| 1698-0129 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.163

Corneel Philips ende Margriet Jacob sijn huijsvrouwe, Maeijken Philips hun meijssen

Personen: Maeijken Hendrik Cornelis PHILIPS Cornelis Hendrik Cornelis PHILIPS

| 1698-0130 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.164

Frederick Philipssen ende Catelijn Jacobs sijn huijsvrouwe, Anneken, Philip, Heijltien ende Jacobus hun kinderen

Personen: Frederic Filip JANSSEN Anneken Frederic PHILIPSEN Catelijn Jacob NEYS Filip Frederic PHILIPSEN Heyltien Frederic PHILIPSEN Jacob Frederic PHILIPSEN

| 1698-0131 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.165

Catelijn Janssen weduwe Jacob Phlipssen met Philip haeren sone

Personen: Filip Jacob PHILIPSEN Catelijn Jan WOUTERS

| 1698-0132 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.166

Marten Philipssen ende Elisabeth Peeter Sijmons sijn shuijsvrouwe, Aert ende Melssen hun kinderen

Personen: Aert Marten PHILIPSEN Melsen Marten PHILIPSEN Marten Filip JANSSEN

| 1698-0133 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.167

Aert Quirijnen ende Margriet Arnaut van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Anthoon, Jan, Wauter ende Catelijn hun kinderen, Dinghen Heijndrick Heijndricx, meijssen

Personen: Jan Aert Antonij QUIRIJNEN Aert Antonij QUIRIJNEN Wouter Aert AntonIJ QUIRIJNEN Catelijn Aert Antonij QUIRIJNEN Anthoon Aert Antonij QUIRIJNEN

| 1698-0134 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.168

Heijndrick Quirijnen ende Magdaleen Goris Gabriels sijn huijsvrouwe, Anneken Matthijs Ooms haer voorkint (enkel 1698)

Personen: Anneken Matthijs Peter OOMS Magdaleen Goris GABRIELS Hendrik Wouter Teun QUIRIJNEN

| 1698-0135 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.171

Wauter Rennen ende Maeijken Jan Melssens sijn huijsvrouwe, Catelijn hun kint, Jan Melssens daerover heert van voorscrevene (enkel 1698)

Personen: Catelijn Wouter Jan RENNEN Wouter Jan Cornelis RENNEN

| 1698-0136 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.172

Wauter Peeter Rennen ende Marie Adriaen Donckers sijn huijsvrouw, Geert ende Jan sijn voorkinderen, Elisabeth ende Marie hun tsaemenkinderen, Adriaen ende Catelijn Huijbrecht Verboven haer voorkinderen

Personen: Marie Wouter Peter RENNEN Wouter Peter Cornelis RENNEN Elisabeth Wouter Peter RENNEN Adriaen Huybrecht Adriaen VERBOVEN Marie Adriaen Jacob DONCKERS Geert Wouter Peter RENNEN Jan Wouter Peter RENNEN Catelijn Huybrecht Adriaen VERBOVEN

| 1698-0137 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.174

Jan Anthoon Reijns ende Adriaentien Aert Nops sijn huijsvrouwe, Maeijken Peeter Arnauts

Personen: Maeijken Peter Cornelis ARNAUTS Adriaentien Aert Jan NOOPS

| 1698-0138 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.175

Corneel Jan Roelen ende Dingne Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Geert Jan Roelen, cnecht, Cornelie Marijnis Bevers, meijssen (enkel 1698)

Personen: Dingne Peter Jan GABRIELS Geert Jan Adriaen ROELEN Cornelis Jan Adriaen ROELEN Cornelie Marijnis Simon BEVERS

| 1698-0139 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.176

Catelijn Kerssemans weduwe Jan Roelen

Personen: Catelijn Cornelis Cornelis KERREMANS Jan Adriaen ROELEN

| 1698-0140 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.177

Emerens ende Elisabeth Jan Roelen geestelijke dochter (enkel 1698)

Personen: Elisabeth Jan Adriaen BERTRAMS Emerens Jan Adriaen BERTRAMS

| 1698-0141 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.179

Pauwelijn van Geel, weduwe van Jan Rombauts, Peeter, Nijs ende Adam Jan Rombauts haere sonen (enkel 1698)

Personen: Adam Jan Peter ROMBOUTS Peter Jan Peter ROMBOUTS Pauwelijn Adam Balten VAN GEEL Dionijs Jan Peter ROMBOUTS

| 1698-0142 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.180

Jan Goris Rombauts ende Maeijken Dielen sijn huisvrouwe, Goris ende Jan hun kinderen

Personen: Maeijken Dielis Jan VAN GASTEL

| 1698-0143 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.183

Willemijn Geerts weduwe Wauter Jan Rombauts, Geert, Anneken, Cornelie ende Jan Wauter Rombauts haere kinderen, Cornelie Jacobs, houkint

Personen: Wouter Jan Rombout ROMBOUTS Anneken Wouter Jan ROMBOUTS Cornelie Wouter Jan ROMBOUTS

| 1698-0144 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.184

Bastiaen Russel ende Engel van Oosterwijck sijn vrouw

Personen: Bastiaen Jan RUSSEN Engel Antonij Adriaen VAN OOSTERWIJCK

| 1698-0145 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.186

Lenaert Schoepen ende Marie Jacobs sijn huisvrouwe, Jacob, Corneel, Peeeter ende Mariken hun kinderen

Personen: Marie Jacob MERTENS

| 1698-0146 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.187

Huijbrecht Schoepen (enkel 1698)

| 1698-0147 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.188

Jan Schooffs ende Elisabeth Jan Schooffs sijn dochter

| 1698-0148 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.189

Jan Corneli Schrauwen ende Catelijn Sijmon Bevers sijn huijsvrouwe, Jenneken ende Nelleken hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jenneken Jan Cornelis SCHRAUWEN Nelleken Jan Cornelis SCHRAUWEN Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN Catelijn Simon Marijnis BEVERS

| 1698-0149 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.190

Adam Corneli Sebrechts ende Elisabeth Adriaen Willem sijn huisvrouwe, Adriaen ende Cornelie Peeters van der Locht haar voorkinderen (enkel 1698)

Personen: Lisken Adriaen Willem WOUTERS

| 1698-0150 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.191

Cornelis Sebrechts ende Cornelie Wils sijn huijsvrouwe, Franchijntien hun dochter, Cornelis Adriaen Willems, cnecht, Christine Sebrechts koeijwachteresse

Personen: Cornelis Adriaen Willem WOUTERS

| 1698-0151 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.192

Heijndrick Sebrechts ende Elisabeth Jacob Willemen sijn huisvrouwe, Catelijn Jan Peeter Joris, houkint, Jenneken Pauwels Marijnissen, meijssen, Jacob Baliaerts, cnecht (enkel 1698)

Personen: Catelijn Jan Peter JORIS Elisabeth Jacob Willem FRANCKEN Jacob Merten Stoffel BALIAERS Jenneken Pauwel Marijnis DECKERS

| 1698-0152 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.193

Jan Sebrechts ende Catelijn Janssen Arnauts sijn huisvrouwe, Marie, Jenneken, Cornelis ende Anneken hun kinderen

Personen: Catelijn Jan Jan ARNAUTS

| 1698-0153 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.196

Laureijs Staeijmans ende Maeijken Claessen sijn huisvrouwe, Adriaentien hun dochter ende Marie Roelen houkint (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Laureijs Antonij ROMBOUTS Maeijken Claes GORIS Laureijs Antonij Jan ROMBOUTS

| 1698-0154 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.199

Adriaentien Janssen weduwe Roelant Jacob Thomas, Jan, Catelijn, Jacob, Adriaentien ende Maeijken Roelant Jacob Thomas haer kinderen, Jan Adriaen Adriaenssen, cnecht

Personen: Catelijn Roeland Jacob THOMAS Roeland Jacob Thomas MERTENS Adriaentien Roeland Jacob THOMAS Adriaentien Jan Laureys DOMUS Jan ROELEN Maeijken Roeland Jacob THOMAS

| 1698-0155 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.200

Remie Valentijns ende Barbel Doremans sijn huijsvrouwe, Anthonet hun dochter

Personen: Barbel Hendrik DOORMANS Remigius Peter Remigius VALENTIJNS Anthonet Remigius Peter VALENTIJNS

| 1698-0156 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.201

Staes Valentijns ende Jenneken Roms sijn huijsvrouwe, Marie, Ijda, Peeter, Christine ende Barbel hun kinderen, Geeraert van Elsacker, cnecht

Personen: Geert Jan VAN ELSACKER Peter Staes Peter VALENTIJNS Ida Staes Peter VALENTIJNS Christine Staes Peter VALENTIJNS Staes Peter VALENTIJNS Marie Staes Peter VALENTIJNS Barbel Staes Peter VALENTIJNS

| 1698-0157 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.202

Anthoon van Aecken ende Margriet Heijndrick sijn huijsvrouwe, Marie ende Heijndrick hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Hendrik Antonij Geert VAN AKEN Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Marie Antonij Geert VAN AKEN Grietken Hendrik PETERS

| 1698-0158 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.203

Neeltien Schooffs weduwe van Joos van Aecken ende Anthoon Joos van Aecken haeren sone (enkel 1698)

Personen: Joos Bernaert Peter VAN AKEN Neeltien Antonij Geert SCHOOFS Anthonis Joos Bernaert VAN AKEN

| 1698-0159 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.204

Joos van Aecken ende Maeijken Jan Crock sijn huijsvrouwe, Jan, Lijntien ende Corneliken hun kinderen

Personen: Maeijken Jan Jacob CROCK Lijntien Joos Cornelis VAN AKEN Joos Cornelis Adriaen VAN AKEN Cornelie Joos Cornelis VAN AKEN Jan Joos Cornelis VAN AKEN

| 1698-0160 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.205

Peeter van Aerden, Aert, Elisabeth, Anneken, Cornelis ende Anthoni sijn kinderen

Personen: Anneken Peter Cornelis VAN AERDE Aert Peter Cornelis VAN AERDE Peter Cornelis Stoffel VAN AERDE Anthonis Peter Cornelis VAN AERDE

| 1698-0161 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.208

Corneel Michiel van Antwerpen ende Cornelie Goris Gabriels sijn huijsvrouwe, Goris, Jan, Catelijn ende Barbel hun kinderen, Jan Huijbrechts, houkint

Personen: Neeltien Goris GABRIELS

| 1698-0162 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.209

Adriaen van Bael ende Marie Vorsselmans sijn vrouw, Arnaut, Catharine, Carel, Jan ende Cornelis hun kinderen, Mathijs Vorsselmans, knecht, Cornelie Jacob Philipsen, meijssen (staat onder 1693 maar moet 1698 zijn)

Personen: Matthijs Jan Matthijs VORSELMANS Jan-Baptist Adriaen Aert VAN BAEL Marie Jan Matthijs VORSELMANS Cornelis Adriaen Arnout VAN BAEL Cornelie Jacob PHILIPSEN

| 1698-0163 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.210

Margriet Moons weduwe van Marten van den Bossche, Marianne vander Buijten, meijssen

Personen: Margriet Aert Hendrik MOONS

| 1698-0164 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.211

Peeter van Breda ende Naentien Diercken sijn huijsvrouwe, Pauwels hunnen sone (enkel 1698)

Personen: Naentien Pauwel Dierk DIERCX Peter Michiel Peter VAN BREDA Pauwels Peter Michiel VAN BREDA

| 1698-0165 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.212

Meester Jan vanden Broeck ende Elisabeth Baten sijn huijsvrouwe, Anne hun dochter

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 1698-0166 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.213

Jacob van den Cloot ende Lisken Anthoni Quirijnen sijn huijsvrouwe, Geert sijnen voorsone, Jan Janssen Arnauts, cnecht, Adriaen Jan Peeter Jacobs, scheiper, Margriet Wauter Quirijnen, meijssen

Personen: Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Lisken Antonij QUIRIJNEN Jan Jan Jansen ARNAUTS Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Margriet Wouter Antonij QUIRIJNEN Adriaen Jan Peter JACOBS

| 1698-0167 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.217

Gabriel vanden Bleke ende Barbel van Aecken sijn huijsvrouwe, Cornelie, Gabriel, Eva hun kinderen, Jan vanden Bleke daerover heert den voorscrevene

Personen: Eva Gabriel VAN DEN BLEECK Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Cornelie Gabriel VAN DEN BLEECK Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Jan Gabriel Jan VAN DEN BLEECK Barbel Aert Antonij VAN AKEN

| 1698-0168 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.218

Jan van den Heuvel, Geert van den Heuvel, Jan van den Heuvel, Anne van den Heuvel sijn kinderen

| 1698-0169 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.219

Laureijs van den Langenbergh ende Cornelie Hensselmans sijn huijsvrouwe, Anne ende Roelant hun kinderen, Jan Hugens, cnecht, Marie van Hennel, meijssen (enkel 1698)

Personen: Laureys-Antoon Roeland Willem VAN DEN LANGENBERGH Roeland Laureijs VAN DEN LANGENBERGH Anne-Catharina Laureijs VAN DEN LANGENBERGH

| 1698-0170 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.220

Cornelie van der Buijten (enkel 1698)

| 1698-0171 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.221

Frans van der Buijten ende Cornelie Francken sijn huijsvrouwe, Michiel, Anneken, Geeraert ende Huijbrecht hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Huybrecht Frans Geert VAN DER BUYTEN Anneken Frans Geert VAN DER BUYTEN Michiel Frans Geert VAN DER BUYTEN Frans Geert Frans VAN DER BUYTEN Geeraert Frans Geert VAN DER BUYTEN Cornelie Huybrecht Jan FRANCKEN

| 1698-0172 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.222

Maeijken Aertssen weduwe van Geert Peeter van der Buijten, Emerens Campen haer dochters kint (enkel 1698)

Personen: Geert Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 1698-0173 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.223

Jan van der Buijten ende Marie Valentijns sijn huijsvrouwe

Personen: Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Marie Peter VALENTIJNS

| 1698-0174 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.224

Jan Geert van der Buijten ende Martijn Pauwels sijn huijsvrouwe, Adriaentien ende Geert hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Jan Geert VAN DER BUYTEN Geert Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Geert Frans VAN DER BUYTEN Martijn Pauwel Adriaen SIMONS

| 1698-0175 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.225

Laureijs van der Buijten ende Geert sijnen sone, Catelijn Aerden, meijssen

Personen: Laureys Peter Geert VAN DER BUYTEN Geert Laureys Peter VAN DER BUYTEN

| 1698-0176 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.226

Peeter van der Buijten ende Peeternelle Swaegemaeckers sijn huijsvrouwe Elisabeth, Marie, Anthonet, Peeter ende Josijntien hun kinderen

Personen: Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Peter Peter Geert VAN DER BUYTEN Anthonet Peter Geert VAN DER BUYTEN Josijntien Peter Geert VAN DER BUYTEN Elisabeth Peter Geert VAN DER BUYTEN Marie Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 1698-0177 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.227

Tanneken Jan Gabriels weduwe van Peeter van der Buijten ende Cornelie Simons haer dochter, Cornelis van Tijchelt, cnecht, Maeijken Jan Simons, meijssen, Caspar van Peer, schoolclerck

Personen: Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN Tanneken Jan GABRIELS

| 1698-0178 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.228

Anthoon van Ditfort ende Tanneken Peeters sijn huijsvrouwe, Corneel, Sijken, Adriaentien, ende Peerijntien hun kinderen

Personen: Adriaentien Antonij Antonij DIETFORD Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 1698-0179 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.229

Tonijntien van Ditfort, weduwe van Willem van Tommel, Jenneken van Tommel haer dochter

| 1698-0180 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.231

Corneel Janssen van Dijck ende Marie Janssen van Hijdonck sijn huijsvrouwe, Jan, Keesken ende Naentien hun kinderen, Griet Jans van Gorp meijssen

Personen: Marie Jan Thomas VAN HOOYDONCK Cornelis Cornelis Jan VAN DIJCK Naentien Cornelis Jan VAN DIJCK Jan Cornelis Jan VAN DIJCK Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Margriet Jan Laureys VAN GORP

| 1698-0181 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.232

Geert Jan van Dijck ende Jacobmijn Peeter Joris sijn huijsvrouwe, Catelijn, Adriaentien, Cornelie ende Peerijntien hun kinderen

Personen: Adriaentien Geert Jan VAN DIJCK Jacobmijn Peter JORIS Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Peerijntien Geert Jan VAN DIJCK Cornelie Geert Jan VAN DIJCK

| 1698-0182 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.233

Peeter Jan van Dijck, weduwnaar ende Catelijn sijn dochter, Lisken Geertssen sijn moeder

Personen: Lisken Geert Peter VAN DER CLOOT Catelijn Peter Jan VAN DIJCK Peter Jan Cornelis VAN DIJCK

| 1698-0183 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.234

Jan Corneel van Elsacker ende Christine Corneel Raets sijn huijsvrouwe, Corneel, Adriaen, Peeter, Jan, Michiel ende Dingna hun kinderen

Personen: Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan Cornelis Michiel VAN ELSACKER Christine Cornelis Kersten RAETS Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Dingna Jan Cornelis VAN ELSACKER Cornelis Jan Cornelis VAN ELSACKER

| 1698-0184 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.235

Joan Franchois van Elsacker, juffr Elisabeth van Elsacker sijn suster, Geert vander Buijten, clerck, Jan Swaegemaeckers ende Michiel Peeters van Breda cnechten, Catelijn Jan van Gorp ende Miken van Elsacker meijssens

Personen: Elisabeth Peter VAN ELSACKER Catelijn Jan Laureys VAN GORP Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Michiel Peter Michiel VAN BREDA

| 1698-0185 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.237

Catharina van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joannes, Peeter ende Josine haer kinderen, Mattheus van Gilse haer broeder, Cornelie ende Heijnderine van Gilse haer susuters, Jan Jacob de Cuijper, cnecht, Griet Anthoni Bernaerts ende Anne Cornelis A

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Petrus Michiel VAN ELSACKER Jan Jacob Peter DE CUYPER Griet Antonij Bernaert VAN AKEN Anne Cornelis Arnaut LAUREYSSEN

| 1698-0186 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.238

Michiel Corneel van Elsacker ende Peerijn van Tichelt sijn huijsvrouwe, Catelijn, Corneel ende Peeter hun kinderen

Personen: Peerijntien Jacob Jan VAN TYCHEL Catelijn Michiel VAN ELSACKER Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 1698-0187 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.239

Marianne Moons weduwe van MIchiel Martin van Elsacker, Anneken, Cornelie, Marie ende Elisabeth van Elsacker haere kinderen, Peeter Arnauts ende Jan van Bael cnechten, Peeter Wauter Rennen, koeijwachter, Cornelie Adriaen Heijndricx meissen

Personen: Anneken Michiel-Marten VAN ELSACKER Peter Wouter Peter RENNEN Elisabeth-Clara Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER Marianne Hendrik Aert MOONS Cornelie Michiel-Marten VAN ELSACKER

| 1698-0188 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.240

Peeter van Elsacker ende Elisabeth Marcelli sijn huijsvrouwe, Jan Baptist, Michiel, Peeter, Gudula ende Dingna hun kinderen, Peeter van Halle, cnecht, Marie Quirijnen, meijssen

Personen: Gudula Peter Cornelis VAN ELSACKER Dingna Peter Cornelis VAN ELSACKER Elisabeth Jan MARCELLI Jan-Baptist-Jacob Peter VAN ELSACKER Peter Adriaen Antonij VAN HAL

| 1698-0189 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.241

Corneel Anthoon van Gastel ende Margriet Peeter Anthonissen sijn huijsvrouwe, Anthoon sijnen voorsone, Cornelie, Peeter ende Jan hun kinderen

Personen: Margriet Peter ANTHONISSEN Cornelie Cornelis Antonij VAN GESTEL Anthonis Cornelis Antonij VAN GASTEL Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Jan Cornelis Antonij VAN GASTEL Peter Cornelis Antonij VAN GASTEL

| 1698-0190 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.243

Jan van Gorp ende Dinghen Peeter Vermeiren sijn huijsvrouwe, Adriaentien, Cornelie, Laureijs, Aert, Geert ende Peeter hun kinderen

Personen: Jan Laureys Wouter VAN GORP Geeraert Jan Laureys VAN GORP Laureijs Jan Laureys VAN GORP Dingne Peter Adriaen VERMEEREN Cornelie Jan Laureys VAN GORP Peter Jan Laureys VAN GORP Adriaentien Jan Laureys VAN GORP Aert Jan Laureys VAN GORP

| 1698-0191 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.244

Peeter van Gorp ende Catelijn Michiel van Breda sijn huijsvrouwe, Laureijs, Michiel, Marie ende Jan hun kinderen

Personen: Marie Peter Laureijs VAN GORP Peter Laureys Wouter VAN GORP Michiel Peter Laureijs VAN GORP Jan Peter Laureijs VAN GORP Laureys Peter Laureys VAN GORP

| 1698-0192 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.245

Wauter van Gorp ende Neeltien Jan Lippens sijn huijsvrouwe, Jaspar Anthoon Jaspars haeren sone

Personen: Jasper Antonij JASPERS Wouter Laureys Wouter VAN GORP Neeltien Jan Jan LIPPENS

| 1698-0193 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.246

Adriaen van Halle ende Emerens van Donghen sijn huijsvrouwe, Aert van Oerle haer voorkint, Joos van Halle hun kint

Personen: Aert Jan VAN OERLE Adriaen Antonij VAN HAL Joos Adriaen Antonij VAN HAL

| 1698-0194 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.247

Dionijs van Hal ende Elisabeth Moons sijn huijsvrouwe, Cornelie, Heijndrick en Michiel hun kinderen, Goris Rombauts ende Adriaen van Halle, cnechten, Adriaentien Heijndrick Broucatus meijssen (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Hendrik Stoffel BROCATUS Dionijs VAN HAL Cornelie Nijs VAN HAL Hendrik Nijs VAN HAL Michiel Nijs VAN HAL Elisabeth Hendrik Aert MOONS

| 1698-0195 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.250

Adriaen van de Mierop ende Catelijn Jan Stuijts sijn huijsvrouw, Marie, Cornelie hun kinderen ende Jan van de Mierop sijn vaeder, Neeltien van de Mierop ende Appeloonnij Gabrielssen meijssens (enkel 1698)

Personen: Catelijn Jan Jan Aert STUYTS Apollonia Gabriel Jan GORIS

| 1698-0196 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.251

Heijndrick van Oirschot ende Maeijken Verbocht sijn huijsvrouwe, Catelijn sijn dochter (enkel 1698)

Personen: Hendrik Goris Claes VAN OIRSCHOT Maeijken Peter Claes VERBOCHT Catelijn Hendrik Goris CLAESSEN

| 1698-0197 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.252

Maeijken de Backer weduwe van Arnaut van Ostaeijen ende Corneel Arnaut van Ostaeijen haeren sone daerover heert van voorscrevene

Personen: Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN

| 1698-0198 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.253

Adriaen van Ostaeijen (enkel 1698)

| 1698-0199 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.254

Adriaen Arnaut van Ostaeijen ende Clement Jan Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Anneken Joos Huijben meijssen (enkel 1698)

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 1698-0200 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.255

Jan van Ostaeijen ende Marie van Lommel sijn huijsvrouwe, Jan, Anneken, Catharine ende Jenneken hun kinderen

Personen: Cathrien Jan Jan VAN OSTAYEN Anneken Jan Jan VAN OSTAYEN

| 1698-0201 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.257

Wauter van Ostaeijen ende Jenneken Jacobs sijn huijsvrouwe, Jan hun kint (enkel 1698)

| 1698-0202 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.258

Corneel van Reet ende Tanneken Heijndricx sijn huijsvrouwe, Cornelisken hun kint (enkel 1698)

Personen: Cornelis Cornelis VAN REET Tanneken HENDRICKX Cornelis Cornelis Peter VAN REET

| 1698-0203 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.259

Mijnheer Johan Louis van Siegen met Mevrouwe Bernardine Herrij Heere ende Vrouwe van Loenhout, Michiel Lodewijckus van Siegen, Caspar Joannes van Siegen, broeders van mijn heer, Jouffrouwe Joanne Herrij, suster van Mevrouwe, Marianne Louise Herrij, nicht

Personen: Maria Bertel Cornelis LAMBRECHTS Bernardine LOUISE HERRIJ Michiel LODEWIJK VAN SIEGEN Joanna HERRIJ Gaspar JOANNES VAN SIEGEN Jean LOUIS VAN SIEGEN

| 1698-0204 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.260

Aert Lambrecht van Staeijen ende Maeijken Peeters sijn huijsvrouw, Jenneken ende Lambrecht hun kinderen, Maeijken Janssen, wijsterse, Appelloonij Lambrechts, meijssen, Michiel Corneel van Antwerpen, cnecht (enkel 1698)

Personen: Jenneken Aert Lambrecht VAN STAYEN Aert Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Lambrecht Aert Lambrecht VAN STAYEN Maeijken Peter Cornelis VAN BEECK

| 1698-0205 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.261

Goris van Staeijen ende Cornelie Arnauts sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Heijliger Adriaen Luijcx, houkint, Cornelie Lambrecht van Staeijen, meijssen

Personen: Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Jan Jan ARNAUTS Marie Goris Lambrecht VAN STAYEN

| 1698-0206 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.262

Heijndrick van Staeijen ende Jenneken Peeter Verheijen sijn vrouw, Catelijn hun kint ende Margriet Huijbrechts, meijssen, Simon Goris Rombauts daerover heert van voorscrevene

Personen: Simon Goris Rombout ROMBOUTS Catelijn Hendrik Lambrecht VAN STAYEN Hendrik Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 1698-0207 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.263

Adriaen Corneli Jacobs van Tijchelt ende Dingne Jan Neefs sijn huijsvrouwe, Jacob, Peeter, Maeijken, Cornelie, Elisabeth ende Tanneken hun kinderen

Personen: Dingne Jan Cornelis NEEFS Jacob Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Peter Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Maeijken Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Anneken Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Neeltien Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Elisabeth Adriaen Cornelis VAN TYCHEL

| 1698-0208 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.265

Matthijs Jan Aerts van Tijchelt ende Neeltien Jan Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouw, Jenneken, Neeltien ende Lijntien hun kinderen

Personen: Jenneken Matthijs Jan VAN TYCHELT Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Cornelie Matthijs Jan VAN TYCHELT Neeltien Jan Antonij QUIRIJNEN Catlijn Matthijs Jan VAN TYCHELT

| 1698-0209 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.266

Peeter Corneel van Tijchelt ende Adriaentien Cornelis Broomans sijn huijsvrouwe, Arnaut ende Jan Peeter van Tijchelt sijn kinderen, Jenneken Jan Aertssen meijssen

Personen: Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT Jan Peter Cornelis VAN TYCHELT Arnaut Peter Cornelis VAN TYCHELT

| 1698-0210 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.267

Peeter van Westerhoven ende Cornelie Jan Conincx sijn huijsvrouwe, Geert hun kint

Personen: Peter Geert Peter VAN WESTERHOVEN Cornelie Jan Antonij CONINCX Geert Peter Geert VAN WESTENHOVEN

| 1698-0211 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.268

Corneel Verboven, Marie Anthoon Claessen, meijssen, Jan van Oerle, cnecht

| 1698-0212 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.270

Jan Verboven ende Christine Bervoets sijn huijsvrouwe, Jan hun kint, Barbel Matthijs Goossens sijn moeder (enkel 1698)

Personen: Christien Peter BERREVOETS

| 1698-0213 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.271

Matthijs Jan Verboven ende Jenneken Jan Denis sijn huisvrouw, Marie hun kint (enkel 1698)

Personen: Jenneken Jan DOMS

| 1698-0214 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.272

Marie Janssen, weduwe van Adriaen Verdaert, Anne Catherine Verdaert haer dochter (enkel 1698)

| 1698-0215 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.273

Heijndrick Goris Vergauwen ende Anneken Jan Hoppenbrouwers sijn huijsvrouwe, Goris, Geertruijt, Jan, Adriaen, Cornelis ende Peeter hun kinderen, Marie Christiaen Nijssen, meijssen

Personen: Adriaen Hendrik Goris VERGOUWEN Tanneken Jan Gijsbrecht HOPPENBROUWERS Hendrik Goris Govaert VERGOUWEN Goris Hendrik Goris VERGOUWEN Geertruijt Hendrik Goris VERGOUWEN Marie Christiaen Nijs VAN DIJCK Jan Hendrik Goris VERGOUWEN Cornelis Hendrik Goris VERGOUWEN

| 1698-0216 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.275

Rombaut Adriaen Vergauwen ende Elisabeth Heijndrick Vergauwen sijn huijsvrouwe, Adriaen hun kint

Personen: Adriaen Rombout VERGOUWEN Elisabeth Hendrik Goris VERGOUWEN

| 1698-0217 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.276

Elisabeth Gabriel Goris, weduwe van Corneel Verheijen, Neliken Corneli Verheijen haer dochter (enkel 1698)

Personen: Cornelis Jacob VERHEYEN Elisabeth Gabriel Goris GABRIELS

| 1698-0218 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.277

Jacob Corneel Verheijen ende Anne Jacob Philipsen sijn huijsvrouwe, Corneel hun kint (enkel 1698)

Personen: Anne Jacob PHILIPSEN Cornelis Jacob Cornelis VERHEYEN Jacob Cornelis Jacob VERHEYEN

| 1698-0219 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.278

Peeter Verheijen ende Maeijken van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Jan, Jacobus, Cornelis, Marie ende Sijken hun kinderen, Elisabeth Corneel Verheijen, meijssen

Personen: Elisabeth Cornelis Jacob VERHEYEN Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL Cornelis Peter Jacob VERHEYEN Jacobus Peter Jacob VERHEYEN

| 1698-0220 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.279

Adriaen Vermeiren ende Jacobmijn Anthoni Guilliams, Peeter Jan Laureijs Dennis haeren voorsone, Jan Janssen Vrins, scheiper, Cornelie Jan Francquen, meijssen

Personen: Cornelie Jan Jan FRANCKEN Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS Peter Jan DOMS

| 1698-0221 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.280

Corneel Adriaen Vermeiren ende Jacobmijn Adriaen Nouts sijn huisvrouwe, Cornelis, Adriaen en Adriaentien hun kinderen

Personen: Cornelis Cornelis Adriaen VERMEIREN Adriaentien Cornelis Adriaen VERMEIREN Adriaen Cornelis Adriaen VERMEIREN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEIREN

| 1698-0222 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.281

Corneel Joos Vermeiren ende Catharine Frans Luijcx sijn huijsvrouwe, Joos hun kint, Aert Cornelis van Tijchelt, cnecht, Betteken Peeter Broomans, meijssen (enkel 1698)

Personen: Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Aert Cornelis Aert VAN TYCHELT Joos Cornelis Joos VERMEIREN

| 1698-0223 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.282

Jan Vermeiren ende Catelijn van Halle sijn huijsvrouwe, Marie Peeter Goossens, meijssen

Personen: Jan VERMEIREN Cathelijn Wouter Dries VAN HAL Marie Peter Matthijs GOOSSENS

| 1698-0224 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.283

Peeter Peeter Vermeiren ende Menten Peeter Ooms sijn huijsvrouwe, Peeter hun kint, Elisabeth Peeter Vermeiren, meijssen

Personen: Menten Cornelis Peter OOMS Peter Peter Peters VERMEEREN Elisabeth Peter Adriaen VERMEEREN Peter Peter Adriaen VERMEEREN

| 1698-0225 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.284

Willem Peeter Vermeiren ende Marie Nuijtemans sijn huijsvrouwe, Catelijn hun kint

Personen: Cathelijn Willem Peter VERMEEREN Willem Peter Adriaen VERMEEREN

| 1698-0226 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.285

Wauter Verschueren ende Catelijn Arnaut van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Margriet ende Arnaut hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Wouter Geert VERSCHUEREN Catelijn Aert Adriaen VAN OSTAYEN Margriet Merten HENDRICX

| 1698-0227 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.286

Corneel Corneli Vlemincx ende Maeijken Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Cornelie ende Jan hun kinderen, Geertruijt Jan van de Cloot, meijssen

Personen: Maeijken Jan GABRIELS Geertruijt Jan Geert VAN DER CLOOT

| 1698-0228 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.287

Jan Vlemincx ende Catelijn Jan Gabriels sijn huijsvrouwe

Personen: Cathelijn Jan GABRIELS

| 1698-0229 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.288

Catelijn Jan Wiercx, weduwe van Christiaen Vorsselmans, ende Frans Christiaen Vorsselmans hueren sone (enkel 1698)

Personen: Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Catelijn Jan Jansen WIERCKX Franchois Christiaen Frans VORSELMANS

| 1698-0230 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.290

Christiaen Vorsselmans ende Maeijken Heijndricx sijn huijsvrouwe, Neeltien hun dochter ende Heijndrick Jan Vorsselmans hun soons sone

Personen: Neeltien Christiaen Jan VORSELMANS Christiaen Jan Kersten VORSELMANS Hendrik Jan Christiaen VORSELMANS Maeijken Hendrik Jan ENGELEN

| 1698-0231 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.291

Christiaen Geert Vorsselmans ende Barbel Jan Wauters sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Barbel Jan WOUTERS Christiaen Geert Kersten VORSELMANS

| 1698-0232 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.292

Christiaen Matthijs Vorsselmans ende Marie Jan Geerts sijn huijsvrouwe, Willem Matthijs Vorsselmans sijn broeder, Geert Luijcx daerover heert (enkel 1698)

Personen: Willem Jan Matthijs VORSELMANS Geert Adriaen LUYCX Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 1698-0233 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.293

Jan Christiaen Vorsselmans ende Anneken Adriaen Nouts sijn huijsvrouwe, Peeter ende Peeternel hun kinderen

Personen: Anneken Adriaen ANTONISSEN Peter Jan Christiaen VORSELMANS Peternelle Jan Christiaen VORSELMANS Jan Christiaen Jan VORSELMANS

| 1698-0234 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.295

Michiel Vorsselmans ende Peerijntien van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Catelijn hun dochter, Matthijs Jan Goossens, cnecht, Peeter Adriaenssen, scheiper, Margriet Willem Heijndricx, koeijwachter

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Margriete Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Cathelijn Michiel Bastiaen VORSELMANS

| 1698-0235 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.296

Peeter Bastiaen Vorsselmans ende Neeltien Vermeiren sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn hun kinderen

Personen: Jan Peter Bastiaen VORSELMANS Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Neeltien Cornelis Adriaen VERMEEREN Catelijn Peter Bastiaen VORSELMANS

| 1698-0236 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.297

Maeijken van Aecken weduwe van Jan Wauters, Corneel ende Jenneken Jan Wauters haer sone ende dochter, Hanneken Balten van Geel, koeijwachter, Wauter Peeter Jan Wauters, cnecht

Personen: Cornelis Jan WOUTERS Hanneken Balten Adam VAN GEEL Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Jan Wouter Jan AERTS Jenneken Jan WOUTERS Wouter Peter Jan VAN AERDE

| 1698-0237 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.298

Willem Wauters ende Catelijn Sijmon Hesselmans sijn huijsvrouwe, Peeter Willem Wauters sijn voorkint (enkel 1698)

Personen: Catelijn Simon Adriaen KESSELMANS

| 1698-0238 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.299

Adriaen Matthijs Weerts ende Neeltien de Backer sijn huijsvrouwe, Jan de Backer

Personen: Neeltien Cornelis Jan DE BACKER Adriaen Matthijs WEERTS

| 1698-0239 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.300

Tanneken Marijnis Bevers, weduwe van Adriaen Matthijs Weerts, Jan haeren sone, Maeijken Aerden, meijssen, Jan Aerden, jonghen

Personen: Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Jan Adriaen Matthijs WEERTS

| 1698-0240 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.301

Matthijs Adriaen Weerts ende Margriet Cornelis Crock sijn huijsvrouwe, Adriaentien Cornelis Neeffs haer moeder ende Corneel, Marijnis, Adriaen, Adriaentien ende Jan hun kinderen, Jan Aert Janssen, Peeter Verbruggen, houkinderen

Personen: Cornelis Matthijs Adriaen WERTS Adriaen Matthijs Adriaen WERTS Adriaentien Matthijs Adriaen WERTS Jan Matthijs Adriaen WERTS Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Marijnis Matthijs Adriaen WEERTS Adriaentien Cornelis Jan NEEFS Margriet Cornelis Jacob CROCK

| 1698-0241 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.302

Matthijs Adriaen Weerts ende Marie van der Buijten sijn huijsvrouwe, Corneliken hun kint (enkel 1698)

Personen: Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Maria-Anna Laureys Peter VAN DER BUYTEN Cornelie Matthijs Adriaen WERTS

| 1698-0242 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.303

Anthoon Jan Wiercx ende Catelijn Jan Matthijs Goossens sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn ende Anthoni hun kinderen

Personen: Anthonis Antonij Jan WIERCKX Jan Antonij Jan WIERCKX Cathelijn Antonij Jan WIERCKX Anthonis Jan Jansen WIERCKX

| 1698-0243 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.304

Corneel Jan Wiercx ende Neeltien Vorsselmans sijn huijsvrouwe, Lenaert Peeter Heijndricx, cnecht, Tanneken ende Marie Vorsselmans, meijssens

Personen: Anneken Christiaen Frans VORSELMANS Marie Christiaen Frans VORSELMANS Cornelis Jan Jansen WIERCKX Neeltien Frans Kersten VORSELMANS

| 1698-0244 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.305

Jan Janssen Wiercx ende Dinghen Corneel de Backer sijn huijsvrouw, Marie Martinissen, houkint, Cornelis Vondelingh

Personen: Jan Jan Lenaert WIERCKX

| 1698-0245 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.306

Jan Lenaert Wiercx ende Josijn Jan Lenaerts sijn huijsvrouwe, Wauter ende Marie hun kinderen, Franchois Vondelingh, Anne Marie Vondelingh (enkel 1698)

Personen: Wouter Jan Lenaert WIERCKX Josijne Jan Cornelis LENAERTS Jan Lenaert Jan WIERCKX Marie Jan Lenaert WIERCKX

| 1698-0246 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.307

Jan Lenaert Jan Wiercx ende Catelijn Adriaen Nauts sijn huisvrouwe, Neeltien hun kint (enkel 1698)

Personen: Catharina Adriaen ANTONISSEN Neeltien Jan Lenaert WIERCKX Jan Lenaert Jan WIERCKX

| 1698-0247 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.308

Maeijken Cornelis Theuns, weduwe van Lenaert Jan Wiercx, Anneken Lenaert Wiercx haer dochter, Jan Peeter Verheijen, daerover heert

Personen: Lenaert Jan Jansen WIERCKX Anne Lenaert Jan WIERCKX

| 1698-0248 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.309

Matthijs Anthoon Wiercx ende Tanneken Jan Heijndrick Bartelmeeussen sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Matthijs Antonij Jan WIERCKX

| 1698-0249 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.310

Huijbrecht Jacob Willemen ende Marie Corneel Aernauts sijn huijsvrouwe, Corneel, Jan, Geert, Jacob, Jan Louis ende Cornelie Huijbrecht Jacob Willemen hun kinderen

Personen: Jacob Huybrecht Jacob FRANCKEN Geert Huybrecht Jacob FRANCKEN Jan-Louis Huybrecht Jacob FRANCKEN Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Jan Huybrecht Jacob FRANCKEN Cornelis Huybrecht Jacob FRANCKEN Cornelie Huybrecht Jacob FRANCKEN Huybrecht Jacob Willem FRANCKEN

| 1698-0250 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.311

Quirijn Willems ende Cornelie Jan Melssens sijn huijsvrouwe, Jan, Maeijken, Jacobmijn ende Adriaentien sijn voorkinderen

Personen: Jacobmijn Quirijn WILLEMS Maeijken Quirijn WILLEMS Jan Quirijn WILLEMS Adriaentien Quirijn WILLEMS

| 1698-0251 |