Schepenregisters deel 239 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 239

Schepenregister 239, f° 1 r° 28.12.1793

Jacobus Cornelis Mattijssen x Lucia Cornelis Vermeiren verkochten aan Leonardus van Meir ten behoeve van Petrus Roubens een hooimade op het “rechtuijt” bij de “strael boschen”

Personen: Lucia Cornelis Adriaen VERMEIREN Lenaert Cornelis VAN MEIR Petrus DOMINICUS ROUBENS Jacob Cornelis MATTHIJSSES

| 239-0001 |

Schepenregister 239, f° 3 r° 28.12.1793

zelfden verkochten aan Dominicus Mutsaerts, schout, ten behoeve van jonker Joannes Franciscus Josephus Vinck, heer van Wuustwezel, bos, weide en heide de “allaert” in Neerven bij het “cleijn bosch”. E.H. Joannes Franciscus Vorselmans, priester, aanvaardt de erven in naam van jonker J.F.J. Vinck

Personen: Jacob Cornelis MATTHIJSSES Lucia Cornelis Adriaen VERMEIREN

| 239-0002 |

Schepenregister 239, f° 5 v° 31.12.1793

provisors van h geest gekweten door Jacobus Cornelis Mattijssen x Lucia Cornelis Vermeiren van 100 gld welke +Michiel van Staeijen op 28.03.1739 verleden had

Personen: Lucia Cornelis Adriaen VERMEIREN Michiel Merck VAN STAYEN Jacob Cornelis MATTHIJSSES

| 239-0003 |

Schepenregister 239, f° 6 v° 11.01.1794

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte Loenhout dd 11.05.1711 waarbij Huijbrecht Jacob Willem Franquen verkocht aan het klooster van sint margrietendael een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven op de “grooten heijbaert” en op andere percelen, en welke rente door de priorin van sint margrietendael op 11.10.1750 werd getransporteerd aan Jan Jan Meeusen

Personen: Huybrecht Jacob Willem FRANCKEN Guillielmus FERDINANDUS ROUBENS Jan Jan MEEUSEN

| 239-0004 |

Schepenregister 239, f° 11 r° 11.01.1794

zelfde hernieuwt rentebrief 13.11.1780 van een rente van 200 gld welke Jan Jan Meeusen schuldig is aan de weeskinderen genaamd Joannes en Jacobus Verheijden en welke op 12.09.1791 door Jan Meeusen afgekweten werd aan Jacobus Verheijden als momboor

Personen: Jan Jan MEEUSEN Guillielmus FERDINANDUS ROUBENS

| 239-0005 |

Schepenregister 239, f° 12 v° 11.01.1794

zelfde hernieuwt akte notaris Joannes Vergouwen dd 05.03.1791 waarbij Michiel van Beeck x +Elisazbeth Brugmans, ook als testamentelijk momboor van zijn minderjarige kinderen, dewelke universele erfgenamen zijn verbleven van +Willem Jan Masen waarvan vs +Elisabeth Brugmans ook moeder was, verkocht aan Adrianus Judocus Vroman een woonhuis met aanhorigheden in Huffel op de “plaetse”

Personen: Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN Willem Jan MASEN Michiel VAN BEECK Guillielmus FERDINANDUS ROUBENS Elisabeth Peter BRUGMANS Joannes Adriaen Rombout VERGOUWEN

| 239-0006 |

Schepenregister 239, f° 16 v° 11.01.1794

zelfde hernieuwt rentebrief 300 gld op 06.10.1753 verleden door +Adriaen Nicolaes Jochums x Barbara Verboven ten behoeve van Jacobus van Ostaeijen, Brecht, en gekweten door Peeter Jochums aan Maria Lambrechts x +Jacobus van Ostaeijen op 27.12.1793

Personen: Joanna-Maria Pauwel LAMBRECHTS Guillielmus FERDINANDUS ROUBENS Adriaen Claes JOCHEMS Barbel Jan Jan VERBOVEN

| 239-0007 |

Schepenregister 239, f° 18 v° 20.01.1794

Adrianus Judocus Vroman verkocht aan Franciscus Joannes Meeusen x Maria Anna Jacobus van Tichelt een woonhuis met aanhorigheden de “croon” in Huffel aan de “plaetse”

Personen: Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN Frans Jan MEEUSEN

| 239-0008 |

Schepenregister 239, f° 21 r° 10.02.1794

Joannes Joannes Aernouts, Antwerpen, verkocht aan Jacobus Cornelis Mattijssen x Lucia Cornelis Vermeiren land in Sneppel

Personen: Jacob Cornelis MATTHIJSSES Lucia Cornelis Adriaen VERMEIREN

| 239-0009 |

Schepenregister 239, f° 23 v° 24.02.1794

Joannes Peeter van Elsacker, Breda – Geerardus Peeter van Elsacker, ook voor Henrij Moretus, regent van het maagdenhuis in Antwerpen, en als momboor van het weeskind Maria van Elsacker x Judocus Galle – Anna Maria van Elsacker x Cornelis Simons, Brecht; verkochten aan Mattijs Jan Goossens een stede met toebehoren in het Oosteneinde

| 239-0010 |

Schepenregister 239, f° 26 v° 24.02.1794

zelfden verkochten aan Joannes Anthoni Janssen x Joanna Maria van Geel land in “huffel heijlaer”

| 239-0011 |

Schepenregister 239, f° 29 r° 24.02.1794

zelfden verkochten aan Cornelis Joseph Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck een weide achter Sneppel

| 239-0012 |

Schepenregister 239, f° 32 r° 24.02.1794

zelfden verkochten aan Adrianus Judocus Vroman x Cornelia Dionijs van Dijck een schaarbos in het “sticht”

| 239-0013 |

Schepenregister 239, f° 35 r° 24.02.1794

Peeter Adriaen Broomans verkocht aan Cornelis Jan Aernouts x Petronella Jan van Dijck een stede met huis en erven in Terbeek

Personen: Peter Adriaen Peter BROOMANS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Peternel Jan Geert VAN DIJCK

| 239-0014 |

Schepenregister 239, f° 37 r° 24.02.1794

borgstelling voor Cornelis de Haen, °Loenhout, wnde Roosendaal alwaar hij in het huwelijk wil treden met Anthonetta van Loenhmout, °Roosendaal

Personen: Cornelis Jan Cornelis DE HAEN

| 239-0015 |

Schepenregister 239, f° 37 v° 25.02.1794

op verzoek van de pastoor visiteren schepen een weide aan de waterloop, toebehorend de pastorij, en stellen er vast dat de gracht tussen deze weide en de erven van de kinderen Philip Philipsen gedeeltelijk is toegevuld waardoor het water is gestremd

Personen: Filip Filip Jacob PHILIPSEN

| 239-0016 |

Schepenregister 239, f° 38 r° 27.02.1794

de kinderen +Joannes Kivits x +Joanna Catharina Wemers dienen verzoekschrift in om publiek te mogen dagen eenieder die enig recht zou pretenderen aan huis met aanhorigheden aan de kerk, door hen op 08.06.1785 verkocht aan Jan Kivits voor notaris Joannes Vergouwen voor vrij en onbelast, daar koper nadien heeft vastgesteld dat het goed nog belast stond met een rente van 1250 gld, voor welke rente het belast was sinds 23.06.1718 ten behoeve van Isabella van Roij x +Jan Janssens, Antwerpen. Vertoners menen te weten dat de rente eerst gereduceerd was tot 800 gld, en nadien liep ten behoeve van sr B. Mosselmans nomine uxoris als curator van Maria Hofmans, en dat deze resterende rente circa 1749 aan vs Mosselmans werd gekweten

| 239-0017 |

Schepenregister 239, f° 40 r° 18.03.1794

borgstelling voor Joannes Philippus Mertens, °Loenhout, wnde Wouw, die aldaar in het huwelijk wil treden met Cornelia Rommens, °Wouw

| 239-0018 |

Schepenregister 239, f° 40 v° 18.03.1794

provisors van h geest gekweten door Cornelis Lambrecht Janssen van een rente van 200 gld kapitaal die +Cornelis Goossens de oude op 27.09.1709 verleden had

| 239-0019 |

Schepenregister 239, f° 42 r° 29.03.1794

Augustinus Fack, °Loenhout, 18j, 5 voet groot, bruine ogen, struinachtig ongekruld bruin haar, effen aangezicht, wil naar Bergen in Henegouwen, Valenciennes en daar ontrent om er snuif, tabak, genever en andere te verkopen aan de troepen van zijne majesteit

Personen: Augustijn FACK

| 239-0020 |

Schepenregister 239, f° 42 v° 29.03.1794

item Cornelis Bourlet, wnde Loenhout, 20j, een beetje groter dan 5 voet, rond effen aangezicht, zwart bruin gekruld haar, bruine ogen

Personen: Cornelis BOURLET

| 239-0021 |

Schepenregister 239, f° 43 v° 29.03.1794

item Adrianus Jan de Haen, °Loenhout, 30j, grof van gebeente, bruin haar, zijn linkerbeen naar binnen staande,ca 5 voet antwerpse maten

| 239-0022 |

Schepenregister 239, f° 44 v° 31.03.1794

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte Loenhout dd 25.10.1770 waarbij Michiel Ansoms x Dimphena Janssen verkochten aan de priorin van sint margrietendael een rente van 30 gld op een weide bij de “clincken” en op meer andere erven en waarvoor Elisabeth Huijgens x +Wouter van den Heuvel zich borg stelde, en welke rente inmiddels door Michiel Ansoms afgekweten werd aan de administrateur van het gesupprimeerd klooster van de predikerinnen in Antwerpen, 18.01.1794

Personen: Dimphena Jan JANSSEN Guillielmus FERDINANDUS ROUBENS Michiel Pauwel ANSOMS Elisabeth Michiel Cornelis HUYGENS

| 239-0023 |

Schepenregister 239, f° 51 r°

herhaling voorgaande akte, kopij rentebrief

| 239-0024 |

Schepenregister 239, f° 56 r° 31.03.1794

Michiel Ansoms x Dimphena Janssen verkochten aan Franciscus Hofkens x Catharina Goetstouwers een weide bij de “clincken”

Personen: Catharina Jan Cornelis GOETSTOUWERS Michiel Pauwel ANSOMS Dimphena Jan JANSSEN

| 239-0025 |

Schepenregister 239, f° 58 r° 31.05.1794

zelfden verkochten aan Joannes Bosschaerts een weide achter de kerk bij de molenstraat

Personen: Michiel Pauwel ANSOMS Dimphena Jan JANSSEN

| 239-0026 |

Schepenregister 239, f° 60 v° 31.03.1794

Francisca Vermeiren x +Adriaen Peeter Verboven en haar kinderen Cornelis, Joannes, Cornelia (x Geeraert van Dijck) en Maria Adriaen Verboven verkochten aan Matteus van Gastel x Maria Broomans land in Terbeek

Personen: Francisca Cornelis VERMEIREN Mattheus Jan Cornelis VAN GASTEL Cornelis Adriaen Peter VERBOVEN Cornelia Adriaen Peter VERBOVEN Adriaen Peter Adriaen VERBOVEN Geert Jan Geert VAN DIJCK Maria Lambrecht Cornelis BROOMANS

| 239-0027 |

Schepenregister 239, f° 63 r° 31.03.1794

Adrianus Judocus Vroman en Peeter de Meester ontvangen van Michierl Ansoms x Dimphena Janssen de som van 560 gld welke deze laatsten op 03.06.1789 verleden hadden en bezet op hun stede met huis en erven aan de kerk

Personen: Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN Peter-August DE MEESTER Michiel Pauwel ANSOMS Dimphena Jan JANSSEN

| 239-0028 |

Schepenregister 239, f° 64 v° 05.05.1794

Guillielmus Ferdinandus Roubens vertoont transportakte Antwerpen dd 04.05.1716 van een rente van 1000 gld waaruit blijkt dat Maerten Laurijssen x Catharina Jan Wiricx op 25.04.1716 vs rente verleden ten behoeve van Maria Catharina Verspreet en op 09.01.1794 door Jacobus Mattijssen x Lucia Vermeiren gekweten

Personen: Jacob Cornelis MATTHIJSSES Marten Hendrik LAUWERIJSSEN Lucia Cornelis Adriaen VERMEIREN Cathelijn Antonij Jan WIERCKX

| 239-0029 |

Schepenregister 239, f° 66 v° 05.05.1794

zelfde vertoont kopij rentebrief dd 17.05.1776 van 500 gld welke +Peeter van Elsacker x Barbara Kenis verleden ten behoeve van de priorin van het OLVr klooster te Antwerpen en bezet op een stede in het Oosteneinde en op andere erven en welke rente op 27.02.1794 gekweten werd door Gerardus van den Elsacker

Personen: Geert Peter Geert VAN ELSACKER

| 239-0030 |

Schepenregister 239, f° 68 v° 06.05.1794

Joannes van Elsacker – E.H. Leobardus van Elsacker, priester, Lint, ook voor Carolina van Elsacker, Roermond, en voor Elisabetha van Elsacker x J.F. Moons – Guillielmus van Elsacker, doctor, Brecht – Franciscus van Elsacker – Theresia van Elsacker x J.J. Masen, Brecht – Joanna van Elsacker x F.D. van Ertrijck, koopman, Etten; allen als broers en zussen erfgenaam van hun jongste broer Petrus van Elsacker, overleden op 26.02.1793 in het hospitaal van Zeeburg volgens doodsbrief van de bewindvoerder van de oostindische compagnie; S/D achtergelaten goederen

Personen: Joannes-Fransiscus MOONS Carolina-Catharina Frans VAN ELSACKER Jan Jacob MASEN Frans-Domien VAN ERTRIJCK Guillielmus Frans VAN ELSACKER Lenaert-Engelbert Frans VAN ELSACKER Frans-Jan Frans VAN ELSACKER Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER Theresia-Petronella Frans VAN ELSACKER Joannes Frans VAN ELSACKER

| 239-0031 |

Schepenregister 239, f° 76 r° 20.05.1794

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte ‘fondatie 40 zielmissen van requiem’ vanwege juffr Joanna van Elsacker – F.D. van Ertrijck – C. van Elsacker – G. van Elsacker – F. van Elsacker – J.P. van Elsacker – F. van Elsacker – Leob. van Elsacker – J.F. Moons – E.G. van Elsacker; kinderen van +Francois Bernaerd van Elsacker x +Theresia Hermans, erfgenamen van +E.H. Guillielmus van Elsacker, hun vaderlijke oom, en van +Petrus van Elsacker, hun jongste broer, welke comparanten fonderen ipv een eeuwig durende jaargetijde, jaarlijks 40 zielmissen van requiem, meer bepaald 10 voor ieder van de vs overleden personen, te weten in juni voor hun moeder, in augustus voor hun vader, in maart voor hun oom en in januari voor hun broer, en waarvoor de heer aan wie de celebratie zal worden vergund jaarlijks 28 gld zal genieten. In de akte wordt verder bepaald wie deze missen zal mogen celebreren, te beginnen met E.H. Leobardus van Elsacker, priester in Lint

Personen: Carolina-Catharina Frans VAN ELSACKER Guilielmus VAN ELSACKER Frans-Jan Frans VAN ELSACKER Lenaert-Engelbert Frans VAN ELSACKER Guillielmus Frans VAN ELSACKER Theresia HERMANS Joannes-Fransiscus MOONS Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER Frans-Domien VAN ERTRIJCK

| 239-0032 |

Schepenregister 239, f° 78 v° s.d.

borgstelling voor ... (niet ingevuld), °Loenhout, die in het huwelijk wil treden met Elisabeth Baeten (verder Verbaeten), wnde in ... (niet ingevuld), en in Oudenbos wil gaan wonen

| 239-0033 |

Schepenregister 239, f° 79 v° 30.06.1794

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte notaris Thomas Victor Gerardi te Hoogstreten dd 13.05.1775 waarbij Cornelis Nicolaes Goddrie, Loenhout, verklaarde schuldig te zijn aan Anthoni Keijsers x Lucia Goossens de som van 200 gld waarvoor hij zijn huis en aanhorigheden in Huffel tot pand stelt

Personen: Lucia Matthijs Michiel GOOSSENS Anthonis Adriaen KEYSERS

| 239-0034 |

Schepenregister 239, f° 83 v° 04.07.1794

Joannes Jacobus Maesen, schout, Brecht, en Wilherlmus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Brecht, zijn zwager, mangelen erve om erve, nl uit de erfgoederen bekomen van +Petrus van Elsacker voor wethouders in Loenhout op 06.05.1794, huis en erven in het Oosteneinde, huis en erven aan de “plaetse”

Personen: Jan Jacob MASEN Guillielmus Frans VAN ELSACKER

| 239-0035 |

Schepenregister 239, f° 87 r° 07.07.1794

jonker Joannes Josephus Walckiers x Cornelia Oonincx ontvangen van Cornelis Claessens de som van 9600 gld als restant van een obligatie 24800 gld die zij verleden ten behoeve van Maria Claessens, begijn in Hoogstraten, en waarvan vs Cornelis Claessens, haar broer, enige erfgenaam is gebleven. Verlijden hiervoor rente van 480 gld op de heerlijkheid van Loenhout en Popendonk, kasteel, nederhoeve, “verbrant hof”, molentienden, oude en nieuwe popendonkse hoeven

| 239-0036 |

Schepenregister 239, f° 90 r° 05.08.1794

Peeter van de Mierop als momboor met Adriaen Mattijssen als toeziener van Maria Elisabeth Jan van de Mierop, enig nagelaten kind van +Joannes van de Mierop x +Adriana Mattijssen verklaren dat vs Adriana Mattijssen na het overlijden van +Jan van de Mierop hertrouwde met Peeter Bevers, en dat zij nu onlangs zelf is gestorven en het sterfhuis heeft achtergelaten met veel meer schulden dan boni. vs momboors en Peeter Bevers maken akkoord over vs sterfhuis, transport van de onroerende goeder aan Peeter Bevers, die hiervoor het weeskind 3 gld 3 st zal betalen en ontlasten van de schulden

Personen: Adriaentjen Adriaen Adriaen MATTHIJSSES Adriaen Adriaen Gijsbrecht MATTHIJSSES Peter Cornelis BEVERS

| 239-0037 |

Schepenregister 239, f° 92 r° 23.03.1795

borgstelling voor Joannes Cornelis Vermeiren, °Loenhout, wnde Halsteren, alwaar hij in het bhuwelijk wil treden met Cornelia de Cock, °Halsteren

Personen: Jan Cornelis Adriaen VERMEIREN

| 239-0038 |

Schepenregister 239, f° 94 r° 06.04.1795

borgstelling voor Petronella Peeter Vermeiren, °Loenhout, wnde Roosendaal, alwaar zij in het huwelijk wil treden met Joannes Smits, Roosendaal

Personen: Petronella Peter Cornelis VERMEIREN Jan SMITS

| 239-0039 |