Schepenregisters deel 158 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 158

Schepenregister 158, f° 1 r° 02.06.1670

Cornelis Lenaerts, ook als momboor van de weeskinderen Antoni Lenaerts, en Maeijken Lenaerts x Jan Adriaen Verhaghen verkochten aan Peeter Aert Luijcx x Maeijken Adriaensen hun deel in de erfgoederen van +Aert Adriaen Cornelis Lenaerts

Personen: Maeijken Lenaert Cornelis LUYCX Anthonis Lenaert Cornelis LUYCX Aert Adriaen Cornelis LENAERTS Cornelis Lenaert Cornelis LUYCX Neeltien Adriaen PRINCEN

| 158-0001 |

Schepenregister 158, f° 1 v° 18.06.1670

Jan Willem de Crom verkocht aan Jan Geert van de Cloot een weide met schaarbos in de katerstraat in Sneppel

Personen: Jan Geert Peter VAN DER CLOOT Jan Willem Jan DE CROM

| 158-0002 |

Schepenregister 158, f° 2 v° 04.06.1670

Adriaen Peeter Lenaert van Ostaeijen, Wuustwezel, is schuldig aan Huijbrecht Geert Sijmon Luijcx, Mechelen, de som van 100 gld waarvoor hij een beemd bij de "breede beecke" tot pand stelt

Personen: Adriaen Peter Lenaert VAN OSTAYEN Huybrecht Geert Jan LUYCKX

| 158-0003 |

Schepenregister 158, f° 2 v°, In marge 25.10.1678

Huijbrecht Geert Sijmon Luijcx gekweten door Cornelis Adriaen Huijben

Personen: Huybrecht Geert Jan LUYCKX Cornelis Adriaen Jan HUYBEN

| 158-0004 |

Schepenregister 158, f° 3 r° 07.06.1670

mr Geraert van der Buijten, koster en schoolmeester, ook voor zijn broers en zusters, transporteerde aan Jan Antonis Gommers rente van 2 V rogge welke Anna Berckmans xx +Gillis de Visschere op 10.05.1669 overgegeven had aan de kinderen +mr Laureijs van der Buijten

Personen: Anna BERCKMANS Dielis Merten DE VISSCHER Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 158-0005 |

Schepenregister 158, f° 3 v° 09.06.1670

Cornelis Verheijen x Elisabeth Gabriel Goris zijn schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 200 gld waarvoor zij erven in het "gedeeld huffel heijlaer" bij de "winckels" tot pand stellen alsmede andere erven

Personen: Cornelis Jacob VERHEYEN

| 158-0006 |

Schepenregister 158, f° 5 r° 25.06.1670

Adriaen Willems x Elisabeth Adriaen Quirijnen en Cornelis Adriaen Quirijnen, ook als momboor van het weeskind Hendrick van Passel x +Maeijken Adriaen Quirijnen, kinderen en kindskinderen van Digne Cornelis Lenaerts - Cornelis Claes Zegers als momboor van de weeskinderen Jan Adriaen Niclaes Zegers waarvan grootmoeder was +Barbel Cornelis Lenaerts, mede erfgenamen van +Aert Adriaen Cornelis Lenaerts; verkochten aan Wijnant van Borckhoven erven in de berenstraat en hun deel in het "slodders heijvelt" aan de "heijbaert"

Personen: Elisabeth Adriaen Quirijn WILLEMS Cornelis Claes SEGERS Barbel Cornelis Lenaert LUYCX Winand Wouter VAN BERCKHOVEN Jan Adriaen Claes SEGERS Digne Cornelis Lenaert LUYCX Maeijken Adriaen Quirijn WILLEMS Cornelis Adriaen Quirijn WILLEMS Aert Adriaen Cornelis LENAERTS

| 158-0007 |

Schepenregister 158, f° 5 v° 25.06.1670

zelfden verkochten aan de weduwe en kinderen Adriaen Huijben zesdedeel in een hooimade in Blaakt en waarvan de andere delen de koper reeds toekomen

Personen: Cornelis Claes SEGERS Jan Adriaen Claes SEGERS Maeijken Adriaen Quirijn WILLEMS Adriaen Jan Peter HUYBEN Elisabeth Adriaen Quirijn WILLEMS Cornelis Adriaen Quirijn WILLEMS

| 158-0008 |

Schepenregister 158, f° 6 v° 05.06.1670

Huijbrecht Cornelis Verboven verkocht aan Joos Adriaensen zijn derdedeel in een stede in de berenstraat, welke hij zelf op 10.09.1661 gekocht had van Cornelis Huijbrecht Eskens

Personen: Joos ADRIAENSEN Huybrecht Cornelis Adriaen VERBOVEN

| 158-0009 |

Schepenregister 158, f° 7 v° 30.07.1670

Mattijs Mattijs Goossens - Jan Mattijs Goossens - Cornelis Broomans x Elisabeth Mattijs Goossens, ook voor Peeter Anthonis van Aecken - Jan Wouters x Maeijken Antonis van Aecken - Jan Melchens x Jacobijntien Antonis van Aecken - Geert Anthonis van Aecken als momboor van de kinderen Cornelis Jan Aernouts x +Neeltien Anthonis van Aecken, ook als momboor van het weeskind +Arnout Anthonis van Aecken; kinderen en kindskinderen van +Barbel Mattijs Goossens - vs Jan Mattijs Goossens als momboor met Cornelis Aert van Tijchelt als toeziener van de nakinderen en Peeter Vermeren als momboor met Mattijs Mattijs Goossens als toeziener van de voorkinderen +Neeltien Jan van Bavel, dochter van +Maeijken Mattijs Goossens; alle als erfgenamen van de kinderen Jan Jan Joosen van Riele, genaamde Neeltien Mattijs Goossens van moederskant van zelfde kinderen geweest zijnde; verkochten aan Jan Laureijs Domus erven in Sneppel in de "ast acker" en de helft van een akkerblok waarvan de wederhelft toekomt aan Jan Mattijs Goossens

Personen: Aernout Antonij Peter VAN AKEN Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN Maeijken Mattthijs Matthijs GOOSSENS Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS Jan Melsen Antonij MELSSENS Neeltien Jan Peter VAN BAVEL Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Wouter Jan AERTS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Geert Anthonis Peter VAN AKEN Neeltien Matthijs Matthijs GOOSSENS Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Lisken Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Jan Joos VAN RIELE Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Jacobmijne Antonij Peter VAN AKEN Peter Antonij Peter VAN AKEN Neeltien Antonij Peter VAN AKEN

| 158-0010 |

Schepenregister 158, f° 8 v° 26.08.1670

Maeijken Denissen x +Frans Vorsselmans - Cristiaen Frans Vorsselmans - Jan Jacob Verheijden x Neeltien Frans Vorsselmans; samen ook voor Tanneken en Maeijken Frans Vorsselmans; zijn schuldig aan Marie Peeter Valentijns, jongedochter, Antwerpen, de som van 100 gld waarvoor zij akker de "schans" tot pand stellen

Personen: Marie Peter VALENTIJNS Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Maeijken Frans Kersten VORSELMANS Neeltien Frans Kersten VORSELMANS Anneken Frans Kersten VORSELMANS Jan Jacob VERHEYEN Maeijken Nijs JACOBS Frans Christiaen VORSELMANS

| 158-0011 |

Schepenregister 158, f° 8 v°, In marge 23.11.1673

Marie Peeter Valentijns gekweten door de secretaris Peeter van Elsacker voor de weduwe en kinderen Frans Vorsselmans

Personen: Marie Peter VALENTIJNS Frans Christiaen VORSELMANS

| 158-0012 |

Schepenregister 158, f° 9 v° 27.10.1670

Cornelis Peeter Vorsselmans - Tanneken Peeter Vorsselmans x +Huijbrecht Francken - Mattijs Jan Weerts als 2de momboor van de kinderen Laureijsken Peeter Vorsselmans - Cornelie Bastiaen Vorsselmans x Cornelis Cornelis van Aecken; ook voor hun medeconsorten; verkochten aan Peeter Melsens erven in Hecht

Personen: Cornelis Peter Kersten VORSELMANS Laureysken Peter Kersten VORSELMANS Cornelie Bastiaen Peter VORSELMANS Cornelis Cornelis Bernaert VAN AKEN Tanneken Peter Kersten VORSELMANS Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 158-0013 |

Schepenregister 158, f° 9 v°, In marge 29.06.1671

Cornelis Peeter Vorsselmans - Tanneken Peeter Vorsselmans x +Huijbrecht Francken - Jan Weerts als momboor van de kinderen +Laureijsken Peeter Vorsselmans - Cornelie Bastiaen Vorsselmans x Cornelis Cornelis van Aecken - Peeter Bastiaen Vorsselmans - Michiel Bastiaen Vorsselmans; alle erfgenamen van Adriaen Peeter Vorsselmans; betaald door Peeter Melchens

Personen: Cornelis Peter Kersten VORSELMANS Tanneken Peter Kersten VORSELMANS Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Laureysken Peter Kersten VORSELMANS Cornelie Bastiaen Peter VORSELMANS Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Adriaen Peter Kersten VORSELMANS Cornelis Cornelis Bernaert VAN AKEN

| 158-0014 |

Schepenregister 158, f° 10 r° 07.11.1670

Huijbrecht Bode stelt zich borg voor de rechtskosten van sr Joan Marcellij, schout, in de zaak tegen juffr Agatha Cromsteijn voor de raad van Brabant

Personen: Joan MARCELLI Huybrecht Jan Huybrecht BODE

| 158-0015 |

Schepenregister 158, f° 10 v° 04.11.1670

Lenaert Jan Wiercx x Adriaentien Wouter Ren verkochten aan Jan Geert van de Cloot een stede in Sneppel aan de katerstraat

Personen: Jan Geert Peter VAN DER CLOOT Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Adriaentien Wouter Peter RENNEN

| 158-0016 |

Schepenregister 158, f° 11 r° 10.11.1670

Petronelle Jan Sijmons x +Cornelis van Gastel en Adriaen van Gastel als momboor, ook voor Lenaert Hendrick Gijsen als toeziener, van de weeskinderen, verkochten aan Jacob Jan Meeussen x Maeijken Merten Hunselmans een hooimade in Blaakt

| 158-0017 |

Schepenregister 158, f° 12 r° 12.11.1670

Jan Laureijs Domus verkocht aan Jan Mattijs Goossens de helft van een akker in Sneppel bij de hoenderstraat

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 158-0018 |

Schepenregister 158, f° 12 v° 13.11.1670

Cornelie Dionijs Cornelis Diels x Laureijs Calewaerts en Adriaen Cornelis Maes x Alijt Dionijs Cornelis Diels, ook voor hun twee broers en twee zusters, kinderen van +Catelijn Peeter van Aerde, transporteren aan Neeltien Peeter van Aerde x +Adriaen Jan Huijben het derdedeel in een rente 37 gld 10 st welke Huijbrecht Heijndrick Wagemaecker x Elisabeth Peeter van Aerde op 06.09.1655 verkochten aan zuster Anneken Peeter van Aerde, begijn in Hoogstraten, en dewelke comparanten bekwamen als erfgenamen van vs zuster Anneken van Aerde

Personen: Cornelie Nijs Cornelis DIELIS Huybrecht HENDRICX Laureijs Peter CALEWAERTS Aelken Nijs Cornelis DIELIS Catelijn Peter Hendrik VAN AERDE Anneken Peter Hendrik VAN AERDE Adriaen Jan Peter HUYBEN

| 158-0019 |

Schepenregister 158, f° 13 v° 21.11.1670

Huijbrecht Bode, gemachtigd van Maeijken Heijbloms x Dionijs Schoorsens, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 17.05.1670 waarbij zij transporteerden aan Nicolas Peeters x Maeijken Peeters obligatie van 200 gld dewelke Petronelle Cornelis Ketelers, jongedochter, op 20.03.1668 voor schepenen van Loenhout bekend had schuldig te zijn aan verkopers en waarvoor zij de "ackerweijde" in Terbeek tot pand had gesteld alsmede andere erven

| 158-0020 |

Schepenregister 158, f° 15 r° 21.11.1670

Huijbrecht Bode, gemachtigd van heer en mr Robrecht van Loon, vest akte notaris Lenaert van Ham dd 18.04.1670 waarbij Robrecht van Loon verklaarde ontvangen te hebben van Jan Gabrielen, betalende voor de erfgenamen van Jan van Ham x Antonette van Nieuwenhuijse, de som van 200 gld met verloop van dien, in voldoening van een derdedeel van een rente van 37 gld 10 st welke Jan van Ham x Antonette van Nieuwenhuijse, Joos Jan Lenaerts cum uxore en Cornelis Jan Wever x Maeijken Janssen op 05.10.11655 voor schepenen van Loenhout bekenden schuldig te zijn aan vs Robrecht van Loon en waarvoor zij erven in Loenhout tot pand hadden gesteld

Personen: Robrecht VAN LOON Cornelis JANSSEN Jan Balten VAN HAM Joos Jan Lenaert LUYCX

| 158-0021 |

Schepenregister 158, f° 16 v° 22.11.1670

Jan Aert der Weuwen is schuldig aan Peeter Aert Jacobs de som van 150 gld waarvoor hij zijn stede achter Terbeek bij het "hesschot" tot pand stelt

| 158-0022 |

Schepenregister 158, f° 16 v°, In marge 26.11.1674

Peeter Aert Jacobs voldaan door de secretaris van Elsacker voor het sterfhuis Jan Aert der Weuwen

| 158-0023 |

Schepenregister 158, f° 19 r° 19.12.1670

Jacob de Backer x Margriet Adriaen Vermunten zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 64 pattacons waarvoor zij hun stede in Popendonk tot pand stellen

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Magriet Adriaen Cornelis VERMUNTEN Jacob Jan Cornelis DE BACKER

| 158-0024 |

Schepenregister 158, f° 20 r° 05.01.1671

Jan Aert van Riel als momboor van de kinderen Anthonis Aert van Riel is schuldig aan Maijken Jan Vorsselmans de som van 16 ducatons waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen: Maeijken Jan Kersten VORSELMANS Anthonis Aert Antonij AERTS Jan Aert Antonij AERTS

| 158-0025 |

Schepenregister 158, f° 20 r°, In marge 24.02.1680

Maeijken Jan Vorsselmans gekweten door Catelijn Anthonis Aerden

Personen: Maeijken Jan Kersten VORSELMANS Cathelijn Antonij Aert AERTS

| 158-0026 |

Schepenregister 158, f° 20 v° 07.01.1671

Jan Willem de Crom verkocht aan Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen een woonhuis in Huffel

Personen: Jan Willem Jan DE CROM

| 158-0027 |

Schepenregister 158, f° 21 r° 07.01.1671

Jan Willem de Crom verkocht aan Jan de Wijse, vorster, erven in "huffel heijlaer"

Personen: Jan Huybrecht DE WIJS Jan Willem Jan DE CROM

| 158-0028 |

Schepenregister 158, f° 21 v° 07.01.1671

certificatie voor Jan Jan Centen x Catelijn Adriaensen over eigendom van een stede in Popendonk, met last aan de erfgenamen van het weeskind Commer Jan Commers en aan de nakinderen Adriaen Peeter Jans

Personen: Adriaen Peter JANS Jan Jan Cornelis CENTEN Commer Jan COMMERSEN Cathelijn Adriaen Peter JANS

| 158-0029 |

Schepenregister 158, f° 22 v° 20.01.1671

Jan Willem de Crom verkocht aan Merten van den Bosch een weide in "huffel heijlaer"

Personen: Jan Willem Jan DE CROM Marten Roeland VAN DEN BOSCH

| 158-0030 |

Schepenregister 158, f° 23 r° 21.01.1671

Emerentia Adriaen Luijcx x mr Geeraert van der Buijten - Jan Heuvelmans als 2de momboor van de kinderen +Melsen Adriaen Luijcx - Geeraert en Frans Adriaen Luijcx - Maeijken Adriaen Luijcx; kinderen respectievelijk van +Cornelie van Dongen en van +Margriet Imbrechts; akkoord na hun onderling geschil over het sterfhuis dat zij zullen delen alsof zij allen kinderen van één bed zijn, met regeling over de betalingen die al geschied zijn

Personen: Emerentiana Adriaen Geert LUYCX Geert Adriaen LUYCX Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Frans Adriaen LUYCX Cornelia Laureys Horst VAN DONGEN Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Maeijken Adriaen LUYCX Margriet Franchois IMBRECHTS

| 158-0031 |

Schepenregister 158, f° 25 v° 27.01.1671

Aernout Adriaen van Ostaeijen en zijn broer Jan Adriaen van Ostaeijen mangelen erve om erve, vierdedeel in schuur met grond in Sneppel en erven in de "mosvoorden"

Personen: Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Jan Adriaen Aert VAN OSTAYEN

| 158-0032 |

Schepenregister 158, f° 26 v° 28.01.1671

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen verkochten aan Francoijs Adriaen Luijcx x Adriaentien Cornelis Broomans een stede in het oosteinde, met last aan het klooster van vredeberg in Lier

Personen: Frans Adriaen LUYCX Adriaentien Cornelis Lambrecht BROOMANS

| 158-0033 |

Schepenregister 158, f° 26bis v° 29.01.1671

Cornelis Goossens is schuldig aan Jan Aert van Riel de som van 154 gld waarvoor hij een beemd in Kesselbeek tot pand stelt

Personen: Jan Aert Antonij AERTS Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 158-0034 |

Schepenregister 158, f° 26bis v°, In marge 18.12.1674

Jan Aert van Riel gekweten door Cornelis Cornelis Goosens

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Jan Aert Antonij AERTS

| 158-0035 |

Schepenregister 158, f° 27 v° 29.01.1671

Barbel Cornelis Tacx x +Cornelis Dilis Vlemincx en Jan Huevelmans als wettig momboor van de weeskinderen zijn schuldig aan Engel Wackers de som van 150 gld waarvoor zij land in Hecht tot pand stellen

| 158-0036 |

Schepenregister 158, f° 28 v° 22.12.1670

Jan Heijndrick Bertelmeeusen verkocht aan juffr Marie de Haeze, begijn in Antwerpen, een erfelijke rente van 6 Kgld 5 st op land in Sneppel in "buijtelaer acker" en op andere erven

Personen: Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 158-0037 |

Schepenregister 158, f° 28 v°, In marge 07.09.1674

rente afgelost door Jan Heijndrick Bertelmeeusen

Personen: Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 158-0038 |

Schepenregister 158, f° 30 r° 22.12.1670

Jan Aert van Riel, als momboor van de kinderen Anthonis Aert van Riel, is schuldig aan Lucas Anthonissen de som van 70 gld waarvoor hij erven in Hecht tot pand stelt

Personen: Anthonis Aert Antonij AERTS Lucas ANTHONISSEN Jan Aert Antonij AERTS

| 158-0039 |

Schepenregister 158, f° 30 r°, In marge 01.02.1683

gekweten mits een transactie tussen Luijcas Anthonissen en de kinderen Anthonis Aerts

Personen: Anthonis Aert Antonij AERTS Lucas ANTHONISSEN

| 158-0040 |

Schepenregister 158, f° 30 v° 24.12.1670

Jan Aert van Tijchelt x +Neeltien Jan van Bavel en Jan Mattijs Goosens als momboor met Cornelis Aert van Tijchelt als toeziener van de weeskinderen sluiten akkoord met Peeter Aert van Tijchelt, Wuustwezel, terzake schulden van eerste comparanten aan laatste, met transport van een derdedeel in de oude goederen van Aert Peeter Aert van Tijchelt in Wuustwezel onder "braeckel" en "ter eijck"

Personen: Neeltien Jan Peter VAN BAVEL Peter Aert Peter VAN TYCHELT Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Aert Peter Aert VAN TYCHELT

| 158-0041 |

Schepenregister 158, f° 31 v° 03.03.1671

certificatie voor Jan Lippens terzake eigendom van land in de berenstraat

| 158-0042 |

Schepenregister 158, f° 32 r° 05.03.1671

Marie Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts belooft te betalen aan de erfgenamen +Melchen Laureijs Rombouts, als borg voor haar zoon Anthonis Anthonissen, terzake achterstallige huurpenningen, de som van 100 gld. Erfgenamen betreffen Peeter Melchens, Aernout Melchens, Jan Wouters x Aeleijt Melchens, Jan van Olmen x Catalijn Melchens, hun moeder Barbel Peeter Aernouts

Personen: Jan Wouter Jan ROMBOUTS Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Cathelijn Melsen Laureys ROMBOUTS Maeijken Simon Cornelis KEESELMANS Barbel Peter NUIJTS Goris Rombout Wouter ROMBOUTS Eyken Melsen Laureys ROMBOUTS Jan Jan VAN OLMEN

| 158-0043 |

Schepenregister 158, f° 32 r°, In marge 06.05.1675

Barbel Peeter Aernouts x +Melsen Laureijs Rombouts gekweten door Marie Sijmon Kesselmans

Personen: Barbel Peter NUIJTS Maeijken Simon Cornelis KEESELMANS

| 158-0044 |

Schepenregister 158, f° 32bis r° 05.03.1671

Barbel Cornelis Tacx x +Cornelis Dilis Vlemincx machtigt Nicolaes Jan Huijbrechts, Rijsbergen, om voor de 'eenige van Rijsbergen' te compareren terzake het sterfhuis van haar broer +Jan Cornelis Tacx

| 158-0045 |

Schepenregister 158, f° 32bis v° 17.03.1671

Catelijn Anthonis van Aecken x Adriaen Heijndrick Bertelmeeusen verkocht aan Geert van de Cloot land in Sneppel in de aanstede van de weduwe Cornelis Aert Nops

Personen: Catelijn Antonij Peter VAN AKEN Cornelis Aert NOPS Geert Peter VAN DER CLOOT Catelijn Peter VAN DER CLOOT

| 158-0046 |

Schepenregister 158, f° 33 r° 23.03.1671

Jan Cornelis Cornelis Lenaerts - Maeijken en Lisken Cornelis Cornelis Lenaerts; samen ook voor hun zusters Neeltien, Cristiaentien en Barbel Cornelis Cornelis Lenaerts; verkochten aan hun oom Jan Cornelis Lenaerts de "hoijbeemt" in de berenstraat, hun toegekomen bij +Aert Adriaen Cornelis Lenaerts

Personen: Jan Cornelis Lenaert LUYCX Barbel Cornelis Cornelis LENAERTS Aert Adriaen Cornelis LENAERTS Christiaentien Cornelis Cornelis LENAERTS Maeijken Cornelis Cornelis LUYCX

| 158-0047 |

Schepenregister 158, f° 33 r°, In marge 08.06.1671

Maeijken en Elisabeth Cornelis Cornelis Lenaerts hebben hun deel ontvangen van Jan Cornelis Lenaerts

Personen: Jan Cornelis Lenaert LUYCX Maeijken Cornelis Cornelis LUYCX

| 158-0048 |

Schepenregister 158, f° 33 v° 03.04.1671

Peeter Aert van Tijchelt is schuldig aan de momboors van het weeskind Geert Heijndrick van der Buijten de som van 100 gld. Jan Laureijs Domus stelt zich borg

Personen: Peter Aert Peter VAN TYCHELT Geert Hendrik Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0049 |

Schepenregister 158, f° 33 v°, In marge 15.06.1694

Jenneken Adriaen Peeter Aerts x +Geert Heijndrick van der Buijten en Heijndrick van Put x +Barbel Geert Heijndrick van der Buijten gekweten door Adriaen Peeter Vermeiren

Personen: Geert Hendrik Geert VAN DER BUYTEN Jenneken Adriaen Peter VAN TYCHELT Hendrik VAN PUT Barbel Geert Hendrik VAN DER BUYTEN

| 158-0050 |

Schepenregister 158, f° 34 v° 03.04.1671

Jan Melsens x Jacobijntien Anthonis van Aecken zijn schuldig aan de momboors van het weeskind Geert Heijndrick van der Buijten de som van 112 gld 13 st 1,5 oort waarvoor zij erven in Neerven tot pand stellen

Personen: Jacobmijne Antonij Peter VAN AKEN Jan Melsen Antonij MELSSENS Geert Hendrik Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0051 |

Schepenregister 158, f° 34bis r° 03.04.1671

Cornelis Goosens is schuldig aan de momboors van het weeskind Geert Heijndrick van der Buijten de som van 173 gld 17 st 2 oort, toekomende uit het sterfhuis van zijn grootmoeder +Margriet Michiel van Elsacker, en waarvoor hij beemd in klein Neerven tot pand stelt

Personen: Geert Hendrik Geert VAN DER BUYTEN Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Margriet Michiel VAN ELSACKER

| 158-0052 |

Schepenregister 158, f° 34bis r°, In marge 30.10.1690

Jan Gabriel van den Bleke, als momboor van het kind van Geert Heijndrick van der Buijten, gekweten door Cornelis Cornelis Goosens

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Geert Hendrik Geert VAN DER BUYTEN Jan Gabriel Jan VAN DEN BLEECK

| 158-0053 |

Schepenregister 158, f° 35 r° 06.04.1671

Jenneken Adriaen van Tijchelt x +Geert Heijndrick van der Buijten en Michiel van den Bleke als momboor met Cornelis Aert van Tijchelt als toeziener van het weeskind, akkoord over sterfhuis en onderhoud weeskind, dat in mei 5 jaar oud wordt

Personen: Jenneken Adriaen Peter VAN TYCHELT Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Geert Hendrik Geert VAN DER BUYTEN Michiel Gabriel Jan VAN DEN BLEECK

| 158-0054 |

Schepenregister 158, f° 36 v° 08.04.1671

Cornelis Jan Aernouts als momboor met Aernout Cornelis van Ostaeijen als toeziener van de kinderen Jan Jan Aernouts zijn schuldig aan Jan Wouters en Cornelis Raets als kerkmeesters de som van 100 gld

Personen: Aernout Cornelis Aert VAN OSTAYEN Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Jan Jan Cornelis AERNOUTS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS

| 158-0055 |

Schepenregister 158, f° 36 v°, In marge 30.10.1679

obligatie overgegeven aan mr Dipendael ten behoeve van Jan… terzake de betaling die hij deed voor werken aan de kleine toren

| 158-0056 |

Schepenregister 158, f° 37 r° 09.04.1671

Jan Adriaen van Ostaeijen, Brecht, is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 70 pattacons waarvoor hij zijn stede in Sneppel tot pand stelt alsmede andere erven

| 158-0057 |

Schepenregister 158, f° 38 r° 06.05.1671

Jacobmijntien Adriaen Peeter Jans x Adriaen van der Saecken verkocht aan Margriet Moons x +Dilis de Crom erven bij "aerts acker" in de "hulsacker"

Personen: Jacobmijn Adriaen Peter JANS Margriet Aert Hendrik MOONS Dielis Jan Hendrik DE CROM

| 158-0058 |

Schepenregister 158, f° 38 v° 14.05.1671

sr Joan Marcelli keurt de verkoop goed van een beemd in Heindonk welke zijn broer Peeter Marcelli, secretaris van Oevel, gedaan heeft uit naam van de erfgenamen sr Marcellus Marcelli, en dit ten behoeve van sr Spillebout, procureur in Mechelen

Personen: Marcellus MARCELLI Peter MARCELLI Joan MARCELLI

| 158-0059 |

Schepenregister 158, f° 39 r° 18.05.1671

certificatie voor Hendrick Cleiren en Aert van Gilse, kooplieden van mager varkens, gaan met 11 varkens naar de markt in St Lenaerts

Personen: Hendrik Antonij CLEIR

| 158-0060 |

Schepenregister 158, f° 40 r° 20.05.1671

Jenneken Marcus Berthelmeeusen en Jan Adriaen Lievens, alias Lievenheers, Ekeren in de 'mick', verkochten aan Jacob Kenis derdedeel in erven bij het oosteinde, en waarvan de andere twee derdelen toekomen aan de twee nakinderen van Marck Berthelmeeusen

Personen: Jacob Jacob Merck KENIS Marc Bartholomeeus DAST

| 158-0061 |

Schepenregister 158, f° 40 v° 29.05.1671

Niclaes Cornelis Lenaerts is schuldig aan Cornelie Schuermans x +Jan Boeije, nadochter van Catelijn Joos van Bavel, Doel, de som van 300 gld als rest van een obligatie van 400 gld welke Maeijken van Aecken x +Cornelis Lenaerts, moeder van comparant, op 12.03.1630 bekend hadden schuldig te zijn aan Joos Peeter van Lille x Catelijn Joos van Bavel, en waarvoor hij erven in Sneppel in de berenstraat in "goris acker" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Claes Cornelis LENAERTS Jan BOEIJE Cornelis Lenaert LUIJCX Cornelie Jan Daniel SCHUERMANS Lijnken Joos Cornelis VAN BAVEL Maeijken Adriaen VAN AKEN

| 158-0062 |

Schepenregister 158, f° 41 v° 08.06.1671

Cornelis Stoffel van Aerde, als borg van zijn schoonzoon Geert Heijndrick van Gastel x Catelijn, terzake de koop van een koe voor een som van 45 gld 10 st, kan de schuld niet dragen, deze moet eventueel na zijn dood betaald worden uit de opbrengst van de roerende goederen

Personen: Geert Hendrik Jan VAN GASTEL Cathelijn Cornelis Stoffel VAN AERDE Cornelis Stoffel Cornelis VAN AERDE

| 158-0063 |

Schepenregister 158, f° 42 v° 11.06.1671

Wouter Peeter Ooms is schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 200 gld waarvoor hij hofstede in Popendonk tot pand stelt

Personen: Wouter Peter Jan OOMS

| 158-0064 |

Schepenregister 158, f° 42 v°, In marge 05.11.1694

secretaris van Elsacker gekweten door Wouter Peeter Ooms

Personen: Wouter Peter Jan OOMS

| 158-0065 |

Schepenregister 158, f° 43 v° 11.06.1671

Jan Peeter Ooms is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 160 pattacons waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt. Wouter Peeter Ooms stelt zich borg

Personen: Jan Peter Jan OOMS Wouter Peter Jan OOMS

| 158-0066 |

Schepenregister 158, f° 44 v° 12.06.1671

Frans Adriaen Luijcx is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 440 pattacons. Cornelis Broomans stelt zich borg

Personen: Frans Adriaen LUYCX Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 158-0067 |

Schepenregister 158, f° 44 v°, In marge 09.03.1700

Lambrecht Broomans ontvangen van de erfgenamen Peeter Jan Gabriels, betalende voor de weduwe Frans Luijcx, de som van 440 pattacons, waarmede hij huidige obligatie op zich neemt, welke hij zal afdragen aan de H Geest, actie hebbende van Michiel van Elsacker volgens transport van 28.07.1682

Personen: Adriaentien Cornelis Lambrecht BROOMANS Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS

| 158-0068 |

Schepenregister 158, f° 45 v° 13.06.1671

certificatie voor Anthonis Janssen, jongman, Wouw, °Loenhout, goed gedrag

| 158-0069 |

Schepenregister 158, f° 46 r° 11.06.1671

op verzoek van de pastoor visiteren schepenen het huisje van Engel Wackers waartegen het turfhuis van rekwirant staat en die met de 'eusel' (afdak) en de 'wormelen' (steunbalken) in elkaar gemetst staan

| 158-0070 |

Schepenregister 158, f° 46 v° 17.06.1671

Maeijken Jan Joos van Riel x Goris Cornelissen verkochten aan Jan van de Mirop x Maeijken Goossen Aerts een schuur met erven in Donk

Personen: Maeijken Goossen Cornelis AERTS Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Maeijken Jan Joos VAN RIEL Goris Cornelis SCHOEN

| 158-0071 |

Schepenregister 158, f° 48 r° 19.06.1671

Jan van de Mierop x Maeijken Goosens zijn schuldig, bij afdracht van de erfgenamen van de kinderen Jan Jan Joos van Riel x +Neeltien Mattijs Goossens, aan Maeijken Claesen Wijngaerts x +Aert Adriaen Aerts de som van 240 pattacons als rest van een vorige obligatie van 280 pattacons, en waarvoor zij hun stede in Donk tot pand stellen

Personen: Jan Jan Joos VAN RIELE Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Aert Adriaen AERTSEN Maeijken Goossen Cornelis AERTS Neeltien Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 158-0072 |

Schepenregister 158, f° 48 r°, In marge 09.07.1697

Josina Aerts x Geert Lambrechts en Cornelie Aerts x +Jan Chrichten, dochters van Maeijken Claesen Wijngaerts, gekweten door Jan van de Mierop

Personen: Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Josijntien Aert Adriaen AERTSEN Geert LAMBRECHTS Cornelie Aert Adriaen AERTSEN Jan CREIJNS

| 158-0073 |

Schepenregister 158, f° 49 r° 01.07.1671

certificatie voor Jan Jan Wiercx terzake eigendom van een stede in Herseling, met last o.m. aan Engel Wackers en de erfgenamen Maeijken Lenaert van Gastel

Personen: Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL

| 158-0074 |

Schepenregister 158, f° 49 v° 01.07.1671

certificatie voor Jan Jan Centen x Cathelijn Adriaensen terzake eigendom van een stede in Popendonk, met last o.m. aan Huijbrecht Bode en de erfgenamen van het weeskind Commer Jan Commers

Personen: Jan Jan Cornelis CENTEN Huybrecht Jan Huybrecht BODE Commer Jan COMMERSEN Cathelijn Adriaen Peter JANS

| 158-0075 |

Schepenregister 158, f° 51 r° 07.07.1671

certificatie voor Adriaen Peeter van der Buijten, jongman, waarvan de vader in dienst van zijn majesteit is geweest

| 158-0076 |

Schepenregister 158, f° 51 v° 12.07.1671

testament van Adriaentien Joris Coecken (x Anthonis van de Mierop), ziekelijk te bed liggende, maakt haar goederen over aan haar man, met last hun kind te onderhouden

Personen: Adriaentien Joris Adriaen KOEKEN Anthonis Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP

| 158-0077 |

Schepenregister 158, f° 53 r° 20.07.1671

Jan Jan Aerts der Weuwen is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 84 gld 10 st waarvoor hij zijn erfdeel in de goederen van zijn moeder tot pand stelt, alsmede erven in de hoenderstraat. Jan Aert der Weuwen, zijn vader, stelt zich borg

Personen: Jan Aert DER WEEUWEN Jan Jan Aert DER WEEUWEN

| 158-0078 |

Schepenregister 158, f° 54 r° 21.07.1671

Jan Gabriel Jan Huijbs, Wuustwezel, transporteerde aan zijn zoon Peeter Jan Gabriel Jan Huijbs en aan zijn schoonzoon Cornelis Cornelis Goosens zijn recht op de penningen die hij tegoed heeft van zijn zoon Gabriel inzake zijn borgstelling voor de koop van een paard, kar en tuig van Geert Peeter van der Buijten en welke hij genoodzaakt was te voldoen

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Geert Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0079 |

Schepenregister 158, f° 54 v° 21.07.1671

Peeter Matteus Aernouts verkocht aan Cornelis Adriaen Huijben en Jan Adriaen Roelen een bosje het "trommeltien" bij de "steechde"

Personen: Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Peter Matthijs Peter AERNAUTS

| 158-0080 |

Schepenregister 158, f° 54bis v° 05.08.1671

Cornelis Verheijden x Elisabeth Gabreel Goris zijn schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 100 gld waarvoor zij erven in het "gedeeld huffel heijlaer" tot pand stellen alsmede ander erven

Personen: Cornelis Jacob VERHEYEN

| 158-0081 |

Schepenregister 158, f° 56 r° 12.08.1671

Cornelis Cornelis Aerts xx Neeltien Matteus Aernouts zijn schuldig aan Peeter Matteus Aernouts als 2de momboor van de zoon vs Neeltien x Bertholomeeus Swagemaeckers de som van 100 pattacons waarvoor zij beemd bij de "donckervoort" tot pand stellen alsmede land in Hecht

Personen: Hendrik Peter VAN ELSACKER

| 158-0082 |

Schepenregister 158, f° 56 r°, In marge 20.11.1681

Adriaen Bertholomeus Swagemaeckers gekweten door Heijndrick van Elsacker x Marie Jan Lodewijcx voor de helft, de andere helft staat tot zijn eigen last

Personen: Adriaen Bartolomeus Adriaen SWAEGEMAECKERS

| 158-0083 |

Schepenregister 158, f° 57 r° 22.08.1671

certificatie voor Pauwels Antonis van Bael, °Loenhout, is enige jaren buiten het kwartier geweest, goed gedrag

| 158-0084 |

Schepenregister 158, f° 57 v° 14.08.1671

Neeltien Antonis van Ditfort x Gabriel Jan Gabriels verkocht aan Antonis Antonis van Ditfort een schuur met land in Donk

Personen: Anthonis Antonij Jan DIETFORD Neeltien Antonij Jan DIETFORD

| 158-0085 |

Schepenregister 158, f° 57 v°, In marge 12.08.1698

Gabriel en Jan Gabriel Jan Goris, ook voor hun zuster Marie, voldaan ingevolge de transporten van 20.06.1697 en 25.08.1671

| 158-0086 |

Schepenregister 158, f° 58 v° 25.08.1671

Neeltien Antonis van Ditfort x Gabriel Jan Goris transporteerde aan haar broer Peeter Jan Gabriels en aan haar schoonbroer Cornelis Cornelis Goosens de jonge een obligatie van 150 gld welke Antonis Antonis van Ditfort haar op 14.08.1671 bekende schuldig te zijn

| 158-0087 |

Schepenregister 158, f° 58 v°, In marge 20.06.1697

Cornelis Goosens voor de helft - Cornelis Peeter Jan Gabriels en Heijndrick Adriaen Heijndricx, samen ook voor de weduwe en kinderen Peeter Jan Gabriels voor de andere helft; gekweten door Anthonis van Ditfort

| 158-0088 |

Schepenregister 158, f° 59 r° 07.09.1671

Hendrick de Crom, bevrucht hebbende Elisabeth Cornelis Cornelis Lenaerts, belooft vs Elisabeth van het kind te ontlasten en zelf het kind te onderhouden, alsook vs Elisabeth tijdens het kinderbed. Tanneken Jacob Crock x +Jan de Crom, moeder van Hendrick de Crom, stelt zich borg

Personen: Hendrik Jan Jan DE CROM Jan Jan Hendrik DE CROM Tanneken Jacob Jan CROCK

| 158-0089 |

Schepenregister 158, f° 59 v° 07.09.1671

Willem Heijndrick Berthelmeeusen verkocht aan Adriaen Jacob Theeus een weide in Sneppel in de "mosvoorden"

Personen: Adriaen Jacob Adriaen THEEUS Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 158-0090 |

Schepenregister 158, f° 60 r° 15.09.1671

Lenaert Peeter Heijbaert, Roosendaal, transporteert aan zijn zuster Elisabeth Peeter Heijbaert zijn recht in de verstorven goederen van zijn 'moeijtien' +Maeijken Lenaert van Gastel alsmede zijn deel in een stede in Roosendaal achtergelaten door zijn ouders

Personen: Elisabeth Peter Adriaen HEIJBAERT Lenaert Peter Adriaen HEIJBAERT Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL

| 158-0091 |

Schepenregister 158, f° 60 v° 09.10.1671

Jan Jan de Crom, jongman, is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 20 pattacons waarvoor hij weide in de "vlaesthoeck" tot pand stelt

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM

| 158-0092 |

Schepenregister 158, f° 60 v°, In marge 22.09.1672

Michiel van Elsacker gekweten door Jan Jan de Crom, nazoon van Jan Heijndrick de Crom

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM

| 158-0093 |

Schepenregister 158, f° 61 r° 15.10.1671

Hendrick Cornelis Philips verkocht aan Peeter Jacob Verheijden x Maeijken Jan Nijs van Tijchelt een stede het "leeg stuck" aan het kerkpad in Neerven

Personen: Peter Jacob Jan VERHEYEN Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL Hendrik Cornelis PHILIPS

| 158-0094 |

Schepenregister 158, f° 63 r° 03.11.1671

Jan Heijndrick de Metser, ook voor Hendrick Gommers x Catelijn Heijndrick de Metser (procuratie Loenhout 26.10.1671) en als momboor van de kinderen Lambrecht Heijndrick de Metser - Peeter Heijndrick de Metser - Adriaen Jan Briers x Elisabeth Heijndrick de Metser - samen ook voor Tanneken Heijndrick de Metser, minderjarig x Carel…, Bergen op Zoom - Neeltien Lambrecht Jansen x +Heijndrick de Metser; verkochten aan Jan Cornelis Mertens, de koop overgenomen hebbende van Adriaen Cornelis Rennen, land op de "rijt" in "paukens"

Personen: Tanneken Hendrik MICHIELS Peter Hendrik Jan MICHIELS Adriaen Cornelis Wouter Peter RENNEN Neeltien Lambrecht JANSSEN Cathelijn Hendrik Jan MICHIELS Hendrik GOMMAERTS Lambrecht Hendrik Jan MICHIELS Hendrik Jan MICHIELS Jan Hendrik Jan MICHIELS Elisabeth Hendrik MICHIELS Jan Cornelis Jan Peter MERTENS

| 158-0095 |

Schepenregister 158, f° 63 v° 07.11.1671

Geert Anthonis van Aecken verkocht aan Geert Peeter van Westerhoven en Jan Anthonis Schoofs erven in de "heesterman" in Sneppel

Personen: Geert Anthonis Peter VAN AKEN Geert Peter VAN WESTERHOVEN Jan Antonij Geert SCHOOFFS

| 158-0096 |

Schepenregister 158, f° 64 r° 16.11.1671

Elisabeth Jan Kerstens xx +Rombout Rombouts, Zundert, transporteert aan mr Peeter Joerdaens, voor bewezen diensten en voor zekere somme, een obligatie van 100 gld welke Jan Jan van Gastel op 03.07.1648 in Zundert bekende schuldig te zijn aan comparante

Personen: Elisabeth Jan Kersten Jan SIMONS Jan Jan Hendrik VAN GASTEL Rombout Rombout Jan ROMBOUTS

| 158-0097 |

Schepenregister 158, f° 64 v° 17.11.1671

Adriaen Jacob Theeus is schuldig aan Heijndrick Gijsen, ketelaar, Brecht, de som van 60 pattacons waarvoor hij weide in Sneppel in de "mosvoorden" tot pand stelt

Personen: Adriaen Jacob Adriaen THEEUS

| 158-0098 |

Schepenregister 158, f° 65 v° 18.11.1671

Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris als momboor met Jan Verboven als toeziener van de weeskinderen +Peeter Peeter Joris zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 40 pattacons terzake een som van 300 gld die zij dienen af te dragen aan Elisabeth Jan Kerstens, en waarvoor zij stede in Popendonk tot pand stellen

Personen: Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Peter Peter JORIS Elisabeth Jan Kersten Jan SIMONS Jan Jan Adriaen VERBOVEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 158-0099 |

Schepenregister 158, f° 65 v°, In marge 17.01.1675

Michiel van Elsacker gekweten door Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris

Personen: Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 158-0100 |

Schepenregister 158, f° 66 r° 18.11.1671

Elisabeth Jan Kerstens xx +Rombout Rombouts ontvangen van Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris als momboor met Jan Verboven als toeziener van de weeskinderen +Peeter Peeter Joris het kapitaal en de intresten van een obligatie van 300 gld

Personen: Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Rombout Rombout Jan ROMBOUTS Peter Peter JORIS Elisabeth Jan Kersten Jan SIMONS Jan Jan Adriaen VERBOVEN

| 158-0101 |

Schepenregister 158, f° 66 v° 18.11.1671

Jan Jan Verboven is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 80 pattacons

Personen: Jan Jan Adriaen VERBOVEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 158-0102 |

Schepenregister 158, f° 66 v°, In marge 12.01.1680

Michiel van Elsacker gekweten ingevolge de goederen gekocht van de weduwe en kinderen Jan Verboven

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Jan Adriaen VERBOVEN

| 158-0103 |

Schepenregister 158, f° 67 r° 21.11.1671

Adriaen Antonis van Halle x Amerentiana Aert van Donghen zijn schuldig aan Engel Antonis Wackers de som van 48 ducatons 60 pattacons waarvoor zij een schuur met erven in Huffel op het oosteinde tot pand stellen alsmede andere erven

Personen: Adriaen Antonij VAN HAL Emerens Aert Laureijs VAN DONGEN

| 158-0104 |

Schepenregister 158, f° 67 r°, In marge 11.02.1676

Jacob Kenis x Margriet Willem Daneels gekweten door Adriaen Antonis van Halle

Personen: Jacob Jacob Merck KENIS Margriet Willem DANIELS Adriaen Antonij VAN HAL

| 158-0105 |

Schepenregister 158, f° 68 r° 23.11.1671

Frans Adriaen Luijcx is schuldig aan Pauwels Diercken de som van 80 pattacons waarvoor hij zijn vijfdedeel in een stede in Vossingers tot pand stelt

Personen: Frans Adriaen LUYCX Pauwels Dierck DIERCX

| 158-0106 |

Schepenregister 158, f° 68 r°, In marge 21.02.1695

Naentien Pauwels Diercken x Peeter van Breda verklaart dat de obligatie toekomt aan haar zuster Elisabeth Pauwels Diercken, welke de obligatie transporteerde aan de weduwe +Adriaen Huiijben in mindering van de kooppenningen van een stedeken aan de hoenderstraat. Cornelis, Peeter en Catelijn Adriaen Huijben verklaren dat de weduwe Frans Luijcx voldaan had aan hun +moeder, weduwe +Adriaen Huijben

Personen: Naentien Pauwel Dierk DIERCX Adriaen Jan Peter HUYBEN Frans Adriaen LUYCX Catelijn Adriaen Jan HUYBEN Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Peter Adriaen Jan HUYBEN

| 158-0107 |

Schepenregister 158, f° 68 v° 26.11.1671

Antonis Mattijs Goosens en Peeter Antonissen mangelen erve om erve, land in het "gedeeld huffel heijlaer" en erven op het oosteinde

Personen: Anthonis Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 158-0108 |

Schepenregister 158, f° 69 r° 29.11.1671

mr Niclaes Bautsaert, chirurgijn, Hoogstraten x Dingentien Jan van Geel machtigt mr Peeter Hoerdaens, practicien, om te ontvangen van … Cornelissen x +Marijnis Peeters een obligatie van 250 gld welke Marijnis Peeters voor schepenen van Essen en Kalmthout verleden heeft aan vs Dingentien van Geel (23.01.1654) alsmede een obligatie van 150 gld welke Digne Cornelissen en haar zoon Adriaen Marijnissen op 21.10.1661 voor schepenen van Essen en Kalmhtout bekend hebben schuldig te zijn aan Margriet Vekens x +Jan van Geel, moeder van vs Dingentien

| 158-0109 |

Schepenregister 158, f° 70 r° 02.12.1671

Jan Aert Rennen, Zundert, als momboor van de weeskinderen +Peeter Aert Rennen x Catelijn Stoffels, onderhoudt de kinderen met de goederen van de moeder

Personen: Jan Aert Wouter RENNEN Peter Aert Wouter RENNEN

| 158-0110 |

Schepenregister 158, f° 70 v° 09.12.1671

Jan Willem de Crom kwijt Margiet Aert Moons x +Dilis de Crom van het vierdedeel van 400 gld aan hem gelaten bij testament van vs +Dilis de Crom voor notaris Peeter Lambrechts te Antwerpen op 01.04.1667

Personen: Margriet Aert Hendrik MOONS Jan Willem Jan DE CROM Dielis Jan Hendrik DE CROM

| 158-0111 |

Schepenregister 158, f° 71 r° 10.12.1671

Jan Rombouts is schuldig aan Niclaes Peeter Smit, Antwerpen op de paardenmarkt, de som van 100 gld waarvoor hij land de "cleijnen berckacker" in de molenakker tot pand stelt

| 158-0112 |

Schepenregister 158, f° 71 v° 13.12.1671

testament van Engel Anthonis Wackers, ziek te bed liggend. Verklaart van waarde het testament gemaakt op 18.02.1666 voor notaris Laureijs van der Buijten en de getuigen mr Geeraert van der Buijten en Jan Wouter Rombouts, waarbij zij wel enige veranderingen wil aanbrengen. Maakt aan de kapelaan erven in Hecht over, gekomen van haar moeder, en welke zij voorheen had gelaten aan de pastoor, dit voor het houden van 14 zielmissen

| 158-0113 |

Schepenregister 158, f° 72 v° 15.12.1671

Adriaen Anthonis van Halle x Amerentiana van Donghen verkochten aan Geert de Roije, koopman van laken, Hoogstraten, een erfelijke rente van 15 gld 12 st 2 oort op weide de "cnodders" in Huffel, op een hooimade in de "drije buijnderen" en op land in "sneppel acker" en nog andere erven

Personen: Adriaen Antonij VAN HAL Emerens Aert Laureijs VAN DONGEN

| 158-0114 |

Schepenregister 158, f° 74 r° 17.12.1671

Jan Rombouts x Digne Empsen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 140 pattacons waarvoor zij stede in Huffel tot pand stellen alsmede andere erven

Personen: Jan ROMBOUTS

| 158-0115 |

Schepenregister 158, f° 75 v° 17.12.1671

Barbel Peeter Aernouts xx +Melchen Laureijs Rombouts - Peeter en Aernout Melchen Laureijs Rombouts zonen - Jan Jan van Olmen x Catelijn Melchen Laureijs Rombouts - Jan Wouters x Aeleijt Melchen Laureijs Rombouts; machtigen Michiel van Elsacker om hun uitstaande obligaties en huurpenningen te innen

Personen: Jan Jan VAN OLMEN Eyken Melsen Laureys ROMBOUTS Barbel Peter NUIJTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Cathelijn Melsen Laureys ROMBOUTS

| 158-0116 |

Schepenregister 158, f° 76 v° 02.01.1672

Mattijs Jan Weerts, Brecht x +Anneken Bernaerts, is schuldig aan Michiel van Elsacker de som 1044 gld 7 st 1 oort als afrekening van pachtpenningen van de "wemershoeve" in Brecht bij "stapelheijde" en waarvoor hij al zijn goederen verbindt

Personen: Tanneken BERNAERTS Matthijs Jan Matthijs WEERTS

| 158-0117 |

Schepenregister 158, f° 77 v° 04.01.1672

Antonis Bernaert van Aecken x +Neeltien Pauwels Diercken en Naes Jan Naes x Lisken Pauwels Diercken, als mede erfgenaam van vs +Neeltien Diercken, transporteerden aan Pauwels Diercken deel in obligatie van 150 gld welke obligatie Aernout Adriaen van Ostaeijen op 09.06.1664 verleden had aan vs Neeltien Pauwels Diercken

Personen: Anthonis Bernaert Peter VAN AKEN Naes Jan NAES Pauwels Dierck DIERCX Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN

| 158-0118 |

Schepenregister 158, f° 77bis r° 02.01.1671

mr Peeter van Beeck, secretaris Wuustwezel, gemachtigd van sr Joos Smaudt, zilversmid, Antwerpen, vest akte notaris Jan Anthonis Coppens, Antwerpen dd 02.01.1672 waarbij Joos Smaudt als universeel erfgenaam van zijn vrouw Joanna de Keijser verkocht aan sr Jacques Anthonis de Wit een erfelijke rente van 56 gld 5 st welke Geertruijt Cornelissen x Dionijs van Tijchelt, Loenhout, op 01.07.1655 aan hen verkocht had, en welke gestaan is op stede in klein Neerven

| 158-0119 |

Schepenregister 158, f° 78 v° 04.01.1672

Joos Peeter Redens - Cornelis Verhoeven x Peerijntien Peeter Redens - Hendrick Jan Peeters x Jenneken Peeter Redens; samen voor Margriet van de Kieboom en voor Jenneken Jan van de Kieboom; alle erfgenamen van heer +Cornelis van de Kieboom, kappelaan in Loenhout, verkochten aan Michiel van Elsacker hun gerechtigheid in twee hooimaden resp in Blaakt en op het "hoochbos"

Personen: Peerijntien Peter REDENS Cornelis VAN DE KIEBOOM Jenneken Peter REDENS Joos Peter REDENS

| 158-0120 |

Schepenregister 158, f° 79 v° 28.01.1672

Jan en Peeter Gabriel Goris zijn schuldig aan Aert Robrecht van Gilse de som van 100 gld waarvoor zij land het "hasselt" bij de "steechde" tot pand stellen

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE

| 158-0121 |

Schepenregister 158, f° 79 v°, In marge 18.03.1677

Aert Robrecht van Gilse gekweten door Jan en Peeter Gabriel Goris

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE

| 158-0122 |

Schepenregister 158, f° 80 v° 28.01.1672

Peeter Aert van Tijchelt x Ijken Antonis Guilliams zijn schuldig aan sr Hubertus Sporckmans x Maria Catharina Boest, Antwerpen, de som van 432 Kgld waarvoor zij stede in klein Neerven tot pand stellen

Personen: Ijken Antonij GUILLIAMS Peter Aert Peter VAN TYCHELT

| 158-0123 |

Schepenregister 158, f° 80 v°, In marge 08.12.1677

gekweten door Cornelis Heestermans op 05.04.1675

Personen: Cornelis Jan Cornelis HEESTERMANS

| 158-0124 |

Schepenregister 158, f° 81 v° 29.01.1672

Peeter Dionijs van Dijck verkocht aan de priorin van St Margrietendael een erfelijke rente van 12 gld 10 st op een stede in Neerven en op andere erven

Personen: Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 158-0125 |

Schepenregister 158, f° 83 r° 29.01.1672

Peeter Dionijs van Dijck is schuldig aan Anthonis Guilliams de som van 200 gld waarvoor hij de helft van een huis met de helft van een dries in Sneppel tot pand stelt en waarvan de wederhelft toekomt aan Peeter Mattheussen nomine uxoris

Personen: Anthonis GUILLIAMS Anthonis GUILLIAMS Peter Matthijs Peter AERNAUTS Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 158-0126 |

Schepenregister 158, f° 83 r°, In marge 09.10.1679

Anthonis Guilliams gekweten door de secretaris van Elsacker voor het weeskind Peeter Dionijs van Dijck

Personen: Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 158-0127 |

Schepenregister 158, f° 83 v° 01.02.1672

Willem van Eeckel x Maeijken Gabriel Jan Huijbs, Wuustwezel, zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 180 pattacons waarvoor zij beemd en eikenbos achter Donck tot pand stellen

Personen: Willem Cornelis Willem VAN EECKEL Maeijken Gabriel Jan HUYBEN

| 158-0128 |

Schepenregister 158, f° 83 v°, In marge 09.03.1673

Michiel van Elsacker gekweten door Willem van Eeckel

Personen: Willem Cornelis Willem VAN EECKEL

| 158-0129 |

Schepenregister 158, f° 84 v° 03.02.1672

Michiel van Elsacker verkocht aan Adriaen Bastiaen Theeus een beemd in de berenstraat

Personen: Adriaen Bastiaen Adriaen THEUS

| 158-0130 |

Schepenregister 158, f° 85 r° 03.02.1672

Peeter Aert van Tijchelt x Ijken Anthonis Guilliams zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 50 pattacons waarvoor zij hun stede tot pand stellen

Personen: Ijken Antonij GUILLIAMS Peter Aert Peter VAN TYCHELT

| 158-0131 |

Schepenregister 158, f° 86 r° 26.02.1672

Antonis Quirijn Willems is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 60 pattacons waarvoor hij twee weiden in de "mosvoorden" tot pand stelt, de helft van zijn stede gekocht van Jan Aert Rennen, en andere erven

Personen: Anthonis Quirijn WILLEMS Jan Aert Wouter RENNEN

| 158-0132 |

Schepenregister 158, f° 86 r°, In marge 09.07.1696

secretaris van Elsacker voor de kerk, als transport hebbende van Michiel van Elsacker, gekweten van vs obligatie

Personen: Peter Michiel Jan VAN ELSACKER

| 158-0133 |

Schepenregister 158, f° 86 v° 29.02.1672

Joos Jan Luijcx belooft te betalen aan Peeter van Elsacker, de som van 110 gld welke hij schuldig is aan Jan Gabriel Jan Huijbs en welke deze overgaf tot ontlasting van zijn zoon Anthonis terzake de koop van enige koeien

Personen: Joos Jan Lenaert LUYCX Anthonis Jan GABRIELS

| 158-0134 |

Schepenregister 158, f° 87 r° 29.03.1672

Jan Aert der Weuwen is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 29 pattacons waarvoor hij zijn stede bij het "hesschot" tot pand stelt

Personen: Jan Aert DER WEEUWEN

| 158-0135 |

Schepenregister 158, f° 87bis r° 09.04.1672

Lenaert Jan Wiercx x Adriaentien Wouter Ren zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 28 pattacons waarvoor zij hun stede in Sneppel tot pand stellen alsmede andere erven

Personen: Adriaentien Wouter Peter RENNEN Lenaert Jan Cornelis WIERCKX

| 158-0136 |

Schepenregister 158, f° 87bis r° 09.04.1672, vervolg

In marge: rente gekweten zoals blijkt in het register dd 06.04.1780

| 158-0137 |

Schepenregister 158, f° 88 r° 20.04.1672

mr Laureijs van Dongen, molenmaker, Hoogstraten, transporteert sr Jan Marcelli, een som van 500 gld uit een som van 550 gld die hem getransporteerd is door Adam van Geel, molenaar, op Guilliam van Lantschot als rentmeester van de princes …, markiezin van Bergen op Zoom etc, in conformiteit van het transport aan comparant gegeven door vs Adam van Geel op 30.12.1670 voor schepenen van Ossendrecht, en dit alles ingevolge het contract tussen Adam van Geel en Peeter Engelraeij met Willem Lams, voor vs markiezin, aangegaan voor notaris Philips Laureijs Scheurings in Bergen op Zoom op 29.12.1670

Personen: Adam Balten VAN GEEL Laureijs Aert Laureijs VAN DONGEN Joan MARCELLI

| 158-0138 |

Schepenregister 158, f° 88 v° 21.04.1672

Cornelis van Aerde is schuldig aan de priorin van St Margrietendael de som van 150 gld waarvoor hij een weide achter zijn stede tot pand stelt alsmede andere erven

| 158-0139 |

Schepenregister 158, f° 90 r° 22.04.1672

op verzoek van Maeijken Aertsen xx +Geert Peeter van der Buijten en van Jan Geerden, o.a. beemd den "cleijnen coogen beemt" in huur hebbende van Adriaen Reijns en van Jan Rommens, visiteren schepenen beemd waarbij zij vaststellen dat bij het kappen van het hout tussen vs beemd en de "heesterbeemt", in handen van de erfgenamen Geert Rommens, ook hout van de "cleijnen coogen beemt " werd gekapt

Personen: Geert Peter Geert VAN DER BUYTEN Maeijken Antonij Kersten AERTSENS

| 158-0140 |

Schepenregister 158, f° 90 v° 14.03.1672

Jan Jan Centen x Cathalijn Adriaen Peeter Jans verkochten aan Michiel van Elsacker een stede in Popendonk

Personen: Jan Jan Cornelis CENTEN Cathelijn Adriaen Peter JANS

| 158-0141 |

Schepenregister 158, f° 91 v° 11.04.1672

Lenaert Mattijs Putcuijps, Brecht, verkocht aan zijn neef Niclaes Mattijs Putcuijps zijn zesdedeel in een halve beemd de "brachtsen beemt" in Sneppel alsook zijn zesdedeel in halve beemd de "bockheester" achter Blaakt

Personen: Claes Matthijs Lenaert PUTCUIJPS Lenaert Matthijs Lenaert PUTCUIJPS

| 158-0142 |

Schepenregister 158, f° 92 r° 28.04.1672

Jan Jacob Peeter Jans als momboor en Peeter Cornelis Rennen als toeziener van de weeskinderen Jan Cornelis Rennen x +Cathelijn Jacob Peeter Jans verkochten aan Michiel van Elsacker land in Popendonk

Personen: Peter Cornelis Wouter Peter RENNEN Jan Jacob Peter JANS Jan Cornelis Wouter Peter RENNEN Cathelijn Jacob Peter JANS

| 158-0143 |

Schepenregister 158, f° 92 v° 16.05.1672

Peeter Dionijs van Dijck, nomine uxoris erfgenaam van Arnout Cornelis van Ostaeijen, ook voor de mede erfgenamen, bekent dat Arnout van Ostaeijen tijdens zijn leven van mr Geert van der Buijten de som van 50 gld opgenomen heeft, volgens obligatie van 03.02.1669, en dat de erfgenamen bijgevolg deze schuldig zijn

Personen: Aernout Cornelis Aert VAN OSTAYEN Peter Nijs Peter VAN DIJCK Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0144 |

Schepenregister 158, f° 92 v°, In marge 25.02.1674

mr Geeraert van der Buijten gekweten door Michiel Bastiaen Vorselmans x Perijntien Cornelis van Ostaeijen, mede erfgenaam van Arnout Cornelis van Ostaeijen

Personen: Aernout Cornelis Aert VAN OSTAYEN Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0145 |

Schepenregister 158, f° 93 r° 18.05.1672

Anneken Gabriel van der Beuten x Jan Peeter de Brouwer, dochter van +Anthonette van de Nieuwenhuijsen, voldaan door halve broer en halve zusters uit het sterfhuis van haar moeder en dit met betrekking tot het contract van afscheid voor schepenen van Loenhout op 16.01.1641 tussen haar moeder xx Jan Van Ham en Aert Laureijs van Dongen als haar momboor aangaande het sterfhuis van haar vader. Transporteert aan haar halve broer en halve zusters, kinderen van +Jan van Ham haar deel in de achtergelaten goederen van haar moeder. Frans Terre x Cathelijn Jan Van Ham, Passhijntien Jan van Ham, Cornelie Jan van Ham, samen ook voor Balten Jan van Ham, houden haar schadeloos

Personen: Jan Peter DE BRAUWER Frans Cornelis Frans TARRE Anneken Gabriel Hendrik VAN DER BUYTEN Aert Laureys Horst VAN DONGEN Cornelie Jan VAN HAM Cathelijn Jan Balten VAN HAM Balten Jan Balten VAN HAM Paesken Jan Balten VAN HAM Jan Balten VAN HAM

| 158-0146 |

Schepenregister 158, f° 94 v° 18.05.1672

Frans Terre x Catelijn Jan van Ham - Passchijntien Jan van Ham, jonge dochter - Cornelie Jan van Ham, jonge dochter; ook voor Balthen Jan van Ham, beloven te betalen aan Michiel van Elsacker de som van 120 gld tot voldoening van de som van 73 gld 16 st 1 oort welke som zij beloofd hebben te betalen voor Jan Peeter de Brouwer terzake van andere schulden

Personen: Cornelie Jan VAN HAM Paesken Jan Balten VAN HAM Frans Cornelis Frans TARRE Cathelijn Jan Balten VAN HAM Jan Peter DE BRAUWER Balten Jan Balten VAN HAM Jan Willem CROLS

| 158-0147 |

Schepenregister 158, f° 94 v°, In marge 22.09.1677

Michiel van Elsacker voldaan

Personen: Jan Adriaen Jan ROMMENS

| 158-0148 |

Schepenregister 158, f° 95 r° 02.06.1672

Jan Adriaen Rommens, Meer, machtigt mr Jan Baptist van der Does, procureur, Antwerpen, in het proces dat tegen hem wordt gevoerd als borg voor wijn toekomende sr Cornelis van Ertrijeck, en aangegaan door de officieren van de 'comptoir' van Turnhout

| 158-0149 |

Schepenregister 158, f° 95 v° 02.06.1672

sr Cornelis van Ertrijeck, koopman in wijnen, Meer, belooft Jan Adriaen Rommens schadeloos te houden

Personen: Jan Adriaen Jan ROMMENS

| 158-0150 |

Schepenregister 158, f° 96 r° 04.06.1672

Willem van Eeckel, Wuustwezel, is schuldig aan Bertholomeus van Huijsen, brouwer in de "dobbelen sleutel" in Breda, de som van 139 gld waarvoor hij beemd en eikenbos in Donk tot pand stelt

| 158-0151 |

Schepenregister 158, f° 96 r°, In marge 17.03.1673

Quirrinus de Clercq, secretaris den Hage bij Breda, x Joanna van Huijsen, ook voor Cornelis Verreijck x Perina van Huijsen en voor de weeskinderen Michiel Smits x Adriaentien van Huijsen, gekweten door Willem van Eeckel

| 158-0152 |

Schepenregister 158, f° 96 v° 16.05.1672

Neeltien Lambrechts x +Heijndrick Jan de Metser - Jan en Peeter Heijndrick de Metser - Heijndrick Gommers x Catelijn Heijndrick de Metser - Elisabeth Heijndrick de Metser x Adriaen Jan Brueren - Tanneken Heijndrick de Metser, jonge dochter - vs Jan Heijndrick de Metser als momboor van de kinderen Lambrecht Heijndrick de Metser; samen ook voor Maeijken Heijndrick de Metser x Carel van Eijlen; verkochten aan Cornelis Adriaen Huijben een stedeken met huis en erven in Terbeek

Personen: Maeijken Hendrik Jan MICHIELS Cathelijn Hendrik Jan MICHIELS Neeltien Lambrecht JANSSEN Tanneken Hendrik MICHIELS Jan Hendrik Jan MICHIELS Hendrik Jan MICHIELS Hendrik GOMMAERTS Elisabeth Hendrik MICHIELS Lambrecht Hendrik Jan MICHIELS Carel VAN EIJLEN Peter Hendrik Jan MICHIELS Cornelis Adriaen Jan HUYBEN

| 158-0153 |

Schepenregister 158, f° 97 v° 16.05.1672

zelfde comparanten verkochten aan Jan de Wijse een akker aan het "hesschot"

Personen: Jan Hendrik Jan MICHIELS Hendrik GOMMAERTS Lambrecht Hendrik Jan MICHIELS Neeltien Lambrecht JANSSEN Maeijken Hendrik Jan MICHIELS Tanneken Hendrik MICHIELS Peter Hendrik Jan MICHIELS Jan Huybrecht DE WIJS Cathelijn Hendrik Jan MICHIELS Carel VAN EIJLEN Hendrik Jan MICHIELS Elisabeth Hendrik MICHIELS

| 158-0154 |

Schepenregister 158, f° 97bis r° 06.06.1672

Maeijken Heijndrick Jan Metser x Carel van Eijlen keurt de verkopen goed

Personen: Maeijken Hendrik Jan MICHIELS Carel VAN EIJLEN

| 158-0155 |

Schepenregister 158, f° 97 bis v° 16.06.1672

Lambrecht van Staeijen x Cathelijn Goris Rombouts machtigt mr Peeter Joerdaens om van Louis Goris Rombouts, Antwerpen, te ontvangen de som van 21 pattacons voor zijn vierdedeel in een som van 84 pattacons terzake het transport aan vs Louis Rombouts cum suis gedaan op 15.03.1670

Personen: Lambrecht Adriaen Peter VAN STAYEN Catelijn Goris Rombout ROMBOUTS

| 158-0156 |

Schepenregister 158, f° 97 tris r° 06.07.1672

Adriaen Nijs van Tijchelt verkocht aan Jan van de Mierop x Maeijken Goosens land in Donk

Personen: Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Maeijken Goossen Cornelis AERTS

| 158-0157 |

Schepenregister 158, f° 97 tris r°, In marge 06.12.1672

Adriaen Nijs van Tijchelt voldaan door Jan van de Mierop

Personen: Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP

| 158-0158 |

Schepenregister 158, f° 98 r° 06.07.1672

Cathelijn Adriaen Huijben x Peeter Joris Coecken transporteert aan haar broer Cornelis Adriaen Huijben haar kindsdeel in de achtergelaten goederen van haar vader +Adriaen Huijben

Personen: Adriaen Jan Peter HUYBEN Peter Joris KOEKEN Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Catelijn Adriaen Jan HUYBEN

| 158-0159 |

Schepenregister 158, f° 98 v° 06.07.1672

Peeter Joris Coecken transporteert aan Cornelis Adriaen Huijben een beemd bij de "breebeeck", welke hij verkregen had van Adriaen Peeter van Ostaeijen op 25.04.1671

Personen: Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Adriaen Peter Lenaert VAN OSTAYEN Peter Joris KOEKEN

| 158-0160 |

Schepenregister 158, f° 99 r° 07.07.1672

Neeltien Lambrechts x +Heijndrick Jan Metser - Jan Heijndrick Metser, ook als momboor van de kinderen Lambrecht Heijndrick Metser - Peeter Heijndrick de Metser - Maeijken Heijndrick de Metser x Carel van Eijlen; ook voor Cathelijn Heijndrick de Metser x Heijndrick Gommers, Tanneken Heijndrick de Metser en Elisabeth Heijndrick de Metser x Adriaen Jan Brueren; transporteerden aan Michiel van Elsacker ten behoeve van de weduwe en kinderen Melsen Laureijs Rombouts de som van 237 gld 9 st 3 oort ten laste van Cornelis Adriaen Huijben, in mindering van de kooppenningen van een stedeken dat laatstgenoemde van hen gekocht heeft, en dit tot kwijting van een obligatie van 159 gld die Heijndrick Jan Metser verleden heeft op 17.02.1642

Personen: Hendrik Jan MICHIELS Maeijken Hendrik Jan MICHIELS Neeltien Lambrecht JANSSEN Jan Hendrik Jan MICHIELS Tanneken Hendrik MICHIELS Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Cathelijn Hendrik Jan MICHIELS Peter Hendrik Jan MICHIELS Lambrecht Hendrik Jan MICHIELS Elisabeth Hendrik MICHIELS Hendrik GOMMAERTS Carel VAN EIJLEN

| 158-0161 |

Schepenregister 158, f° 100 r° 16.08.1672

Willem Dionijs van Tijchelt machtigt Michiel van Elsacker om zijn achterstallige huurpenningen te innen

Personen: Willem Nijs Jan VAN TYCHELT

| 158-0162 |

Schepenregister 158, f° 100 v° 27.08.1672

Cornelis Cristiaen Raets als momboor en Jan Melsens als toeziener van de weeskinderen +Willem Cristiaen Raets, vs Cornelis Raets ook gemachtigd van Marie Melsens x +Willem Cristiaen Raets (procuratie Wuustwezel 22.12.1670) transporteerden, mist afdracht van een rente van 800 gld aan juffr Agatha Cromsteijn, aan Laureijs Anthonissen x Maeijke Claes Goris van Oirschot een stede in Neerven in de "pothoeck" en andere erven

Personen: Maria Melsen Antonij MELSSENS Jan Melsen Antonij MELSSENS Willem Christiaen Matthijs RAETS Cornelis Christiaen Matthijs RAETS

| 158-0163 |

Schepenregister 158, f° 100bis v° 27.08.1672

Laureijs Anthonissen x Maeijken Claes Goris van Oirschot verkochten aan juffr Agatha Cromsteijn, als nieuwe constitutie, een erfelijke rente van 5O Kgld op stede in Neerven in de "pothoeck" en op andere erven

| 158-0164 |

Schepenregister 158, f° 101bis v° 27.08.1672

Jan de Crom, nazoon van Jan Heijndrick de Crom, transporeert aan Michiel van Elsacker een obligatie van 80 pattacons welke Adam van Geel, molenaar, op 01.09.1667 voor schepenen van Loenhout verleden heeft ten behoeve van Dilis de Crom en aan comparant getransporteerd door Magriet Moons x +Dilis de Crom. Tanneken Jacob Crock x +Jan Heijndrick de Croms voorzoon stelt borg

Personen: Dielis Jan Hendrik DE CROM Adam Balten VAN GEEL Jan Jan Hendrik DE CROM Tanneken Jacob Jan CROCK Jan Hendrik DE CROM Margriet Aert Hendrik MOONS Jan Jan Hendrik DE CROM

| 158-0165 |

Schepenregister 158, f° 101bis v° Naschrift: 12.03.1696

gekweten door de sceretaris van Elsacker

| 158-0166 |

Schepenregister 158, f° 102 v° 24.09.1672

Jacob Jan de Backer x +Margriet Adriaen Vermunten - Cornelis en Michiel Jacob de Backer - Catelijn Jacob de Backer x Peeter Cristiaen Peeter Joris - vs Cornelis Jacob de Backer nog als momboor van de kinderen Adriaen Jacob de Backer; transporteren aan Michiel van Elsacker, als afdracht van obligaties die zelve Michiel van Elsacker en heer Jacobus Antonis de Wit nog tegoed hebben, akker de "coppenhaest" in Terbeek aan de "rijt" en land in "aerts acker"

Personen: Jacob Jan Cornelis DE BACKER Adriaen Jacob Jan DE BACKER Catelijn Jacob Jan DE BACKER Michiel Jacob Jan DE BACKER Magriet Adriaen Cornelis VERMUNTEN Cornelis Jacob Jan DE BACKER

| 158-0167 |

Schepenregister 158, f° 103 r° 24.09.1672

zelfde comparanten verkochten aan Micchiel van Elsacker, die de koop overdroeg aan Jan Verboven x Barbel Mattijs Goosens, de "donckbeempt"

Personen: Catelijn Jacob Jan DE BACKER Cornelis Jacob Jan DE BACKER Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS Jacob Jan Cornelis DE BACKER Magriet Adriaen Cornelis VERMUNTEN Jan Jan Adriaen VERBOVEN Adriaen Jacob Jan DE BACKER Michiel Jacob Jan DE BACKER

| 158-0168 |

Schepenregister 158, f° 103 v° 24.09.1672

Jan Verboven x Barbel Mattijs Goosens zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 80 pattacons waarvoor zij land het "gieltiens" in "aerts acker" tot pand stellen alsmede andere erven

Personen: Jan Jan Adriaen VERBOVEN Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 158-0169 |

Schepenregister 158, f° 103 v°, In marge 12.06.1680

Michiel van Elsacker gekweten door de weduwe en de momboors van de kinderen Jan Verboven

Personen: Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Jan Adriaen VERBOVEN

| 158-0170 |

Schepenregister 158, f° 105 r° 26.09.1672

Jacob van den Cloot is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 62 pattacons 20 st waarvoor hij het derdedeel van een hooimade op het "hooghbos" tot pand stelt

Personen: Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 158-0171 |

Schepenregister 158, f° 105 r°, In marge 07.01.1694

Robrecht Brocken gekweten door Lambrecht Broomans

Personen: Robrecht Geert BROCKEN Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS

| 158-0172 |

Schepenregister 158, f° 105bis r° 30.09.1672

Huijbrecht Cornelis Verboven wil zijn resterende meubelen, een koe, en een houten kist verkopen ten einde te kunnen voldoen aan het vonnis van de wethouder van Antwerpen dd 21.05.1672, uitgevoerd door de 'lange roede' en de amman van Antwerpen

Personen: Huybrecht Cornelis Adriaen VERBOVEN

| 158-0173 |

Schepenregister 158, f° 105bis v° 04.10.1672

certificatie voor Jan Laureijs Domus x Jacobmijntien Anthonis Guilliams terzake eigendom van twee vierdedelen in stede in Sneppel aan de hoenderstraat, hun deels toekomende van +Maeijken Peeter Arnouts, moeder van vs Jacobmijntien en deels bij koop tegen Ijken Anthonis Guilliams x Peeter Aert van Tijchelt, en waarvan de wederhelft toekomt Anthonis Guilliams

Personen: Maeijken Peter ARNAUTS Anthonis GUILLIAMS Ijken Antonij GUILLIAMS Peter Aert Peter VAN TYCHELT Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS

| 158-0174 |

Schepenregister 158, f° 106 v° 13.10.1672

Arnout Adriaen van Ostaeijen x Maeijken Jan de Backer, dochter van +Cathelijn Peeter Aert Sgrauwen, transporteerde aan Michiel van Elsacker de rechten ten laste van de erfgenaam Heijndrick Geijsbrecht Hoppenbrouwers, te weten de helft van een som van 200 gld die vs Heijndrick schuldig geworden is bij contract van uitkoop voor schepenen van Wuustwezel op 03.02.1633. Item som van 100 gld als rest 210 gld over het verkoop van het derdedeel van een beemd bij de watermolen (schepenen Loenhout 03.04.1652). Alles te korten met de huurpenningen van een stede in Tereik, door comparant gebruikt, en de huur van het "hert weijken". Item een som van 11 gld 6 st 2 oort uit het sterfhuis van Heijndrick Hoppenbrouwers over passieve schuld van het sterfhuis en 49 gld 10 st 2 oort uit vs sterfhuis terzake dorpslasten van het jaar 1659

Personen: Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Maeijken Jan DE BACKER

| 158-0175 |

Schepenregister 158, f° 107bis v° 13.10.1672

Jan Laureijs Domus x Jacobmijntien Anthonis Guilliams zijn schuldig aan E.H. Melchior Somers als rentmeester van het 'knechtkens collegie' te Hoogstraten de som van 250 Kgld 20 st waarvoor zij de twee vierdedelen in een stede in Sneppel aan de hoenderstraat tot pand stellen, stede hen deels toekomende van +Maeijken Peeter Aernouts, moeder van vs Jacobmijntie en deels bij koop tegen Ijken Anthonis Guilliams x Peeter Aert van Tijchelt. Item land in "aerts acker" hen toekomende bij koop van de erfgenamen Cristoffel Denis

Personen: Ijken Antonij GUILLIAMS Maeijken Peter ARNAUTS Stoffel Nijs HENDRICX Peter Aert Peter VAN TYCHELT Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS

| 158-0176 |

Schepenregister 158, f° 109 r° 17.10.1672

Neeltien Heijndrick van der Buijten x +Gabriel van den Bleke met Jan en Michiel Gabriel van den Bleke, ook voor hun minderjarige broer en zusters, zijn schuldig aan Peeter Dionijs van Dijck als H Geestmr de som van 100 gld waarvoor zij het vijfdedeel in een beemd aan Blaakt tot pand stellen

Personen: Michiel Gabriel Jan VAN DEN BLEECK Gabriel Jan Gabriel VAN DEN BLEECK Jan Gabriel Jan VAN DEN BLEECK Neeltien Hendrik VAN DER BUYTEN Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 158-0177 |

Schepenregister 158, f° 109 r°, In marge 27.11.1677

Peeter Vermeiren, H Geestmr gekweten door Gabriel Gabriel van den Bleke

Personen: Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN

| 158-0178 |

Schepenregister 158, f° 110 v° 29.10.1672

certificatie voor Jan Jan de Crom, °Loenhout, vertrekt uit Loenhout om zich te bekwamen in het brouwen

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM

| 158-0179 |

Schepenregister 158, f° 111 r° 02.11.1672

Joos Jan Luijcx x Anneken Cristiaen Raets zijn schuldig aan Jacob Kenis de som van 40 pattacons waarvoor zij hun stede in Sneppel tot pand stellen

Personen: Joos Jan Lenaert LUYCX Jacob Jacob Merck KENIS Anneken Christiaen Matthijs RAETS

| 158-0180 |

Schepenregister 158, f° 111bis r° 02.11.1672

Geert Anthonis van Aecken is schuldig aan Jacob Kenis de som van 40 pattacons waarvoor hij een weide in Sneppel tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Geert Anthonis Peter VAN AKEN Jacob Jacob Merck KENIS

| 158-0181 |

Schepenregister 158, f° 111bis r°, In marge 10.02.1681

Guilliam Jacob Kenis, ook voor zijn broers en zusters, gekweten door de secretaris van Elsacker, betalende voor Willem Heijndrick Bertelmeusen

Personen: Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Guilliam Jacob Jacob KENIS

| 158-0182 |

Schepenregister 158, f° 112 r° 22.11.1672

Anthonis Quirijn Willems is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 100 pattacons waarvoor hij twee weiden in de "mosvoorden" tot pand stelt. Item zijn stede in Sneppel en andere erven

Personen: Anthonis Quirijn WILLEMS

| 158-0183 |

Schepenregister 158, f° 112 r°, In marge 09.07.1696

de secretaris van Elsacker, in naam van de kerk als transport hebbende van Michiel van Elsacker, gekweten van vs obligatie

| 158-0184 |

Schepenregister 158, f° 114 v° 23.11.1672

Adriaen Heijndrick van der Buijten x Cathelijn Steven Laureijs Rombouts zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 82 gld waarvoor zij speciaal tot pand stellen het kindgedeelte in een huis dat vs Cathelijn zal komen te erven van haar vader

Personen: Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN Cathelijn Steven Laureys ROMBOUTS

| 158-0185 |

Schepenregister 158, f° 115 v° 23.11.1672

Peeter Joris Coecken is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 100 pattacons. Cornelis Adriaen Huiijben stelt zich borg

Personen: Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Peter Joris KOEKEN

| 158-0186 |

Schepenregister 158, f° 117 r° 23.11.1672

Peeter Joris Coecken is schuldig aan Bastiaen Russen de som van 100 pattacons. Cornelis Adriaen Huijben stelt zich borg

Personen: Peter Joris KOEKEN Cornelis Adriaen Jan HUYBEN

| 158-0187 |

Schepenregister 158, f° 118 r° 24.11.1672

Geertruijt Cornelissen x +Nijs Jan Nijs van Tijchelt transporteert aan Michiel van Elsacker de som van 34 gld 10 st terzake wat hem is toekomende vanwege haar dochter Elisabeth Nijs van Tijchelt, en dit in mindering van een som van 100 gld die zij op haar dochter is hebbende. Elisabeth Nijs van Tijchelt aanvaaardt de overdracht

Personen: Geertruyt Cornelis WILLEMS Lisken Nijs Jan VAN TYCHELT Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT

| 158-0188 |

Schepenregister 158, f° 118 v° 26.11.1672

Cathelijn Anthonis Wackers x +Matthijs Goosens is schuldig aan haar zoon Jan Matthijs Goosens de som van 50 gld

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 158-0189 |

Schepenregister 158, f° 119 r° 26.11.1672

Jan Jacob Jan Nijs van Tijchelt x Maeijken Peeter Claesen zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 64 gld, waarvoor zij speciaal tot pand stellen het kindgedeeelte van vs Maeijken haar verstorven van haar vader en nog te versterven van haar moeder

Personen: Maeijken Peter Claes VERBOCHT Jan Jacob Jan VAN TYCHEL

| 158-0190 |

Schepenregister 158, f° 119 v° 01.12.1672

Neeltien Cornelis Jan Wagemaeckers, jonge dochter, machtigt mr Gerardi, procureur binnen en buitenbank Hoogstraten, om van Peeter Peeter Leijs de jonge, Baarle, als momboor van de kinderen Jan Peeter Leijs, de som te eisen van 11 gld 12 st terzake bodeloon toen zij als meid inwoonde bij vs Jan Peeter Leijs

| 158-0191 |

Schepenregister 158, f° 120 v° 20.12.1672

Jan Gillis x +Marie van der Buijten, als vader, met Joos Gillis als momboor van hun kinderen - Jacques de Boqe x Adriaentien van der Buijten - Mattheus van der Buijten - Guilliam Dise x Elisabeth van der Buijten - Anneken van der Buijten, jonge dochter - Cornlie van der Buijten x Jan Anthonis van den Heuvel - Anthonis Guilliams als 2de momboor van de kinderen mr Laureijs van der Buijten genaamd Anthoni, Anna Marie en Jenneken; vs echtgenoten ingevolge procuratie voor notaris Jacques de Clos in Antwerpen dd 16.12.1672; verkochten aan mr Geeraert van der Buijten, als de koop overgenomen hebbende van Jan Anthonis van den Heuvel, een stede achter de kerk

Personen: Anthonis GUILLIAMS Marie Laureys Geert VAN DER BUYTEN Jan GILLIS Anneken Laureys Geert VAN DER BUYTEN Elisabeth Laureys Geert VAN DER BUYTEN Adriaentien Laureys Geert VAN DER BUYTEN Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Maria-Anna Laureys Geert VAN DER BUYTEN Guilliam DISE Joos GILLIS Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Mattheus Laureys Geert VAN DER BUYTEN Cornelie Laureys Geert VAN DER BUYTEN Jacques DE BOEY Anthonis Laureys Geert VAN DER BUYTEN Jenneken Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0192 |

Schepenregister 158, f° 121 v° 20.12.1672

Jan Gillis x +Marie van der Buijten, meester timmerman, transporteerde aan Anneken Laureijs van der Buijten het derdedeel in een stuk land in "sneppel acker" hetwelk zijn kinderen zijn bevallen volgens S/D van 19.12.1672 voor schepenen van Loenhout

Personen: Jan GILLIS Anneken Laureys Geert VAN DER BUYTEN Marie Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0193 |

Schepenregister 158, f° 121 v° 20.12.1672, vervolg 1

Naschrift: mr Geeraert van der Buijten als 1ste momboor en sr Joos Gillis als 2de momboor van de kinderen +Marie van der Buijten x Jan Gillis keuren verkoop goed

Personen: Marie Laureys Geert VAN DER BUYTEN Geeraert Laureys Geert VAN DER BUYTEN Jan GILLIS Joos GILLIS

| 158-0194 |

Schepenregister 158, f° 121 v° 20.12.1672, vervolg 2

Naschrift: weesmeesters van Antwerpen keuren akkoord goed

| 158-0195 |

Schepenregister 158, f° 123 r° 22.12.1672

Peeter Jacob Verheijden x Maeijken Jan Nijs van Tijchelt zijn schuldig aan Aert Robrecht van Gilse de som van 150 gld waarvoor zij erven in Neerven tot pand stellen

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL Peter Jacob Jan VERHEYEN

| 158-0196 |

Schepenregister 158, f° 123 r°, In marge 25.11.1677

Aert Robrecht van Gilse gekweten door Peeter Verheijden

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE Peter Jacob Jan VERHEYEN

| 158-0197 |

Schepenregister 158, f° 124 r° 10.01.1673

Heijndrick Broucatus x Elisabeth Peeter van der Buijten zijn schuldig aan Jan Wouter Rombouts als gewezen kerkmr de som van 56 gld, hem aangeteld door vs Jan Rombouts en Cornelis Raets op 10.05.1671, en waarvoor zij hun stede in Neerven tot pand stellen

Personen: Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Hendrick Stoffel BROCATUS Jan Wouter Antonij ROMBOUTS Lisken Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 158-0198 |

Schepenregister 158, f° 124 r°, In marge 10.05.1677

Jan Nijs van Dijck gekweten door Heijndrick Broucatus

Personen: Jan Nijs Jan VAN DIJCK Hendrick Stoffel BROCATUS

| 158-0199 |

Schepenregister 158, f° 125 r° 10.01.1673

Heijndrick Broucatus x Elisabeth Peeter van der Buijten zijn schuldig aan de tafel van de H Geest de som van 110 gld hen aangeteld op 03.03.1671 door Jan Wouter Rombouts terzake de koop van erven bij zijn huis aan de "solheuvel", welke erven door de secretaris van Wuustwezel als administrateur van het sterfhuis Maeijken Cornelis Ooms, weduwe Jan van Dael, ingevolge hun legaat, werd overgemaakt aan de tafel van H Geest

Personen: Jan Jan VAN DAEL Lisken Peter Geert VAN DER BUYTEN Hendrick Stoffel BROCATUS Marie Cornelis Jan OOMS Jan Wouter Antonij ROMBOUTS

| 158-0200 |

Schepenregister 158, f° 126 v° 10.01.1673

Niclaes Peeter Verbocht x Jenneken Bastiaen Theus zijn schuldig aan Peeter Melsen Rombouts de som van 100 gld waarvoor zij een beemd aan de "donckervoort" tot pand stellen

Personen: Claes Peter Claes VERBOCHT Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Jenneken Bastiaen Adriaen THEUS

| 158-0201 |

Schepenregister 158, f° 126 v°, In marge 04.03.1675

Peeter Melchen Rombouts gekweten door Niclaes Peeter Verbocht

Personen: Claes Peter Claes VERBOCHT Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 158-0202 |

Schepenregister 158, f° 127 v° 10.01.1673

Michiel Adriaensen is schuldig aan Peeter Melsen Rombouts de som van 100 gld waarvoor hij erven de "ast" in Neerven tot pand stelt

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 158-0203 |

Schepenregister 158, f° 127 v°, In marge 09.06.1696

Peeter Melsen Rombouts gekweten door Luijcas Anthonissen als koper van de panden

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Lucas ANTHONISSEN

| 158-0204 |

Schepenregister 158, f° 128 v°

sr Joan Marcelli verkocht ca 5 jaar terug aan Adriaen Heijndrick van der Buijten erven in Popendonk

Personen: Joan MARCELLI Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN

| 158-0205 |

Schepenregister 158, f° 128 v°Naschrift 14.11.1675

Naschrift: 14.11.1675 bij gebrek aan betaling zijn partijen uit de koop gescheiden, Adriaen Heijndrick van der Buijten renuncieert ten behoeve van de weduwe en kinderen van de verkoper, hetgeen wordt aanvaard door Marcellus Marcelli

Personen: Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN Marcellus Jan MARCELLI

| 158-0206 |

Schepenregister 158, f° 129 v° 17.01.1673

Claes Cornelis Lenaerts is schuldig aan Cornelis Huijghens en Peeter van Aerde als kerkmrs de som van 50 gld, komende van Aert Adriaen Cornelis Lenaerts als gift uit zijn sterfhuis, waarvoor hij woonhuis met erven in de berenstraat tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Claes Cornelis LENAERTS Aert Adriaen Cornelis LENAERTS

| 158-0207 |

Schepenregister 158, f° 131 r° 18.01.1673

sr Joan Marcelli, schout, gemachtigd van juffr Louise Adriane de Perez, vrouw van Loenhout, vest transportakte Matthias Heussen, notaris in Luik, dd 13.12.1672, waarbij juffr Louise Adriane de Perez, als universeel erfgename van haar nicht vrouw Catharina Leonora Perez de Baron, gewezen vrouw van Loenhout, ingevolge haar testament gemaakt in Luik op 19.08.1664 en aldaar geopend op 18.11.1672, transporteert, ten einde te voldoen aan twee legaten, eerst aan de kerk van Loenhout de helft van een rente van 2000 gld die de vrouwe heeft op het dorp van Loenhout en haar toegekomen vanwege heer Martin de Perez, gewezen kannunik van St Jan Evangelist in Luik, en ten tweede de andere helft ten behoeve van de armen van Loenhout

Personen: Louise ADRIENNE PEREZ Martin PEREZ Joan MARCELLI Catherine ELEONORE PEREZ DE BARON

| 158-0208 |

Schepenregister 158, f° 133 r° 25.01.1673

Adriaen Heijndrick van der Buijten transporteerde ca 8 jaren terug aan Sijmon Marijnis Bevers de helft van een rente van 6 V 3 kwartier rogge welke de erfgenamen +Jan Mattijs Weerts x +Cathelijn Matthijs Janssen heffende waren op zijn stede in Popendonk en welke hij uit naam van vs Sijmon verkregen heeft uit handen van Tijs Jan Matthijs Weerts en waarvan de andere helft toekomt aan Peerijntien Jan Matthijs Weerts

Personen: Jan Matthijs WEERTS Cathelijn Matthijs JANSSEN Matthijs Jan Matthijs WEERTS Simon Marijnis Jacob BEVERS Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN Perijntien Jan Matthijs WEERTS

| 158-0209 |

Schepenregister 158, f° 133 v° 28.01.1673

Peeter Schoenmaeckers, Brecht, is schuldig aan de weduwe en kinderen Merten Heufkens, Brecht, de som van 50 gld waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt alsmede andere erven

| 158-0210 |

Schepenregister 158, f° 134 v° 28.01.1673

Neeltien Jan Lippens x +Claes Jan Claesen verkocht aan Laureijs Wouter van Gorp een hooimade in Blaakt

Personen: Claes Jan CLAESSEN Laureys Wouter Hendrik VAN GORP Neeltien Jan LIPPENS

| 158-0211 |

Schepenregister 158, f° 135 v° 31.01.1673

sr Joan Marcelli, schout en rentmeester van de vrouw van Loenhout, inzake het proces tegen juffr Agatha van Cromsteijn, voldoet aan het vonnis van 12.12.1672 en stelt de beslagen panden in de staat als voren

Personen: Joan MARCELLI

| 158-0212 |

Schepenregister 158, f° 136 r° 03.02.1673

certificatie voor Joannes Bavelers, koopman in wijnen, Loenhout, die voor zijn zaken naar verschillende steden moet reizen

| 158-0213 |

Schepenregister 158, f° 136 v° 06.02.1673

Andries van den Langenberch verkocht aan Jan Adriaen Roelen een stede aan de kerk en land in steechde

| 158-0214 |

Schepenregister 158, f° 137 v° 08.02.1673

de schout, in aanwezigheid van schepenen, onderzoekt of de tappers, winkeliers en neringdoeners andere dan zijne majesteistmunten hebben, wat niet het geval blijkt

| 158-0215 |

Schepenregister 158, f° 138 r° 08.02.1673

Anthonis Guilliams als curator met Laureijs Anthonis Rombouts als mede momboor van de kinderen Heijndrick Cornelis Philips, gezien Heijndrick Philips in zijn leven verkocht had aan Peeter Verheijden zijn stede in Neerven waarop een chijns stond van 10 kapoenen en 31 eieren, hebben dezelfde chijns gesteld op een andere stede in Neerven, welke stede vs kinderen toekomt bij +hun vader

Personen: Hendrik Cornelis PHILIPS Anthonis GUILLIAMS

| 158-0216 |

Schepenregister 158, f° 138 v° 09.02.1673

certificatie voor Joannes van Erfrenten, koopman in wijnen, Loenhout, die voor zijn zijn zaken naar omliggende steden moet reizen

| 158-0217 |

Schepenregister 158, f° 139 r° 22.02.1673

Adriaen Adriaen Vermeiren is schuldig aan Jan Mattijs Vorselmans de som van 32 pattacons, waarmede vervalt de obligatie die comparant verleden had ten behoeve van Dilis Jan de Crom op 27.02.1668 en door de weduwe Dilis de Crom getransporteerd aan Jan Mattijs Vorselmans. Adriaen Vermeiren stelt land op de "steenhoven" tot pand

Personen: Cathelijn Steven Laureys ROMBOUTS Jan Matthijs Kersten VORSELMANS Dielis Jan Hendrik DE CROM Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN

| 158-0218 |

Schepenregister 158, f° 140 r° 25.02.1673

Adriaen Heijndrick van der Buijten x Cathelijn Steven Laureijs Rombouts zijn schuldig aan de tafel van de H Geest de som van 50 gld

| 158-0219 |

Schepenregister 158, f° 141 r° 01.03.1673

Jan Jan Wiercx verklaart op 16.03.1669 voor schepenen van Loenhout een obligatie van 300 gld verleden te hebben ten behoeve van Bastiaen Peeter van Rethij, welke door deze getransporteerd werd aan Engel Anthonis Wackers op 27.04.1666, stelt tot pand voor Jacob Kenis, nomine uxoris erfgenaam van Engel Wackers, erven in Herseling, gekocht van Jan Jacob Crock en Adriaen Ments

Personen: Sebastiaen Peter VAN RETHY Jan Jan Cornelis WIERCKX Jacob Jacob Merck KENIS Jan Jacob Jan CROCK Adriaen Lenaert Adriaen MENTS

| 158-0220 |

Schepenregister 158, f° 142 r° 08.03.1673

Willem van Eeckel verkocht aan Jan Adriaen Rommens, als de koop overgenomen hebbende van Michiel van Elsacker, een beemd achter Donk

Personen: Willem Cornelis Willem VAN EECKEL Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Adriaen Jan ROMMENS

| 158-0221 |

Schepenregister 158, f° 142 v° 09.03.1673

mr Peeter van Beeck, secretaris Wuustwwezel x Anneken van Elsacker hebben de kapitale penningen van een rente van 15 st met het verloop vandien ontvangen van Jan Cornelis de Bacquer, welke rente stond op diens huis bij de kerk aan de "solheuvel"

Personen: Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Dierck Peter VAN BEECK Jan Cornelis Jan DE BACKER

| 158-0222 |

Schepenregister 158, f° 142 v° 09.03.1673

Jan en Michiel Cornelis de Bacquer, vs Jan ook als momboor van de kinderen +Cornelis Cornelis de Bacquer - Maeijken Cornelis de Bacquer x Huijbrecht Schoepen - Neeltien Cornelis de Bacquer x Adriaen Matthijs Weerts x Anneken Cornelis de Bacquer, jonge dochter; verkochten aan Aert Robrecht van Gilse x Jenneken Niclaes Heijbloms een stede aan de "solheuvel"

Personen: Cornelis Cornelis Jan DE BACKER Aert Robrecht VAN GILSE Huybrecht Huybrecht SCHOEPEN Adriaen Matthijs WEERTS Anne Cornelis Jan DE BACKER Jan Cornelis Jan DE BACKER Maeijken Cornelis Jan DE BACKER Jenneken Claes HEIJBLOMS Neeltien Cornelis Jan DE BACKER Michiel Cornelis Jan DE BACKER

| 158-0223 |

Schepenregister 158, f° 143 v° 09.03.1673

certificatie voor Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen terzake hun eigendom van stede in Huffel, verder de "overeijcken beemt" en andere erven

| 158-0224 |

Schepenregister 158, f° 145 r° 18.03.1673

Jan Aert Rennen als momboor en Jacob Stoffels als toeziener van de weeskinderen Peeter Aert Rennen verkochten aan Lambrecht van Staeijen weide de "deijckman" in Sneppel bij de "perbeemden", helft van akker de "cleije" in Sneppel en andere erven

Personen: Peter Aert Wouter RENNEN Lambrecht Adriaen Peter VAN STAYEN Jan Aert Wouter RENNEN

| 158-0225 |

Schepenregister 158, f° 146 r° 23.03.1673

Frans Adriaen Luijcx x Adriaentien Cornelis Broomans zijn schuldig aan Cornelis Jan de Crom de som van 100 gld waarvoor zij de inslag voor hun stede, gekocht van Jan Cornelis Goris, tot pand stellen

Personen: Cornelis Jan Hendrik DE CROM Adriaentien Cornelis Lambrecht BROOMANS Frans Adriaen LUYCX

| 158-0226 |

Schepenregister 158, f° 146 r°, In marge 12.03.1675

Cornelis Jan de Crom gekweten door Adriaentien Cornelis Broomans x +Frans Luijcx

Personen: Frans Adriaen LUYCX Cornelis Jan Hendrik DE CROM Adriaentien Cornelis Lambrecht BROOMANS

| 158-0227 |

Schepenregister 158, f° 146 v° 24.03.1673

Michiel van Elsacker transporteerde aan Peeter Jordaens stede in Donk, verkregen van sr Joan Marcelli op 05.04.1666

Personen: Joan MARCELLI Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 158-0228 |

Schepenregister 158, f° 146 v° 24.03.1673

Peeter Jordaens ziet af van zijn recht over de koop van vs stede (cfr vorige akte) evenwel onder protestatie van zijn actie, dit alles ingevolge vonnis van 12.12.1672 tussen Joan Marcelli en Agatha van Cromsteijn (cfr f° 135 v°)

Personen: Joan MARCELLI

| 158-0229 |

Schepenregister 158, f° 147 r° 25.03.1673

certificatie voor Cornelis Heestermans, beginnend wijnkoopman, heeft aan sr Joan van Erfrenten opdracht gegeven om in Antwerpen wijn te kopen

Personen: Cornelis Jan Cornelis HEESTERMANS

| 158-0230 |

Schepenregister 158, f° 147 r° 26.03.1673

certificatie voor Cornelis Heestermans waarvoor sr Joan van Erfrenten getuigt over de wijn die door Cornelis Michiel Verrijt geladen werd en waarover problemen gerezen zijn in Dambrugge

Personen: Cornelis Jan Cornelis HEESTERMANS

| 158-0231 |

Schepenregister 158, f° 148 r° 28.03.1673

Jan Jacob Crock als momboor en Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris als toeziener van de weeskinderen Bastiaen Jacob Crock verkochten aan mr Peeter van Beeck, om te procederen ten behoeve van de crediteuren, een stede op Hersdeling en andere erven

Personen: Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Peter Dierck Peter VAN BEECK Jan Jacob Jan CROCK Bastiaen Jacob Jan CROCK

| 158-0232 |

Schepenregister 158, f° 149 r° 06.04.1673

certificatie voor Jan Jacob van Tijchelt x Maeijken Peeter Verbocht terzake eigendom van stede in Neerven

Personen: Jan Jacob Jan VAN TYCHEL Maeijken Peter Claes VERBOCHT

| 158-0233 |

Schepenregister 158, f° 149 v° 19.04.1673

Jan Matthijs Vorselmans transporteerde aan Michiel van Elsacker een obligatie van 32 pattacons welke Adriaen Adriaen Vermeiren op 23.02.1673 verleden heeft

Personen: Jan Matthijs Kersten VORSELMANS

| 158-0234 |

Schepenregister 158, f° 150 r° 20.04.1673

Pieternelle Coenen x +mr Johannes van Elsacker, gewezen secretaris van Wouw xx Franciscus Egidius Disco verkocht aan haar schoonbroer Michiel van Elsacker de helft van een stede in Popendonk, welke helft haar overleden man ten deel was gevallen bij overlijden van diens vader Michiel van Elsacker

Personen: Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Frans Gillis DISCO Petronella Jan COENEN Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER

| 158-0235 |

Schepenregister 158, f° 150 v° 24.04.1673

certificatie dat Margriet Lenaerts, dochter van +Maeijken Horrewaerts, kleindochter van +Maeijken Jordaens, in eigendom toekomt het vierdedeel in een rente van 25 gld 12 st op de stad Antwerpen volgens codicille van +Peeter Joordaens x +Margriet Bolckmans, oud grootouders, dd 16.07.1625. Maeijken Horrewaerts en Jacob Horrewaerts waren de enige kinderen van Maeijken Joerdaens. Codicille luidt als volgt: 'Jan Joerdaens met de kinderen van zijn zuster Maeijken Joerdaens zullen samen hebben de obligatie van 800 gld op sr Daniel Buijcx, schout. Item rente op de stad Antwerpen van 25 gld 12 st.

Personen: Peter Peter JORDAENS Margriet Willem BOLCKMANS

| 158-0236 |

Schepenregister 158, f° 150 v° 24.04.1673, vervolg

Margriet Lenaerts is de enige en wettige dochter van Maeijken Horrewaerts

| 158-0237 |

Schepenregister 158, f° 152 r° 25.04.1673

Peeter Matteus Aernouts is schuldig aan Lenaert Heijndrick Geijsbrechts, ketelaar, Brecht, de som van 200 gld waarvoor hij een beemd in de "weehagen" tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Lenaert Hendrik GIJSEN Peter Matthijs Peter AERNAUTS

| 158-0238 |

Schepenregister 158, f° 152 r°, In marge 19.09.1689

Adriaen Lenaert Gijsen, voor zijn moeder de weduwe +Lenaert Heijndrick Gijsen, gekweten door Franchois van den Bolck cum suis, welke de panden verkregen van hun schoonvader +Adriaen Aernouts, en aan welke ze waren overgedragen door Peeter Matteus Aernouts

Personen: Peter Matthijs Peter AERNAUTS Lenaert Hendrik GIJSEN Adriaen Matthijs Peter ARNAUTS Adriaen Lenaert Hendrik GIJSEN Franchois Aert Cornelis VAN DEN BOLCK

| 158-0239 |

Schepenregister 158, f° 152 v°

Joos Nijs van Dijck is schuldig aan zijn broer Cornelis Nijs van Dijck de som van 60 gld waarvoor hij het vierdedeel in een stede in Huffel tot pand stelt

Personen: Cornelis Nijs Jan VAN DIJCK Joos Nijs Jan VAN DIJCK

| 158-0240 |

Schepenregister 158, f° 153 v° 06.05.1673

Jan Jacob Crock als momboor en Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris als toeziener van de weeskinderen Bastiaen Jacob Crock verkochten aan Laureijs Wouter van Gorp een heiveld bij het "hoender moer"

Personen: Laureys Wouter Hendrik VAN GORP Jan Jacob Jan CROCK Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Bastiaen Jacob Jan CROCK

| 158-0241 |

Schepenregister 158, f° 154 r° 06.05.1673

zelfde comparanten verkochten aan sr Joan Marcelli een heiveld achter Vossingers aan de hollandse straat

Personen: Bastiaen Jacob Jan CROCK Joan MARCELLI Gijsbrecht Gabriel Peter JORIS Jan Jacob Jan CROCK

| 158-0242 |

Schepenregister 158, f° 154 v° 08.05.1673

op 18.02.1672 verkochten, voor schepenen van Loenhout, Adriaen Dielis van Alphen x Marie Cornelissen en Cornelie Willem van Ostaeijen x Jan Luijcas van Loon aan Heijndrick Broucatus het 8ste deel in een bosveld bij de "verckens hoeck" en nog andere erven

Personen: Cornelie Willem Adriaen VAN OSTAEIJEN Marie Cornelis Jacob WILLEMS Hendrick Stoffel BROCATUS Adriaen Dielis VAN ALPHEN

| 158-0243 |

Schepenregister 158, f° 155 v° 08.05.1673

Heijndrick Broucatus, voor de helft, voor een vijfdedeel van de andere helft en ook nog voor een vijfdedeel van de andere helft als momboor van de kinderen Peeter Anthonis van Dijck x +Neeltien Peeter Allart - Cornelis, Adriaen en Peeter Cornelis Aerts, ieder ook voor een vijfdedeel; verkochten aan Peeter Melsens land in de steechde

Personen: Peter Antonij Peter DENISSEN Adriaen Cornelis Cornelis AERTS Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Hendrick Stoffel BROCATUS Cornelis Cornelis Cornelis AERTS

| 158-0244 |

Schepenregister 158, f° 156 r° 08.05.1673

Cornelis, Adriaen en Peeter Cornelis Aerts verkochten aan hun halve broer Heijndrick Broucatus een weide in Neerven achter de stede van de weduwe en kinderen Cornelis Dielis Vleimincx

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis AERTS Adriaen Cornelis Cornelis AERTS Hendrick Stoffel BROCATUS

| 158-0245 |

Schepenregister 158, f° 156 v° 10.05.1673

Allegonde Steven Laureijssen, jonge dochter en Jan Crols x Marie Steven Laureijssen, samen ook voor Laurensken Steven Laureijssen - Barbel Peeter Arnouts xx +Melsen Laureijssen - Peeter Melsen Laureijssen - Jan Wouter Rombouts x Allegonde Melsen Laureijssen, samen ook voor Cathelijn Melsen Laureijssen x Jan van Olmen - Arnout Melsen Laureijssen; akkoord over het momboorschap dat Melsen Laureijssen gehad heeft over de comparanten van de eerste zijde met betrekking tot hun moederlijk goed

Personen: Cathelijn Melsen Laureys ROMBOUTS Allegonde Steven Laureys ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Jan Willem CROLS Jan Jan VAN OLMEN Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Eyken Melsen Laureys ROMBOUTS Barbel Peter NUIJTS Amerensken Steven Laureys ROMBOUTS

| 158-0246 |

Schepenregister 158, f° 156 v°, In marge 15.01.1680

Jan Wouter Rombouts heeft voldaan Ammerensken Steven Laureijssen x Cornelis Aertsen. Item Jan Willemsen x Marie Steven Laureijssen. Item Allegonde Steven Laureijssen

Personen: Allegonde Steven Laureys ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Amerensken Steven Laureys ROMBOUTS Cornelis AERTSEN

| 158-0247 |

Schepenregister 158, f° 157 v° 10.05.1673

Jan Wouter Rombouts is schuldig aan Allegonde Steven Laureijssen de som van 150 gld in mindering van een obligatie van 4OO gld door hem verleden ten behoeve van de kinderen Steven Laureijssen waarvoor hij erven aan de kerk tot pand stelt

Personen: Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Allegonde Steven Laureys ROMBOUTS

| 158-0248 |

Schepenregister 158, f° 157 v°, In marge 03.07.1675

Allegonde Steven Laureijssen, jonge dochter, gekweten door Jan Wouter Rombouts

Personen: Allegonde Steven Laureys ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS

| 158-0249 |

Schepenregister 158, f° 158 v° 26.05.1673

mr Peeter Joerdaens, gemachtigd van sr Daniel Bisschop, Antwerpen, verzoekt deze te vesten in de stede in Popendonk, welke hij voor zijn opdrachtgever publiekelijk gekocht heeft uit handen van Jacob de Bacquer

| 158-0250 |

Schepenregister 158, f° 159 r° 30.05.1673

Frans Adriaen Luijcx is schuldig aan de weduwe en erfgenamen van +Melchen Laureijs Rombouts de som van 300 gld, in ontlasting van Jan Jan Cornelis Goris, en welke deze laatste op 25.11.1661 bekende schuldig te zijn aan Melchen Laureijs Rombouts. Zijn vader Adrien Luijcx, zijn broer Geeraert Luijcx en zijn schoonvader Cornelis Broomans stellen zich borg

Personen: Geert Adriaen LUYCX Adriaen Geert LUYCX Frans Adriaen LUYCX Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 158-0251 |

Schepenregister 158, f° 160 v° 07.06.1673

Jan Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claesen zijn schuldig aan sr Peeter Noijs, koopman, Antwerpen, de som van 1200 gld waarvoor zij stede in Huffel tot pand stellen. Item de "overeijcken beemt" in Neerven en andere erven

| 158-0252 |

Schepenregister 158, f° 160 v°, In marge 13.11.1674

mits het verlijden van een obligatie van 400 gld door Anthonis Mattijs Goosens ten behoeve van sr Peeter Noijs wordt vs obligatie verminderd

Personen: Anthonis Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 158-0253 |

Schepenregister 158, f° 160 v°, In marge: 17.04.1681

de resterende 800 gld betaald door de secretaris van Elsacker als koper van enige van de panden

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 158-0254 |

Schepenregister 158, f° 162 v° 07.06.1673

Jan Gabriel Goris als momboor van de kinderen Goris Gabriel Goris is schuldig aan Jacob Kenis als H Geestmr de som van 80 pattacons waarvoor hij erven in "sneppel acker" tot pand stelt alsmede erven het "hasselt" achter de "meulen acker"

Personen: Jacob Jacob Merck KENIS

| 158-0255 |

Schepenregister 158, f° 162 v°, In marge 17.03.1783

schuld gekweten

| 158-0256 |

Schepenregister 158, f° 163 v° 14.06.1673

Jan Heuvelmans is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 200 gld waarvoor hij een weide in het "gedeeld huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen: Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 158-0257 |

Schepenregister 158, f° 163 v°, In marge 21.10.1686

Robrecht Brocken, actie hebbende van Steven Laureijs Rombouts, gekweten door Boudewijn Heuvelmans

Personen: Robrecht Geert BROCKEN Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 158-0258 |