Rechtspraak nr. 1330 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1330

Loenhout R 1330, 22-04-1591

| 1330-0001-01 |

Titel onleesbaar (stuk ernstig beschadigd).

scheldpartij en vertonen van mes.

Jacop van Dongen Coremans, Terbeek, landman 60 jaar - Adriaen Cornelissen Meeren Berckennen?? – Peeter Jan Claesen – Hans Wijllems van Staeijen, herbergier 26 jaar – Peeter Jan Theuns 24 jaar - Jan

Theuns – Digne x Aert Nuijten – Aert Nuijten van Meerle, Terbeek, lantman – Cornelis Jan Mertens 23 jaar - Jan Mertens.

Loenhout R 1330, 09-12-1591

| 1330-0002-01 |

Jan Vuijst.

Over hoeve in Terbeek die geruime tijd verlaten stond vanwege het krijgsvolk

Johan van Vollenhove, rentmeester, schout en castelijn, 61 jaar - Peeter Wijllem Bode – Heijlwich van Dale x +Henrick Joes Geens 44 jaar, onder pachteres van de hoeve van Jan Vuijst – Jan Peeter

Mertens, timmerman 55 jaar, Terbeek – Eeveraert Wijllemssen - Anthonis Joes 51 jaar, vetwarier voorheen lantman, wonende op de munte achter beke – Peeter Jan Jansen, lantman en pachter geweest van

de hoeve van Johan de Herde 30 jaar – Lauwreijs van der Buijten, pachter van de hoeve van St Michiels in Sneppel 53 jaar – Elijsabeth Everaerts Wijllems 35 jaar.

Loenhout R 1330, 06-06-1594

| 1330-0003-01 |

Lenaert Ments tegen Jan Boode

Over Marie Jan Jordaens die als meid gewoond heeft op de “tolberch” en over een rok of vrouwenkleed dat verborgen was.

Peeter Jordaens, schout 45 jaar - Adriaen Puts alias Vermeeren, lantman, Terbeek 54 jaar – Maria x Lenaert Ments is zuster van +Lijnken Jan Jordaens x Machiel Koeck xx Jan Lodders – Magriet Jan

Jordaens x Jacop Ovalmans Dongenaer, landvrouw 35 jaar – Adriaen Janssen Koeck 27 jaar, broer van vs Machiel Koeck, landman, koper van --- met en zonder boter.

Loenhout R 1330, 24-10-1594

| 1330-0004-01 |

Lauwerijs van der Buijten tegen Jacop Wijmers

dispuut over obligatie

Wouter Janssen geboren te Zundert, lantman 38 jaar – Lucas Cornelis Maes – Wouter Wouter Maes – Aert Bevers, landman, Sneppel 45 jaar.

Loenhout R 1330, 16-07-1597

| 1330-0005-01 |

Cornelis Peeter Smidts tegen Willem Heijliger Beris.

Over paard en veulen

Peeter Jan Janssen 36 jaar, gewezen gemeentemeester – Adriaen Peeterssen de Hoen 25 jaar? – Cornelis Peeter Smidts des producents broeder (2 x Cornelis?),

Loenhout R 1330, ..-..-1597

| 1330-0006-01 |

Erfgenamen Dorothea Claessen x +Cornelis Janssen tegen Christoffel Rijers

Over voldoen van schuld voor leveren van koren en andere.

Jacop Verdijck, schepen, Brecht 40 jaar – Eeuwout van Eemeren - Heijnrick van Riel Henricx 42 jaar, Brecht – Peeter Beijers van Voxdael 60 jaar, Wuuswtezel – Lauwerijs Cornelissen, vroeger Brecht,

nu Loenhout 47 jaar.

Loenhout R 1330, 15-07-1598

| 1330-0007-01 |

Jacop Meyvisch tegen Jacop Jan Wymers.

Over openstaande schuld.

Adriaen Jacop Coremans 29 jaar, Brecht – weduwe +Cornelis Wachmans, Breda – Peeter Coremans +Jacopszoon 25 jaar, Brecht – Cornelis Jan Henselmans, Brecht, schepen - Henrick Wils – Pauwels van

Pulle, schepen, Brecht – mr Henrick van Erfrenten – Heijlken Jacop Henrick Coremans, Brecht 25 jaar.

Loenhout R 1330, 13-08-1599

| 1330-0008-01 |

Jacop Jans Wijmers

Over verkoop van eiken bomen.

Barbara Jan Luycx x +Peter Adriaen Philips, molenaar op de watermolen in Tereik, Loenhout, xx +Willem Goris Aertssen 54 jaar.

Loenhout R 1330, 05-11-1599

| 1330-0009-01 |

Schepenen van Zundert tegen Jacop Quirijnssen

Beschimpingen die de pastoor van Klein Zundert zou gedaan hebben aan het adres van sommige wethouders van Zundert.

Dimpne x +Jans van Vollenhove 48 jaar – Cornelis Lenaertssen van Erfrenten 22 jaar, schoonzoon vs Dimpne 22 jaar – Jan Joris Bevers alias bosch, herbergier, Zundert – Jan Huijbrechts Bode 42 jar,

vorster in Loenhout, – de huisvrouw van Jan Joossen alias Hanske Visch – Jacop Lambrechts – Joris, vorster van Wernhout.

Loenhout R 1330, 24-03-1600

| 1330-0010-01 |

Heilig geestmeesters Loenhout

Vraag geboorteplaats van Jan Jacop Jan Nijs, die momenteel in H Geesthuis in Loenhout woont.

Peeter Ments Janssen 58 jaar, Loenhout – Kerstiaen Jan Sijmons 67 jaar, Wernhout - Jan Sijmons, Wernhout – Jan Jacop Jan Nijs – Jenne Cornelis Gabriels dr, geboren te Loenhout – Jacob Jan Nijs x

zuster van Kerstiaen Jan Sijmons, zijn van Wernhout naar Loenhout vertrokken – Joos Gheens, Wernhout.

Loenhout R 1330, 01-06-1601

| 1330-0011-01 |

Joos Cornelis van Bavel tegen Goris Gabriels de Boer.

Over hoeden tijdens de pest.

Peter van Aken, schepen 48 jaar – Elijsabeth van Bavel – Cornelia x Adriaen van Aken – Margriete Aert Wouters x Peter Ments 69 jaar.

Loenhout R 1330, 08-11-1601

| 1330-0012-01 |

Henrick Lenaert Braens tegen weduwe en erfg. Peeter Michielssen van Elsacker.

Over schuld van erfpenningen ivm verkoop van stede in de palinckstraat

Laureijs Henricxssen van der Buijten 62 jaar, geboren Loenhout, Humbeek - +Peeter Michielssen van Elsacker x Lijsbeth - +Lenaert Braens.

Loenhout R 1330, 05-07-1602 en 02-09-1605

| 1330-0013-01 |

Schout van Antwerpen tegen Philips van Woelput.

incest en sexuele anomaliën.

Adriaenken Goris Dielkens x Rombout Wouter Rombouts (landman) 31 jaar, geboren te Loenhout. Philips van Woelput (heeft 3 dochters, middelste is gestorven) – Sijmon Boudaens x Susanna Coinget.

Loenhout R 1330, 26-10-1603

| 1330-0014-01 |

Adriaen Thomas van Aken, Cornelis Anthonis Goris en Jan Joossen tegen Ambrosius Francken.

Over rente op bezette panden.

Adriaen Thomas van Aken, Anthonis Goris x dochter van Arnout van Onstaden, en Jan Jan Joosen x Scosijne Claes van Aken, alle drie als erfgenamen van de kinderen Wouter van de Cloote – Cornelis

Anthonis Goris – Geraert Henrick Meermans – Cornelia Michiels van Huijsen x +Geert Mermans xx +Marcus Nijs.

Loenhout R 1330, 05-05-1605

| 1330-0015-01 |

Jan Jan Joossen – Cornelis Couwenberghs.

Over gebruik van gemeenschapsweiden.

Henrick Thomassen, kerkmeester – Christiaen Vorselmans – Franchois Imbrechts – Henrick van Gastele – Jan Engelen.

Loenhout R 1330, 04-07-1606

| 1330-0016-01 |

zonder aanhef

Over verbranden van obligatie.

Adriaen Janssens 26 jaar – Henrick Thomassen – Jan de Jonge, molenaar op het biesbos.

Loenhout R 1330, 02-09-1605

| 1330-0017-01 |

Cornelis Pauwels

Over betaling verloop van rente en opstellen van kwitantie.

Aert Hendrick Keijsers 32 jaar – Hendrick van Riele alias Prins, Brecht – Hendrick van Gastel 68 jaar – Jan Bode Janssen, timmerman 50 jaar x Margriet.

Loenhout R 1330, ongedateerd

| 1330-0018-01 |

Laureijs Cornelis Reijns tegen Adriaen Laureijssen van Aken.

Over hooien in de “borchstadt” over het molenbos en bezit van erve

Jenneken Merten Thijs Shazen 52 jaar x Cornelis Cornelis Goossens – heer Bernaerd van Aken – Adriaen van Aken - Heijlwich van Dale 57 jaar – Maeijken van Aken (x Cornelis Goris Aertssen) 57 jaar –

Jan Heuvelmans - Niclaes van Dale, schepen 55 jaar – Lijsbeth x +Laureijs van Aerde – Jan Nijs – Jan Michielssen van Elsacker 52 jaar, zijn grootouders waren de oude Cornelis Michielssen van

Elsacker (Neel Giels) x Cathelijne (Lijn) Meijsters.

Loenhout R 1330, 13-04-1606

| 1330-0019-01 |

Cornelis Willem Maes tegen Peeter Wackers en Lenaert Ments als momboors van weeskind Anthonis van Houte Adriaenssen.

betwisting van rente.

Jan Duerens 67 jaar – Mathijs Peeters – Jooris Mathijs Peeters – Tanneken Mathijs Peeters – Adriaen de Houte.

Loenhout R 1330, 06-07-1606

| 1330-0020-01 |

Jasper Bruijnseels, Breda tegen Kersten Cornelis van Schijnder met Arnout Abrahams.

Over bezetten van afgedaan hout.

Jan Huijbrechts Bode, vorster 48 jaar – Cornelis Jan Hendricx, vorster in Meerle – Lenaert Adriaen Ments 5O jaar – Jacop Hendrick Korremans 8O jaar – Aert Nops.

Loenhout R 1330, 05-08-1606

| 1330-0021-01 |

Andries Dominicus, Berendrecht.

Over betaling van schuld.

Peeter Ijsendonck, kerkmeester 55 jaar – Wouter Willem Maes, in de 30 jaar – Henrick Feijtens, burgemeester van Berendrecht – Jan en Adriaen Boon.

Loenhout R 1330, 26-07-1604

| 1330-0022-01 |

Lenaert Adriaen Ments.

Over huur van stede.

Peeter Jan Bode – Jan Peeter Huijben – Aert Cornelissen Nuijtssen – Peter Geert Anthonissen 43 jaar – Jan Michielssen.

Loenhout R 1330, 13-09-1606

| 1330-0023-01 |

zonder aanhef

cfr vorige akte

Adriaen Cornelis Stuijts 5O jaar – Jan Michielssen – Aert Cornelis Nuijtten - Adriaen Michielssen – Adriaen Cornelis Deckers 59 jaar?

Loenhout R 1330, 20-07-1608

| 1330-0024-01 |

zonder aanhef

Over verkoop van paard dat in Antwerpen werd afgenome als gestolen zijnde

Lucas Willem Maes 7O jaar – Joris Meijvisch de oude x Cathelijn in de Swaen – Jan Maes, broer van vs Lucas – Jan Sijmon Luijcx – Cornelis Keeselmans.

Loenhout R 1330, 13-11-1607

| 1330-0025-01 |

Erfgenamen Jan Cornelis Keeselmans.

Over kwijting van rente.

Lauwereijs van der Buijten 67 jaar – Jacop de Bruijne – Joos Peter Jossen – Jan Maes – Anthonis Joos 66 jaar – Peeter Aerts Grauwen.

Loenhout R 1330, ongedateerd

| 1330-0026-01 |

Peeter Jan Bode en Jan van Hoeck als momboors van het kind van Peeter Gerits.

Over verwantschap.

Anthonis Jossen 68 jaar – Naenken van den Broke, grootmoeder van Peter van den Cloote, was halfzuster van Mattuws de Cuijper, zijnde de vader van Gerden Anthonis Wats huisvrouw, de moeder van Peter

Gerts genaamd Marie – Jan Machilssen 54 jaar – Jan Duerens 68 jaar geboren Wuustwezel, kwam ca 20 jaar terug in Loenhout wonen – Peeter Geert Wijts (Matheus de Cuijper was grootvader van Peeter

Geerts Wuijts saliger).

Loenhout R 1330, 15-05-1607

| 1330-0027-01 |

visitatie op de dijk

Mathijs Jan Mathijssen – Jan Wouter Rombouts

Loenhout R 1330, 15-05-1608##

| 1330-0028-01 |

Sijmon Cornelis Keeselmans tegen Wouter Jan Faesssen

Anthonis Jan Rombouts 31 j – Cornelis Cornelis Goris 27 j – Quirijn Willemssen, 3 jaar – Cornelis Kesselmans Janssen 36 jaar – Lambrecht Engelen timmerman 43 jaar – Joris vander Voort, vorster in

Wernhout – Peeter Jan Sprangers?, Caem 35 jaar – Adriaen den mulder.

Loenhout R 1330, 23-10-1608

| 1330-0029-01 |

Kinderen Cornelis Joris Aertssen tegen Mathijs Janssen – 23-10-1608

Mathijs Janssen, hovenier op de hoeve Van den Wijngaerde 48 jaar – Jan Huijbrecht Boede, vorster 50 jaar – Dierck Diercx, Brecht 40 jaar – Anthonis Janssen – Rombout Wouter Rombouts 33 jaar –

Mathijs Lauwreijs Cleijs – Lambrecht Cornelissen, Wuustwezel 40 jaar – Jan Lauwreijssen – Cornelis Jan Keeselmans – Jan Duurens 70 jaar – Jan Michielssen van Elsacker 57 jaar – Cornelis Geritssen

van Elsacker 60 jaar – Frans Imbrechts 57 jaar – Peeter Nuijts Bers 40 jaar – Cornelis Goris Aerts 64 jaar – Jan Engelen 57 jaar – Jan Lauwreijssen Decker, schepen 60 jaar.

Loenhout R 1330, 04-02-1609

| 1330-0030-01 |

Adriaen Cornelis Deckers tegen Cornelis Jan Peeter Mertens

Jan Duerens 70 jaar – Catherine Cornelis de Coninck x Peeter Jan Snellen xx Cornelis Michielssen van Elsacker de oude (laatste huwelijk geen kinderen), had nog 3 zussen, waarvan Neelken te Breda,

Heijlken te Loenhout x Jan Peeter Hovelmans en Lijsbeth in Rijkevorsel x Adriaen de Decker alias Custers, voerman, zij zijn de de grootouders van aanlegger, Adriaen Custers was een ‘weijman’ – Jan

Michielssen van Elsacker 58 jaar, kleinzoon van Cornellis Michielssen van Elsacker de oude.

Hendrick Janssen van Dieventer.

Over soldaten uit Bergen op Zoom die in Loenhout gelegerd hebben.

Jan Vermuelen 24 jaar – Wouter Willem Maes 48 jaar – Margriet Michiels van Elsacker (x Lauwreijs Cornelis Reijns) 54 jaar – Jenneken Huijbrechts (x Peeter van Breda) 32 jaar.

Loenhout R 1330, 25-04-1609

| 1330-0031-01 |

Adriaen Antonij Straetman.

Hendrick van der Buijten 59 jaar – Willem Willemssen, producents huisvrouw vader (dus schoonvader van Adriaen Straetman?) – Cornelis Geritssen van Elsacker 65 jaar – Lauwreijs Hendricx van der

Buijten 68 jaar – Gerit Vorsselmans.

Johan Waechmans.

Cornelis Geritssen van Elsacker 65 jaar – Hendrick Hendricx van der Buijten 60 jaar – Lenaert Ments 50 jaar – Peeter van Aken, schepen 51 jaar.

Loenhout R 1330, 13-10-1609

| 1330-0032-01 |

Dielis Willems, vorster

Peeter Wackers 65 jaar – Cornelis van Dongen – Adriaen Verboven – Adriaen Laureijs van Aken 34 jaar – Cornelis Goossens 50 jaar – Cornelis Couwenberchs, 50 jaar.

Loenhout R 1330, ongedateerd

| 1330-0033-01 |

Gehucht de Donck en Kesselbeeck tegen de schout.

Laureijs van der Buijten Henricxssen 70 jaar, zijn vader Henrick van der Buijten Janssen woonde vroeger op de Tongelberg.

Loenhout R 1330, 03-07-1610

| 1330-0034-01 |

Schout van Hoogstraten tegen Cornelis Adriaenssen

Claes van Dael 60 jaar – Peeter Anthonis Wackers - Peeter van Aken.

Loenhout R 1330, 19-07-1610

| 1330-0035-01 |

Peeter Aerts Grauwen x Lijsken Jan Maes.

Jan Dorens de oude 72 jaar – Willem van Eeckel – Peeter de Cuijper – Rommen Cornelis Rommens 56 jaar.

Loenhout R 1330, 22-12-1611

| 1330-0036-01 |

Cornelis Jan Ooms.

Jan Dorens de oude 73 jaar, Jan Laureijs Nouts alias dicken, oud schepen - Christina Anthonis van Berghen 50 jaar.

Loenhout R 1330, 15-04-1615

| 1330-0037-01 |

Huijbrecht Heijnricx, Rijkevorsel

Marie Niclaes Hueffkens x +Jan Peeter Mertens 70 jaar.

Loenhout R 1330, 15-12-1612

| 1330-0038-01 |

H Geestmeesters tegen Loenhout

Lijsken Henrick Hovelmans x Henrick van Gastel, 60j – Jan Wouter Rombouts – Jan Michielssen van Elsacker

Quid achterkant??

Loenhout R 1330, 21-05-1613

| 1330-0039-01 |

Adriaen Willemssen van der Meeren tegen Jan Neelen

Lenaert Willemssen van der Meeren, landman 53 jaar, Doren bij Antwerpen (Deurne?) – Jacob Verdijck.

Loenhout R 1330, 11-06-1613

| 1330-0040-01 |

Cornelis Jan Hensselmans tegen Geerit van den Broeck

Michiel Michielssen van Elsacker 43 jaar – Elisabeth van Eeckel x +mr Peeter Beijerssen – Huijbrecht van Ostaeijen – Christiaen Mathijs Raets 40 jaar – Jan van Dale 50 jaar.

Loenhout R 1330, ..-..-1613

| 1330-0041-01 |

Machiel Machielssen van Elsacker

Hendrick van Gestel 71 jaar – Jan Wouter Rombouts 63 jaar – Antonis Wouter Rombouts 59 jaar – Laureijs Wouter Rombouts 58 jaar.

Loenhout R 1330, ongedateerd

| 1330-0042-01 |

Mechtelt x +mr Jan van Vorspoele

Heijndrick van Staeijen Peeterssen – Jan van Aken – Lucas Maes – Peeter van den Broecke Cornelissen – Peeter Verast – Lenaert van Houtele.

Loenhout R 1330, 28-02-1615

| 1330-0043-01 |

Niclaes van Dale.

Peeter Anthonis Wackers 70 jaar – Jenneken Cornelis Peeter Nouts x Anthonis Joes? Huijbrechts 40 jaar – Peeter Herrie?

Loenhout R 1330, ongedateerd

| 1330-0044-01 |

Adriaen Anthonissen.

Laureijs Verbuijten – Heijnrick Verbuijten – Geert Verbuijten – Cornelis Geertssen van Elsacker – Willem Willemssen, schoonvader van Adriaen Anthonissen – Peeter Nijs – Wouter Ooms, Brecht

Niclaes van Dale.

Loenhout R 1330, 02-03-1616

| 1330-0045-01 |

H- Geestmeesters

Jan Nijs van Tijchelt 58 jaar – Gabriel Jan Gabriels – Pauwels Heirstraets – Willem Pullekens – Jan Cornelis Teuns, schepen 46 jaar – Willem Huijb Coppens 72 jaar.

Loenhout R 1330, 05-02-1618

| 1330-0046-01 |

Joris Peeter Joris

Laureijs Wouter Rombouts 60 jaar – Cornelis Jan Ooms, Wuustwezel – Jan Laureijs Nouts – Jacob Verkaert 30 jaar – Lucas Laureijs Rombouts – Cornelis Jan Laureijs Nouts 24 jaar – Jan Cornelis Goris

60 jaar.