Rechtspraak nr. 3761 (OA Loenhout)

Terug naar overzicht

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 3761

Loenhout R 3761, Stuk 1 - 28.08.1719

| 3761-0001-01 |

Peeter Cornelis Hendricx kreeg in de herberg van Hendrick Smits ruzie met diens vrouw en de waard zelf, over zogenaamd te veel aangerekende comsumptie. Haalde een mes boven waarop de herbergier naar de kamer vluchtte, waarin schout en schepenen vergaderd waren. Zei o.m. ‘als ick geen cruijt oft loot meer en heb, dan heb ick nog scherp’. Werd door Cornelis Floren naar de herberg van Arnoldus Bode geleid, keerde van daaruit weer naar Hendrick Smits, ditmaal met een roer, weer weggeleid naar de herberg van Cornelis Jan Roelen, keerde een derde keer terug naar Hendrick Smits, na eerst langs Marie de Crom, dienstmeid ten huize van Arnoldus Bode, gegaan te zijn om er kruit op te eisen. Fulmineerde en dreigde ook tegen de schout. Getuigenissen door: Cornelis Floren, 26j - Hendrick Smits, 52j, herbergier

Personen: Peter Cornelis HENDRICX Cornelis Jan Adriaen ROELEN Arnoldus Jan Huybrecht BODE Hendrik SMITS Cornelis Claes FLOREN

Loenhout R 3761, Stuk 2 - 11.06.1719

| 3761-0002-01 |

informatie over Cornelis, het verdronken zoontje van Rombout Adriaen Vergouwen (ook Keesken Rommens genaamd). Feiten op 05.06.1719 rond 13uur aan de watermolen tussen Loenhout en Wuustwezel. Getuigenissen door: Cornelis Floren, 25j, ondervorster - Marie Adriaen Vergouwen (x +Jan Hoosmans), 66j, Wuustwezel, ‘moetken’ van slachtoffer - Adriaen Adriaen Mattijssen, 34j, Loenhout op de Laren - Wouter Adriaen Vergouwen, 50j, Wuustwezel. Slachtoffer was met Adriaenken, het dochterken van Adriaen Adriaen Mattijssen, 7j, aan het spelen op een zandplaat in de beek. Beide kinderen waren gans naakt. Slachtoffer kwam van de plaat in het wiel van de beek terecht en werd ondergetrokken. Adriaen Mattijssen was een ganse dag op de heide om turf te steken, Wouter Vergouwen was in Wernhout voor de begrafenis van een gildebroeder, hoorde daar rond 15uur over de feiten. Lichaam van slachtoffer vertoonde geen wonden, zoals gevisiteerd door de schepenen Guilliam Kenis en Cornelis Huijgens

Personen: Adriana Adriaen Adriaen MATTHIJSSEN Cornelis Claes FLOREN Wouter Adriaen Wouter VERGOUWEN Adriaen Adriaen Jan MATTHIJSSEN Cornelis Peter HUYGENS Marie Adriaen Wouter VERGOUWEN Guilliam Jacob Jacob KENIS Cornelis Rombout VERGOUWEN Rombout Adriaen Wouter VERGOUWEN

Loenhout R 3761, Stuk 3 - 21.03.1720

| 3761-0003-01 |

twist en gevecht van Peeter Cornelis Hendricx en Jan de Bie, feiten op 19.03.1720 in de herberg van Johan Wemers. Getuigenissen door: Johan Wemers, 43j, herbergier - Jan Coninx, 43j, vorster - Anthonie Hoffkens, 48j, Brecht - Jacobus van Druijnen, 56j, molenaar, Brecht. In de herberg van Johan Wemers waren vergaderd Jacobus Verdijck, Jacobus van Druijsen en Anthonis Hofkens, alle drie van Brecht, en er eveneens aanwezig waren vs Peeter Cornelis Hendricx en Jan de Bie. Peeter Cornelis Hendricx zou Jacobus Verdijck met een knuppel neergeslagen hebben en met stenen gegooid. Zelf zei hij dat zij zich enkel verdedigd hadden

Personen: Joan Lenaert WEMERS Anthonis Cornelis Antonij HOFKENS Jan Jan Antonij CONINCX Peter Cornelis HENDRICX Jan DE BIE

Loenhout R 3761, Stuk 4 - 19.04.1720

| 3761-0004-01 |

getuigenis van Sijmen Caes (Casus), 35j, over twist die hij gezien en gehoord heeft tussen Jan Campo en de huisvrouw van Jan Coninckx, vorster. Feiten op 19.10.1719, inhoud van de ruzie niet gekend

Personen: Jan Adriaen CAMPO Jan Jan Antonij CONINCX

Loenhout R 3761, Stuk 5 - 06.08.1721

| 3761-0005-01 |

over het verdronken kind van Cornelis Adriaen van Tijchelt (alias int pannenhuijs), feit op 04.08.1721. Getuigenissen door: Peeter Michiels van Breda, 70j - Marie Anthonis van Aecken ( x Jan Stijnen), 25j - Adriaentien Geert van Aecken (x Cornelis van Geel), 45j. Het kind zou verdonken zijn thuis in de ‘groenkuijl’, dit volgens de moeder Cornelie, en daarna naar de kerk gebracht, alwaar het door Adriaentien van andere klederen werd voorzien

Personen: Cornelie Cornelis Cornelis VLAMINCX Peter Michiel Peter VAN BREDA Adriaentien Geert Antonij VAN AKEN Cornelis Adriaen Cornelis VAN TYCHEL Jan STEYNEN Cornelis Claes Cornelis VAN GEEL Marie Antonij Geert VAN AKEN

Loenhout R 3761, Stuk 6 - 08.11.1724

| 3761-0006-01 |

kwetsuren aan Jan Augustijns, metser, Wuustwezel, op 07.11.1724 ten huize van Cornelis Jan Roelen. Getuigenissen door: Jan Augustijns, 29j - Cornelis Jan Roelen Bertrams, 50j. Slachtoffer werd geslagen door Hendrick Kuijpers, volgens zijn zeggen zonder dat daar enige woorden aan vooraf gegaan zijn. vs Kuijpers zou voordien ook al ruzie gehad hebben met Marck Kenis

Personen: Cornelis Jan Adriaen ROELEN Hendrik Jan KUIJPERS Marcus Jacob Jacob KENIS

Loenhout R 3761, Stuk 7 - 27.02.1726

| 3761-0007-01 |

over het verdrinken van de huisvrouw van Arnout Cornelis Arnouts (Elisabeth Jacob Willem Francken) op 20.02.1726 in de beek ontrent sint quirijns kapel. Getuigenissen door: mr Andries Jacobus Schenk, 53j, chirurgijn, Rijkevorsel - Jan Conincx, 26j - Govaert van Beeck, 40j - Cornelis Bevers, 29j - Hendrick Cornelis Hendricx, 26j - Arnout Cornelis Arnouts, 67j - Nicolaes Godrij, 29j. De chirurgijn stelt geen verwondingen aan het lichaam vast. vs Arnout Cornelis Arnouts was met zijn vrouw, met paard en kar, van Wuustwezel gekomen, en door het ontstuimige weer (wind en regen) was zijn paard en kar van de brug over de beek geraakt en in het water terecht gekomen, alwaar zijn vrouw verdronken is. Uit getuigenissen blijkt dat er veel en sterk stromend water in de beek was

Personen: Hendrik Cornelis HENDRICX Elisabeth Jacob Willem FRANCKEN Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Jan Cornelis Jan CONINCX Andries Jacob SCHENCK Niclaes Jacob GODRIJE Govaert Jan Cornelis VAN BEECK Cornelis Geert Simon BEVERS

Loenhout R 3761, Stuk 8 - 03.08.1726

| 3761-0008-01 |

kwetsuren aan Peeter Cornelis Huijben en Cathelijn Jan Lippens ( x Cornelis Claes Lenaerts), feiten op 31.07.1728. Getuigenissen door: Peeter Cornelis Huijben, 50j, schepene - Cathlijn Jan Lippens (x Cornelis Claes Lenaerts), 75j - mr Andries Jacobus Schenk, 53j, chirurgijn, Rijkevorsel - Maria Cornelis Claes Lenaerts (x Peeter Cornelis Huijben), 40j - Bastiaen Adam Lenaerts, 33j - Goris Lambrecht van Staeijen, 53j - Goris Jan Aertsen, 30j - Lenaert Jan Wircx, 25j - Guilliam Bosi, 34j, vorster. Feiten geschied ten huize Peeter Wouter Ooms, alwaar de uitvaart gehouden werd van de huisvrouw van Lambrecht Rombouts. Onder meer andere waren daar ook aanwezig Anthonis Cornelis Arnouts en Peeter Wouter Peeter Ooms. Deze laatste begon Peeter Huijben te verwijten dat zijn vrouw een heks was en hijzelf een schelm die ook hekserij kon verrichten. Sloeg hem daarna met een riek op hoofd en lichaam, wat ook Anthonis Arnouts met een knuppel deed. Trapten hem daarna in de buik. Toen Cathlijn Jan Lippens, schoonmoeder van vs Peeter Huijben, haar schoonzoon ter hulp wou komen kreeg zij van Anthonis Arnouts ook een slag met de riek op haar hoofd. Chirurgijn stelt de verwondingen vast, maar verklaart ze niet als dodelijk. De vorster, die zich wou vergewissen wat er gaande was, werd door Bastiaen Adam Lenaerts, Andries Bresselaers en Hendrick Lambrecht van Staeijen met zijn zonen Jan en Lambrecht tegengehouden, hem zeggende dat het zijn zaken niet waren wat er binnen gebeurde

Personen: Hendrik Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Andries Jacob SCHENCK Catharina Dingeman DE BIE Lambrecht Hendrik Lambrecht VAN STAYEN Cornelis Claes Cornelis LENAERTS Lenaert Jan Lenaert WIERCKX Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Lambrecht Jan Peter ROMBOUTS Bastiaen Adam Jan LENAERTS Anthonis Cornelis Cornelis ARNAUTS Goris Jan AERTSEN Peter Wouter Peter OOMS Maeijken Cornelis Claes LENAERTS Andries Peter BRESSELEERS Peter Cornelis Adriaen HUYBEN Jan Hendrik Lambrecht VAN STAYEN

Loenhout R 3761, Stuk 9 - 07.07.1731

| 3761-0009-01 |

onderzoek op vraag van de provisors van de tafel van de h geest in Wuustwezel, over het baren van een kind van een ongetrouwde vrouw in de loop van juni 1731. Getuigenissen door: Cornelia de Bie (x Peeter Godrij), 34j - Geert van den Heuvel, 51j, bede zetter - Jan Kievits, 33j - Catharina Wemers (x Jan Kievits), 25j - Peeter Godrij, 38j - Jacob Cornelis Rombouts, 46j - Maria Jan Cornelissen (x Jan van Looveren), 38j. Het kind zou in het veld op sneppel akker gebaard zijn door genaamde Elisabeth Daemen, die gewoond heeft bij Jan Huijbrecht Bode, aan wie zij het kind na de geboorte heeft ter hand gesteld. Het kind werd later in Wuustwezel op de straat te vondeling gelegd. Volgens Peeter Godrij zou Jan Huijbrecht Bode vs Elisabeth gemaand hebben haar te gedragen. Cornelia de Bie, een eerste keer opgeroepen, verzocht om een andere dag te mogen komen voor haar getuigenis, daar zij ‘door den dranck onbequaem’ zou geweest zijn

Personen: Peter Jacob GODDERI Jacob Cornelis Peter ROMBOUTS Cornelie Peter Claes DE BIE Geert Jan Antonij VAN DEN HEUVEL Elisabeth Cornelis DAMEN Jan Geert KIVIT Jan-Frans Huybrecht Jan BODE Joanna-Catharina WEMERS

Loenhout R 3761, Stuk 10 - 23.07.1731

| 3761-0010-01 |

aantastelijkheden tegen de vorster Bosi op 22.07.1731. Getuigenissen door Guilliam Bosi, vorster - Jan Anthonissen, 30j, gewezen burgemeester (anno 1728) - Michiel Huijgens, 50j, collecteur van de 20ste penning - Cornelis van Ham, 35j, herbergier - Cornelis Jacob Peeter Jans, 48j. Na de vroegmis had de vorster eerst enige discussie met twee smeden die aldaar hun waar verkochten, dit over het staangeld. Smeden waren van Wernhout (straeten bodem) en van Meer. Deze discussie werd snel beslecht en daarna ging de vorster de herberg van Cornelis van Ham binnen. Daar werd hij aangevallen door Laureijs Hendrick Cleiren, timmerman, Wuustwezel, die hem bedreigde, zijn keel met zijn cravat toetrok, en hem een pistool afnam

Personen: Laureijs Hendrik Antonij CLEEREN Michiel Cornelis Peter HUYGENS Jan Antonij Peter ANTONISSEN Cornelis Jacob Jacob JANS Cornelis Jan VAN HAM

Loenhout R 3761, Stuk 11 - 14.09.1731

| 3761-0011-01 |

kwetsuren aan Lambrecht Jan Rombouts op 05.09.1731. Getuigenissen door: Adriaen Jan van Elsacker, 36j - Aert Cornelis Hendricx, 40j - mr Andries Jacobus Schenck, chirurgijn, Rijkevorsel - Jan Meeussen - Peeter Wouter Rennen - Niclaes Godrij. Slachtoffer werd in zijn benen geschoten, kort voordien was de vorster Guilliam Bosi het ‘straetken’ tegen de visserij (aan de hof van de pastoor) ingegaan, waarop het slachtoffer, welke de vorster eerst uitgenodigd had iets te komen drinken en waarop deze niet inging, de vorster in het ‘straetken’ was gevolgd. Kort daarna viel er een schot. De benen van het slachtoffer vertoonden veel hagel inslagen. Verder blijkt uit de getuigenissen dat in de herberg van Hendrick Smits die dag gerechtszitting gehouden werd

Personen: Lambrecht Jan Peter ROMBOUTS Hendrik SMITS Aert Cornelis HENDRICX Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan MEEUSSEN Niclaes Jacob GODRIJE Peter Wouter Peter RENNEN Andries Jacob SCHENCK

Loenhout R 3761, Stuk 12 - 03.11.1732

| 3761-0012-01 |

aantastelijkheden door Jan Meeussen, soldaat onder hollandse dienst, op 29.10.1732. Getuigenissen door: Cornelis van Ham, 38j - Jan Anthoni Vergouwen, 60j, Wuustwezel - Lenaert Anthoni Gerardi, 18j, Brecht - Peeter Hendrick Bertholomeusen, 30j - Geeraert Bertrams, 39j - mr Gilbertus Mattheus La Costa, 25j, chirugijn - Anthonis Jacob Gerardi, 53j, notaris, griffier, practisijn, Brecht. vs Jan Meeussen viel in de herberg van Cornelis van Ham vs Anthonis Gerardi lastig, beschuldigde en bedreigde hem, en viel hem daarna ook aan, waartegen de vs notaris zich met zijn stok verweerde

Personen: Lenaert Antonij GERARDI Cornelis Jan VAN HAM Anthonis Jacob GERARDI Gilbert Mattheus LACOSTA Peter Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Antonij VERGOUWEN Jan MEEUSSEN

Loenhout R 3761, Stuk 13 - 19.11.1733

| 3761-0013-01 |

verhoor van Jan Cornelis Verboven, 70j, bedezetter, over het ongeluk dat is geschied aan Michiel Huijgens, eveneens bedezetter, op 16.11.1733, waarbij getuige verklaart slachtoffer op de grond van de keuken in de herberg van Goris Hendrick Vergouwen aangetroffen te hebben, en dat deze zei ‘mijn been is gebroeken’

Personen: Michiel Cornelis Peter HUYGENS Goris Hendrik Goris VERGOUWEN

Loenhout R 3761, Stuk 14 - 16.11.1733

| 3761-0014-01 |

cfr vorig stuk. Visitatie van het gebroken been van Michiel Huijgens door de schout en de chirurgijn mr Andreas Jacobus Schenck. Kwetsuur is bij het vallen ontstaan, nadat hij door Jan Nijs van Dijck werd aangevallen

Personen: Jan Nijs Jan VAN DIJCK Michiel Cornelis Peter HUYGENS Andries Jacob SCHENCK

Loenhout R 3761, Stuk 15 - 16.11.1733

| 3761-0015-01 |

cfr vorige 2 stukken. Verslag van de chirurgijn Schenck

Personen: Andries Jacob SCHENCK

Loenhout R 3761, Stuk 16 - 29.09.1734

| 3761-0016-01 |

visitatie door de chirurgijn Joannes Baptista La Meir, Brecht, van de wonde van Peeter van Berlo, Brecht, dewelke ten huize van Paulus Amsens is liggende. Betreft een wonde op het hoofd, welke volgens de chirurgijn niet dodelijk is

Personen: Peter VAN BERLO Paulus Adriaen ANSOMS

Loenhout R 3761, Stuk 17 - 18.08.1735

| 3761-0017-01 |

messengevecht tussen Peeter van Elsacker en Adriaen Peeter Verboven op 14.08.1735 ten huize van Peeter Jan Jacobs. Getuigenissen door: Peeter Adriaen Vergouwen, 24j - Peeter Jan Jacobs, 62j, schoonvader van Peeter Adriaen Vergouwen - Bertel Adriaen Bartholomeeusen, 46j - Anthonis Jan Arnouts, 16j. Ten huize Peeter Jan Jacobs werd een pint gedronken op het huwelijk van Peeter Adriaen Vergouwen. vs Adriaen Peeter Verboven kreeg messneden in zijn rug. Aanwezig waren ook nog Cornelis Vergouwen en Sijmon Jan Goossens die de vechtenden uit elkaar trok en het mes afnam

Personen: Simon Jan Peter GOOSSENS Bartel Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Cornelis Antonij Adriaen VERGOUWEN Anthonis Jan Cornelis ARNAUTS Peter Jan Jacob JANS Peter Geert Jan VAN ELSACKER Adriaen Peter Adriaen VERBOVEN Peter Adriaen Antonij VERGOUWEN

Loenhout R 3761, Stuk 18 - 30.08.1735

| 3761-0018-01 |

Catharina Peeter Joris Koecken x +Geert van Elsacker bekent schuldig te zijn aan Cornelius Ignatius van Craesbeeke de Sittaert, schout, de som van 42 gld terzake onkosten die de schout gedaan heeft voor haar zoon Peeter van Elsacker i.v.m. vechtpartij. Jan Cornelis Arnouts stelt zich borg

Personen: Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT Peter Geert Jan VAN ELSACKER Geert Jan VAN ELSACKER Cathalijn Peter Joris KOEKEN Jan Cornelis Peter ARNAUTS

Loenhout R 3761, Stuk 19 - 14.06.1735

| 3761-0019-01 |

Peeter Godri, 42j, getuigt terzake beledigingen geuit door Jacobus Constantinus van den Ackerveken, koster, aan het adres van Marcus Antonius Essers, en dit ten huize van Adriaen Rombout Vergouwen, herbergier

Personen: Peter Jacob GODDERI Adriaen Rombout VERGOUWEN Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

Loenhout R 3761, Stuk 20 - 14.06.1735

| 3761-0020-01 |

cfr vorig stuk, getuigenis door Guilliam Verkouteren, 24j. Jacobus van den Ackerveken zou o.m. gezegd hebben: ‘drink met de beul, ge liegt als een schelm, coignon’

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN Guilliam Frans VERCAUTEREN

Loenhout R 3761, Stuk 21 - 14.06.1735

| 3761-0021-01 |

herhaling getuigenis Guilliam Verkouteren, cfr stuk 20

Personen: Guilliam Frans VERCAUTEREN

Loenhout R 3761, Stuk 22 - 15.06.1735

| 3761-0022-01 |

cfr vorige stukken, getuigenis van Jan Roovers, 26j. Jacobus van Ackerveken verweet Essers ook voor ‘frippon’ (=deugniet)

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN Jan Jacob ROOVERS

Loenhout R 3761, Stuk 23 - s.d.

| 3761-0023-01 |

cfr vorige stukken, getuigenis door Adriaen Rombout Vergouwen, 37j, meier

Personen: Adriaen Rombout VERGOUWEN

Loenhout R 3761, Stuk 24 - 14.06.1735

| 3761-0024-01 |

cfr vorige stukken, getuigenis door Peeter Godri (cfr stuk 19). Jacobus van den Ackerveken vroeg aan Essers ook om hem te betalen

Personen: Peter Jacob GODDERI Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

Loenhout R 3761, Stuk 25 - 01.09.1736

| 3761-0025-01 |

vechtpartij op 28.08.1736 tussen Franciscus Geert van den Cloot, 19j, en Kersten Antonij Rommens, die blijkbaar beiden gewond werden door messteken, de eerste aan het hoofd en de liesstreek, de tweede aan de hand. Zij werden onderzocht en behandeld door de chirurgijns Andreas Jacobus Schenck, Rijkevorsel, en Jan Baptist la Meir, Brecht. Feiten geschied nadat beiden geholpen hadden bij het maken van een bornput voor de weduwe Peeter Huijbrecht Francken voor haar woonst in de ambachtstraat en daarna nog wat gedronken hadden. Hielpen verder nog mee bij het maken van de bornput: Aert Jan Quirijnen, Chrijsten Netten Rommens (=Christiaen Antonij Rombouts, vs), Jan Netten Rommens, Adriaen Franciscus Deckers, Willem Quirijn Willemsen, Joos Adriaensen, Peeter Jochoms, Adriaen Somers, Antonij Jan Rombouts, Cornelis Peeter Francken (zoon van de weduwe). In het bundel is ook een verzoek van de schout aan de schepenen om Franciscus Geert van de Cloot, die blijkbaar de aanstichter van de feiten is, in hechtenis te mogen nemen, met verzoek aan de raadsleden van de stad Antwerpen om terzake hun ‘dictum of vonnis’ te geven

Personen: Joos Jan Joos ADRIAENSEN Peter Claes JOCHEMS Adriaen Frans Adriaen DECKERS Christiaen Antonij Cornelis ROMMENS Frans Geert Jacob VAN DER CLOOT Andries Jacob SCHENCK Willem Quirijn WILLEMS Cornelis Peter Huybrecht FRANCKEN Aert Jan Aert QUIRIJNEN Peter Huybrecht Jacob FRANCKEN Jan Antonij Cornelis ROMMENS Christiaen Antonij Cornelis ROMMENS Betteken Peter Cornelis BROOMANS Adriaen SOMERS

Loenhout R 3761, Stuk 26 - 11.09.1736

| 3761-0026-01 |

ruzie en bedreigingen tussen Peeter Jacob Rombouts, 25j, Nederven en Arnaut van den Broeck, Nederven. Feiten geschied op 08.09.1736 voor de woonst van Peeter Jacob Rombouts, alwaar vs Arnaut van den Broeck is gekomen met een mes in de hand. Hij verweet vs Peeter Rombouts voor lijnwaaddief, raapkoekdief, verdomde schelm en dreigde hem een galg in zijn aangezicht te snijden. Peeter Rombouts had intussen een knuppel in de hand genomen. Joanna Dirck Augustijns (x Peeter Jacob Rombouts), 32j, verklaart dat Arnaut den Broeck haar man verweet het lijnwaad gestolen te hebben uit de woonst van de weduwe Goris Sijmen Rombouts alsook het lijnwaad van Michiel Verschueren, en de raapkoek van Gabriel van den Bleeck. Verdere getuigenissen door: Petronella Lindert van Minderbrugge (x Adriaen van de Locht), 44j - Adriaen Cornelis Arnauts, 45j - Michiel Bosi, 45j

Personen: Adriaen Peter Cornelis VAN DE LOCHT Michiel VERSCHUEREN Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Petronella Lenaert VAN MINDERBRUGGE Goris Simon Goris ROMBOUTS Joanna Dierck Willem AUGUSTIJNS Adriaen Cornelis Peter ARNAUTS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Cornelie Hendrik Stoffel BROCATUS