Schepenregisters deel 188 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 188

Schepenregister 188, f° 1 r° 23.07.1708

Geert Luijckx voldaan door Jacobus Goddrij van de kooppenningen van erven bij "deckerspoel" aan de "warande"

Personen: Jacobus Steven GODRIJE Geert Adriaen LUYCX

| 188-0001 |

Schepenregister 188, f° 1 r° 31.07.1708

certificatie voor Jacob Jan Peeters die verzocht werd met zijn kar en twee paarden te rijden ten dienste van de heer van de raad van staten

Personen: Jacob Jan PEETERS

| 188-0002 |

Schepenregister 188, f° 1 v°

item voor Peeter Cornelis Huijben

Personen: Peter Cornelis Adriaen HUYBEN

| 188-0003 |

Schepenregister 188, f° 1 v° en f° 2 r°

item voor Willem Lambrecht Broomans, voor Peeter Joris Koecken, voor Jan Goris Rombouts, voor Peeter Heijndrick Veraert, voor Cornelis Peeter Gabriels, voor Joan Franchois van Elsacker, voor Cornelis Jan Roelen, voor Anthonie Bartholomeeussen, voor Goris Jan Rombouts, Cornelis Adriaen Nouts, Anthonie Jan Wirckx, Huijbrecht Jacob Francken

Personen: Jan Goris Rombout ROMBOUTS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Anthonis Jan Jansen WIERCKX Goris Jan Goris ROMBOUTS Willem Lambrecht Cornelis BROOMANS Peter Hendrik Bastiaen VERHAERT Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Cornelis Peter Jan GABRIELS Peter Joris KOEKEN

| 188-0004 |

Schepenregister 188, f° 2 v° 17.09.1708

Marie Anthonis van de Mierop x +Laureijs Jan Coninckx xx Franchois van Oerle en Jan Jan Coninckx als momboor van het weeskind genaamd Laureijs Laureijs Coninckx, 3j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Franchois VAN OIRLE

| 188-0005 |

Schepenregister 188, f° 3 v° 27.09.1708

passeerbrief voor Jan de Wijse

Personen: Jan Huybrecht DE WIJS

| 188-0006 |

Schepenregister 188, f° 4 r° 08.10.1708

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van Matthijs Jan Vorselmans, Wuustwezel, hernieuwt schepenakte Wuustwezel dd 23.12.1705 waarbij Matthijs en Corstiaen Jan Vorselmans mangelen erve om erve, land bij de "wachtelberghen" in Wuustwezel gekomen van hun broer +Willem Jan Vorselmans en land in Donk

Personen: Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS Matthijs Jan Matthijs VORSELMANS Willem Jan Matthijs VORSELMANS

| 188-0007 |

Schepenregister 188, f° 6 r° 08.10.1708

Christiaen Jan Vorselmans is schuldig aan Gabriel van den Bleke de som van 400 gld waarvoor hij stede in Donk tot pand stelt

Personen: Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 188-0008 |

Schepenregister 188, f° 7 r° 10.10.1708

Cornelis Heijndrick Janssen x Adriaentien Peeter Luijckx verkochten aan juffr Maria Hennekin x +sr Peeter van der Willige een rente van 62 gld 10 st op stede met huis en erven in de beirenstraat en op meer andere erven

Personen: Adriaentien Peter Aert LUYCX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 188-0009 |

Schepenregister 188, f° 8 v° 29.10.1708

Jan Peeter Melsen Rombouts, Brecht, is schuldig aan Gabriel van den Bleke de som van 300 gld waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt alsmede een akker op het "heijeijndt" in Neerven

Personen: Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK

| 188-0010 |

Schepenregister 188, f° 9 v° 15.11.1708

certificatie voor Adriaen Cornelis van Tijchelt en Jan Adriaen Weerts, Loenhout

Personen: Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Jan Adriaen Matthijs WEERTS

| 188-0011 |

Schepenregister 188, f° 9 v° 13.12.1708

passeerbrief voor Cornelis Lambrecht Broomans

Personen: Cornelis Lambrecht Cornelis BROOMANS

| 188-0012 |

Schepenregister 188, f° 10 r° 13.12.1708

certificatie voor Peeter Merten Flipssen

Personen: Peter Marten PHILIPSEN

| 188-0013 |

Schepenregister 188, f° 10 v° 17.12.1708

Adriaentien Cockx transporteert aan Dionijs van Hal een rente van 4 V koren met nog een rente van 22 st, welke twee renten zij verkregen heeft van +Joannes Boterschodt voor notaris Crabbe in Antwerpen, staande deze renten op erven bij de pastorie in Loenhout

Personen: Dionijs VAN HAL

| 188-0014 |

Schepenregister 188, f° 11 r° 22.12.1708

certificatie voor Cornelis Anxten, momboor van de weeskinderen Matthijs Aernout Ooms x +Cathelijn Cornelis Anxten, waarvan nog drie in leven zijn, genaamd Cornelis, Adriaen en Elisabeth. Elisabeth heeft in Loenhout als dienstbode steeds haar kost gewonnen, Cornelis en Adriaen Matthijs Ooms wonen in Zundert alwaar zij ook als dienstbode te werk zijn gesteld

Personen: Cornelis Cornelis Willem ANXTEN Matthijs Aert Matthijs OOMS Catelijn Cornelis Willem ANXTEN Lisken Matthijs Aert OOMS

| 188-0015 |

Schepenregister 188, f° 11 v° 14.01.1709

Cornelis Jan Peeters, Wuustwezel, is schuldig aan Dielis Jacob Francquen de som van 20 ducatons. Jan Peeter Peeters en Andries Bevers, zijn vader en schoonvader, stellen zich borg

Personen: Jan Peter PEETERS

| 188-0016 |

Schepenregister 188, f° 12 r° 25.01.1709

Adam Sebrechts heeft op 21.01 ll aan zijn woning in Popendonk een wolf doodgeschoten

Personen: Adam Cornelis SEBRECHTS

| 188-0017 |

Schepenregister 188, f° 12 r° 28.01.1709

Magdaleen Jan Gebriels x +Cornelis Goossens - Aert Cornelis Goossens - Cornelis Cornelis Goossens - Anneken Cornelis Goossens x Francis Vercauteren; zijn schuldig aan Staes Valentijns de som van 200 gld waarvoor zij erven in de stede van de kinderen Peeter Matthijs Goossens in klein Neerven tot pand stellen

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Cornelis Cornelis Cornelissen GOOSSENS Peter Matthijs Matthijs GOOSSENS Staes Peter VALENTIJNS Aert Cornelis Cornelis GOOSSENS Anneke Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 188-0018 |

Schepenregister 188, f° 13 r° 30.01.1709

mr Hubert Bode - Anne Catherine Bode, begijn in Hoogstraten - Boudewijn Heuvelmans als gestelde momboor met Jan Melsen Luijckx als toeziener van Arnoldus, Jan Francis, Emerens, Marie en Margoken Bode; S/D erfgoederen Joan Bode x Christina van der Buijten en Margriete Moons, hun ouders en vaderlijke 'moije', obligatie van 400 pattacons tot last van het dorp, weide de "lammerije", land op akker bij de molen, erven op "huffel heijlaer", beemd en bos achter het hoogbos en meer andere erven

Personen: Mariken Jan Huybrecht BODE Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Joan Huybrecht BODE Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Margriet Aert Hendrik MOONS Margo Jan Huybrecht BODE Arnoldus Jan Huybrecht BODE Hubert Jan Huybrecht BODE

| 188-0019 |

Schepenregister 188, f° 15 v° 01.02.1709

Jacobus Meijvisch en Cathelijn Michiel Vorselmans x Jan de Bie, S/D erfgoederen gekomen van … (niet ingevuld), stede met huis en erven in Sneppel en meer andere erven

Personen: Jan DE BIE Cathelijn Michiel Bastiaen VORSELMANS Jacob MEYVIS

| 188-0020 |

Schepenregister 188, f° 18 v° 01.02.1709

Michiel Bastiaen Vorselmans verkocht aan Jacobus Meijvisch de helft van een stede met huis en erven in Sneppel, en waarvan de andere helft vs Jacobus Meijvisch bij S/D vs is toegevallen

Personen: Jacob MEYVIS Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS

| 188-0021 |

Schepenregister 188, f° 19 v° 13.02.1709

Laureijs van den Langenbergh verkocht aan Anneken Jan Gabriels xx +Peeter van der Buijten een stede met huis en erven in het Oosteneinde

Personen: Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN

| 188-0022 |

Schepenregister 188, f° 20 v° 28.02.1709

Aert Robbrecht van Giels, ook voor zijn vrouw Jenneken Heijbloms, procuratie Meerle dd 04.01.1709, verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een huis met erven bij de kerk

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jenneken Claes HEIJBLOMS

| 188-0023 |

Schepenregister 188, f° 21 r° 15.03.1709

Aert Moons - Marianne Moons x +Michiel Marten van Elsacker - Cornelie Moons x Jan Heestermans - Elisabeth Moons x Dionijs van Hal - mr Hubert Bode, ook met Jan Melsen Luijckx voor de minderjarige kinderen Joan Bode x Christine van der Buijten, genaamd Arnoldus, Jan, Emerens, Marie en Margo - Anne Catherine Bode, begijn in Hoogstraten; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker moer de "tolbergh", bos de "hulsacker" op de "laeren", hun deel in bos de "vogelsanck"

Personen: Margo Jan Huybrecht BODE Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Hubert Jan Huybrecht BODE Jan Melsen Adriaen LUYCX Marianne Hendrik Aert MOONS Cornelie Hendrik Aert MOONS Elisabeth Hendrik Aert MOONS Dionijs VAN HAL Aert Hendrik Aert MOONS Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Joan Huybrecht BODE Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Mariken Jan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Arnoldus Jan Huybrecht BODE

| 188-0024 |

Schepenregister 188, f° 22 v° 15.03.1709

mr Huijbrecht Bode, schoolmeester - Anne Catherine Bode, begijn - vs Huijbrecht Bode en Jan Melsen Luickx ook voor de minderjarige kinderen Joan Bode x Christine van der Buijten, genaamd Arnoldus, Jan, Emerens, Marie en Margo; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker erven in "huffel heijlaer", land in Huffel, land in "molenacker"

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Arnoldus Jan Huybrecht BODE Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Mariken Jan Huybrecht BODE Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Hubert Jan Huybrecht BODE Margo Jan Huybrecht BODE Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE

| 188-0025 |

Schepenregister 188, f° 24 r° 15.03.1709

zelfden verkochten aan Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker een huis met schuur en erven in Huffel gekomen van +Margriet Moons

Personen: Hubert Jan Huybrecht BODE Jan Melsen Adriaen LUYCX Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Arnoldus Jan Huybrecht BODE Margo Jan Huybrecht BODE Margriet Aert Hendrik MOONS Emerens Jan BODE Mariken Jan Huybrecht BODE Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE

| 188-0026 |

Schepenregister 188, f° 24 v° 15.03.1709

zelfden verkochten aan Joan Wemers stede met huis en erven en visserij aan de kerk

Personen: Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Jan Melsen Adriaen LUYCX Emerens Jan BODE Hubert Jan Huybrecht BODE Arnoldus Jan Huybrecht BODE Mariken Jan Huybrecht BODE Margo Jan Huybrecht BODE Joan Lenaert WEMERS

| 188-0027 |

Schepenregister 188, f° 25 r° 15.03.1709

zelfden verkochten aan Anna Maria van Beeck x mr Huijbrecht Bode, 1ste comparant, erven de "schoolacker"

Personen: Anna-Maria VAN BEECK Mariken Jan Huybrecht BODE Arnoldus Jan Huybrecht BODE Emerens Jan BODE Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Margo Jan Huybrecht BODE Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Jan Melsen Adriaen LUYCX Hubert Jan Huybrecht BODE

| 188-0028 |

Schepenregister 188, f° 25 v° s.d.

akte niet gepasseerd. Joan Wemers verkocht aan juffr Cornelia Rijntiens en Maria Denize, geestelijke dochters, Antwerpen, een rente van 100 gld op stede met huis en erven aan de kerk, op nog een stede met huis en erven in Overbroek, Brecht, aan de "merrijt", op beemd in Brecht op de "weeuw"

Personen: Joan Lenaert WEMERS

| 188-0029 |

Schepenregister 188, f° 27 v° 18.03.1709

Heijndrick, Bastiaen en Adam Jan Heijndrick Bartholomeeusen - Anneken Jan Heijndrick Bartholomeeusen x Matthijs Anthonis Wirckx - Margriet Jan Heijndrick Bartholomeeusen x Matthijs Jan Goossens ; S/D erfgoederen +Jan Heijndrick Bartholomeeusen x +Elisabeth Bastiaen Theeus, land in de "audenhof" in Sneppel, weide in Sneppel, dries in de beirenstraat en meer andere erven

Personen: Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Margriet Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Matthijs Antonij Jan WIERCKX

| 188-0030 |

Schepenregister 188, f° 32 v° 26.03.1709

certificatie voor Geert Wouter Rombouts en voor Sijmon Goris Rombouts als momboor van de weeskinderen Wouter Jan Rombouts terzake eigendom van stede met huis en erven aan de nedervense straat, meerdere weiden, hooimade in Blaakt

Personen: Simon Goris Rombout ROMBOUTS Wouter Jan Rombout ROMBOUTS Geert Wouter Jan ROMBOUTS

| 188-0031 |

Schepenregister 188, f° 33 v° 13.04.1709

Joan Wemers verkocht aan juffr Cornelia Rijntiens en Maria Denise voor de ene helft, en aan juffr Maria Michielsen voor de andere helft, een rente van 100 gld op stede met huis en erven aan de kerk, op stede met huis en erven in Overbroek, Brecht aan de "merrijt", op beemden in Brecht (cfr f° 25 v°)

Personen: Joan Lenaert WEMERS

| 188-0032 |

Schepenregister 188, f° 36 r° 13.04.1709

Jan Jan Aernouts verkocht aan Dilis Jacob Francquen een hooimade op het "schoubosch"

Personen: Jan Jan Jansen ARNAUTS

| 188-0033 |

Schepenregister 188, f° 36 v° 02.05.1709

Joan Francis van Elsacker, als koper en de actie hebbende van Adriaen Jan Deckers en Marie Jan Deckers - Peeter Mertens als momboor met Dielis Joos Deckers als toeziener van de voorkinderen +Jan Deckers x +Marie Jan van Dommelen - Cornelis Heijndrick Flips als momboor met Aert Cornelis Goossens als toeziener van de nakinderen +Jan Deckers x Anneken Cornelis Goossens; verkochten aan Francis Vercauteren x Anneken Cornelis Goossens een stede met huis en erven in het Oosteneinde, weide bij de "breebeke"

Personen: Dielis Joos Adriaen DECKERS Anneke Cornelis Cornelis GOOSSENS Peter Marten PHILIPSEN Adriaen Jan Adriaen DECKERS Aert Cornelis Cornelis GOOSSENS Marie Jan Willem VAN DOMMELEN Cornelis Hendrik Cornelis PHILIPS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 188-0034 |

Schepenregister 188, f° 37 v° 04.05.1709

Cornelia Christiaen Vorselmans x Matthijs Anthonis Weerts verkocht aan Cornelis Jan Roelen Bertrams erven in de "steeghde"

Personen: Neeltien Christiaen Jan VORSELMANS Matthijs Antonij WEERTS

| 188-0035 |

Schepenregister 188, f° 38 r° 04.05.1709

zelfde voldaan door Cornelis Jan Roelen Bertrams

Personen: Neeltien Christiaen Jan VORSELMANS Matthijs Antonij WEERTS

| 188-0036 |

Schepenregister 188, f° 38 r° 11.05.1709

Geert Wouter Rombouts - Anneken Wouter Rombouts x Geert Jan van den Heuvel - Marie Wouter Rombouts - Cornelie Wouter Rombouts; verkochten aan heer Nicasius Nieles, koopman, Antwerpen, een rente van 46 gld 17 st 2 oort op stede met huis en erven in Neerven, op weiden aldaar en op meer andere erven

Personen: Cornelie Wouter Jan ROMBOUTS Geert Wouter Jan ROMBOUTS Anneken Wouter Jan ROMBOUTS

| 188-0037 |

Schepenregister 188, f° 40 v° 27.05.1709

passeerbrief voor juffr Maria Anna Marcellij

Personen: Maria-Anna Jan MARCELLI

| 188-0038 |

Schepenregister 188, f° 41 r° 31.05.1709

certificatie voor juffr Anna Catharina Schrijvers x heer Herrij

| 188-0039 |

Schepenregister 188, f° 41 r° 02.07.1709

certificatie voor juffr Maria Anna Herrij

| 188-0040 |

Schepenregister 188, f° 41 r° 04.06.1709

certificatie voor Hendrick Smidts, vorster in Loenhout, die op 03.06 ll in de bossen de "munt" in Loenhout een nest van drie jonge wolven heeft gevonden

Personen: Hendrik SMITS

| 188-0041 |

Schepenregister 188, f° 41 v° 17.06.1709

Frans Cornelis Terre x +Cathelijn Jan van Ham, ook voor hun kinderen genaamd Marie, Anthonet en Cornelie en Jan Jacobus Withoeck x vs Marie Terre verkochten aan Joan Franchois van Elsacker de helft van het 'mostaert thiendeken' waarvan de andere helft koper reeds toekomt bij koop van de erfgenamen Jan Anthonis Coninckx

Personen: Anthonet Frans Cornelis TARR Marie Frans Cornelis TARR Frans Cornelis Frans TARRE Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Cathelijn Jan Balten VAN HAM Cornelie Frans Cornelis TARR

| 188-0042 |

Schepenregister 188, f° 42 r° 03.07.1709

Geert Jan Peeters x +Cornelie Heijliger Adriaensen, dochter van +Cornelie Anthonis Schooffs, voor zijn kinderen - Jenneken Heijliger Adriaensen x Adriaen Luijckx - Anna Joos van Aecken - Perijn Joos van Aecken x Dirck Naes Janssen; verkochten aan Anthonie Joos van Aecken een stede met huis en erven op de "heijbaert"

Personen: Adriaen LUYCX Jenneken Heyliger Adriaen WOUTERS Anthonis Joos Bernaert VAN AKEN Neeltien Antonij Geert SCHOOFS Anna Joos Bernaert VAN AKEN Peerijn Joos Bernaert VAN AKEN Dierck Naes Jan NAES Cornelie Heijliger Adriaen WOUTERS

| 188-0043 |

Schepenregister 188, f° 43 r° 04.07.1709

Jan Anthonie Vergouwen en Geertruijdt Anthonie Vergouwen, Wuustwezel, verkochten aan Emerens en Elisabeth Jan Bertrams, geestelijke dochters, een rente van 18 gld op beemd bij het "slaegh", op hooimade op de "reghtuijt", op "peer jan nijs beemt", op bos de "laerenbergh" aan de watermolen

| 188-0044 |

Schepenregister 188, f° 44 v° 04.07.1709

Anna Moons x +Michiel Marten van Elsacker is schuldig aan de weduwe en kinderen +Michiel van Elsacker, betalende voor rekening van de kinderen Jan Bode en in mindering van wat deze schuldig zijn aan vs weduwe en erfgenamen +Michiel van Elsacker, de som van 1554 gld 12 st

Personen: Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Marianne Hendrik Aert MOONS

| 188-0045 |

Schepenregister 188, f° 45 r° 17.07.1709

sr Mattheus van Gilse, gemachtigd van Cornelis van Lantschodt, oudste zoon van Paulus van Lantschodt x +Elisabeth Cornelis Kerstens, en van juffr Anna van Lantschodt, geestelijke dochter, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 25.06.1709, waarbij mandanten bij donatie tussen levenden cederen aan hun 'moeijtien' Elisabeth van Lantschodt x Peeter Versmissen hun deel in een rente van 4 V koren, hen verstorven van hun moeder, op enige landerijen in Neerven, eertijds toebehoord hebbende aan Michiel van Elsacker, Geeraert Luijckx en andere personen en nu betaald wordende door hun nakomelingen. Rente is destijds gekomen van comparanten moederlijke grootmoeder en grootvader

Personen: Elisabeth Cornelis Jan KERSTENS Peter VERSMISSEN Pauwels Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Elisabeth Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Anna Pauwel Cornelis VAN LANSCHOT Cornelis Pauwel Cornelis VAN LANSCHOT

| 188-0046 |