Attesten en certificaten deel 273 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Attesten en certificaten deel 273

Deel 273, Stuk 1

Peeter Joris Coecken, geboren en wnde Loenhout, landbouwer en koophandelaar in koeien, runderen, kalveren, varkens, hoenderen, boter e.a., brengt deze wekelijks naar de markt in Antwerpen, brengt bij terugkeer vlas, garen, hop en andere winkelwaren mee - 19.12.1680

Personen: Peter Joris KOEKEN Peter Joris KOEKEN

| 273-001 |

Deel 273, Stuk 2

Jan Cornelis Theuns x +Anneken Joos Deckers en zijn kinderen, bezit stede aan de "straeldijck" en akker de "winckels". Last aan de kinderen Henrick Ketelers - 06.03.1681

Personen: Jan Cornelis Cornelis THEUNS Anneken Joos Adriaen DECKERS

| 273-002 |

Deel 273, Stuk 3

Neeltien Peeters van Aerde x +Adriaen Huijben, bezit land de "rijacker" achter de "hesschot hoeve", land op de "beexse acker", hooimade op de "blaeckt", weide in de "mosvoorden", beemd de "pulman" bij de "mosvoorden" - 09.04.1681

Personen: Adriaen Jan Peter HUYBEN

| 273-003 |

Deel 273, Stuk 4

heer Marquis van Melin, heer van Loenhoudt en Popendonck, bezit als universeel erfgenaam van vrouwe Louise Adriane de Perez, een woonhuis, brouwhuis met brouwerij, schuur, hof en dries, genaamd "de leeuw", gelegen in den "huffel". Item erven de "warande". Item akker met bos de "hoffstadt" in Popendonk. Item de "donckbeemt". Item hooimade op het "hooghbosch". Item beemd op de "donck" gekomen van Adriaen van Aecken - 14.07.1681

Personen: Louise ADRIENNE PEREZ

| 273-004 |

Deel 273, Stuk 5

Jan heijndrick Janssen x Gorisken Goris Rombouts, bezitten stede met huis, hof, dries en land, gelegen in Neerven. Item hooimade op de "blaeckt". Item land in "cleijn neerven". Stede werd gekocht van Michiel Adriaenssen op 08.04.1682 voor 619 gld - 02.09.1682

Personen: Sjorisken Goris Rombout ROMBOUTS Jan Hendrik Peter JANSSEN

| 273-005 |

Deel 273, Stuk 6

Peeter Joris Coecken, cfr supra stuk 1

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 273-006 |

Deel 273, Stuk 7

Jan Jacob Peeter Jans, landbouwer en koophandelaar in boter, hoenderen, kalveren, runderen, varkens, brengt deze wekelijks naar de markt in Antwerpen, brengt nu 2 kalveren, 49 koppels hoenderen en 60 pond boter - 09.06.1683

Personen: Jan Jacob Peter JANS

| 273-007 |

Deel 273, Stuk 8

Peeter Joris Coecken - cfr supra - 05.11.1687

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 273-008 |

Deel 273, Stuk 9

sr Louis van Siegen, heer van Loenhout en Popendonk, kapitein ten dienste van de Verenigde Nederlanden, laat 2 koffers en een zak naar het kasteel van Loenhout brengen - 06.06.1692

Personen: Jacques Jean Louis VAN SIEGEN

| 273-009 |

Deel 273, Stuk 10

Peeter Jan Gabriels, pachter van de "popendoncxse hoeve", verkocht aan Willem Heijndricx een zwart paard, welk deze laatste naar de markt in Antwerpen of Mechelen wil brengen - 15.01.1693

| 273-010 |

Deel 273, Stuk 11

Andries Mans, landbouwer, heeft geen bijzondere middelen, heeft altijd de kost verdiend met arbeid en het dienen van de 'goede lieden' - 14.02.1698

Personen: Andries MANS

| 273-011 |

Deel 273, Stuk 12

vrijbrief voor 2 karren om stro te leveren in Wuustwezel - 26.10.1705

| 273-012 |

Deel 273, Stuk 13

Boudewijn Heuvelmans, schepen, voor wie Melssen Peeters de Cuijper en Adriaentien Colen x vs Boudewijn Heuvelmans verklaren dat zij nooit geweten hebben van enige ondeugdelijke 'conversatie' vanwege Adriaentien Boudewijn Heuvelmans - 29.04.1709

| 273-013 |

Deel 273, Stuk 14

Anthonie Joos van Aecken, bezit stede met huis, hof, land, weide en heide, gelegen op de "heijbaert" - 12.02.1710

Personen: Anthonis Joos Bernaert VAN AKEN

| 273-014 |

Deel 273, Stuk 15

Cornelis Peeters Arnouts x Catalijn Laurijssen, bezitten stede met huis, 2 schuren, bakhuis, turfhuis, hof, dries, land en weide in "hecht". Item erven "stops hoff". Item land de "hechtschen acker". Item beemd bij de "donckervoort". Item weide de "wouw weijde" in de "dorens". Item nog diverse andere erven - 15.04.1716

Personen: Catelijn Laureys Cornelis LEMMENS Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS

| 273-015 |

Deel 273, Stuk 16

Adriaen Rombaut Vergauwen, vorster, daagde op 12.10.1735, op verzoek van heer Pieter François Hermans, de weduwe Peeter Huijbrecht Francken en Adriaen Peeter Broomans tegen het genecht dat gehouden werd ten huize van Jan Gerard Kivits bij de kerk - 12.05.1736

Personen: Betteken Peter Cornelis BROOMANS Adriaen Rombout VERGOUWEN Pierre-Fran‡ois HERMANS Adriaen Peter Cornelis BROOMANS Peter Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 273-016 |

Deel 273, Stuk 17

attestatie over het herplanten door Adriaen Vergouwen en Adriaen Nouts van omvergetrokken of gevallen bomen aan de erven van de weduwe Peeter Huijbrecht Francken, weduwe Jan Cornelis van Dijck, cfr ook voorgaande akte - 12.05.1736

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen NOUTS Elisabeth Cornelis Lambrecht BROOMANS Betteken Peter Cornelis BROOMANS Jan Cornelis Jan VAN DIJCK Adriaen Rombout VERGOUWEN Peter Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 273-017 |

Deel 273, Stuk 18

cfr 2 voorgaande akten - 12.05.1736

| 273-018 |

Deel 273, Stuk 19

Jan Antonissen, oud burgemeester, 39j, kocht op 03.02.1741 spurriezaad van Cornelis Joris Coecken, werd onderweg gearresteerd

Personen: Cornelis Joris Jan KOECKEN Jan Antonij Peter ANTONISSEN

| 273-019 |

Deel 273, Stuk 20

Willem Augustijns, 34j - Huijbrecht Jan Lenaerts, 50j - Cornelis Jan Verboven, in de 40j - Adriaen van Elsacker, 50j; getuigen over geweld door onbekende personen - o.m. 07.08.1743

Personen: Cornelis Jan VERBOVEN

| 273-020 |

Deel 273, Stuk 21

juffr Magdalena van Elsacker, gesuprimeerde religieuse, vertoont rentebrief (of copij) gedateerd 18.08.1504, waarbij voor Lenaert van der Buijten, Jan Wouters, Jan Ghijssels, Petrus Segers, Willem van de Molen, Wouter Smits en Hendrik van den Buijte, schepenen in Loenhout, Petrus Ijssendonck verklaart schuldig te zijn aan Cornelis, Lijsbet en Magrite, wettige kinderen van Henrick Goris x +Digna Willems van den Water, rente van 2 Rgld op land in het hoogbos - 30.05.1794

| 273-021 |