Rechtspraak nr. 1329 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1329

f° 1 r° - 09.03.1649 - schout tegen Adriaen Peeter Vorselmans

| 1329-0001-01 |

vechtpartij, slagen en verwondingen in september 1647

Frans Christiaen Vorsselmans, 51j, kent samen met zijn neef Adriaen Peeter Kersten Vorselmans in het huis van Jan Heijndricx de Crom gedronken te hebben, zijn daar geslagen geworden met een stok door Jan Cornelis Goris de jonge of zijn gezelschap, heeft gezien dat Adriaen Vorselmans een bloot mes had, item dat Anthonis Franssen aan zijn been gekwetst was

Jan Jan Cornelis Goris, 27j, kwam met Antonis Frans en Goris Gabriels uit het huis van Willem Jan Heijndricx de Crom om huiswaarts te keren en kwam op de plaatse Adriaen Peeeter Vorselmans met zijn oom Frans Vorselmans tegen, heeft dan met een stokje geworpen en er is wat over en weer gezegd waarna ze verder gingen tot het huis van Frans Geertssen en dat ze door Adriaen Vorselmans gevolgd werden en dat er woorden vielen en hij vs Adriaen met een hout geslagen heeft waarop hij door vs Adriaen werd gestoken, wel 7 keer

Geert Peeter van der Buijten, 32j, was ten huize Jan Hendrick de Crom, heeft daar Adriaen Vorselmans en Antonis Frans zien binnenkomen, zag dat Antonis Frans aan zijn been gekwetst was

Cornelis Janssen Neefs de jonge, Neerven, 25j, was eveneens in de herberg aanwezig, weet niets van het gebeuren op straat, heeft betrokkenen wel zien binnenkomen

Goris Gabrielssen, 20j, kent dat Antonis Franssen werd gestoken toen hij Adriaen Vorselmans en Jan Goris trachtte te scheiden

Antonis Franssen, 31j, kent item

Cathelijn Laureijssen, 24j, dienstmeid bij Jan Hendrik de Crom, hoorde het gevecht op straat voor haar deur, item dat daarna vs Adriaen in het huis van haar meester is gegaan en dat hij eerst loochende maar nadien wel zei dat hij Antonis Franssen gekwetst had

f° 6 v° - 06.03.1649

| 1329-0002-01 |

cfr supra

Frans Christiaen Vorsselmans, 51j, Geert Peeters van der Buijten, 32 j, en Cornelis Janssen Neefs, 25j, bevestigen onder eed hun eerder verklaringen

f° 7 r° - 09.03.1649 - item

| 1329-0003-01 |

cfr supra

Neeltien Jacob Claessen x +Willem Jan de Crom kent dat de besteding (van dokterskosten?) in haar huis is gedaan maar kent geen details meer, Jan Cornelis Goris de jonge en Antonis Franssen, gekwetst geworden door Adriaen Vorselmans, hebben enige dagen in haar huis vertoefd tot zij naar mr Aert in Brecht gevoerd werden

Catelijn mr. Aert Cristiaenssen x Willem Jan Cornelis Goris, 19j, kent dat haar vader Jan Cornelis Goris gecureerd heeft bij besteding van haar broer Jacob (Aert Christiaensen) voor 20 gld eens, item dat vs Jan Goris samen met Antonis Frans met een kar gebracht werden en dat zij daar bijna 3 weken gelegen hebben

Jacob Adriaen Toens, 45j, kent dat Frans Vorsselmans hem kort na de feiten zei dat het stokje dat Jan Goris geworpen had hen geraakt had maar niet meer te weten wat er dan juist gezegd werd

Antonis Francen, 31j, bevestigt zijn eerdere verklaring

Goris Gabrielsen, 20j, item

Catelijn Laureijssen, dienstmeid bij Jan Heijndricx de Crom, 24j, item

f° 8 v° - 06.03.1649 - Antonis Francen tegen Adriaen Peeter Vorsselmans

| 1329-0004-01 |

cfr supra

Frans Vorsselmans, 51j, bevestigt als voor

Geert Peeters van der Buijten, 32j, item

Cornelis Janssens Mercks, 25j, item

f° 8 v° - 09.03.1649 - item

| 1329-0005-01 |

cfr supra

Goris Gabrielsen, 20j, bevestigt als voor

Catelijn Laureijssen, 24j, item

Neeltien Jacob Claessen x +Willem Janssen de Crom, item

Catelijn mr Aert Cristiaenssen x Willem Jan Cornelis Goris, 19j, item

Jacob Adriaens Theeus, 45j, item

f° 9 v° - 15.03.1649 - item

| 1329-0006-01 |

cfr supra

Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker, 62j, kent dat Antonis Francen, gekwetst zijnde door Adriaen Peeter Vorsselmans, daarom te meester gelegen heeft in haar huis in Brecht en 4 gld betaald heeft voor zijn kosten

f° 9 v° - s.d. - Adriaen Peeter Vorsselmans tegen de schout

| 1329-0007-01 |

cfr supra

Goris Gabriels, 20j, kent dat bewuste nacht hij kwam uit het huis van Willem Janssen de Crom en in gezelschap was van Jan Cornelis Goris de jonge en Antonis Francen, en niet gezien heeft dat die dronken waren, heeft gehoord dat verweerder woorden had met Jan Cornelis Goris de jonge, item dat hij Antonis Francen heeft horen zeggen dat hij gestoken werd

Gabriel Goris Gabrielsen, 48j, zag de volgende ochtend tussen Jan Heijndricx en Frans Geerden huis twee stokjes of knuppels liggen waarvan een bebloed was

Frans Cristiaen Vorsselmans, 51j, weet niet of Antonis Francen en Jan Cornelis Goris de jonge dronken waren, weet wel dat zij stokken of knuppels hadden en daarmee naar hem en verweerder geworpen hebben en daarna in gevecht betrokken werden en hij daarbij zelf ook enige slagen gekregen heeft

f° 11 v° - s.d. Adriaen Peeter Vorsselmans tegen Jan Cornelis Goris voor zijn zoon Jan

| 1329-0008-01 |

cfr supra

Frans Cristiaen Vorsselmans, 51j, kent dat het gevecht geschiedde in het donker van de nacht,

Goris Gabrielsen, 20j, verwijst naar zijn eerdere verklaring

Gabriel Goris Gabrielsen, 49j, item

Jan Heijndricx de Crom, item

Geert Peeters van der Buijten, 32j, item

f° 12 v° - s.d. - schout tegen Cornelis Janssen Wemer

| 1329-0009-01 |

twist en losmaken van vastgebonden koe

Lambrecht Lambrechtssen, 22j, zag dat Cornelis Janssen Wemer met een mes in zijn hand van het huis van Heijndrick Janssen naar het huis van Antonis van Oosterwijck, ondervorster, liep daarbij zeggende dat hij het touw waarmee zijn koe gebonden stond zou doorsnijden en dat hem dit belemmerd werd door de vrouw van Philips Janssen en van Staes Diercx, item dat Anthonis van Oosterwijck zei dat hij de koe uit de weide van Adriaen Luijcx gehaald had, item dat vs Cornelis daarop vs Anthonis verweet voor dief

f° 13 v° - 11.10.1649 - Jan Cornelis Jan Peeter Mertens tegen Cornelis Broomans

| 1329-0010-01 |

betwisting van afrekening dd 21.1O.1641

Peeter Jan Ooms, 50j, was aanwezig toen partijen rekenden en woorden kregen

Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker, 37, weet niet meer wat vs Broomans bij de afrekening schuldig bleef

Huijbrecht Verboven, 60j, weet nog dat de vrouw van rekwirant hem assigneerde van Cornelis Broomans 10 of 12 gld te ontvangen maar dat hij haar in feite meer schuldig was

f° 14 v°4. - 29.04.1650 - Wouter Jan Wouter Rombouts en Lenaerdt Matthijssen tegen Dionijs en Jacob Jan Nijs

| 1329-0011-01 |

dispuut over het veken hangende voor de meerstraat als wegenis voor de "meerbulck"

Cathelijn Matthijs Janssen x Jan Mattijs Weerts, 62j, Brecht, kent dat +Jan Nijs van Tijchelt, woonde in Kesselbeek of Klein Neerven, ca 30 jaren terug bij haar vader +Matthijs Janssen, wonende alsdan op hoeve van de heer van de Wijngaerde in Neerven, is gekomen en eiste dat haar vader zou bijleggen in de contributie van het veken daar hij daardoor voer naar akker de meerbolck, behorende bij de vs hoeve

f° 15 v° - 20.07.1650 - onerzoek voor de schout

| 1329-0012-01 |

over ophitsen met honden (tot de dood) van een zwaan van de vrouwe van Loenhout

Jan Antonissen, knecht bij Jan Rombouts, zag dat voermannen met geladen karren over de dijk reden naar Wuustwezel, met daarbij een zoon van Geert Jan Sijmons, Wuustwezel en Antonis Goossens, hadden ook twee honden bij

f° 16 r° - 17.06.1652 - schout tegen Bastiaen Adriaen Theeus

| 1329-0013-01 |

over aanrichten van schade door paarden

Willem Adriaen Cristiaenssen, 30j, kent dat zijn paard en het paard van Bastiaen Theeus in de beemd van Matteus Peeter Arnauts waren en zij ten huize van de stadhouder met vs Matteus akkoord hebben gemaakt over de schade, item dat later die dag zijn knecht Pauwels Antonissen van Bael hem zei dat Jan Claessen bij hem was geweest en dat hij eerst gelogen had dat het Bastiaen Theeus was, item nog dat de knecht had gezegd dat Jan Claessen bij hem had gelegen in de schuur van Cornelis Arnouts van Ostaeijen

(nota: het is ons onduidelijk waar het tweede deel van de getuigenis precies over gaat)

f° 17 r° - 14.06.1653 - erfgenamen Matthijs Goossens tegen Jan Baeijen Heuvelmans

| 1329-0014-01 |

betwisting van heivelden in Wuustwezel en in Loenhout die meer dan 30 jaar terug gemangeld werden

Cornelis Centen, 83j, kent dat meer dan 30 jaren geleden Boudewijn Heuvelmans getransporteerd heeft aan Mattijs Goossens in mangeling heiveld aan de hollandse straat ten einde het heiveld van de erfgenamen Lenaert Ments, item vreheide aan hoendervoort en dat daartegen Mattijs Goossen heiveld in Wuustwezel transporteerde

Geert Peters van de Cloot, 58j, kent dat 33 of 34 jaren terug Buijen Hovelmans, Adriaen Laureijs van Aken, Cornelis Adriaen Diels en zijn (getuige) vader turf groeven op heide in Wuustwezel en welke heide hen samen toebehoorde en dat hij gehoord heeft dat Mattijs zijn deel vermangeld had met Baijen Hovelmans

Adriaen Luijcx, 60j, jent dat vele jaren terug Mattijs Goossens hem vroeg om de heide die hij samen met Baeijen Heuvelmans toebehoorde in de hollantse straat te willen delen

f° 18 r° - 19.09.1653 - stadhouder en Jacob Jacobssen Kenis

| 1329-0015-01 |

over vertienden van koren op de akker "haesbraeck"

Jan Gabrielssen, 48j, kent dat Jacob Jacobs Kenis in de oogst van 1652 zijn koren op de akker het haesbroeck vertiend heeft en als tiendepachter ook de tiende weggehaald heeft

f° 19 r° - 11.04.1654 - erfgenamen Mattijs Goossens tegen Jan Boudewijn Heuvelmans

| 1329-0016-01 |

cfr f° 17 r°

Cornelis Centen, 84j, blijft bij zijn reeds afgelegde verklaring, heeft op verzoek van Boudewijn Heuvelmans zelf turf gegraven op deel van de heide welke deze bij mangeling verkregen had van Mattijs Goossens

Huijbrecht Jan Huijben, 54j, heeft meermaals gezien dat Mattijs Goossens of diens huisgenoot van 35 of 36 jaren geleden een deel in heiveld aan de hollandse straat achter Adriaen Lenaert Ments erfgenamen heiveld gebruikten

Heijndrick Peeters, 56j, kent item

Cornelis Adriaen Diels, 84j, heeft horen zeggen dat Mattijs Goossens en Boudewijn Heuvelmans heivelden vermangeld hadden

Geert van de Cloot, 59j, verwijst naar zijn vorige verklaring

Adriaen Luijcx, 61j, item

f° 21 r° - 08.05.1654 - vrouwe van Loenhout tegen Goris Wachmans en Thomas Dilis Thomas de Visscher

| 1329-0017-01 |

over stropen met roer en snaphaan in het bos van de paters jezuiten in Loenhout

Michiel van Elsacker, 24j, was op 24.08.1652 met Antonis Franssen, Niclaes Cornelissen en meer anderen op de munte in de bossen van de paters jezuieten, zag daar dat vs Goris Wachmans en Thomas Dilis Thomas de Visscher in een veld met plantsoenen liepen met bij hen 2 honden wezende 'spilloenen' (spaniël, patrijshond), item dat vs Wachmans een geladen roer had, zijnde een snaphaan en dat vs Thomas een zak had met een net of netten, item dat hij gezien heeft dat de stadhouder de zak met netten heeft afgenomen alsook het roer

Niclaes Cornelissen, 56j, kent dat vs Goris onwillig was tgo de stadhouder

Antonis Franssen, 31j, Rijkevorsel, kent geen verdere bijzonderheden

Jan Jannsen Cornelis Goris, 31j, kent dat Goris Wachmans eerst naar het huis van Antonis Antonis Adriaenssen was gegaan en dan terug naar de wethouder gekomen

Jan Adriaen van Ostaeijen, 50j, heeft het afgenomen net onderzocht en zegt dat zulk net gebruikt wordt om patrijzen te vangen

Willem Jans van Dael, 32j, kent als Jan van Ostaeijen

f° 24 r° - 19.09.1654 - item

| 1329-0018-01 |

cfr supra

Niclaes Cornelissen, 56j, kwam met de stadhouder en diens broer door de bossen en zag de 2 verdachten in de verte bij Jan Jan Cornelis Goris en Antonis Franssen en zijn dan ook bij hen gegaan, dacht dat zij allen een roer hadden

Michiel van Elsacker, 24j, heeft het gebeuren eerst maar van ver gezien

Jan Janssen Cornelis Goris, 31j, weet dat de gearresteerde van Hoogstraten was, heeft niet gezien dat er iemand uit de kanten of grachten kwam, kent zelf ook een roer gehad te hebben en dat zij hun roeren op mekaar gericht hebben

f° 27 v° - 30.09.1654 - item

| 1329-0019-01 |

cfr supra

Antonis Franssen, Rijkevorsel, 32j, kent dat zij ieder een roer hadden

(nota: de diverse verhoren in deze zaak, cfr ook supra, zijn redelijk uitgebreid, maar er wordt vaak verwezen naar de vragen die schriftelijk gesteld zijn doch waarvan geen kopij in huidige bundel beschikbaar is, zodat de inhoud van de vragen ons niet volledig gekend is)

f° 28 v° - 04.12.1654 - Lenaert Lenaerts Matthijsen tegen Servaes Servaessen

| 1329-0020-01 |

twist en beledigingen

Augustijn van Loon, 35j, Wuustwezel, was ten huize Jan van Ham, waard, zag aldaar dat vs Lenaert en Servaes woorden hadden en dat Servaes genaamde Lenaert verweet een schelm te zijn

Jan Peeter Wouters, 26j, knecht van Jan van Ham, kent item

f° 29 v° - 22.02.1655 - item

| 1329-0021-01 |

cfr supra

Huijbrecht Bode, 46j, was met Ambrosius Smeulders, Augustijn van Loon en meer anderen ten huize Jan van Ham, aldaar werd vs Lenaert in de kamer gebracht om een akkoord te sluiten met Faes Servaessen inzake zekere onrechtmatigheden (injurien) waarbij hij Huijbrecht Bode trachtte partijen te verzoenen waarop Lenaert geantwoord had dat hij met Seervaes wel wou drinken maar verder geheel in zijn recht blijven

Cornelia Jan Huijbrecht Bode x Frans van der Buijten, 66j, heeft enige tijd na de feiten tegen Faes gezegd dat hij een akkoord met Lenaert moest maken

f° 30 r° - 23.02.1655 - item

| 1329-0022-01 |

cfr supra

Augustijn van Loon, Wuustwezel, 35j, kent als Huijbrecht Bode hierboven

f° 30 v° - 17.07.1655

| 1329-0023-01 |

Op 17.07.1655 komt Joos Deckers de vergadering van schout en schepenen, nl de schout Marcelli en Jan Cornelis Goris, Cornelis van Elsacker, Adriaen Cornelis Mertens, Antonis Guilliams en Jan Heuvelmans, binnen en werpt het geld van de cijns van verkoop van 2 kopen koren, door hem op de munte gekocht, ‘in kwaden moed’ op tafel

Los stuk - 04.08.1649

| 1329-0024-01 |

over zorg voor ongeboren kind

Peternelle Aertssen x Antonis Goris Conincx, 26j, kent in de zomer meermaals met Jenneken, dienstmeid van Adriaen Peeter Aerts, in het veld geweest te zijn om voer voor de beesten te plukken en gemerkt te hebben dat zij zwanger was en haar gemaand te hebben aan het kind geen ongeluk te veroorzaken en dat Jenneken geantwoord had ‘dat ick soo dick ben dat is den seelander maer bij soo verre ick swaer gaen soo en sal ick mijn kint nijet verdoen’