Schepenregisters deel 240 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 240

Schepenregister 240, f° 1 r° 02.05.1795

Jan Jorissen – Adriaen Jorissen – Jacobus Jorissen – Peeter Jorissen – Cornelis Jorissen, Zundert – Elisabeth Jorissen x Fransus Arnouts – Anna Maria Jorissen x Peeter van Tichelt – Michiel van Minnebruggen, ook als voogd van de minderjarige wees van zijn zuster +Anna Maria van Minnebrugge x Marten Laureijssens, met consent schepenen Brecht – Dijmpna van Minnebrugge x Jan van den Eijnde; allen erfgenaam van +Peeter van Staeijen x +Catharina Jorissen, maken akkoord met Sebastianus van Staeijen, mede erfgenaam, nopens de nalatenschap van vs +Peeter van Staeijen x +Catharina Jorissen, transport van roerende goederen door eerste comparanten aan comparant van de twee zijde, gerechtigheid in stede met huis en erven in Sneppel en meer andere percelen

Personen: Jacobus Cornelis JORIS Adriaen Marten LAURIJSSEN Anna-Maria Cornelis JORISSEN Bastiaen Jan Hendrik VAN STAYEN Jan Cornelis JORISSEN Adriaen Cornelis JORISSEN Peter Cornelis JORISSEN Dympna Cornelis VAN MINDERBRUGGE Anna-Maria Cornelis VAN MINDERBRUGGE Jan-Frans Cornelis Adriaen ARNAUTS Cornelis Cornelis JORISSEN Catharina Cornelis JORISSEN Marten Cornelis LAUREIJSSEN Peter Jan Hendrik VAN STAYEN Elisabeth Cornelis JORISSEN

| 240-0001 |

Schepenregister 240, f° 7 r° 11.05.1795

borgstelling voor Lucia Hendrik Leijs, °Loenhout, momenteel wonende in Ginneken en zinnens er te huwen met Fransus Michiel Michielsen

Personen: Lucia Hendrik LEYS Frans Michiel MICHIELSEN

| 240-0002 |

Schepenregister 240, f° 7 v° inliggend stuk 02.04.1791

Anselmus Joannes Baptista Roubens hernieuwt transportakte wethouders Roosendaal dd 02.03.1791 waarbij Jan Weerts verkocht aan Sebastianus Jan van Staaijen, Loenhout, zaailand in Sneppel

Personen: Bastiaen Jan Hendrik VAN STAYEN Anselm-Jan-Baptist ROUBENS Jan Peter Jan WEERTS

| 240-0003 |

Schepenregister 240, f° 8 r° 09.06.1795

Wethouders, bedezetters en inwoners attesteren dat ten gevolge van de zware onweders de gewassen en vruchten ten velde grotendeels verwoest zijn. Akte ondertekend door: Michiel Goossens – Sebastiaen van Staeijen – Jan Goetschalckx – Petrus Joannes Wagemans – Geerart Rombouts – H. Roovers - Wouter Quirijnen – Arnoldus van Tichel – Mattijs van Aert – Adriaen Goossens – Peeter Ooms – Jan Antonissen – Cornelis P... – Jan Meeusen – Bertholomeus Peeters – Michiel Aernouts – B. van de Wouwer – Michiel van Looveren – Cornelis Buijs - Jan Kivits – Jan Veenickx – Cornelis van den Heuvel – Mattijs van Dijck – Cornelis van Dijck – Jan Luijckx – Peeter van Dijck – Cornelis de Knaep – Jan Goosens – Jan Vermeiren – Cornelis Leenaart Goris – Corneel Quirijnen – Peeter de Meester – Christiaen van Tighelt – de weduwe Gabreels – J. van Elsacker – Car. Jos. Lemmens, notaris - G. van den Heuvel. Onderschreven met handmerk door: Joris Vervoort – Jan Corn Eijskens – Peeter Verboven – Corn. Janssens – Jacobus Mattijssen – Corn. Mertens – Cornelis van Riel – Mattijs Ooms – Simon van Gastel – Philip Mertens – Corn. Willems – Corn. Joos – Fransus Arnouts – Bernard van Staeijen – Jan Aertsen – Dionijs Peeter Huijben – Jan Quirijnen

Personen: Wouter Aert Jan QUIRIJNEN Michiel Adriaen Michiel GOOSSENS Bastiaen Jan Hendrik VAN STAYEN

| 240-0004 |

Schepenregister 240, f° 9 v° 26.06.1795

borgstelling voor Petrus van Gastel, °Loenhout, die in Minderhout in het huwelijk wil treden met Adriana Waegemakers, °Meerle

Personen: Peter Matthijs Jan VAN GASTEL Adriana Adriaen WAGEMAKERS

| 240-0005 |

Schepenregister 240, f° 10 v° 22.08.1795

Joannes van Aken hernieuwt akte notaris Petrus Roubens dd 28.11.1785 waarbij Joannes Cornelis van Aert x Dimphena van Tichelt verkochten aan Matteus van Aert x Joanna Mattheussen, hun zoon en schoondochter, land bij “molen acker”

Personen: Anna-Catharina MATTHEUSSEN Digna Aert Peter VAN TYCHELT Matthijs Jan Cornelis VAN AERT Jan Cornelis Peter VAN AERT

| 240-0006 |

Schepenregister 240, f° 15 r° 22.08.1795

Matthijs van Aert x Anna Catharina Mattheussen verkochten aan Franciscus Stes x Catharina Aerden land bij “molen acker”

Personen: Matthijs Jan Cornelis VAN AERT Anna-Catharina MATTHEUSSEN

| 240-0007 |

Schepenregister 240, f° 17 r° 31.10.1795

Geerard van de Cloot, Zundert en Maria van de Cloot x Jan Eijskens, kinderen van +Jan van de Cloot x +Adriaentje Rombout Vergouwen – Maria Anna Bartholomeeusen x Adriaen Reijnier Ooms – Jenneken Peeter Peeters x +Hendrick Bartholomeeusen, Zundert; vs Maria Anna en +Hendrick Bartholomeeusen kinderen van +Jan Bartholomeeusen x vs +Adriaentje Rombout Vergouwen – Rombout van den Cloot, ook zoon van +Jan van den Cloot x +Adriaentje Rombout Vergouwen; akoord over de sterfhuizen Jan van den Cloot, Jan Bartholomeeusen en Adriaentje Rombout Vergouwen. O.m. transport van stede met huis en erven op de “laeren” ontrent de watermolen aan vs Rombout van den Cloot

Personen: Adriaentje Rombout VERGAUWEN Jan Geert Jacob VAN DER CLOOT Hendrik Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Adriaen Renier Matthijs OOMS Maria-Anna Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Geert Jan VAN DER CLOOT Jan Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Rombout Jan VAN DER CLOOT Maria-Catharina Jan VAN DER CLOOT Jan Cornelis EIJSKENS Jenneken Peter PEETERS

| 240-0008 |

Schepenregister 240, f° 22 r° 31.10.1795

Rombout van den Cloot x Anna Burghmans verkochten aan Jan Eijskens x Maria van den Cloot een stede met huis en erven de “kleijnen heijbaert” in Sneppel

Personen: Maria-Catharina Jan VAN DER CLOOT Jan Cornelis EIJSKENS Rombout Jan VAN DER CLOOT

| 240-0009 |

Schepenregister 240, f° 24 r° 18.12.1795

Cornelis de Knaep x +Joanna Matthijs Goossens, weduwe +Wouter Ooms, en Rombout van den Cloot als momboor met Peeter Goossens als toeziener van de minderjarige kinderen +Wouter Ooms x +Joanna Matthijs Goossens genaamd Anna Maria, Catharina, Cornelis, Fransus, Matthijs en Rombout Ooms, item van Wouter Augustijns, zoon van +Joanna Ooms x Fransus Augustijns, zij ook dochter van vs Matthijs Ooms x Joanna Goossens; akkoord over sterhuis vs +Joanna Matthijs Goossens

Personen: Wouter Cornelis Wouter OOMS Frans Wouter OOMS Joanna Matthijs Michiel GOOSSENS Cornelis Wouter OOMS Rombout Jan VAN DER CLOOT Anna-Maria Wouter OOMS Peter Matthijs Michiel GOOSSENS Joanna-Catharina Wouter OOMS Joanna Wouter OOMS Rombout Wouter OOMS Matthijs Wouter OOMS

| 240-0010 |

Schepenregister 240, f° 26 r° 28.12.1795

Peeter de Bie verkocht aan Joannes Baptista van de Wouwer zaailand aan de sheerenstraet

Personen: Jan-Baptist VAN DE WOUWER Peter Jacob Peter DE BIE

| 240-0011 |

Schepenregister 240, f° 28 r° 02.01.1796

Egidius Aerts, Meerle, ook voor Egidius Aerts, Ginneken, voor Catharina Aerts, Ravels, voor Jan Baptist Gijsbrechts, Merksplas, zoon van +Anne Aerts, voor Egidius Aerts, Merksplas, zoon van +Arnoldus Aerts, voor Jan van Bedaff, Princenhage, zoon van Cornelia van den Ackerveken, voor Peeter Cornelis van den Ackerveken, Meerle, voor Peeter Jan Mouwen, Meerle, voor Magdalena Jan Mouwen, voor Ida Mouwen x Lambert van Gils, voor Jan Cornelis Mouwen, de laatsten kinderen van +Adriana van den Ackerveken, voor Adriaen de Kort x Ida van Dun, dochter van +Margo van den Ackerveken, voor Peeter van Roij x Jacomeijn van Dun, ook dochter van vs +Margo, voor Jan van Osch, zoon van +Joanna Jan Mouwen die dochter was van vs Adriana van den Ackerveken – Joannes Deckers, Meerle, zoon van Christina van den Ackerveken, ook voor zijn zusters Elisabeth en Joanna Deckers – Joannes Franciscus Camberlain, Antwerpen, zoon van +Joanna van den Ackerveken – Judocus Overlaet x Joanna Camberlain, Antwerpen, ook voor Theresia, Barbara, Joanna en Catharina Camberlain, kinderen van Jacobus Camberlain, en voor Joanna, Catharina, Gerardus, Maria, Franciscus en Theresia Camberlain, kinderen van +Fransus Camberlain – Joannes Franciscus Keijsers en Maria Catharina Keijsers x Willem van Pelt, kinderen van +Adriana Molemaekcers, inwoners van Hoogstraten – Mattheus Segers, zoon van Geertruij Leijs wier moeder was +Cornelia Molemaeckers, wnde Meer – Gommarus de Ridder x Elisabeth Molemaeckers en Joannes Molemaeckers, kinderen van +Fransus Molemaeckers, inwoners van ’s Gravenwezel – Isabella de Laet x +notaris Petrus Huijbrechts, Antwerpen; allen erfgenamen van de vaderlijke en moederlijke zijde van +Joannes van den Ackerveken – Christianus Vorselmans, als ‘executeur testamentair’ van het sterfuis +Anna Maria Vorselmans, weduwe vs +Joannes van den Ackerveken; verkochten aan Jan van den Buijs een huis met hof aan de st Quirijns kapel

| 240-0012 |

Schepenregister 240, f° 34 r° 02.01.1796

zelfden verkochten aan Franciscus Stes x Catharina Aerden erven met een huisken daarop aan de st Quirijnskapel

| 240-0013 |

Schepenregister 240, f° 35 r° (inliggend stuk)

processtuk tussen Jacobus van den Ackerveken gehuwd hebbende de weduwe Jacobus Arnouts, als erfgenaam van dezelfde, gedaagde, en Henricus Egidius en Petrus Haenegraeff, als erfgenamen van hun moeder, aanleggers. Dit gaat blijkbaar over een oude schuld die als verjaard wordt gevonnist

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN Jacobus Cornelis Peter ARNAUTS Cornelie Michiel-Marten VAN ELSACKER

| 240-0014 |

Schepenregister 240, f° 42 v° 23.01.1796

Joannes van Aeken hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen dd 28.08.1786 waarbij Cornelis Arnouts, Antwerpen, zoon van Cornelis Cornelis Arnouts – Maria Catharina Geerts x Cornelis Hertoghs, Wuustwezel, dochter van +Maria Catharina Arnouts, op haar beurt dochter van +Cornelis Cornelis Arnouts vs – Cornelis Antoni Arnouts xx +Joanna Catharina Geerts, ook dochter van vs +Maria Catharina Arnouts – Peeter Geerts als momboor van Dominicus, Dijmpna en Adriaen Arnouts, de nog minderjarige kinderen van +Joanna Catharina Geerts x Cornelis Antoni Arnouts – Dionijs Peeter Huijben x Maria van Antwerpen – Philip Martens voor zijn schoonmoeder Joanna van Antwerpen – Roeland en Peeter Braspenninckx, Brecht, ook voor de kinderen +Jan Braspenninckx – Adriaen Aerts, Brecht, ook voor zijn zwager Cornelis Braspenninckx, de laatsten (Braspenninckx) allen kinderen van +Adriana van Antwerpen, zelf dochter van +Catharina Roelants, die zelf weduwe was van +Goris Cornelis van Antwerpen en xx vs Cornelis Cornelis Arnouts; verkochten aan Sebastianus van Staeijen land in Sneppel en een heiveld

Personen: Cornelis Corneel Peter ARNAUTS Cornelis Cornelis Cornelis ARNAUTS Catelijn Roeland Jacob THOMAS Peter Frans BRASPENNINCX Jan Frans BRASPENNINCX Cornelis Frans BRASPENNINCX Cornelis Huybrecht HERTOGHS Dympna Cornelis Cornelis ARNAUTS Roeland Frans BRASPENNINCX Bastiaen Jan Hendrik VAN STAYEN Adriaen Adriaen AERTS Cornelis Antonij ARNAUTS Filip Jan Aert MERTENS Dominicus Cornelis Cornelis ARNAUTS Maria-Catharina Cornelis GEERTS

| 240-0015 |

Schepenregister 240, f° 47 r° 23.01.1796

Sebastianus van Staeijen verkocht aan Joannes Bapstista van de Wouwer (x Anna Maria Janssen) land in Sneppel

Personen: Jan-Baptist VAN DE WOUWER Bastiaen Jan Hendrik VAN STAYEN Anna-Maria Cornelis JANSSENS

| 240-0016 |

Schepenregister 240, f° 50 r° 23.01.1796

Simon Simons, Wuustwezel – Cornelis Simons, Wuustwezel – Peeter Simons – Cornelie Simons x Jan Rombouts – Jacobus Simons, Brecht – Bernaerdus Simons; allen kinderen van +Jan Simons x Elisabeth Matthijsen, verkochten aan Adriaen Jan Simons x Anna Maria van Velthoven een huis met aanhorigheden in Neerven, bosveld in Blaakt en andere erven

Personen: Elisabeth Adriaen Gijsbrecht MATTHIJSSES Anna-Maria Rombout VAN VELTHOVEN Bernaert Jan SIMONS Simon Jan SIMONS Peter Jan SIMONS Jan Simon Jan SIMONS Adriaen Jan SIMONS

| 240-0017 |

Schepenregister 240, f° 53 v° 01.02.1796

Rombout van den Cloot als momboor met Peeter Goossens als toeziener van de weeskinderen +Wouter Ooms x Joanna Goossens, genaamd Anna Maria, Catharina, Coernelis, Francis, Matthijs en Rombout, ook voor het weeskind van +Joanna Ooms x Francis Augustijns, verkochten aan Joannes Geerts x Anna Janssen Attoija een beemd de “clootjens” in Sneppel

Personen: Anna-Maria Wouter OOMS Wouter Cornelis Wouter OOMS Rombout Wouter OOMS Jan Jan GEERTS Cornelis Wouter OOMS Peter Matthijs Michiel GOOSSENS Joanna-Catharina Wouter OOMS Joanna Wouter OOMS Rombout Jan VAN DER CLOOT Joanna Matthijs Michiel GOOSSENS Frans Wouter OOMS Anna-Elisabeth ATTOIJA Matthijs Wouter OOMS

| 240-0018 |

Schepenregister 240, f° 56 r° 04.02.1796

Cornelia Huijgens x Peeter de Bie – Michiel, Christiaen, Joannes, Catharina en Dympna Comperen, kinderen van +Maria Anna Huijgens – Michiel, Elisabeth, Geerardus en Dijmpna van den Heuvel x Nicolaes van Elsacker, kinderen van +Elisabeth Huijgens – Adriaen, Anthonis en Maria Roovers, kinderen van +Catharina Roovers – vs Adriaen Roovers als mede erfgenaam en bij koop tegen de erfgenamen Guilliam Vergulten (?) – Jacobus Verheijden, ook voor Jan Vorselmans – Cornelia Verheijden x Anthoni Gaspar Anthonissen – Jacobus Jan Verheijden – Peeter en Catharina Arnouts, kinderen van +Cornelia Verheijden – Maria, Cornelia, Cornelis en Jacobus Schoepen, kinderen van +Maria Verheijden – de kinderen van +Cornelis Verheijden; verkochten aan Adriaen Peeter Broomans ten behoeve van zijn vader Peeter Adriaen Broomans een perceel heide in Popendonk

Personen: Peter Jacob Peter DE BIE Michiel Pauwel ANSOMS Cornelia Peter Jan VERHEYEN Anthonis Jan Jacob ROOVERS Anna-Maria Peter Jan VERHEYEN Michiel Antonij COMPEREN Elisabeth Pauwel ANSOMS Jacob Peter Jan VERHEYEN Cornelia Michiel Cornelis HUYGENS Peter Adriaen Peter BROOMANS Catharina Michiel Cornelis HUYGENS Anna-Catharina Peter ARNOUTS Peter Peter ARNOUTS Elisabeth Michiel Cornelis HUYGENS Jacob Jan Peter VERHEYEN Anna-Catharina Antonij COMPEREN Jan-Joos Antonij COMPEREN Cornelis Peter Jan VERRIJEN Adriaen Jan Jacob ROOVERS Christiaen Antonij COMPEREN Dijmpna Antonij COMPEREN

| 240-0019 |

Schepenregister 240, f° 58 r° 25.02.1796

op verzoek van Henrij Hermans, geautoriseerd door de drossaard, visiteren schepenen land de “oude pastorije” waar zij het dood lichaam aantreffen van Cornelis Willemsen, ° en wnd Loenhout, gehangen met een rode neusdoek aan een eiken tak

| 240-0020 |

Schepenregister 240, f° 58 v° 25.02.1796

Joannes Baptista de Croes, chirurgijn, heeft het lichaam van Cornelis Willemsen onderzocht (cfr vorige akte)

Personen: Jan-Baptist DE CROES

| 240-0021 |

Schepenregister 240, f° 59 r° 25.02.1796

Christianus Vorselmans, 62j – Cornelis Lambertus Stes, 24j – Joannes Bresselaers, 43j – Peeter de Meester, 62j ; verklaren op 24.02.1796 ondervonden te hebben dat Cornelis Willemsen ‘beroofd was van zijn zinnen’

Personen: Jan Cornelis Andries BRESSELEERS Peter-August DE MEESTER Christiaen Matthijs Christiaen VORSELMANS

| 240-0022 |

Schepenregister 240, f° 59 v° 26.02.1796

Adriaen Reijnier Ooms – Jan Anthonissen x Maria Michiel Ooms – Jan Verboven x Cornelia Ooms – Marten Vissers x Maria Ooms – Jan Cornelis Ooms; allen bloedverwant van +Matthijs Ooms, onlangs in Loenhout overleden, bekennen dat door Cornelis Swagers, Oud Gastel, op heden aan hen is vertoond zekere akte waaruit blijkt dat uit naam van de municipaliteit Oud Gastel genaamde Cornelis Swagers zich naar Loenhout zal begeven om er na te gaan of zekere Matthijs Ooms nog in leven is, om reden hij in Oud Gastel een huis heeft staan aan de molen, dat al jaren ten achter is in de verpondingen en cijnzen en staande op de grond van vs Cornelis Swaegers

Personen: Jan Bartholomeeus ANTHONISSEN Maria Michiel Renier OOMS Cornelia Cornelis Renier OOMS Matthijs Renier Matthijs OOMS Maria Cornelis Renier OOMS Adriaen Renier Matthijs OOMS Jan Cornelis Renier OOMS

| 240-0023 |

Schepenregister 240, f° 60 v° 06.04.1796

borgstelling voor Anthonius Jan van Ginhoven, °Loenhout, momenteel wonende in Hoeven alwaar hij van intentie is te huwen met Jacoba Joppen

Personen: Anthonis Jan VAN GEENHOVEN Jacoba JOPPEN

| 240-0024 |