Volkstelling Loenhout 1693

Volkstelling Loenhout 1693

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.1

Jan Adams ende Maeijken Anthonis Cools sijn vrouwe ende Anneken ende Adam hun kinderen

Personen: Maeijken Antonij Matthijs COOLS Jan Adam WOUTERS Adam Jan ADAMS

| 1693-0001 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.2

Adriaen Adriaensen ende Marie Jan Conincx sijn vrouwe, Pauwel ende Catharine hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Catharine Adriaen ADRIAENSEN Adriaen ADRIAENSEN

| 1693-0002 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.3

Adrien Matthijs Adriaensens ende Maeijken Jan Centen sijn vrouwe, Jan, Elisabeth, Jenneken, Cornelis, Marie ende Matthijs hun kinderen

Personen: Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Jan Adriaen MATTHIJSSEN Jenneken Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Cornelis Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Elisabeth Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Maeijken Jan Cornelis CENTEN

| 1693-0003 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.4

Arnaut Corneel Aernauts ende Cornelie Jan Aert van Tijchelt sijn vrouwe, Cornelie ende Jan hun kinderen, Adriaentien Peeter Gabriel Goris, meijssen

Personen: Cornelie Arnaut Cornelis ARNAUTS Adriaentien Peter Gabriel GORIS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Jan Arnaut Cornelis ARNAUTS Jenneken Jan Aert VAN TYCHEL

| 1693-0004 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.6

Corneel Janssen Aernauts ende Paeschijs Corneel sijn vrouwe, Anneken ende Peerijntien, kinderen (enkel 1693)

Personen: Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Paeschijs Corneel Jacob CROCX Anneken Cornelis Jan ARNAUTS Peerijntien Corneel Jan ARNAUTS

| 1693-0005 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.7

Corneel Peeter Aernauts ende Catelijn Laureijssen sijn vrouwe, Mattheus, Marie, Laureijs, Jan, Jacob, Adriaen, Catrine ende Peeter hun kinderen, Wauter van Ostaeyen ende Jan Peeter Verheyen, cnechten, Emerens Andries Mans, meijssen

Personen: Marie Corneel Peter ARNAUTS Mattheus Cornelis Peter ARNAUTS Jan Cornelis Peter ARNAUTS Catelijn Laureys Cornelis LEMMENS Laureijs Corneel Peter ARNAUTS Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Emerens Andries MANS Jan Peter Jacob VERHEYEN Cathrien Corneel Peter ARNAUTS Jacobus Cornelis Peter ARNAUTS Adriaen Cornelis Peter ARNAUTS

| 1693-0006 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.8

Maeijken Corneel van Ostaijen, weduwe van Jan Aernauts (enkel 1693)

Personen: Maeijken Cornelis Aert VAN OSTAYEN Jan Jan Cornelis AERNOUTS

| 1693-0007 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.10

Peeter Matteus Aernauts ende Martijntien Corneel van Ostaeijen sijn vrouwe, Jan Janssen Aernauts, cnecht, Cornelie Janssen Aernauts, meijssen (enkel 1693)

Personen: Jan Jan Jansen ARNAUTS Martijntien Cornelis Aert VAN OSTAEIJEN Peter Matthijs Peter AERNAUTS Cornelie Jan Jan ARNAUTS

| 1693-0008 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.11

Mijnheer Bernardus van Aldenhoven, pastor, Mijnheer Stephanus a Diependael, cappellaen, Peeter Jan Rombouts,cnecht

Personen: Peter Jan Rombout ROMBOUTS Stephanus VAN DIEPENDAEL Bernardus VAN ALDENHOVEN

| 1693-0009 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.12

Corneel Corneel Aerts ende Maeijken Jacob Deckers

Personen: Maeijken Jacob Jan Goris DONCKERS Cornelis Cornelis Cornelis AERTS

| 1693-0010 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.16

Luijcas Anthonissen ende maeijken Wauter Conincx sijn vrouwe, Anthoon, Aert, Jan ende Marie sijn voorkinderen, Michiel, Jacobmijn ende Cornelie sijn naerkinderen

Personen: Michiel Luyc ANTONISSEN Lucas ANTHONISSEN Marie Luijcas ANTONISSEN Jacobmijn Luyc ANTONISSEN Jan Lucas ANTONISSEN

| 1693-0011 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.17

Peeter Anthonissen ende Maeijken Peeter Rombouts sijn vrouwe, Anthoon hunnen sone

Personen: Anthonis Peter Antonij ADRIAENSEN

| 1693-0012 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.18

Wauter Jan Anthonissen ende Eva Corneel Adriaensen sijn vrouwe, Willem, Marie ende Corneel hun kinderen, Naentien Jan Claessen, kostkint

Personen: Willem Wouter Jan ANTONISSEN Wouter Jan ANTONISSEN Cornelis Wouter Jan ANTONISSEN Naentien Jan CLAESSEN Marie Wouter Jan ANTONISSEN

| 1693-0013 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.19

Willem Anthonissen ende Neeltien Adriaen Deckers sijn vrouwe, Marie ende Jan Franchois hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Willem Antonij ADRIAENSSEN Marie Willem ANTONISSEN Jan-Franchois Willem ANTONISSEN

| 1693-0014 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.21

Anthoon Bernaerts ende Neeltien Peeter Christiaens sijn huijsvrouwe, Corneel ende Elisabeth naerkinderen

Personen: Elisabeth Antonij Bernaert VAN AKEN Anthonis Bernaert Peter VAN AKEN Cornelis Antonij Bernaert VAN AKEN

| 1693-0015 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.24

Joan Bode ende Christine Van der Buijten sijn vrouwe, Michiel, Anne Catharina, Jan Franchois, Emerens, Mariken ende Josephus hun kinderen, Mattheus vander Buijten, hunnen cnecht, Wauter Jan Rennen, werkman ende Maeijken Jan Melssens sijn vrouwe, Peeternel

Personen: Wouter Jan Cornelis RENNEN Michiel Jan Huybrecht BODE Mariken Jan Huybrecht BODE Josephus Jan Huybrecht BODE Mattheus Laureys Geert VAN DER BUYTEN Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Joan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Maeijken Jan MELSENS

| 1693-0016 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.26

Lambrecht Broomans ende Maeijken Willem De Wijse sijn vrouw, Corneel ende peeter sijn voorkinderen, Neeltien ende Adriaentien Lenaert Van Cloot haer voorkinderen, Elisabeth ende Willem hun nakinderen, Heijndrick Adriaen Heijndricx, scheiper

Personen: Willem Lambrecht Cornelis BROOMANS Elisabeth Lambrecht Cornelis BROOMANS Cornelis Lambrecht Cornelis BROOMANS Maeijken Willem Peter DE WIJS Adriaentien Lenaert VAN DER CLOOT Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT Peter Lambrecht Cornelis BROOMANS Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS Hendrik Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN

| 1693-0017 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.27

Peeter Broomans ende Peerijn Adriaen Martens sijn vrouwe, Cornelie, Elisabeth, Cornelis, Adriaen hun kinderen, Gabriel Peeter Goris sijnen cnecht, Joos Jan Theuns, scheiper

Personen: Betteken Peter Cornelis BROOMANS Cornelie Peter Cornelis BROOMANS Peter Cornelis Lambrecht BROOMANS Adriaen Peter Cornelis BROOMANS Peerijn Adriaen Cornelij MARTENS Joos Jan Cornelis THEUNS Cornelis Peter Cornelis BROOMANS

| 1693-0018 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.28

Heijndrick Broucatus ende Lisken Peeter van der Buijten sijn vrouwe, Peeter, Marie ende Cornelie haer kinderen, Goris Corneel Verheijen sijnen scheiper

Personen: Goris Cornelis Jacob VERHEYEN Hendrick Stoffel BROCATUS Cornelie Hendrik Stoffel BROCATUS Lisken Peter Geert VAN DER BUYTEN Marie Hendrik Stoffel BROCATUS Peter Hendrik Stoffel BROCATUS

| 1693-0019 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.29

Corneel Janssen Buick ende Elisabeth Pauwels sijn vrouwe, Franchus Corneel Bertels ende Neeltien Adrian Merckx costkinderen (enkel 1693)

Personen: Cornelis Jan Adriaen BINCK Frans Cornelis Bartel LAMBRECHTS Elisabeth Pauwel Cornelis Goossen VAN BEKE Cornelie Adriaen MERCX

| 1693-0020 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.30

Neeltien Goris Claessen weduwe van Corneel Adriaen Christiaensen, Maeijken haar dochterken (enkel 1693)

Personen: Neeltien Goris CLAESSEN

| 1693-0021 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.31

Crestiaen Anthoni Christiaenssen (enkel 1693)

| 1693-0022 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.35

Corneel Claessen, Catelijn Jan Lippens ende Maeijken Corneel Claessen haer kint, Corneel Jan Lippens ende Peeter Corneel Gijsen

Personen: Catelijn Jan Jan LIPPENS Cornelis Jan LIPPENS Peter Cornelis Claes GIJSEN Cornelis Claes Cornelis LENAERTS

| 1693-0023 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.36

Engel Claessen, Naentien Aert Neefss, ende Neeltien Jois vande Mirop haer kint (enkel 1693)

Personen: Engel Claes Jan CLAESSEN

| 1693-0024 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.37

Heijndrick Goris Claessen ende Catelijn sijn dochter ende Maeijken Peeter Verborght, weduwe van Jan Corneel Theuns (enkel 1693)

Personen: Maeijken Peter Claes VERBOCHT Catelijn Hendrik Goris CLAESSEN Jan Cornelis Cornelis THEUNS Hendrik Goris Claes VAN OIRSCHOT

| 1693-0025 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.38

Jan Jan Claessen ende Michiel sijnen sone

Personen: Jan Jan CLAESSEN Michiel Jan CLAESSEN

| 1693-0026 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.39

Joachim Claessen ende Sijcken Corneel Peeters sijn vrouwe; Laureijs, Willem, Peeter, Heijndrick ende Adam hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Adam JOCHEMS Hendrik Jochem Claes JANSSEN Severijn Jochem Claes JANSSENS Sijcken Cornelis Peter VOETEN Peter Jochem Claes JANSSEN

| 1693-0027 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.40

Heijndrick Clair ende Marie Laureijssen vrouwe, Marie sijn voordochter, Laureijs ende Jenneken naerkinderen

Personen: Laureijs Hendrik Antonij CLEEREN Hendrik Antonij CLEIR Marie Hendrik Antonij CLEEREN Jenneken Hendrik Antonij CLEEREN

| 1693-0028 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.41

Joris Jan Coecken ende Anneke Corneel Adriaen Huyben sijn vrouwe, Jenneken, Jan ende Adriaen hun kinderen (alleen 1693)

Personen: Adriaen Joris Jan KOEKEN Jan Joris Jan KOEKEN Jenneken Joris Jan KOEKEN Joris Jan Joris KOEKEN Anneke Corneel Adriaen HUYBEN

| 1693-0029 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.42

Peeter Joris Coecken ende Catelijn Adriaen Huyben sijn vrouwe, Joris, Adriaen, Elisabeth, Jan, Cathrine, Anneken, Peeter ende Cornelie hun kinderen

Personen: Cathalijn Peter Joris KOEKEN Anneken Peter Joris KOEKEN Elisabeth Peter Joris KOEKEN Cornelie Peter Joris KOEKEN Catelijn Adriaen Jan HUYBEN Peter Joris KOEKEN Adriaen Peter Joris KOEKEN Peter Peter Joris KOEKEN Jan Peter Joris KOEKEN Joris Peter Joris KOEKEN

| 1693-0030 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.43

Cornelis Jan Coninckx ende Cornelie Boomaerts sijn vrouwe, Cornelis ende Mieken hun kinderen

Personen: Cornelie Cornelis Jan BOOMAERT

| 1693-0031 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.44

Jan Anthoni Conincx ende Jenneken Corneel Janssen sijn huijsvrouwe, Laureijs ende Cornelie hun kinderen

Personen: Jenneken Cornelis JANSSEN

| 1693-0032 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.45

Jan Wauter Cornelissen ende Heijltien Heijndrick Janssen sijn vrouwe, Marie, Cornelie, Wauter ende Jan hun kinderen

Personen: Wouter Jan WOUTERS Heijltien Hendrik Peter JANSSEN Cornelie Jan WOUTERS Marie Jan WOUTERS

| 1693-0033 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.46

Jacob Jan Crocx ende Elisabeth Gabriel Peter Joris sijn vrouwe, Marie haer dochter, Adriaen Rennen, aengenomen van armen

Personen: Marie Jacob Jan CROCK Jacob Jan Jacob CROCK Lisken Gabriel Peter JORIS

| 1693-0034 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.48

Neeltien Peeter Goris weduwe van Michiel de Backer, Jan, Franchus, Cornelis, Bastiaen, Anneken ende Adriaen haer kinderen (enkel 1693)

Personen: Anneken Michiel DE BACKER Jan Michiel DE BACKER Adriana Peter Peter GORIS Adriaen Michiel DE BACKER Cornelis Michiel DE BACKER Bastiaen Michiel DE BACKER Michiel Bastiaen Jan DE BACKER Fransus Michiel DE BACKER

| 1693-0035 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.50

Michiel_Jacob de Backer ende Margriet Jan Sijmons sijn vrouwe, Adriaen, Maeijken ende Cornelie hun kinderen (staat onder 1698, moet zijn 1693)

Personen: Maeijken Michiel Jacob DE BACKER Michiel Jacob Jan DE BACKER Cornelie Michiel Jacob DE BACKER Adriaen Michiel Jacob DE BACKER

| 1693-0036 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.53

Peeter de Bie ende Elisabeth Adams van Geel sijn huijsvrouwe, Anneken, Jacobus, Cornelie ende Dinghen, hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Jacob Peter Claes DE BIE Elisabeth Adam Balten VAN GEEL Anneken Peter Claes DE BIE Dinghen Peter Claes DE BIE Cornelie Peter Claes DE BIE Peter Claes Peter DE BIE

| 1693-0037 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.54

Neeltien Jan Engelen, weduwe van Adriaen deckers ende Corneel haer sone

Personen: Cornelis Adriaen DECKERS Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 1693-0038 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.56

Joos Deckers, Cornelis Joos Deckers sone, ende Catelijn Corneel Deckers sijn vrouwe, Bastiaen Joos Deckers sijn broeder Corneel, Adriaen, Anneken ende Elisabeth hun kinderen, Jan Jan Reijniers hun neeff

Personen: Catelijn Cornelis Adriaen DECKERS Anneken Cornelis Joos DECKERS Bastiaen Joos Adriaen DECKERS Cornelis Cornelis Joos DECKERS Jan-Baptist Jan RENIERS Cornelis Joos Adriaen DECKERS Elisabeth Cornelis Joos DECKERS Adriaen Cornelis Joos DECKERS

| 1693-0039 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.57

Jan Deckers ende Marie Van Tommelen sijn vrouwe, Marie, Adriaen, Catharina, Susanne, Cornelie, Jan Baptist hun kinderen

Personen: Adriaen Jan Adriaen DECKERS Catharina Jan Adriaen DECKERS Marie Jan Willem VAN DOMMELEN Cornelie Jan Adriaen DECKERS

| 1693-0040 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.58

Heijndrick De Crom ende Jacobmijn Joris Coecken sijn vrouwe, Jan, Marie ende Bastiaen hun kinderen

Personen: Jan Hendrik Cornelis DE CROM Hendrik Cornelis Jan DE CROM Jacobmijn Joris Adriaen KOEKEN Bastiaen Hendrik Cornelis DE CROM Marie Hendrik Cornelis DE CROM

| 1693-0041 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.60

Maeijken Willem Augustijns weduwe van Jacob Peeter de Cuijper ende Jacob haer sone

Personen: Jacobus Jacob Peter DE CUYPER Jacob Peter Peter DE CUYPER Maeijken Willem Jan WELLENS

| 1693-0042 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.61

Melssen de Cuijper ende Catelijn van Oerle sijn huijsvrouwe, Mariken Hoeffnagels, haer nicht (enkel 1693)

Personen: Melsen Peter Peter DE CUYPER Marie HOEFNAGELS

| 1693-0043 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.62

Corneel de Haen

Personen: Cornelis Adriaen Adriaen DE HAEN

| 1693-0044 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.64

Jan de Wijse ende Catharina ende Gonniken sijn dochters, Tanneken Michielsen, meijsse

Personen: Catharina Jan DE WIJS Aldegonde Jan DE WIJS Jan Huybrecht DE WIJS

| 1693-0045 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.68

Catelijn Jan Wiercx, weduwe van Christiaen Franssen, Anneken, Marie ende Frans Christiaen Franssen haer kinderen (enkel 1693)

Personen: Catelijn Jan Jansen WIERCKX Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Marie Christiaen Frans VORSELMANS Anneken Christiaen Frans VORSELMANS Franchois Christiaen Frans VORSELMANS

| 1693-0046 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.69

Frans Geert Franssen ende Cornelie Huijbrecht Franchois sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Geert, Michiel ende Anneken hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Michiel Frans Geert VAN DER BUYTEN Geeraert Frans Geert VAN DER BUYTEN Frans Geert Frans VAN DER BUYTEN Huybrecht Frans Geert VAN DER BUYTEN Anneken Frans Geert VAN DER BUYTEN

| 1693-0047 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.71

Peeter Jan Gabriels ende Ijken Peeter Verkoeijen sijn vrouwe, Dingna ende Cornelis hun kinderen, Corneel, Peeter ende Catelijn Anthoon Jan Gabriels kinderen, Jacob Cornelis Jacobs hun cnecht, Catelijn Andriessens, daer thuis liggende

Personen: Cornelis Peter Jan GABRIELS Cornelis Antonij Jan GABRIELS Jacob Cornelis Jacob VERHEYEN Dingne Peter Jan GABRIELS Catelijn Antonij Jan GABRIELS

| 1693-0048 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.72

Jonas Geerts ende Elisabeth Janssen sijn vrouwe, Cornelie ende Geert hun kinderen

Personen: Elisabeth Jan ANTONISSEN

| 1693-0049 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.73

Jacobus Godrije en Jenneken Vorselmans sijn vrouwe, Jan, Claes, Geert ende Peeter hun kinderen

Personen: Peter Jacob GODDERI Jan Jacob GODDERI Jacobus Steven GODRIJE Jenneken Geert Kersten VORSELMANS Geert Jacob GODRIJE Claes Jacob GODRIJE

| 1693-0050 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.75

Corneel Goossens ende Magdaleen Jan Gabriels sijn vrouw, Aert, Corneel, Jan ende Anneke hun kinderen, Maeijken Anthoon Gabriels, meijssen

Personen: Cornelis Cornelis Cornelissen GOOSSENS Anneke Cornelis Cornelis GOOSSENS Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Aert Cornelis Cornelis GOOSSENS Jan-Baptist Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 1693-0051 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.76

Jan Matthijs Goossens ende Jenneken Naes Janssen sijn vrouwe, Matthijs, Catelijn, Barbel sijn voorkinderen, Marie Heijndrick Gorissen haer voordochter, Pauwelijn, Tonijn ende Jan haer tsaemenkinderen

Personen: Catelijn Jan Matthijs GOOSSENS Tonijn Jan Matthijs GOOSSENS Pauwelijn Jan Matthijs GOOSSENS Barbel Jan Matthijs GOOSSENS Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Jenneken Naes JANSSEN Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Marie Hendrik Goris CLAESSEN Jan Jan Matthijs GOOSSENS

| 1693-0052 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.77

Jan Peeter Goossens ende Catelijn, Jacobmijn ende Mariken Peeter Goossens sijn susters

Personen: Marie Peter Matthijs GOOSSENS Catelijn Peter Matthijs GOOSSENS Jan Peter Matthijs GOOSSENS Jacobmijn Peter Matthijs GOOSSENS

| 1693-0053 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.78

Matthijs Anthoon Goossens ende Adriaentien Huijbrecht Jan Huijben, sijn vrouwe, Huijbrecht, Anthoon, Neeltien, Elisabeth, ende Catelijntien, hun kinderen, Catelijn Jans Van Gorp, eijssen

Personen: Catelijn Jan Laureys VAN GORP Huybrecht Matthijs Antonij GOOSSENS Anthonis Matthijs Antonij GOOSSENS Caetien Matthijs Antonij GOOSSENS Neeltien Matthijs Antonij GOOSSENS Betken Matthijs Antonij GOOSSENS Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Adriaentien Huybrecht Jan HUYBEN

| 1693-0054 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.79

Matthijs Jan Goossens ende Jenneken Christiaen Wauters sijn vrouwe, Catelijn, ende Christiaen hun kinderen, Catelijn Aert Jan Aertsen

Personen: Catelijn Aert Jan AERTSEN Catelijn Matthijs Jan GOOSSENS Jenneken Christiaen WOUTERS Christiaen Matthijs Jan GOOSSENS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS

| 1693-0055 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.80

Michiel Jan Goossens ende Neeltien Jan Van Hoijdonck, sijn vrouwe, Catelijn Vermeiren sijn moeder, Anthoon Adriaen van Halle, cnecht

Personen: Anthonis Adriaen Antonij VAN HAL Michiel Jan Matthijs GOOSSENS Neeltien Jan Thomas VAN HOOYDONCK

| 1693-0056 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.81

Peeter Jan Goossens ende Elisabeth Peeter Nauts sijn huijsvrouwe

Personen: Peter Jan Matthijs GOOSSENS Elisabeth Peter Antonij NOUTS

| 1693-0057 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.82

Naentien Laureijs Nauts, weduwe van Gabriel Goris met Magdalena Gabriel Goris haer dochter (enkel 1693) (omwisseling gabriel >

Personen: Naentien Laureijs Jan NOUTS

| 1693-0058 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.83

Peeter Gabriel Goris ende Elisabeth Willemssen, sijn vrouwe

Personen: Elisabeth Willem Jan CRINCKELS

| 1693-0059 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.84

Jan Heestermans ende Cornelie Moons sijn huijsvrouwe, Corneel ende Elisabeth hun kinderen, Adriaen Jan van Ostaeijen, cnecht

Personen: Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Elisabeth Jan Cornelis HEESTERMANS Cornelie Hendrik Aert MOONS Cornelis Jan Cornelis HEESTERMANS

| 1693-0060 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.85

Baudewijn Heuvelmans ende Catelijn Vergauwen sijn vrouwe, Cornelie, Anneken, Jenneken, Jan, Adriaentien, Catharine, Elisabeth hun kinderen, Rombaut Vergauwen, cnecht

Personen: Jan Boudewijn Jan HEUVELMANS Catelijn Adriaen Wouter VERGOUWEN Rombout Adriaen Wouter VERGOUWEN Jenneken Boudewijn Jan HEUVELMANS

| 1693-0061 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.86

Adriaen Heijndricx ende Catelijn Anthoon Van Aecken sijn vrouwe, Jan, Margriet, Corneel, Jenneken, Cornelie, Anthoon, Elisabeth, Bartel, hun kinderen

Personen: Margriet Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Catelijn Antonij Peter VAN AKEN Jan-Baptist Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Jenneken Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN

| 1693-0062 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.87

Heijndrick Adriaen Heijndricx ende Peerijn Peeter Jan Gabriels sijn vrouwe, Jan hun kint

Personen: Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 1693-0063 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.88

Lenaert Huijbrecht Heijndricx ende Maeijken Jacob Theeus sijn vrouwe, Jacob hun kint, Anthonis Jan Francuen, cnecht

Personen: Lenaert Huybrecht HENDRICX Jacob Lenaert PHENIX Maeijken Jacob Adriaen THEUS Anthonis Jan Jan FRANCKEN

| 1693-0064 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.89

Willem Heijndricx ende Jenneken Adriaen Martens sijn vrouw, Jacob, Heijndrick ende Margriete hun kinderen

Personen: Hendrik Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Jenneken Adriaen Cornelis MERTENS Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jacob Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Margriete Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN

| 1693-0065 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.90

Corneel Hugens ende Catelijn Swaegemakers sijn vrouwe, Barbel, Jan, Anthonet ende Michiel hun kinderen

Personen: Antonetta Cornelis Peter HUGENS Barbel Cornelis Peter HUGENS Catelijn Peter Dielis SWAGEMAEKERS Jan-Baptist Cornelis Peter HUGENS

| 1693-0066 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.91

Cornelis Adriaen Huijben ende Marie Jan Van Ostaeijen sijn vrouwe, Jan, Peeter, Cornelis ende Adriaen de kinderen, Neeltien Adriaensen, besteit van arme

Personen: Peter Cornelis Adriaen HUYBEN Adriaen Cornelis Adriaen HUYBEN Jan Cornelis Adriaen HUYBEN Cornelis Cornelis Adriaen HUYBEN Cornelis Adriaen Jan HUYBEN

| 1693-0067 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.93

Peeter Adriaen Huyben ende Laurens Gabriel Goris sijn vrouwe, Jan hun kint, Michiel Jacob Philipsen, scheiper, Neeltien Blocx, besteit van arme

Personen: Jan Peter Adriaen HUYBEN Michiel Jacob PHILIPSEN Emerens Goris GABREELS Peter Adriaen Jan HUYBEN

| 1693-0068 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.95

Jan Huijbrechts ende Jenneken Heijndricx sijn vrouwe

Personen: Jenneken HENDRICX Jan Huybrecht Hendrik HUYBRECHTS

| 1693-0069 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.96

Lenaert Huijbrechts ende Cornelie Peeter Luijcx sijn vrouwe, Huijbrecht, Peerijn ende Jan hun kinderen

Personen: Jan Lenaert Jan HUYBRECHTS Huybrecht Lenaert Jan HUYBRECHTS Lenaert Huybrecht Jan HUYBEN Jenneken Peter Aert LUYCX

| 1693-0070 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.97

Dingna Adriaen Wiercx weduwe van Aert Peeter Aert Jacobs, Adriaen Aert Peeter Aerden sone, Marijnis, Jan ende Maeijken haer kinderen (enkel 1693)

Personen: Aert Peter Aert JACOBS Maeijken Aert Peter JACOBS Jan Aert Peter JACOBS Marijnis Aert Peter JACOBS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Adriaen Aert Peter JACOBS

| 1693-0071 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.98

Jacob Jacobs ende Peeternelle de Moir sijn vrouwe

Personen: Petronella DE MOOR Jacob JACOBS

| 1693-0072 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.99

Jan Corneel Jacobs ende Adriaentien Corneel Neefs sijn vrouwe, Adriaentien Jacob Crock hun kints kint (enkel 1693)

Personen: Adriaentien Jacob Cornelis CROCK Jan Cornelis JACOBS

| 1693-0073 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.100

Peeter Aert Jacobs, Jan Peeter Aert Jacobs sijnen sone met Jacobmijn Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouwe, Anthoni, Aert, Adriaen, Wauter ende Corneel hun kinderen

Personen: Cornelis Jan Peter JACOBS Wouter Jan Peter JACOBS Jan Peter Aert JACOBS Anthonis Jan Peter AERDEN Peter Aert JACOBS Aert Jan Peter JACOBS Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS Adriaen Jan Peter JACOBS

| 1693-0074 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.101

Jacob Jacob Peeter Jans ende Margriet de Crom sijn vrouwwe, Jan, Cornelis, Anneken, Peeter ende Marie hun kinderen

Personen: Jan Jacob Jacob JANS Cornelis Jacob Jacob JANS Anneken Jacob Jacob JANS Jacob Jacob Peter JANS Margriet Jan Jan DE CROM

| 1693-0075 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.102

Jan Jacob Peeter Jans ende Maeijken Corneel Schrauwen sijn vrouwe, Peeter hun kint, Corneel Jan Peeter Joris hun dochters kint, Jenneken Aert Vergauwen, meijssen

Personen: Cornelis Jan Peter JORIS Jan Jacob Peter JANS Maeijken Cornelis Aert SCHRAUWEN

| 1693-0076 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.103

Claes Janssen (enkel 1693)

| 1693-0077 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.104

Corneel Heijndrick Janssen ende Adriaentien Peeter Luijcx sijn vrouwe, Corneel, Aert ende Peeter hun kinderen, Heijndrick Lambrecht van Parijs, cnecht, Elisabeth Jan Heijndrick Janssen, meijssen

Personen: Peter Cornelis HENDRICX Adriaentien Peter Aert LUYCX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Cornelis Cornelis HENDRICX

| 1693-0078 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.106

Jenneken Joos Jan Luijcx, weduwe van Dillis Janssen, Anneken Dilis Janssen haer dochter

Personen: Dielis Jan GEERTSEN

| 1693-0079 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.107

Geert Janssen ende Neeltien Heijliger Adriaenssen sijn vrouwe, Heijliger, Jan, Adriaen en Jennken hun kinderen

Personen: Jan Geert JANSSEN Jenneken Geert JANSSEN Cornelie Heijliger Adriaen WOUTERS Heyliger Geert JANSSEN

| 1693-0080 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.109

Heijndrick Janssen ende Heijltien Heijndricx sijn vrouwe, Peeter van Waerloos kints kint (enkel 1693)

Personen: Heijltien Hendrik Peter HENDRICX Hendrik Peter JANSSEN

| 1693-0081 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.110

Jan Heijndrick Janssen ende Sjorisken Goris Rombouts, Cornelie Dilis Vleimincx haer voorkint, Marie, Catharine, Adriaentien hun kinderen

Personen: Catharine Jan HEYNDRICX Marie Jan HEYNDRICX Sjorisken Goris Rombout ROMBOUTS Jan Hendrik Peter JANSSEN

| 1693-0082 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.111

Elisabeth Pauwels Diercken weduwe van Naes Janssen, Dierck Naes Janssen haer sone, Tanneken Adriaen Bastiaen Theeus, meijssen (enkel 1693)

Personen: Dierck Naes Jan NAES Naes Jan NAES Tanneken Adriaen Bastiaen THEUWS

| 1693-0083 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.112

Peeter Joerdaens ende Jenneken van Huijse sijn vrouwe, Franchois Heestermans haer sone, Jan Verboven cnecht, Adriaentien Geert van Aecken, meijsse

Personen: Adriaentien Geert Antonij VAN AKEN Francis Cornelis Jan HEESTERMANS Jenneken Frans Joos VAN HUYSEN Jan Jan Jansen VERBOVEN

| 1693-0084 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.113

Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris ende Elisabeth Jan Sels sijn vrouwe, Jan, Cathrine ende Gabrieltien hun kinderen, Anneken Joos Huijbrechts kint inde cost, Jacob de Vos vant vondelingshuijs inde cost

Personen: Jan Gijsbrecht Gabriel JORIS Gabriel Gijsbrecht Gabriel JORIS Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Anneken Joos Jan HUYBEN Cathrine Gijsbrecht GABRIELS

| 1693-0085 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.114

Jan Christiaen Peeter Joris ende Tanneken Corneel Bernaer sijn vrouwe, Tanneken, Corneel, Peeter ende Jan hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Tanneken Cornelis Bernaert VAN AKEN Jan Jan Kersten JORIS Tanneken Jan Kersten JORIS Jan Christiaen Peter JORIS

| 1693-0086 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.115

Gilliam Kenis weduwnaar van Adriaentien Vergauwen

Personen: Guilliam Jacob Jacob KENIS Adriaentien Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 1693-0087 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.116

Jan Jacob Kenis ende Margriet Huijbrecht Heijndrickx sijn vrouwe, Elisabeth, Peeter, Jacobmijn ende Gabriel hun kinderen, Marck Adriaen Merckx sone inde cost

Personen: Merc Adriaen MERCX Margriet Huybrecht Hendrik VENINX Jan Jacob Jacob KENIS Gabriel Jan Jacob KENIS Elisabeth Jan Jacob KENIS Jacobmijn Jan Jacob KENIS Peter Jan Jacob KENIS

| 1693-0088 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.117

Jan Wauters, Marck Kenis ende Christine Jan Wauters sijn vrouwe, Barbel, Jacobmijn, Jacobus hun kinderen, Cornelie Peeter Goossens meijssen

Personen: Jacobmijn Merck Jacob KENIS Christina Jan Wouter ROMBOUTS Cornelie Peter Matthijs GOOSSENS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Marcus Jacob Jacob KENIS Jacobus Merck Jacob KENIS Barbel Merck Jacob KENIS

| 1693-0089 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.118

Laureijs Lanchaers ende Marie sijn dochter

| 1693-0090 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.120

Anthoon Jan Lenaert ende Marie Huijbrecht Heijndrickx sijn vrouwe

Personen: Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Marie Huybrecht Hendrik VENINX

| 1693-0091 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.121

Jan Janssen Lenaert ende Cornelie Huijbrecht Heijndricx, Jenneken ende Huijbrecht de kinderen

Personen: Jenneken Huybrecht HENDRICX

| 1693-0092 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.122

Geert Jan Lippens ende Naentien Heijndrick Bartelmeussen sijn vrouwe, Heijndrick ende Margriet Wauter Quirijnen haer voorkinderen

Personen: Naentien Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Geert Jan Jan LIPPENS

| 1693-0093 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.123

Adriaen Luijcx ende Jenneken Heijliger Adriaenssen sijn vrouwe, Maeijken ende Neeltien hun kinderen, Mariken Martens costkint

Personen: Jenneken Heyliger Adriaen WOUTERS Maeijken Adriaen LUYCX Adriaen LUYCX

| 1693-0094 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.124

Maeijken Corneel van de Mierop weduwe van Jan Luijcx ende Neeltien Jan Luijcx haer kint

Personen: Neeltien Jan LUIJCKX Jan LUIJCKX Maeijken Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP

| 1693-0095 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.125

Geert Luijcx ende Margriet Jan de Crom, Christiaen Jan Vorsselmans, Matthijs Jan Vorsselmans haer voorkinderen, Geert Geert Luijcx sijn voorsone, Anneken Jacob Philipsen ende Geertruijt Anthoon van de Mierop, meijssens (enkel 1693)

Personen: Matthijs Jan Matthijs VORSELMANS Geert Geert Adriaen LUYCX Margriet Jan Hendrik DE CROM Geert Adriaen LUYCX Geertruijt Antonij Adriaen VAN DE MIEROP Anne Jacob PHILIPSEN Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 1693-0096 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.127

Andries Mans ende Catelijn Corneel Arnauts sijn vrouwe, Cornelie Jacob Philipssen, meijssen

Personen: Andries MANS Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Cornelie Jacob PHILIPSEN

| 1693-0097 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.128

Sr. Marcellus Marcelli, schauteth; Juffr. Maria Anna Marcelli sijn suster; Stephanus, Joan Baptist, Anna Catharina ende Elisabeth sijn kinderen, Neeltien Adriaen Anthonissen sijn meijssen, Corneel Jacob de Cuijper sijnen cnecht met Cornelie Jan Rennen sij

Personen: Catelijntien Cornelis Jacob DE CUYPER Maria-Anna Jan MARCELLI Cornelie Jan Cornelis RENNEN Anna-Catharina Marcel MARCELLI Cornelis Jacob Peter DE CUYPER Neeltien Adriaen ANTONISSEN Elisabeth Marcel MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Stefanus-Filibert Marcel MARCELLI Joan-Baptist Marcel MARCELLI

| 1693-0098 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.130

Gijsbrecht Jan Matthijssen ende Dingna Adriaen Denis sijn vrouwe, Adriaen hun kint, Corneel Jan Matthijssen, cnecht, Cornelie Jacobs, meijssen (enkel 1693)

Personen: Dingna Adriaen Jan DENISSEN

| 1693-0099 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.131

Melssen Meeussen ende Elisabeth Bastiaen Theeus sijn vrouwe, Heijndrick, Bastiaen, Adam, Tanneken ende Margriet Jan Heijndrick haer voorkinderen, Aert Jan Aertsen, Anthoni Geert van Aecken, cnechten, Marie Anthoni van de Mierop, meijssen, Grietken ... de

Personen: Elisabeth Bastiaen Adriaen THEEUS Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Margriet Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Geert Antonij Geert VAN AKEN Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 1693-0100 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.132

Cornelis Peeter Melssens ende Margriet Corneel Jan Lodewijcx sijn vrouwe, Jacob, Marie ende Cornelie sijn kinderen

Personen: Cornelis Peter Melsen ROMBOUTS Jacob Cornelis Peter ROMBOUTS Cornelie Cornelis Peter ROMBOUTS

| 1693-0101 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.133

Jan Melssens ende Peerijntien Peeter van Dijck sijn vrouwe, Melssen, Peeter, Jan, Adriaen ende Catherine hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Jan Jan Melsen LUYCX Adriaen Jan Melsen LUYCX Peerijntien Peter Cornelis DENISSEN Catelijn Jan Melsen LUYCX Jan Melsen Adriaen LUYCX

| 1693-0102 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.134

Jan Melssens ende Neeltien sijn dochter ende Michiel Corneel Verschueren haer kint

Personen: Jan Melsen Antonij MELSSENS Michiel Cornelis VERSCHUEREN Neeltien Jan MELSENS

| 1693-0103 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.135

Peeter Melssens ende Elisabeth Geert van de Cloot, Corneel Sijmon Gorissen, cnecht, Elisabeth Corneel Verheijen, meijssen (enkel 1693)

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Elisabeth Cornelis Jacob VERHEYEN Lisken Geert Peter VAN DER CLOOT Cornelis Simon Goris ROMBOUTS

| 1693-0104 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.136

Jan Peeter Melssens ende Elisabeth Lambrecht van Staeijen, sijn vrouwe, Huijbrecht, Margo ende Marie hun kinderen, Adriaen Jan Heijndrick Martens, cnecht, Jan Corneel Melssens sone, scheiper

Personen: Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Jan Peter Melsen ROMBOUTS Jan Cornelis Peter ROMBOUTS Huybrecht Jan Peter ROMBOUTS

| 1693-0105 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.137

Matthijs Peeter Melssens ende Jenneken Peeter Noijs sijn vrouwe, Anne, Peeter ende Catelijn sijn kinderen, Willem Heijndrick de Crom, costkint van den armen

Personen: Anne Matthijs Peter ROMBOUTS Catelijn Matthijs Peter ROMBOUTS Jenneken Peter NOEYS Willem Hendrik Cornelis DE CROM Peter Matthijs Peter ROMBOUTS

| 1693-0106 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.138

Corneel Meijvis ende Adriaentien de Lelie sijn vrouwe, Cornelie, Catharine, Jorisken hun kinderen, Marijnis Thijs Adriaen Thijs, scheiper (enkel 1693)

Personen: Cornelis Joris Zacharias MEYVIS Marijnis Matthijs Adriaen WEERTS Joris Cornelis Joris MEYVIS Catharine Cornelis Joris MEYVIS Adriaentien DE LELIE Cornelie Cornelis Joris MEYVIS

| 1693-0107 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.139

Cornelie Mertens, Geertsen dochter (enkel 1693)

| 1693-0108 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.146

Peeter Anthoni Nauts ende Maeijken Pauwels sijn huijsvrouwe

Personen: Peter Antonij NOUTS Maeijken Pauwel Cornelis Goossen VAN BEKE

| 1693-0109 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.147

Huijbrecht Corneel Neeffs ende Maeijken Jacobs van Tichelt sijn vrouwe

Personen: Maeijken Jacob Jan VAN TYCHEL

| 1693-0110 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.150

Jan Nijssen ende Neeltijn Peeter Quirijnen de Bie, sijn vrouwe, Claes, Jan, Cornelis ende Josine sijn kinderen

Personen: Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Jan Jan Nijs VAN DIJCK Neeltien Peter Quirijn WILLEMS Josine Jan Nijs VAN DIJCK Cornelis Jan Nijs VAN DIJCK Jan Nijs Jan VAN DIJCK

| 1693-0111 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.151

Joos Nijssen ende Helena Verhemeldonck, Nijs, Anneken, Peeter, Corneel ende Marie hun kinderen

Personen: Nijs Joos Nijs VAN DIJCK Marie Joos Nijs VAN DIJCK Joos Nijs Jan VAN DIJCK Peter Joos Nijs VAN DIJCK Cornelis Joos Nijs VAN DIJCK Helena Peter VERHEMELDONCK Anneken Joos Nijs VAN DIJCK

| 1693-0112 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.153

Jan Peeter Ooms ende Elisabeth Christiaen Peeter Joris, sijn vrouwe, Jochus Claessen, Corneel Peeter Ooms, over heert (enkel 1693)

Personen: Jan Peter Jan OOMS Jochem Cornelis CLAESSENS Elisabeth Christiaen Peter JORIS

| 1693-0113 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.154

Matthijs Aernout Ooms ende Catelijn Corneel Aucxten sijn vrouwe, Aernaut, Corneel ende Elisabeth hun kinderen, Adriaen Willem Heijndricx, cnecht

Personen: Catelijn Cornelis Willem ANXTEN Matthijs Aert Matthijs OOMS Lisken Matthijs Aert OOMS

| 1693-0114 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.155

Matthijs Jan Ooms ende Catelijn Corneel van Tichelt sijn vrouwe, Jan, Reijnier ende Cathrine hun kinderen

Personen: Renier Matthijs Jan OOMS Cathelijn Cornelis Aert VAN TYCHELT Matthijs Jan Matthijs OOMS Jan Matthijs Jan OOMS

| 1693-0115 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.156

Matthijs Peeter Ooms sone (enkel 1693)

Personen: Matthijs Peter Jan OOMS

| 1693-0116 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.157

Peeter Corneel Ooms ende Menten Wauter Ooms sijn vrouwe, Jacobmijn hun kint

Personen: Menten Wouter Peter OOMS Peter Cornelis Peter OOMS

| 1693-0117 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.158

Wauter Peeter Ooms ende Tanken Adriaen Weerts sijn vrouwe, Cathine ende Peeter sijn voorkinderen, Adriaen end Jan hun naerkinderen, Peeter Huijben, cnecht

Personen: Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Peter Wouter Peter OOMS Wouter Peter Jan OOMS Jan Wouter Peter OOMS

| 1693-0118 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.163

Corneel Heijndrick Philips ende Margriet Jacob Willems sijn vrouwe, Lisken daer over heert

Personen: Cornelis Hendrik Cornelis PHILIPS

| 1693-0119 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.164

Frederick Philipssen ende Catelijn Jacobs sijn vrouwe, Philips, Anneken ende Heijltien hun kinderen

Personen: Catelijn Jacob NEYS Heyltien Frederic PHILIPSEN Frederic Filip JANSSEN Filip Frederic PHILIPSEN Anneken Frederic PHILIPSEN

| 1693-0120 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.165

Catelijn Janssen weduwe Jacob Philipsen ende Philip haeren sone

Personen: Filip Jacob PHILIPSEN Jacob Filip JANSSEN

| 1693-0121 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.166

Marten Philipssen ende Elisabeth Peeter Aert Sijmons sijn vrouwe, Peeter, Aert ende Melssen hun kinderen

Personen: Melsen Marten PHILIPSEN Peter Marten PHILIPSEN Marten Filip JANSSEN Aert Marten PHILIPSEN Elisabeth Peter AERTSEN

| 1693-0122 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.167

Aert Anthonis Quirijnen ende Margriet Arnaut van Ostaeijenn sijn vrouwe, Anthoon, Jan ende Wauter hun kinderen, Antoon Jan Quirijnen, scheiper

| 1693-0123 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.169

Jacob Sijmon Reniers ende Marie Adriaen de Backer sijn vrouwe, Neeltien Heijndrick Heuvelmans haer moeder, Adriaen hun kint (enkel 1693)

Personen: Marie Adriaen Jacob DE BACKER Neeltien Hendrik Antonij HEUVELMANS Jacob Simon Marijnis BEVERS

| 1693-0124 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.170

Cornelie Adriaen Rennen dochter (enkel 1693)

Personen: Cornelie Adriaen Cornelis RENNEN

| 1693-0125 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.172

Wauter Peeter Rennen ende Catelijn Geert van Aecken, Peeter, Geert ende Jan hun kinderen

Personen: Catelijn Geert Antonij VAN AKEN Geert Wouter Peter RENNEN Jan Wouter Peter RENNEN Wouter Peter Cornelis RENNEN Peter Wouter Peter RENNEN

| 1693-0126 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.173

Neeltien Joris Coecken, weduwe van Anthoon Reijns, Adriaen Reijns haer sone (enkel 1693)

Personen: Anthonis Peter REYNS Adriaen Antonij REYNS Neeltien Joris Adriaen KOEKEN

| 1693-0127 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.174

Jan Anthoon Reijns ende Adriaentien Aert Nops sijn vrouwe, MaeijkenPeeter Arnauts haer moeder

Personen: Adriaentien Aert Jan NOOPS Maeijken Peter Cornelis ARNAUTS Jan Antonij REYNS

| 1693-0128 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.176

Catelijn Kerremans, weduwe Jan Roelen, Corneel ende Geert haer sonen, Cornelie haer dochter, Cathrien haer sones dochter

| 1693-0129 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.178

Cornelie Bastiaens weduwe Corneel Peeter Rombauts, Catelijn Peeter Rombauts, haer dochter (enkel 1693)

Personen: Anneke Bastiaen HEYNDRICX Catelijn Cornelis Peter ROMBOUTS Cornelis Peter Antonij ROMBOUTS

| 1693-0130 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.180

Jan Goris Rombauts ende Maeijken Dilis van Gastel sijn vrouwe, Goris ende Jan hun kinderen

Personen: Maeijken Dielis Jan VAN GASTEL Jan Jan Goris ROMBOUTS Goris Jan Goris ROMBOUTS Jan Goris Rombout ROMBOUTS

| 1693-0131 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.181

Laureijs Anthoon Rombauts ende Maeijken Niclaes Goris sijn vrouwe, Adriaentien haer dochter, Marie Roelants, costkint, Lambrecht N vuijt vondelinghuis, costkint (enkel 1693)

Personen: Adriaentien Laureijs Antonij ROMBOUTS

| 1693-0132 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.182

Sijmon Goris Rombauts ende Adriaentien sijn dochter ende Corneel Anthoon Schoepen haer kint ende Marie Sijmons dochter oock (enkel 1693)

Personen: Simon Goris Rombout ROMBOUTS Adriaentien Simon Goris ROMBOUTS Cornelis Antonij Huybrecht SCHOEPEN

| 1693-0133 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.183

Wauter Jan Rombauts ende Willemijn Geert Jan Sijmons sijn vrouwe, Geert, Anne, Neeltien ende Jan hun kinderen

Personen: Willemijn Geert Jan LUYCKX Wouter Jan Rombout ROMBOUTS Geert Wouter Jan ROMBOUTS Anneken Wouter Jan ROMBOUTS Cornelie Wouter Jan ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS

| 1693-0134 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.184

Bastiaen Russen ende Engel van Oosterwijck sijn vrouw

Personen: Engel Antonij Adriaen VAN OOSTERWIJCK

| 1693-0135 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.185

Huijbrecht Schoepen ende Maeijken Bernaerd van Aecken sijn vrouwe (enkel 1693)

Personen: Maeijken Bernaert Peter VAN AKEN Huybrecht Huybrecht SCHOEPEN

| 1693-0136 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.186

Lenaert Schoepen ende Marie Heijndrick Mertens sijn huisvrouwe, Jan, Jacob, Corneel ende Marie hunne kinderen

Personen: Marie Jacob MERTENS Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Jan Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Jacob Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Cornelis Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Marie Lenaert Huybrecht SCHOEPEN

| 1693-0137 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.188

Jan Schooffs ende Neeltien Anthoon Quirijnen sijn vrouw, Marie ende Elisabeth sijn voordochters

Personen: Jan Antonij Geert SCHOOFFS Elisabeth Jan SCHOOFFS Neeltien Antonij Quirijn WILLEMS Marie Jan Antonij SCHOOFFS

| 1693-0138 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.191

Cornelis Sebrechts ende Neeltien Wils sijn huijsvrouw, Adam, Eva, ende Franchijn hun kinderen, Jois Cornelissen, scheiper

Personen: Franchijntien Cornelis SEBRECHTS Cornelis Jan Dielis SEBRECHTS Eva Cornelis SEBRECHTS Adam Cornelis SEBRECHTS

| 1693-0139 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.193

Jan Corneel Sebrechts ende Catelijn Janssen Aernauts, sijn vrouw, Christine, Marie ende Jenneken hun kinderen

Personen: Jan Cornelis SEBRECHTS Christine Jan Cornelis SEBRECHTS Catelijn Jan Jan ARNAUTS Jenneken Jan Cornelis SEBRECHTS Marie Jan Cornelis SEBRECHTS

| 1693-0140 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.194

Neeltien Tobias van Rumpst, weduwe Jan Snels (enkel 1693)

Personen: Neeltien Tobias Peter VAN RUMPST

| 1693-0141 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.195

Jenneken Adriaen Peeter Aerde weduwe Sijmen Adriaen Sijmons ende Catelijn Sijmon Adriaen Sijmons, haer dochter (enkel 1693)

Personen: Catelijn Simon Adriaen KESSELMANS Jenneken Adriaen Peter VAN TYCHELT Simon Adriaen Simon KESSELMANS

| 1693-0142 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.197

Adriaen Swaegemaeckers ende Marie Corneel Goossens sijn vrouwe, Bartel ende Gabriel sijn voorkinderen, Mattherus, Adriaen ende Anneken sijn naerkinderen, Bastiaen Adriaen Theus, cnecht, Adriaentien Lambrecht van Staeijen, meijssen (enkel 1693)

Personen: Bastiaen Adriaen Bastiaen THEUS Adriaentien Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Marie Cornelis Antonij GOOSSENS Adriaen Bartolomeus Adriaen SWAEGEMAECKERS Anne Adriaen SWAEGEMAECKERS Bartel Adriaen SWAEGEMAECKERS Matthijs Adriaen SWAEGEMAECKERS Gabriel Adriaen SWAEGEMAECKERS Adriaen Adriaen SWAEGEMAECKERS

| 1693-0143 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.198

Adriaen Jacob Theus ende Maeijken Jan Wiercx sijn vrouw, Cornelie sijn voordochter ende Jan hun tsaemenkint (enkel 1693)

Personen: Jan Adriaen Jacob THEEUS Adriaen Jacob Adriaen THEEUS Maeijken Jan Jansen WIERCKX Neeltien Adriaen Jacob THEUS

| 1693-0144 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.199

Roelant Jacob Thomas ende Adriaentien Jan Laureijssen sijn vrouw, Catelijn ende Jan hun kinderen, Lisken Heijndrick van Bael, meijssen

Personen: Roeland Jacob Thomas MERTENS

| 1693-0145 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.200

Remie Valentijn ende Barbel Doremans sijn vrouwe, Marie, Heijndrine ende Barbel hun dochters

Personen: Remigius Peter Remigius VALENTIJNS Barbel Hendrik DOORMANS Hendrine Remigius Peter VALENTIJNS Barbel Remigius Peter VALENTIJNS Marie Remigius Peter VALENTIJNS

| 1693-0146 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.201

Staes Valentijns ende Jenneken Kenis sijn vrouwe, Marie, Ijda, Peeter ende Christine hun kinderen, Jan Janssen Conincx, cnecht

Personen: Peter Staes Peter VALENTIJNS Staes Peter VALENTIJNS Jenneken Jacob Jacob KENIS Christine Staes Peter VALENTIJNS Marie Staes Peter VALENTIJNS Ida Staes Peter VALENTIJNS

| 1693-0147 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.203

Neeltien Schooffs weduwe van Joos van Aecken ende Anthoon Joos van Aecken haeren sone (enkel 1698)

Personen: Neeltien Antonij Geert SCHOOFS Anthonis Joos Bernaert VAN AKEN Joos Bernaert Peter VAN AKEN

| 1693-0148 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.204

Joos van Aecken ende Maeijken Jan Crocx sijn vrouwe, Jan, Lijntien ende Cornelie hun kinderen

Personen: Jan Joos Cornelis VAN AKEN Maeijken Jan Jacob CROCK Lijntien Joos Cornelis VAN AKEN Cornelie Joos Cornelis VAN AKEN Joos Cornelis Adriaen VAN AKEN

| 1693-0149 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.205

Peeter van Aerde ende Adriaentien Adriaen Martens sijn vrouwe, Aert, Stoffel, Elisabeth voorkinderen, Adriaen, Anneken, Cornelis ende Anthoon naerkinderen

Personen: Aert Peter Cornelis VAN AERDE Anthonis Peter Cornelis VAN AERDE Anneken Peter Cornelis VAN AERDE Adriaen Peter Cornelis VAN AERDE Elisabeth Peter Cornelis VAN AERDE Adriaentien Adriaen Marten HERIJGERS Cornelis Peter Cornelis VAN AERDE

| 1693-0150 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.206

Peeter van Aerden ende Naentien Pauwels sijn vrouwe, Pauwels ende Michiel hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Naentien Pauwel Dierk DIERCX

| 1693-0151 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.207

Heijndrick Peeter van Alphen ende Anneken Corneel de Backer sijn vrouwe, Anneken hun kint (enkel 1693)

Personen: Anne Cornelis Jan DE BACKER Hendrik Peter Jacob VAN ALPHEN Anneken Hendrik Peter VAN ALPHEN

| 1693-0152 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.208

Corneel Michiel van Antwerpen ende Neeltien Goris Gabriels sijn vrouwe, Michiel, Jan, Lijntien ende Barbel hun kinderen

Personen: Catelijn Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Cornelis Michiel Peter VAN ANTWERPEN Barbel Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Jan Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN Michiel Cornelis Michiel VAN ANTWERPEN

| 1693-0153 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.209

Adriaen van Bael ende Marie Vorsselmans sijn vrouwe, Arnaut, Catharina, Carel, Jan ende Cornelis hun kinderen, Matthijs Vorsselmans, cnecht, Cornelie Jacob Philipsen, meijssen (onder 1693, moet echter 1698 zijn)

| 1693-0154 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.210

Margriet Moons weduwe van Marten van den Bossche, Arnaut Bode haer neefken, Aert van Staeijen, Corneel Pauwelsen haer cnechten, Maeijken Vermeiren, meijssen

Personen: Arnoldus Jan Huybrecht BODE Aert Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Margriet Aert Hendrik MOONS Marten Roeland VAN DEN BOSCH

| 1693-0155 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.212

Meester Jan vanden Broeck ende Elisabeth Baten, Anne Marie hun dochter

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 1693-0156 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.213

Jacob van den Cloot ende Elisabeth Anthoon Quirijnen sijn huijsvrouwe, Geert sijn voorsone, Cornelis Adriaen Willemsen, Marie Adriaen Jacob Theeus, meijssen

Personen: Cornelis Adriaen Willem WOUTERS Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Marie Adriaen Jacob MATTHEUS Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 1693-0157 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.214

Maeijken Lenaert Wiercx, weduwe van Jan van de Cloot, Wauter, Elisabeth ende Geertruijt van de Cloot haer kinderen (enkel 1693)

Personen: Maeijken Lenaert Jan WIERCKX Elisabeth Jan Geert VAN DER CLOOT Jan Geert Peter VAN DER CLOOT Wouter Jan Geert VAN DER CLOOT Geertruijt Jan Geert VAN DER CLOOT

| 1693-0158 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.215

Jan van de Mierop ende Adriaen sijn sone, Neeltien Adriaen Pauwels het meijssen, Neeltien Cornelis Verheijen aengenomen voor de cost, Adriaen Anthoon van de Mierop oock aengenomen voor de cost (enkel 1693)

Personen: Neliken Cornelis Jacob VERHEYEN Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Adriaen Jan Adriaen VAN DE MIEROP Adriaen Antonij Adriaen VAN DE MIEROP

| 1693-0159 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.216

Peeter van de Locht ende Lisken Adriaen Willemsen sijn vrouwe, Adriaen ende Cornelie hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Cornelie Peter Cornelis VAN DE LOCHT Peter Cornelis VAN DE LOCHT Adriaen Peter Cornelis VAN DE LOCHT Lisken Adriaen Willem WOUTERS

| 1693-0160 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.217

Gabriel vanden Bleke ende Bijken Arnaut van Aecken sijn vrouwe, Cornelie, Gabriel ende Elisabeth hun kinderen, Jan vanden Bleke sijn broeder, Marten Adriaen Theeus, cnecht, Neeltien Jan Goossens, meijssen

Personen: Cornelie Gabriel VAN DEN BLEECK Elisabeth Gabriel VAN DEN BLEECK Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Jan Gabriel Jan VAN DEN BLEECK Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Barbel Aert Antonij VAN AKEN Neeltien Jan Matthijs GOOSSENS Marten Adriaen Jacob THEEUS

| 1693-0161 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.218

Jan van den Heuvel ende Corneli van der Buijten sijn vrouwe, Anthoon, Geert, Jan ende Marie hun kinderen, Laureijs Willem van den Langenbergh haer voorsone, Jacob Meijvis, cnecht

Personen: Jacob MEYVIS Cornelie Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 1693-0162 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.222

Mr. Geert Buijten, Marianne van der Buijten sijn suster, Cornelie sijn dochter, Hubert Bode sijn dochters sone, Heijndrick van Court, Adriaen Peter Verhout ende Joris Janssen, costkinderen (enkel 1693)

Personen: Hubert Jan Huybrecht BODE Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Cornelie Geert Laureys VAN DER BUYTEN Maria-Anna Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 1693-0163 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.223

Jan van der Buijten ende Marie Valentijns sijn vrouwe

Personen: Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Marie Peter VALENTIJNS

| 1693-0164 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.225

Laureijs Peeter van der Buijten ende Lisken Corneel Jan Aerts sijn vrouwe, Geert hunnen sone

Personen: Geert Laureys Peter VAN DER BUYTEN Lisken Cornelis Jan AERTS Laureys Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 1693-0165 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.226

Peeter van der Buijten ende Peeternelle Swaegemakers sijn vrouw, Maeijken Aertssen hunne moeer, Elisabeth, Marie, Anthonet ende Peeter hun kinderen, Adriaen Bernaers, cnecht, Adriaentien Dennen, meijsse

Personen: Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Peternelle Peter Dielis SWAGEMAEKERS Elisabeth Peter Geert VAN DER BUYTEN Peter Peter Geert VAN DER BUYTEN Marie Peter Geert VAN DER BUYTEN Anthonet Peter Geert VAN DER BUYTEN Maeijken Antonij Kersten AERTSENS

| 1693-0166 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.227

Peeter van der Buijten ende Tanneken Jan Gabriels sijn vrouwe, Anneken ende Cornelie Sijmons haer voorkinderen, Anthoon Jan Gabriels haer broeder met Tanneken Corneel van Aecken sijn vrouwe met Gabriel ende Cornelie hun kinderen, Goris Sijmon Gorissen end

Personen: Cornelie Antonij Jan GABRIELS Anthonis Jan GABRIELS Goris Simon Goris ROMBOUTS Tanneken Cornelis Adriaen VAN AKEN Anneken Simon SIMONS Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN Cornelie Simon SIMONS

| 1693-0167 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.228

Anthoon van Ditford ende Tanneken Peeter Theuns sijn vrouwe, Cornelis hunnen sone, Sijcken, Adriaentien ende Peerijntien hun dochters

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD Sijcken Antonij Antonij DIETFORD Cornelis Antonij Antonij DIETFORD Peerijntien Antonij Antonij DIETFORD Adriaentien Antonij Antonij DIETFORD Tanneken Peter Peter THEUNS

| 1693-0168 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.229

Willem van Tommel ende Tonijntien van Ditfort sijn vrouwe, Susanekijn ende Jennekijn hun kinderen

Personen: Tonijntien Antonij Jan DIETFORD Jenneken Willem Jan VAN DOMMELEN Willem Jan Willem VAN DOMMELEN Susanne Willem Jan VAN DOMMELEN

| 1693-0169 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.230

Christiaen van Dijck ende Heijnderine van Oevel sijn vrouwe, Nijs, Marie, Josijne, Anneken hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Marie Christiaen Nijs VAN DIJCK Anneken Christiaen Nijs VAN DIJCK Nijs Christiaen Nijs VAN DIJCK Christiaen Nijs Jan VAN DIJCK Josijne Christiaen Nijs VAN DIJCK

| 1693-0170 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.231

Corneel Jan van Dijck ende Marie Jans van Hijdonck sijn vrouwe, Jan haer kint, Jacob Peeter Christiaens inde cost

Personen: Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Marie Jan Thomas VAN HOOYDONCK Jan Cornelis Jan VAN DIJCK

| 1693-0171 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.232

Geert Jan van Dijck ende Jacobmijn Peeter Joris sijn vrouwe, Catelijn, Adriaentien ende Cornelie hun kinderen

Personen: Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Cornelie Geert Jan VAN DIJCK Catelijn Geert Jan VAN DIJCK Adriaentien Geert Jan VAN DIJCK Jacobmijn Peter JORIS

| 1693-0172 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.233

Peeter Jans van Dijck ende Adriaentien Dilis van Gastel sijn vrouwe, Catelijn sijn voorkint, Maeijken Corneel Nops inde cost aengenomen

Personen: Maeijken Cornelis Aert NOPS Catelijn Peter Jan VAN DIJCK Peter Jan Cornelis VAN DIJCK

| 1693-0173 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.234

Jan van Elsacker ende Christine Corneel Raets sijn vrouwe, Marie, Cornelis, Adriaen, Peeter, ende Jan hun kinderen

Personen: Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Marie Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan Cornelis Michiel VAN ELSACKER Peter Jan Cornelis VAN ELSACKER Cornelis Jan Cornelis VAN ELSACKER Christine Cornelis Kersten RAETS Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER

| 1693-0174 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.235

Joan Franchois van Elsacker, jouffre Elisabeth van Elsacker sijn suster, Geeraert vander Buijten, clerck, Maeijken Bevers sijn meijssen, Jan Naes, cnecht ende Engel Janssen Arnauts sijn vrouwe, Naes hun kint, Aert Willemsen met Cornelie Jan de Backer sijn

Personen: Cornelie Jan Jacob BACKER Aert WILLEMS Jenneken Aert WILLEMS Marie Marijnis Simon BEVERS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Engel Jan Jan ARNAUTS Naes Jan NAES Elisabeth Peter VAN ELSACKER Jan Naes Jan NAES

| 1693-0175 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.236

Neeltien Jan Cornelissen, weduwe van Michiel van Elsacker (enkel 1693)

| 1693-0176 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.237

Catelijn van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joan Mattheus van Elsacker haeren sone, Mattheus van Gilse haer broeder, Marie Josine van Elsacker haer dochter, Peeter Hautermans haeren cnecht, Peeter Christiaensen haeren werckman met Elisabeth Heijn

Personen: Griet Antonij Bernaert VAN AKEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Elisabeth Hendrik DE BONT Maria-Josine Michiel VAN ELSACKER Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Peter Willem Christiaen RAETS Catelijn Christiaen Nijs VAN DIJCK

| 1693-0177 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.238

Michiel Corneel van Elsacker ende Peerijntien Jacob Jan Nijs sijn vrouwe, Corneel, Jacobus, Peeter ende Cathrine hun kinderen

Personen: Peerijntien Jacob Jan VAN TYCHEL Catelijn Michiel VAN ELSACKER Jacobus Michiel Cornelis VAN ELSACKER Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peter Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 1693-0178 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.239

Michiel Martin van Elsacker ende Marianna Moons sijn vrouw, Margo, Anneken, Cornelie ende Mariken sijn dochters, Adriaen Moons, swager, Corneel Corneel Jacobs ende Jan van Bael, cnechten, Jenneken Jan Huijben meijssen

Personen: Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Anneken Michiel-Marten VAN ELSACKER Margo Michiel-Marten VAN ELSACKER Marianne Hendrik Aert MOONS Jenneken Jan HUYBEN Cornelie Michiel-Marten VAN ELSACKER Adriaen Hendrik Aert MOONS Mariken Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER

| 1693-0179 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.240

Peeter van Elsacker ende Elisabeth Marcelli sijn huijsvrouwe, Cornelie, Catharine, Jan Baptist, Michiel Franchois ende Gudula hun kinderen, Peeter Corneel Arnauts cnecht, Marie Jan Aertssen ende Adriaentien Heijndric Brocatus

Personen: Cornelie Peter Cornelis VAN ELSACKER Catharine Peter Cornelis VAN ELSACKER Gudula Peter Cornelis VAN ELSACKER Adriaentien Hendrik Stoffel BROCATUS Jan-Baptist-Jacob Peter VAN ELSACKER Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Elisabeth Jan MARCELLI Marie Jan Aert RENNEN Michiel-Franchois Peter Cornelis VAN ELSACKER

| 1693-0180 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.241

Corneel van Gastel ende Margriet Peeter Anthonissen sijn vrouwe, Anthoon sijn voorsone, Cornelie ende Jan sijn nakinderen

Personen: Margriet Peter ANTHONISSEN Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Jan Cornelis Antonij VAN GASTEL Cornelie Cornelis Antonij VAN GESTEL

| 1693-0181 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.242

Geijsbrecht van Geel ende Marie Jans sijn vrouwe, Jan ende Jenneken heur kinderen, Adriaen van Eggermont, cnecht, Elisabeth Peeter Gabriel Goris, meijssen (enkel 1693)

Personen: Jenneken Gijsbrecht Adam VAN GEEL Maria Jan Adriaen VAN DEN BROECK Jan Gijsbrecht Adam VAN GEEL Gijsbrecht Adam Balten VAN GEEL

| 1693-0182 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.243

Jan van Gorp ende Dingna Peeter Vermeiren sijn vrouwe, Margriet, Adriaentien, Cornelie, Laureijs, Aert ende Geeraerdt hun kinderen

Personen: Cornelie Jan Laureys VAN GORP Geeraert Jan Laureys VAN GORP Jan Laureys Wouter VAN GORP Margriet Jan Laureys VAN GORP Laureijs Jan Laureys VAN GORP

| 1693-0183 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.244

Peeter van Gorp ende Catelijn Michiel Peeter van Breda sijn vrouwe, Michiel ende Laureijs hun kinderen

Personen: Laureys Peter Laureys VAN GORP Michiel Peter Laureijs VAN GORP Peter Laureys Wouter VAN GORP

| 1693-0184 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.245

Wauter van Gorp ende Neeltien Jan Lippens sijn vrouwe, Jaspar Anthoon Jaspars haer voorsone, Jan Peeter Heijndricx, scheiper

Personen: Jasper Antonij JASPERS Wouter Laureys Wouter VAN GORP Neeltien Jan Jan LIPPENS

| 1693-0185 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.246

Adriaen van Halle ende Emerens van Donghen sijn vrouwe, Joos hunnen sone

Personen: Adriaen Antonij VAN HAL Joos Adriaen Antonij VAN HAL Emerens Aert Laureijs VAN DONGEN

| 1693-0186 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.248

Adriaen Anthoon vant Kesschot ende Margriet Adriaen Sijmons sijn vrouwe, Jan ende Jenneken hun kinderen, Franchus Antonissen, scheiper (enkel 1693)

Personen: Jan Adriaen Antonij NUYTS Jenneken Adriaen Antonij NUYTS Adriaen Anthonis NOUTS

| 1693-0187 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.249

Corneel Adriaen vant Kesschot ende Barbel Peeter van Dijck sijn vrouwe, Corneel Wauter Raets haer voorkint, Adriaen hun kint (enkel 1693)

Personen: Cornelis Wouter Cornelis RAETS Adriaen Cornelis Adriaen NOUTS Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Beijken Peter Cornelis DENISSEN

| 1693-0188 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.252

Aernaut Adriaen van Ostaeijen ende Maeijken Jan de Backer, Corneel hun sone, Catelijn hun dochter met Margriet Marten Jan Mariens haer kint, Peeter Michiel de Backer koeijhuer

Personen: Margriet Merten HENDRICX Catelijn Aert Adriaen VAN OSTAYEN Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Peter Michiel Bastiaen DE BACKER Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Maeijken Jan DE BACKER

| 1693-0189 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.255

Jan van Ostaeijen ende Marie Sijmon Lambrechts sijn vrouw, Jan, Adriaen, Cornelie ende Catharine, kinderen

Personen: Cathrien Jan Jan VAN OSTAYEN Cornelie Jan Jan VAN OSTAYEN Jan Jan Jansen VAN OSTAYEN Jan Jan Adriaen VAN OSTAYEN Adriaen Jan Jan VAN OSTAYEN

| 1693-0190 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.256

Maeijken van Ostaeijen (enkel 1693)

| 1693-0191 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.259

Mijnheer Johan Louis van Siegen heere deser heerlijkheijt, Mevrouwe Bernardine Louise Herrij sijn compagnie, Mr. Gaspar van Siegen sijn broeder, Heijndrick Smit, Laureijs Driessen, Geeraert Hermans sijn twee cnechten, Peeter Janssen, Marie Janssen, Cornel

Personen: Jacques Jean Louis VAN SIEGEN Bernardine LOUISE HERRIJ Gaspar Philips VAN SIEGEN Gaspard Jean VAN SIEGEN DE SEGHTEN

| 1693-0192 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.261

Goris Lambert van Staeijen ende Cornelie sijn suster ende Heijndrick Jan de Crom kint aengenomen van den arme

Personen: Cornelie Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 1693-0193 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.263

Adriaen Corneel Jacobs van Tijchelt ende Dingne Jan Corneel Neeffs sijn vrouwe, Cornelis, Catelijn, Jacob, Neeltien, Peeter, Elisabeth, Anneken hun kinderen

Personen: Jacob Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Catelijn Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Elisabeth Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Neeltien Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Anneken Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Cornelis Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Peter Adriaen Cornelis VAN TYCHEL

| 1693-0194 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.264

Corneel Aerts van Tijchelt ende Elisabeth Nijssen van Tijchelt sijn vrouwe, Aert sijn voorkint, Marie ende Corneel tsaemennakinderen, Corneel Joos Vermeiren ende Anthoon Antoon Adriaenssen hun cnechten (enkel 1693)

Personen: Marie Cornelis Aert VAN TYCHELT Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Cornelis Cornelis Aert VAN TYCHELT Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Lisken Nijs Jan VAN TYCHELT Aert Cornelis Aert VAN TYCHELT

| 1693-0195 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.265

Matthijs Jan Aerts van Tijchelt ende Neeltien Jan Anthoon Quijrijnen sijn huijsvrouw, Jenneken hun kint, Lijntien Peeter Joris, costkint, Anneken Adriaen Corneel Vermeiren daer hij momboir van is

Personen: Jenneken Matthijs Jan VAN TYCHELT Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT

| 1693-0196 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.266

Peeter Corneel van Tijchelt ende Adriaentien Broomans sijn vrouwe, Arnaut ende Jan sijn voorkinderen, Cathrine Frans Luijcx haer voordochter, Corneel Joos Huijben, scheiper

Personen: Adriaentien Cornelis Lambrecht BROOMANS Catharina Frans Adriaen LUYCX Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT Jan Peter Cornelis VAN TYCHELT Arnaut Peter Cornelis VAN TYCHELT Cornelis Joos Jan HUYBEN

| 1693-0197 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.267

Peeter van Westerhoven

Personen: Peter Geert Peter VAN WESTERHOVEN

| 1693-0198 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.268

Corneel Verboven, Jan Frans van Oerle, cnecht, Marie Anthonis Claessen, meijssen

| 1693-0199 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.269

Barbel Matthijs Goossens, weduwe van Jan Verboven, Matthijs ende Gabrieltien Jans Verboven haer kinderen (enkel 1693)

Personen: Engel Jan Jan VERBOVEN Jan Jan Adriaen VERBOVEN Matthijs Jan Jan VERBOVEN Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 1693-0200 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.273

Heijndrick Goris Vergauwen ende Tanneken Jan Gijsen sijn vrouwe, Elisabeth, Goris, Geertruijt, Jan, Adriaen, Cornelis, Peeter hun kinderen, Corneel Corneel Aernauts ende Peeter Adriaen van Halle hunne cnechten

Personen: Hendrik Goris Govaert VERGOUWEN Cornelis Hendrik Goris VERGOUWEN Jan Hendrik Goris VERGOUWEN Geertruijt Hendrik Goris VERGOUWEN Elisabeth Hendrik Goris VERGOUWEN Peter Hendrik Goris VERGOUWEN Adriaen Hendrik Goris VERGOUWEN Peter Adriaen Antonij VAN HAL Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Goris Hendrik Goris VERGOUWEN

| 1693-0201 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.274

Jan Corneel Vergauwen ende Catelijn Sijmon Bevers sijn vrouwe, Aert, Jenneken, Marina ende Cornelie hun kinderen (enkel 1693)

Personen: Nelleken Jan Cornelis SCHRAUWEN Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN Maria Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN Jenneken Jan Cornelis SCHRAUWEN

| 1693-0202 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.278

Peeter Verheijen ende Maeijken Jan Nijs van Tijchelt sijn vrouwe, Jenneken, Jacobus, Cornelis, Maeijken ende Sijken hun kinderen, Jan Jan Nijs van Tijchelt, swager, Aert Huijbrecht Janssen inde cost

Personen: Maeijken Peter Jacob VERHEYEN Peter Jacob Jan VERHEYEN Jan Jan Janssen VAN TYCHEL Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL Jenneken Peter Jacob VERHEYEN Cornelis Peter Jacob VERHEYEN Jacobus Peter Jacob VERHEYEN

| 1693-0203 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.279

Adriaen Peeter Vermeiren ende Jacobmijn Anthoon Guilliams sijn vrouwe, Peeter Jan Laureijssen haer voorsone, Jenneken Adriaen Bastiaen Theuns meissen

Personen: Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS Jenneken Adriaen Bastiaen THEEUS

| 1693-0204 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.280

Corneel Vermeiren ende Jacobmijn Adriaen Anthonissen, Marie, Adriaentien ende Adriaen hun kinderen

Personen: Adriaentien Cornelis Adriaen VERMEIREN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEIREN Adriaen Cornelis Adriaen VERMEIREN Jacobmijn Adriaen ANTONISSEN Marie Cornelis Adriaen VERMEIREN

| 1693-0205 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.282

Jan Vermeiren ende Catelijn van Halle sijn vrouwe, Marie Geerts haer voordochter

Personen: Cathelijn Wouter Dries VAN HAL Jan VERMEIREN Marie Jan GEERTS

| 1693-0206 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.283

Peeter Peeter Vermeiren ende Elisabeth Peeter Vermeiren sijn suster, David Ruijters, scheiper

Personen: Peter Peter Adriaen VERMEEREN

| 1693-0207 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.284

Willem Peeter Vermeiren ende Marie Adriaen Nuijtemans, Catelijn hun kint

Personen: Willem Peter Adriaen VERMEEREN Marie Adriaen Jan NUYTEN

| 1693-0208 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.286

Corneel Vleimincx ende Maeijken Jan Gabriels sijn vrouwe, Jan ende Cornelie hun kinderen, Christine Aert Gabriels ende Margriet Huijbrecht Neefs, meijssens

Personen: Christina Antonij Jan GABRIELS

| 1693-0209 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.287

Jan Jan Vleimincx ende Catelijn Jan Gabriels sijn vrouwe

Personen: Cathelijn Jan GABRIELS

| 1693-0210 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.289

Christiaen Geert Vorsselmans ende Maeijken Claessen sijn vrouwe, Tanneken Claessen haer suster (enkel 1693)

Personen: Christiaen Geert Kersten VORSELMANS Tanneken Claes CORNELISSEN

| 1693-0211 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.290

Christiaen Jan Vorsselmans ende Maeijken Heijndrick Engelen sijn vrouwe, Neeltien haer dochter ende Peeter Jan Claessen, kints kint

Personen: Neeltien Christiaen Jan VORSELMANS Peter Jan CLAESSEN Christiaen Jan Kersten VORSELMANS

| 1693-0212 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.293

Jan Christiaen Vorsselmans ende Anneken Adriaen Anthonissen sijn huijsvrouwe ende Heijndrick hun kint

Personen: Hendrik Jan Christiaen VORSELMANS Jan Christiaen Jan VORSELMANS

| 1693-0213 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.294

Maeijken Jan Vorsselmans (enkel 1693)

Personen: Maeijken Jan Kersten VORSELMANS

| 1693-0214 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.295

Michiel Bastiaen Vorsselmans ende Peerijntien Corneel van Ostaeijen, Catelijn hun dochter, Anthoon Jan Peeter Aert Jacobs, cnecht

Personen: Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Anthonis Jan Peter AERDEN Cathelijn Michiel Bastiaen VORSELMANS

| 1693-0215 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.296

Peeter Bastiaen Vorsselmans ende Neeltien Corneel Vermeiren sijn vrouwe, Bastiaen, Jan, Willemijn ende Catharine sijn voorkinderen ende Cornelis hun tsaemen nakint

Personen: Willemijn Peter Bastiaen VORSELMANS Cornelis Peter Bastiaen VORSELMANS Neeltien Cornelis Adriaen VERMEEREN Bastiaen Peter Bastiaen VORSELMANS Jan Peter Bastiaen VORSELMANS Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Catelijn Peter Bastiaen VORSELMANS

| 1693-0216 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.297

Maeijken Anthoon van Aecken, weduwe van Jan Wauters, Corneel Jan Wauters haeren sone, ende Jenneken Jan Wauters met Hanneken Balten van Geel haer kint, Anthonette haer dochter

Personen: Jan Wouter Jan AERTS Jenneken Jan WOUTERS Cornelis Jan WOUTERS Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Hanneken Balten Adam VAN GEEL

| 1693-0217 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.299

Adriaen Matthijs Weerts ende Neeltien Corneel de Backer sijn vrouwe, Jan Corneel de Backer haer broeder, Matthijs Adriaen Werts haer sone, Dingne Adriaen Claes Segers inde cost woonende

Personen: Jan Cornelis Jan DE BACKER Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Digna Adriaen Claes SEGERS Neeltien Cornelis Jan DE BACKER Adriaen Matthijs WEERTS

| 1693-0218 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.300

Tanneken Marijnis Bevers, weduwe van Adriaen Matthijs Weerts, Jan Adriaen Weerts haer sone, Peerijntien sijn natuurlijk kint, Cornelie Jan Heijndrick Michielssen dochter, costkint van armenbesteit

Personen: Cornelie Jan Hendrik MICHIELS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Tanneken Marijnis Jacob BEVERS Jan Adriaen Matthijs WEERTS Peerijntien Jan Adriaen WEERTS

| 1693-0219 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.301

Matthijs Adriaen Weerts ende Margriet Corneel Crock sijn vrouwe, Cornelis, Adriaentien ende Adriaen hun kinderen

Personen: Margriet Cornelis Jacob CROCK Cornelis Matthijs Adriaen WERTS Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Adriaen Matthijs Adriaen WERTS Adriaentien Matthijs Adriaen WERTS

| 1693-0220 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.303

Anthoon Jan Wiercx ende Catelijn Matthijs Goossens sijn vrouwe, Thijs, Jan, Catelijn ende Anthoon hun kinderen

Personen: Cathelijn Antonij Jan WIERCKX Cathelijn Matthijs Matthijs GOOSSENS Anthonis Antonij Jan WIERCKX Jan Antonij Jan WIERCKX Anthonis Jan Jansen WIERCKX Matthijs Antonij Jan WIERCKX

| 1693-0221 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.304

Corneel Jan Wiercx ende Neeltien Frans Vorsselmans sijn vrouwe, Jan Wiercx hun vader, Wauter Peeter Michielssen, cnecht, Franslijn Joos Vermeiren, meijssen

Personen: Cornelis Jan Jansen WIERCKX Wouter Peter Hendrik MICHIELSEN Neeltien Frans Kersten VORSELMANS Jan Jan Cornelis WIERCKX

| 1693-0222 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.305

Jan Janssen Lenaert Wiercx ende Dingne Corneel de Backer sijn vrouwe, Adriaen Heijndrick de Crom, costkint van den arme

Personen: Jan Jan Lenaert WIERCKX Dingne Cornelis Cornelis DE BACKER Adriaen Hendrik Cornelis DE CROM

| 1693-0223 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.308

Lenaert Jan Wiercx ende Maeijken Anthonissen sijn vrouwe, Jan Peeter Verheijen, cnecht, Anne hun dochter

Personen: Lenaert Jan Jansen WIERCKX Maeijken Jan ANTONISSEN Anne Lenaert Jan WIERCKX

| 1693-0224 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.310

Huijbrecht Jacob Willemen ende Maeijken Corneel Aernauts sijn vrouwe, Cornelis, Jan, Adriaen ende Geert hun kinderen, Cathrine N, costkint vuijt vindelinghuijs, Aert Janssen Neeffs, van armen besteit

Personen: Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Adriaen Huybrecht Jacob FRANCKEN Jan Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 1693-0225 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.311

Quirijn Willems ende Marie Adams van Geel sijn vrouwe, Jan, Marie ende Jacobmijn hun kinderen

Personen: Jan Quirijn WILLEMS Jacobmijn Quirijn WILLEMS Marie Adam Balten VAN GEEL Maeijken Quirijn WILLEMS Quirijn Willem Jan THEUNS

| 1693-0226 |