Schepenregisters deel 182 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 182

Schepenregister 182, f° 1 r° 07.11.1698

Catelijn ... van Aecken x + Adriaen Heijndrick Bertelmeeusen verkocht aan Joan Franchois van Elsacker het derde deel in een hooimade in de "werdels" en waaarvan de wederdelen toekomen aan koper en aan Willem Peeter Vermeiren

Personen: Adriaen Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Willem Peter Adriaen VERMEEREN Catelijn Antonij Peter VAN AKEN

| 182-0001 |

Schepenregister 182, f° 1 v° 07.11.1698

Adriaen de Wolf x ...meeus Tacx verkochten aan Cornelis Peeter Arnouts het vierde deel in de helft van een hooimade in Blaakt

Personen: Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Dingne Meeus Jacob TACX Adriaen Adriaen Willem DE WOLF

| 182-0002 |

Schepenregister 182, f° 2 r° 10.11.1698

... Aert Moons is schuldig aan Jan Verboven de som van 100 gld waarvoor hij een beemd achter het "schoorblock" tot pand stelt

| 182-0003 |

Schepenregister 182, f° 2 v° 12.11.1698

Jan Peeter Joris en Jacobmijn Peter Joris x Geert Jan van Dijck verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts erven in de "popendocxse acker"

Personen: Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Jan Peter JORIS Jacobmijn Peter JORIS Geert Jan Cornelis VAN DIJCK

| 182-0004 |

Schepenregister 182, f° 3 r° 12.11.1698

zelfden verkochten aan Dilis Jacob Willemen erven in Popendonk

Personen: Jacobmijn Peter JORIS Jan Peter JORIS Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Dielis Jacob Willem FRANCKEN

| 182-0005 |

Schepenregister 182, f° 3 v° 14.11.1698

Heijndrick Cleir verkocht aan Andries Peeters x Heijndrine Valentijns een stede met huis en erven aan de kerk

Personen: Hendrine Remigius Peter VALENTIJNS

| 182-0006 |

Schepenregister 182, f° 4 v° 03.12.1698

Cornelis Cornelis Vleimincx verkocht aan juffr Anna van Loon x +Laurentius Reijns, Antwerpen, een rente van 25 gld op erven in "sneppel acker", op beemd de "cnodders" in "stralien", op weide aan de "schoordijck"

Personen: Anna Robrecht VAN LOON

| 182-0007 |

Schepenregister 182, f° 4 v°, In marge 12.02.1777

rente gekweten

| 182-0008 |

Schepenregister 182, f° 5 v° 15.12.1698

Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker en ...Mattheus van Elsacker, samen ook voor Marie Josina en Peeter van Elsacker, verkochten aan Matthijs Anthonis Jan Wiercx een stede met huis en erven in Sneppel

Personen: Matthijs Antonij Jan WIERCKX Petrus Michiel VAN ELSACKER Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 182-0009 |

Schepenregister 182, f° 6 v° 24.12.1698

sr Marcellus Marcelli, schout - Peeter van der Buijten en Cornelis Peeter Arnouts, schepenen - Jan van de Mierop, burgemeester, 63j - Peeter van Elsacker, 46j - Jan Deckers, 41j - Laureijs van den Langenbergh - Cornelis Goossens, 62j - Jan Nijs van Dijck, 62j - Jan Heestermans - Bastiaen Russen, 61j - Jan van den Heuvel, 62j - Peeter Bastiaen Vorselmans, 55j; allen inwoners van Loenhout, verklaren op verzoek van de heer Franchois van der Aa, koopman, Antwerpen, dat om te komen van de kruisweg van Wuustwezel of van de baan van Antwerpen op Breda, men kan komen over een stenen brug over de beek in Donk, alzo langs de "donckdijck", vanwaar ook een voetpad naar het dorp loopt, via de boschstraat, een bos en een beemd van de heer van Loenhout, een weide van vs Jan van de Mierop, een gracht of haag genaamd de "sluijshaghe", de "peerthweijde", zo verder door de "geerdries" tot aan de voorbrug van het kasteel, dan langs de dreef tot aan het huis van de schout, secretaris en andere, en dat deze weg de rechte weg is van de donckdijck naar de plaatse etc

Personen: Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Marcellus Jan MARCELLI Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Bastiaen Jan RUSSEN Jan Adriaen DECKERS Jan Nijs Jan VAN DIJCK Laureys-Antoon Roeland Willem VAN DEN LANGENBERGH

| 182-0010 |

Schepenregister 182, f° 8 r° 07.01.1699

Jan Peeter Joossen, Brecht, verkocht aan Matthijs van Tijchelt een hooimade in Blaakt

Personen: Jan Peter JOOSEN Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT

| 182-0011 |

Schepenregister 182, f° 8 v° 27.01.1699

Anneken Cornelis Adriaen Huijben x +Joris Jan Coecken verkocht aan Adriaen Cornelis Huijben, minderjarig en bijgestaan door zijn momboor Peeter Adriaen Huijben, een perceel in weide de "heijbeemt" in de "mosvoorden"

Personen: Joris Jan Joris KOEKEN

| 182-0012 |

Schepenregister 182, f° 9 r° 27.01.1699

zelfde verkocht aan Peeter Adriaen Huijben erven de "verloren cost" bij de "beecxse acker"

Personen: Joris Jan Joris KOEKEN

| 182-0013 |

Schepenregister 182, f° 9 v° 27.01.1699

zelfde verkocht aan Lambrecht Broomans erven in de "larenbeemt" op de "laren"

Personen: Joris Jan Joris KOEKEN

| 182-0014 |

Schepenregister 182, f° 10 r° 27.01.1699

schepenen verkopen in naam van het sterfhuis Joos Huijben, insolvent zijnde, aan de weduwe en kinderen Cornelis Adriaen Huijben akker de "coninck" in Herseling

| 182-0015 |

Schepenregister 182, f° 10 v° 28.01.1699

Adriaen Jan Vorselmans, Wuustwezel, verkocht aan zijn broer Christiaen Jan Vorselmans land in Donk, land "broomans acker" eveneens in Donk

Personen: Adriaen Jan Matthijs VORSELMANS Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 182-0016 |

Schepenregister 182, f° 11 r° 28.01.1699

Laureijs van den Langenbergh, ook voor zijn broer Willem van den Langebergh, verkocht aan Jan Vermeiren erven in Donk

Personen: Willem Roeland Willem VAN DEN LANGENBERGH Jan VERMEIREN Laureys-Antoon Roeland Willem VAN DEN LANGENBERGH

| 182-0017 |

Schepenregister 182, f° 12 r° 28.01.1699

Adriaen van Bael x Marie Jan Vorselmans verkochten aan haar broer Christiaen Jan Vorselmans een beemd in Donk

Personen: Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS Marie Jan Matthijs VORSELMANS

| 182-0018 |

Schepenregister 182, f° 12 v° 28.01.1699

certificatie voor Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt terzake eigendom van land de "eijckhoff" op molenakker, land de "geer" eveneens op molenakker, beemd in de "ritten" en nog andere erven op molenakker. Last aan de erfgenamen Cornelis Jan Kerstens en aan Adriaen Bal, Antwerpen

Personen: Peerijntien Jacob Jan VAN TYCHEL Cornelis Jan CHRISTIAENS

| 182-0019 |

Schepenregister 182, f° 13 v° 04.02.1699

Joan Louis van Siegen, heer van Loenhout etc, machtigt mr Joan Baptiste van Sittaerd, procureur, in zijn proces tegen heer don Pedro en heer don Francisco de Sotto Major, Manuel Vecca ij Bernanides, ook voor hun oudste broer de markies van Melin

Personen: Jean LOUIS VAN SIEGEN

| 182-0020 |

Schepenregister 182, f° 14 r° 09.02.1699

Peeter van Elsacker, gemachtigd van zuster Agnes Volkericx, moeder van het sint Elisabeth gasthuis in Antwerpen, en van Cornelis van Cauwenberghe, rentmr van zelfde, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 06.12.1698, waarbij zij afstand doen van het bezet gedaan voor schepenen van Loenhout op 23.06.1690 op de erven van Jan Cornelis Martens

| 182-0021 |

Schepenregister 182, f° 14 r° 09.02.1699, vervolg

(Nota: boven akte wordt vermeld Jan Cornelis Martens sterfhuis)

| 182-0022 |

Schepenregister 182, f° 14 v° 10.02.1699

Neeltien Cornelis Sgrauwwen x Lenaert Cornelis Philips - Maeijken Cornelis Sgrauwen x +Jan Jacob Peeter Jans - Jan Cornelis Sgrauwen, ook als momboor van de kinderen Aert Cornelis Sgrauwen met consent van schepenen van Wuustwezel - Cathelijn Aert Sgrauwen x Aert Dilis Geijsbrechts; verkochten aan Cornelis Sijmon Bevers een hooimade op het "molenbosch"

Personen: Maeijken Cornelis Aert SCHRAUWEN Cathelijn Aert Cornelis SCHRAUWEN Cornelis Simon Marijnis BEVERS Aert Cornelis Aert SCHRAUWEN Lenaert Cornelis PHILIPS Jan Jacob Peter JANS Aert Dielis GIJSBRECHTS Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN Neeltien Cornelis Aert SCHRAUWEN

| 182-0023 |

Schepenregister 182, f° 15 v° 16.02.1699

Cornelis Cornelis Aerts verkocht aan Anthonis Peeter Anthonissen een akker in klein Neerven

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis AERTS Anthonis Peter ANTONISSEN

| 182-0024 |

Schepenregister 182, f° 16 v° 23.02.1699

Jan van den Heuvel x Maeijken Adriaen Peeter Jans voor de helft en voor een vijfde van de andere helft - Jacobmijntien Adriaen Peeter Jans x Adriaen van der Saecken ook voor een vijfde van de helft - Martijntien Adriaen Peeter Jans x Jan Wouter Oijen item - samen ook voor het vijfde van de kinderen Jacob Adriaen Peeter Jans en voor het vijfde van de kinderen Jan Janssen alias Swertens x +Adriaentien; verkochten aan Jacob Jacob Peeter Jans x Margriet Jan de Crom erven in Popendonk

Personen: Jacob Jacob Peter JANS Jacobmijn Adriaen Peter JANS Jan Wouter OIJEN Maeijken Adriaen Peter JANS Margriet Jan Jan DE CROM Jacob Adriaen Peter JANS Martijntien Adriaen Peter JANS

| 182-0025 |

Schepenregister 182, f° 17 r° 23.02.1699

Cornelis, Dierck, Jan en Jenneken Naes Janssen S/D erfgoederen van hun ouders +Naes Janssen x +Elisabeth Pauwels Diercken, woonhuis met erven in Sneppel, land het "sneppelken", beemd de "withaeghen" en meer andere erven

Personen: Jan Naes Jan NAES Cornelis Naes Jan NAES Naes Jan NAES Lisken Pauwels Dierk DIERCKX Dierck Naes Jan NAES

| 182-0026 |

Schepenregister 182, f° 19 v° 26.02.1699

Marie en Anneken Heijndrick Philips verkochten aan hun broer Cornelis Heijndrick Philips hun derde deel in stede met huis en erven in Neerven

Personen: Cornelis Hendrik Cornelis PHILIPS Anna Hendrik Cornelis PHILIPS Maeijken Hendrik Cornelis PHILIPS

| 182-0027 |

Schepenregister 182, f° 20 v° 02.03.1699

Louis Goris Rombouts verkocht aan zijn broer Jan Goris Rombouts erven in het "rullenblock", erven in Hecht en hooimade in Blaakt

Personen: Louis Goris Rombout ROMBOUTS

| 182-0028 |

Schepenregister 182, f° 21 r° 04.03.1699

Andries Peeters is schuldig aan Dionijs van Hal de som van 200 gld waarvoor hij stede met huis en erven bij de kerk tot pand stelt

Personen: Dionijs VAN HAL

| 182-0029 |

Schepenregister 182, f° 22 r° 09.03.1699

Anthonis en Cornelis Jan Wiercx - Jan Lenaert Jan Wiercx - vs Anthonis Jan Wiercx ook als momboor van Anneken Lenaert Jan Wiercx en als toeziener met Christiaen Jan Vorselmans als momboor van de kinderen +Christiaen Frans Vorselmans x Catelijn Jan Wiercx, de aktie hebbende van zelfde Catelijn Jan Wiercx - Marten en Arnout Adriaen Jacob Theeus, zonen van +Maeijken Jan Wiercx, vs Marten als momboor van vs Arnout zijn broer, nog minderjarig zijnde, en van Jan Adriaen Theeus, ook minderjarig; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven en heide in Herseling

Personen: Jan Lenaert Jan WIERCKX Jan Adriaen Jacob THEEUS Arnout Adriaen Jacob THEEUS Anthonis Jan Jansen WIERCKX Cornelis Jan Jansen WIERCKX Christiaen Jan Kersten VORSELMANS Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Catelijn Jan Jansen WIERCKX Anne Lenaert Jan WIERCKX Maeijken Jan Jansen WIERCKX Marten Adriaen Jacob THEEUS

| 182-0030 |

Schepenregister 182, f° 23 r° 09.03.1699

Christiaen Jan Vorselmans als momboor met Anthonis Jan Wiercx als toeziener van de kinderen Frans Vorselmans verkochten aan Cornelis Jan Wiercx een stede met huis en erven in Sneppel

Personen: Christiaen Jan Kersten VORSELMANS Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Anthonis Jan Jansen WIERCKX Cornelis Jan Jansen WIERCKX

| 182-0031 |

Schepenregister 182, f° 23 v° 14.03.1699

heer Pedro Dirven verkocht aan Dionijs van Buerstede een stede met huis en erven in Popendonk, in huur gebruikt door Jan Jacob Kenis, en aan comparant toekomende van zijn +vader

Personen: Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE

| 182-0032 |

Schepenregister 182, f° 24 v° 14.03.1699

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Matthijs Anthonis Goossens land achter "sneppel acker"

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0033 |

Schepenregister 182, f° 25 r° 31.03.1699

Aert van Gils verkocht aan Cornelis Cornelis Arnouts een stede met huis en erven in Sneppel in de beirenstraat, laatst in huur gebruikt door Heijndrick Jan Diels

Personen: Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Hendrik Jan Hendrik DIELS

| 182-0034 |

Schepenregister 182, f° 25 v° 01.04.1699

Peeter van Elsacker is schuldig de kapitalen en intresten in Antwerpen voor hem opgelicht, te weten 800 gld van sr Peeter Noijes, 900 gld van sr Thomas Janssens, 1600 gld van sr Joan Baptist Nieles, van 600 gld gelicht op 27.03.1699, waarvoor hij zijn stede met huis en erven in Huffel alsmede andere erven tot pand stelt

| 182-0035 |

Schepenregister 182, f° 27 v° 01.04.1699

Catharina van Gilse x +Michiel van Elsacker, ook voor haar kinderen, verkocht aan Wouter Peeter Rennen de helft van een stede met huis en erven bij het "molenbosch" alsmede andere panden

Personen: Wouter Peter Cornelis RENNEN

| 182-0036 |

Schepenregister 182, f° 28 v° 01.04.1699

Wouter Peeter Rennen x Marie Adriaen Donckers zijn schuldig aan Gabriel van den Bleke de som van 300 gld waarvoor hij de helft van stede bij het molenbos tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Marie Adriaen Jacob DONCKERS Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Wouter Peter Cornelis RENNEN

| 182-0037 |

Schepenregister 182, f° 30 r° 07.04.1699

Goris en Heijndrick Lambrecht van Staeijen - Adriaentien en Cornelie Lambrecht van Staeijen; S/D gemene erfgoederen, stede met huis en erven in Sneppel, hooimade op het "hooghbosch", de "heghacker" in Sneppel

Personen: Hendrik Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Adriaentien Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 182-0038 |

Schepenregister 182, f° 31 v° 09.04.1699

Michiel Cornelis van Elsacker verkocht aan Luijcas Anthonissen land in de "heijacker"

Personen: Lucas ANTHONISSEN

| 182-0039 |

Schepenregister 182, f° 32 r° 09.04.1699

Adriaen van Bael x Marie Jan Vorselmans verkochten aan Luijcas Anthonissen land in de "heijacker"

Personen: Marie Jan Matthijs VORSELMANS Lucas ANTHONISSEN

| 182-0040 |

Schepenregister 182, f° 33 r° 25.04.1699

Marie Nieuwlants x +Peeter van Lille xx Anthonis de Vinck, ook voor haar kinderen, verkocht aan Joan Franchois van Elsacker stede met huis en erven in de beirenstraat, laatst in huur gebruikt door Peeter van Gorp en welke zij verkregen heeft van de erfgenamen Claes Cornelis Lenaerts tot voldoening van een obligatie van 300 gld dd 29.05.1691

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Anthonis VINCK Claes Cornelis LENAERTS Peter Laureys Wouter VAN GORP Marie NIEUWLANTS

| 182-0041 |

Schepenregister 182, f° 33 v° 27.04.1699

Peeter Anthonissen x +Maeijken Peeter Rombouts en Cornelis van Gastel x Magriet Peeter Anthonissen maken akkoord over het ... goed van vs Magriet Peeter Anthonissen

Personen: Margriet Peter ANTHONISSEN Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Peter Antonij ANTHONISSEN Maeijken Peter Jan ROMBOUTS

| 182-0042 |

Schepenregister 182, f° 33 v°, In marge 12.04.1704

Cornelis van Gastel x Magriet Peeter Anthonissen voldaan

Personen: Margriet Peter ANTHONISSEN Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL

| 182-0043 |

Schepenregister 182, f° 35 r° 27.04.1699

Peeter Joris Coecken x Catelijn Adriaen Huijben verkochten aan Peeter Jan Goossens erven in Terbeek

Personen: Peter Joris KOEKEN Peter Jan Matthijs GOOSSENS

| 182-0044 |

Schepenregister 182, f° 35 r° Naschrift 22.08.1701

Naschrift: 22.08.1701 Peeter Joris Coecken voldaan door Peeter Jan Goossens

Personen: Peter Jan Matthijs GOOSSENS Peter Joris KOEKEN

| 182-0045 |

Schepenregister 182, f° 36 r° 20.05.1699

Cornelis Cornelis Arnouts verkocht aan zijn broer Arnout Cornelis Arnouts een hofstede met schuur en erven in Popendonk

Personen: Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS

| 182-0046 |

Schepenregister 182, f° 36 v° 20.05.1699

Arnout Cornelis Arnouts verkocht aan Elisabeth Verdaert, jonge dochter, een rente van 25 gld op stede met huis en erven in Popendonk, land in "aerts acker"

Personen: Aernout Cornelis Jan ARNAUTS

| 182-0047 |

Schepenregister 182, f° 37 v° 26.05.1699

Maeijken Pauwels van Beeck x +Peeter Anthonis Nauts - Anthonis en Pauwels Peeter Anthonis Nauts - Peeter Jan Goossens x Elisabeth Peeter Nauts - Adriaen Adriaen Verbraeck x Anneken Peeter Nauts; akkoord sterfhuis Peeter Anthonis Nauts

Personen: Anthonis Peter Antonij NOUTS Anneken Peter Antonij NOUTS Elisabeth Peter Antonij NOUTS Peter Jan Matthijs GOOSSENS

| 182-0048 |

Schepenregister 182, f° 38 v° 10.06.1699

sr Marcellus Marcelli, gemachtigd van juffr Joanna Clara Diddens x +heer Melchior Franciscus Cedericx, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 09.04.1699, waarbij mandante transporteert aan juffr Maria Avons x +sr Jan Gilis xx Peeter van Schepdael ten behoeve van haar dochter juffr Catharina Gillis, novice, een rente van 31 Kgld 5 st die Cornelis Broomans op 04.03.1651 in Loenhout verkocht heeft aan juffr Elisabeth Basseliers x +sr Cornelis de Brauwer en gestaan op stede met huis en erven in Terbeek en op andere erven. Rente komt haar toe vanwege juffr Joanna Clara de Brouwer, dochter van vs Elisabeth Basseliers

Personen: Marcellus Jan MARCELLI

| 182-0049 |

Schepenregister 182, f° 40 r° 19.06.1699

Laurina Pachters machtigt haar zwager Arnoldus Ouwens om in Antwerpen van Alexander de Pauw, opkoper van oude klederen, af te rekenen van de kooppenningen van de achtergelaten goederen van haar moeder, door vs de Pauw verkocht

| 182-0050 |

Schepenregister 182, f° 41 r° 16.06.1699

sr Reijnier van Kesselt, procureur in Oudenbos, transporteert aan Melchior van Westerhout, stoelmaker in Antwerpen, een obligatie van 350 gld welke Heijndrick Geert van der Buijten op 23.05.1645 voor schepenen van Loenhout bekende schuldig te zijn aan heer Jan Baptist de Perez de Barron, kannunnik etc, en door deze op 01.06.1647 getransporteerd aan sr Geeraerdt Havermans, en wederom getransporteerd ten behoeve van comparant door juffr Anthonette van Diepenbeeck, dochter van +juffr Genoveva Havermans en kleindochter van vs sr Geeraerdt Havermans

Personen: Geeraert Geert HAVERMANS Antonette Thomas VAN DIEPENBEECK Genoveva Geert HAVERMANS Hendrik Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 182-0051 |

Schepenregister 182, f° 41 v° 25.06.1699

Jan Peeter Joris is schuldig aan Cornelie Jan Verboven de som van 200 gld waarvoor hij erven in Popendonk tot pand stelt

Personen: Jan Peter JORIS Cornelie Jan Jan VERBOVEN

| 182-0052 |

Schepenregister 182, f° 42 v° 30.06.1699

Jan Naes Janssen verkocht aan Joan Franchois van Elsacker beemd in de "perbeemden" achter "sneppel acker"

Personen: Jan Naes Jan NAES Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0053 |

Schepenregister 182, f° 43 r° 01.07.1699

Gabriel Matthijs Goossens verkocht aan Matthijs Anthonis Goossens land in het "schoorblock"

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 182-0054 |

Schepenregister 182, f° 43 v° 04.07.1699

Geert Sijmon Bevers verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een hooimade op het molenbos

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Geert Simon Marijnis BEVERS

| 182-0055 |

Schepenregister 182, f° 44 r° 20.07.1699

sr Marcellus Marcelli - Elisabeth Marcelli x Peeter van Elsacker, deze laatste ook gemachtigd van Catharina Marcelli - Marianne Marcelli; verkochten aan Matthijs Jan Aert van Tijchelt en Aert Anthonis Quirijnen als momboor van Anthonis Jan Anthonis Quirijnen erven in Terbeek

Personen: Maria-Anna Jan MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Anthonis Jan Antonij QUIRIJNEN Aert Antonij QUIRIJNEN Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Elisabeth Jan MARCELLI Catharina Jan MARCELLI

| 182-0056 |

Schepenregister 182, f° 45 r° 22.08.1699

certificatie voor Heijndrick Smits, vorster

Personen: Hendrik SMITS

| 182-0057 |

Schepenregister 182, f° 45 v° 07.09.1699

Jan Cornelis Sgrauwen als momboor met Peeter Adriaen Huijben als toeziener van de kinderen +Joris Jan Coecken x +Anne Cornelis Huijben verkochten aan Joan Franchois van Elsacker de helft van een hooimade op het "hooghbosch" waarvan de wederhelft toekomt aan Pee... Coecken

Personen: Joris Jan Joris KOEKEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN

| 182-0058 |

Schepenregister 182, f° 46 v° 07.09.1699

schepenen verklaren dat de erfgenamen Nijs Jan Cornelis Goris om naar hun weide aan de brede beke te gaan de weg mogen gebruiken langs de breebeke eer de nieuwe dijk aldaar gemaakt is

Personen: Dionijs Jan Cornelis GORIS

| 182-0059 |

Schepenregister 182, f° 47 r° 07.09.1699

Peeter Jan van Dijck x +Cornelie Jan Nijs verklaart ten overstaan van Jan Wouters als momboor van zijn weeskind, aangenomen te hebben dit kind te onderhouden, zal gebruiken de erven op "d'acker" vs weeskind toekomende van zijn oom +Jan Jan Nijs

Personen: Jan Jan Cornelis VAN DIJCK Cornelie Jan Jan VAN TYCHEL Peter Jan Cornelis VAN DIJCK

| 182-0060 |

Schepenregister 182, f° 47 v° 09.09.1699

Cornelis de Haen x +Neeltieen Nijs van Tijchelt transporteert ten behoeve van de kinderen van zijn vrouw zijn rechten in het sterfhuis mits betaling van de schulden, welk wordt aanvaardt door Jan van de Mierop als momboor van de minderjarige kinderen en door Doriken van de Mierop, bejaarde dochter, voor Catelijn en Marie Anthonis van de Mierop, bejaarde kinderen

Personen: Cornelis Adriaen Adriaen DE HAEN Neeltien Nijs Jan VAN TYCHELT

| 182-0061 |

Schepenregister 182, f° 48 v° 22.09.1699

Peeter van Gorp verkocht aan zijn broer Jan van Gorp erven in Sneppel en erven bij de "ast"

Personen: Jan Laureys Wouter VAN GORP Peter Laureys Wouter VAN GORP

| 182-0062 |

Schepenregister 182, f° 49 v° 23.09.1699

Jacob Jacob Peeter Jans x Magriet Jan de Crom verkochten aan juffr Maria Klamps, begijn in Hoogstraten, een rente van 5 Kgld op een akker in Popendonk en een weide aldaar

Personen: Jacob Jacob Peter JANS Margriet Jan Jan DE CROM

| 182-0063 |

Schepenregister 182, f° 50 v° 01.10.1699

Jan van der Buijten, ook voor zijn zoon Geeraerdt van der Buijten, verkocht aan Anthonis van Aecken, de koop overgenomen hebbende van Melssen Meeusen, een stede met huis en erven in de hoenderstraat, akker in de beirenstraat, weide in de hoenderstraat

Personen: Geert Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 182-0064 |

Schepenregister 182, f° 51 v° 01.10.1699

Jan Peeter Goossens transporteert aan Cornelis Goossens erven in klein Neerven, welke hij bij belening verkregen heeft van Heijndrick Cleir

Personen: Jan Peter Matthijs GOOSSENS

| 182-0065 |

Schepenregister 182, f° 52 r° 02.10.1699

Cornelis Hugens x Catelijn Swagemaeckers - Peeter van der Buijten x Peeternelle Swagemaeckers - Wouter van den Bolck als momboor van de voorkinderen +Gillis Swagemaeckers x +Anna Catharina Loudricx - Jan Adriaen Deckers als momboor van het nakind +Gillis Swagemaeckers x Marie Adriaen Deckers, momboors met consent van de wethouders van Herentals dd 23.09.1699 - Jan van der Buijten als momboor met Adriaen Cornelis Campo x +Josina Geert van der Buijten als vader van hun kinderen, kleinkinderen van Maeijken Aertssen, met consent schepenen Brecht; alle erfgenamen van Maeijken Aertssen x +Peeter Swagemaeckers xx +Geert van der Buijten, verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven in Huffel, twee weiden in "huffel heijlaer", erven op molenakker, rente van 4 V koren op panden in Hecht in handen van Cornelis Peeter Aernouts

Personen: Anna-Catharina LOUDRICX Josijntien Geert Peter VAN DER BUYTEN Geert Peter Geert VAN DER BUYTEN Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Cornelis Peter HUYGENS Jan Adriaen DECKERS Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Maria-Anna Adriaen DECKERS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0066 |

Schepenregister 182, f° 54 r° 02.10.1699

zelfden verkochten aan Marianna Moons x +Michiel Martin van Elsacker een weide bij het "molenbosch"

Personen: Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Anna-Catharina LOUDRICX Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Maria-Anna Adriaen DECKERS Cornelis Peter HUYGENS Josijntien Geert Peter VAN DER BUYTEN Jan Adriaen DECKERS Marianne Hendrik Aert MOONS

| 182-0067 |

Schepenregister 182, f° 55 r° 02.10.1699

zelfden verkochten aan de weduwe en kinderen Heijndrick Goris Vergouwen erven op "huffel heijlaer"

Personen: Hendrik Goris Govaert VERGOUWEN Anna-Catharina LOUDRICX Tanneken Jan Gijsbrecht HOPPENBROUWERS Cornelis Peter HUYGENS Josijntien Geert Peter VAN DER BUYTEN Jan Adriaen DECKERS Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Maria-Anna Adriaen DECKERS Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 182-0068 |

Schepenregister 182, f° 56 v° 10.10.1699

Jan de Wijse - Peeter de Wijse - Magdalena de Wijse, begijn in Hoogstraten - Peeter Cornellis Raets als momboor met Niclaes de Wijse als toeziener van Aldegonde de Wijse - vs Jan de Wijse ook voor zijn zoon Hubert de Wijse, voor Barbara de Wijse x Jacobus van der Schriek, voor zijn dochters Marie, Elisabeth en Catharina, procuratie notaris L. de Landre te Brussel dd 28.08.1698; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven bij de kerk, erven in "huffel heijlaer", akker in Sneppel, erven in Vossingers, moer en heide in Wuustwezel

Personen: Jacob VAN DER SCHRIEK Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0069 |

Schepenregister 182, f° 58 v° 10.10.1699

zelfden verkochten aan de weduwe en kinderen Michiel van Elsacker erven de "thienpont" aan de kapel in Loenhout, weide en beemd aan de "lammerije"

Personen: Jacob VAN DER SCHRIEK

| 182-0070 |

Schepenregister 182, f° 59 v° 12.10.1699

Jacobus van Elsacker verkocht aan Joan Franchois van Elsacker zijn deel in de achtergelaten goederen van zijn ouders +Peeter van Elsacker x +Joanna van Duijsel, uitgenomen de renten en cijnzen daar van oudsher op staande

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jacobus Peter VAN ELSACKER Joanna Merten Lenaert VAN DUYSEL

| 182-0071 |

Schepenregister 182, f° 60 v° 12.10.1699

Adam en Jan Jan Lenaerts verkochten aan Cornelis Heijndrick Janssen erven de "boonacker" in de beirenstraat

Personen: Jan Jan Cornelis LENAERTS Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 182-0072 |

Schepenregister 182, f° 61 r° 12.10.1699

Jan Adam Wouters verkocht aan Cornelis Heijndrick Janssen een weide in de beirenstraat

Personen: Jan Adam WOUTERS Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 182-0073 |

Schepenregister 182, f° 61 v° 12.10.1699

Cornelis Heijndrick Janssen verkocht aan Adam Jan Lenaerts een beemd in de beirenstraat

Personen: Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 182-0074 |

Schepenregister 182, f° 62 v° 21.10.1699

passeerbrief voor Jacobus van Elsacker, °Loenhout

Personen: Jacobus Peter VAN ELSACKER

| 182-0075 |

Schepenregister 182, f° 63 r° 31.10.1699

Anthonis Jan Wiercx is schuldig aan Jenneken en Dingne Jacob Huijbrechts de som van 40 pattacons uit een obligatie van 60 pattacons die de kinderen Jacob Huijbrechts hadden op Maeijken Aertsen (schepenen 25.02.1697) en waarvan Frans Jacob Huijbrechts zijn derde deel heeft genoten. Stelt de helft van akker "aentrekers stede" in Sneppel tot pand

Personen: Digne Jacob HUYBRECHTS Frans Jacob HUYBRECHTS Jenneken Jacob HUYBRECHTS Anthonis Jan Jansen WIERCKX

| 182-0076 |

Schepenregister 182, f° 63 r°, In marge 19.01.1701

Claes Anthonis van Wijck x Jenneken Jacob Huijbrechts en Quirijn Pauwels x Dingne Jacob Huijbrechts gekweten door Anthonis Jan Wiercx

Personen: Anthonis Jan Jansen WIERCKX Quirijn Pauwels JACOBS Digne Jacob HUYBRECHTS Claes Antonij VAN WIJCK Jenneken Jacob HUYBRECHTS

| 182-0077 |

Schepenregister 182, f° 64 r° 02.11.1699

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Claes Jan Nijs van Dijck x Barbel Cornelis Huijgens een stede met huis en erven in Huffel

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Barbel Cornelis Peter HUGENS

| 182-0078 |

Schepenregister 182, f° 64 v° 04.11.1699

Claes Jan Nijs van Dijck x Barbel Cornelis Huijgens verkochten aan juffr Anna van Loon x +advocaat Reijns een rente van 50 gld op stede met huis en erven in Huffel. Cornelis Hijgens, vader van Barbel, stelt zich borg, verbindt zijn stede met huis en erven aan de kerk gelegen en meer andere erven

Personen: Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Anna Robrecht VAN LOON Barbel Cornelis Peter HUGENS Cornelis Peter HUYGENS

| 182-0079 |

Schepenregister 182, f° 67 v° 16.11.1699

Jan, Adriaen en Christiaen Adriaen van Ostaeijen en Lucia Adriaen van Ostaeijen x Peeter van Gool verkochten aan Lenaert Huijbrecht Hendricx erven bij de "tongelbergh"

Personen: Lenaert Huybrecht HENDRICX Christiaen Adriaen Jan VAN OSTAYEN Peter Dierck Jan VAN GOOL

| 182-0080 |

Schepenregister 182, f° 68 r° 16.11.1699

zelfden verkochten aan Melssen Meeussen een heiveld in Sneppel in de beirenstraat

Personen: Christiaen Adriaen Jan VAN OSTAYEN Peter Dierck Jan VAN GOOL Adriaen Adriaen Jan VAN OSTAYEN Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 182-0081 |

Schepenregister 182, f° 69 r° 17.11.1699

Cornelis Joos Vermeiren x Catharina Frans Luijcx verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven aan de kerk

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN

| 182-0082 |

Schepenregister 182, f° 69 v° 17.11.1699

zelfden verkochten aan Jan Cornelis Hijben erven de "palmbosch" aan de kerk

Personen: Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN

| 182-0083 |

Schepenregister 182, f° 70 v° 17.11.1699

Jan Cornelis Sebrechts x Catelijn Jan Aernouts zijn schuldig aan Jan Bastiaen Brauweels de som van 200 gld waarvoor zij hun woning, zijnde een kamer met de helft van de schuur en de erven daaraan, gelegen in Sneppel, tot pand stellen

Personen: Catelijn Jan Jan ARNAUTS Jan Bastiaen Jacob BROUMEELS

| 182-0084 |

Schepenregister 182, f° 71 r° 17.11.1699

Jan Cornelis Huijben is schuldig aan Marie Janssen de som van 250 gld waarvoor hij erven de "palmbosch" tot pand stelt

| 182-0085 |

Schepenregister 182, f° 71 r°, In marge 26.02.1742

schuld gecasseerd

| 182-0086 |

Schepenregister 182, f° 72 r° 18.11.1699

Jan Michiel Adriaenssen als toeziener van de kinderen Adriaen Mercken, met consent schepenen Brecht, verkocht aan Jan Jacob Kenis het derde deel van erven in "eckers poel" en waarvan de andere delen koper reeds toekomen

Personen: Jan Michiel ADRIAENSEN Adriaen Merc BERTELMEEUSEN

| 182-0087 |

Schepenregister 182, f° 73 r° 19.11.1699

Maeijken en Neeltien Cornelis van de Mierop, ook voor hun broer Joris Cornelis van de Mierop, zijn schuldig aan Dorothea van de Mierop de som van 200 gld hen aangeteld tot aflossing van gelijke schuld aan juffr van Gelre (obligatie schepenen Loenhout dd 19.09.1659). Stellen hun stede in Terbeek tot pand

| 182-0088 |

Schepenregister 182, f° 74 r° 23.11.1699

Margriete van Rethij x +Cornelis Verbeeck, ook voor haar zoon Martinus Verbeeck, en voor haar dochters Maria Verbeeck x Adriaen van Dal en Anna Catharina Verbeeck x Huijbrecht Anthonie Verstijnen, procuratie Oosterwijk, verkocht aan Cornelia van Lantschodt erven het "lischot" bij de "steeghde"

Personen: Anna-Catharina Cornelis VERBEECK Marie Cornelis VERBEECK Marten Cornelis VERBEECK Cornelis Filip VERBEECK Adriaen VAN DAL Huybrecht Antonij VERSTIJNEN Margriet Lenaert CORNELISSEN

| 182-0089 |

Schepenregister 182, f° 74 v° 23.11.1699

Jan Peeter Goossens verkocht aan Matthijs Jan Goossens erven in Sneppel

Personen: Adriaen Adriaen Jan VAN OSTAYEN Jan Peter Matthijs GOOSSENS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS

| 182-0090 |

Schepenregister 182, f° 75 v° 01.12.1699

Peeter Adriaen Huijben x Laurens Goris Gabriels verkochten aan Wouter Peeter Rennen erven in het "schoorblock"

Personen: Wouter Peter Cornelis RENNEN Emerens Goris GABREELS

| 182-0091 |

Schepenregister 182, f° 76 r° 01.12.1699

Maeijken Cornelis van de Mierop x +Jan Luijcx en Peeter Verbert als momboor met Jan van de Mierop als toeziener van het weeskind, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind genaamd Cornelie

Personen: Neeltien Jan LUIJCKX Jan LUIJCKX

| 182-0092 |

Schepenregister 182, f° 77 r° 02.12.1699

Peeter Adriaen Huijben draagt aan zijn echtgenote Laureijsn Goris Gabriels land de "verloren cost" in de "beecxse acker" op

Personen: Emerens Goris GABREELS

| 182-0093 |

Schepenregister 182, f° 77 v° 02.12.1699

Wouter Peeter Rennen is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 100 gld waarvoor hij erven in het "schoorblock" tot pand stelt

Personen: Wouter Peter Cornelis RENNEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0094 |

Schepenregister 182, f° 78 v° 02.12.1699

Anthonis Geert van Aecken is schuldig aan de weduwe Lenaert Heijndrick Gijsen de som van 300 gld waarvoor zij twee steden in de hoenderstraat tot pand stelt alsmede meer andere erven

Personen: Lenaert Hendrik GIJSEN Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Cathalijn Adriaen Cornelis AERTS

| 182-0095 |

Schepenregister 182, f° 85 v° 08.12.1699

Aert Lambrecht van Staeijen en Elisabeth Lambrecht van Staeijen x Jan Peeter Melssens, ook voor Margriet Lambrecht van Staeijen, Leuven (procuratie notaris Grietens in Leuven dd 23.05.1699) verkochten aan hun halve broer Goris Lambrecht van Staeijen hun deel in de achtergelaten goederen van hun ouders Lambrecht van Staeijen x Neeltien Aert Rennen

Personen: Lambrecht Adriaen Peter VAN STAYEN Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Neeltien Aert Wouter RENNEN Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Aert Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Margriet Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 182-0096 |

Schepenregister 182, f° 80 v° 08.12.1699

Goris Lambrecht van Staeijen is schuldig aan Aert, Elisabeth en Margiet Lambrecht van Staeijen de som van 775 gld

Personen: Margriet Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Aert Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 182-0097 |

Schepenregister 182, f° 80 v°, In marge 13.12.1701

Jan Peeter Melssens gekweten door Goris van Staeijen voor zijn derde deel

Personen: Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 182-0098 |

Schepenregister 182, f° 81 v° 14.12.1699

Matthijs Anthonis Wiercx x Anneken Jan Bartholomeusen verkochten aan de weduwe en erfgenamen Michiel van Elsacker een rente van 20 gld op stede met huis en erven in Sneppel, op een vijfdedeel erven in "sneppel heijlaer" en meer andere erven

Personen: Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Matthijs Antonij Jan WIERCKX

| 182-0099 |

Schepenregister 182, f° 83 r° 09.01.1700

Wouter Jan Rennen verkocht aan Catelijn Anthonis van Aecken x +Adriaen Heijndrick Bertelmeeusen een stede met huis en erven in Sneppel in de ambachtstraat, de "hoeckacker" ook aldaar

Personen: Adriaen Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Catelijn Antonij Peter VAN AKEN Wouter Jan Cornelis RENNEN

| 182-0100 |

Schepenregister 182, f° 84 r° 22.01.1700

passeerbrief voor Geert Andries Mans, °Loenhout

Personen: Geert Andries MANS

| 182-0101 |

Schepenregister 182, f° 84 v° 27.01.1700

Catelijn Anthonis van Aecken x +Adriaen Heijndrick Bertelmeeusen is schuldig aan Jan Geert van der Buijten de som van 270 gld terzake erfpenningen van stede in de hoenderstraat, door vs Jan van der Buijten verkocht aan Anthonis Geert van Aecken. Heijndrick Adriaen Bertelmeeusen en Peeter Cornelis Huijben, zoon en schoonzoon van comparante, stellen zich borg, verbinden erven in de "undels" en bij de kevelaerstraat

Personen: Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Hendrik Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Catelijn Antonij Peter VAN AKEN Adriaen Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 182-0102 |

Schepenregister 182, f° 85 v° 18.02.1700

Lenaert, Adriaen en Peeter Goris Jan Lippens - Geert Jan Lippens als momboor met Cornelis van Riel als toeziener van de minderjarige kinderen van het voorbed Goris Jan Lippens x +Adriaentien van Riel - vs Lenaert Goris Jan Lippens ook als momboor met Adriaen Peeter Bruijntiens als toeziener van het nakind Goris Jan Lippens x +Barbara Peeter Bruijntiens, consent schepenen Brecht dd 02.03.1695; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker erven en weide in de beirenstraat

Personen: Barbara Peter BRUIJNTIENS Cornelis Jan Lenaert VAN RIEL Adriaentien Jan Lenaert VAN RIEL Adriaen Peter BRUIJNTIENS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Peter Goris Jan LIPPENS

| 182-0103 |

Schepenregister 182, f° 87 r° 22.02.1700

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Cornelis Heijndrick Janssen een stede met huis en erven in de beirenstraat, gehuurd geweest door Peeter van Gorp, en in koop verkregen van Marie Nieuwelant x +Peeter van Lille, en door zelfde uitgewonnen uit handen van de erfgenamen Claes Cornelis Lenaerts

Personen: Peter Laureys Wouter VAN GORP Marie NIEUWLANTS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Claes Cornelis LENAERTS

| 182-0104 |

Schepenregister 182, f° 87 v° 05.03.1700

certificatie voor Anthonis van Ditfort terzake eigendom van stede met huis en erven in Donk

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 182-0105 |

Schepenregister 182, f° 88 r° 06.03.1700

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Emerentiana en Elisabeth Jan Roelen een stede met huis en erven aan de kerk

Personen: Elisabeth Jan Adriaen BERTRAMS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Emerens Jan Adriaen BERTRAMS

| 182-0106 |

Schepenregister 182, f° 89 r° 20.03.1700

Cornelis Michiel van Antwerpen x Neeltien Goris Gabriels verkochten aan Frederick Philipsen een weide in de "vlaest"

Personen: Frederic Filip JANSSEN Neeltien Goris GABRIELS

| 182-0107 |

Schepenregister 182, f° 89 v° 22.03.1700

Anneken Jan Geijsbrechts x +Hendrick Goris Vergouwen - Elisabeth Hendrick Goris Vergouwen x Rombout Anthonis Vergouwen - Goris Hendrick Vergouwen, ook voor zijn minderjarfige broers en zusters; verkochten aan juffr Cornelia van Gilse een rente van 18 gld 15 st op erven in "huffel heijlaer", op beemd in "knodders", op weiden in "straelien"

Personen: Hendrik Goris Govaert VERGOUWEN Tanneken Jan Gijsbrecht HOPPENBROUWERS Goris Hendrik Goris VERGOUWEN

| 182-0108 |

Schepenregister 182, f° 91 r° 10.04.1700

sr Marcellus Marcelli - Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli - Marianne Marcelli - de twee eersten ook voor Catharina Marcelli; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een woonhuis met erven in Huffel, item stede met huis en erven in Popendonk, in huur gebruikt door Cornelis Vleimincx, item stede met huis en erven in Neerven, in huur gebruikt door Cornelis Adriaen van het Hesschot, item erven in molenakker, item bosken op de "laren", item moer in Popendonk, heivelden op de "brande", de "willaeren"

Personen: Maria-Anna Jan MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Catharina Jan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Cornelis Adriaen Antonij NOUTS

| 182-0109 |

Schepenregister 182, f° 92 v° 10.04.1700

sr Marcellus Marcelli verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een beemd in Blaakt, stede in de beirenstraat, erven in "huffel heijlaer"

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0110 |

Schepenregister 182, f° 93 v° 10.04.1700

sr Marcellus Marcelli en Christina van der ... x +Joan Bode verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een woonhuis met erven in de koestraat

Personen: Joan Huybrecht BODE Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Marcellus Jan MARCELLI Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 182-0111 |

Schepenregister 182, f° 94 v° 10.04.1700

Peeter van der Buijten verkocht aan Joan Franchois van Elsacker zijn derde deel in hooimade de "geer" in Blaakt, en waarvan de andere delen toekomen Jan van der Buijten en de kinderen Josina van der Buijten

Personen: Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Josijntien Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 182-0112 |

Schepenregister 182, de akten f° 95 r° tot en met f° 104 r°

zijn kopijen van de akten f° 83 r° tot en met f° 94 v°

| 182-0113 |

Schepenregister 182, f° 104 v° 14.04.1700

Cornelis Lambrecht Broomans x Cornelie Lenaert van de Cloot en Jacob van de Cloot als momboor van Adriaentien, weeskind van +Lenaert van de Cloot x Maeijken Willem de Wijse, S/D erfgoederen vs +Lenaert van de Cloot, stede met huis en erven in Sneppel, weide aldaar, land in de "heijacker", "bosscheure velleken" aan de keuvelaerstraat, land in de "beecxse acker" en meer andere erven

Personen: Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT Lenaert Peter Geert VAN DER CLOOT Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Adriaentien Lenaert VAN DER CLOOT

| 182-0114 |

Schepenregister 182, f° 106 v° 14.04.1700

Peeter Cornelis Ooms x Clement Wouter Ooms en Matthijs Anthonis Goossens als momboor van Catelijn en Peeter, de minderjarige kinderen Wouter Peeter Ooms, S/D erfelijke goederen, land in "aerts acker", vreveld op het "hooghbosch", heide in de "heritten", weide "smout ackerken" in Terbeek, akker het "cleijken" in Sneppel, heide in de "willaeren"

Personen: Wouter Peter Jan OOMS Menten Wouter Peter OOMS Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Peter Cornelis Peter OOMS Peter Wouter Peter OOMS Cathrine Wouter Peter OOMS

| 182-0115 |

Schepenregister 182, f° 108 r° 19.04.1700

Daniel Jacob Kenis verkocht aan Heijndrick Adriaen Heijndricx een hooimade in Blaakt

| 182-0116 |

Schepenregister 182, f° 108 v° 19.04.1700

Adriaentien Jan Domus x +Roelant Jacob Thomas xx Cornelis Jan Lippens en Jan Peeter Joris als momboor met Anthonis Jan Domus als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de vier weeskinderen genaamd Catelijn, Jan, Jacob en Marie

Personen: Catelijn Roeland Jacob THOMAS Adriaentien Jan Laureys DOMUS Jan ROELEN Maeijken Roeland Jacob THOMAS Roeland Jacob Thomas MERTENS Anthonis Jan DOMUS Jan Peter JORIS

| 182-0117 |

Schepenregister 182, f° 109 v° 06.05.1700

Anthonis van Ditfort verkocht aan de priorin van het klooster O-L-Vrouw presentatie in Antwerpen een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven in Donk

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 182-0118 |

Schepenregister 182, f° 110 v° 18.05.1700

Willem Jan Matthijs Vorselmans verkocht aan Christiaen Jan Matthijs Vorselmans zijn deel in de achtergelaten goederen van zijn ouders

Personen: Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS Willem Jan Matthijs VORSELMANS

| 182-0119 |

Schepenregister 182, f° 111 r° 18.05.1700

heer Adrianus van Beeck, schout van Wuustwezel, ook voor zijn zuster Maria van Beeck, verkocht aan Cornelis Heijndrick Janssen erven in de beirenstraat

Personen: Maria Peter VAN BEECK Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Adriaen Peter VAN BEECK

| 182-0120 |

Schepenregister 182, f° 111 v° 26.05.1700

Jan Peeter Melssens verkocht aan Cornelis Jan Roelen een akker in Sneppel

Personen: Cornelis Jan Adriaen ROELEN

| 182-0121 |

Schepenregister 182, f° 112 r° 02.06.1700

Aert Peeter Aert Luijcx en Jenneken Peeter Aert Luijcx x Lenaert Huijbrechts verkochten aan Cornelis Heijndrick Janssen x Adriaentien Peeter Aert Luijcx hun deel in de achtergelaten goederen van hun ouders Peeter Aert Luijcx en uxore

Personen: Peter Aert (Jan?) LUYCX Cornelis Hendrik Peter JANSSEN Jenneken Peter Aert LUYCX

| 182-0122 |

Schepenregister 182, f° 112 v° 07.06.1700

Christiaen Jan Vorselmans en zijn broer Matthijs Jan Vorselmans smaldelen hun gemene goederen gekomen van hun ouders +Jan Matthijs Vorselmans x +Magriet Jan de Crom, en hen toegekomen bij scheiding tegen hun broers en zuster, huis met bakhuis en erven, weide in de "boeijdonghen", akker in Tereik onder Wuustwezel, "calverweijde" en meer andere

Personen: Matthijs Jan Matthijs VORSELMANS Margriet Jan Hendrik DE CROM Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS Jan Matthijs Kersten VORSELMANS

| 182-0123 |

Schepenregister 182, f° 114 r° 16.06.1700

Jan Jan Matthijsen x Cornelie Jacob Janssen verkochten aan Lambrecht Broomans beemd in de "evenaers"

Personen: Jan Jan Adriaen MATTHIJSSES Cornelia Jacob Jan COPPENS

| 182-0124 |

Schepenregister 182, f° 114 v° 28.06.1700

Tonijntien Anthonis van Ditfort x +Willem van Dommel verkocht aan haar broer Anthonis van Ditfort, de koop overgenomen hebbende van Adriaen van de Mierop, erven in Donk

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 182-0125 |

Schepenregister 182, f° 115 r° 05.07.1700

Joan Franchois van Elsacker en Willem Peeter Vermeiren mangelen erve om erve, beemd in de "perbeemden" en derde deel van erven in de "werdels"

Personen: Willem Peter Adriaen VERMEEREN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0126 |

Schepenregister 182, f° 115 v° 05.07.1700

Jenneken Naes Janssen x +Jan Matthijs Goossens verkocht aan Joan Franchois van Elsacker beemd in de "perbeemden"

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0127 |

Schepenregister 182, f° 116 r° 06.07.1700

Christiaen Jan Vorselmans is schuldig aan zijn broer Jan Jan Vorselmans de som van 600 gld waarvoor hij "jan aerts beemdeken" en het "cleijn beemdeken", beide in Donk, tot pand stelt

Personen: Jan Jan Matthijs VORSELMANS Christiaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 182-0128 |

Schepenregister 182, f° 116 v° 19.07.1700

Aert Jan Aertsen, zoon van +Jenneken Anthonis Nouts, voorzoon - Jenneken Goris Claessen x +Jan Jan Aertsen - Aert Jan Aertsen als momboor, ook voor Heijndrick Goris Claessen, toeziener, van de nakinderen +Jan Jan Aertsen x Jenneken Goris Claessen; akkoord over de pretenties van 1ste comparant op het sterfhuis terzake zijn vaderlijke en moederlijke goederen, zal 15 gld betalen en daarmede ontslagen worden van alle schulden

Personen: Hendrik Goris Claes VAN OIRSCHOT Jenneken Goris CLAESSEN

| 182-0129 |

Schepenregister 182, f° 117 v° 21.08.1700

mr Niclaes Bansaert, chirurgijn, Hoogstraten, 60j, en mr Jan van den Broeck, chirurgijn in Loenhout, 63j, verklaren op verzoek van Guilliam van Batom, 's Gravenhage, nu te bed liggende in de woning van Peeter van Elsacker, ingevolge een kwetsuur in de buikstreek toegebracht door zeker Rasenius, dat deze door vermelde kwetsuur tot heden is te bed liggende, dat er stervensgevaar is geweest en nog steeds is, dat zij openingen in de rechtse zijde in de 'dunnen of emunotorium' hebben moeten doen, waaruit vier potten materie zijn gelopen en waaruit nog steeds materie loopt

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 182-0130 |

Schepenregister 182, f° 117 r° 21.08.1700

heer Guilliam van Batom (cfr vorige akte) verklaart dat hij op verzoek van zekere edelman van de prins d'Avargne op 10 juni ll met deze naar de 'delftse schuijt" is gegaan om er paarden te laten zien, dat de schuit nog niet klaar was om te varen, dat bij hen is gekomen zekere Raserius van de garde van zijne maj. van Groot Britannie, dewelke hem voortdurend bedreigde, en ook aanviel met zijn degen en zijn 'rottinghe', dat hij ook zijn degen heeft getrokken uit zelfverdediging

| 182-0131 |

Schepenregister 182, f° 119 r° 28.08.1700

Adriaen van der Saecken x Jacobmijn Adriaen Peeter Jans verkochten aan Adriaen Cornelis van Tijchelt land in Popendonk op "aerts acker"

Personen: Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Jacobmijn Adriaen Peter JANS

| 182-0132 |

Schepenregister 182, f° 119 v° 30.09.1700

Heijndrick Goris Claesen x Maeijken Peeter Verbocht zijn schuldig aan Anneken Jan Gabriels xx +Peeter Geert Franssen de som van 225 gld waarvoor zij een stede met huis en erven in "huffel heijlaer" tot pand stellen

Personen: Tanneken Jan GABRIELS Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN Maeijken Peter Claes VERBOCHT Hendrik Goris Claes VAN OIRSCHOT

| 182-0133 |

Schepenregister 182, f° 119bis r° 12.10.1700

heer Benedictus de Altena, pastoor - sr Marcellus Marcelli, schout - Hubert Bode, schoolmeester en koster; verklaren op verzoek van de weduwe en erfgenamen +Guilliam van Batom dat deze op 27.09.1700 's avonds gestorven is en op 30.09.1700 begraven in de kerk, dat vs Guilliam van Batom hen gezegd heeft in 's Gravenhage gekwetst te zijn geweest door zekere Raserius, en dat Guilliam van Batom met deze kwetsuur naar Loenhout is gekomen, daarmee ziekelijk te bed heeft gelegen en uiteindelijk daaraan is gestorven

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Hubert Jan Huybrecht BODE

| 182-0134 |

Schepenregister 182, f° 119bis v° 03.11.1700

certificatie voor Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli, dat Elisabeth dochter is van +Joan Marcelli x +Gudula Conen, dat zij een zuster is van Michiel Francis Marcelli, nu genaamd Albertus Marcelli, religieuze in het klooster in Tongerloo, nu wnde in 's Gravenhage, dewelke, zoals blijkt uit de attestatie van schepenen van Meerhout dd 03.03.1682, genoten heeft van drie beurzen in het groot college van de universiteit van Leuven gefundeerd door heer Jan Sjongens, pastoor van Geel, zijn broer heer Joachim Sjongens en hun zuster juffr Catharina Sjongens, en zodoende zouden de kinderen Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli, genaamd Jan Baptist en Michiel, waarvan vs Michiel Francis Marcelli moederlijk oom is, de naasten zijn om van de vs beurs te genieten

Personen: Gudula Jan COENEN Jan-Baptist-Jacob Peter VAN ELSACKER Michiel-Frans Jan MARCELLI Joan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI

| 182-0135 |

Schepenregister 182, f° 120 r° 03.11.1700

Peeter Cornelis Ooms is schuldig aan Cornelis Lenaert Gijsen de som van 100 gld waarvoor hij een hooimade op het molenbos tot pand stelt alsmede land in de "mosvoorden"

Personen: Peter Cornelis Peter OOMS Cornelis Lenaert Hendrik GIJSEN

| 182-0136 |

Schepenregister 182, f° 120 v° 08.11.1700

Cornelis van Aerde x Mathijsken Matthijs Rombouts en Adriaen Heijndrick Heufkens x Maeijken Matthijs de Bruijn verkochten aan Jan Goris Rombouts een hooimade in Blaakt

Personen: Maeijken Matthijs Lenaert DE BRUYN Tijsken Matthijs Laureijs ROMBOUTS

| 182-0137 |

Schepenregister 182, f° 121 r° 14.12.1700

Peeter de Wijse, gemachtigd van Wouter Laureijs van Gorp, hernieuwt schepenbrief Antwerpen waarbij Wouter Laureijs van Gorp aan juffr Louise de Haeze, geestelijke dochter, in extinctie van de rente die zij, als erfgenaam van +juffr Maria de Haeze, heffende is op een stede met huis en erven in Sneppel, de vs goederen transporteert

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP

| 182-0138 |

Schepenregister 182, f° 122 r° 14.12.1700

Anthonis Jan Wiercx is schuldig aan Cornelis Lenaert Gijsen de som van 40 pattacons waarvoor hij de helft van "aentreckers stede" in Sneppel tot pand stelt

Personen: Cornelis Lenaert Hendrik GIJSEN Anthonis Jan Jansen WIERCKX

| 182-0139 |

Schepenregister 182, f° 122 v° 16.12.1700

Peeter Peeter Vermeiren is schuldig aan Clara en Anna Maria van den Broeck de som van 150 gld. Robrecht Brocken, Ginneken, stelt zich borg, verbindt daartoe een obligatie van 200 gld als rest van een obligatie van 350 gld die hij heeft tot last van de erfgenamen Peeter Adriaen Vermeiren (schepenen Loenhout 02.09.1669)

Personen: Peter Peter Adriaen VERMEEREN Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN

| 182-0140 |

Schepenregister 182, f° 123 r° 05.01.1701

Anthonis van Aecken verkocht aan Jan Peeter Melssens een akker in Sneppel aan de vriesestraat

| 182-0141 |

Schepenregister 182, f° 123 v° 05.01.1701

Anthonis Voets en Richard van Elsacker, molenmeesters en timmerlieden - Heijndrick van Pelt en Jan Nijs van Dijck, smeden; hebben de molen gevisiteerd op verzoek van Dionijs van Halle en Frans van Geel, gewezen en huidig pachter van de windmolen, geven hun bevindingen over molenstenen en molenwerk

Personen: Jan Nijs Jan VAN DIJCK Dionijs VAN HAL Frans Adam Balten VAN GEEL

| 182-0142 |

Schepenregister 182, f° 124 v° 11.01.1701

Adriaen Aernout van Ostaeijen x Clement Jan Huijbrechts verkochten aan Cornelis Lambrecht Broomans erven in Terbeek

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 182-0143 |

Schepenregister 182, f° 125 r° 05.02.1701

Joan Mattheus van Elsacker, gemachtigd van juffr Elisabeth van Lanschot x sr Pedro Versmissen (procuratie notaris Waerbeeck te Antwerpen dd 03.12.1700), verkocht aan Jan Deckers een weide aan de "breebeke"

Personen: Peter VERSMISSEN Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 182-0144 |

Schepenregister 182, f° 125 v° 11.02.1701

certificatie voor Wouter Peeter Jan Wouters, °Loenhout, wnde Scherpenisse onder Tolen, wordt aldaar Wouter Peeter van Aerde genoemd, naam die hij zelf heeft opgegeven uit informatie die hij had van zijn moeder +Maeijken Bastiaen Braumeels

Personen: Adriaen Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Wouter Peter Jan VAN AERDE Maeijken Bastiaen Jacob BROUMEELS

| 182-0145 |

Schepenregister 182, f° 125 v° 16.02.1701

Peeter van Elsacker stelt de helft van een 'vrevelt' op het "hooghbosch", door hem gekocht van Adriaen Heijndrick Bertelmeeussen, tot pand voor een obligatie van 250 gld die hij schuldig is aan het klooster van sint Margrietendael

| 182-0146 |

Schepenregister 182, f° 126 r° 05.03.1701

Barbel Peeter Dijck x Cornelis Adriaen van Kesschot en Peerijntien Peeter van Dijck x Jan Melsen Luijcx, voorkinderen van +Adriaentien Laureijs Nouts x +Peeter Cornelis van Dijck - Neeltien Goris Gabriels x Cornelis Michiel van Antwerpen - Magdaleen Goris Gabriels x Heijndrick Wouter Quirijnen - Laurens Goris Gabriels x Peeter Adriaen Huijben; nakinderen +Adriaentien Laureijs Nouts x +Goris Gabriels; S/D achtergelaten erfgoederen vs +Adriaentien Laureijs Nouts, huis en aanstede in Neerven, weide "lijntiens vellekens", weide bij de "donckervoort", bosveld in Blaakt, akker de "verbrande stede" in Neerven, land in de "pothoeck", weide het "quat velt"

Personen: Beijken Peter Cornelis DENISSEN Neeltien Goris GABRIELS Goris Gabriel Goris GABRIELS Emerens Goris GABREELS Cornelie Laureys Geert VAN DER BUYTEN Magdaleen Goris GABRIELS Hendrik Wouter Teun QUIRIJNEN Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Jan Melsen Adriaen LUYCX

| 182-0147 |

Schepenregister 182, f° 128 r° 05.03.1701

Jan Mattheus van Elsacker, gemachtigd van Maria van Hoorn, Bergen op Zoom, hernieuwt transportakte notaris Joan Drabbe dd 10.02.1701, waarbij vs Maria van Hoorn transporteert aan haar broer Jacobus van Hoorn, Antwerpen, een obligatie van 900 Kgld ten laste van het dorp van Loenhout dd 19.05.1695 en waarvan de intrest betaald is tot 19.05.1699

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER

| 182-0148 |

Schepenregister 182, f° 129 r° 01.04.1701

Jan van den Heuvel verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven in het Oosteneinde

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0149 |

Schepenregister 182, f° 129 v° 02.04.1701

Heijndrick Wouter Quirijnen en Aert Anthonis Quirijnen als momboor met Willem Heijndrick Bertelmeeussen als toeziener van Magriet Wouter Quirijnen, minderjarig, delen hun gemene erfelijke goederen, erven "willem munts" in Sneppel, erven in de "mosvoorden", beemd achter "sneppel acker", akker en weide "cuijpers hoff" in Sneppel

Personen: Hendrik Wouter Teun QUIRIJNEN Aert Antonij QUIRIJNEN Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Margriet Wouter Antonij QUIRIJNEN

| 182-0150 |

Schepenregister 182, f° 130 v° 04.04.1701

Peeter van Elsacker - Martinus Voeghden - Adriaen Lenaert Gijsen; erfdelen hun twee gemene hooimaden, resp op het "cleijn bosch" en in Blaakt

Personen: Adriaen Lenaert Hendrik GIJSEN

| 182-0151 |

Schepenregister 182, f° 131 v° 04.04.1701

Jan Heestermans, gemachtigd van de erfgenamen sr Hubert Sporckmans, hernieuwt notarisakte notaris Cornelis van den Broeck te Antwerpen dd 27.08.1693, waarbij E.H. Marcellis Sporckmans, priester, testamentair momboor van de twee minderjarige kinderen van zijn broer Hubertus Sporckmans - E.E.H.H. Joannes Franciscus Sporckmans en Jaspar Josephus Sporckmans, priesters, en samen met hun oom vs Marcellis Sporckmans testamentaire momboors over hun minderjarige broer en zuster - juffr Theresia Sporckmans x sr Joannes van Soest - juffr Cornelia Sporckmans x sr Alexander van Bredael - juffr Catharina Sporckmans; machtigen Jan Heestermans om Peeter van Elsacker, notaris en procureur in Loenhout, te goeden in twee derden van een weide in Blaakt en twee derden van een hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Jan Cornelis Jan HEESTERMANS

| 182-0152 |

Schepenregister 182, f° 133 v° 04.04.1701

Jan Heestermans, gemachtigd van mr David Verberckmoes x Anthonet van Elsacker, hernieuwt notarisakte notaris Adrianus Franciscus Rommens te Meer dd 30.03.1701, waarbij mandanten vs Jan Heestermans machtigen om in Loenhout Peeter van Elsacker, broer van tweede mandante, te goeden in de helft van een perceel erven in "huffel heijklaer", in de helft van een perceel erven aan "stapsdijck"

Personen: David VERBERCKMOES Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Antonette Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 182-0153 |

Schepenregister 182, f° 133 v° 04.04.1701

Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven in Huffel, land in "huffel heijlaer", hooimade op het molenbos, erven op het "hooghbosch" en meer andere

Personen: Elisabeth Jan MARCELLI Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0154 |

Schepenregister 182, f° 134 v° 04.04.1701

certificatie voor Joan Franchois van Elsacker terzake eigendom van twee beemden achter Neerven

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0155 |

Schepenregister 182, f° 135 r° 06.04.1701

Tonijntien Anthonis van Ditfort x +Willem van Dommel verkocht aan haar broer Anthonis van Ditfort een hooimade met een huisje daarop aan het "cleijn bosch"

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD

| 182-0156 |

Schepenregister 182, f° 135 v° 08.04.1701

Jan van den Heuvel belooft te betalen aan Willem van den Langenbergh de som van 42 gld die hij voor zijn deel schuldig is in de 84 gld als rest van 100 gld die Willem van den Langenbergh had op vs Jan van den Heuvel en het sterfhuis van zijn moeder +Cornelie van der Buijten volgens obligatie dd 18.12.1681 en in welke 84 gld de vijf kinderen van comparant 30 gld schuldig zijn, Laureijs van de Langenbergh 6 gld en Willem van de Langenbergh zelf ook 6 gld

Personen: Willem Roeland Willem VAN DEN LANGENBERGH Laureys-Antoon Roeland Willem VAN DEN LANGENBERGH

| 182-0157 |

Schepenregister 182, f° 136 r° 11.04.1701

Peeter Cornelis Aert van Tijchelt en Cathelijn Cornelis Aert van Tijchelt x Matthijs Jan Ooms verkochten aan Jacob van de Cloot toen die nog in leven was en nu dus zijn erfgenamen de helft van een hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Cathelijn Cornelis Aert VAN TYCHELT Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT Matthijs Jan Matthijs OOMS

| 182-0158 |

Schepenregister 182, f° 136 v° 13.04.1701

pater Arnoldus van de Varent, procurator van de jezuieten in Antwerpen, verkocht aan Jan Peeter Melsens een stede met huis en erven in de beirenstraat

| 182-0159 |

Schepenregister 182, f° 137 r° 13.04.1701

zelfde verkocht aan Cornelis Jan Roelen de "perbeeemt" achter "sneppel acker"

Personen: Cornelis Jan Adriaen ROELEN

| 182-0160 |

Schepenregister 182, f° 137 v° 13.04.1701

zelfde verkocht aan Franchois Heestermans een weide in Donk bij het "cleijn bosch"

Personen: Francis Cornelis Jan HEESTERMANS

| 182-0161 |

Schepenregister 182, f° 138 r° 02.05.1701

Peeter Adriaen Huijben x Laurens Goris Gabriels verkochten aan Cornelis Michiel van Antwerpen x Neeltien Goris Gabriels het deel van vs Laurens Goris Gabriels in de achtergelaten goederen van haar moeder +Adriaentien Anthonis Nouts

Personen: Neeltien Goris GABRIELS Emerens Goris GABREELS

| 182-0162 |

Schepenregister 182, f° 138 v° 08.06.1701

Marcellus Marcelli, gemachtigd van Joan Franchois van Elsacker, hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 23.04.1701, waarbij Joan Franchois van Elsacker te kennen gaf samen met Michiel en Peeter van Elsacker op 09.11.1686 voor notaris Jaecques van Waerbeeck verleden te hebben ten voordele van +Jan Bapstista Nieles een jaarlijkse rente van 100 gld en die nu toegevallen is juffr Joanna Theresia Catharina Nieles. Stelt daartoe nog speciaal tot pand stede met huis en erven in Huffel, land in "huffel heijlaer", hooimade op het molenbos, erven op het "hooghbosch" en meer andere

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Marcellus Jan MARCELLI

| 182-0163 |

Schepenregister 182, f° 140 v° 25.06.1701

mr Joan van den Broeck, chrirugijn, als momboor van de kinderen Cornelis Kemp x +Anna van den Broeck, machtigd mr Martinus van Overheijt, procureur in Antwerpen, om de belangen van de kinderen in de achtergelaten goederen van hun moeder te verdedigen

Personen: Jan VAN DEN BROECK

| 182-0164 |

Schepenregister 182, f° 141 r° 29.08.1701

passeerbrief voor Huijbert Jan de Wijse, °Loenhout

| 182-0165 |

Schepenregister 182, f° 141 v° 12.09.1701

Geert Jacob van de Cloot en Elisabeth Anthonis Quirijnen x +Jacob van de Cloot verkochten aan Joan Franchois van Elsacker de "doren acker" in Sneppel en erven "couwenbergh stedeken"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Lisken Antonij QUIRIJNEN Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 182-0166 |

Schepenregister 182, f° 142 r° 12.09.1701

zelfden verkochten aan Lenaert Huijbrecht Heijndricx een weide in Sneppel

Personen: Lisken Antonij QUIRIJNEN Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Lenaert Huybrecht HENDRICX Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 182-0167 |

Schepenregister 182, f° 142 v° 12.09.1701

Elisabeth Anthonis Quirijnen x +Jacob van de Cloot verkocht aan Geert Jacob van de Cloot erven op de "ast" in Sneppel en andere

Personen: Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Lisken Antonij QUIRIJNEN

| 182-0168 |

Schepenregister 182, f° 143 r° 19.09.1701

Peeter Anthonissen is schuldig aan Geijsbrecht van Geel de som van 300 gld. Anthonis Peeter Anthonissen stelt zich borg

Personen: Peter Antonij ANTHONISSEN Gijsbrecht Adam Balten VAN GEEL Anthonis Peter Antonij ADRIAENSEN

| 182-0169 |

Schepenregister 182, f° 143 r°, In marge 12.04.1709

Gijesbrecht van Geel voldaan door de kinderen Peeter Anthonissen

Personen: Peter Antonij ANTHONISSEN Gijsbrecht Adam Balten VAN GEEL

| 182-0170 |

Schepenregister 182, f° 143 v° 19.09.1701

Joan Franchois van Elsacker en Aert Moons mangelen erve om erve, stede met huis en erven in Herseling, land op molenakker, erven in "huffel heijlaer"

Personen: Aert Hendrik Aert MOONS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0171 |

Schepenregister 182, f° 146 r° tot en met f° 150 r°

zijn kopijen van de akten 140 v° tot en met 143 v°

| 182-0172 |

Schepenregister 182, f° 151 r° 24.10.1701

Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Jan Peeter Melssens x Elisabeth Lambrecht van Staeijen erven met een huisje daarop bij de beirenstraat

Personen: Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0173 |

Schepenregister 182, f° 152 r° 24.10.1701

Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen verkocht aan Jan Peeter Melssens x Elisabeth Lambrecht van Staeijen een bosveld in Blaakt

Personen: Hendrik Adriaen Hendrik BARTHOLOMEUSEN Elisabeth Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 182-0174 |

Schepenregister 182, f° 152 v° 13.12.1701

Jan Peeter Melssen Rombouts verkocht aan de pater procurator van de jezuieten in Antwerpen een rente van 37 gld 10 st op stede met huis en erven in de beirenstraat, tot voldoening van de rest van koopenningen die hij het college schuldig is over aankoop van vs erven

| 182-0175 |

Schepenregister 182, f° 153 v° 13.12.1701

Goris Lambrecht van Staeijen x Cornelia Jan Aernouts zijn schuldig aan de tafel van de H Geest in Loenhout de som van 250 gld waarvoor zij een hooimade op het "hoogbosch" tot pand stellen alsmede meer andere erven

Personen: Cornelie Jan Jan ARNAUTS Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN

| 182-0176 |

Schepenregister 182, f° 155 r° 17.12.1701

Wouter Peeter Ooms x Anneken Adriaen Weerts verkochten aan Jan Franchois van Elsacker hun deel in de achtergekaten goederen van de ouders van vs Anneken Weerts

Personen: Wouter Peter Jan OOMS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS

| 182-0177 |

Schepenregister 182, f° 155 v° 17.12.1701

Jan Adam Wouters verkocht aan Jan Melsen Luijcx en Cornelis Adriaen Nouts een stede met huis en erven in Neerven aan "stapelheijde"in de geerstraat. Item weide daarbij aan de "heijbeemt", akker het "rauven" bij de aststraat en akkerken het "beemdeken" en nog de "ossebloocken"

Personen: Cornelis Adriaen Antonij NOUTS Jan Melsen Adriaen LUYCX Jan Adam WOUTERS

| 182-0178 |

Schepenregister 182, f° 156 v° 09.01.1702

Gijesbrecht van Riel x Magdaleen Jan Huijbrechts verkochten aan Peeter Joris Coecken een stede met huis en erven in Terbeek en meer andere erven

Personen: Gijsbrecht Hendrik Jan VAN RIEL Peter Joris KOEKEN

| 182-0179 |

Schepenregister 182, f° 157 v° 24.01.1702

Peeter Michiel van Breda x +Naentien Pauwels Diercken - Niclaes de Wijse de jonge - Cornelis Diercx, voozoon van vs +Naentien Pauwels Diercken - Jan Naes Janssen als momboor van de nakinderen +Naentien Pauwels Diercken x Peeter van Breda; verkochten aan Niclaes de Wijse de oude, de koop overgenomen hebbende van zijn zoon Niclaes de Wijse de jonge, een stede met huis en erven aan sheerenstraat

Personen: Cornelis DIERCX Jan Naes Jan NAES Peter Michiel Peter VAN BREDA Naentien Pauwel Dierk DIERCX

| 182-0180 |

Schepenregister 182, f° 158 v° 04.02.1702

Matthijs Aernout Ooms - Peeter Cornelis Tijchelt x Dingne Aernout Ooms als vader van hun kinderen - Lenaert Huijbrecht Heijndricx als momboor met Jan Peeter Melssens als vader van zijn kinderen bij +Barbel Huijbrecht Heijndricx, halve zuster van vs Matthijs en Dingne Ooms; S/D erfgoederen +Magriet Vermeiren, hun moeder en grootmoeder. Stede met huis en erven in Terbeek, heiveld de "geer" op de "brande", hooimade in Blaakt, heide op de "suijden aert", de "tichelweijde" in de "vloeijen", land in "puts hoff"

Personen: Dingne Aert Matthijs OOMS Lenaert Huybrecht HENDRICX Barbel Huybrecht HENDRICX Matthijs Aert Matthijs OOMS Magriet Adriaen Adriaen VERMEEREN Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT

| 182-0181 |

Schepenregister 182, f° 160 v° 23.02.1702

Willemijn Geert Sijmon Luijcx x +Wouter Jan Rombouts is schuldig aan Marianna en Elisabeth van Elsacker de som van 120 gld waarvoor zij erven in klein Neerven tot pand stelt

Personen: Wouter Jan Rombout ROMBOUTS Elisabeth Peter VAN ELSACKER

| 182-0182 |

Schepenregister 182, f° 161 r° 04.03.1702

Christina van der Buijten x +Joan Bode assigneert aan haar dochter Anna Catharine Bode 400 pattacons die zij heeft op het dorp van Loenhout, welke som moet dienen om haar dochter tot begijn in Hoogstraten te laten komen

Personen: Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Joan Huybrecht BODE

| 182-0183 |

Schepenregister 182, f° 162 r° 20.03.1702

Michiel Cornelis Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven in Neerven met drie weiden aldaar, land de "geer" in molenakker, land de "eijckhoff" en meer andere erven

Personen: Peerijntien Jacob Jan VAN TYCHEL Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0184 |

Schepenregister 182, f° 163 r° 20.03.1702

Jan, Peeter, Arnout en Cornelis Cornelis Jan Aernouts - Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Marie Cornelis Jan Aernouts x Huijbrecht Jacob Francquen - Barbara Cornelis Jan Aernouts x Dilis Jacob Francquen - Cornelie Cornelis Jan Aernouts - Peerijntien Cornelis Jan Aernouts; S/D goederen +Tanneken Cornelis Jan Aernouts, hun zuster, land in "aerts acker"

Personen: Anneken Cornelis Jan ARNAUTS Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Peter Cornelis Jan ARNAUTS Dielis Jacob Willem FRANCKEN Peerijntien Corneel Jan ARNAUTS Huybrecht Jacob Willem FRANCKEN Barbel Cornelis Jan ARNAUTS Andries MANS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Cornelie Cornelis Jan ARNAUTS Jan Cornelis Jan ARNAUTS

| 182-0185 |

Schepenregister 182, f° 165 r° 12.04.1702

Jan Christiaen Vorselmans - Barbara Christiaen Vorselmans x Aert Peeter Aerts - Cornelie Christiaen Vorselmans x Matthijs Anthonis Weerts - Cornelis Michiel van Antwerpen als momboor met Niclaes van Dijck als toeziener van de kinderen Jan Claesen x +Marie Chrsitiaen Vorselmans; S/D erfgoederen +Christiaen Vorselmans x +Marie Hendrick Engelen, stede met huis en erven, hooimade in Blaakt, land "trauweltiens", weide in de "pothoeck", land "lisken jan d'joos", weide het "maeijblock" bij Blaakt en meer andere erven

Personen: Marie Christiaen Jan VORSELMANS Aert Peter AERTS Neeltien Christiaen Jan VORSELMANS Jan Jan CLAESSEN Christiaen Jan Kersten VORSELMANS Maeijken Hendrik Jan ENGELEN Jan Christiaen Jan VORSELMANS Berbel Christiaen Jan VORSELMANS Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Matthijs Antonij WEERTS

| 182-0186 |

Schepenregister 182, f° 168 v° 08.05.1702

Jan Peeter Melssens verkocht aan Anneken en Marie Sijmon Kesselmans, jonge dochters en aan Catelijn Sijmon Kesselmans x Willem Wouter Janssen erven het "stuijvesant" in Neerven

Personen: Catelijn Simon Adriaen KESSELMANS Anneken Simon Adriaen KESSELMANS Marie Simon Adriaen SIJMONS

| 182-0187 |

Schepenregister 182, f° 168 v° Naschrift: 08.05.1702

vermits de kooppenningen afkomstig zijn van het verkochte goed van de moeder van comparant in Wuustwezel wordt bepaald dat de percelen zullen blijven 'ter selver nature' en tot gebruik door Jenneken Adriaen Peeter Aerts haar leven lang

Personen: Jenneken Adriaen Peter VAN TYCHELT

| 182-0188 |

Schepenregister 182, f° 169 v° 15.05.1702

Jan Cornelis van Elsacker verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een rente van 25 gld op een beemd in de "dorens", op land "sluijters ...(hof)" in Sneppel

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jan Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 182-0189 |

Schepenregister 182, f° 171 r° 10.07.1702

borgstelling voor Peeter van der Buijten x Peeternelle Swagemaeckers, °Loenhout, ten behoeve van de h geest van Zandvliet

Personen: Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 182-0190 |

Schepenregister 182, f° 171 v° 10.07.1702

passeerbrief voor heer Joannes Paulus de Cort, schout en inwoner van Loenhout

Personen: Jan-Paulus DE CORTE

| 182-0191 |

Schepenregister 182, f° 172 r° 10.07.1702

passeerbrief voor Joan Franchois van Elsacker, secretaris en inwoner van Loenhout

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 182-0192 |

Schepenregister 182, f° 172 v° 10.07.1702

passeerbrief voor Peeter de Wijse

| 182-0193 |

Schepenregister 182, f° 173 r° 22.07.1702

Peeternelle Cornelis Ketelers x +Philips van Beveren verkocht aan Cornelis Verboven een weide beneden de "beecxse acker"

Personen: Petronelle Cornelis KETELERS Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 182-0194 |

Schepenregister 182, f° 173 v° 22.07.1702

Cornelis Verboven transporteert aan Peeternelle Cornelis Ketelers een obligatie 210 gld welke Boudewijn Cornelis Ketelers op 01.12.1671 voor schepenen van Oudenbos aan hem verleden heeft

Personen: Petronelle Cornelis KETELERS Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Boudewijn Cornelis KETELERS

| 182-0195 |

Schepenregister 182, f° 174 r° 22.07.1702

Peeternelle Cornelis Ketelers x +Philips van Beveren verkocht aan Cornelie Peeter Gabriel Goris een stedeken met huis en erven in Terbeek

Personen: Cornelie Peter Gabriel GORIS Petronelle Cornelis KETELERS

| 182-0196 |

Schepenregister 182, f° 174 v° 22.07.1702

Cornelie Peeter Gabriel Goris verkocht aan Peeternelle Cornelis Ketelers een rente van 6 gld 5 st terzake erfpenningen die zij schuldig is over koop van een stedeken (cfr vorige akte)

Personen: Cornelie Peter Gabriel GORIS Petronelle Cornelis KETELERS

| 182-0197 |

Schepenregister 182, f° 175 v° 22.07.1702

Peeternelle Cornelis Ketelers x +Philips van Beveren verkocht aan Jan Verboven, de koop overgenomen hebbende van Geert Jan van Dijck, land in de "popendoncxse acker" op het "creijen"

Personen: Petronelle Cornelis KETELERS Geert Jan Cornelis VAN DIJCK

| 182-0198 |

Schepenregister 182, f° 176 v° 09.10.1702

passeerbrief voor heer Johan Louis van Siegen, heer van Loenhout

Personen: Jean LOUIS VAN SIEGEN

| 182-0199 |

Schepenregister 182, f° 177 r° 24.10.1702

certificatie voor Adriaen Matthijs Adriaenssen, landbouwer en koopman in boter, hoenderen, kalveren, varkens en meer andere

Personen: Adriaen Matthijs ADRIAENSEN

| 182-0200 |

Schepenregister 182, f° 177 v° 24.10.1702

certificatie voor Lenaert Huibrecht Heijndricx die zijn goederen naar de makt in Antwerpen brengt

Personen: Lenaert Huybrecht HENDRICX

| 182-0201 |

Schepenregister 182, f° 178 r° 16.11.1702

Wouter Peeter Rennen en Anthonis van Aecken getuigen op verzoek van Franchois van der Vloet, visitateur van zijne majesteits rechten, dat zij ca twee maanden terug met twee karren zout in Zoersel waren ten huize van Frans Wouters, herbergier aldaar, dat er vijf visitateuers bij de karren kwamen, maar dat zij niet gezien hebben wie er eerst bij de karren kwam, maar wel weten dat vs van der Vloet bij de vijf was

Personen: Wouter Peter Cornelis RENNEN

| 182-0202 |

Schepenregister 182, f° 179 r° 27.11.1702

Jacob Jacob Peeter Jans, ook als momboor met Jan Verboven als toeziener van de kinderen Jan Peeter Joris x +Catelijn Jan Jacob Peeter Jans - Peeter Jan Jacob Peeter Jans - Wouter Jan Rennen, zoon van +Catelijn Jacob Peeter Jans - Neeltien Jan Rennen x Cornelis Jacob de Cuijper; kinderen en kindskinderen van het voorbed Tanneken Marijnis Bevers x +Jacob Peeter Jans - Matthijs en Jan Adriaen Weerts - Dingne Adriaen Weerts x Matthijs Aernout Ooms - Tanneken Adriaen Weerts x Wouter Peeter Ooms - Marie Jan Schoofs x Peeter van Dulmen, dochter van +Peerijntien Adriaen Weerts - vs Matthijs Adriaen Weerts ook als momboor met Peeter Schoofs als toeziener van de twee minderjarige kinderen Jan Schoofs x +Peerijntien Adriaen Weerts; kinderen en kindskinderen van het nabed Tanneken Marijnis Bevers x +Adriaen Matthijs Weerts ; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker akker het "hoefken" in Popendonk en twee weiden aldaar

Personen: Cathelijn Jacob Peter JANS Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Wouter Peter Jan OOMS Peerijntien Adriaen WEERTS Matthijs Aert Matthijs OOMS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Jan Peter JORIS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Wouter Jan Cornelis RENNEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Cornelis Jacob Peter DE CUYPER Cathelijn Jan JACOBS Peter Jan Jacob JANS Jacob Jacob Peter JANS Cornelie Jan Cornelis RENNEN Jacob Peter JANS Jan Adriaen Matthijs WEERTS Peter VAN DULMEN

| 182-0203 |

Schepenregister 182, f° 180 v° 27.11.1702

zelfden verkochten aan Jan Adriaen Weerts een stede met huis en erven in Popendonk bij de "popendoncxse hoeve" en akker de "tolbergh"

Personen: Matthijs Aert Matthijs OOMS Jacob Jacob Peter JANS Jacob Peter JANS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Peter VAN DULMEN Jan Peter JORIS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Peter Jan Jacob JANS Jan Adriaen Matthijs WEERTS Cathelijn Jacob Peter JANS Wouter Peter Jan OOMS Cornelie Jan Cornelis RENNEN Wouter Jan Cornelis RENNEN Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Cornelis Jacob Peter DE CUYPER Peerijntien Adriaen WEERTS Cathelijn Jan JACOBS

| 182-0204 |

Schepenregister 182, f° 181 v° 27.11.1702

zelfden verkochten aan Jacob Jacob Peeter Jans en Matthijs Aernout Ooms x Dingne Adriaen Weerts een bosveld op het "schoubosch"

Personen: Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Peerijntien Adriaen WEERTS Jacob Peter JANS Cathelijn Jacob Peter JANS Wouter Peter Jan OOMS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Wouter Jan Cornelis RENNEN Matthijs Aert Matthijs OOMS Jan Peter JORIS Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Peter Jan Jacob JANS Cathelijn Jan JACOBS Jan Adriaen Matthijs WEERTS Cornelis Jacob Peter DE CUYPER Cornelie Jan Cornelis RENNEN Jacob Jacob Peter JANS Peter VAN DULMEN

| 182-0205 |

Schepenregister 182, f° 183 r° 27.11.1702

zelfden transporteren aan Jan Adriaen Weerts erven in Wernhout voor de pretentie die hij heeft in het sterfhuis van hun moeder

Personen: Matthijs Aert Matthijs OOMS Tanneken Adriaen Matthijs WEERTS Wouter Jan Cornelis RENNEN Jacob Jacob Peter JANS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Cornelie Jan Cornelis RENNEN Cathelijn Jan JACOBS Jan Adriaen Matthijs WEERTS Wouter Peter Jan OOMS Cathelijn Jacob Peter JANS Peerijntien Adriaen WEERTS Cornelis Jacob Peter DE CUYPER Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS Peter Jan Jacob JANS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Jacob Peter JANS Peter VAN DULMEN Jan Peter JORIS

| 182-0206 |

Schepenregister 182, f° 184 v° 27.11.1702

passeerbrief voor Cornelis Peeter Aernouts

Personen: Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS

| 182-0207 |

Schepenregister 182, f° 185 r° 27.11.1702

passeerbrief voor Peeter Joris Coecken

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 182-0208 |

Schepenregister 182, f° 185 v° 27.11.1702

passeerbrief voor Cornelis Heijndrick Janssen

Personen: Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 182-0209 |

Schepenregister 182, f° 186 r° 28.11.1702

Peeter van Dulmen x Marie Jan Schoofs machtigen Jan Schoofs, vader van 2de comparante om het sterfhuis van Tanneken Marijnis Bevers te helpen sluiten

Personen: Peter VAN DULMEN

| 182-0210 |

Schepenregister 182, f° 186 v° 20.12.1702

passeerbrief voor sr Mattheus van Gilse

| 182-0211 |

Schepenregister 182, f° 187 r° 22.12.1702

certificatie voor Adriaen Matthijs Adriaensen, landbouwer en koopman in boter, hoenderen etc

Personen: Adriaen Matthijs ADRIAENSEN

| 182-0212 |