Rechtspraak nr. 1329 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1329

Loenhout R 1329, f. 1, ##

| 1329-0001-01 |

Twist over bomen.

Peeter Peeters van Breda – Lambrecht Engelen, broer van Frans – Jan van Dale – Jan de Ruijter – Jan Cornelis Ghoris – Jan Bode timmerman – Jacob de Wagenmaecker.

Loenhout R 1329, f. 1, 09-03-1649

| 1329-0002-01 |

Schout tegen Adriaen Peeter Vorselmans.

vechtpartij, slagen en verwondingen in september 1647

Frans Christiaen Vorsselmans 51 jaar – Adriaen Peeter Kersten Vorselmans – Jan Heijndricx de Crom – Frans Geertssen - Jan Jan Cornelis Goris 27 jaar Willem Jan Heijndricx de Crom - Geert Peeter van

der Buijten 32 jaar - Cornelis Janssen Neefs de jonge, Neerven 25 jaar - Goris Gabrielssen 20 jaar - Antonis Franssen 31 jaar - Cathelijn Laureijssen 24 jaar, dienstmeid bij Jan Hendrik de Crom.

Loenhout R 1329, f. 7 - 09-03-1649

| 1329-0003-01 |

item

cfr supra

Neeltien Jacob Claessen x +Willem Jan de Crom – mr. Aert in Brecht - Catelijn mr- Aert Cristiaenssen (x Willem Jan Cornelis Goris) 19 jaar - Jacob Adriaen Toens 45 jaar – Frans Vorsselmans –

Adriaen Peeter Vorsselmans – Jan Cornelis Goris – Antonis Francen 31 jaar – Jan Heijndricx de Crom – Goris Gabrielsen 20 jaar – Catelijn Laureijssen, dienstmeid bij Jan Heijndricx de Crom 24 jaar.

Loenhout R 1329, f. 8v, 06-03-1649

| 1329-0004-01 |

Antonis Francen tegen Adriaen Peeter Vorsselmans.

cfr supra

Frans Vorsselmans 51 jaar, Geert Peeters van der Buijten 32 jaar, Cornelis Janssens Mercks 25 jaar.

Loenhout R 1329, f. 8v, 09-03-1649

| 1329-0005-01 |

item

cfr supra

Goris Gabrielsen 20 jaar – Catelijn Laureijssen 24 jaar – Neeltien Jacob Claessen x +Willemmm Janssen de Crom – Catelijn mr Aert Cristiaenssen (x Willem Jan Cornelis Goris) 19 jaar – Jacob Adriaens

Theeus 45 jaar.

Loenhout R 1329, f. 9v, - 15-03-1649

| 1329-0006-01 |

item

cfr supra

Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker 62 jaar – Antonis Francen – Adriaen Peeter Vorsselmans.

Loenhout R 1329, f. 9v, ongedateerd

| 1329-0007-01 |

Adriaen Peeter Vorsselmans tegen de schout

cfr supra.

Goris Gabriels 20 jaar – Willem Janssen de Crom – Jan Cornelis Goris de jonge – Antonis Francen – Gabriel Goris Gabrielsen 48 jaar – Jan Heijndricx – Frans Geerden – Frans Cristiaen Vorsselmans 51

jaar.

Loenhout R 1329, f. 11v, ongedateerd

| 1329-0008-01 |

Adriaen Peeter Vorsselmans tegen Jan Cornelis Goris voor zijn zoon Jan.

cfr supra.

Frans Cristiaen Vorsselmans 51 jaar, Jan Heijndricx de Crom 59 jaar, Peeter de Cuijper, Frans Geerden, Goris Gabrielsen 20 jaar, Gabriel Goris Gabrielsen 49 jaar, Geert Peeters van der Buijten 32

jaar.

Loenhout R 1329, f. 12v, ongedateerd

| 1329-0009-01 |

Schout tegen Cornelis Janssen Wemer.

twist en losmaken van vastgebonden koe.

Lambrecht Lambrechtssen 22 jaar, Heijndrick Janssen, Antonis van Oosterwijck, ondervorster, Philips Janssen, Staes Diercx, Adriaen Luijcx.

Loenhout R 1329, f. 13v, 11-10-1649

| 1329-0010-01 |

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens tegen Cornelis Broomans.

betwisting van afrekening dd 21-1O-1641.

Peeter Jan Ooms 50 jaar, Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker 37 jaar, Huijbrecht Verboven 60 jaar.

Loenhout R 1329, f. 14v, 29-04-1650

| 1329-0011-01 |

Wouter Jan Wouter Rombouts en Lenaerdt Matthijssen tegen Dionijs en Jacob Jan Nijs.

dispuut over het veken hangende voor de meerstraatals wegenis voor de “meerbulck”.

Cathelijn Matthijs Janssen (x Jan Mattijs Weerts) 62 jaar Brecht, +Jan Nijs van Tijchelt, woonde in Kesselbeek of Klein Neerven. +Matthijs Janssen, woonde ca 30 jaar terug op hoeve van de heer van

de Wijngaerde.

Loenhout R 1329, f. 15v, 20-07-1650

| 1329-0012-01 |

Onderzoek voor de schout.

Over ophitsen met honden (tot de dood) van een zwaan van de vrouwe van Loenhout

Jan Antonissen, knecht bij Jan Rombouts – zoon van Geert Jan Sijmons, Wuustwezel – Antonis Goossens.

Loenhout R 1329, f. 16, 17-06-1652

| 1329-0013-01 |

Schout tegen Bastiaen Adriaen Theeus.

Over aanrichten van schade door paarden.

Willem Adriaen Cristiaenssen 30 jaar, Matteus Peeter Arnauts, Pauwels Antonissen van Bael, knecht, Jan Claessen, Cornelis Arnouts van Ostaeijen.

Loenhout R 1329, f. 17, 14-06-1653

| 1329-0014-01 |

Erfgenamen Matthijs Goossens tegen Jan Baeijen Heuvelmans.

Betwisting van heivelden in Wuustwezel en in Loenhout die meer dan 30 jaar terug gemangeld werden.

Cornelis Centen 83 jaar, Boudewijn Heuvelmans – erfgenamen Lenaert Ments - Geert Peters van de Cloot 58 jaar, Adriaen Laureijs van Aken, Cornelis Adriaen Diels Adriaen Luijcx 60 jaar.

Loenhout R 1329, f. 18, 19-09-1653

| 1329-0015-01 |

Stadhouder en Jacob Jacobssen Kenis.

Over vertienden van koren op de akker “haesbraeck”.

Jan Gabrielssen 48 jaar.

Loenhout R 1329, f. 19, 11-04-1654

| 1329-0016-01 |

Erfgenamen Mattijs Goossens tegen Jan Boudewijn Heuvelmans.

Cfr. Loenhout R 1329, f. 17.

Cornelis Centen 84 jaar - Huijbrecht Jan Huijben 54 jaar – Adriaen Lenaert Ments - Heijndrick Peeters 56 jaar - Cornelis Adriaen Diels 84 jaar - Geert van de Cloot, 59 jaar - Adriaen Luijcx 61

jaar.

Loenhout R 1329, f. 21, 08-05-1654

| 1329-0017-01 |

Vrouwe van Loenhout tegen Goris Wachmans en Thomas Dilis Thomas de Visscher.

Over jangen (stropen?) met roer en snaphaan op ‘spilloenen’ in het bos van de paters jezuiten in Loenhout.

Michiel van Elsacker 24 jaar - Niclaes Cornelissen 56 jaar - Antonis Franssen, 31 jaar Rijkevorsel - Jan Jannsen Cornelis Goris 31 jaar – Antonis Antonis Adriaenssen - Jan Adriaen van Ostaeijen 50

jaar - Willem Jans van Dael 32 jaar.

Loenhout R 1329, f. 24, 19-09-1654

| 1329-0018-01 |

item

cfr supra

Niclaes Cornelissen 56 jaar – Michiel van Elsacker 24 jaar – Jan Janssen Cornelis Goris 31 jaar.

Loenhout R 1329, f. 27v, 30-09-1654

| 1329-0019-01 |

item

cfr supra

Antonis Franssen, Rijkevorsel 32 jaar.

Loenhout R 1329, f. 28v, 04-12-1654

| 1329-0020-01 |

Lenaert Lenaerts Matthijsen tegen Servaes Servaessen.

twist en beledigingen.

Augustijn van Loon 35 jaar, Wuustwezel - Jan Peeter Wouters 26 jaar, knecht van Jan van Ham.

Loenhout R 1329, f. 29v, 22-02-1655

| 1329-0021-01 |

item

cfr supra

Huijbrecht Bode 46 jaar – Ambrosius Smeulders - Cornelia Jan Huijbrecht Bode (x Frans van der Buijten) 66 jaar.

Loenhout R 1329, f. 30, 23-02-1655

| 1329-0022-01 |

item

cfr supra

Augustijn van Loon, Wuustwezel 35 jaar.

Loenhout R 1329, f. 30v, 17-07-1655

| 1329-0023-01 |

Op 17-07-1655 komt Joos Deckers vergadering van schout en schepenen binnen en werpt het geld van de cijns van verkoop van 2 kopen koren ‘in kwaden moed’ op tafel