Schepenregisters deel 167 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 167

Schepenregister 167, f° 1 r° 20.07.1685

Barbel Peeter van Dijck x +Wouter Cornelis Raets en Peeter Cornelis Raets als momboor met Peeter Jan van Dijck als toeziener van het weeskind genaamd Cornelis, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Cornelis Wouter Cornelis RAETS Wouter Cornelis Kersten RAETS Beijken Peter Cornelis DENISSEN Peter Cornelis Kersten RAETS Peter Jan Cornelis VAN DIJCK

| 167-0001 |

Schepenregister 167, f° 2 v° 24.07.1685

Heijndrick Moons - Cornelis Joos Deckers - Jan Deckers; verklaren dat zij op 22.07.1685 de vorster Jan de Wijse na de vroegmis hebben horen publiceren dat diegenen die een leen te verheffen hadden dit vooralsnog niet meer zouden doen

Personen: Hendrik Aert Hendrik MOONS Cornelis Joos Adriaen DECKERS Jan Huybrecht DE WIJS

| 167-0002 |

Schepenregister 167, f° 2 v° 04.08.1685

Niclaaes Peeter Verbocht x Jenneken Bastiaen Theeus verkochten aan Michiel Cornelis van Elsacker een stede in Neerven alsmede andere erven

Personen: Jenneken Bastiaen Adriaen THEUS Claes Peter Claes VERBOCHT Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 167-0003 |

Schepenregister 167, f° 4 r° 23.08.1685

passeerbrief voor Jacobus van Elsacker, zoon van de gewezen secretaris Peeter van Elsacker, °Loenhout, wil naar Frankrijk of elders voor zijn bezigheden

Personen: Jacobus Peter VAN ELSACKER

| 167-0004 |

Schepenregister 167, f° 4 v° 06.09.1685

schout heeft onderzoek gedaan naar verboden munten

| 167-0005 |

Schepenregister 167, f° 4 v° 10.09.1685

Magriet Joos Verboven xx +Peeter van den Cloot verkocht aan Matthijs Jan Matthijs Goossens een weide in de" "mosvoorden" alsmede andere erven

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Peter Geert Peter VAN DER CLOOT Margriet Joos Cornelis VERBOVEN

| 167-0006 |

Schepenregister 167, f° 5 v° 01.10.1685

Michiel Cornelis van Elsacker voor twee derde delen en Adriaen Cornelis van Tijchelt voor een derde deel, verkochten aan Peeter Niclaes Cornelissen land in de "steechde"

Personen: Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Peter Claes CORNELISSEN

| 167-0007 |

Schepenregister 167, f° 6 r° 03.10.1685

Michiel van Elsacker verkocht aan Jacob van de Cloot een beemd in Sneppel

Personen: Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 167-0008 |

Schepenregister 167, f° 6 v° 11.10.1685

Maria van Elsacker x +Cornelis van Lanschot - Pauwels van Lanschot - Jan Cornelis Meeusen x Magrita van Lanschot; ontvangen door Elisabeth en Maria van Lanschot van heer Michael van Gevel, Antwerpen, de som van 2000 Kgld, waarvoor zij op heden verlijden een rente van 125 gld voor welke rente zij stede met huis en erven in Popendonk verbinden alsmede andere erven. Goederen komen 1ste comparante toe van haar ouders en bij S/D dd 05.10.1650 en dd 11.01.1668

Personen: Jan Cornelis MEEUSSEN Maria Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Pauwels Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Marie Michiel Jan VAN ELSACKER Elisabeth Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Margareta Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Cornelis Pauwel Cornelis VAN LANSCHOT

| 167-0009 |

Schepenregister 167, f° 9 v° 25.10.1685

Wouter Peeter Ooms x Jacobmijn Adriaen Cornelis Martens verkochten aan het klooster van sint margrietendael een rente van 12 gld 10 st op een hofstede in Popendonk en op andere erven

Personen: Wouter Peter Jan OOMS

| 167-0010 |

Schepenregister 167, f° 9 v°, In marge 05.11.1694

de secretaris van Elsacker, als rentmeester van het klooster, gekweten door Wouter Peeter Ooms

Personen: Wouter Peter Jan OOMS

| 167-0011 |

Schepenregister 167, f° 11 r° 30.10.1685

Jan van de Mierop x +Maeijken Goosssens - Adriaen Jan van de Mierop met Cornelis Goossens, momboor, en Anthonis van de Mierop, toeziener - Peeter en Michiel Vorselmans, kinderen van het voorbed +Maeijken Goossens x +Bastiaen Vorselmans; S/D sterfhuis vs Maeijken Goossens, beemd de "ouden sondagh", stede in Donk, erven gekomen van Goris Cornelissen, beemd gekomen van de erfgenamen Jan Aertsen, bos in de "boedonghen", "colomors beemt" en andere goederen

Personen: Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Anthonis Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS Maeijken Goossen Cornelis AERTS Adriaen Jan Adriaen VAN DE MIEROP

| 167-0012 |

Schepenregister 167, f° 13 r° 30.10.1685

borgstelling voor Jan Laureijs Rombouts, °Loenhout, voor Wilmarsdonk

Personen: Jan Laureijs Antonij ROMBOUTS

| 167-0013 |

Schepenregister 167, f° 13 r° 05.11.1685

Anthonis Jan Gabriels machtigt Peeter Jan Gabriels in zijn roerende goederen voor de borg die deze gesteld heeft voor de huurpenningen van de stede in Vossingers waarop comparant woont en gekomen van Adriaen Luijcx

Personen: Anthonis Jan GABRIELS

| 167-0014 |

Schepenregister 167, f° 13 v° 08.11.1685

certificatie voor Marcellus Marcelli x Catharina va Elsacker terzake eigendom van beemd in Neerven, erven in Huffel

Personen: Catharina VAN ELSACKER

| 167-0015 |

Schepenregister 167, f° 14 v° 12.11.1685

Magriet Moons x Marten van den Bossche - Jan Jan Heijndrick de Crom - Magriet Jan Heijndrick de Crom x Geert Luijcx; deling van de bossen in Sneppel hun samen toekomend

Personen: Geert Adriaen LUYCX Marten Roeland VAN DEN BOSCH Jan Jan Hendrik DE CROM Margriet Jan Hendrik DE CROM Margriet Aert Hendrik MOONS

| 167-0016 |

Schepenregister 167, f° 16 r° 12.11.1685

Willem Straetmans verbindt zijn stede in Sneppel waarvan Willem Cornelis Franssen pachter is, voor de kommer die zou mogen komen op de goederen die hij uitgewonnen heeft van Jan Heijndrick Martens en overgelaten aan Wouter van Gorp

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP Jan Hendrik MARTENS Willem Adriaen Antonij STRAETMANS Willem Cornelis FRANSEN

| 167-0017 |

Schepenregister 167, f° 16 r°, In marge 25.10.1696

Wouter van Gorp ontlast de vs goederen

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP

| 167-0018 |

Schepenregister 167, f° 16 v° 23.11.1685

Cornelis Aert van Tijchelt x +Catelijn Geert van de Cloot, ook voor zijn kinderen Peeter en Catelijn - Cornelis Peeter Jan Ooms, ook als momboor van de kinderen Lambrecht Broomans x +Magdaleen Peeter Jan Ooms - Cornelia Geert van de Cloot x +Peeter Vermeiren met haar voogd Cornelis Aert van Tijchelt - Wouter Peeter Ooms, ook voor Dingne Peeter Ooms x Matthijs Adriaen Matthijsen - Lenaert Huijbrecht Jan Huijben als momboor van de kinderen Jan Huijbrecht Jan Huijben x +Marie Peeter Jan Ooms - Laureijs Anthonis Rombouts x Marie Claes Goris Augustijns, ook voor Adriaentien Goris Claes Augustijns x Cornelis Raphels; samen ook voor de erfgenamen Peeternelle Aert Geerts; - Jacob Cornelis Crock x Dingne Nijs Geert de Loecker, dochter van +Maeijken Anthonis Deckers - Adriaen Jan Walen x Theuntien Nijs de Loecker, ook dochter van +Marie Anthonis Deckers, mede als momboor van het weeskind Marie Nijs de Loecker x +Peeter Jan Kevers (aggregatie Roosendaal) - Marie Claes Geert Augustijns x Peeter Henricksen met haar voogd Adriaen Jan Walen, ook voor Henrick Claes Goris Augustijns; de laatsten alle erfgenamen van Marie Anthonis Deckers xx +Jan Cornelis Ooms, hun moeder en grootmoeder; aggregeren het akkoord afgesloten op 27.02.1685 bij Cornelis Aert van Tijchelt, terzake het proces hangende voor wethouders van Wuustwezel, over het legaat aan vs Marie Anthonis Deckers op 07.02.1675 gelaten bij testament van Jan Cornelis Ooms

Personen: Madaleen Peter Jan OOMS Matthijs Adriaen MATTHIJSSEN Peter Jan KEVERS Teuntien Nijs Geert DE LOECKER Neeltien Geert Peter VAN DER CLOOT Maeijken Peter Jan OOMS Cathelijn Cornelis Aert VAN TYCHELT Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT Cornelis Rafael Cornelis ROOVERS Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Adriaentien Claes GORIS Marie Nijs Geert DE LOECKER Wouter Peter Jan OOMS Jacob Cornelis Jacob CROCK Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN Dympna Nijs Geert DE LOECKER Lenaert Huybrecht Jan HUYBEN Cathelijn Geert Peter VAN DER CLOOT Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS Adriaen Jan DE WAEL Jan Huybrecht Jan HUYBEN Petronella Aert Geert AERTSEN

| 167-0019 |

Schepenregister 167, f° 19 r° 23.11.1685

vs comparanten van de 1ste zijde machtigen Cornelis Aert van Tijchelt, Wouter Peeter Ooms en Laureijs Anthonis Ropmbouts om van Michiel van Elsacker de kooppenningen van de stede in Tereijck onder Wuustwezel te ontvangen, en welke vs Wouter Peeter Ooms schuldig is

| 167-0020 |

Schepenregister 167, f° 19 v° 26.11.1685

sr Marcellus Marcelli, Michiel van Elsacker en Joan Bode verklaren op verzoek van Bastiaen Ruffen, dat deze door Jan de Wijse herhaaldelijk werd uitgemaakt voor schelm, met wie hij niet te doen wilde hebben

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Joan Huybrecht BODE Marcellus Jan MARCELLI

| 167-0021 |

Schepenregister 167, f° 21 r° 26.11.1685

certificatie voor de kinderen Joan van Elsacker terzake eigendom van helft van beemd de "borghstadt" aan de "schoordijck", beemd in de "dorens" en andere erven

Personen: Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER

| 167-0022 |

Schepenregister 167, f° 22 r° 26.11.1685

Michiel van Elsacker transporteerde aan het klooster van sint margrietendael een rente van 3 gld 15 st op de stede van Michiel Martin van Elsacker in Huffel

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER

| 167-0023 |

Schepenregister 167, f° 23 r° 11.04.1686

Michiel Martin van Elsacker is schuldig aan het klooster van sint margrietendael een rente van 3 gld 15 st op zijn stede in Huffel

Personen: Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER

| 167-0024 |

Schepenregister 167, f° 23 v° 26.11.1685

heer Bernardus van Aldenhoven, pastoor, en Michiel van Elsacker mangelen erve om rente, dries het "kerckblock" in Huffel en rente van 4 gld 5 st op een stede in Terbeek gekomen van Jan Aert der Weuwen

Personen: Bernardus VAN ALDENHOVEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 167-0025 |

Schepenregister 167, f° 24 v° 29.11.1685

Adriaen van Tolhuijsen x Anne Peeter Melssens verkochten aan hun broer Jan Peeter Melssens erven het "stuijvesant" in Neerven in de "pothoeck"

Personen: Jan Peter Melsen ROMBOUTS Anneken Peter Melsen ROMBOUTS

| 167-0026 |

Schepenregister 167, f° 25 r° 08.12.1685

Jan Jan Cornelis Goris x Anne Jacob Claesen verklaart op verzoek van Jan Adriaen van Pelt aan deze verkocht te hebben het gerecht deel van vs Anne Jacob Claesen in de erfgoederen van haar vader (schepenen Wuustwezel 18.12.1668)

| 167-0027 |

Schepenregister 167, f° 25 v° 10.12.1685

Meeus Jacob Tacx, Wuustwezel x Elisabeth Peeter Jan Wouters zijn schuldig aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, de som van 100 gld waarvoor zij een hooimade in Blaakt tot pand stellen

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Meeus Jacob TACX Elisabeth Peter Jan ROMBOUTS

| 167-0028 |

Schepenregister 167, f° 25 v°, In marge 07.03.1693

de secretaris van Elsacker gekweten

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 167-0029 |

Schepenregister 167, f° 26 v° 10.12.1685

Marcellus Marcelli x Catharina van Elsacker verkochten aan Jan Cretien, oud deken van het schermergilde in Antwerpen, een rente van 37 gld 10 st op een beemd in Neerven en op erven in Huffel

Personen: Catharina VAN ELSACKER Marcellus Jan MARCELLI

| 167-0030 |

Schepenregister 167, f° 27 v° 15.12.1685

Jan Jan de Crom, Meerle, transporteerde in belening aan Geert Luijcx x Margriet Jan de Crom zijn deel in een bosken in Sneppel

Personen: Margriet Jan Hendrik DE CROM Geert Adriaen LUYCX Jan Jan Hendrik DE CROM

| 167-0031 |

Schepenregister 167, f° 28 v° 17.12.1685

Joris Cornelis van de Mierop, minderjarig, met zijn momboor Jan van de Mierop en zijn toeziener Peeter Joris Coecken, en Adriaentien Aert Jan Neefs, jonge dochter, met haar vader Aert Jan Neefs, akkoord over hun proces in het "geestelijk hof" in Antwerpen, terzake het kind door 1ste comparant aan 2de comparant verwekt. Ontlasting van het onderhoud mits betaling van 40 gld

Personen: Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Peter Joris KOEKEN Joris Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP

| 167-0032 |

Schepenregister 167, f° 28 v° Naschrift: 14.06.1688

Adriaentien Aert Jan Neefs gekweten van Joris Cornelis van de Mierop

Personen: Joris Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP

| 167-0033 |

Schepenregister 167, f° 29 v° 19.12.1685

Adriaen Nijs van Tijchelt verkocht aan Peeter Matthijs Goossens erven aan het "cleijn bosch"

Personen: Peter Matthijs Matthijs GOOSSENS Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL

| 167-0034 |

Schepenregister 167, f° 30 r° 02.01.1686

certificatie voor Marcellus Marcelli, dat op zaterdag ll in de schepenkamer, waar schout, schepenen en gezworenen vergaderd waren over een dorpsrekening, aldaar gekomen is heer Joan Dirven, gemachtigd van de vrouwe van Loenhout, tot het overhoren van vs dorpsrekening, maar op vraag waar zijn machtiging was antwoordde dat dit mondeling was geschied

Personen: Marcellus Jan MARCELLI

| 167-0035 |

Schepenregister 167, f° 30 v° 08.01.1686

Marten van den Bossche en Marten Peeter Martens, Brecht, beide molenmeesters - Jan Nijs van Dijck en Christiaen van Berlo, smeden, getuigen, op verzoek van de vrouw van Loenhout en Adam van Geel, molenaar, wiens pacht eindigde op 05.01.1686, na inspectie, over de dikte van de molenstenen en de waarde van verscheidene onderdelen van de molen

Personen: Jan Nijs Jan VAN DIJCK Adam Balten VAN GEEL Marten Roeland VAN DEN BOSCH Christiaen VAN BERLO

| 167-0036 |

Schepenregister 167, f° 31 v° 10.01.1686

Peeter Mattheus Aernouts en sr Franchois van den Bolck, gemachtigd van zijn schoonvader mr Adriaen Aernouts; akkoord over hun geding terzake erfpenningen, nog onbeslist hangende voor de Raad van Brabant

Personen: Adriaen Matthijs Peter ARNAUTS Franchois Aert Cornelis VAN DEN BOLCK Peter Matthijs Peter AERNAUTS

| 167-0037 |

Schepenregister 167, f° 31 v° Naschrift: 26.03.1686

mr Adriaen Aernouts aggregeert het akkoord afgesloten tussen sr Franchois van den Bolck en zijn broer Peeter Mattheus Aernouts

Personen: Adriaen Matthijs Peter ARNAUTS Peter Matthijs Peter AERNAUTS Franchois Aert Cornelis VAN DEN BOLCK

| 167-0038 |

Schepenregister 167, f° 33 v° 10.01.1686

Neeltien Peeter Quirijnen x +Jan Bernaerts en Adriaen Bernaerts als momboor met Jan Peeter Quirijnen als toeziener van het weeskind genaamd Adriaen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Jan Peter Quirijn WILLEMS Adriaen Jan Adriaen BERNAERTS Neeltien Peter Quirijn WILLEMS Jan Adriaen BERNAERTS

| 167-0039 |

Schepenregister 167, f° 34 v° 12.01.1686

Geert van Westerhoven x +Anneken Anthonis van Ditfort en Anthonis Anthonis van Ditfort als momboor met Willem van Dommel als toeziener van de twee weeskinderen genaamd Peeter en Willemijntien; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Willem Jan Willem VAN DOMMELEN Willemijn Geert Peter VAN WESTERHOVEN Anthonis Antonij Jan DIETFORD Peter Geert Peter VAN WESTERHOVEN Geert Peter VAN WESTERHOVEN Anneken Antonij Jan DIETFORD

| 167-0040 |

Schepenregister 167, f° 36 v° 16.01.1686

Adriaen Nijs van Tijchelt - Cornelis Aert van Tijchelt x Elisabeth Nijs van Tijchelt - Anthonis van de Mierop x Neeltien Nijs van Tijchelt - Jan Jan Nijs van Tijchelt als momboor en Heijndrick Cleir x +Digne Nijs van Tijchelt als vader van zijn kinderen - Willem Verhemeldonck x Marie Jan Nijs van Tijchelt, ook voor Nijs Jan Nijs van Tichelt - de laatsten ook voor het weeskind Maeijken Nijs van Tijchelt; 1ste comparant laat over aan de comparanten van de 2de zijde zijn deel in de achtergelaten goederen van +Willem Nijs van Tijchelt

Personen: Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Maeijken Nijs Jan VAN TYCHEL Marie Jan Nijs VAN TYCHEL Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Dingne Nijs Jan VAN TYCHELT Willem Nijs Jan VAN TYCHELT Anthonis Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Lisken Nijs Jan VAN TYCHELT Willem VERHEMELDONCK Hendrik Antonij CLEIR Neeltien Nijs Jan VAN TYCHELT Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT

| 167-0041 |

Schepenregister 167, f° 37 v° 28.01.1686

Willem Heijndrick Bertelmeeusen transporteerde aan Joan Franchois van Elsacker de penningen van zijn verkochte roerende goederen alsmede zijn vruchten te velde om openbaar verkocht te worden en de opbrengst door de secretaris ontvangen te worden. Verbindt zijn stede op het "hooghbosch", gehuurd door Jan Matthijs Goossens. De secretaris heeft daartoe aangenomen diverse crediteurs van comparant te betalen

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 167-0042 |

Schepenregister 167, f° 38 v° 29.01.1686

Jan Jan Cornelis Goris, 70j, verklaart op verzoek van Maeijken Jan Haensens dat deze en haar twee zusters Josine en Levine geen nichten of familie zijn van moeders zijde van +Aeltien Beirent Cornelissen. Hijzelf is wel familie en heeft 6 gld genoten uit de nalatenschap

Personen: Alijt Berten CORNELISSEN

| 167-0043 |

Schepenregister 167, f° 39 r°

Jan en Anthonis Jan van Ditfort en Anthonis van Ditfort als momboor met Meeus Jacob Tacx als toeziener van Cornelia Jan van Ditfort (akkoord oppermomboors Zundert) verkochten aan Peeter Matthijs Goossens, de koop gecalengierd hebbende van Jan Peeter Rombouts, land in Neerven

Personen: Cornelie Jan Antonij DIETFORD Peter Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Jan Antonij DIETFORD Anthonis Jan Antonij DIETFORD Meeus Jacob TACX

| 167-0044 |

Schepenregister 167, f° 40 r° 06.02.1686

Jacob van de Cloot xx +Catelijn Huijbrecht Heijndricx en Lenaert Huijbrecht Heijndricx als momboor van het weeskind genaamd Geert; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Lenaert Huybrecht HENDRICX Geert Jacob Geert VAN DER CLOOT Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Cathelijn Huybrecht Hendrick WAGEMAEKERS

| 167-0045 |

Schepenregister 167, f° 42 r° 18.02.1686

Nijs Jan van Tijchelt machtigt Michiel Martin van Elsacker om op te dragen aan Cornelis Aert van Tijchelt zijn gerechtigheid in een stedeken in klein Neerven dat hij als mede erfgenaam van Willem Nijs van Tijchelt verkocht heeft

Personen: Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Willem Nijs Jan VAN TYCHELT

| 167-0046 |

Schepenregister 167, f° 43 r° 18.02.1686

Willem Verhemeldonck x Marie Jan van Tijchelt machtigen Michiel Martin van Elsacker, item voorgaande akte

Personen: Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Willem VERHEMELDONCK Marie Jan Nijs VAN TYCHEL

| 167-0047 |

Schepenregister 167, f° 43 v° 25.02.1686

Magdaleen Joris Coecken verkocht aan Peeter Joris Coecken de "vloijweijde" bij het molenbos

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 167-0048 |

Schepenregister 167, f° 44 v° 25.02.1686

zelfde verkocht aan Peeter Joris Coecken een hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Peter Joris KOEKEN Magdalena Joris Adriaen KOEKEN

| 167-0049 |

Schepenregister 167, f° 45 r° 25.02.1686

Jan en Cornelis Adriaen Vermeiren - Adriaentien Adriaen Vermeiren x Pauwels Cornelis van de Rijt - Peeter Joris Coecken als toeziener van Joris en Maeijken Adriaen Vermeiren; verkochten aan Joos Vermeiren land de "steenoven" achter het "hesschot"

Personen: Maeijken Adriaen Adriaen VERMEEREN Jan Adriaen Adriaen VERMEIREN Joris Adriaen Adriaen VERMEEREN Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Pauwels Cornelis VAN DER HEIJDEN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEIREN Peter Joris KOEKEN

| 167-0050 |

Schepenregister 167, f° 46 r° 25.02.1686

Jan en Cornelis Adriaen Vermeiren - Adriaentien Adriaen Vermeiren x Pauwels Cornelis van de Rijt - Joos Vermeiren als momboor van Joris en Maeijken Adriaen Vermeiren; verkochten aan Peeter Joris Coecken een hooimade in Blaakt

Personen: Jan Adriaen Adriaen VERMEIREN Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Joris Adriaen Adriaen VERMEEREN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEIREN Peter Joris KOEKEN Pauwels Cornelis VAN DER HEIJDEN Maeijken Adriaen Adriaen VERMEEREN

| 167-0051 |

Schepenregister 167, f° 47 r° 27.02.1686

Gudula Conen x +de schout Marcelli - sr Marcellus Marcelli - Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli - Catherine Marcelli, geestelijke dochter; machtigen Peeter Marcelli, Geel, om erven in Meerhout, tussen de markt en het gasthuis, te verkopen

Personen: Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Gudula Jan COENEN Marcellus Jan MARCELLI Catharina Jan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Joan MARCELLI Peter MARCELLI

| 167-0052 |

Schepenregister 167, f° 47 v° 27.02.1686

certificatie voor de schout die in de herbergen en winkels nazicht heeft gedaan op de verboden munten

Personen: Marcellus Jan MARCELLI

| 167-0053 |

Schepenregister 167, f° 48 r° 12.03.1686

Jan Michiel Pellens, Brecht - Peeter Cornelis Ooms - Jacob van de Cloot als momboor met Wouter Peeter Ooms als toeziener van Clement Cornelis Ooms dr; mangelen erve om erve, hooimade op het molenbos en beemd in Wuustwezel in de "wachtelberghen"

Personen: Jan Michiel Jan PELLENS Menten Cornelis Peter OOMS Peter Cornelis Peter OOMS Wouter Peter Jan OOMS Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 167-0054 |