Rechtspraak nr. 1327 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1327

Loenhout R 1327, f. 40v, ..-..-1569

| 1327-0001-01 |

Joos Peeter Joos - Goosem Lemmens Goosssenssen 44 jaar - Matthijs Lemmens Goossensen 38 jaar - Geert van de Cloote 31 jaar - Goosem Lemmens de oude – Cornelis van Aerde - Adriaen Diels - Cornelis

de Coninck - Peeter Jan Aerts en Goosem Jan Aerts, waren momboors van weeskinderen Goosem Lemmens (ca 1541) – Jacob Mercx – Cornelis Wouters – Jan Brans.

Loenhout R 1327, f. 44v, 19-12-1569

| 1327-0002-01 |

Cornelis Verboven tegen Adriaen van Huijsen.

twist

Adriaen van Eijnde, Hoogstraten – Jan van Huijsen.

Loenhout R 1327, f. 45, ..-..-1569

| 1327-0003-01 |

Quirijn Ments tegen Heijndrick Peeter Mertens.

Over verkoop van heiblok

Bastiaen van Bavele - Jan van Bavele, schoonvader van Quirijn Ments – Peeter Joris Diericx – Cornelis van Bavele Janssen.

Loenhout R 1327, f. 45v, 28-11-1569

| 1327-0004-01 |

informatie voor de schout.

Over procedures in leenmanschap.

Jan Hegge de oude +90 jaar – Laureijs van Aerde – Jan van Bavele - Peeter van Dietfoirt 75 jaar, schepen - Wouter Snels, koopman en poorter van Antwerpen.

Loenhout R 1327, f. 46, 20-01-1570

| 1327-0005-01 |

Machiel van Elsacker tegen Jacob Vervloet.

Over verkoop van schalienhuis en andere betwistingen, hebben ook proces voor de hoofdbank in Breda.

Peeter Imbrechts – Jacob van Ostaeijen – mr Jan Stadius, ook mr Jan van Ostaeijen – Cornelis Ijsendonck - Peeter van Ostaeijen Cornelissen 31 jaar – Cornelis Cornelis van Ostaeijen.

Loenhout R 1327, f. 47, 21-01-1570

| 1327-0006-01 |

informatie voor de schout.

Over stadhouderschap van leenhof.

Pauwels Willem Aerts 59 jaar, Brecht, stadhouder van het leenhof van den Wijngaerde - Pauwels Ackermans 69 jaar – +mr Heijndrick van Mere, gewezen secretaris in Mechelen - Peeter van Dietfoirt 78

jaar, schepen, broer van Jan van Dietfoirt, eertijds stadhouder – Pauwels Aerts - Jan van Vorspoele 30 jaar, klerk, vader was +mr Jan van Vorspoele, chrirurgijn, stadhouder.

Loenhout R 1327, f. 48, 13-02-1570

| 1327-0007-01 |

Jan van Vollenhove tegen Machiel van Elsacker.

Over dorsen van vruchten ten behove weeskinderen Adriaen Lenaerts.

Claes Cornelissen van Aerde – Adriaen Lenaertssen – Adriaen Seggers.

Loenhout R 1327, f. 48v, ..-..-1570

| 1327-0008-01 |

Huijbrecht Godevaerts x Lijnken tegen Jan Peeter Hovelmans.

slagen en verwondingen tijdens nabruiloft van zoon Jan Hovelmans.

Heijndrick Matthijs Leijs, Wuustwezel - Cornelia x Adriaen Godevaerts, Wuustwezel – zoon van Jan Peeter Hovelmans trouwde met dochter van Rummen Verboven – Cornelis van der Buijten.

Nota: Huijbrecht Godevaerts blijkbaar = Huijbrecht Verboven = Huijbrecht Wellens?

Loenhout R 1327, f. 49, ..-..-1570

| 1327-0009-01 |

Heijndrick Peeter Mertens tegen Cornelis Keeselmans.

Over overhandiging van geld.

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen .

Loenhout R 1327, f. 49v, 27-02-1569

| 1327-0010-01 |

Pauwels Ackermans tegen Dierck Nijs Hegge.

cfr deel 1326, Loenhout R 1327, f. 40v,

Peeter Imbrecht - Cornelis Peeter Keeselmans - Anthonis van Dietfoirt Janssen - Jan Peeter Nijs – Jan van Vollenhove – Jan van Vorspoele, klerk.

Loenhout R 1327, f. 50, ..-..-1570

| 1327-0011-01 |

schout tegen Machiel van Elsackere.

cfr Loenhout R 1327, f. 48

Adriaen Segers x Digna - Geerde van den Bruijnenberge - Machiel van Elsackere.

Loenhout R 1327, f. 50v, ..-..-1570

| 1327-0012-01 |

Geert Pauwels Wuijts tegen erfgenamen Mathijs Bouwen Hovelmans.

dispuut over rente en bewijsschrift

Jacob Jan Nijs – Heijndrick van Aken.

Cornelis de Coninck tegen Cornelis Meijs.

dispuut over rente

Lenaert van den Bogaerde – Nout van den Bogaerde – Willem van den Bogaerde, broer van vs Lenaert - Adrien der Weuwen - Jan Mars - Jan van Vorspoele, klerk - Catherine van den Bogaerde.

Loenhout R 1327, f. 51v, 13-03-1570

| 1327-0013-01 |

Huijbrecht Wellens tegen Jan Peeter Hovelmans.

cfr Loenhout R 1327, f. 48v,

Peeter Bernaerts (was speelman op de bruiloft van Jan Peeter Hovelmans x dochter Rummen Verboven) – Jan Wellens - Cornelis Keesemans.

Loenhout R 1327, f. 52, ..-..-1570

| 1327-0014-01 |

Heijndrick Peeter Mertens tegen Elijsabeth Peeter Mertens.

Over nalatenschap Peeter Mertens.

Heijndrick Vermunten - Lenert Bal - Laureijs van den Broeck - Heijndrick Leijs.

Gheert Pauwels Wuijts tegen de momboors van de kinderen Matthijs Bouwen Hovelmans.

cfr Loenhout R 1327, f. 50v,

Cornelis Machiels van Elsackere - +Geert Wils, was geheel ‘onwijs, innocent en simpel’, waarvoor hij in Geel is geweest - Peeter van Dietfoirt – Jan van Vorspoele - Heijndrick van Aken - Anthonis

Pauwels Wuijts – Jacob Nijs.

Loenhout R 1327, f. 53, ..-04-1570

| 1327-0015-01 |

Jacob van der Vloet tegen Machiel van Elsacker

cfr supra

Peeter van Ostaeijen Cornelissen – Jacob van Ostaeijen, Brecht - Cornelis Ijsendonck – mr. Jan Stadio - Cornelis Cornelis van Elsacker – Anthonis van Dietfort – mr Adriaen Cools, secretaris in

Zundert – mr. Jan Hoessaerts, procureur in Zundert.

Loenhout R 1327, f. 55v, 13-05-1570

| 1327-0016-01 |

Cornelis Hovelmans

Over afkwijting rente

Jan Aert Peeter Nouts 64 jaar, +Jan Hovelmans, wagenmaker - Adriaen Delien, Brecht - +Jacob Delien - Peeter van Dietfoirt, schepen 77 jaar.

Loenhout R 1327, f. 56v, 22-05-1570

| 1327-0017-01 |

Pauwels Ackermans tegen Cornelis Rummens.

Over achterstallige betaling.

Adriaen Diels.

Loenhout R 1327, f. 56v, 31-05-1570

| 1327-0018-01 |

informatie voor de schout.

slagen en verwondingen

Niclaes Coinget, Wuustwezel 32 jaar, Anne x +Jan Hegge de oude - Geerde van Ijperen - Willem Verwilt - Willem en Peeter Hegge, broers - Digne Praeijens - Digne x +Jan Praijens – Merck Nijs.

Loenhout R 1327, f. 58, 03-06-1570

| 1327-0019-01 |

informatie voor de schout

cfr Loenhout R 1327, f. 56v,

Mechtelt Jan Peeter Boets 20 jaar, Niclaes, heer van Wuustwezel? (= Niclaes Coinget) - Willem van der Wilt - Jan Nijsmans - Sebastiaen van Bavele 36 jaar, Willem Hegge - Peerken Hegge - Peeter

Heijndrick Goes 21 jaar - Maria x Peeter Adriaenssen – Neelken Mermans.

Loenhout R 1327, f. 59v, 05-06-1570

| 1327-0020-01 |

Jan Willem Nouts tegen de schout.

Over akkoor ts Jan Nouts en Jan Heijndricx.

Adriaen Diels – Jan Heijndricx.

Jan Willem Nouts tegen de schout.

Adriaen Diels – Jan Heijndricx.

Loenhout R 1327, f. 59v, 07-06-1570

| 1327-0021-01 |

Jacob van der Vloet tegen Machiel van Elsackere.

cfr supra

Jacob van Ostaeijen – Peeter Imbrechts 66 jaar - +Peeter van Ostaeijen – Jan de Grave, Antwerpen – mr. Jan van Ostaeijen, zoon en erfgenaam van Peter van Ostaeijen (verder in akte mr Jan Stadius,

Antwerpen) – Cornelis Ijdendonck – Aernout van Ostaeijen 44 jaar – Merck Nijs - +Cornelis van Ostaeijen – +Wouter van de Cloote (kocht schalienhuis na +Peeter van Ostaeijen) – Peeter Cornelis van

Ostaeijen 31 jaar – Cornelis van Elsacker Machielssen 67 jaar – Peeter Willem Bode – Anne Imbrechts 50 jaar x Pauwels Ackermans – Cornelis van Elsackere Cornelissen 42 jaar – Jacob Zebrechts.

Loenhout R 1327, f. 62v, - 19-06-1670

| 1327-0022-01 |

Over preciese ligging van een moer.

Jan Cornelis Rummens 58 jaar, Meer – Roel int Sweert, Hoogstraten – Heijndrick van Roele, Hoogstraten – Geert Ingelbrechts.

Loenhout R 1327, f. 63, 19-06-1670

| 1327-0023-01 |

informatie voor de schout.

Over voorraad van bier

Cornelis Mermans - +Jan van Staeijen.

Loenhout R 1327, f. 63v, 03-07-1570

| 1327-0024-01 |

Machiel van Elsacker tegen de schout.

betwisting van koren

Adriaen Segers – Jan Wouter Laets – Geert van den Bruijnenberge – Adriaen Lenaert Peeter Nouts – Claes Jans – Merten Thijs.

Loenhout R 1327, f. 64v, 28-08-1570

| 1327-0025-01 |

Adriaen Diels tegen Laureijs Jan Nouts.

Over belofte betaling van koe en bed voor inwoonst.

Cornelis Machiels van Elsackere – +Elijsabeth Cornelis Machiels van Elsackere x Adriaen Diels vs – Elijsabeth x Adriaen Vermunten – Sijcken x Laureijs Jan Nouts vs – Cornelis de Cuijpere, Meer –

Jan Cornelis Mercx.

Loenhout R 1327, f. 65v, ..-..-1570

| 1327-0026-01 |

Lenaert van Aerde tegen Cornelis de Coninck.

Over koop van akte

Cornelis van der Buijten x Heijlwich – Heijndrick Peeter Mertens.

Loenhout R 1327, f. 66, 11-09-1570

| 1327-0027-01 |

Gabrijel Reijns en Jaspar Storm tegen Geert Vorselmans en nu de weduwe en erfgenamen Geert Vorselmans.

Overt bezit van stede in de ‘ackere’.

Cornelis Machiels van Elsackere 68 jaar - +Jan van Eekele x +Elijsabeth Vorselmans – Willem Christiaens – Peeter van Dietfoirt 78 jaar – Peeter Christiaens 56 jaar.

Loenhout R 1327, f. 66v, 17 en 26-10-1570

| 1327-0028-01 |

informatie voor de schout

cfr Loenhout R 1327, f. 56v,

Peeter Aert Neelkens 27 jaar, Wuustwezel - +Jan Hegge de oude – Willem en Peeter Hegge – Nicolaes Coinget – Elijsabeth x Heijndrick van Ippenroije.

Loenhout R 1327, f. 67v, 09-11-1570

| 1327-0029-01 |

Elijsabeth Meus tegen Geert Pauwels.

Over afkwijting van rente.

Adriaen de Bie x Elijsabeth – Lijsken Dries – Anthonis Pauwels Wuijts.

Loenhout R 1327, f. 68, 17-10-1570

| 1327-0030-01 |

Heijndrick Smits tegen Adriaen Engelen.

Over nalatenschap Marije Verwijmaren.

Jan Bode Janssen 41 jaar, timmerman – +Marije Verwijmaren (+ 12-1569) x +Peeter Engelen – Agneese Hovalmans 70 jaar – heer Jan van Dietfoirt, priester – Jan Brans 35 jaar, vorster – Adriaen

Engelen – Jan van Vorspoele 31 jaar, klerk.

Loenhout R 1327, f. 69v, 04-11-1570

| 1327-0031-01 |

idem

cfr Loenhout R 1327, f. 68

Cornelis Machiels van Elsackere 68 jaar – Marije Wijmers – heer Jan van Dietfoirt 38 jaar, priester – Anthonis van Dietfoirt Janssen 45 jaar – Agneese Hovelmmans 70 jaar – Magriete Jans Verhaert 38

jaar x Anthonis van Dietfoirt – Peeter Frans Marcelis 51 jaar, schepen – Jan van Vorspoele 31 jaar, klerk.

Loenhout R 1327, f. 72, 02-01-1571

| 1327-0032-01 |

informatie voor de schout

Over aanbrengen van goot op land naast de meerbolck.

Joos Peeter Diericx 51 jaar – Mechtelt x +mr Jan van Vorspoele – Adriaen van Aken de jonge – Merck Loijcx – Catherine Peeter Diericx 65 jaar x +Laureijs Rombouts xx +Heijndrick van Gastele – Peeter

van Dietfoirt.

Loenhout R 1327, f. 72v, 15-01-1571

| 1327-0033-01 |

Willem Willemssen tegen Cornelis van Aerde, momboor van de kinderen Matthijs Hovelmans.

Over gekweten rente.

Cornelie Jan Praijens x +Cornelis Hovelmans – Anthonis Joos Huijbrechts – Merten Peeter Thijs – Jan Peeter Hovelmans – Cornelie Peeter Joos x Matthijs Hovelmans xx Adriaen Diels.

Loenhout R 1327, f. 73v, 29-01-1571

| 1327-0034-01 |

Merten Thijs tegen de schout.

Over ligging van goot waar Jan Peeter Kerstens met andere jongens watermolenkens zette toen zij van en naar school gingen, cfr

Loenhout R 1327, f. 72

| 1327-0035-01 |

Dielis van Dietfoirt 80 jaar – Peeter Kerstens van Lille 63 jaar – Peeter Vorselmans Peeterssen 45 jaar – Jan Kerstens Peeterssen 31 jaar – Cornelis Nout Luijcx – Peeter Jan Nout Luijcx – Peeter

Imbrechts – Digne Nout Luijcx 51 jaar x +Jan Praeijens – Cornelie Machiels van Huijsen 50 jaar x Merck Nijs.

Loenhout R 1327, f. 74, 03-02-1571

| 1327-0036-01 |

Adriaen van Aken Adriaenssen tegen Jan van Vollenhoven.

cfr Loenhout R 1327, f. 73v,

Dielis van Dietfoirt Anthonissen 80 jaar - +heer Jan Sijmons van Dietfoirt de oude – Wouter Wouters – Peeter Theuns van Dietfoirt - +mr Jan van Vorspoele – Joos Peeter Diericx – Mercus Loijcx –

Lenaert van Houtele Cornelissen.

Loenhout R 1327, f. 75v, 12-02-1571

| 1327-0037-01 |

Cornelis Jan Hovelmans tegen Anthonis van Aerde.

Over ontvangst van geld.

Jan Peeter Nijs – Cornelie x +Joos Heijndricx – Heijndrick Leijs – Peeter Pauwels de jonge.

Loenhout R 1327, f. 76

| 1327-0038-01 |

Cornelis Machiels van Elsackere.

Over rente

Wilem Griels, Oostmalle, +Cornelis van der Buijten, +Jan van Staeijen, Heijndrick Corts, Oostmalle.

Loenhout R 1327, f. 76v, 26-02-1571

| 1327-0039-01 |

Adriaen Peeter Diels teg.en Dielis de Coninck.

betwisting koe en rente

Cornelis de Coninck – weduwe Joos Heijndricx – Jan Peeter Nijs.

Loenhout R 1327, f. 77, 12-03-1571

| 1327-0040-01 |

Cornelis Machiels van Elsackere

Over het goed den ‘hontschoot’ in Sneppel en rente daarop, cfr

Loenhout R 1327, f. 76

| 1327-0041-01 |

Cornelia Jan Theuns x +Jan van Staeijen, waren ca 24 jaar gehuwd – Cornelis van der Buijten, Oostmalle.

Loenhout R 1327, f. 77v, 12-03-1571

| 1327-0042-01 |

informatie voor de gravin van Arenberg.

betwisting rechtsbevoegdheid??

Peeter Imbrechts 56 jaar, gewezen schout – Geert Ingelbrechts, vader van vs Peeter Imbrechts – Anthonis Wackers – +Cornelis van Aerde.

Loenhout R 1327, f. 78, 20-03-1571

| 1327-0043-01 |

Cornelis Ijsendonck tegen Anthonis van Aerde.

Over uitweg van erven de “allaren”.

Ghoosem Lemmens Goosemssen 84 jaar – Jan Goosems – Cornelis Pauwels Geens 66 jaar - +Cornelis Pauwels Geens, vader van vs Cornelis Pauwels Geens – Jacob Baten – Peeter van Ostaeijen – Peeter van

Eeckele – Cornelis Luijcx Cornelissen - +Willem Opsolan? x weduwe +Jan Goosems – Thomas Goris 50 jaar – Willem van den Bogaerde – Adriaen Engelen 56 jaar - +Peeter Jan Nout Luijcx.

Loenhout R 1327, f. 79, 13-03-1571

| 1327-0044-01 |

Getuigenis voor de schout

Over behandeling van doodslagen in Loenhout en bevoegdheden van de heer van Loenhout in rechtszaken, hertog van Brabant bezat enkel zijn bede en de ‘klokkenslag’.

In de akte worden een aantal doodslagen in Loenhout vermeld:

Anthonis Wackers op Cornelis van Aerde (ca 1538), Jan van Lint op Jan Theuns (=Jan van Dietfoirt Anthonissen) (1544), Gabrijel van den Bogaerde op Willem Hovelmans (1521), Peeter Jan Bode op

Quirijn Theuns (=Quirijn van Dietfoirt Anthonissen), Quirijn de Bere op Dielis Peeter Nouts.

Peeter Imbrechts Geraertssen 56 j – Anthonis Wackers, Cornelis van Aerde, Cornelis Ijsendonck 48 jaar, Jan van Lint, +Jan Theuns, Gabrijel van den Bogaerde 50 jaar, Willem Hovelmans, Maximiliaen

van Egmont graaf van bueren, Heijndrick van Montfoirt, momboor van de kinderen Robrecht van der Marck, graaf van Arenborch, Peeter Jan Bode 70 jaar, Quirijn Theuns, Dielis van Dietfoirt 80 jaar,

Quirijn de Bere, Dielis Peeter Nouts, Jan Theuns, Peeter van Dietfoirt 75 jaar, Aernout van Ostaeijen 45 jaar, Peeter Marcelis 52 jaar, Heijndrick van der Buijten Janssen 60 jaar, Merck Cornelis

Nijs 54 jaar, Peeter Christiaens 56 jaar, Heijndrick van Aken 36 jaar, de laatste 7 zijnde de schepenen in Loenhout.

Loenhout R 1327, f. 81v, 17-03-1571

| 1327-0045-01 |

Informatie voor de schout.

Over gebruik van erven het “dijcxken” waar eiken op geplant werden.

Matthijs van den Bogaerde 80 jaar, +Geraert Imbrechts, Peeter Christiaens 56 jaar, Peeter Joos, pachter van de ‘nederhoeve’, Jan Bode, timmerman 41 jaar, Peeter Imbrechts 56 jaar.

Loenhout R 1327, f. 82, 26-03-1571

| 1327-0046-01 |

informatie voor de schout.

Over rapen van ‘schitte’ (koevlaaien)

Joos Peeter Joos, Jan van Dietfoirt priester, – Willem Goris Aerts.

Loenhout R 1327, f. 82v, ..-..-1571

| 1327-0047-01 |

Cornelis Machiels van Elsackere.

Over gebruik van erven den “hontschoot” en heiblok

Heijndrick van der Buijten Janssen 60 jaar - +Jan van Staeijen – Cornelis van der Buijten

Nota: bundel eindigt hier zonder vervollediging akte.