Volkstelling Loenhout 1698

Volkstelling Loenhout 1698

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.1

Jan Adams ende Maeijken Anthonissen sijn huijsvrouwe, Adam, Anneken ende Cornelie hun kinderen

Personen: Cornelie Jan ADAMS Adam Jan ADAMS Jan Adam WOUTERS Maeijken Antonij Matthijs COOLS

| 1698-0001 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.3

Adriaen Matthijs Adriensens ende Maeijken Jan Centen sijn huijsvrouwe, Jenneken, Corneel, Mariken ende Peeter ende Matthijs hun kinderen

Personen: Maeijken Jan Cornelis CENTEN Jenneken Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Cornelis Adriaen Matthijs ADRIAENSEN

| 1698-0002 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.4

Arnaut Corneli Arnauts ende Jenneken Jans Van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Cornelie, Jan, Corneel ende Adriaen hun kinderen

Personen: Cornelie Arnaut Cornelis ARNAUTS Jan Arnaut Cornelis ARNAUTS Cornelis Arnaut Cornelis ARNAUTS Jenneken Jan Aert VAN TYCHEL Adriaen Arnaut Cornelis ARNAUTS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS

| 1698-0003 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.5

Corneel Corneli Aernauts eende Jenneken Adriaen Theeus sijn huijsvrouwe, barbel hun kint (enkel 1698)

Personen: Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Jenneken Adriaen Bastiaen THEEUS Barbel Corneel Corneel ARNAUTS

| 1698-0004 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.7

Cornelis Peeter Aernauts ende Catelijn Laureijssen sijn huisvrouwe, Mattheus, Marie, Laureijs, Jan, Jacob, Adriaen, Catelijn, Peeter, Willem ende Jan-Louis, hun kinderen, Adriaen Corneel Verheijen, cnecht, Anneken Cornelissen, meijssen

Personen: Jan Cornelis Peter ARNAUTS Jan-Louis Cornelis Peter ARNAUTS Adriaen Cornelis Jacob VERHEYEN Laureijs Corneel Peter ARNAUTS Adriaen Cornelis Peter ARNAUTS Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Catelijn Laureys Cornelis LEMMENS Jacobus Cornelis Peter ARNAUTS Cathrien Corneel Peter ARNAUTS Mattheus Cornelis Peter ARNAUTS Marie Corneel Peter ARNAUTS

| 1698-0005 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.9

Lambrecht Arnauts ende Jenneken Jan Huybrechts sijn huisvrouw, Maeijken hun kint (enkel 1698)

Personen: Maeijken Lambrecht ARNAUTS Jenneken Jan HUYBEN

| 1698-0006 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.11

Mijnheer Benedictus de Altuna, pastoir, Mijnheer Bonaventura vander Haghen, cappellaen, Laurina Pachters, meijssen

Personen: Benedictus DE ALTUNA Bonaventura VAN DER HAGHEN

| 1698-0007 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.12

Corneel Corneel Aerts ende Maeijken Jacobs sijn huijsvrouwe

Personen: Maeijken Jacob Jan Goris DONCKERS Cornelis Cornelis Cornelis AERTS

| 1698-0008 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.13

Jan Aertssen ende Jenneken Goris Claessen sijn huijsvrouwe, Jan, Peerijn ende Goris hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jan Jan AERTSEN Goris Jan AERTSEN Jan Jan Aert DER WEEUWEN Peerijn Jan AERTSEN Jenneken Goris CLAESSEN

| 1698-0009 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.14

Anthoon Anthonissen ende Elisabeth Nijs Van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Corneel ende Marie Cornelis van Tijchelt haer voorkinderen, Anthoon Jan Quirijnen, cnecht (enkel 1698)

Personen: Cornelis Cornelis Aert VAN TYCHELT Lisken Nijs Jan VAN TYCHELT Marie Cornelis Aert VAN TYCHELT

| 1698-0010 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.15

Anthoon Luijcas Anthonissen ende Marie Janssen sijn huijsvrouwe, Jan ende Elisabeth, hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Elisabeth Antonij Luyc ANTONISSEN Marie Jan Aert RENNEN Jan Antonij Luyc ANTONISSEN

| 1698-0011 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.16

Luijcas Anthonissen ende Maeijken Conincx sijn huijsvrouwe, Marie ende Jan sijn voorkinderen, Michiel, Jacobmijn, Cornelie ende Peeter hun kinderen

Personen: Michiel Luyc ANTONISSEN Jacobmijn Luyc ANTONISSEN Marie Luijcas ANTONISSEN Peter Luyc ANTONISSEN Jan Lucas ANTONISSEN Lucas ANTHONISSEN

| 1698-0012 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.17

Peeter Anthonissen ende Anthoon Peeter Anthonissen sijnen sone, Adriaentien Jan Dockus sijn meijssen ende Cornelie Corneel Van Gastel, koeijwachter

Personen: Anthonis Peter Antonij ADRIAENSEN

| 1698-0013 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.18

Wauter Jan Anthonissen, Marie ende Cornelis sijn kinderen

Personen: Cornelis Wouter Jan ANTONISSEN Wouter Jan ANTONISSEN Marie Wouter Jan ANTONISSEN

| 1698-0014 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.20

Willem Antonissen ende Geertruijt Oeijen sijn huisvrouw (enkel 1698)

Personen: Willem Antonij ADRIAENSSEN Geertruyt OEIJEN

| 1698-0015 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.21

Neeltien Christiaenssen weduwe van Anthoni Bernaerts ende Elisabeth Anthoni Bernaerts haer dochter

Personen: Anthonis Bernaert Peter VAN AKEN Elisabeth Antonij Bernaert VAN AKEN

| 1698-0016 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.22

Jacob Bevers ende Marie Adriaen De Backer sijn huijsvrouwe, Adriaen, Sijmon, Anneken ende Jan hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jacob Simon Marijnis BEVERS Simon Jacob Simon BEVERS Jan Jacob Simon BEVERS Marie Adriaen Jacob DE BACKER

| 1698-0017 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.23

meester Huijbrecht Bode ende Anne Marie van Beeck sijn huijsvrouwe, Anneken hun kint (enkel 1698)

Personen: Hubert Jan Huybrecht BODE Anna-Maria VAN BEECK Anneken Huybrecht Jan BODE

| 1698-0018 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.24

Christina vander Buyten, weduwe van Joan Bode, Arnaut, Jan, Emerens, Marie, Margo haer kinderen, Francis Oomen, Jan Hoeck ende Janfris, costkinderen, Mattheus vander Buijten, Jacob Meijvis, cnechten, Emerens Mans, meijssen

Personen: Emerens Andries MANS Arnoldus Jan Huybrecht BODE Joan Huybrecht BODE Mattheus Laureys Geert VAN DER BUYTEN Margo Jan Huybrecht BODE Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Emerens Jan BODE Mariken Jan Huybrecht BODE Jacob MEYVIS Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE

| 1698-0019 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.25

Cornelis Lambrecht Broomans ende Cornelie Lenaert Van de Cloot sijn huisvrouwe, Elisabeth hun kint, Marie Sijmon Rombauts, meijssen (enkel 1698)

Personen: Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT Cornelis Lambrecht Cornelis BROOMANS Elisabeth Cornelis Lambrecht BROOMANS

| 1698-0020 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.26

Lambrecht Broomans ende Maeijken De Wijs, sijn huijsvrouwe, Peeter Lambrecht Broomans sijnen voorsone, Adriaentien Lenaert Van Cloot haer voordochter, Elisabeth ende Willem hun nakinderen, Peeter Wauter Ooms, scheiper

Personen: Maeijken Willem Peter DE WIJS Peter Lambrecht Cornelis BROOMANS Willem Lambrecht Cornelis BROOMANS Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS Elisabeth Lambrecht Cornelis BROOMANS Peter Wouter Peter OOMS Adriaentien Lenaert VAN DER CLOOT

| 1698-0021 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.27

Peeter Broomans ende Peerijntien Adriaen Martens sijn huijsvrouwe, Cornelie, Corneel, Adriaen ende Peeter hun kinderen, Joos Jan Corneel Theuns, cnecht

Personen: Peerijn Adriaen Cornelij MARTENS Peter Peter Cornelis BROOMANS Joos Jan Cornelis THEUNS Cornelis Peter Cornelis BROOMANS Cornelie Peter Cornelis BROOMANS Peter Cornelis Lambrecht BROOMANS Adriaen Peter Cornelis BROOMANS

| 1698-0022 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.28

Heijndrick Broucatus ende Lisken van der Buijten sijn huijsvrouwe ende Cornelie hun kinderen

Personen: Cornelie Hendrik Stoffel BROCATUS Hendrick Stoffel BROCATUS Lisken Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 1698-0023 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.32

Goris Christiaensen ende Anneken Adriaen Vermeiren sijn huijsvrouwe, Barbel Vondelingh, Adriaentien Jacobssen houkint, Dinghen, Christiaensen, meijssen (enkel 1698)

| 1698-0024 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.33

Jan Christiaensen ende Tanneken Corneel Van Aecken sijn huijsvrouwe, Corneel, Tanneken, Jan ende Peeter hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Tanneken Jan Kersten JORIS Jan Jan Kersten JORIS Tanneken Cornelis Bernaert VAN AKEN Jan Christiaen Peter JORIS

| 1698-0025 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.34

Peeter Willem Christiaenssen ende Elisabeth Heyndricx de Vont sijn huijsvrouwe, Willemijntien hun kint, Adriaen Michiel de Backer, cnecht (enkel 1698)

Personen: Adriaen Michiel Jacob DE BACKER Elisabeth Hendrik DE BONT

| 1698-0026 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.35

Corneel Claessen ende catelijn Jan Lippens sijn huijsvrouwe, Marie hun dochter ende Corneel Jan Lippens haeren voorsone, Peeter Corneel Gijsen, cnecht

Personen: Peter Cornelis Claes GIJSEN Cornelis Jan LIPPENS Cornelis Claes Cornelis LENAERTS Catelijn Jan Jan LIPPENS

| 1698-0027 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.38

Jan Claessen,Michiel, Peeter, ende Naentien sijn kinderen

Personen: Jan Jan CLAESSEN Michiel Jan CLAESSEN Peter Jan CLAESSEN Naentien Jan CLAESSEN

| 1698-0028 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.40

Heijndrick Clair ende Marie Laureijssen sijn huijsvrouwe, Margriet sijn voordochter, Jenneken ende Heijnderien hun kinderen

Personen: Hendrik Antonij CLEIR Hendrien Hendrik Antonij CLEEREN Margriet Hendrik Antonij CLEEREN Jenneken Hendrik Antonij CLEEREN

| 1698-0029 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.42

Peeter joris Coecken ende Catelijn Adriaen Huyben sijn huisvrouwe, Joris, Adriaen, Jan, Catharina, Peeter, Cornelie ende Anneken hun kinderen

Personen: Cornelie Peter Joris KOEKEN Cathalijn Peter Joris KOEKEN Jan Peter Joris KOEKEN Joris Peter Joris KOEKEN Peter Joris KOEKEN Anneken Peter Joris KOEKEN Catelijn Adriaen Jan HUYBEN Peter Peter Joris KOEKEN Adriaen Peter Joris KOEKEN

| 1698-0030 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.43

Corneel Jan Conincx ende Cornelie Boomaerts sijn huijsvrouwe, Corneel ende Mariken hun kinderen

Personen: Cornelie Cornelis Jan BOOMAERT

| 1698-0031 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.44

Jan Anthoni Conincx ende Jenneken Janssen sijn huisvrouwe, Laureijs hunnen sone

Personen: Jenneken Cornelis JANSSEN

| 1698-0032 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.45

Jan Wauter Cornelissen ende Heijltien Heijndrick Janssen sijn huijsvrouwe, Marie, Cornelie, Wauter, Jan, Anthoni ende Peeternelleken hun kinderen

Personen: Wouter Jan WOUTERS Peternelle Jan Wouter CORNELISSEN Heijltien Hendrik Peter JANSSEN Cornelie Jan WOUTERS Marie Jan WOUTERS

| 1698-0033 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.46

Elisabeth Gabriel Peeter Joris weduwe van Jacob Jan Crock, Marie Jacob Crock haer dochter

Personen: Marie Jacob Jan CROCK Lisken Gabriel Peter JORIS Jacob Jan Jacob CROCK

| 1698-0034 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.47

Jacob Corneel Crocx ende Lisken Lenaert Wiercx sijn huijsvrouwe, Marijnis Jacob Crocx sijnen sone, Wauter, Jan ende Adriaentien Peeter heijndrickx haere kinderen (enkel 1698)

Personen: Lisken Lenaert Jan WIERCKX Adriaentien Peter Hendrik MICHIELSEN Marijnis Jacob Cornelis CROCK Jacob Cornelis Jacob CROCK Wouter Peter Hendrik MICHIELSEN

| 1698-0035 |

Volkstelling Loenhout 1698, nr.49

Michiel de Backer ende Maeijken Anthoni Mertens sijn huijsvrouw, Neliken ende Maeijken sijn dochters, Theuntien Adriaen Janssen haer dochter, Jan Peeter Janssen (enkel 1698)

Personen: Maeijken Antonij Merten VAN MINDERBRUGGE Maeijken Michiel Jacob DE BACKER Cornelie Michiel Jacob DE BACKER Michiel Jacob Jan DE BACKER

| 1698-0036 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.50

Michiel_Jacob de Backer ende Margriet Jan Sijmons sijn vrouwe, Adriaen, Maeijken ende Cornelie hun kinderen (staat onder 1698, moet zijn 1693)

| 1698-0037 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.51

Jan Janssen de Brouwer ende Elisabeth Gabriel Goris (enkel 1698)

| 1698-0038 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.53

Peeter de Bie ende Elisabeth Adams van Geel sijn huijsvrouwe, Anneken, Jacobus, Cornelie ende Dinghen, hun kinderen (staat verkeerdelijk onder 1693)

Personen: Jacob Peter Claes DE BIE Elisabeth Adam Balten VAN GEEL Dinghen Peter Claes DE BIE Anneken Peter Claes DE BIE Cornelie Peter Claes DE BIE Peter Claes Peter DE BIE

| 1698-0039 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.54

Neeltien Jan Engelen weduwe van Adriaen Deckers, ende Cornelis Adriaen Deckers haeren sone

Personen: Cornelis Adriaen DECKERS Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 1698-0040 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.55

Bastiaen Joos Deckers

Personen: Bastiaen Joos Adriaen DECKERS

| 1698-0041 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.56

Lijntien Corneli Deckers weduwe van Corneel Joos Deckers, Betteken ende Joos haer kinderen

Personen: Cornelis Joos Adriaen DECKERS Catelijn Cornelis Adriaen DECKERS Elisabeth Cornelis Joos DECKERS

| 1698-0042 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.57

Jan Deckers ende Anneken Corneli Goossens sijn huijsvrouwe, Adriaen, Catharine, Hanneken ende Cornelie sijne voorkinderen

Personen: Anneke Cornelis Cornelis GOOSSENS Catharina Jan Adriaen DECKERS Adriaen Jan Adriaen DECKERS Cornelie Jan Adriaen DECKERS

| 1698-0043 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.58

Heijndrick De Crom ende Jacobmijn Joris Coecken zijn huijsvrouwwe, Marie, Corneel, Adriaen, Willem, Heijndrick ende Bastiaen hun kinderen

Personen: Jacobmijn Joris Adriaen KOEKEN Hendrik Hendrik Cornelis DE CROM Marie Hendrik Cornelis DE CROM Willem Hendrik Cornelis DE CROM Bastiaen Hendrik Cornelis DE CROM Cornelis Hendrik Cornelis DE CROM Adriaen Hendrik Cornelis DE CROM Hendrik Cornelis Jan DE CROM

| 1698-0044 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.59

Cornelis de Cuijper ende Cornelie Jan Rennen sijn huijsvrouwe, Jenneken, Catelijntien ende Mariken hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Mariken Cornelis Jacob DE CUYPER Cornelie Jan Cornelis RENNEN Catelijntien Cornelis Jacob DE CUYPER Cornelis Jacob Peter DE CUYPER Jenneken Cornelis Jacob DE CUYPER

| 1698-0045 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.60

Maeijken Willem Jan Wellens ende Jacobus de Cuijpere haeren sone

Personen: Jacobus Jacob Peter DE CUYPER Maeijken Willem Jan WELLENS

| 1698-0046 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.62

Corneel de Haen ende Naentien Rombauts sijn huijsvrouwe, Corneel Schoepen haeren voorsone, Jan Corneel de Haen hun kint

Personen: Cornelis Antonij Huybrecht SCHOEPEN Adriaentien Simon Goris ROMBOUTS Cornelis Adriaen Adriaen DE HAEN Jan Cornelis Adriaen DE HAEN

| 1698-0047 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.63

Jan de Visser ende Peeter sijnen sone (enkel 1698)

Personen: Jan Willem DE VISSCHER Peter Jan Willem DE VISSCHER

| 1698-0048 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.64

Jan de Wijse ende Alegonde sijne dochter

Personen: Jan Huybrecht DE WIJS Aldegonde Jan DE WIJS

| 1698-0049 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.65

Peeter de Wijse ende Marie Jan Wens sijn huijsvrouwe, Elisabeth hun kint, Mijntien van Westerhoven, meijssen (enkel 1698)

Personen: Willemijn Geert Peter VAN WESTERHOVEN Peter Jan DE WIJS Marie Jacob JAUWENS Elisabeth Peter Jan DE WIJS

| 1698-0050 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.66

Heijndrick Jan Diels ende Anne Bernaert Weerts sijn huijsvrouw, Jenneken hun kint (enkel 1698)

Personen: Anne Bernaert Matthijs WEERTS

| 1698-0051 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.67

Cornelia Jan Lenaerts weduwe van Jan Diels ende Peeter Jan Diels haeren sone (enkel 1698)

Personen: Cornelie Jan Cornelis LENAERTS

| 1698-0052 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.70

Naentien Laureijssen weduwe van Goris Gabriels (enkel 1698)

Personen: Naentien Laureijs Jan NOUTS

| 1698-0053 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.71

Ijken Peeter Verkoeijen, weduwe van Peeter Jan Gabriels, Cornelis Peeter Jan Gabriels haeren sone, Corneel Anthoni ende Peeter Anthonie Gabriels, cnechten, Sijmon Marijnis Bevers, scheiper, Anneken Adriaen Vermeiren ende Naentien Aert Schrauwen, meijssens

Personen: Cornelis Antonij Jan GABRIELS Simon Marijnis Simon BEVERS Naentien Aert Cornelis SCHRAUWEN Cornelis Peter Jan GABRIELS

| 1698-0054 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.72

Jonas Geerts ende Elisabeth Jan Anthonissen sijn huijsvrouwe, Cornelie, Geert, Mariken ende Jan hun kinderen

Personen: Elisabeth Jan ANTONISSEN Marie Jonas Geert VERSCHUEREN

| 1698-0055 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.73

Jacobus Godrije ende Jenneken Vorsselmans sijn huijsvrouwe, Jan, Claes, Peeter ende Geert hun kinderen

Personen: Jacobus Steven GODRIJE Jenneken Geert Kersten VORSELMANS Niclaes Jacob GODRIJE Geert Jacob GODRIJE Jan Jacob GODDERI Peter Jacob GODDERI

| 1698-0056 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.74

Steven Godrij ende Jenneken Anthoon Martens sijn huijsvrouwe, Anthoni Corneli Rommens ende Anthonet Jan Wauters sijn huijsvrouwe, Adriaentien hun dochter, Peeter Cornelissen der voorscreven Jennekens voorsone (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Antonij Cornelis ROMMENS Steven GODDERI Anthonis Antonij Cornelis ROMMENS Jenneken Antonij Merten VAN MINDERBRUGGE Peter CORNELISSEN

| 1698-0057 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.75

Corneel Goossens ende Magdaleen Gabriels sijn huijsvrouwe, Aert ende jan-Baptist hun sonen, Catelijn Anthoni Jan Gabriels, meijssen, Marie Jan deckers, meijssen, Corneel servaes, koeijwachter

Personen: Jan-Baptist Cornelis Cornelis GOOSSENS Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Catelijn Antonij Jan GABRIELS Aert Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 1698-0058 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.76

Jenneken Naes Janssen weduwe van Jan Matthijs Goossens, Jan ende Pauwelijn Jan Goossens, haer kinderen

Personen: Jan Jan Matthijs GOOSSENS Pauwelijn Jan Matthijs GOOSSENS Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Jenneken Naes JANSSEN

| 1698-0059 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.77

Jan Peeter Goossens ende Anneken Simons sijn huisvrouwe, Peeter hun kint

Personen: Anneken Simon SIMONS Jan Peter Matthijs GOOSSENS Peter Jan Peter GOOSSENS

| 1698-0060 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.78

Matthijs Anthoon Goossens ende Adriaentien Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Anthoon, Corneel, Neeltien, Betteken ende Caetien hun kinderen

Personen: Betken Matthijs Antonij GOOSSENS Adriaentien Huybrecht Jan HUYBEN Cornelis Matthijs Antonij GOOSSENS Anthonis Matthijs Antonij GOOSSENS Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Neeltien Matthijs Antonij GOOSSENS Huybrecht Matthijs Antonij GOOSSENS Caetien Matthijs Antonij GOOSSENS

| 1698-0061 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.79

Matthijs Jan Goossens ende Jenneken Christiaen Wauters sijn huijsvrouwe, Catelijn ende Christiaen hun kinderen

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Christiaen Matthijs Jan GOOSSENS Catelijn Matthijs Jan GOOSSENS Jenneken Christiaen WOUTERS

| 1698-0062 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.80

Michiel Jan Goossens ende Neeltien Jan van Hoijdonck sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn ende Adriaen hun kinderen, Anthoon Adriaen van Halle, cnecht

Personen: Adriaen Michiel Jan GOOSSENS Neeltien Jan Thomas VAN HOOYDONCK Jan Michiel Jan GOOSSENS Michiel Jan Matthijs GOOSSENS Catelijn Michiel Jan GOOSSENS Anthonis Adriaen Antonij VAN HAL

| 1698-0063 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.81

Peeter Jan Goossens ende Elisabeth Peeter Nauts sijn huijsvrouwe, Marieken hun kint, Marie Heijndrick Govaerts, meijssen

Personen: Marie Peter Jan GOOSSENS Elisabeth Peter Antonij NOUTS Peter Jan Matthijs GOOSSENS

| 1698-0064 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.83

Peeter Gabriel Goris ende Elisabeth Willemssen sijn huijsvrouw

Personen: Elisabeth Willem Jan CRINCKELS

| 1698-0065 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.84

Jan Heestermans ende Cornelie Moons sijn vrouwe, Cornelis, Elisabeth ende Francis hun kinderen, Melssen de Cuijper ende Catelijn sijn vrouwe, Marie Hoeffnagels, haer sustersdochter

Personen: Francis Jan Cornelis HEESTERMANS Cornelis Jan Cornelis HEESTERMANS Elisabeth Jan Cornelis HEESTERMANS Melsen Peter Peter DE CUYPER Marie HOEFNAGELS Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Cornelie Hendrik Aert MOONS

| 1698-0066 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.85

Baudewijn Heuvelmans ende Catelijn Vergauwen sijn huijsvrouwe, Cornelie, Anneken, Jenneken, Jan, Adriaentien, Caettien, Betteken, Marie ende Adriaen hun kinderen

Personen: Jan Boudewijn Jan HEUVELMANS Catelijn Adriaen Wouter VERGOUWEN Marie Boudewijn Jan HEUVELMANS Jenneken Boudewijn Jan HEUVELMANS

| 1698-0067 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.86

Catelijn Anthoon van Aecken, weduwe van Adriaen Heijndricx, Corneel, Margriet, Anthoon, Elisabeth ende Bartel Adriaen Heijndricx haer kinderen, Claes Corneel Gijsen, cnecht

Personen: Margriet Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Catelijn Antonij Peter VAN AKEN Claes Cornelis GIJSEN

| 1698-0068 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.87

Heijndrick Adriaen heijndricx ende Peerijntien Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Jan ende Peeter hun kinderen, Willemijntien Peeter Vorsselmans, meijssen

Personen: Peter Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Willemijn Peter Bastiaen VORSELMANS Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 1698-0069 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.88

Lenaert Huijbrecht Heijndricx ende Maeijken Jacob Theeus sijn huijsvrouwe, Jacob hunnen sone, Anthoni Jan Francuen, cnecht

Personen: Maeijken Jacob Adriaen THEUS Anthonis Jan Jan FRANCKEN Lenaert Huybrecht HENDRICX Jacob Lenaert PHENIX

| 1698-0070 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.89

Willem Heijndricx ende Jenneken Adriaen Martens sijn huijsvrouwe, Jacob hun kint

Personen: Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jacob Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Jenneken Adriaen Cornelis MERTENS

| 1698-0071 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.90

Cornelis HUgens ende Catelijn Swaegemaeckers sijn huijsvrouwe, Anthonet hun dochter

Personen: Catelijn Peter Dielis SWAGEMAEKERS Antonetta Cornelis Peter HUGENS

| 1698-0072 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.91

Marie Jan Van Ostaeijen, weduwe van Corneel Adriaen Huijben, Corneel ende Adriaen Corneel Huijben, haer kinderen, Jenneken, Jan ende Corneel Joris Coecken haer dochters kinderen

Personen: Cornelis Joris Jan KOEKEN Adriaen Cornelis Adriaen HUYBEN Jenneken Joris Jan KOEKEN Jan Joris Jan KOEKEN Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Cornelis Cornelis Adriaen HUYBEN

| 1698-0073 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.92

Jan Corneli Huijben ende Catelijn Peeter Goossens sijn huisvrouwe (enkel 1698)

Personen: Catelijn Peter Matthijs GOOSSENS Jan Cornelis Adriaen HUYBEN

| 1698-0074 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.93

Peeter Adriaen Huijben ende Laurens Goris Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Jan ende Corneel hun kinderen, David Bastaert

Personen: Peter Adriaen Jan HUYBEN Jan Peter Adriaen HUYBEN Cornelis Peter Adriaen HUYBEN Emerens Goris GABREELS

| 1698-0075 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.94

Peeter Corneel Huijben ende Jenneken Adriaen Heijndricx sijn huijsvrouwe, Cornelie hun kint, Michiel Jacob Philipsen, cnecht (enkel 1698)

Personen: Jenneken Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Michiel Jacob PHILIPSEN Cornelie Peter Cornelis HUYBEN Peter Cornelis Adriaen HUYBEN

| 1698-0076 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.95

Jan Huijbrechts ende Jenneken Heijndricx sijn huijsvrouwe

Personen: Jenneken HENDRICX Jan Huybrecht Hendrik HUYBRECHTS

| 1698-0077 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.96

Lenaert Huijbrechts ende Jenneken Peeter Luijcx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Peerijntien ende Jan hun kinderen

Personen: Jenneken Peter Aert LUYCX Huybrecht Lenaert Jan HUYBRECHTS Jan Lenaert Jan HUYBRECHTS Lenaert Huybrecht Jan HUYBEN

| 1698-0078 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.98

Jacob Jacobssen

| 1698-0079 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.100

Jan Peeter Jacobs ende Jacobmijn Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouwe, Wauter, Cornelis ende Peeter hun kinderen

Personen: Jan Peter Aert JACOBS Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS Wouter Jan Peter JACOBS Cornelis Jan Peter JACOBS Peter Jan PEETERS

| 1698-0080 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.101

Jacob Jacob Peeter Jans ende Margriet Jan de Crom sijn huijsvrouwe, Jan, Cornelis ende Marie hun kinderen

Personen: Jan Jacob Jacob JANS Cornelis Jacob Jacob JANS Jacob Jacob Peter JANS Margriet Jan Jan DE CROM

| 1698-0081 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.102

Maeijken Corneel Schrauwen, weduwe van Jan Jacob Peeter Jans, Peeter haeren sone, Cornelis Jan Peeter Joris haer dochters kint, Anneken Adriaen Theeus, Jan Peeter Joris

Personen: Cornelis Jan Peter JORIS Jan Peter JORIS Maeijken Cornelis Aert SCHRAUWEN Tanneken Adriaen Bastiaen THEUWS Jan Jacob Peter JANS

| 1698-0082 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.104

Corneel Heijndrick Janssen ende Adriaentien Peeter Luijcx sijn huijsvrouwe, Cornelis, Aert, Peeter ende Heijndrick hun kinderen, Dillis Jan Rombauts, cnecht, Anneken Matthijs Peeter Rombauts, meijssen, Heijndrick Janssen sijn vader daerover heert

Personen: Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Cornelis Cornelis HENDRICX Dielis Jan Goris ROMBOUTS Hendrik Cornelis HENDRICX Anne Matthijs Peter ROMBOUTS Adriaentien Peter Aert LUYCX Peter Cornelis HENDRICX Hendrik Peter JANSSEN

| 1698-0083 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.105

Corneel Peeter Janssen ende Cornelie Adriaen Verboven sijn huijsvrouwe, Anneken, Peeter, Adriaen, Lijntien ende Jan hun kinders (enkel 1698)

Personen: Cornelie Adriaen Huybrecht VERBOVEN Jan Cornelis Peter JANSSEN Peter Cornelis Peter JANSSEN Lijntien Cornelis Peter JANSSEN Cornelis Peter JANSSEN

| 1698-0084 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.106

Jenneken Joos Luijcx, weduwe van Dilis Janssen

Personen: Dielis Jan GEERTSEN

| 1698-0085 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.107

Geert Janssen en Cornelie Heilighers sijn huijsvrouwe, Heijliger, Jan, Adriaen, Jenneken ende Anthoni hun kinderen

Personen: Jenneken Geert JANSSEN Heyliger Geert JANSSEN Cornelie Heijliger Adriaen WOUTERS Jan Geert JANSSEN

| 1698-0086 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.108

Geert Janssen (enkel 1698)

| 1698-0087 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.110

Jan Heijndrick Janssen ende Gorisken Rombauts sijn huijsvrouwe, Marie, Catharina ende Adriaentien hun kinderen, Heijltien Heijndricx sijn moeder

Personen: Jan Hendrik Peter JANSSEN Heijltien Hendrik Peter HENDRICX Catharine Jan HEYNDRICX Marie Jan HEYNDRICX Sjorisken Goris Rombout ROMBOUTS

| 1698-0088 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.112

Joanna van Huijse weduwe van Peeter Joerdaens, Jacobmijntien Peeter Goossens, meijssen, Franchois Joelij haer dochters kint van Brussel

Personen: Jenneken Frans Joos VAN HUYSEN Jacobmijn Peter Matthijs GOOSSENS Frans SAILLY

| 1698-0089 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.113

Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris ende Elisabeth Jan Sels sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijntien ende Gabriel hun kinderen

Personen: Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Cathrine Gijsbrecht GABRIELS Jan Gijsbrecht Gabriel JORIS Gabriel Gijsbrecht Gabriel JORIS

| 1698-0090 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.115

Gilliam Kenis

Personen: Guilliam Jacob Jacob KENIS

| 1698-0091 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.116

Jan Jacob Kenis ende Margriet Huijbrecht Heijndricx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Elisabeth, Peeter, Jacobmijn, Gabriel hun kinderen. Item Marck ende Cornelie Adriaen Marcken kinderen. Item Dingna Staes valentijns kint

Personen: Cornelie Adriaen MERCX Jacobmijn Jan Jacob KENIS Huybrecht Jan Jacob KENIS Gabriel Jan Jacob KENIS Peter Jan Jacob KENIS Margriet Huybrecht Hendrik VENINX Dingne Staes Peter VALENTIJNS Merc Adriaen MERCX Elisabeth Jan Jacob KENIS Jan Jacob Jacob KENIS

| 1698-0092 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.117

Jan Wauters, Marck Kenis ende Christine Jan Wauters sijn huijsvrouwe, Barbel, Jacobmijn ende Jacob hun kinderen, Adriaentien Willem Heijndricx meijssen

Personen: Jacobus Merck Jacob KENIS Barbel Merck Jacob KENIS Marcus Jacob Jacob KENIS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Christina Jan Wouter ROMBOUTS Jacobmijn Merck Jacob KENIS

| 1698-0093 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.118

Laureijs Langhaers ende Elisabeth Anthoni Keijsers sijn huijsvrouwe, Marie hun dochter

Personen: Elisabeth Anthonis KEIJSERS

| 1698-0094 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.119

Adam Jan Lenaerts ende Marie Bastiaen Crockx sijn huijsvrouwe, Jan ende Bastiaen hun kinderen, Gabriel Bastiaen Crocx daerover heert van voorscreven

Personen: Gabriel Bastiaen Jacob CROCK Bastiaen Adam Jan LENAERTS Marie Bastiaen Jacob CROCK Adam Jan Cornelis LENAERTS

| 1698-0095 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.120

Anthoon Jan Lenaerts ende Maeijken Huijbrecht Heijndrickx sijn huijsvrouwe

Personen: Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Marie Huybrecht Hendrik VENINX

| 1698-0096 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.121

Jan Janssen Lenaerts ende Jenneken Huijbrecht Heijndricx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht ende Jenneken hun kinderen

Personen: Jenneken Huybrecht HENDRICX

| 1698-0097 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.122

Geert Jan Lippens ende Naentien Heijndrick Bartelmeeussen sijn huijsvrouwe

Personen: Naentien Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Geert Jan Jan LIPPENS

| 1698-0098 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.123

Jenneken Heijlighers, Maeijken ende Geert Adriaen Luycx haer kinderen

Personen: Jenneken Heyliger Adriaen WOUTERS Maeijken Adriaen LUYCX Geert Adriaen LUYCX

| 1698-0099 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.124

Maeijken Corneel van Mierop weduwe van Jan Luijcx, Neeltien Jan Luijcx haer dochter

Personen: Maeijken Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP Jan LUIJCKX Neeltien Jan LUIJCKX

| 1698-0100 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.126

Jan Melssen Luijcx ende Peerijntien van Dijck sijn huijsvrouwe, Melssen, Peeter, Jan, Adriaen ende Catelijn hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Jan Jan Melsen LUYCX Peerijntien Peter Cornelis DENISSEN Catelijn Jan Melsen LUYCX Adriaen Jan Melsen LUYCX

| 1698-0101 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.127

Andries Mans ende Catelijn Corneel Arnauts sijn huijsvrouwe; Adriaen Huijbrechts, koeijwachter

Personen: Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Andries MANS

| 1698-0102 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.128

Sr. Marcellus Marcelli, schouteth, Jouffr. Marianne Marcelli sijne suster, Steven, Jan Baptist ende Elisabeth sijn kinderen

Personen: Elisabeth Marcel MARCELLI Stefanus-Filibert Marcel MARCELLI Maria-Anna Jan MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Joan-Baptist Marcel MARCELLI

| 1698-0103 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.129

Peeter Martens ende Cornelie Jan Donckers sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Peter Marten PHILIPSEN

| 1698-0104 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.131

Melssen Meeussen ende Lisken Bastiaen Theeus sijn huijsvrouwe, Heijndrick, Bastiaen, Adam ende Margriet Jan Heijndricx haere voorkinderen, Jan Adriaen Theeus, cnecht, Jan Joos Adriaenssen, scheiper, Peerijn Aert Janssen ende Beijken Jan Goossens, meijssen

Personen: Jan Joos ADRIAENSEN Margriet Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN Peerijn Aert Jan NOOPS Elisabeth Bastiaen Adriaen THEEUS Barbel Jan Matthijs GOOSSENS Jan Adriaen Jacob THEEUS

| 1698-0105 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.132

Cornelis Peeter Melssens ende Margriet Corneel Lodewijcx sijn huijsvrouwe, Jan, Jacob, Marie ende Cornelie hun kinderen

Personen: Jacob Cornelis Peter ROMBOUTS Cornelis Peter Melsen ROMBOUTS Jan Cornelis Peter ROMBOUTS Cornelie Cornelis Peter ROMBOUTS

| 1698-0106 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.136

Jan Peeter Melssens ende Elisabeth Lambrecht van Staeijen sijn huijsvrouwe, Huijbrecht ende Marie sijn voorkinderen, Lambrecht, Cornelie, ende Peeter hun kinderen, Aert Jan Neeffs, cnecht, Goris Corneel Verheijen, scheiper, Dinghen Adriaen Zegers, meijsse

Personen: Digna Adriaen Claes SEGERS Cornelie Jan Peter ROMBOUTS Jan Peter Melsen ROMBOUTS Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Huybrecht Jan Peter ROMBOUTS Goris Cornelis Jacob VERHEYEN Peter Jan Peter ROMBOUTS

| 1698-0107 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.137

Matthijs Peeter Melssens, Peeter ende catelijn sijn kinderen, Catelijn Adriaenssen, houkint

Personen: Peter Matthijs Peter ROMBOUTS Catelijn Matthijs Peter ROMBOUTS

| 1698-0108 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.140

Neeltien Goris Claessen weduwe van Jan Heijndrick Michielssen, Maeijken Cornelis Adriaenssen haer dochter (enkel 1698)

Personen: Jan Hendrik Jan MICHIELS Neeltien Goris CLAESSEN

| 1698-0109 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.141

Adriaen Moons (enkel 1698)

Personen: Adriaen Hendrik Aert MOONS

| 1698-0110 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.142

Aert Moons ende Jacobmijntien Luijcassen sijn huijsvrouwe, Heijndrick en Cornelie hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Heijndrick Aert Hendrik MOONS Cornelie Aert Hendrik MOONS Aert Hendrik Aert MOONS

| 1698-0111 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.143

Dierck Naessen ende Peerijn Joos van Aecken sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Peerijn Joos Bernaert VAN AKEN Dierck Naes Jan NAES

| 1698-0112 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.144

Adriaen Anthoon Nauts ende Margriet Adriaen Sijmons sijn huijsvrouwe, Neeltien ende Jenneken hun kinderen, Marijnis Aert Jacobs, scheiper (enkel 1698)

Personen: Marijnis Aert Peter JACOBS Neeltien Adriaen ANTONISSEN Adriaen Anthonis NOUTS Jenneken Adriaen Antonij NUYTS

| 1698-0113 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.145

Corneel Adriaen nauts ende Beijken Peeter van Dijck sijn huijsvrouwe, Corneel Wauters haeren voorsone, Adriaen Corneel hun kint, Barbel Swagemaeckers, cnecht (enkel 1698)

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen NOUTS Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Beijken Peter Cornelis DENISSEN Cornelis Wouter Cornelis RAETS Bartel Adriaen SWAEGEMAECKERS

| 1698-0114 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.146

Peeter Anthoni Nauts ende Maeijken Pauwels sijn huijsvrouwe

Personen: Maeijken Pauwel Cornelis Goossen VAN BEKE Peter Antonij NOUTS

| 1698-0115 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.147

Maeijken van Tijchelt, weduwe van Huijbrecht Neeffs

Personen: Maeijken Jacob Jan VAN TYCHEL

| 1698-0116 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.148

Christiaen Nijssen ende heijndricken Wauters van Oerle sijn huijsvrouwe, Nijs ende Anneken hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Nijs Christiaen Nijs VAN DIJCK Anneken Christiaen Nijs VAN DIJCK Christiaen Nijs Jan VAN DIJCK

| 1698-0117 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.149

Claes Jan Nijssen ende Barbel Huijgens sijn huijsvrouwe, Peeter hun kint, Michiel Hugens, cnecht (enkel 1698)

Personen: Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Barbel Cornelis Peter HUGENS Peter Claes Jan VAN DIJCK

| 1698-0118 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.150

Jan Nijssen ende Josine ende Jan sijn kinderen

Personen: Josine Jan Nijs VAN DIJCK Jan Jan Nijs VAN DIJCK Jan Nijs Jan VAN DIJCK

| 1698-0119 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.151

Helena Verhemeldonck, weduwe van Joos Nijssen met Mariken Joos Nijssen haer dochter

Personen: Joos Nijs Jan VAN DIJCK Helena Peter VERHEMELDONCK Marie Joos Nijs VAN DIJCK

| 1698-0120 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.152

Jan Nouts ende Eva Corneel Sebrechts sijn huijsvrouwe, Adriaentien hun kint (enkel 1698)

Personen: Jan Adriaen Antonij NUYTS Eva Cornelis SEBRECHTS Adriaentien Jan Adriaen NUYTS

| 1698-0121 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.154

Mattijs Arnaut Ooms ende Dingne Adriaen Weerts, sijn huijsvrouwe, Arnaut, Corneel, Lisken ende Adriaen sijn kinderen

Personen: Matthijs Aert Matthijs OOMS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Lisken Matthijs Aert OOMS

| 1698-0122 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.155

Matthijs Jan Ooms ende Catelijn Corneel van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijntien, Neliken ende Lisken hun kinderen

Personen: Cathelijn Cornelis Aert VAN TYCHELT Jan Matthijs Jan OOMS Matthijs Jan Matthijs OOMS Neliken Matthijs Jan OOMS Lisken Matthijs Jan OOMS

| 1698-0123 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.157

Peeter Corneel Ooms ende Clement Wauter Ooms sijn huijsvrouwe,Jacobmijn hun kint, Cornelie Corneel Ooms, meijssen

Personen: Menten Wouter Peter OOMS Peter Cornelis Peter OOMS

| 1698-0124 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.158

Wauter Peeter Ooms ende Tanneken Adriaen Weerts sijn huijsvrouwe, Adriaen, Jan ende Leentien hun kinderen

Personen: Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Wouter Peter Jan OOMS Jan Wouter Peter OOMS Leentien Wouter Peter OOMS

| 1698-0125 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.159

Andries Peeters ende Heijnderien Valentijns sijn huijsvrouw ende Barbel Valentijns, Claes ... cnecht (enkel 1698)

Personen: Hendrine Remigius Peter VALENTIJNS Barbel Remigius Peter VALENTIJNS Andries PETERS

| 1698-0126 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.160

Anthoon Jan Peeters ende Marie Adriaen Theeus sijn huijsvrouw, Neeltien Adriaen Theeus haer suster ende Adriaen hun kint (enkel 1698)

Personen: Anthonis Jan Peter AERDEN Marie Adriaen Jacob MATTHEUS Neeltien Adriaen Jacob THEUS Adriaen Antonij Jan PETERS

| 1698-0127 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.161

Augustijn Peeters ende Lisken Janssen sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Catelijn Jan Goossens, meijssen (enkel 1698)

Personen: Catelijn Jan Matthijs GOOSSENS Augustijn Peter AUGUSTIJNS

| 1698-0128 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.162

Heijndrick Peeters ende Anneken de Backer sijn huijsvrouwe, Anneken Heijndrick Peeters hun dochter (enkel 1698)

Personen: Anne Cornelis Jan DE BACKER Anneken Hendrik Peter VAN ALPHEN Hendrik Peter Jacob VAN ALPHEN

| 1698-0129 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.163

Corneel Philips ende Margriet Jacob sijn huijsvrouwe, Maeijken Philips hun meijssen

Personen: Maeijken Hendrik Cornelis PHILIPS Cornelis Hendrik Cornelis PHILIPS

| 1698-0130 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.164

Frederick Philipssen ende Catelijn Jacobs sijn huijsvrouwe, Anneken, Philip, Heijltien ende Jacobus hun kinderen

Personen: Frederic Filip JANSSEN Jacob Frederic PHILIPSEN Filip Frederic PHILIPSEN Heyltien Frederic PHILIPSEN Anneken Frederic PHILIPSEN Catelijn Jacob NEYS

| 1698-0131 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.165

Catelijn Janssen weduwe Jacob Phlipssen met Philip haeren sone

Personen: Jacob Filip JANSSEN Filip Jacob PHILIPSEN

| 1698-0132 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.166

Marten Philipssen ende Elisabeth Peeter Sijmons sijn shuijsvrouwe, Aert ende Melssen hun kinderen

Personen: Marten Filip JANSSEN Elisabeth Peter AERTSEN Aert Marten PHILIPSEN Melsen Marten PHILIPSEN

| 1698-0133 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.167

Aert Quirijnen ende Margriet Arnaut van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Anthoon, Jan, Wauter ende Catelijn hun kinderen, Dinghen Heijndrick Heijndricx, meijssen

| 1698-0134 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.168

Heijndrick Quirijnen ende Magdaleen Goris Gabriels sijn huijsvrouwe, Anneken Matthijs Ooms haer voorkint (enkel 1698)

| 1698-0135 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.171

Wauter Rennen ende Maeijken Jan Melssens sijn huijsvrouwe, Catelijn hun kint, Jan Melssens daerover heert van voorscrevene (enkel 1698)

Personen: Wouter Jan Cornelis RENNEN Maeijken Jan MELSENS Jan Melsen Antonij MELSSENS Catelijn Wouter Jan RENNEN

| 1698-0136 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.172

Wauter Peeter Rennen ende Marie Adriaen Donckers sijn huijsvrouw, Geert ende Jan sijn voorkinderen, Elisabeth ende Marie hun tsaemenkinderen, Adriaen ende Catelijn Huijbrecht Verboven haer voorkinderen

Personen: Marie Adriaen Jacob DONCKERS Jan Wouter Peter RENNEN Geert Wouter Peter RENNEN Wouter Peter Cornelis RENNEN Adriaen Huybrecht Adriaen VERBOVEN Marie Wouter Peter RENNEN Elisabeth Wouter Peter RENNEN Catelijn Huybrecht Adriaen VERBOVEN

| 1698-0137 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.174

Jan Anthoon Reijns ende Adriaentien Aert Nops sijn huijsvrouwe, Maeijken Peeter Arnauts

Personen: Maeijken Peter Cornelis ARNAUTS Adriaentien Aert Jan NOOPS Jan Antonij REYNS

| 1698-0138 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.175

Corneel Jan Roelen ende Dingne Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Geert Jan Roelen, cnecht, Cornelie Marijnis Bevers, meijssen (enkel 1698)

Personen: Dingne Peter Jan GABRIELS

| 1698-0139 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.176

Catelijn Kerssemans weduwe Jan Roelen

| 1698-0140 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.177

Emerens ende Elisabeth Jan Roelen geestelijke dochter (enkel 1698)

| 1698-0141 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.179

Pauwelijn van Geel, weduwe van Jan Rombauts, Peeter, Nijs ende Adam Jan Rombauts haere sonen (enkel 1698)

Personen: Jan Peter Antonij ROMBOUTS Dionijs Jan Peter ROMBOUTS Peter Jan Peter ROMBOUTS Pauwelijn Adam Balten VAN GEEL Adam Jan Peter ROMBOUTS

| 1698-0142 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.180

Jan Goris Rombauts ende Maeijken Dielen sijn huisvrouwe, Goris ende Jan hun kinderen

Personen: Jan Goris Rombout ROMBOUTS Goris Jan Goris ROMBOUTS Jan Jan Goris ROMBOUTS Maeijken Dielis Jan VAN GASTEL

| 1698-0143 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.183

Willemijn Geerts weduwe Wauter Jan Rombauts, Geert, Anneken, Cornelie ende Jan Wauter Rombauts haere kinderen, Cornelie Jacobs, houkint

Personen: Geert Wouter Jan ROMBOUTS Willemijn Geert Jan LUYCKX Anneken Wouter Jan ROMBOUTS Cornelie Wouter Jan ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Wouter Jan Rombout ROMBOUTS

| 1698-0144 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.184

Bastiaen Russel ende Engel van Oosterwijck sijn vrouw

Personen: Engel Antonij Adriaen VAN OOSTERWIJCK

| 1698-0145 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.186

Lenaert Schoepen ende Marie Jacobs sijn huisvrouwe, Jacob, Corneel, Peeeter ende Mariken hun kinderen

Personen: Marie Jacob MERTENS Marie Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Peter Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Cornelis Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Jacob Lenaert Huybrecht SCHOEPEN

| 1698-0146 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.187

Huijbrecht Schoepen (enkel 1698)

Personen: Huybrecht Huybrecht SCHOEPEN

| 1698-0147 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.188

Jan Schooffs ende Elisabeth Jan Schooffs sijn dochter

Personen: Elisabeth Jan SCHOOFFS Jan Antonij Geert SCHOOFFS

| 1698-0148 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.189

Jan Corneli Schrauwen ende Catelijn Sijmon Bevers sijn huijsvrouwe, Jenneken ende Nelleken hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Jenneken Jan Cornelis SCHRAUWEN Nelleken Jan Cornelis SCHRAUWEN Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN

| 1698-0149 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.190

Adam Corneli Sebrechts ende Elisabeth Adriaen Willem sijn huisvrouwe, Adriaen ende Cornelie Peeters van der Locht haar voorkinderen (enkel 1698)

Personen: Cornelie Peter Cornelis VAN DE LOCHT Lisken Adriaen Willem WOUTERS Adam Cornelis SEBRECHTS Adriaen Peter Cornelis VAN DE LOCHT

| 1698-0150 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.191

Cornelis Sebrechts ende Cornelie Wils sijn huijsvrouwe, Franchijntien hun dochter, Cornelis Adriaen Willems, cnecht, Christine Sebrechts koeijwachteresse

Personen: Cornelis Adriaen Willem WOUTERS Christine Jan Cornelis SEBRECHTS Cornelis Jan Dielis SEBRECHTS Franchijntien Cornelis SEBRECHTS

| 1698-0151 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.192

Heijndrick Sebrechts ende Elisabeth Jacob Willemen sijn huisvrouwe, Catelijn Jan Peeter Joris, houkint, Jenneken Pauwels Marijnissen, meijssen, Jacob Baliaerts, cnecht (enkel 1698)

Personen: Hendrik Cornelis SEBRECHTS Jacob Merten Stoffel BALIAERS Catelijn Jan Peter JORIS

| 1698-0152 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.193

Jan Sebrechts ende Catelijn Janssen Arnauts sijn huisvrouwe, Marie, Jenneken, Cornelis ende Anneken hun kinderen

Personen: Cornelis Jan Cornelis SEBRECHTS Anneken Jan Cornelis SEBRECHTS Jenneken Jan Cornelis SEBRECHTS Jan Cornelis SEBRECHTS Catelijn Jan Jan ARNAUTS Marie Jan Cornelis SEBRECHTS

| 1698-0153 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.196

Laureijs Staeijmans ende Maeijken Claessen sijn huisvrouwe, Adriaentien hun dochter ende Marie Roelen houkint (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Laureijs Antonij ROMBOUTS

| 1698-0154 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.199

Adriaentien Janssen weduwe Roelant Jacob Thomas, Jan, Catelijn, Jacob, Adriaentien ende Maeijken Roelant Jacob Thomas haer kinderen, Jan Adriaen Adriaenssen, cnecht

Personen: Jacob Roeland Jacob VAN TICHELEN Roeland Jacob Thomas MERTENS

| 1698-0155 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.200

Remie Valentijns ende Barbel Doremans sijn huijsvrouwe, Anthonet hun dochter

Personen: Remigius Peter Remigius VALENTIJNS Barbel Hendrik DOORMANS Anthonet Remigius Peter VALENTIJNS

| 1698-0156 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.201

Staes Valentijns ende Jenneken Roms sijn huijsvrouwe, Marie, Ijda, Peeter, Christine ende Barbel hun kinderen, Geeraert van Elsacker, cnecht

Personen: Marie Staes Peter VALENTIJNS Peter Staes Peter VALENTIJNS Barbel Staes Peter VALENTIJNS Jenneken Jacob Jacob KENIS Geert Jan VAN ELSACKER Ida Staes Peter VALENTIJNS Christine Staes Peter VALENTIJNS Staes Peter VALENTIJNS

| 1698-0157 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.202

Anthoon van Aecken ende Margriet Heijndrick sijn huijsvrouwe, Marie ende Heijndrick hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Marie Antonij Geert VAN AKEN Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Hendrik Antonij Geert VAN AKEN

| 1698-0158 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.203

Neeltien Schooffs weduwe van Joos van Aecken ende Anthoon Joos van Aecken haeren sone (enkel 1698)

Personen: Neeltien Antonij Geert SCHOOFS Anthonis Joos Bernaert VAN AKEN Joos Bernaert Peter VAN AKEN

| 1698-0159 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.204

Joos van Aecken ende Maeijken Jan Crock sijn huijsvrouwe, Jan, Lijntien ende Corneliken hun kinderen

Personen: Joos Cornelis Adriaen VAN AKEN Lijntien Joos Cornelis VAN AKEN Cornelie Joos Cornelis VAN AKEN Jan Joos Cornelis VAN AKEN Maeijken Jan Jacob CROCK

| 1698-0160 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.205

Peeter van Aerden, Aert, Elisabeth, Anneken, Cornelis ende Anthoni sijn kinderen

Personen: Anthonis Peter Cornelis VAN AERDE Aert Peter Cornelis VAN AERDE Elisabeth Peter Cornelis VAN AERDE Cornelis Peter Cornelis VAN AERDE Anneken Peter Cornelis VAN AERDE

| 1698-0161 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.208

Corneel Michiel van Antwerpen ende Cornelie Goris Gabriels sijn huijsvrouwe, Goris, Jan, Catelijn ende Barbel hun kinderen, Jan Huijbrechts, houkint

Personen: Goris Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Barbel Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Cornelis Michiel Peter VAN ANTWERPEN Jan Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Catelijn Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN

| 1698-0162 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.209

Adriaen van Bael ende Marie Vorsselmans sijn vrouw, Arnaut, Catharine, Carel, Jan ende Cornelis hun kinderen, Mathijs Vorsselmans, knecht, Cornelie Jacob Philipsen, meijssen (staat onder 1693 maar moet 1698 zijn)

Personen: Cornelie Jacob PHILIPSEN Marie Jan Matthijs VORSELMANS Matthijs Jan Matthijs VORSELMANS

| 1698-0163 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.210

Margriet Moons weduwe van Marten van den Bossche, Marianne vander Buijten, meijssen

Personen: Margriet Aert Hendrik MOONS Marten Roeland VAN DEN BOSCH

| 1698-0164 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.211

Peeter van Breda ende Naentien Diercken sijn huijsvrouwe, Pauwels hunnen sone (enkel 1698)

Personen: Naentien Pauwel Dierk DIERCX

| 1698-0165 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.212

Meester Jan vanden Broeck ende Elisabeth Baten sijn huijsvrouwe, Anne hun dochter

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 1698-0166 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.213

Jacob van den Cloot ende Lisken Anthoni Quirijnen sijn huijsvrouwe, Geert sijnen voorsone, Jan Janssen Arnauts, cnecht, Adriaen Jan Peeter Jacobs, scheiper, Margriet Wauter Quirijnen, meijssen

Personen: Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Jan Jan Jansen ARNAUTS Adriaen Jan Peter JACOBS Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 1698-0167 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.217

Gabriel vanden Bleke ende Barbel van Aecken sijn huijsvrouwe, Cornelie, Gabriel, Eva hun kinderen, Jan vanden Bleke daerover heert den voorscrevene

Personen: Cornelie Gabriel VAN DEN BLEECK Barbel Aert Antonij VAN AKEN Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Jan Gabriel Jan VAN DEN BLEECK Eva Gabriel VAN DEN BLEECK Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK

| 1698-0168 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.218

Jan van den Heuvel, Geert van den Heuvel, Jan van den Heuvel, Anne van den Heuvel sijn kinderen

| 1698-0169 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.219

Laureijs van den Langenbergh ende Cornelie Hensselmans sijn huijsvrouwe, Anne ende Roelant hun kinderen, Jan Hugens, cnecht, Marie van Hennel, meijssen (enkel 1698)

Personen: Cornelie Cornelis HENSELMANS

| 1698-0170 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.220

Cornelie van der Buijten (enkel 1698)

| 1698-0171 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.221

Frans van der Buijten ende Cornelie Francken sijn huijsvrouwe, Michiel, Anneken, Geeraert ende Huijbrecht hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Michiel Frans Geert VAN DER BUYTEN Geeraert Frans Geert VAN DER BUYTEN Huybrecht Frans Geert VAN DER BUYTEN Frans Geert Frans VAN DER BUYTEN Anneken Frans Geert VAN DER BUYTEN

| 1698-0172 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.222

Maeijken Aertssen weduwe van Geert Peeter van der Buijten, Emerens Campen haer dochters kint (enkel 1698)

Personen: Maeijken Antonij Kersten AERTSENS Geert Peter Geert VAN DER BUYTEN Emerens Adriaen CAMPO

| 1698-0173 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.223

Jan van der Buijten ende Marie Valentijns sijn huijsvrouwe

Personen: Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Marie Peter VALENTIJNS

| 1698-0174 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.224

Jan Geert van der Buijten ende Martijn Pauwels sijn huijsvrouwe, Adriaentien ende Geert hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Adriaentien Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Geert Frans VAN DER BUYTEN Geert Jan Geert VAN DER BUYTEN

| 1698-0175 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.225

Laureijs van der Buijten ende Geert sijnen sone, Catelijn Aerden, meijssen

Personen: Laureys Peter Geert VAN DER BUYTEN Geert Laureys Peter VAN DER BUYTEN

| 1698-0176 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.226

Peeter van der Buijten ende Peeternelle Swaegemaeckers sijn huijsvrouwe Elisabeth, Marie, Anthonet, Peeter ende Josijntien hun kinderen

Personen: Peternelle Peter Dielis SWAGEMAEKERS Marie Peter Geert VAN DER BUYTEN Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Peter Peter Geert VAN DER BUYTEN Josijntien Peter Geert VAN DER BUYTEN Anthonet Peter Geert VAN DER BUYTEN Elisabeth Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 1698-0177 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.227

Tanneken Jan Gabriels weduwe van Peeter van der Buijten ende Cornelie Simons haer dochter, Cornelis van Tijchelt, cnecht, Maeijken Jan Simons, meijssen, Caspar van Peer, schoolclerck

Personen: Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN Cornelie Simon SIMONS

| 1698-0178 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.228

Anthoon van Ditfort ende Tanneken Peeters sijn huijsvrouwe, Corneel, Sijken, Adriaentien, ende Peerijntien hun kinderen

Personen: Tanneken Peter Peter THEUNS Sijcken Antonij Antonij DIETFORD Anthonis Antonij Jan DIETFORD Cornelis Antonij Antonij DIETFORD Peerijntien Antonij Antonij DIETFORD Adriaentien Antonij Antonij DIETFORD

| 1698-0179 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.229

Tonijntien van Ditfort, weduwe van Willem van Tommel, Jenneken van Tommel haer dochter

Personen: Willem Jan Willem VAN DOMMELEN Jenneken Willem Jan VAN DOMMELEN Tonijntien Antonij Jan DIETFORD

| 1698-0180 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.231

Corneel Janssen van Dijck ende Marie Janssen van Hijdonck sijn huijsvrouwe, Jan, Keesken ende Naentien hun kinderen, Griet Jans van Gorp meijssen

Personen: Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Naentien Cornelis Jan VAN DIJCK Marie Jan Thomas VAN HOOYDONCK Margriet Jan Laureys VAN GORP Cornelis Cornelis Jan VAN DIJCK Jan Cornelis Jan VAN DIJCK

| 1698-0181 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.232

Geert Jan van Dijck ende Jacobmijn Peeter Joris sijn huijsvrouwe, Catelijn, Adriaentien, Cornelie ende Peerijntien hun kinderen

Personen: Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Cornelie Geert Jan VAN DIJCK Adriaentien Geert Jan VAN DIJCK Peerijntien Geert Jan VAN DIJCK Jacobmijn Peter JORIS

| 1698-0182 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.233

Peeter Jan van Dijck, weduwnaar ende Catelijn sijn dochter, Lisken Geertssen sijn moeder

Personen: Catelijn Peter Jan VAN DIJCK Lisken Geert Peter VAN DER CLOOT Peter Jan Cornelis VAN DIJCK

| 1698-0183 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.234

Jan Corneel van Elsacker ende Christine Corneel Raets sijn huijsvrouwe, Corneel, Adriaen, Peeter, Jan, Michiel ende Dingna hun kinderen

Personen: Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan Cornelis Michiel VAN ELSACKER Christine Cornelis Kersten RAETS Dingna Jan Cornelis VAN ELSACKER Michiel-Hubert Jan Cornelis VAN ELSACKER Cornelis Jan Cornelis VAN ELSACKER Peter Jan Cornelis VAN ELSACKER

| 1698-0184 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.235

Joan Franchois van Elsacker, juffr Elisabeth van Elsacker sijn suster, Geert vander Buijten, clerck, Jan Swaegemaeckers ende Michiel Peeters van Breda cnechten, Catelijn Jan van Gorp ende Miken van Elsacker meijssens

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Catelijn Jan Laureys VAN GORP Elisabeth Peter VAN ELSACKER

| 1698-0185 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.237

Catharina van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joannes, Peeter ende Josine haer kinderen, Mattheus van Gilse haer broeder, Cornelie ende Heijnderine van Gilse haer susuters, Jan Jacob de Cuijper, cnecht, Griet Anthoni Bernaerts ende Anne Cornelis A

Personen: Anne Cornelis Arnaut LAUREYSSEN Griet Antonij Bernaert VAN AKEN Jan Jacob Peter DE CUYPER Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Maria-Josine Michiel VAN ELSACKER Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Petrus Michiel VAN ELSACKER

| 1698-0186 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.238

Michiel Corneel van Elsacker ende Peerijn van Tichelt sijn huijsvrouwe, Catelijn, Corneel ende Peeter hun kinderen

Personen: Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER Catelijn Michiel VAN ELSACKER Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peter Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peerijntien Jacob Jan VAN TYCHEL

| 1698-0187 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.239

Marianne Moons weduwe van MIchiel Martin van Elsacker, Anneken, Cornelie, Marie ende Elisabeth van Elsacker haere kinderen, Peeter Arnauts ende Jan van Bael cnechten, Peeter Wauter Rennen, koeijwachter, Cornelie Adriaen Heijndricx meissen

Personen: Cornelie Michiel-Marten VAN ELSACKER Peter Wouter Peter RENNEN Mariken Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER Anneken Michiel-Marten VAN ELSACKER Marianne Hendrik Aert MOONS Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Elisabeth-Clara Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER

| 1698-0188 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.240

Peeter van Elsacker ende Elisabeth Marcelli sijn huijsvrouwe, Jan Baptist, Michiel, Peeter, Gudula ende Dingna hun kinderen, Peeter van Halle, cnecht, Marie Quirijnen, meijssen

Personen: Peter Peter Cornelis VAN ELSACKER Peter Adriaen Antonij VAN HAL Dingna Peter Cornelis VAN ELSACKER Michiel-Franchois Peter Cornelis VAN ELSACKER Gudula Peter Cornelis VAN ELSACKER Elisabeth Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Jan-Baptist-Jacob Peter VAN ELSACKER

| 1698-0189 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.241

Corneel Anthoon van Gastel ende Margriet Peeter Anthonissen sijn huijsvrouwe, Anthoon sijnen voorsone, Cornelie, Peeter ende Jan hun kinderen

Personen: Cornelie Cornelis Antonij VAN GESTEL Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Margriet Peter ANTHONISSEN Peter Cornelis Antonij VAN GASTEL Jan Cornelis Antonij VAN GASTEL

| 1698-0190 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.243

Jan van Gorp ende Dinghen Peeter Vermeiren sijn huijsvrouwe, Adriaentien, Cornelie, Laureijs, Aert, Geert ende Peeter hun kinderen

Personen: Peter Jan Laureys VAN GORP Laureijs Jan Laureys VAN GORP Jan Laureys Wouter VAN GORP Cornelie Jan Laureys VAN GORP Geeraert Jan Laureys VAN GORP

| 1698-0191 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.244

Peeter van Gorp ende Catelijn Michiel van Breda sijn huijsvrouwe, Laureijs, Michiel, Marie ende Jan hun kinderen

Personen: Laureys Peter Laureys VAN GORP Marie Peter Laureijs VAN GORP Jan Peter Laureijs VAN GORP Michiel Peter Laureijs VAN GORP Peter Laureys Wouter VAN GORP

| 1698-0192 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.245

Wauter van Gorp ende Neeltien Jan Lippens sijn huijsvrouwe, Jaspar Anthoon Jaspars haeren sone

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP Neeltien Jan Jan LIPPENS Jasper Antonij JASPERS

| 1698-0193 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.246

Adriaen van Halle ende Emerens van Donghen sijn huijsvrouwe, Aert van Oerle haer voorkint, Joos van Halle hun kint

Personen: Joos Adriaen Antonij VAN HAL Adriaen Antonij VAN HAL Emerens Aert Laureijs VAN DONGEN

| 1698-0194 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.247

Dionijs van Hal ende Elisabeth Moons sijn huijsvrouwe, Cornelie, Heijndrick en Michiel hun kinderen, Goris Rombauts ende Adriaen van Halle, cnechten, Adriaentien Heijndrick Broucatus meijssen (enkel 1698)

Personen: Dionijs VAN HAL Hendrik Nijs VAN HAL Adriaentien Hendrik Stoffel BROCATUS Elisabeth Hendrik Aert MOONS Cornelie Nijs VAN HAL Michiel Nijs VAN HAL

| 1698-0195 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.250

Adriaen van de Mierop ende Catelijn Jan Stuijts sijn huijsvrouw, Marie, Cornelie hun kinderen ende Jan van de Mierop sijn vaeder, Neeltien van de Mierop ende Appeloonnij Gabrielssen meijssens (enkel 1698)

Personen: Cornelie Adriaen Jan VAN DE MIEROP Adriaen Jan Adriaen VAN DE MIEROP Apollonia Gabriel Jan GORIS Catelijn Jan Jan Aert STUYTS Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP

| 1698-0196 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.251

Heijndrick van Oirschot ende Maeijken Verbocht sijn huijsvrouwe, Catelijn sijn dochter (enkel 1698)

Personen: Catelijn Hendrik Goris CLAESSEN Maeijken Peter Claes VERBOCHT Hendrik Goris Claes VAN OIRSCHOT

| 1698-0197 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.252

Maeijken de Backer weduwe van Arnaut van Ostaeijen ende Corneel Arnaut van Ostaeijen haeren sone daerover heert van voorscrevene

Personen: Maeijken Jan DE BACKER Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 1698-0198 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.253

Adriaen van Ostaeijen (enkel 1698)

| 1698-0199 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.254

Adriaen Arnaut van Ostaeijen ende Clement Jan Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Anneken Joos Huijben meijssen (enkel 1698)

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Anneken Joos Jan HUYBEN Clementia Jan HUYBEN

| 1698-0200 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.255

Jan van Ostaeijen ende Marie van Lommel sijn huijsvrouwe, Jan, Anneken, Catharine ende Jenneken hun kinderen

Personen: Jan Jan Adriaen VAN OSTAYEN Jan Jan Jansen VAN OSTAYEN Cathrien Jan Jan VAN OSTAYEN Anneken Jan Jan VAN OSTAYEN Jenneken Jan Jan VAN OSTAYEN

| 1698-0201 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.257

Wauter van Ostaeijen ende Jenneken Jacobs sijn huijsvrouwe, Jan hun kint (enkel 1698)

Personen: Jenneken Jacob JANSSEN Jan Wouter Jan VAN OSTAYEN

| 1698-0202 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.258

Corneel van Reet ende Tanneken Heijndricx sijn huijsvrouwe, Cornelisken hun kint (enkel 1698)

Personen: Cornelis Cornelis VAN REET Cornelis Cornelis Peter VAN REET

| 1698-0203 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.259

Mijnheer Johan Louis van Siegen met Mevrouwe Bernardine Herrij Heere ende Vrouwe van Loenhout, Michiel Lodewijckus van Siegen, Caspar Joannes van Siegen, broeders van mijn heer, Jouffrouwe Joanne Herrij, suster van Mevrouwe, Marianne Louise Herrij, nicht

Personen: Jacques Jean Louis VAN SIEGEN Bernardine LOUISE HERRIJ Gaspar Philips VAN SIEGEN Joanna HERRIJ Martin Michiel Lodewijk VAN SIEGEN Maria Bertel Cornelis LAMBRECHTS Gaspard Jean VAN SIEGEN DE SEGHTEN

| 1698-0204 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.260

Aert Lambrecht van Staeijen ende Maeijken Peeters sijn huijsvrouw, Jenneken ende Lambrecht hun kinderen, Maeijken Janssen, wijsterse, Appelloonij Lambrechts, meijssen, Michiel Corneel van Antwerpen, cnecht (enkel 1698)

Personen: Michiel Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Aert Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Maeijken Peter Cornelis VAN BEECK Jenneken Aert Lambrecht VAN STAYEN Lambrecht Aert Lambrecht VAN STAYEN Apollonia Bertel Cornelis LAMBRECHTS

| 1698-0205 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.261

Goris van Staeijen ende Cornelie Arnauts sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Heijliger Adriaen Luijcx, houkint, Cornelie Lambrecht van Staeijen, meijssen

Personen: Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Marie Goris Lambrecht VAN STAYEN Cornelie Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Jan Jan ARNAUTS

| 1698-0206 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.262

Heijndrick van Staeijen ende Jenneken Peeter Verheijen sijn vrouw, Catelijn hun kint ende Margriet Huijbrechts, meijssen, Simon Goris Rombauts daerover heert van voorscrevene

Personen: Jenneken Peter Jacob VERHEYEN Hendrik Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Catelijn Hendrik Lambrecht VAN STAYEN Simon Goris Rombout ROMBOUTS

| 1698-0207 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.263

Adriaen Corneli Jacobs van Tijchelt ende Dingne Jan Neefs sijn huijsvrouwe, Jacob, Peeter, Maeijken, Cornelie, Elisabeth ende Tanneken hun kinderen

Personen: Elisabeth Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Jacob Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Anneken Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Maeijken Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Peter Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Neeltien Adriaen Cornelis VAN TYCHEL

| 1698-0208 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.265

Matthijs Jan Aerts van Tijchelt ende Neeltien Jan Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouw, Jenneken, Neeltien ende Lijntien hun kinderen

Personen: Catlijn Matthijs Jan VAN TYCHELT Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Cornelie Matthijs Jan VAN TYCHELT Jenneken Matthijs Jan VAN TYCHELT

| 1698-0209 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.266

Peeter Corneel van Tijchelt ende Adriaentien Cornelis Broomans sijn huijsvrouwe, Arnaut ende Jan Peeter van Tijchelt sijn kinderen, Jenneken Jan Aertssen meijssen

Personen: Jan Peter Cornelis VAN TYCHELT Adriaentien Cornelis Lambrecht BROOMANS Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT Arnaut Peter Cornelis VAN TYCHELT

| 1698-0210 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.267

Peeter van Westerhoven ende Cornelie Jan Conincx sijn huijsvrouwe, Geert hun kint

Personen: Peter Geert Peter VAN WESTERHOVEN Geert Peter Geert VAN WESTENHOVEN

| 1698-0211 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.268

Corneel Verboven, Marie Anthoon Claessen, meijssen, Jan van Oerle, cnecht

| 1698-0212 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.270

Jan Verboven ende Christine Bervoets sijn huijsvrouwe, Jan hun kint, Barbel Matthijs Goossens sijn moeder (enkel 1698)

Personen: Jan Jan Jansen VERBOVEN Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Jan Jansen VERBOVEN

| 1698-0213 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.271

Matthijs Jan Verboven ende Jenneken Jan Denis sijn huisvrouw, Marie hun kint (enkel 1698)

Personen: Marie Matthijs Jan VERBOVEN Jenneken Jan DOMS Matthijs Jan Jan VERBOVEN

| 1698-0214 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.272

Marie Janssen, weduwe van Adriaen Verdaert, Anne Catherine Verdaert haer dochter (enkel 1698)

| 1698-0215 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.273

Heijndrick Goris Vergauwen ende Anneken Jan Hoppenbrouwers sijn huijsvrouwe, Goris, Geertruijt, Jan, Adriaen, Cornelis ende Peeter hun kinderen, Marie Christiaen Nijssen, meijssen

Personen: Peter Hendrik Goris VERGOUWEN Hendrik Goris Govaert VERGOUWEN Marie Christiaen Nijs VAN DIJCK Jan Hendrik Goris VERGOUWEN Goris Hendrik Goris VERGOUWEN Cornelis Hendrik Goris VERGOUWEN Adriaen Hendrik Goris VERGOUWEN Geertruijt Hendrik Goris VERGOUWEN

| 1698-0216 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.275

Rombaut Adriaen Vergauwen ende Elisabeth Heijndrick Vergauwen sijn huijsvrouwe, Adriaen hun kint

Personen: Elisabeth Hendrik Goris VERGOUWEN Adriaen Rombout VERGOUWEN Rombout Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 1698-0217 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.276

Elisabeth Gabriel Goris, weduwe van Corneel Verheijen, Neliken Corneli Verheijen haer dochter (enkel 1698)

Personen: Neliken Cornelis Jacob VERHEYEN Cornelis Jacob VERHEYEN

| 1698-0218 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.277

Jacob Corneel Verheijen ende Anne Jacob Philipsen sijn huijsvrouwe, Corneel hun kint (enkel 1698)

Personen: Cornelis Jacob Cornelis VERHEYEN Jacob Cornelis Jacob VERHEYEN Anne Jacob PHILIPSEN

| 1698-0219 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.278

Peeter Verheijen ende Maeijken van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Jan, Jacobus, Cornelis, Marie ende Sijken hun kinderen, Elisabeth Corneel Verheijen, meijssen

Personen: Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL Maeijken Peter Jacob VERHEYEN Elisabeth Cornelis Jacob VERHEYEN Jan Peter Jacob VERHEYEN Jacobus Peter Jacob VERHEYEN Peter Jacob Jan VERHEYEN Cornelis Peter Jacob VERHEYEN

| 1698-0220 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.279

Adriaen Vermeiren ende Jacobmijn Anthoni Guilliams, Peeter Jan Laureijs Dennis haeren voorsone, Jan Janssen Vrins, scheiper, Cornelie Jan Francquen, meijssen

Personen: Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS

| 1698-0221 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.280

Corneel Adriaen Vermeiren ende Jacobmijn Adriaen Nouts sijn huisvrouwe, Cornelis, Adriaen en Adriaentien hun kinderen

Personen: Adriaentien Cornelis Adriaen VERMEIREN Adriaen Cornelis Adriaen VERMEIREN Cornelis Cornelis Adriaen VERMEIREN Jacobmijn Adriaen ANTONISSEN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEIREN

| 1698-0222 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.281

Corneel Joos Vermeiren ende Catharine Frans Luijcx sijn huijsvrouwe, Joos hun kint, Aert Cornelis van Tijchelt, cnecht, Betteken Peeter Broomans, meijssen (enkel 1698)

Personen: Betteken Peter Cornelis BROOMANS Aert Cornelis Aert VAN TYCHELT Joos Cornelis Joos VERMEIREN Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Catharina Frans Adriaen LUYCX

| 1698-0223 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.282

Jan Vermeiren ende Catelijn van Halle sijn huijsvrouwe, Marie Peeter Goossens, meijssen

Personen: Cathelijn Wouter Dries VAN HAL Jan VERMEIREN Marie Peter Matthijs GOOSSENS

| 1698-0224 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.283

Peeter Peeter Vermeiren ende Menten Peeter Ooms sijn huijsvrouwe, Peeter hun kint, Elisabeth Peeter Vermeiren, meijssen

Personen: Menten Cornelis Peter OOMS Peter Peter Peters VERMEEREN Peter Peter Adriaen VERMEEREN

| 1698-0225 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.284

Willem Peeter Vermeiren ende Marie Nuijtemans sijn huijsvrouwe, Catelijn hun kint

Personen: Willem Peter Adriaen VERMEEREN Marie Adriaen Jan NUYTEN

| 1698-0226 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.285

Wauter Verschueren ende Catelijn Arnaut van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Margriet ende Arnaut hun kinderen (enkel 1698)

Personen: Wouter Geert VERSCHUEREN Catelijn Aert Adriaen VAN OSTAYEN Margriet Merten HENDRICX

| 1698-0227 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.286

Corneel Corneli Vlemincx ende Maeijken Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Cornelie ende Jan hun kinderen, Geertruijt Jan van de Cloot, meijssen

Personen: Geertruijt Jan Geert VAN DER CLOOT

| 1698-0228 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.287

Jan Vlemincx ende Catelijn Jan Gabriels sijn huijsvrouwe

Personen: Cathelijn Jan GABRIELS

| 1698-0229 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.288

Catelijn Jan Wiercx, weduwe van Christiaen Vorsselmans, ende Frans Christiaen Vorsselmans hueren sone (enkel 1698)

Personen: Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Franchois Christiaen Frans VORSELMANS Catelijn Jan Jansen WIERCKX

| 1698-0230 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.290

Christiaen Vorsselmans ende Maeijken Heijndricx sijn huijsvrouwe, Neeltien hun dochter ende Heijndrick Jan Vorsselmans hun soons sone

Personen: Christiaen Jan Kersten VORSELMANS Hendrik Jan Christiaen VORSELMANS Neeltien Christiaen Jan VORSELMANS

| 1698-0231 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.291

Christiaen Geert Vorsselmans ende Barbel Jan Wauters sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Christiaen Geert Kersten VORSELMANS

| 1698-0232 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.292

Christiaen Matthijs Vorsselmans ende Marie Jan Geerts sijn huijsvrouwe, Willem Matthijs Vorsselmans sijn broeder, Geert Luijcx daerover heert (enkel 1698)

Personen: Marie Jan GEERTS Willem Jan Matthijs VORSELMANS Geert Adriaen LUYCX Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 1698-0233 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.293

Jan Christiaen Vorsselmans ende Anneken Adriaen Nouts sijn huijsvrouwe, Peeter ende Peeternel hun kinderen

Personen: Jan Christiaen Jan VORSELMANS Peternelle Jan Christiaen VORSELMANS Peter Jan Christiaen VORSELMANS

| 1698-0234 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.295

Michiel Vorsselmans ende Peerijntien van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Catelijn hun dochter, Matthijs Jan Goossens, cnecht, Peeter Adriaenssen, scheiper, Margriet Willem Heijndricx, koeijwachter

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Margriete Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Cathelijn Michiel Bastiaen VORSELMANS

| 1698-0235 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.296

Peeter Bastiaen Vorsselmans ende Neeltien Vermeiren sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn hun kinderen

Personen: Jan Peter Bastiaen VORSELMANS Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Catelijn Peter Bastiaen VORSELMANS Neeltien Cornelis Adriaen VERMEEREN

| 1698-0236 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.297

Maeijken van Aecken weduwe van Jan Wauters, Corneel ende Jenneken Jan Wauters haer sone ende dochter, Hanneken Balten van Geel, koeijwachter, Wauter Peeter Jan Wauters, cnecht

Personen: Hanneken Balten Adam VAN GEEL Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Jenneken Jan WOUTERS Cornelis Jan WOUTERS Jan Wouter Jan AERTS

| 1698-0237 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.298

Willem Wauters ende Catelijn Sijmon Hesselmans sijn huijsvrouwe, Peeter Willem Wauters sijn voorkint (enkel 1698)

Personen: Willem Wouter Jan ANTONISSEN Peter Willem Wouter ANTONISSEN Catelijn Simon Adriaen KESSELMANS

| 1698-0238 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.299

Adriaen Matthijs Weerts ende Neeltien de Backer sijn huijsvrouwe, Jan de Backer

Personen: Jan Cornelis Jan DE BACKER Adriaen Matthijs WEERTS Neeltien Cornelis Jan DE BACKER

| 1698-0239 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.300

Tanneken Marijnis Bevers, weduwe van Adriaen Matthijs Weerts, Jan haeren sone, Maeijken Aerden, meijssen, Jan Aerden, jonghen

Personen: Tanneken Marijnis Jacob BEVERS Jan Adriaen Matthijs WEERTS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS

| 1698-0240 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.301

Matthijs Adriaen Weerts ende Margriet Cornelis Crock sijn huijsvrouwe, Adriaentien Cornelis Neeffs haer moeder ende Corneel, Marijnis, Adriaen, Adriaentien ende Jan hun kinderen, Jan Aert Janssen, Peeter Verbruggen, houkinderen

Personen: Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Margriet Cornelis Jacob CROCK Marijnis Matthijs Adriaen WEERTS Adriaentien Matthijs Adriaen WERTS Adriaen Matthijs Adriaen WERTS Jan Matthijs Adriaen WERTS Cornelis Matthijs Adriaen WERTS

| 1698-0241 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.302

Matthijs Adriaen Weerts ende Marie van der Buijten sijn huijsvrouwe, Corneliken hun kint (enkel 1698)

Personen: Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Maria-Anna Laureys Peter VAN DER BUYTEN Cornelie Matthijs Adriaen WERTS

| 1698-0242 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.303

Anthoon Jan Wiercx ende Catelijn Jan Matthijs Goossens sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn ende Anthoni hun kinderen

Personen: Cathelijn Matthijs Matthijs GOOSSENS Anthonis Antonij Jan WIERCKX Anthonis Jan Jansen WIERCKX Jan Antonij Jan WIERCKX Cathelijn Antonij Jan WIERCKX

| 1698-0243 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.304

Corneel Jan Wiercx ende Neeltien Vorsselmans sijn huijsvrouwe, Lenaert Peeter Heijndricx, cnecht, Tanneken ende Marie Vorsselmans, meijssens

Personen: Marie Christiaen Frans VORSELMANS Neeltien Frans Kersten VORSELMANS Cornelis Jan Jansen WIERCKX Anneken Christiaen Frans VORSELMANS

| 1698-0244 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.305

Jan Janssen Wiercx ende Dinghen Corneel de Backer sijn huijsvrouw, Marie Martinissen, houkint, Cornelis Vondelingh

Personen: Jan Jan Lenaert WIERCKX Dingne Cornelis Cornelis DE BACKER

| 1698-0245 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.306

Jan Lenaert Wiercx ende Josijn Jan Lenaerts sijn huijsvrouwe, Wauter ende Marie hun kinderen, Franchois Vondelingh, Anne Marie Vondelingh (enkel 1698)

Personen: Jan Lenaert Jan WIERCKX Marie Jan Lenaert WIERCKX Wouter Jan Lenaert WIERCKX

| 1698-0246 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.307

Jan Lenaert Jan Wiercx ende Catelijn Adriaen Nauts sijn huisvrouwe, Neeltien hun kint (enkel 1698)

Personen: Jan Lenaert Jan WIERCKX Neeltien Jan Lenaert WIERCKX

| 1698-0247 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.308

Maeijken Cornelis Theuns, weduwe van Lenaert Jan Wiercx, Anneken Lenaert Wiercx haer dochter, Jan Peeter Verheijen, daerover heert

Personen: Lenaert Jan Jansen WIERCKX Maeijken Jan ANTONISSEN Anne Lenaert Jan WIERCKX

| 1698-0248 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.309

Matthijs Anthoon Wiercx ende Tanneken Jan Heijndrick Bartelmeeussen sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen: Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Matthijs Antonij Jan WIERCKX

| 1698-0249 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.310

Huijbrecht Jacob Willemen ende Marie Corneel Aernauts sijn huijsvrouwe, Corneel, Jan, Geert, Jacob, Jan Louis ende Cornelie Huijbrecht Jacob Willemen hun kinderen

Personen: Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Jan Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 1698-0250 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.311

Quirijn Willems ende Cornelie Jan Melssens sijn huijsvrouwe, Jan, Maeijken, Jacobmijn ende Adriaentien sijn voorkinderen

Personen: Jacobmijn Quirijn WILLEMS Neeltien Jan MELSENS Quirijn Willem Jan THEUNS Adriaentien Quirijn WILLEMS Jan Quirijn WILLEMS Maeijken Quirijn WILLEMS

| 1698-0251 |