Schepenregisters deel 223 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 223

Schepenregister 223, 3.12.1753

Jan de Haen x + Maria Cornelis Raets ter eenre, Jan Raets, voogd en Cornelis de Haen, toeziener der wezen van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord over het sterfhuis van vs Maria Cornelis Raets.

Personen: Cornelis Antonij Huybrecht SCHOEPEN Jan Cornelis Wouter RAETS Maria Cornelis Wouter RAETS Jan Cornelis Adriaen DE HAEN

| 223-0001 |

Schepenregister 223, 18.12.1753

Vernieuwing. Op 10.11.1753 compareerden voor Hermanus Josephus van Parijs en Norbertus Louis de Wael, schepenen te Antwerpen: Joannes Baptista Coeck, schepen te Antwerpen en als stadhouder van Joannes Franciscus Vinck, Heer van Wuustwezel. Zij verklaren dat Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts uit kracht van een voluntaire condemnatie van Jacomijn Guilliams x Adriaen Vermeiren met Peeter Doms op 15.4.1723 gepasseerd voor de schepenen van Loenhout doen verkopen op de vrijdagmarkt te Antwerpen een hoeve met landen, bossen en beemden 37 L, O Jan Aertsen en de erven Jan Frans van Elsacker, Z de erven Mathijs Jan Goossens en Adriaen Ooms, O "de hoenderstraat" en N Peeter Cornelis Arnouts, verkocht aan Franciscus Bernardus van Elsacker voor 1.300 gld.

Personen: Petrus Michiel VAN ELSACKER Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS

| 223-0002 |

Schepenregister 223, 31.12.1753

Anthonis van den Heuvel verkocht voor 270 gld aan Wouter van den Heuvel, Jan van den Heuvel en Cornelia van den Heuvel zijn deel in de erfgoederen van zijn ouders Gerard van den Heuvel x + Anna Rombouts.

Personen: Anneken Wouter Jan ROMBOUTS

| 223-0003 |

Schepenregister 223, 2.1.1754

Jan Kenis x Maria Lambrechts, Barbara Kenis x Peeter van Elsacker, Huybrecht Kenis, Jacomijn Kenis x Jan Gerard Smits, Margareta (Kenis) x Peeter van Tichel, zuster s en broers en hun moeder Helena Geijsen zijn 200 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel verbonden aan een 'hooymade' "het molenbosch" 1/2 B op het Oosteneind, O Reijnier Ooms, Z de beek, W seretaris Hermans en N juffrouw Marcelli, en nog enkele percelen.

Personen: Margo Peter KENIS Peter Geert Jan VAN ELSACKER Jacomijn Peter KENIS Barbara Peter KENIS Huybrecht Peter KENIS Jan Peter KENIS Jan-Geert Hendrik SMITS Helena Lenaert GIJSEN Peter Aert VAN TICHELEN Marie Jan LAMBRECHTS

| 223-0004 |

Schepenregister 223, 2.1.1754

Jan van den Heuvel, Wouter van den Heuvel, Cornelia van den Heuvel x Cornelis Godderi, Jan van den Heuvel last hebben van Anthonis Jan van den Heuvel erfgenamen van + Gerard van den Heuvel x + Anna Rombouts hebben de nagelaten goederen verdeeld.

Personen: Cornelis Jan Jacob GODDERI Anneken Wouter Jan ROMBOUTS

| 223-0005 |

Schepenregister 223, 2.1.1754, vervolg 1

Jan van den Heuvel is bevallen: "den bremacker 1 G, O en W het weeskind Wouter Rombouts, Z de juffrouwen Marcelli en N "den ackerwegh" en nog enkele percelen op "molenacker" en op "sneppelacker".

| 223-0006 |

Schepenregister 223, 2.1.1754, vervolg 2

Cornelia van den Heuvel is bevallen: "den strompeyck" (stronckeyck) 1 G, O Peeter Rombouts, Z "den loop", W het weeskind Wouter Rombouts en N "den ackerwegh", en nog enkele percelen aldaar.

| 223-0007 |

Schepenregister 223, 2.1.1754, vervolg 3

Wouter van den Heuvel is bevallen: "de vlaest" 1 G op "het huffel heycken" en nog verschillende percelen.

| 223-0008 |

Schepenregister 223, 2.1.1754, vervolg 4

Anthonis van den Heuvel werd uitgekocht voor 270 gld.

| 223-0009 |

Schepenregister 223, 2.1.1754

Jan Nys van Dijck x Cornelia Huijghen zijn een rente van 100 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel verbonden aan een weide 2 G, O Jan Matheus van Elsacker, Z Jan Louis Arnouts, W de straat en N de juffrouwen Marcelli.

Personen: Jan Nijs Jan VAN DIJCK

| 223-0010 |

Schepenregister 223, 19.1.1754

Jan Peeter Jacobs, Gabriel Peeter Jacobs, Jacomina Jacobs x Franciscus van Berghen, Joanna Peeter Jacobs x Adriaen Arnouts, Peeter Vergouwen, voogd en vader der minderjarige kinderen van wijlen Catharina Peeter Jacobs, Maria Peeter Jacobs x Jacobus Steijnen verkochten voor 180 gld aan Cornelis Goris x Catharina Verschueren een stede 1/2 B te Popendonk, O de koper Z Jacobus Francken, W en N de straat, "de hooghe weyde" 1 1/2 L, een weide "den cruysheuvel" 1 L en nog enkele percelen.

Personen: Marie Peter Jan JACOBS Catharina Peter Jan JACOBS Peter Adriaen Antonij VERGOUWEN Gabriel Peter Jan JACOBS Jacoba Peter Jan JACOBS Jan Peter Jan JACOBS Jacob STEIJNEN Adriaen Cornelis Cornelis ARNAUTS Cornelis Jan JORISSEN Frans VAN BERGHEN Joanna Peter Jan JACOBS

| 223-0011 |

Schepenregister 223, 18.2.1754

Mathijs Michiel Goossens verklaart onder eed en op verzoek van Huybrecht Fenix, momber van het minderjarig kind van wijlen Christiaen Mathijs Goossens x + Maria Cornelis Rombouts dat in 1747 na de dood van wijlen Adriaen Michiel Goossens x + Cornelia van de Mierop hij comparant 'gehaelt' heeft na de koopdag van derzelve op verzoek van Jan van de Mierop, toeziener der wezen van vs + Adriaen Michiel Goossens x + Cornelia van de Mierop gevraagd naar de borgemeestersboek van wijlen Mathijs Goossens de oude, grootvader van de vs wees van vs Christiaen Mathijs Goossens x Maria Cornelia Rombouts. Hij heeft vs boek thuis gehad op 15.1.1754. Michiel Adriaen Goossens, zoon van vs Adriaen Michiel Goossens heeft het boek meegenomen.

Personen: Michiel Adriaen Michiel GOOSSENS Jan Adriaen Jan VAN DE MIEROP Cornelie Adriaen Jan VAN DE MIEROP Christiaen Matthijs Jan GOOSSENS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Huybrecht Jacob Lenaert FENIX Adriaen Michiel Jan GOOSSENS Matthijs Michiel Jan GOOSSENS

| 223-0012 |

Schepenregister 223, 23.2.1754

Anthonij Arnouts x + Cornelia Jan Rombouts ter eenre, Cornelis Rombouts, voogd en Jan Baptist Jan Arnouts, toeziener der 2 minderjarige wezen van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Cornelis Jan Jan ROMBOUTS Anthonis Jan Cornelis ARNAUTS Cornelia Jan Jan ROMBOUTS

| 223-0013 |

Schepenregister 223, 20.3.1754

Adriaen Hendrick de Crom verkocht voor 410 gld aan Jan Sijmon Sijmons een huis 1 G op Neerven, O de straat, Z "het boschstraetien", W Cornelis Rombouts en N de juffrouwen Marcelli.

Personen: Adriaen Hendrik Cornelis DE CROM

| 223-0014 |

Schepenregister 223, 1.4.1754

Er is een geschil ontstaan tussen Huybrecht Fenix, momber van het weeskind van + Christiaen Mathijs Goossens x + Maria Cornelis Rombouts ter eenre en Michiel Adriaen Goossen, Philip Philipsen x Adriana Adriaen Goossens, Mathijs Michiel Goossens, momber en Jan van de Mierop, toeziener de minderjarige wezen van wijlen Adriaen Michiel Goossens, momber van het vs weeskind ter andere zijde sluiten een akkoord. (ten gevolge van de laatste oorlog zijn 'de pampieren int ongereet geraeckt').

Personen: Jan Adriaen Jan VAN DE MIEROP Filip Filip Jacob PHILIPSEN Christiaen Matthijs Jan GOOSSENS Adriaen Michiel Jan GOOSSENS Huybrecht Jacob Lenaert FENIX Matthijs Michiel Jan GOOSSENS Adriana Adriaen Michiel GOOSSENS Michiel Adriaen Michiel GOOSSENS

| 223-0015 |

Schepenregister 223, 6.4.1754

Jan van Aert, gewezen kerkmeester van 1750 is 132 gld schuldig gebleven van het 'sloth' der rekening, hij verbond daaraan al zijn 'haeff en meubele' goederen.

| 223-0016 |

Schepenregister 223, 25.4.1754

Jan van Aert is 9 gld schuldig aan Jan van den Heuvel, kerkmeester van 1754 volgens 'des kerckmeesters manualen boeck' en 9 gld aan Lambrecht Janssen, kerkmeester van 1753 en nog 9 gld aan Cornelis van Meir, kerkmeester van 1754 en nog 55 gld aan Adriana Cornelis van Aert voor 'bodeloon', nog 55 gld aan Dymphna van Tichel x + Peeter Jan Huyben en haar weeskind en 'finaelijck' al wat het vs weeskind zou toekomen van wijlen haar oom Jan Jan Huyben, de schulden verbonden aan al zijn 'haeff en meubele' goederen mitsgaders zijn graan te velde.

Personen: Catharina Peter Jan HUYBEN Lambrecht Jan Cornelis ANTHONISSEN Digna Aert Peter VAN TYCHELT Cornelis Adriaen VAN MEIR Jan Jan Cornelis HUYBEN Peter Jan Cornelis HUYBEN

| 223-0017 |

Schepenregister 223, 18.5.1754

Joanna van Antwerpen x Jan Cornelis Ooms ter eenre, Joannes van Ditfort, voogd en Roelen van Antwerpen, toeziener der 6 minderjarige wezen van + Jan van Ditfort x vs Joanna van Antwerpen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Roeland Goris Cornelis VAN ANTWERPEN Joanna Goris Cornelis VAN ANTWERPEN Jan Jan Antonij DIETFORD

| 223-0018 |

Schepenregister 223, 27.7.1754

Cornelis Peeter Francken, voogd, en .... (niet ingevuld), toeziener der wezen van wijlen .... ter eenre en Fransus Vissers x + ...., nu getrouwd met Maria Cornelia Schoepen ter andere zijde.

Personen: Maria Cornelis SCHOEPEN

| 223-0019 |

Schepenregister 223, 27.7.1754, vervolg

In de marge: deze is niet gepasseerd.

| 223-0020 |

Schepenregister 223, 27.7.1754

Lenaert Cornelis Koecken ook als voogd van Andries Cornelis Koecken, zijn minderjarig broer en Jan Gerard van Dijck, toeziener ter eenre, Cornelis Koecken x + Anna Maria Faes, moeder van 1ste comparant, nu getrouwd met Maria Adriaenssen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Lenaert Cornelis Joris KOEKEN Jan Geert Jan VAN DIJCK Cornelis Joris Jan KOEKEN Anna Lenaert Jan VAES Andries Cornelis Joris KOEKEN

| 223-0021 |

Schepenregister 223, 27.7.1754

Maria Anna Adriaenssen x + Jacobus van der Schoepen nu getrouwd met Cornelis Koecken ter eenre, Huybrecht van der Schoepen, voogd en Goos Adriaenssen, toeziener der minderjarige wezen van 1ste comparante ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Huybrecht Jacob Lenaert SCHOEPEN Cornelis Joris Jan KOEKEN Jacob Jacob Lenaert SCHOEPEN Joos Jan Joos ADRIAENSEN

| 223-0022 |

Schepenregister 223, 24.8.1754

Gerard Jan van Dijck, Joris Cornelis Broomans en Cornelis Jan van Dijck, erfgenamen van hun ouders en hun oom verkochten openbaar voor 165 gld op 22.7.1754 aan Erasmus Kerstens in naam van Lambrecht Cornelis Broomans x Elisabeth Mathijssen een stede met huis 1 L op Terbeek, O de straat, Z en N de erven Lambrecht Vergouwen en Peeter Verboven, W vs Peeter Verboven, "den lentenhoff" 1 G, O en W Adriaen Verboven, Z de Heer Schoonjans en N de erven Lambrecht Vergouwen, en nog enkele percelen land.

Personen: Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Joris Cornelis Lambrecht BROOMANS Elisabeth Aert MATTHIJSSEN Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Erasmus Antonij KERSTENS

| 223-0023 |

Schepenregister 223, 28.8.1754

Adriana Jacobus Meyvisch x + Adriaen Antonij Peeters ter eenre, Wouter Anthonij Peeters, voogd en Adriaen van Tichelt, toeziener der 4 minderjarige wezen van 1ste comparante ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Adriaentien Jacob MEYVIS Adriaen Antonij Jan PETERS Wouter Antonij Jan PETERS

| 223-0024 |

Schepenregister 223, 7.9.1754

Adriaen Wouter Vergouwen, voogd en Jan van Aert, toeziener der minderjarige wezen van Jacomina Peeter Ooms x + Aert Jan Quirijnen ter eenre, de vs Jacomina Peeter Ooms x + Aert Jan Quirijnen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Adriaen Wouter Antonij VERGOUWEN

| 223-0025 |

Schepenregister 223, 4.10.1754

Maria Peeter Goossens x + Reijnier Mathijs Ooms, Jan Reijnier Ooms, voogd en Mathijs Michiel Goossens, toeziener van het enig weeskind van 1ste comparante, Jan Reijnier Ooms voor zichzelf en voor zijn broer Mathijs Ooms, Michiel Reijnier Ooms, Catharina Reijnier Ooms, bejaarde dochter, Anthonij Reijnier Ooms en Adriaen Reijnier Ooms, Abraham Reijnier Ooms, kinderen van vs + Reinier Mathijs Ooms transporteerden aan Cornelis Reijnier Ooms, zoon van vs Maria Peeter Goossens voor 76 gld alle "haeff en meubele' goederen van zijn vader, hij zal zijn moeder voorzien van eten, drinken, kleren enz.

Personen: Renier Matthijs Jan OOMS Matthijs Renier Matthijs OOMS Michiel Renier Matthijs OOMS Matthijs Michiel Jan GOOSSENS Jan Renier Matthijs OOMS Marie Peter Jan GOOSSENS

| 223-0026 |

Schepenregister 223, 9.11.1754

Franciscus Bernardus van Elsacker en E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, om ter executie te laten stellen en het effect van het vonnis van 29.7.1754 betreffende de erfgenamen van wijlen Joannes Matheus van Elsacker 'ten achterdeele', Elisabeth van Elsacker x + de Heer van Landeghem en Jacobus Constantin van den Ackerveken, koster, hebben zich borg gesteld met de helft van de brouwerij en de erve "het schaliënhuis" gelegen op de dorpsplaats, O de pastorij, Z Joanna Catharina Marcelli, W de straat en N hun andere erve. De schepenen schatten de waarde op 1.900 gld.

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN Elisabeth-Clara Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER Guilielmus VAN ELSACKER Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Carolus FRANCISCUS HUNEUS DE LANDEGHEM Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 223-0027 |

Schepenregister 223, 9.11.1754

Cassatie. Op 12.10.1754 compareerden voor notaris Pierre François Hermans, Antwerpen, Isabella Anna Maria de Witte x Josephus Henricus de Bosschaert Zij ontvingen van de weduwe van de Heer van Landeghem, ontvangeresse der parochie de terugbetaling van een rente van 2.200 gld verleden op 22.7.1747 ten laste van het dorp.

Personen: Elisabeth-Clara Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER Carolus FRANCISCUS HUNEUS DE LANDEGHEM

| 223-0028 |

Schepenregister 223, 22.11.1754

Jan Cornelis Ooms, Mathijs Cornelis Ooms, Catharina Cornelis Ooms x Anthonij Peeter Doms, Adriaen van Aert als vader van Anna van Aert dochter van Joanna Cornelis Ooms transporteerden aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts een rente van 150 gld bezet op een stuk zaailand 1 B, O de weg, Z de erven Cornelis Arnouts, W de erven Marcus Kenis en N de erven Elisabeth van Elsacker, een partij land 3 L, O Jan van Lantschot, Z de erven Elisabeth van Elsacker, W Cornelis Goossens en N Hendrick Brocatus, "den ravelstijn" op Neerven, O de erven Goris Sijmon Rombouts, Z de heide, W Stoppelhei en N de erven Cornelis Raets, en nog enkele beemden.

Personen: Petrus Michiel VAN ELSACKER Anthonis Peter Jan DOMS Matthijs Cornelis Jan OOMS Joanna Cornelis Jan OOMS

| 223-0029 |

Schepenregister 223, 30.12.1754

Vernieuwing. Op 21.10.1754 compareerden voor notaris Anthonis Essers, Brussel, residerende te Loenhout: Peeter Kenis x Helena Geijsen, zij hebben ten profijte van het klooster St. Clara, Hoogstraten, een rente van 500 gld genomen verbonden aan een hoeve 1 G op het Oosteneind, O "de perstraete", Z en W zichzelf en N de grote straat, een stuk land 1 B aldaar de comparanten competerende bij versterf van Guilliam Kenis ingevolge testament voor notaris Thomas Gerardi, Hoogstraten, in 1739.

Personen: Guilliam Jacob Jacob KENIS Helena Lenaert GIJSEN Peter Jan Jacob KENIS

| 223-0030 |

Schepenregister 223, 24.1.1755

Arnoldus van Staeijen x Maria Anna Hubertus ... verkochten voor 140 gld aan Jacobus Cornelis Claessen x Maria Geurinckx een huis op "de warande" bij de St. Quirinuskapel, O "het perenstraetien", Z de straat, W Joris van Elsacker en N Jan Godderi.

Personen: Maria Joanna Caroli HUBERTUS Jacobus Cornelis Cornelis CLAESSEN Aert Aert Lambrecht VAN STAYEN Maria SUERINCKX

| 223-0031 |

Schepenregister 223, Zonder datum.

Adrianus Peeter Verboven enige erfgenaam van zijn ouders volgens akte van repudiatie van zijn zuster Catharina Verboven dd 10.2.1755 voor notaris Joannes Baptista Gerardi. Waarschijnlijk niet gepasseerd.

Personen: Adriaen Peter Adriaen VERBOVEN Cathrien Peter Adriaen VERBOVEN

| 223-0032 |

Schepenregister 223, 19.7.1755

Vernieuwing. Op 8.3.1755 compareerden voor notaris Guilielmus de Witte, Antwerpen, Philippus Ludovicus Jacobus Blommaerts, Antwerpen, hij verkocht aan Egidius van Breda een rente van 400 gld die Joannes Heestermans x Cornelia Moons op 2.12.1716 had verleden te Loenhout t.b.v. Joannes Kolck x Barbara van Bouchoudt bezet op een schoon stenen huis 1 G aan de Huffel, O en Z de straat, W en N Jan Frans van Elsacker erven, een schaarbos op de Vorssingers "den Theijs" 4 G, O de erven Cornelis Jan Wouters, Z en W de straat en N Jan Reijns.

Personen: Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Cornelie Hendrik Aert MOONS

| 223-0033 |

Schepenregister 223, 27.9.1755

Erasmus Kerstens verklaarde 'van bloetsweghen te vernaerderen en te calengieren' een beemd die Jacob Snollaert verkocht aan Adriaen Poppelaers en Jan Vrouman.

Personen: Adriaen Lambrecht Rombout POPPELAERS Erasmus Antonij KERSTENS

| 223-0034 |

Schepenregister 223, 12.10.1755

Cornelis Laurijs Arnouts ontving de terugbetaling van een rente van 300 gld die hij had ten laste van het dorp.

Personen: Cornelis Laureijs Cornelis ARNAUTS

| 223-0035 |

Schepenregister 223, 20.11.1755

Vernieuwing. Op 9.11.1755 compareerden voor Michiel Goetstouwers en Bartel van Staeyen, schepenen van Wuustwezel: Adriaen Peeter Verboven, Loenhout, hij ontving van de provisors van de Heilige Geesttafel 50 gld bezet op een stuk land "het half bunder" 3 L, O "den Geer", Z Jan Vermeiren, W Bertel Jan Peeters en N Lambrecht Broomans, en nog enkele percelen.

Personen: Adriaen Peter Adriaen VERBOVEN

| 223-0036 |

Schepenregister 223, 2.12.1755

Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout x Maria Catharina de Ridder om te voldoen aan de aanbesteding van alle zetboeken op 1.12.1755 door Elisabeth Clara van Elsacker x + de Heer van Landeghem verbinden zij daaraan een stede 7 B verkregen bij koop van Jan Verschueren voor 4.982 gld op 7.3.1721 gelegen te Wommelgem (Omlegom). De akte werd doorgehaald.

Personen: Carolus FRANCISCUS HUNEUS DE LANDEGHEM Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT Elisabeth-Clara Michiel-Marten Peter VAN ELSACKER

| 223-0037 |

Schepenregister 223, 6.12.1755

Herhaling van de vorige akte van 2.12.1755 die werd doorgehaald.

| 223-0038 |

Schepenregister 223, 5.1.1756

Vernieuwing. Op 3.1.1756 compareerden voor notaris Thomas Victor Gerardi, Brussel en residerende te Hoogstraten, Anthonetta Vergouwen x + Jacobus de Bie verkocht voor 130 gld aan Adrianus Petrus Maesmans, Antwerpen, in naam van juffrouw Strijpen, wonende te Antwerpen in brouwerij "den anker" een huis in de "peirstraet", O Jan Bevers, Z Jan Hooijdonckx en zijn vrouw, W de erven Peeter Kenis en N de kinderen van Matheus van Elsacker. De comparanten competerende bij koop van Maria en Jan Coninckx.

Personen: Jacob Peter Claes DE BIE Antonetta Jan Goris VERGOUWEN

| 223-0039 |