Schepenregisters deel 190 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 190

Schepenregister 190, f° 1 r° 03.07.1710

Huijbrecht Bode, schoolmeester, en juffr Anna Catharina Bode, begijn in Hoogstraten, ook voor Joan Franchois, Emerens, Marie en Margo Bode, hun minderjarige broer en zusters, keuren het akkoord goed dat hun broer Arnoldus Bode x +Elisabeth Cornelis Tollenaer, Margarita Sonck x +Cornelis Lodewijck Tollenaer, ook voor Hendrick Lodewijck Tollenaer en Andries Cornelis Tollenaer alsmede Bernardus van Steen x Anna de Wolf, weduwe van Lodewijck Cornelis Tollenaer in naam van de twee minderjarige kinderen, aangegaan hebben voor notaris Jacob Dens in Roosendaal op 13.10.1709 terzake de successie van Margarita Bode, dochter van +Elisabeth Cornelis Tollenaer

Personen: Arnoldus Jan Huybrecht BODE Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Bernardus VAN STEEN Margareta BODE Margo Jan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Mariken Jan Huybrecht BODE Elisabeth Cornelis TOLLENAER Cornelis Lodewijk TOLLENAER Andries Cornelis TOLLENAER Hubert Jan Huybrecht BODE Anna DE WOLF

| 190-0001 |

Schepenregister 190, f° 1 v° 13.07.1710

passeerbrief voor Laureijs Jan van Ostaeijen, knecht en voerder van de vrouw van Loenhout

Personen: Laureijs Jan Adriaen VAN OSTAYEN

| 190-0002 |

Schepenregister 190, f° 2 r° 16.07.1710

certificatie voor Dionijs Buerste, wnde en gewoond hebbende in Loenhout en Brecht

Personen: Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE

| 190-0003 |

Schepenregister 190, f° 2 v° 15.07.1710

passeerbrief voor Cornelis Hendrickx

| 190-0004 |

Schepenregister 190, f° 3 r° 16.07.1710

Geert Bevers, Zundert, verkocht aan Joan Mattheus van Elsacker erven op de "heijbaert" en land in "buesskens acker" ook aldaar

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 190-0005 |

Schepenregister 190, f° 3 v° 09.07.1710

mr Hubert Bode verkocht aan Joan Mattheus van Elsacker erven in "buesskens acker" op de "heijbaert" en weide ook aldaar

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Hubert Jan Huybrecht BODE

| 190-0006 |

Schepenregister 190, f° 4 r° 22.07.1710

Geert Bevers gekweten door de secretaris van Elsacker

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 190-0007 |

Schepenregister 190, f° 4 r° 20.09.1710

mevr Bernardine Louise Herij x +Johan Louis van Siegen machtigt haar neef heer Petrus Herrij om in Ekeren voor de stadhouder en mannen van leen van het leenhof van de graaf van Hoogstraten de heerlijkheid van Loenhout te verheffen

Personen: Bernardine LOUISE HERRIJ Jacques Jean Louis VAN SIEGEN

| 190-0008 |

Schepenregister 190, f° 4 v° 20.09.1710

Niclaes Gijsen verkocht aan Cornelis Cornelis Aernouts land en beemd het "hooghvelleken" in de beirenstraat en meer andere erven

Personen: Claes Cornelis GIJSEN Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS

| 190-0009 |

Schepenregister 190, f° 5 r° 20.09.1710

Niclaes Gijsen gekweten door Cornelis Cornelis Aernouts

Personen: Claes Cornelis GIJSEN Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS

| 190-0010 |

Schepenregister 190, f° 5 r° 06.10.1710

Anna Peeter van Aerde verkocht aan Aert Peeter van Aerde drie weiden aan de molen

Personen: Aert Peter Cornelis VAN AERDE Anneken Peter Cornelis VAN AERDE

| 190-0011 |

Schepenregister 190, f° 5 v° 06.10.1710

Aert Peeter van Aerde x Marie Luijcas Anthonissen verkochten aan de priorin van sint margrietendael een rente van 25 gld op een stede met huis en erven aan "molenacker"

Personen: Marie Luijcas ANTONISSEN Aert Peter Cornelis VAN AERDE

| 190-0012 |

Schepenregister 190, f° 6 v° 06.10.1710

Cornelis Peeter van Aerde is schuldig aan de kerk van Loenhout de som van 100 gld waarvoor hij een beemd achter de stede van Aert Peeter van Aerde tot pand stelt alsmede land op molenakker

Personen: Cornelis Peter Cornelis VAN AERDE Aert Peter Cornelis VAN AERDE

| 190-0013 |

Schepenregister 190, f° 7 v° 07.11.1710

Matthijs Adriaen Weerts is schuldig aan Staes Valentijns de som van 100 gld terzake een obligatie dd 15.02.1701 waarvoor hij een akker in Popendonkc tot pand stelt

Personen: Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Staes Peter VALENTIJNS

| 190-0014 |

Schepenregister 190, f° 8 r° 11.11.1710

certificatie voor Huijbrecht Bode, schoolmeester x Anna Marie van Beeck terzake eigendom van de "schoolacker" aan de kerk, land in "huffel heijlaer", hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Anna-Maria VAN BEECK Hubert Jan Huybrecht BODE

| 190-0015 |

Schepenregister 190, f° 9 r° 17.11.1710

Adriaen Mattheeussen, Brecht, ook voor zijn zusters, verkocht aan Hendrick Jan Lenaert Wirckx een weide aan de vrieselstraat, erven in de beirenstraat, erven "ruijntiens" in Sneppel

Personen: Hendrik Jan Lenaert WIERCKX

| 190-0016 |

Schepenregister 190, f° 9 v° 01.12.1710

Cornelis Cornelis Aernouts x Jenneken Adriaen Theeus verkochten aan Joan Mattheus van Elsacker x Magdalonna Tappers een rente van 12 gld 10 st op een stede met huis en erven in de beirenstraat en op andere erven

Personen: Jenneken Adriaen Bastiaen THEEUS Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Madalonna Willem TAPPERS Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 190-0017 |

Schepenregister 190, f° 9 v°, In marge 06.04.1780

rente gekweten

| 190-0018 |

Schepenregister 190, f° 11 r° 22.12.1710

Matthijs Anthonis Goossens - Cornelis Peeter Aernouts - Jan Heestermans - Cornelis Jan Roelen - Jan Goris Rombouts - Anthonie Peeter Anthonissen - Adriaen Cornelis van Tijchelt; schepenen, certificeren dat de huidige schout Joan Paulo de Cort nooit met zijn goederen in Loenhout heeft gewoond, maar dat zijn principale meubelen in het huis van zijn +ouders in Antwerpen staan, waar hij met zijn vrouw en kinderen na het overlijden van zijn moeder is blijven wonen, zodat dikwijls over zijn afwezigheid werd geklaagd. Vs Matthijs Anthonis Goossens heeft zich tijdens de oorlog nog verscholen in de woning van vs schout in Antwerpen

Personen: Jan Goris Rombout ROMBOUTS Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Jan-Paulus DE CORTE Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL

| 190-0019 |

Schepenregister 190, f° 11 v° 23.12.1710

Jan Vermeiren x +Cathelijn van Hal - Jan Jan Vorselmans x Gudula … - Christiaen Jan Vorselmans x Marie …; Gudula en Marie kinderen van vs +Cathelijn van Hal; akkoord over de achtergelaten goederen van Cathelijn van Hal

Personen: Gudula Jan Geert VAN HAL Cathelijn Wouter Dries VAN HAL Jan VERMEIREN Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS Jan Jan Matthijs VORSELMANS Marie Jan GEERTS

| 190-0020 |

Schepenregister 190, f° 12 v° 23.12.1710

Jan en Christiaen Jan Vorselmans betaald door Jan Vermeiren

Personen: Jan VERMEIREN Jan Jan Matthijs VORSELMANS Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 190-0021 |

Schepenregister 190, f° 12 v° 23.12.1710

Jan Vermeiren verkocht aan Christiaen Jan Vorselmans land in Donk

Personen: Jan VERMEIREN Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 190-0022 |

Schepenregister 190, f° 13 r° 23.12.1710

Jan Vermeiren voldaan door Christiaen Jan Vorselmans

Personen: Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS Jan VERMEIREN

| 190-0023 |

Schepenregister 190, f° 13 v° 24.12.1710

Arnoldus Bode, gemachtigd van heer Henrij Joseph graaf van Salms, Rhijngraaf etc en van heer Andreas Melchior van Kessel, 1ste secretaris van Antwerpen, hernieuwt akte notaris Peeter Joan Allefeldt te Antwerpen dd 20.12.1710 waarbij mandanten als curators van Niclaes Leopold Rhijngraaf, graaf van Hoogstraten etc representeren de successie van +vrouwe Marie Gabriele de Lalain, en Dionisius van Buerstede, inwoner van Loenhout, tegenwoordig in Antwerpen zijnde, gewezen pachter van de akkermolen in Brecht, een akkoord sluiten, waarbij de afrekening die vs pachter op 05.12.1710 met de schout van Brecht heeft gemaakt zal geratificeerd worden etc

Personen: Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE Arnoldus Jan Huybrecht BODE

| 190-0024 |

Schepenregister 190, f° 15 v° 24.12.1710

Arnoldus Bode, koster, gemachtigd van Dionijs Buerstede, hernieuwt akte notaris Peeter Joan Allefeldt te Antwerpen dd 16.12.1710 waarbij mandant verkocht aan juffr Brigitta Annonij, geestelijke dochter, een rente van 87 Kgld 10 st op een stede met huis en erven in Popendonk waarbij hij op 14.03.1691 voor schepenen van Loenhout is gegoed door de heer Pedro Dirven

Personen: Arnoldus Jan Huybrecht BODE Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE

| 190-0025 |

Schepenregister 190, f° 18 r° 24.12.1710

Joan Mattheus van Elsacker betaald door Arnoldus Bode van de som van 100 gld mits het verlijden van een rente van een hogere som

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Arnoldus Jan Huybrecht BODE

| 190-0026 |

Schepenregister 190, f° 18 r° 24.12.1710

Arnoldus Bode, koster, verkocht aan Joan Mattheus van Elsacker x Magdalonna Tappers een rente van 15 gld 12 st op een hooimade op het "hooghbosch" en op een weide in de "vlaest"

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Madalonna Willem TAPPERS Arnoldus Jan Huybrecht BODE

| 190-0027 |

Schepenregister 190, f° 19 v° 07.01.1711

Elisabeth Hendrick Goris Vergouwen x Rombout Vergouwen verkocht aan Goris, Jan, Geertruijt en Peeter Hendrick Vergouwen, haar broers en zuster, haar deel in de achtergelaten goederen van haar vader +Hendrick Goris Vergouwen en in de achter te laten goederen van haar moeder Anneken Hoppenbrouwers

Personen: Geertruijt Hendrik Goris VERGOUWEN Rombout Adriaen Wouter VERGOUWEN Elisabeth Hendrik Goris VERGOUWEN Goris Hendrik Goris VERGOUWEN Jan Hendrik Goris VERGOUWEN Peter Hendrik Goris VERGOUWEN Hendrik Goris Govaert VERGOUWEN

| 190-0028 |

Schepenregister 190, f° 20 r° 07.01.1711

Elisabeth Hendrick Goris Vergouwen voldaan

Personen: Elisabeth Hendrik Goris VERGOUWEN

| 190-0029 |

Schepenregister 190, f° 20 v° 09.01.1711

Peeter Jacob van de Cloodt is schuldig aan Margriet Anthonis van Aecken de som van 75 gld waarvoor hij een hooimade op het hoogbos tot pand stelt

Personen: Peter Jacob VAN DER CLOOT Griet Antonij Bernaert VAN AKEN

| 190-0030 |

Schepenregister 190, f° 21 r° 16.01.1711

Adriaen Huijbrecht Verboven verkocht aan zijn vaderlijke oom Peeter Adriaen Verboven land op de "beeksche acker", beemd aldaar, heide in "boerkens heijvelt", heide op "suijen aert" aan het dorp van Meer

Personen: Adriaen Huybrecht Adriaen VERBOVEN

| 190-0031 |

Schepenregister 190, f° 22 r° 21.01.1711

borgbrief voor Marie Cornelis Christiaensen, °Loenhout x Hendrick van Hoof, °Hilvarenbeek, ten behoeve van de h geest van Princenhage

| 190-0032 |

Schepenregister 190, f° 22 v° 21.01.1711

Cornelia Jan Lenaerts verkocht aan Matthijs Adriaen Weerts hooimade

Personen: Cornelie Jan Cornelis LENAERTS

| 190-0033 |

Schepenregister 190, f° 23 r° 21.01.1711

Cornelia Jan Lenaerts voldaan

Personen: Cornelie Jan Cornelis LENAERTS

| 190-0034 |

Schepenregister 190, f° 23 r° 27.01.1711

Jan Geert Luijckx, gemachtigd van zijn vader Geert Luijckx, verkocht aan Joan Franchois van Elsacker, Matthijs Anthonie Goossens en Anthonie van Aecken ieder voor een derde een heiveld op de "brandt"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Geert Adriaen LUYCX Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Jan Geert Adriaen LUYCX

| 190-0035 |

Schepenregister 190, f° 23 v° 03.02.1711

Jan Peeter Joris is schuldig aan Jan Peeter Goossens de som van 80 pattacons waarvoor hij stede en erven in Popendonk tot pand stelt

Personen: Jan Peter JORIS Jan Peter Matthijs GOOSSENS

| 190-0036 |

Schepenregister 190, f° 24 v° 03.02.1711

Joan Franchois van Elsacker, administratie hebbende van het sterfhuis Jan Deckers, gekweten door Jan Peeter Joris van twee obligaties resp van 40 pattacons verleden op 02.05.1690 ten behoeve van +Jan Deckers en van 100 gld verleden op 10.03.1694 ten behoeve van vs Jan Deckers

Personen: Jan Peter JORIS

| 190-0037 |

Schepenregister 190, f° 25 r° 07.03.1711

Cornelis Michiel van Antwerpen x Cornelia Gabriel Goris verkochten aan Maria Josina van der Vorst, priorin van sint margrietendael in Antwerpen, een rente van 25 gld op stede met huis en erven in Neerven, op weide bij de "donckervoort", op hooimade in Blaakt

Personen: Cornelis Michiel Peter VAN ANTWERPEN

| 190-0038 |

Schepenregister 190, f° 26 v° 28.03.1711

certificatie voor Cornelis Hendrick Janssen x Adriaentien Peeter Luijcx terzake eigendom van stede met huis en erven in de beirenstraat, erven het "wesels steken" en meer andere erven

Personen: Adriaentien Peter Aert LUYCX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 190-0039 |

Schepenregister 190, f° 28 r° 28.03.1711

Michiel Peeter van Breda, ook voor zijn broer Pauwels van Breda, gekweten door Niclaes Notelaers van een obligatie van 175 gld welke deze op 01.02.1707 bekend had schuldig te zijn

Personen: Niclaes Lambrecht NOTELAERS

| 190-0040 |

Schepenregister 190, f° 28 v° 28.03.1711

Niclaes Notelaer is schuldig aan de secretaris Joan Mattheus van Elsacker x Magdalonna Tappers de som van 100 gld waarvoor hij stede met huis en erven aan de sheerenstraat tot pand stelt

Personen: Niclaes Lambrecht NOTELAERS Madalonna Willem TAPPERS Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 190-0041 |

Schepenregister 190, f° 29 r° 23.04.1711

certificatie voor Cornelis Hendrick Janssen x Adriaentien Peeter Luijcx (idem f° 26 v°)

Personen: Adriaentien Peter Aert LUYCX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 190-0042 |

Schepenregister 190, f° 30 v° 2..05.1711

Geert Jacob van de Cloodt verkocht aan Aernout Cornelis Aernouts land "het craeijen" op de "popendonckse acker"

Personen: Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT

| 190-0043 |

Schepenregister 190, f° 31 r° 06.05.1711

sr Adriaen Francois van Beeck, gemachtigd van Nicasius Nieles, licentiaat in de rechten, aalmoezenier van Antwerpen, hernieuwt akte notaris Joan Peeter Allefeldt te Antwerpen dd 09.03.1711 waarbij mandant verkocht aan juffr Francoise van Geen x +Joannes Peeters een obligatie van 3000 gld welke juffr Joanna van Duijsel x +Peeter van Elsacker, Joan Francois, Michiel Martien en Hendrick van Elsacker voor schepenen van Loenhout op 10.03.1681 bekend hebben schuldig te zijn aan +Joan Wittebol x Anna Semerpont met verbintenis van een stede met huis en erven in Huffel en meer andere erven. Mandant verkreeg de obligatie bij transport van Jan Wittebol in de naam van zijn zuster Anna Catharina Wittebol

Personen: Hendrik Peter VAN ELSACKER Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER

| 190-0044 |

Schepenregister 190, f° 32 v° 06.05.1711

Joan Franchois van Elsacker gekweten door Huijbrecht Jacob Franquen van 145 gld, welke deze bekend had schuldig te zijn op 15.07.1698

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 190-0045 |

Schepenregister 190, f° 33 r° 06.05.1711

zelfde nog gekweten door Huijbrecht Jacob Franquen van een rente van 37 gld 10 st die deze verleden had op 10.09.1698

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 190-0046 |

Schepenregister 190, f° 33 v° 06.05.1711

Huijbrecht Jacob Willem Francquen verkocht aan de priorin van sint margrietendael een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven op de "heijbaert" welke hij gekocht heeft van Joan Francois van Elsacker op 10.09.1698, op een hooimade op het "schoubosch"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 190-0047 |

Schepenregister 190, f° 35 r° 07.05.1711

Matthijs Jan Goossens de oude als momboor met Aernout Cornelis Aernouts als toeziener van het voorkind +Jan Jan Aernouts x +Perijntien Aert Jan Aertsen en Maeijken Marijnis Bevers x +vs Jan Jan Aernouts als moeder van het nakind waarvan zij de actie heeft, verkochten aan Jan Jacob de Cuijper de stede van vs kinderen in Sneppel

Personen: Marie Marijnis Simon BEVERS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Jan Jacob Peter DE CUYPER Jan Jan Jansen ARNAUTS Peerijn Aert Jan NOOPS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS

| 190-0048 |

Schepenregister 190, f° 35 v° 07.05.1711

Maeijken Marijnis Bevers xx +Jan Jan Aernouts en Cornelis Cornelis Aernouts als momboor van het weeskind, genaamd Marie, 2,5j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Marie Marijnis Simon BEVERS Maria Jan Jan ARNAUTS Jan Jan Jansen ARNAUTS Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS

| 190-0049 |

Schepenregister 190, f° 37 r° 07.05.1711

Andries Mans en Matthijs Jan Goossens als momboor van het weeskind Jan Jan Aernouts x +Perijntien Aert Jan Aertssen genaamd Peeter, 8j, akkoord over onderhoud van het weeskind door vs Andries Mans

Personen: Jan Jan Jansen ARNAUTS Andries MANS

| 190-0050 |

Schepenregister 190, f° 37 v° 13.05.1711

jonker Joan Surmont, Gastel, voor juffr Maria Francisca van Steenhuijsen, procuratie 12.05.1711, casseert, gezien de voldoening, de verbintenis van de erfelijke goederen, gedaan door Geert Luijcx op 02.11.1707, terzake de achterstallige huurpenningen die Jan Geert Luijcx schuldig was

Personen: Jan Geert Jan LUYCKX Geert Jan Geert LUYCKX

| 190-0051 |

Schepenregister 190, f° 38 r° 13.05.1711

Geert Luijckx verkocht aan Joan Mattheus van Elsacker x Madalonna Tappers een rente van 31 gld 5 st op land de "eijckhof" op molenakker, op beemd de "ouden sondagh" en op meer andere erven

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Geert Jan Geert LUYCKX Madalonna Willem TAPPERS

| 190-0052 |

Schepenregister 190, f° 40 r° 27.05.1711

borgbrief voor Aleijdis Peeter Aert van Tijchelt, °Loenhout x +Cornelis Coninckx, °Brecht, ten behoeve van de h geest te Hoogstraten

Personen: Cornelis Dielis Cornelis CONINCKX Aleyt Peter Aert VAN TYCHEL

| 190-0053 |

Schepenregister 190, f° 40 r° 02.06.1711

certificatie 'loco domocilii' voor juffr Maria Anna Herrij

| 190-0054 |

Schepenregister 190, f° 40 v° 22.06.1711

Francis Vercauteren x Anneken Cornelis Goossens verkochten aan de priorin van sint margrietendael een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven aan het schuttershof en op meer andere erven

Personen: Anneke Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 190-0055 |

Schepenregister 190, f° 42 r° 25.06.1711

Adriaen Francois van Beeck, gemachtigd van juffr Maria Hennekin x +Peeter van de Willigen, koopman in Antwerpen, hernieuwt akte notaris Peeter Joan Allefeldt te Antwerpen dd 22.06.1711, waarbij mandante bekende dat Cornelis Hendrick Janssen x Adriaentien Peeter Luijckx door handen van Anna Christina Volders, begijn in Antwerpen, hebben afgelost de 62 Kgld 10 st welke zij hebben verleden voor schepenen van Loenhout op 10.10.1708

Personen: Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Adriaentien Peter Aert LUYCX

| 190-0056 |

Schepenregister 190, f° 43 r° 25.06.1711

zelfde, gemachtigd van Cornelis Hendrick Janssen x Adriaentien Peeter Luijckx, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd g20.06.1711, verkochten aan juffr Anna Christina Volders, begijn in Antwerpen, een rente van 125 Kgld op stede met huis en erven en op land in de beirenstraat en op meer andere erven

Personen: Adriaentien Peter Aert LUYCX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 190-0057 |