Schepenregisters deel 229 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 229

Schepenregister 229, f° 1 r° 25.05.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +A.P. Marcelli, notaris en procureur, vs Joannes Janssen machtigt om in Loenhout Joannes Maartens te vesten in zeker nieuw gebouwd huis met de helft van een grote hof waarvan het wederdeel verkocht is aan Joannes van de Mierop

Personen: Anselmus-Petrus MARCELLI Jan Jan Adriaen VAN DE MIEROP Jan Aert MERTENS Anna-Catharina VAN KELEGOM

| 229-0001 |

Schepenregister 229, f° 4 v° 25.05.1779

schout, schepenen en bedezetters, voor het dorp van Loenhout, ontvangen van de pastoor en armenmeester, ten behoeve van de h geest, de som van 900 gld, tot kwijting van een rente welke Franciscus Hofkens x Catharina Goetstouwers hadden tot last van het dorp, en waarvoor het dorp een rente verlijdt van 27 gld

Personen: Catharina Jan Cornelis GOETSTOUWERS Frans Willem HOFKENS

| 229-0002 |

Schepenregister 229, f° 8 r° 15.06.1779

Mattijs Dionijs Janssen is obligatie van 350 gld schuldig welke zijn ouders +Dionijs Janssen x +Anna Mattijs Ooms verleden hadden ten behoeve van +Maria Anna en Elisabeth van Elsacker op 19.07.1723, en waarvoor hij een gelijke obligatie verlijdt aan Gerardus Delen, notaris x Catharina Cornelia Hoefnagels, Antwerpen, welke vs obligatie verkregen hadden bij koop van de erfgenamen +Anselmus Petrus Marcelli. Stelt tot pand zijn huis met aanhorigheden aan de kerk

Personen: Maria-Anna Peter VAN ELSACKER Elisabeth Peter VAN ELSACKER Matthias Nijs Jan VAN DIJCK Dionijs Jan Nijs VAN DIJCK Anselmus-Petrus MARCELLI

| 229-0003 |

Schepenregister 229, f° 10 v° 24.06.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om Joannes Franciscus Ivens, koopman, Antwerpen, te vesten in stede met erven in Herseling en meer andere percelen

Personen: Anna-Catharina VAN KELEGOM Anselmus-Petrus MARCELLI

| 229-0004 |

Schepenregister 229, f° 14 v° 19.08.1779

zelfde hernieuwt akte notaris Petrus van der Cammer te Brussel dd 19.06.1779 waarbij mr Joannes Henricus Josephus de Locatoire, heer van Rameignies, gemachtigd van Theresia Josepha van Laethem, verklaart ontvangen te hebben van de notaris Ignatius Lambertus Morren de som van 8000 gld als kwijting voor een rente van 320 gld welke door +Anselmus Petrus Marcelli x Anna Catharina van Kelegom verleden werd ten behoeve van jonker Joannes van Laethem

Personen: Anselmus-Petrus MARCELLI Anselmus-Petrus MARCELLI

| 229-0005 |

Schepenregister 229, f° 19 v° 19.08.1779

Franciscus van Beeck, schout – Hermanus Josephus van Beeck, secretaris – Henricus Vorselmans, koster x +Maria Catharina van Beeck – Anna Cornelia van Beeck; allen Wuustwezel, verkochten aan Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans land in de “steegde”, akker het “trommeltien” en meer andere erven

Personen: Hendrik Jan Jan VORSELMANS Franciscus VAN BEECK Herman JOSEPHUS VAN BEECK Peter-August DE MEESTER Anna CORNELIA VAN BEECK Maria Catharina VAN BEECK

| 229-0006 |

Schepenregister 229, f° 23 r° 19.08.1779

zelfden, met vermelding dat Henricus Vorselmans hier gelast is van zijn twee meerderjarige kinderen, nl E.H. Joannes Franciscus Vorselmans, onderpastoor in Rijkevorsel, en Anna Cornelia Vorselmans; verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck een weide in de “dorens”

Personen: Herman JOSEPHUS VAN BEECK Franciscus VAN BEECK Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Joannes Franciscus VORSELMANS Petronella Nijs Claes VAN DIJCK Hendrik Jan Jan VORSELMANS Anna CORNELIA VAN BEECK Anna Cornelia VORSELMANS Maria Catharina VAN BEECK

| 229-0007 |

Schepenregister 229, f° 26 r° 19.08.1779

zelfden verkochten aan Geerard Rombouts x Maria van Westerhoven een bosveld op het “cleijnbosch”

Personen: Hendrik Jan Jan VORSELMANS Herman JOSEPHUS VAN BEECK Maria Catharina VAN BEECK Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS Anna CORNELIA VAN BEECK Franciscus VAN BEECK Anna-Maria Geert VAN WESTERHOVEN

| 229-0008 |

Schepenregister 229, f° 29 r° 19.08.1779

zelfden verkochten aan Adriaen Vromans x Cornelia van Dijck land in de “steegde”

Personen: Herman JOSEPHUS VAN BEECK Anna CORNELIA VAN BEECK Franciscus VAN BEECK Cornelia Nijs Claes VAN DIJCK Hendrik Jan Jan VORSELMANS Maria Catharina VAN BEECK Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN

| 229-0009 |

Schepenregister 229, f° 32 r° 25.08.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 27.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om in Loenhout Dominicus Mutsaerts te vesten in een weide op het “heijken” en in de visserij de “meiren” in Vossingers

Personen: Dominicus MUTSAERTS Anselmus-Petrus MARCELLI Anna-Catharina VAN KELEGOM

| 229-0010 |

Schepenregister 229, f° 35 r° 25.08.1779

zelfde, in zelfde kwaliteit, laat Adrianus Simon Bevers vesten in een huis met aanhorigheden en meer andere erven

Personen: Anna-Catharina VAN KELEGOM Anselmus-Petrus MARCELLI

| 229-0011 |

Schepenregister 229, f° 40 r° 25.09.1779

zelfde, in zelfde kwaliteit, laat notaris Gerardus Deelen, Antwerpen, vesten in land de “afgebrande keet” in Terbeek over de “rijt”, in meer andere erven en in een lijfrente van 3 V rogge tot last van Jan Kenis, erfgenamen Jan Bevers modo Jan Matthijssen en Cornelis van Dijck

Personen: Anna-Catharina VAN KELEGOM Anselmus-Petrus MARCELLI

| 229-0012 |

Schepenregister 229, f° 50 r° 18.10.1779

Cornelis Lenaert Goris – Clement Cools x Elisabeth Weerts – Lenaert Fenix, Zundert – Adriaentjen Fenix, Zundert – Joannes Fenix als momboor van het minderjarig kind van +Huybrecht Fenix x Jeno Peeter Ooms, genaamd Peter – Lenaert Weerts, ook voor zijn broer Jan Weerts; verkochten aan Joannes Fenix, mede deel hebbende in dese, een stede met huis en erven in Sneppel, weide de “reijdt”, land de “lange bedden” en meer andere. Erven kwamen hen toe van hun grootvader +Matthijs Jan Goossens

Personen: Jan Huybrecht PHENIX Lenaert Peter Jan WEERTS Joanna Peter Wouter OOMS Elisabeth Peter Jan WEERTS Jan Peter Jan WEERTS Huybrecht Jacob Lenaert FENIX Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Adriana Huybrecht VENINCKX Peter Huybrecht VENIX Lenaert Huybrecht VENINCKX Clement Jan Merten COOLS

| 229-0013 |

Schepenregister 229, f° 55 v° 18.10.1779

certificatie voor Balthasar Aerde, Wuustwezel, terzake erven in Loenhout toekomende de erfgenamen Adriana van Tichelt en Anthoni van Tichelt

Personen: Balten Peter AERDEN Anthonis Peter Antonij VAN TICHELT

| 229-0014 |

Schepenregister 229, f° 56 v° 17.11.1779

Joannes Adrianus Vergouwen ontvangen van Adriaen Cornelis Gijsen x +Catharina de Bruijn, Brecht, de som van 1200 gld waarvoor hij een rente verlijdt op zijn huis met aanhorigheden de “drij swaentjens” aan de kerk in Loenhout, item op de “schoolacker”

| 229-0015 |

Schepenregister 229, f° 60 r° 19.11.1779

Jan Cornelis Vermeiren de oude, 66 jaar, verklaart op verzoek van Petrus Roubens als gemachtigd van de heer Walckiers de Gammarage dat de heg aan de “waeterlaet” in Terbeek over de “rijt” altijd toebehoord heeft aan het naastgelegen land

Personen: Jan Cornelis Joos VERMEIREN Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 229-0016 |

Schepenregister 229, f° 61 r° 19.11.1779

item doet Jan Cornelis Ooms, 49 jaar

| 229-0017 |

Schepenregister 229, f° 62 r° 18.11.1779

item doet Michiel Renier Ooms

Personen: Michiel Renier Matthijs OOMS

| 229-0018 |

Schepenregister 229, f° 63 r° 19.11.1779

item doet Cornelis Nijs van Dijck, 60 jaar

Personen: Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK

| 229-0019 |

Schepenregister 229, f° 64 r° 22.11.1779

item doet Cornelis Joseph Vermeiren, 52 jaar

Personen: Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN

| 229-0020 |

Schepenregister 229, f° 65 r° 21.11.1779

item doet Jan Rombout Vergouwen, 64 jaar

Personen: Jan Rombout VERGOUWEN

| 229-0021 |

Schepenregister 229, f° 66 r° 08.01.1780

item doet Gilis Kennis, steenbakker, 60 jaar

Personen: Dielis Laureijs KENNIS

| 229-0022 |

Schepenregister 229, f° 67 r° 08.01.1780

Petrus Roubens verklaart op verzoek van de heer Walckiers de Gammarage dat de “afgebrande keet” in Terbeek sinds meer dan 100 jaar in de familie van zijn vrouw is geweest, eerst aan Peeter van Elsacker, na diens dood aan zijn zoon Francois van Elsacker, dan aan Maria Anna en Elisabeth van Elsacker, vervolgens aan Catharina en Elisabeth Marcelli, later aan A.P. Marcelli, notaris, en tenslotte heeft na diens overlijden zijn weduwe Anna Catharina van Kelegom de goederen voor notaris Morren in Brussel verkocht aan de notaris Delen in Antwerpen

Personen: Elisabeth Marcel MARCELLI Anselmus-Petrus MARCELLI Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Maria-Anna Peter VAN ELSACKER Petrus DOMINICUS ROUBENS Elisabeth Peter VAN ELSACKER Anna-Catharina VAN KELEGOM Anna-Catharina Marcel MARCELLI Peter Michiel Jan VAN ELSACKER

| 229-0023 |

Schepenregister 229, f° 68 v° 31.01.1780

schepenen laten zich adviseren door de schepenbank Antwerpen in het geding tussen de notarissen Lemmens en Gerardi enerzijds en Franciscus van Elsacker anderzijds

Personen: Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER

| 229-0024 |

Schepenregister 229, f° 70 v° 07.03.1780

borgstelling voor Anna Maria Augustijns, °Loenhout, die gaat huwen met Alexander Hertoghs, Nispen

| 229-0025 |

Schepenregister 229, f° 71 r° 28.03.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Petrus Roubens dd 31.01.1773 waarbij Frederick Jacob Philipsen x Maria Cornelis Ooms transporteerden aan hun broer Wouter Cornelis Ooms hun gerecht deel in stede in de caterstraat. Conditie is mede dat koper zijn moeder bij hem zal laten inwonen en hij haar zal onderhouden

Personen: Maria Cornelis Wouter OOMS Wouter Cornelis Wouter OOMS Frederic Jacob Frederic PHILIPSEN

| 229-0026 |

Schepenregister 229, f° 73 v° 28.03.1780

certificatie voor Wouter Cornelis Ooms terzake eigendom van beemd in Sneppel, stede met huis en erven in Sneppel in de caterstraat, land en bos aldaar, land op de “ast”, land de” hoeckacker”

Personen: Wouter Cornelis Wouter OOMS

| 229-0027 |

Schepenregister 229, f° 75 v° 03.04.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om Joannes Jacobus Reijnaerts, Antwerpen, te goeden in een weide in de “vlast”

Personen: Anna-Catharina VAN KELEGOM Anselmus-Petrus MARCELLI

| 229-0028 |

Schepenregister 229, f° 79 r° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Bastiaen Jan de Backer x Tanneken Jan Wiricx aan Francisca van Hulle, priorin van sint margrietendael, op 23.11.1641 en waarvan op 10.11.1715 reeds 100 gld werd afgelost en de rest alsdan ten laste bleef van Lenaert Cornelis Goris, welke rest deze heeft afgelost op 05.11.1779

Personen: Tanneken Jan Cornelis WIERCKX Bastiaen Jan Cornelis DE BACKER

| 229-0029 |

Schepenregister 229, f° 80 r° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Cornelis Cornelis Arnouts x Jenneken Adriaen Theeus op 01.12.1710 aan Joan Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers en voldaan op 13.11.1779

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Madalonna Willem TAPPERS Jenneken Adriaen Bastiaen THEEUS

| 229-0030 |

Schepenregister 229, f° 81 r° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 28 pattacons verleden door Lenaert Jan Wiricx aan Michiel van Elsacker op 09.04.1672 en welke voldaan werd door Cornelis Lenaert Goris en Jan Lenaert Goris ten behoeve van Petrus van Elsacker, de erfgenamen pastoor Elsackers zijn oom en Magdalena Tappers zijn moeder in dato 02.11.1772

Personen: Madalonna Willem TAPPERS Peter Jan-Matthijs VAN ELSACKER Petrus Michiel VAN ELSACKER Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Lenaert Jan Cornelis WIERCKX

| 229-0031 |

Schepenregister 229, f° 82 v° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Cornelis Wouter Ooms x Jenneken van de Cloodt aan Franciscus Bruijnseels op 28.01.1752 en voldaan op 03.04.1780

Personen: Jenneken Geert Jacob VAN DER CLOOT

| 229-0032 |

Schepenregister 229, f° 84 r° 06.04.1780

Wouter Cornelis Ooms ontvangen van juffr Catharina Laurijssen, begijn in Hoogstraten, de som van 600 gld waarvoor hij een rente verlijdt op de “withaegen bemdt” in Sneppel, op stede met huis en erven in de caterstraat en op meer andere

Personen: Wouter Cornelis Wouter OOMS

| 229-0033 |

Schepenregister 229, f° 88 r° 15.04.1780

Jan Peeter van Dijck x Catharina van de Mierop ontvangen van Lenaert van Aerde, Brecht, de som van 400 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Neerven , op “goorkens acker” en op meer andere

Personen: Catharina Jan Adriaen VAN DE MIEROP Jan Peter Cornelis VAN DIJCK

| 229-0034 |

Schepenregister 229, f° 91 v° 03.05.1780

Christiaen Vorselmans en Guillelmus Vorselmans, Antwerpen, ontvangen van Engelina Strijckers, Antwerpen, de som van 300 gld waarvoor zij een rente van 15 gld verlijden op stede met huis en erven in Huffel bij de kerk en die hen ieder voor de helft toebehoort bij koop tegen Christina en Maria Barbara Valentijns, Anthonis van der Saecken, de weduwe Dominicus van der Saecken

Personen: Willem Matthijs Christiaen VORSELMANS Christine Staes Peter VALENTIJNS Christiaen Matthijs Christiaen VORSELMANS Barbel Staes Peter VALENTIJNS

| 229-0035 |

Schepenregister 229, f° 94 v° 09.05.1780

Peeter van Gastel – Simon van Gastel – Mattheus van Gastel – Anna van Gastel x Jan Jan Luijckx – Joanna van Gastel x Peeter Baeten, Brecht – Cornelia van Gastel x Jan Lambrecht Janssen – Mattijs Jan Goossens uit hoofde van zijn moeder +Margo Jacobs – Simon Jan Goossens – Jan Cornelis Vermeiren de oude; allen erfgenamen van +Digna Jan Goossens en +Anna Sebastiaen Bartholomeeusen, verkochten aan Philippus Raemdonck, koopman, Antwerpen, hooimade de “boijdonck” en aan comparanten toebehorende vanwege Anna Simons voor de helft en van Anna Sebastiaen Bartholomeeusen voor de andere helft

Personen: Peter Jan Cornelis VAN GASTEL Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Joanna-Maria Jan Cornelis VAN GASTEL Jan Jan LUYCKX Cornelia Jan Cornelis VAN GASTEL Peter Aert BAETEN Digna Jan Peter GOOSSENS Margo Cornelis Jacob JANS Jan Cornelis Joos VERMEIREN Simon Jan Peter GOOSSENS Anneken Simon SIMONS Simon Jan Cornelis VAN GASTEL Mattheus Jan Cornelis VAN GASTEL Jan Lambrecht JANSSENS

| 229-0036 |

Schepenregister 229, f° 97 v° 05.06.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte van het leenhof van Brecht waarbij Wouter Geerts, Rijkevorsel, verkocht aan Peeter Taeijmans x Marie Smits een stede met huis en erven in Brecht en beemd in Loenhout

| 229-0037 |

Schepenregister 229, f° 101 r° 17.06.1780

zelfde hernieuwt akte notaris Petrus Josephus Gabriel Steenecruijs te Antwerpen dd 09.06.1780 waarbij Peeter Taeijmans x Marie Smits, Schilde, verkochten aan Maria Magdalena Josepha van Colen x +Paulus Franciscus Josephus de Witte een rente van 175 gld jaarlijks op een stede etc en op een beemd in Loenhout. Peeter Taeijmans, Deurne, vader van vs comparanten, stelt zich borg

| 229-0038 |

Schepenregister 229, f° 106 r° 19.06.1780

Peeter van Gastel – Simon van Gastel – Matteus van Gastel – Anna van Gastel x Jan Jan Luijckx – Joanna Maria van Gastel x Peeter Baeten, Brecht – Cornelia van Gastel x Jan lambrecht Janssen – Mattijs Jan Goossens; verkochten aan Peeter Adriaen Bromans een hooimade in Popendonk op het “schoubosch”

Personen: Joanna-Maria Jan Cornelis VAN GASTEL Cornelia Jan Cornelis VAN GASTEL Peter Adriaen Peter BROOMANS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Mattheus Jan Cornelis VAN GASTEL Jan Jan LUYCKX Simon Jan Cornelis VAN GASTEL Peter Jan Cornelis VAN GASTEL Jan Lambrecht JANSSENS Peter Aert BAETEN

| 229-0039 |

Schepenregister 229, f° 109 r° 08.07.1780

Peeter Cornelis Verboven als momboor met Geert Jan van Dijck als toeziener van de minderjarige kinderen +Michiel van Staeijen – Adriaen Michiel van Staeijen – Adriana Matthijsen x +vs Michiel van Staeijen xx Gabriel Laureijs Arnouts; verkochten aan Jan Dionijs van Dijck ten behoeve van Cornelis Joos Vermeiren een weide in Sneppel bij “dorenacker” of “clootjens”

Personen: Jan Nijs Claes VAN DIJCK Adriaen Michiel VAN STAYEN Michiel Merck VAN STAYEN Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Adriana Adriaen MATTHIJSEN Gabriel Laureijs Cornelis ARNAUTS

| 229-0040 |

Schepenregister 229, f° 116 r° 22.07.1780

Helena Peeter Goetstouwers x Joannes Buijs – Thedoor Peeter Goetstouwers – Christiaen Jan Snepvangers gemachtigd van Catharina Peeter Goetstouwers, jonge dochter; allen Groot Zundert, verkochten aan Anthonis Theuns x Cornelia Gabriel van den Bleecke een stede met huis en erven en land bij het “wevers straetien”, land op “sneppel acker” en meer andere

| 229-0041 |

Schepenregister 229, f° 119bis v° 09.08.1780

Petronella Janssen x Peeter Janssen, Hoogstraten – Helena Janssen x Mertinus van der Mieren – Joanna Janssen x +Merten Mertens – Elisabeth Meesters x +Matteus Verschueren – Peeter Janssen als momboor met Lambrecht Michiel Claesen als toeziener van het minderjarig kind Peeter Michiel Claesen x +Maria Janssen; verkochten aan Laureijs Gilis Kennes x Anna Maria Schraven een huis met aanhorigheden op “huffel heijlaer” welk huis comparanten is toegekomen van hun ouders +Anthoni Janssen x +Elisabeth Schoepen

Personen: Elisabeth Antonij MEESTERS Marten Melsen MERTENS Laureijs Dielis KENNIS Helena Antonij JANSSEN Petronella Antonij Jan WOUTERS Peter Michiel Jan CLAESSEN Joanna Antonij JANSSEN Lambrecht Michiel Jan CLAESSEN Peter Peter JANSSENS Elisabeth Lenaert Huybrecht SCHOEPEN Matthijs Jan VERSCHUEREN Maria Antonij JANSSEN

| 229-0042 |

Schepenregister 229, f° 122 v° 14.08.1780

Cornelis Verheijen, Halsteren – Jacobus Verheijen, ook als momboor van Peeter Arnouts, het minderjarig kind van +Cornelia Verheijen, en als momboor van Joannes en Jacobus, minderjarige kinderen van +Jan Verheijen en waarvan Hendrick Laurijssen toeziener is – Catharina Arnouts x Jan Roelant Roelen – Catharina Verheijen x Anthoni Jasper Anthonissen – Maria Verheijen x Cornelis Schoupen; verkochten aan Peeter van Gastel x Maria Anna Arnouts land in klein Neerven, land in “sticht” welk land comparanten toegekomen is van hun ouders +Peeter Verheijen x +Margarita Goossens

Personen: Cornelis Cornelis Antonij SCHOEPEN Peter Jan Cornelis VAN GASTEL Jacob Jan Peter VERHEYEN Margriet Cornelis Cornelis GOOSSENS Jan Peter Jan VERHEYEN Cornelia Peter Jan VERHEYEN Cornelis Peter Jan VERRIJEN Hendrik Marten Hendrik LAURIJSSEN Anthonis Jasper ANTHONISSEN Anna-Maria Peter Jan VERHEYEN Catharina Peter Jan VERHEYEN Jan Jan Peter VERHEYEN Maria-Anna Peter Jan ARNAUTS Jacob Peter Jan VERHEYEN

| 229-0043 |

Schepenregister 229, f° 126 v° 14.08.1780

zelfden verkochten aan Joannes Hofkens, Brecht, een beemd in Blaakt achter het “cleijn bos”

Personen: Anthonis Jasper ANTHONISSEN Cornelis Peter Jan VERRIJEN Jan Jan Peter VERHEYEN Cornelis Cornelis Antonij SCHOEPEN Jacob Peter Jan VERHEYEN Jan Peter Jan VERHEYEN Hendrik Marten Hendrik LAURIJSSEN Catharina Peter Jan VERHEYEN Jacob Jan Peter VERHEYEN Anna-Maria Peter Jan VERHEYEN Cornelia Peter Jan VERHEYEN

| 229-0044 |

Schepenregister 229, f° 130 r° 14.08.1780

zelfden verkochten aan Peeter Jan van de Mierop x Catharina Goris land in Donk

Personen: Catharina Cornelis Gabriel GORIS Catharina Peter Jan VERHEYEN Cornelia Peter Jan VERHEYEN Cornelis Cornelis Antonij SCHOEPEN Jan Peter Jan VERHEYEN Jan Jan Peter VERHEYEN Jacob Peter Jan VERHEYEN Anthonis Jasper ANTHONISSEN Jacob Jan Peter VERHEYEN Cornelis Peter Jan VERRIJEN Hendrik Marten Hendrik LAURIJSSEN Anna-Maria Peter Jan VERHEYEN

| 229-0045 |

Schepenregister 229, f° 134 v° 14.08.1780

zelfden verkochten aan Cornelis Schoupen x Maria Verhijen ten behoeve van Mattijs Cornelis Ooms een stede met huis en erven in klein Neerven, weide in de “ossen schooten” en meer andere

Personen: Jacob Peter Jan VERHEYEN Jan Jan Peter VERHEYEN Hendrik Marten Hendrik LAURIJSSEN Cornelia Peter Jan VERHEYEN Jacob Jan Peter VERHEYEN Catharina Peter Jan VERHEYEN Anna-Maria Peter Jan VERHEYEN Matthijs Cornelis Matthijs OOMS Jan Peter Jan VERHEYEN Anthonis Jasper ANTHONISSEN Cornelis Cornelis Antonij SCHOEPEN Cornelis Peter Jan VERRIJEN

| 229-0046 |

Schepenregister 229, f° 138 v° 14.08.1780

Dionijs Nicolaes van Dijck x Petronella Mattijs Goossens verkochten aan hun zoon Joannes Dionijs van Dijck een stede met huis en erven de “keijser” aan de “warande”, land de “venusbergh” aan de kerk en meer andere

Personen: Perijn Matthijs Jan GOOSSENS Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Jan Nijs Claes VAN DIJCK

| 229-0047 |

Schepenregister 229, f° 143 r° 14.08.1780

Joannes Dionijs van Dijck verlijdt een rente van 40 gld aan zijn ouders Dionijs Nicolaes van Dijck x Petronella Mattijs Goossens op erven in Loenhout (cfr vorige akte)

Personen: Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Jan Nijs Claes VAN DIJCK Perijn Matthijs Jan GOOSSENS

| 229-0048 |

Schepenregister 229, f° 147 v° 14.08.1780

Joannes en Peeter van den Bleek, ook voor hun mede consorten en Peeter van Gastel, ook voor zijn mede consorten, ontvangen van Catharina Verheijen x Anthonis Jasper Anthonissen, van Maria Verheijen x Cornelis Schoupen, van Jacobus Verheijen, ook als momboor van de minderjarige kinderen +Cornelia en +Joannes Verheijen, van Catharina Arnouts x Roelant Jan Roelen en van Cornelis Verheijen, Halsteren, de kapitale penningen van een rente van 200 gld met het verloop van dien, welke rente Aert Cornelis Goossens en Anna Cornelis Goossens verleden ten behoeve van de erfgenamen Anneken Jan Gabriels

| 229-0049 |

Schepenregister 229, f° 149 r° 05.09.1780

Cornelis Schoupen x Maria Peeter Verheijen schenken aan Mattijs Cornelis Ooms land in klein Neerven alsmede een som van 45 gld, en dit omdat vs Mattijs Ooms van hun de koop heeft overgenomen van een stede in klein Neerven, welke koop zij gedaan hadden tegen hun mede consorten

Personen: Cornelis Cornelis Antonij SCHOEPEN Matthijs Cornelis Matthijs OOMS Anna-Maria Peter Jan VERHEYEN

| 229-0050 |

Schepenregister 229, f° 151 r° 11.09.1780

Jan Peeter van Dijck verkocht aan Petrus Roubens, secretaris, ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage, een bosveld op het “hoogbosch”

Personen: Jan Peter Cornelis VAN DIJCK Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 229-0051 |

Schepenregister 229, f° 161 r° 27.09.1780

Catharina Bertel Peeters, Kamerijk, Frankrijk, momenteel in Loenhout zijnde, verkocht aan haar broer Lenaert Bertel Peeters het “buijckxsche veldt” in Neerven

Personen: Lenaert Bertel Jan PEETERS

| 229-0052 |

Schepenregister 229, f° 163 r° 27.09.1780

Lenaert Bertel Peeters ontvangen van zijn zuster Catharina Bertel Peeters, Kamerijk, Frankrijk, de som van 1000 gld waarvoor hij een rente verlijdt op zijn beemd in Neerven (cfr vorige akte). Indien zij zou komen te overlijden komt de rente toe voor de helft aan vs Lenaert Bertel Peeters zelf en de andere helft aan de erfgenamen van +Jan Bertel Peeters, de andere broer

Personen: Jan Bertel Jan PEETERS Lenaert Bertel Jan PEETERS

| 229-0053 |

Schepenregister 229, f° 166 r° 03.10.1780

Laqmbrecht Noteleers x +Adriana Coenrardus Janssen transporteert aan Lambrecht Vergouwen x Elisabeth Huijbrecht Lenaerts een huis met aanhorigheden en de helft van de hof bij “stuijvens sande”

Personen: Lambrecht Jan Hendrik VERGOUWEN Elisabeth Huybrecht Lenaert HUYBRECHTS Lambrecht Claes NOTELAERS

| 229-0054 |

Schepenregister 229, f° 168 v° 12.10.1780

certificatie voor Waltherus van Hees, °Loenhout, in dienst van de cavalarie, terzake bezit van huis en erven aan de kerk en akker in “sticht”. Bezit deze samen met zijn oom en neef uit hoofde van zijn moeder +Maria Dionijs Janssen en zijn oom +Mattijs Dionijs Janssen, beiden onlangs overleden in Loenhout

Personen: Matthias Nijs Jan VAN DIJCK Maria-Barberina Nijs JANSSEN

| 229-0055 |

Schepenregister 229, f° 169 v° 24.10.1780

Elisabeth Jan Stoopen x Adriaen Willem Quirijnen – Cornelis Boons x Maria Stoopen als momboor van hun kinderen met consent schepenen Wuustwezel – Hendrik Laurijs Bartholomeeusen als momboor en Adriaen Cools als toeziener van de twee minderjarige kinderen +Geertruijt Jan Stoopen; erfgenamen van +Jan Stoopen x +Anna Hofkens, verkochten aan Jan Jan Meeusen stede met huis en erven in Sneppel in de ambachtstraat en meer andere. De koop werd gecalengierd door Hendrik Laureijs Bartholomeeusen en vervolgens werden de erven getransporteerd aan Joanna Catharina Jan Stoopen x Cornelis Jan Mertens

Personen: Jan Adriaen STOOPEN Maria Jan STOOPEN Cornelis Hendrik BOONS Joanna-Catharina Jan STOOPEN Adriaen Jan Merten COOLS Elisabeth Jan STOOPEN Adriaen Willem Quirijn WILLEMS Jan Jan MEEUSEN Geertruijt Jan STOOPEN Anna Andries HOFKENS

| 229-0056 |

Schepenregister 229, f° 175 v° 24.10.1780

Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen ontvangen van Joannes van de Kieboom, Rijkevorsel, de som van 850 gld waarvoor zij een rente verlijden van 34 gld op stede met huis en erven in de ambachtstraat en meer andere (cfr vorige akte)

Personen: Joanna-Catharina Jan STOOPEN

| 229-0057 |

Schepenregister 229, f° 181 r° 24.10.1780

Cornelis Boons x +Maria Jan Stoopen als momboor van hun kinderen – Hendrik Laurijs Bartholomeeusen als momboor en Adriaen Cools als toeziener van de twee minderjarige kinderen +Geertruijt Jan Stoopen – Joanna Catharina Jan Stoopen x Cornelis Jan Mertens; verkochten aan Frans van de Cloot, gecalengierd door Elisabetgh Jan Stoopen x Adriaen Quirijn Willemsen en door vs Frans van de Cloot afgestaan, land en heide aan de caterstraat

Personen: Frans Geert Jacob VAN DER CLOOT Adriaen Jan Merten COOLS Geertruijt Jan STOOPEN Maria Jan STOOPEN Joanna-Catharina Jan STOOPEN Adriaen Willem Quirijn WILLEMS Cornelis Hendrik BOONS

| 229-0058 |

Schepenregister 229, f° 184 v° 28.10.1780

Balduinus Arnouts ontvangen van Hendrik Laurijs Bartholomeeusen als momboor van de kinderen +Geertruijt Jan Stoopen de som van 400 gld waarvoor hij een rente verlijdt op stede met huis en erven aan “stuijvens sande” en op meer andere

Personen: Geertruijt Jan STOOPEN

| 229-0059 |

Schepenregister 229, f° 184 v° 28.10.1780, in marge

01.12.1783 rente gecasseerd

| 229-0060 |

Schepenregister 229, f° 188 r° 04.11.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Petrus Roubens dd 27.10.1772 waarbij Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck verkochten aan Peeter van Divort en Lenaert Hofkens, beiden Brecht, beemd de “lange ritten”

Personen: Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Petronella Nijs Claes VAN DIJCK

| 229-0061 |

Schepenregister 229, f° 192 r° 04.11.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 700 gld verleden door Hendrik Cleir x Digna Nijs van Tijchelt ten behoeve van Jacobus Anthoni de Witte op 14.05.1682 en afgekweten door Jacobus Verheijen voor de erfgenamen +Peeter Jan Verheijen

Personen: Hendrik Antonij CLEIR Dingne Nijs Jan VAN TYCHELT Jacob Peter Jan VERHEYEN

| 229-0062 |

Schepenregister 229, f° 193 v° 13.11.1780

Jan Jan Meeusen ontvangen van Jacobus Verheijen als momboor van de kinderen +Jan Verheijen, genaamd Joannes en Jacobus, de som van 225 gld waarvoor hij een rente verlijdt van 11 gld 5 st op erven ;in “sticht”

Personen: Jan Peter Jan VERHEYEN Jan Jan Peter VERHEYEN Jacob Peter Jan VERHEYEN Jacob Jan Peter VERHEYEN Jan Jan MEEUSEN

| 229-0063 |

Schepenregister 229, f° 197 r° 04.12.1780

Jan Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen, Loenhout, dd 09.11.1780 waarbij Christianus Jan Snepvangers x Maria Jan Rombouts, Zundert, verkocht aan Cornelis Anthonissen, Zundert, een beemd op de “laeren”

| 229-0064 |

Schepenregister 229, f° 201 r° 02.12.1780

Jan Huijbrecht Fenix verkocht aan Laurijs Bartholomeeusen “hoenderstraets acker” in Sneppel

Personen: Laureys Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Jan Huybrecht PHENIX

| 229-0065 |

Schepenregister 229, f° 204 r° 02.03.1781

Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans ontvangen van Joanna Augustijns xx +Peeter Jacob Rombouts de som van 500 gld waarvoor zij een rente verlijden van 25 gld op stede met huis en erven bij de kerk of “solheuvel”, op land de “trappen” op molenakker en op meer andere

Personen: Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Peter-August DE MEESTER Joanna Dierck Willem AUGUSTIJNS

| 229-0066 |

Schepenregister 229, f° 204 r° 02.03.1781, in marge

16.11.1791 rente gecasseerd

| 229-0067 |