Schepenregisters deel 153 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 153

Schepenregister 153, f° 1 r° 06.01.1651

Cristijntien Cristiaen Vorsselmans x +Wouter Jan Wouters - Neeltien Wouters x Adriaen Nijs van Tijchelt - Govaert Jan Jordaens x Catelijn Wouters - Maeijken Wouters x Cornelis Cristiaen Raets - Jenneken Wouters x Jan Jan Nijs van Tijchelt - Cristiaen Wouters - Jan Rombouts als momboor met Mattijs Cristiaen Vorselmans als toeziener van Elisabeth en Jan Wouters; S/D sterfhuis. Moeder transporteert de erfelijke goederen, zal blijven wonen in de kamer van het huis bij de "solheuvel", alwaar haar man uitgestorven is

Personen: Jenneken Wouter Jan ROMBOUTS Matthijs Christiaen VORSELMANS Cristijnken Christiaen VORSELMANS Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Catelijn Wouter Jan ROMBOUTS Christiaen Wouter Jan ROMBOUTS Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Elisabeth Wouter Jan Wouter ROMBOUTS

| 153-0001 |

Schepenregister 153, f° 2 v° 16.01.1651

Merten Cornelis Aerts, Brecht, verkocht aan Matteus Peeter Arnauts een beemd bij de "donckervoort"

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS

| 153-0002 |

Schepenregister 153, f° 3 v° 16.01.1651

Jan Janssen Wiercx is schuldig af te dragen voor Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker noe uxoris twee 12de delen en voor Adriaen Jan Peeter Huijben noe uxoris één 12de deel in rente van 1 V ½ L rogge die de erfgenamen Nijs de Bie heffende zijn en nog deel in andere rente

Personen: Jan Jan Cornelis WIERCKX Adriaen Jan Peter HUYBEN Huybrecht HENDRICX

| 153-0003 |

Schepenregister 153, f° 4 r° 16.01.1651

Melchior de Beuckeler Lodewijcxzoon, moeder was +Catharina Verwilt, oud schepen van de bijvang van Lier, wnde Emblem, en Jan Fijen +Adriaenszoon, moeder was Anna Verwilt, schepen in Broechem; ook voor Joanna de Ceuster x Gillis de Meijer en Catharina de Beuckeler x Heijndrick Ceulemans (procuratie Lier 15.11.1650) verkochten aan Adriaen Luijcx x Margriet Frans Imbrechts de helft van de erfelijke goederen in Loenhout en Wuustwezel, achtergelaten door Geertruijt Luijcas Maes en van rente op de panden in handen van de kinderen +Cornelis Arnout Wagemaecker

Personen: Geertruy Lucas MAES Margriet Franchois IMBRECHTS Melsen Lodewijk DE BEUCKELAER Adriaen Geert LUYCX Jan Adriaen FIJEN Catlijne Wouter Peter VAN DER WILT Tanneken Wouter Peter VAN DER WILT Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 153-0004 |

Schepenregister 153, f° 4 v° 16.01.1651

mr Leonard Verdijeck, Brecht, gemachtigd van Catharina en Cornelia de Pape, dochters van mr Adriaen de Pape x +Cornelia Geertssen en erfgenamen van +Jan Huijmans (procuratie notaris … te Brussel op …) laat rente lossen door Jan Janssen Wiercx, Huijbrecht Hendricx en Adriaen Jan Huijben. Betreft rente van2 V rogge die Jan Brachts Janssen op 29.01.1566 voor schepenen van Loenhout bekende schuldig te zijn aan Jan Huijmans

Personen: Huybrecht HENDRICX Jan Jan Cornelis WIERCKX Adriaen Jan Peter HUYBEN

| 153-0005 |

Schepenregister 153, f° 5 r° 15.02.1651

Neeltien Wouters x Adriaen Nijs van Tijchelt - Govaert Joerdaaens x Catelijn Wouters - Jenneken Wouters x Jan Jan Nijs van Tijchelt - Maeijken Wouters x Cornelis Cristiaen Raets - Cristiaen Wouters - Lisken en Jan Wouters, minderjarig, geassisteerd met hun momboor Jan Rombouts en hun toeziener Mattijs Vorsselmans; S/D erfelijke goederen (cfr f° 1 r°) van hun vader +Wouter Jan Wouters, o.a. woonhuis bij de kerk, grenzend aan den "venisberch" van Jan Dionijs Jan Nijs bij koop tegen Peeter Antonis Rombouts, "heijns verbuijten beemt", stede aan de kerk

Personen: Elisabeth Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Jan Wouter Jan ROMBOUTS Adriaen Nijs Jan Nijs VAN TYCHEL Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Catelijn Wouter Jan ROMBOUTS Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Peter Antonij Wouter ROMBOUTS Jenneken Wouter Jan ROMBOUTS Matthijs Christiaen VORSELMANS Christiaen Wouter Jan ROMBOUTS

| 153-0006 |

Schepenregister 153, f° 10 r° 18.02.1651

Gabriel Janssen van den Bleeck transporteerde in belening aan Peeter Melssens land in de "steechde", voor een termijn van drie jaar

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Gabriel Jan Gabriel VAN DEN BLEECK

| 153-0007 |

Schepenregister 153, f° 10 r°, In marge 02.11.1689

Adriaen Huijben van Tolhuijzen x Anneken Peeter Melssen Rombouts gerestitueerd van de beleenpenningen door Gabriel Gabriels van den Bleeck

Personen: Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Anneken Peter Melsen ROMBOUTS

| 153-0008 |

Schepenregister 153, F° 10 v° 18.02.1651

gezien het geding in Brussel tussen Cornelis Jan Neven en Aert, Jan en Cornelis Jan Janssen Neefs inzake de penningen die Cornelis Jan Neven diende te betalen aan de kinderen Michiel van Elsacker (vonnis hoofdbank Breda inzake succesie van +Marie Heijndrick Leijs en waarbij Jan Huijbrecht Neefs respectievelijk vader en grootvader van vs partijen was) sluiten comparanten akkoord

| 153-0009 |

Schepenregister 153, f° 12 r° 20.02.1651

Maeijken Lenaerts van Gastel x Staes Diercx en Tanneken Lenaerts van Gastel x Peeter Adriaenssen verkochten aan Peeter Valentijns land bij de perstraat

Personen: Tanneken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Peter Remigius VALENTIJNS Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Staes DIERCX

| 153-0010 |

Schepenregister 153, f° 12 v° 23.02.1651

Cornelis Arnouts van Ostaeijen - Adriaen Arnouts van Ostaeijen - Frans Vorsselmans - Jacob Adriaen Theeus - Peeter Arnouts van Ostaeijen - Joos Jan Lenaerts, gemachtigd van zijn moeder Adriana Pauwels - Cornelis van Elsacker, ook voor zijn zuster Margriet van Elsacker - Arnout Adriaen van Ostaeijen, ook voor zijn broer Jan Adriaen van Ostaeijen; alle ingezetenen en buren van het "heijlaer" en de "rijt" in Sneppel; akkoord over het ingraven van heijlaer en rijt

Personen: Joos Jan Lenaert LUYCX Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Jacob Adriaen THEEUS Frans Christiaen VORSELMANS Jan Adriaen Aert VAN OSTAYEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 153-0011 |

Schepenregister 153, f° 13 v° 04.03.1651

Adriaen Peeter Vorsselmans verkocht aan Peeter Adriaen Goossens, Wuustwezel, helft van beemd in Donk bij de brug en waarvan de wederhelft toekomt aan Marie Cristiaen Vorsselmans

Personen: Adriaen Peter Kersten VORSELMANS Peter Adriaen Cornelis GOOSENAERTS Marie Christiaen VORSELMANS

| 153-0012 |

Schepenregister 153, f° 14 r° 04.03.1651

Peeter Claessen Verboecht verhuurt aan Andries Laureijs Wouter Rombouts stede met huis in Neerven, welke stede verhuurder gekocht had van Peeter Jan van Dael, voorwaarden zijn in de akte beschreven

Personen: Peter Jan VAN DAELE Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Peter Claes VERBOCHT

| 153-0013 |

Schepenregister 153, f° 15 r° 04.03.1651

Peeter Valentijns x Dingne Lenaerts van Gastel verkochten aan Jan Cornelis Ooms land bij de perstraat

Personen: Dingne Lenaert Hendrik VAN GASTEL Peter Remigius VALENTIJNS

| 153-0014 |

Schepenregister 153, f° 15 v° 04.03.1651

Jan Cornelis Arnouts verkocht aan zijn broer Arnout Cornelis Arnouts de helft van een stede in Popendonk en waarvan de wederhelft toekomt aan het weeskind van Peeter Cornelis Arnouts

Personen: Peter Cornelis Aert WAGEMAKERS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 153-0015 |

Schepenregister 153, f° 16 r° 04.03.1651

Steven Laureijs Wouter Rombouts verkocht aan Andries Laureijs Wouter Rombouts erven het "rauwven"

Personen: Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0016 |

Schepenregister 153, f° 16 v° 04.03.1651

Andries Laureijs Wouter Rombouts transporteert in belening aan Steven Laureijs Wouter Rombouts een hooimade in Blaakt, voor een termijn van drie jaar

Personen: Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0017 |

Schepenregister 153, f° 17 r° 04.03.1651

Sijecken Jan Nijs van Tijchelt x +Antonis van Ditfort en Bastiaen Peeter Vorsselmans als momboor met Jan Jan Nijs van Tijchelt als toeziener van de 7 weeskinderen, waarvan het jongste 5 jaar is; akkoord over het sterfhuis en onderhoud van de kinderen waarvan de 3 jongste bij de moeder zullen blijven. Het sterfhuis is belast met zware schulden

Personen: Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Anthonis Jan DIETFORD Sycken Jan Nijs VAN TYCHEL Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS

| 153-0018 |

Schepenregister 153, f° 18 r° 13.03.1651

Peeter en Arnout Antonis van Aecken - Jan Wouters x Maeijken Antonis van Aecken - Adriaen van Aecken als momboor met Matteus Peeter Arnouts als toeziener van Neeltien en Jacobmijntien Antonis van Aecken; alle voorkinderen van Antonis van Aecken x +Barbara Mattijs Goossens; S/D erfgoederen van hun moeder en hun moederlijke grootmoeder, o.m. erven in Sneppel in de hoenderstraat, op de "ast", obligatie op Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen, op Govaert Joerdaens

Personen: Jan Wouter Jan AERTS Peter Antonij Peter VAN AKEN Jacobmijne Antonij Peter VAN AKEN Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS Anthonis Peter VAN AKEN Mattheus Peter ARNAUTS Neeltien Antonij Peter VAN AKEN Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Aernout Antonij Peter VAN AKEN Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN

| 153-0019 |

Schepenregister 153, f° 20 r° 13.03.1651

Cornelis Adriaenssen x Maeijken Adriaens van Aecken verkochten aan Jan Wouters x Maeijken Antonis van Aecken een stede in Sneppel

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Jan Wouter Jan AERTS Willem Jan Hendrik DE CROM Maeijken Adriaen Peter VAN AKEN

| 153-0020 |

Schepenregister 153, f° 21 r° 14.03.1651

Mattijs Niclaes Antonissen - Maeijken Niclaes Antonissen x Peeter Claessen - Teunken Niclaes Antonissen; transporteren bij kwijting aan Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker twee renten van resp 2 V rogge en 7 L rogge 16 st op vs Huijbrechts stede in Terbeek

Personen: Peter CLAESSEN Huybrecht HENDRICX

| 153-0021 |

Schepenregister 153, f° 21 v° 13.03.1651

inzake het proces voor de officiaal van het geestelijk hof in Antwerpen tussen dit hof en de vrouw van Loenhout en Willerm Gilissen, vorster in Loenhout, betreffende de erfscheiding op de "lammerije" tussen het kapelleken van St Quirijn en de erve van Willem Gilissen, sluiten partijen akkoord

Personen: Willem Dielis WILLEMS Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS

| 153-0022 |

Schepenregister 153, f° 23 r° 28.03.1651

Arnout Cornelis Arnouts en Jan Cornelis Arnouts als momboor met Antonis Goossens als toeziener van de weeskinderen +Peeter Cornelis Arnouts x Adriaentken Goossens; S/D van stede in Popendonk

Personen: Peter Cornelis Aert WAGEMAKERS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Adriaentien GOOSSENS Anthonis Goossen Cornelis AERTS

| 153-0023 |

Schepenregister 153, f° 23 r°, In marge 15.09.1655

Aert Jan Nops x Maeijken Peter Cornelis Arnouts betaald door Cornelis Janssen Wagemaecker en Claes Jan Claessen als momboor van Jan Janssen Wagemaecker

Personen: Jan Jan Cornelis WAGEMAKERS Maeijken Peter Cornelis ARNAUTS Aert Jan Aert NOOPS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Claes Jan CLAESSEN

| 153-0024 |

Schepenregister 153, f° 24 r° 27.03.1651

Neeltien Janssen van Bavel x Cornelis Adriaen Vermeeren verkochten aan Antonis Guilliams land in Sneppel op de "astacker"

Personen: Anthonis GUILLIAMS Neeltien Jan Peter VAN BAVEL

| 153-0025 |

Schepenregister 153, f° 24 v° 29.03.1651

certificatie voor de heer Laurentius Reijns, Antwerpen, bezit in Loenhout stede, huis en erven, vnl gelegen in Neerven, gekomen van zijn ouders

| 153-0026 |

Schepenregister 153, f° 25 r° 01.03.1651

Aert Antonis Aerts verkocht aan Peeter Dionijs Peeter Denis weide in Neerven

Personen: Aert Antonij AERTS Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 153-0027 |

Schepenregister 153, f° 25 v° 06.04.1651

Dingne Gillis Empsen x +Jan Heijndricx de Crom - Cornelis, Heijndrick en Jan Janssen de Crom en vs Cornelis Janssen de Crom ook als momboor met Jacob Claessen als toeziener van de weeskinderen +Willem Janssen de Crom; alle voorkinderen van +Jan Heijndricx de Crom x +Margriet van Elsacker - Heijndrick van Gilse als momboor met Peeter van der Buijten als toeziener van de vier nakinderen waarvan vs Dingne Empsen moeder is; S/D en akkoord over sterfhuis, stede in Huffel (uitgebreide akte)

Personen: Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM Peter Geert Laureys VAN DER BUYTEN Jan Jan Hendrik DE CROM Margriete Jan Michiel VAN ELSACKER Willem Jan Hendrik DE CROM Hendrik Jan Hendrik DE CROM

| 153-0028 |

Schepenregister 153, f° 25 v°, In marge 04.10.1651

Heijndrick Jan de Crom voldaan door Dingne Empsen

Personen: Hendrik Jan Hendrik DE CROM

| 153-0029 |

Schepenregister 153, f° 25 v°,29.04.1652

Cornelis en Jan Jan de Crom, Cornelis ook als momboor van de weeskinderen +Willem Jan de Crom, voldaan door Dingne Empsen

Personen: Cornelis Jan Hendrik DE CROM

| 153-0030 |

Schepenregister 153, f° 31 r° 06.04.1651

S/D tussen de voor en nakinderen +Jan Heijndrick de Crom (cfr vorige akte) (uitgebreide akte)

Personen: Jan Hendrik DE CROM

| 153-0031 |

Schepenregister 153, f° 34 v° 06.04.1651

S/D tussen de voorkinderen +Jan Heijndrick de Crom (cfr vorige akten)

Personen: Jan Hendrik DE CROM

| 153-0032 |

Schepenregister 153, f° 36 v° 06.04.1651

S/D tussen de weduwe en nakinderen +Jan Heijndrick de Crom (cfr vorige akten)

Personen: Jan Hendrik DE CROM

| 153-0033 |

Schepenregister 153, f° 38 r° 20.04.1651

Neeltien Jacob Claessen x +Willem Janssen de Crom xx Augustijn van Loon en Cornelis Janssen de Crom, vaderlijk oom, als momboor met Jacob Claessen, moederlijke grootvader, als toeziener van het weeskind, thans ca 3 jaar oud; akkoord over afscheid en onderhoud van weeskind

Personen: Jan Willem Jan DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM Willem Jan Hendrik DE CROM

| 153-0034 |

Schepenregister 153, f° 38 r°, In marge 16.04.1665

Dilis Janssen de Crom als momboor van vs weeskind bekent dat de weduwe van Jacob Claessen hem betaald heeft ten behoeve van vs weeskind

Personen: Catelijn Gabriel Jan VAN DEN BLEECK Dielis Jan Hendrik DE CROM

| 153-0035 |

Schepenregister 153, f° 41 r° 18.04.1651

Cornelis Adriaen van Hulten x Tanneken Lambrechts en Heijndrick Janssen Metser mangelen erve om erve, land in Terbeek aan de rijt

Personen: Cornelis Adriaen Cornelis VAN HULTEN Hendrik Jan MICHIELS

| 153-0036 |

Schepenregister 153, f° 42 r° 18.04.1651

Peeter Lambrecht Janssen verkocht aan Heijndrick Janssen Metser, de koop gecalengiert hebbende van Adriaen Jan Huijben, zijnde stede in Terbeek

Personen: Peter Lambrecht Jan JANSSEN Hendrik Jan MICHIELS Adriaen Jan Peter HUYBEN

| 153-0037 |

Schepenregister 153, f° 42 v° 18.04.1651

Heijndrick Janssen Metser x Neeltien Lambrecht Janssen verkochten aan Arnout Mattijs Ooms een stede in Terbeek aan de rijt

Personen: Neeltien Lambrecht JANSSEN Hendrik Jan MICHIELS

| 153-0038 |

Schepenregister 153, f° 43 r° 18.04.1651

Maeijken Peeter Bode verkocht aan Adriaen Jan Peeter Huijben het derde deel van een weide in de "mosvoorden" en de helft van weide in de katerstraat

Personen: Adriaen Peter Jan HUYBEN Maeijken Peter Jan BODE

| 153-0039 |

Schepenregister 153, f° 43 v° 19.04.1651

Peeter der Kinderen, Westmalle, gemachtigd van heer Niclaes van Varick, burgemeester van Brussel en schout van Rhijen (procuratie Antwerpen), verkocht aan Robert de Betereau, heer van Westmalle en Zoersel etc, de tienden van Zundert geheven tot Wernhout en Achtmaal. Item 5 sister of 20 V rogge etc

| 153-0040 |

Schepenregister 153, f° 45 r° 24.04.1651

Melchior de Beuckelaer Lodewijckx, moeder was +Catharina Verwilt, oud schepen van de bijvang van Lier, wnde in Emblem en Jan Fijen +Adriaenszoon, moeder was +Anna Verwilt, schepen van Broechem en Oelegem, ook gemachtigd van Johanna de Ceuster x Gillis de Meijer en Catharina de Beuckelaer x Heijndrick Ceulemans (procuratie Lier 05.11.1650), verkochten aan mr Laureijs van der Buijten een hooimade op het "hoochbos"

Personen: Melsen Lodewijk DE BEUCKELAER Tanneken Wouter Peter VAN DER WILT Catlijne Wouter Peter VAN DER WILT Jan Adriaen FIJEN Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 153-0041 |

Schepenregister 153, f° 45 v° 24.04.1651

Adriaen Luijcx als burgemeester van Loenhout verklaart betaald te zijn voor de kommer van de openbare verkoop van vs hooimade (cfr vorige akte)

Personen: Adriaen Geert LUYCX

| 153-0042 |

Schepenregister 153, f° 46 r° 24.04.1651

Peeter Jan Engelen verkocht aan Andries Laureijs Wouter Rombouts een hooimade in Blaakt

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0043 |

Schepenregister 153, f° 46 v° 24.04.1651

Arnout Adriaen van Ostaeijen en Adriaen van Ostaeijen als vader en momboor met Cornelis van Ostaeijen als toeziener van Jan en Maeijken Adriaen van Ostaeijen; smaldeling van de erfelijke goederen hen toegekomen van +Cornelis Peeter Janssen, land op "aerts acker", helft van schuur in Popendonk

Personen: Jan Adriaen Aert VAN OSTAYEN Maeijken Adriaen Aert VAN OSTAYEN Cornelis Peter JANS Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN

| 153-0044 |

Schepenregister 153, f° 48 r° 08.06.1651

Michiel Peeter van Tijchelt verkocht aan Cornelis Cornelis Aerts weiden achter Neerven aan de bosstraat

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis Goris AERTS Michiel Peter Jan VAN TYCHELT

| 153-0045 |

Schepenregister 153, f° 48 v° 08.06.1651

Maeijken Wouters x Berthelmeeus Adriaenssen verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens beemd in de "mosvoorden"

Personen: Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 153-0046 |

Schepenregister 153, f° 49 r° 09.05.1650

certificatie voor Maeijken Antonissen van Bael waarvoor Jan Antonissen van Bael en Antonis Goris Conincx getuigen over levering van een vaars

| 153-0047 |

Schepenregister 153, f° 49 r° 05.06.1651

Andries Laureijs Wouter Rombouts transporteerde in belening aan Peeter Melssens erven het "rauvenne" in Neerven

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0048 |

Schepenregister 153, f° 49 r°, In marge 13.01.1654

Peeter Melssens voldaan door Peeter Dionijssens als koper van de panden

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 153-0049 |

Schepenregister 153, f° 50 r° 05.06.1651

Peeter Antonis Wouter Rombouts verkocht aan Dionijs Jan Nijs x Geertruijt Cornelissen een woonhuis bij de "solheuvel"

Personen: Peter Antonij Wouter ROMBOUTS Geertruyt Cornelis WILLEMS Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT

| 153-0050 |

Schepenregister 153, f° 50 v° 15.06.1651

Heijliger Adriaenssen - Neeltien Adriaenssen x Jan Philipssen - Lenaert Mattijssen als momboor met Cornelis Adriaenssen als toeziener van Maeijken, Jenneken en Lijntien Adriaenssen, kinderen van +Adriaen Wouters x Sijecken Heijliger Cornelissen; S/D erfelijke goederen bij deling tegen Cornelis en Adriana, voorkinderen van hun vader, woonhuis met erven in Sneppel, beemd in de "mosvoorden" en andere erven

Personen: Maeijken Adriaen Adriaen WOUTERS Jenneken Adriaen Adriaen WOUTERS Cathelijn Adriaen Adriaen WOUTERS Cornelis Adriaen SMIT Sijcken HEYLIGERS Jan PHILIPS Neeltien Adriaen Adriaen WOUTERS Heyliger Adriaen Adriaen WOUTERS Lenaert Jan MATTHIJSSEN

| 153-0051 |

Schepenregister 153, f° 50 v°, In marge 17.06.1663

Lenaert Michiel Verhesen x Catelijn Adriaenssen betaald door Gabriel van den Bleke als momboor van de kinderen Heijliger Adriaenssen

Personen: Lenaert Michiel Cornelis VERHESEN Heyliger Adriaen Adriaen WOUTERS Gabriel Jan Gabriel VAN DEN BLEECK Cathelijn Adriaen Adriaen WOUTERS

| 153-0052 |

Schepenregister 153, f° 53 r° 15.06.1651

certificatie voor Neeltien Adriaenssen x Jan Philipssen over haar verkregen erfdeel (cfr vorige akte)

Personen: Neeltien Adriaen Adriaen WOUTERS Jan PHILIPS

| 153-0053 |

Schepenregister 153, f° 54 r° 19.06.1651

Magdaleen Lenaerts Mattijssen x +Willem Bertelmeeussen en Marijnis Bertelmeeussen als momboor met Jacob Jan Nijs als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van weeskinderen

Personen: Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL Gabriel Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 153-0054 |

Schepenregister 153, f° 54 v° 19.06.1651

Adriaen Peeter Janssen verkocht aan Cornelis Jacob Crock land achter "aerts acker" in de "vogelsanck"

Personen: Adriaen Peter JANS Cornelis Jacob Jan CROCK

| 153-0055 |

Schepenregister 153, f° 55 r° 03.07.1651

Dionijs Cornelis Adriaen Diels, Brecht transporteerde in belening aan Jan Janssen de Crom land op "sneppel acker" bij de "lammeije"

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM

| 153-0056 |

Schepenregister 153, f° 55 r°, In marge 20.07.1671

Dingne Empsen x Jan Rombouts, transport hebbend van deze belening, voldaan door Geert van Aecken, pachter van de stede van +Dionijs Cornelis Adriaen Diels

Personen: Geert Anthonis Peter VAN AKEN Jan ROMBOUTS

| 153-0057 |

Schepenregister 153, f° 56 r° 05.07.1651

scheiding en deling van het "heijlaer" in Huffel tussen de ingezetenen. Compareren Peeter van Elsacker, secretaris - Augustijn van Loon x Neeltien Jacob Claessen - Heijndrick, Jan en Cornelis Janssen de Crom, deze laatste ook als momboor van het weeskind +Willem Janssen de Crom x vs Neeltien Jacob Claessen - Jan Baltus van Ham - Peeter Swagemaeckers - Michiel Peeter van Antwerpen - Frans van der Buijten x Cornelia Jan Huijbrechts Bode - Dingne Gillis Empsen x +Jan Heijndricx de Crom met hun kinderen - Cornelis van Elsacker ook voor zijn broer Joannes - Aert Heijndrick Moons - Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker - Margriete van Elsacker en Michiel van Elsacker, ook voor Cornelis van Lanschot x Marie van Elsacker en voor Peeter van Beeck x Anna van Elsacker - Matteus Peeter Arnouts ipv de overleden momboor voor de kinderen +Antonis Adriaensen - Cornelis Janssen, wever - Jacob Kenis, ook als momboor van zijn broer - Dionijs Janssen Denis - Cornelis Adriaensen Smit - Adriaen van de Mierop - Adriaen Deckers - Jan Boudewijn Heuvelmans - Joos Deckers - Merck Berthelmeeussen - Dionijs Cornelis Adriaen Diels - Neeltien Antonissen van Hout x +Goossen Cornelis Goossens - Gabriel Goris Gabriels - Jan Janssen van Dael - Thomas Bruels x Neeltien Adriaen van Aecken - Jan Cornelis Goris; alle ingezetenen van het gehucht Huffel; hebben bij blinde loting het gemeen "heijlaer" gedeeld

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Cornelis Goris AERTS Peter Dielis Michiel SWAGEMAEKERS Goossen Cornelis Goossen AERTS Willem Jan Hendrik DE CROM Jan Hendrik DE CROM Cornelis JANSSEN Dionijs Jan Peter VAN DIJCK Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER Marc Bartholomeeus DAST Jan Jan VAN DAEL Hendrik Jan Hendrik DE CROM Marie Michiel Jan VAN ELSACKER Mattheus Peter ARNAUTS Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Jan Jan Hendrik DE CROM Cornelis Adriaen SMIT Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Jacob Jacob Merck KENIS Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Jan Hendrik DE CROM Jan Balten VAN HAM Cornelie Jan Huybrecht BODE Peter Dierck Peter VAN BEECK Adriaen Adriaen Antonij VAN DE MIEROP Cornelis Pauwel Cornelis VAN LANSCHOT Cornelie Adriaen Laureys VAN AKEN Aert Hendrik MOONS Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelie Antonij VAN HOUTE Michiel Peter Michiel VAN ANTWERPEN

| 153-0058 |

Schepenregister 153, f° 63 r° 05.07.1651

Peeter van Elsacker , secretaris, en Gabriel Goris Gabriels mangelen erve om erve in het "huffeler heijlaer"

Personen: Peter Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0059 |

Schepenregister 153, f° 63 v° 05.07.1651

Peeter van Elsacker - Jacob Kenis als momboor van zijn broer Cornelis en Peeter Jacob Kenis - Cornelis de Crom, ook als momboor van het weeskind +Willem Janssen de Crom - Heijndrick en Jan Janssen de Crom; scheiden hun gezamenlijk deel in het "huffeler heijlaer"

Personen: Willem Jan Hendrik DE CROM Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Jacob Merck KENIS Jacob Jacob Merck KENIS Jan Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM Hendrik Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jacob Merck KENIS

| 153-0060 |

Schepenregister 153, f° 64 r° 05.07.1651

Cornelis Janssen de Crom, ook als momboor van het weeskind +Willem Janssen de Crom - Heijndrick en Jan janssen de Crom - Jacob Jacob Kenis als momboor van zijn broers Cornelis en Peeter Jacob Kenis; delen hun gemene kavel in "huffeler heijlaer"

Personen: Cornelis Jan Hendrik DE CROM Willem Jan Hendrik DE CROM Peter Jacob Merck KENIS Hendrik Jan Hendrik DE CROM Jacob Jacob Merck KENIS Jan Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jacob Merck KENIS

| 153-0061 |

Schepenregister 153, f° 65 r° 05.07.1651

Jan Janssen de Crom verkocht aan Gabriel Goris Gabriels erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM

| 153-0062 |

Schepenregister 153, f° 65 v° 08.07.1651

Cornelis Janssen de Crom en Heijndrick Janssen de Crom mangelen erve om erve in "huffeler heijlaer"

Personen: Hendrik Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM

| 153-0063 |

Schepenregister 153, f° 66 v° 17.07.1651

Cornelis Lambrecht Broomans x Elisabeth Mattijs Goossens verkochten aan mr Sebastiaen Vermeeren, secretaris in Hoogstraten een rente van 16 gld 10 st op land in Terbeek, op de "perbeemt" en op andere erven

Personen: Lisken Matthijs Matthijs GOOSSENS Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 153-0064 |

Schepenregister 153, f° 66 v°, In marge 27.01.1676

Cornelis Broomans vertoont originele rentebrief waaruit blijkt dat de erfgenamen +mr Sebastiaen Vermeeren gekweten zijn, 22.04.1675

Personen: Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 153-0065 |

Schepenregister 153, f° 67 r° 17.07.1651

Sijecken Jan Nijs van Tijchelt x +Antonis van Ditfort met haar voogd Jan Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan mr Sebastiaen Vermeeren een rente van 5 gld 10 st op stede in Donk

Personen: Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Sycken Jan Nijs VAN TYCHEL Anthonis Jan DIETFORD

| 153-0066 |

Schepenregister 153, f° 67 r°, In marge 10.06.1667

rente gekweten

| 153-0067 |

Schepenregister 153, f° 68 r° 16.08.1651

Peeter van Elsacker - Augustijn van Loon x Neeltien Jacobs, ook voor haar voorkind bij +Willem Janssen de Crom - Jan van Ham - Cornelis Janssen de Wever - Peeter Swagemaeckers - Michiel Peeter van Antwerpen - Dionijs Janssen Denis - Adriaen Deckers - Jan Boudewijn Heuvelmans - Joos Deckers - Gabriel Goris Gabriels - Thomas Bruels x Neeltien Adriaen van Aecken - Antonis Goossens, last hebbend van zijn moeder Neeltien van Hout x +Cornelis Goossens - Cornelis Adriaen Diels, last hebbend van zijn zoon Dionijs - Jacob Jacobs Kenis, ook als momboor van zijn broers Cornelis, Peeter en Merck Jacobs Kenis - Adriaen van de Mierop - Dingne Empsen x +Jan Heijndricx de Crom, ook voor haar kinderen - Cornelis van Elsacker, ook voor Joannes van Elsacker - Aert Heijndrick Moons - Anneken Joerdaens x+Michiel van Elsacker - Heijndrick Janssen de Crom - Margriet van Elsacker en Michiel van Elsacker, ook voor Maeijken en Anneken van Elsacker; allen samen ook voor de weeskinderen +Antonis Antonis Adriaenssen, voor Cornelis Adriaen Smit, voor Frans van der Buijten, voor Jan Cornelis Goris, voor Merck Berthelmeeussen; alle ingezetenen van Huffel; transporteren aan Cornelis en Jan Janssen de Crom als de koop overgenomen hebbende van Jacob Janssen Kenis, erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Anthonis Antonij ADRIAENSSEN Goossen Cornelis Goossen AERTS Anthonis Goossen Cornelis AERTS Cornelis Jan Hendrik DE CROM Cornelis JANSSEN Willem Jan Hendrik DE CROM Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Jan Hendrik DE CROM Jan Jan Hendrik DE CROM Cornelie Antonij VAN HOUTE Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER Jan Cornelis Goris AERTS Aert Hendrik MOONS Michiel Peter Michiel VAN ANTWERPEN Adriaen Adriaen Antonij VAN DE MIEROP Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelie Adriaen Laureys VAN AKEN Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS Marc Bartholomeeus DAST Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Cornelis Jacob Merck KENIS Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Jacob Merck KENIS Dionijs Jan Peter VAN DIJCK Cornelis Adriaen SMIT Jacob Jacob Merck KENIS Marcus Jacob Merck KENIS Peter Dielis Michiel SWAGEMAEKERS Marie Michiel Jan VAN ELSACKER Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Hendrik Jan Hendrik DE CROM Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0068 |

Schepenregister 153, f° 69 r° 16.08.1651

voorgenoemde comparanten (cfr vorige akte) mede in de plaats van Adriaen Deckers, Cornelis en Jan transporteren aan Adriaen Deckers erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 153-0069 |

Schepenregister 153, f° 69 v° 23.08.1651

Jan Janssen van Dael en Cornelis Adriaen Smit smaldelen de kavels hen aangekomen in de verdeling van "huffel heijlaer"

Personen: Cornelis Adriaen SMIT Jan Jan VAN DAEL

| 153-0070 |

Schepenregister 153, f° 70 r° 23.08.1651

Jacob Janssen kenis en Augustijn van Loon x Neeltien Jacobs, ook voor haar weeskind, smaldelen de kavels bij de verdeling van "huffeler heijlaer"

| 153-0071 |

Schepenregister 153, f° 70 v° 23.08.1651

Gabriel Goris Gabriels en Dingne Empsen x +Jan Heijndricx de Crom, ook voor haar kinderen, smaldelen hun gemeen erven in de "vlaesthoeck" aan de cromstraat

Personen: Jan Hendrik DE CROM

| 153-0072 |

Schepenregister 153, f° 71 r° 23.08.1651

idem voor Adriaen Deckers en Dionijs Janssen Denis

Personen: Dionijs Jan Peter VAN DIJCK Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 153-0073 |

Schepenregister 153, f° 71 v° 26.08.1651

idem voor Antonis Goossens, gemachtigd van zijn moeder Cornelia van Hout en Jan Cornelis Ooms als schoonvader en in de plaats van +Wouter Jan Wouters als gewezen momboor van de kinderen Antonis Antonis Adriaenssen

Personen: Anthonis Antonij ADRIAENSSEN Anthonis Goossen Cornelis AERTS Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Cornelie Antonij VAN HOUTE

| 153-0074 |

Schepenregister 153, f° 71 v° 26.08.1651, vervolg

(nota: schoonvader dient hier geïnterpreteerd als stiefvader)

| 153-0075 |

Schepenregister 153, f° 72 v° 25.08.1651

certificatie voor Adriaen Jans Termeir, Haren, in de meijerij 's Hertogenbos, voor wie Wouter Peeters, ca 83j, geboren en gewoond hebbende in Helvert?, meijerij van 's Hertogenbos en sinds 7 maanden in Loenhout, getuigt over gebruik van erven in de "brandt" bij de "esserse loop" onder "ruecht?" in zelfde meijerij door Jan Ariens Termeir en Willem Peeters, resp vader en schoonvader vs Adriaen Termeir

| 153-0076 |

Schepenregister 153, f° 72 v° 20.09.1651

Peeter Mermans, Brecht, verkocht aan Jan Aert Michielssen, Brecht, als de koop overgenomen hebbend van Adriaen Merten Cornelis Aerts als momboor van de kinderen Frans Merten Cornelis Aerts die de koop overgenomen had van Cornelis Cornelis Aerts, een hooimade in Blaakt

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis AERTS Adriaen Merten Cornelis AERTS Frans Merten Cornelis AERTS

| 153-0077 |

Schepenregister 153, f° 73 v° 22.09.1651

Geeraerdt Denis? Blommaerts, Meerle (Heerle), transporteerde aan Jan Vergouwen x Catelijn Cornelis Heijndricx, Wuustwezel, een hooimade in het "hoochbos", te wissel gaande tegen een hooimade die de kopers gekocht hebben van Peeter Jan Ooms

Personen: Peter Jan OOMS Jan Antonij Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 153-0078 |

Schepenregister 153, f° 74 r° 04.10.1651

Heijndrick Jansse de Crom transporteerde aan Huijbrecht Cornelis Verboven, ook als momboor van het weeskind Adriaen Cornelis Verboven, als kwijting 6 V rogge en nog eens 2 V rogge staande op panden in Terbeek

Personen: Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Adriaen Cornelis Cornelis VERBOVEN Hendrik Jan Hendrik DE CROM

| 153-0079 |

Schepenregister 153, f° 74 v° 23.10.1651

Jan Aertsen der Weuwen transporteerde aan Jan Janssen Wiercx de helft van 2 hooimaden op het "hoochbos", gekomen resp van Peeter Cornelis Arnouts en van Geert van den Venne, en waarvan de andere helft toekomt aan Adriaen Cornelis Mertens

Personen: Jan Jan Cornelis WIERCKX Peter Cornelis Aert WAGEMAKERS Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS Jan Aert DER WEEUWEN

| 153-0080 |

Schepenregister 153, f° 75 r° 23.10.1651

Arnout Cornelis Arnouts transporteerde aan Jan Cornelis Arnouts een woonhuis met erven in Popendonk, welk hem bevallen was bij erfdeling tegen het weeskind van Peeter Cornelis Arnouts

Personen: Peter Cornelis Aert WAGEMAKERS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 153-0081 |

Schepenregister 153, f° 76 r° 23.10.1651

Dingne Adriaen Vermeeren x Niclaes Peeters verkocht aan Jan Mattijs Goossens de helft van een schuur met erven in Terbeek, verkregen bij erfdeling tegen haar broers en zusters

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Claes Peter DE BIE

| 153-0082 |

Schepenregister 153, f° 76 v° 06.11.1651

Neeltien Antonis Peeter Denis x +Cornelis Jacob van Tijchelt en Jacob Jan Nijs van Tijchelt als momboor en vaderlijk grootvader met Cornelis Cornelis Goossens als toeziener en moederlijk oom van het weeskind; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind, twee en een half jaar oud

Personen: Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Cornelis Jacob Jan VAN TYCHEL Neeltien Antonij Peter DENISSEN Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 153-0083 |

Schepenregister 153, f° 78 r° 20.11.1651

Engel Antonis Wackers transporteert in mangeling tegen bepaalde erven van leen aan Anneken Cristiaen Raets x Joos Jan Lenaerts (contract van mangeling 29.08.1651 notaris Laureijs van der Buijten, Loenhout) diverse erven in Sneppel

Personen: Joos Jan Lenaert LUYCX Anneken Christiaen Matthijs RAETS

| 153-0084 |

Schepenregister 153, f° 79 r° 20.11.1651

Matteus Peeter Arnouts transporteerde aan Catelijn Sijmon Kesselmans x Jan Boudewijn Heuvelmans een weide in Hecht

Personen: Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Cathelijn Simon Cornelis KEESELMANS Mattheus Peter ARNAUTS

| 153-0085 |

Schepenregister 153, f° 79 v° 20.11.1651

Anneken Cristiaen Raets x Joos Jan Lenaerts transporteerde aan Engel Antonis Wackers een weide in klein Neerven achter "imbrechts stede"

Personen: Anneken Christiaen Matthijs RAETS Joos Jan Lenaert LUYCX

| 153-0086 |

Schepenregister 153, f° 80 v° 27.11.1651

Dingne Adriaen Vermeeren x Niclaes Peeters transporteerde aan Cornelis Broomans x Elisabeth Mattijs Goossens perceel in de "laren beemt" bij de molen

Personen: Claes Peter DE BIE Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS Lisken Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 153-0087 |

Schepenregister 153, f° 81 r° 27.11.1651

Catelijn Cornelis Theuns x Cornelis Cornelisssen en Cornelis Adriaen van Aecken als momboor van de 3 weeskinderen Cornelis Theuns x +Maeijken Antonis Wackers transporteerden aan Mattijs Mattijs Goossens erven in Sneppel bij de ambachtstraat en andere

Personen: Cornelis Cornelis THEUNS Cornelis CORNELISSEN Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN

| 153-0088 |

Schepenregister 153, f° 82 r° 27.11.1651

zelfde comparanten transporteerden aan Joos Jan Lenaerts weide in Sneppel

Personen: Cornelis CORNELISSEN Cornelis Cornelis THEUNS Joos Jan Lenaert LUYCX Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN

| 153-0089 |

Schepenregister 153, f° 82 r° 27.11.1651

zelfde comparanten transporteerden aan Geert van den Cloot erven in Hoenderen

Personen: Cornelis CORNELISSEN Cornelis Cornelis THEUNS Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN Geert Peter VAN DER CLOOT

| 153-0090 |

Schepenregister 153, f° 82 v° 07.12.1651

Matteus Peeter Arnouts x Margriet Cornelis Verboven verkocht 18 jaar geleden aan Huijbrecht Cornelis Verboven zijn huisvrouw gedeelte in een huis en erve in Terbeek. Item helft van de lentenhof de "korte bedden", weide in Terbeek

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Margriet Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 153-0091 |

Schepenregister 153, f° 87 r° 16.01.1652

Dionijs Janssen Smit verkocht aan Jan Janssen van Dael erven in de "vlaesthoeck" hem ondermeer toegekomen bij deling van "huffeler heilaer"

Personen: Jan Jan VAN DAEL Dionijs Jan Peter VAN DIJCK

| 153-0092 |

Schepenregister 153, f° 87 v° 16.01.1652

Adriaen Deckers transporteerde aan Antonis Goossens een akker aan des heerenstraat

| 153-0093 |

Schepenregister 153, f° 88 r° 17.01.1652

Adriaen en Cornelis Heijndricx van Turnhoudt en Sebastiaen Peeter van Rethij x Margriet Heijndricx van Turnhoudt (procuratie 17.01.1652 in Ginneken en Bavel), transporteerden aan Jan Aerts der Weuwen erven de "boonbloken" aan de hoenderstraat

Personen: Margriet Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Cornelis Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Sebastiaen Peter VAN RETHY Adriaen Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Jan Aert DER WEEUWEN

| 153-0094 |

Schepenregister 153, f° 88 r° 17.01.1652, vervolg

(zie ook navolgende akten)

| 153-0095 |

Schepenregister 153, f° 88 v° 17.01.1652

zelfde comparanten transporteerden aan Adriaen van de Mierop land op molenakker

Personen: Margriet Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Adriaen Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Cornelis Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Adriaen Adriaen Antonij VAN DE MIEROP Sebastiaen Peter VAN RETHY

| 153-0096 |

Schepenregister 153, f° 89 r° 17.01.1652

zelfde comparanten transporteerden aan Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker land in de "steechde" bij het "hasselt"

Personen: Margriet Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Adriaen Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER Cornelis Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Sebastiaen Peter VAN RETHY

| 153-0097 |

Schepenregister 153, f° 89 v° 18.01.1652

zelfde comparanten transporteerden aan Jan Antonis Vergauwen een beemd bij de "verckenshoeck"

Personen: Sebastiaen Peter VAN RETHY Adriaen Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Jan Antonij Adriaen Wouter VERGOUWEN Cornelis Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Margriet Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT

| 153-0098 |

Schepenregister 153, f° 90 r° 18.01.1652

zelfde comparanten transporteerden aan Heijndrick Gijesbrechts Hoppenbrouwers een hooimade bij de "verckenshoeck"

Personen: Cornelis Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Adriaen Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Margriet Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Sebastiaen Peter VAN RETHY

| 153-0099 |

Schepenregister 153, f° 90 r° 18.03.1652

Cornelis Adriaen Berthelmeeussen x Tanneken Jacob Crock transporteerden aan Bastiaen Jacob Crock een stede met woonhuis in Vossingers en andere erven

Personen: Bastiaen Jacob Jan CROCK Tanneken Jacob Jan CROCK

| 153-0100 |

Schepenregister 153, f° 91 r° 03.04.1652

Maeijken Janssen de Backer x Arnout Adriaen van Ostaeijen transporteerde aan Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers beemd bij de watermolen

Personen: Maeijken Jan DE BACKER Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN

| 153-0101 |

Schepenregister 153, f° 91 v° 08.04.1652

Joos van de Kieboom transporteerde aan Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Wuustwezel, beemd aan de watermolen welke hij enige jaren terug gekocht had van Jan Gijesbrecht Maes

Personen: Joos VAN DE KIEBOOM

| 153-0102 |

Schepenregister 153, f° 92 v° 08.04.1652

Adriaen van Aecken transporteerde aan Jan Wouters de helft van een schuur met erven in Sneppel aan de ambachtstraat

| 153-0103 |

Schepenregister 153, f° 93 v° 11.04.1652

Adriaen Laureijs Rombouts transporteerde aan Melchior Laureijs Rombouts een stede met huis in Neerven

Personen: Adriaen Laureijs ROMBOUTS

| 153-0104 |

Schepenregister 153, f° 94 r° 18.04.1652

Melchior Laureijs Rombouts x Beijken Peeter Arnouts en Maeijken Peeter Arnouts x Antonis Guilliams mangelen erve om erve, nl erfdeel in stede met huis in Sneppel in de hoenderstraat

Personen: Anthonis GUILLIAMS Maeijken Peter ARNAUTS Barbel Peter NUIJTS

| 153-0105 |

Schepenregister 153, f° 94 v° 18.04.1652

Antonis Guilliams x Maeijken Peeter Arnouts, deze laatste hebbende een zesde deel bij +haar ouders, een zesdedeel bij mangeling tegen haar zuster Baeijken (cfr vorige akte), en nog een zesdedeel bij koop tegen Matteus Peeter Arnouts - Huijbrecht Verboven x Jacomijne Peeter Arnouts - Peeter Kerstens voor zijn moeder Elisabeth Peeter Arnouts - Cristijntien Cornelis Lambrechts x Jan Heijndricx van Steenhuijsen en van wie Ijeken Peeter Arnouts moeder was, zelfde Jan Heijndricx ook voor zijn schoonzuster Maeijken Cornelis Lambrechts; S/D van stede in Sneppel in de hoenderstraat

Personen: Maeijken Peter ARNAUTS Mattheus Peter ARNAUTS Jan Hendrik VAN STEENHUYZEN Ijken Peter ARNAUTS Jacobmijn Peter ARNAUTS Barbel Peter NUIJTS Lisken Peter ARNAUTS Anthonis GUILLIAMS Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 153-0106 |

Schepenregister 153, f° 97 v° 22.04.1652

Maeijken Peeter van Gilse x +Jan Loos, Brecht, transporteerde aan Cornelis Adriaen van Gestel, Brecht, een hooimade in Blaakt

| 153-0107 |

Schepenregister 153, f° 98 v° 22.04.1652

Jenneken Peeter van de Cloot x Antonis van Aecken verkocht aan Cornelis Aert Nops haar deel in akker en beemd in de "mosvoorden"

Personen: Jenneken Peter VAN DER CLOOT Anthonis Peter VAN AKEN Cornelis Aert NOPS

| 153-0108 |

Schepenregister 153, f° 98 v° 24.04.1652

Heijndrick Janssen de Crom verkocht aan zijn broer Cornelis Janssen de Crom land in Huffel

Personen: Hendrik Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM

| 153-0109 |

Schepenregister 153, f° 99 v° 24.04.1652

Heijndrick Janssen de Crom transporteerde aan zijn broer Cornelis Janssen de Crom zijn recht in beemden en heiblok in Goirle onder de meijerij van den Bosch

Personen: Hendrik Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM

| 153-0110 |

Schepenregister 153, f° 99 v° 24.04.1652

Heijndrick Janssen de Crom stelt tot waarborg voor zijn broer Cornelis Janssen de Crom een beemd in Loenhout

Personen: Cornelis Jan Hendrik DE CROM Hendrik Jan Hendrik DE CROM

| 153-0111 |

Schepenregister 153, f° 100 r° 07.05.1652

Joos Adriaen Deckers transporteerde aan Antonis Goossens land in de "winckels"

Personen: Anthonis GOOSSENS

| 153-0112 |

Schepenregister 153, f° 101 r° 08.05.1652

Joris Adriaen Coeck en Huijbrecht Heijndricx getuigen voor Adriaen Cornelis Mertens over diens verdwenen paard

Personen: Joris Adriaen Jan KOEKEN Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS Huybrecht HENDRICX

| 153-0113 |

Schepenregister 153, f° 101 r° 14.05.1652

Jan Baltus van Ham transporteerde aan Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen een schaarbos in Sneppel in de katerstraat

Personen: Jan Balten VAN HAM

| 153-0114 |

Schepenregister 153, f° 102 r° 03.06.1652

Jan Janssen de Crom transporteerde aan Dingne Empsen x +Jan Heijndricx de Crom zijn recht van belening verkregen tegen Dionijs Cornelis Adriaen Diels op land aan de "lammerije"

Personen: Jan Hendrik DE CROM Jan Jan Hendrik DE CROM

| 153-0115 |

Schepenregister 153, f° 102 r° 10.06.1652

Maeijken Peeter Meeussen x +Jan Cornelis Arnouts met haar voogd Jan van Ostaeijen - Cornelis Jan Cornelis Arnouts, gehuwd, maar toch geassisteerd met zijn momboor Claes Jan Claessen en zijn toeziener Arnout Cornelis Arnouts - Claes Jan Claessen en Arnout Cornelis Arnouts ook als momboor en toeziener van Jan Jan Cornelis Arnouts, minderjarig; akkoord over sterfhuis, weduwe transporteert de erfelijke en roerende goederen

Personen: Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Maeijken Peter Meeus GROESEN Claes Jan CLAESSEN Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Jan Cornelis AERNOUTS Jan Adriaen Jan VAN OSTAYEN Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS

| 153-0116 |

Schepenregister 153, f° 102 r°, In marge 01.04.1653

Maeijken Peeter Meeussen x+Jan Cornelis Arnouts xx Aert Jan Neefs betaald door Jan en Cornelis Arnours

Personen: Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Maeijken Peter Meeus GROESEN Jan Jan Cornelis AERNOUTS

| 153-0117 |

Schepenregister 153, f° 103 v° 12.06.1652

Cornelis Jan Cornelis Arnouts en Claes Jan Claessen als momboor met Arnout Cornelis Arnouts als toeziener van Jan Jan Cornelis Arnouts delen de erfelijke en onroerende goederen achtergelaten door hun vader +Jan Cornelis Arnout Wagemaeckers, door hun moeder +Catelijn Jan Claessen, en hen aangekomen bij contrcat van afscheid tegen hun schoonmoeder Maeijken Peeter Meeussen (cfr vorige akte), betreft o.a. woonhuis met erven in Popendonk

Personen: Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Claes Jan CLAESSEN Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Lijnken Jan Claes MENS Jan Jan Cornelis AERNOUTS Maeijken Peter Meeus GROESEN

| 153-0118 |

Schepenregister 153, f° 108 v° 14.06.1652

Jan Rombouts, gemachtigd van Goris Cornelis Schoen x Maeijken Jan Joossen (procuratie notaris Rouck, Bergen op Zoom dd 12.06.1652), meldt dat zijn constituanten verkocht hebben aan Andries Laureijs Rombouts een hooimade achter het "hoochbosch"

Personen: Goris Cornelis SCHOEN Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Maeijken Jan Joos VAN RIEL

| 153-0119 |

Schepenregister 153, f° 109 r° 14.06.1652

Andries Laureijs Rombouts transporteerde aan Jan Baltus van Ham bij wijze van mangeling voor een paard een hooimade achter het "hoochbosch"

Personen: Jan Balten VAN HAM Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0120 |

Schepenregister 153, f° 109 v° 14.06.1652

Jan Baltus van Ham verkocht aan Mattijs Cristiaen Vorselmans een hooimade hem voor de helft gekomen bij koop van Willem van Dael en voor de andere helft bij mangeling tegen Andries Laurerijs Rombouts

Personen: Jan Balten VAN HAM Matthijs Christiaen VORSELMANS Willem Jan VAN DAEL Peter Jan OOMS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0121 |

Schepenregister 153, f° 110 r° 25.06.1652

Arnout Mattijs Ooms en Peeter Jan Ooms als momboor met Adriaen Arnout van Ostaeijen als toeziener van Jan en Cornelis Mattijs Ooms; S/D erfelijke goederen van hun ouders +Mattijs Jan Ooms x +Dingne Arnout van Ostaeijen; hofstede en erven in Terbeek, akker bij de "breebeeck" en andere

Personen: Jan Matthijs Jan OOMS Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Matthijs Jan OOMS Dingne Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 153-0122 |

Schepenregister 153, f° 114 r° 10.07.1652

Jan Baltus van Ham transporteerde aan Jan Antonis van Bael land in de "pothoeck" gekomen bij evictie van Adriaen Antonis van Bael

Personen: Jan Balten VAN HAM

| 153-0123 |

Schepenregister 153, f° 114 v° 17.07.1652

Willem Jan Cornelis Goris, gemachtigd van Anna Peeter Mattijssen x Michiel Heijndricx Verhesen - Marie Wouter Jacob Geertssen x Adriaen Merten Cornelis Aerts - Catharina Peeter Mattijssen x Jan Lenaert de Bruijne - Barbara Jacob Geertssen x +mr Aert Corstiaenssen - Cornelis Wouter Jacob Geertssen, ook voor zijn zuster Barbara Wouter Jacob Geertssen - Adriaen Merten Cornelis Aerts, gemachtigd van Jacob Jan Heijndrick Pellens als momboor van de drie onmondige kinderen van +Wouter Jacob Geertssen - Jacob Wilborts Janssen; alle erfgenamen van +Elisabeth Jacob Geertssen (procuratie schepenen Brecht dd 02.07.1652); transporteren aan Jacobus van Dijeck als de koop overgenomen hebbende vanWillem Jan Ghijsels een beemd in Blaakt

Personen: Willem Jan GIJSELS Michiel Hendrik Merten VERHESEN Cathelijn Peter MATTHIJSSEN Adriaen Merten Cornelis AERTS Adriaen Merten Cornelis AERTS Jacob Jan Hendrik PELLENS Barbara Wouter JACOBS Jacob Wilbort JANSSEN Wouter Jacob GEERTSEN Maeijken Wouter Jacob GEERTSEN Tanneken Peter MATTHIJSSEN Barbara Jacob GEERTSEN Cornelis Wouter Jacob GEERTSEN Elisabeth Jacob GEERTSEN

| 153-0124 |

Schepenregister 153, f° 115 r° 20.07.1652

Jan Cornelis Goris, 75j - Peeter Jan Ooms, 54j - Cornelis Jan Neefs, 66j - Aert Antonis Aerts, 67j - Jan Adriaen van Ostaeijen, 50j; getuigen over de tienden vallende op nieuwe erven en landen

Personen: Peter Jan OOMS Jan Adriaen Jan VAN OSTAYEN Aert Antonij AERTS Jan Cornelis Goris AERTS

| 153-0125 |

Schepenregister 153, f° 116 v° 20.07.1652

Heijndrick Janssen de Crom transporteerde aan Jan Janssen van Dael de helft van een schaarbos het "sluijters bosch" in Sneppel en waarvan de andere helft behoort aan Margriete van Elsacker

Personen: Jan Jan VAN DAEL Hendrik Jan Hendrik DE CROM Margriete Jan Michiel VAN ELSACKER

| 153-0126 |

Schepenregister 153, f° 117 r° 13.08.1652

schepen constitueren Michiel van Elsacker en mr … van Lille, procureur, postulerend voor de soevereine raad van Brabant in Brussel, om de gemeente van Loenhout te vertegenwoordigen in het proces tegen Michiel Jan Pellens, Brecht

Personen: Michiel Jan Hendrik PELLENS

| 153-0127 |

Schepenregister 153, f° 118 r° 13.08.1652

Mattijs Cristiaen Raets transporteerde aan Laureijs Wouter Rombouts als de koop overgenomen hebbende van Cornelis Cristiaen Raets een hooimade in Blaakt

Personen: Matthijs Christiaen Matthijs RAETS Cornelis Christiaen Matthijs RAETS

| 153-0128 |

Schepenregister 153, f° 118 v° 22.08.1652

Joannes van Elsacker, secretaris in Wouw, transporteerde aan Cornelis van Elsacker, stadhouder in Wouw, de helft van het huis en erven "antwerpen" in Huffel. Item ander erven. Koper is eigenaar van de andere helften

Personen: Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0129 |

Schepenregister 153, f° 119 v° 27.08.1652

Cristijntien Jan van Aecken x Geert Geert Jan Aertssen transporteerden aan Adriaen Peeter van Aecken haar kindsdeel in de erfelijke en andere goederen

Personen: Christijntien Jan Peter VAN AKEN Geert Geert Jan AERTSEN Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN

| 153-0130 |

Schepenregister 153, f° 120 r° 09.09.1652

Anneken van Elsacker x mr Peeter van Beeck verkocht aan haar moeder Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker land in de "steechde"

Personen: Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Dierck Peter VAN BEECK

| 153-0131 |

Schepenregister 153, f° 120 v° 16.09.1652

Neeltien Cornelis Verboven x +Adriaen Vermeeren verkocht 14 à 15 jaar terug aan Huijbrecht Cornelis Verboven land in de "beecxse acker"

Personen: Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Cornelie Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 153-0132 |

Schepenregister 153, f° 121 v° 28.09.1652

Cornelis Adriaenssen Smit transporteerde aan Cornelis en Jan Janssen de Crom een halve kavel in "huffeler heijlaer"

Personen: Cornelis Jan Hendrik DE CROM Cornelis Adriaen SMIT Jan Jan Hendrik DE CROM

| 153-0133 |

Schepenregister 153, f° 122 r° 03.10.1652

Anneken van Elsacker x mr Peeter van Beeck - Margriete van Elsacker - Michiel van Elsacker - Maria van Elsacker x Cornelis van Lanschot; transporteerden aan Peeter van Elsacker, secretaris, de helft van een kavel in "huffeler heijlaer"

Personen: Cornelis Pauwel Cornelis VAN LANSCHOT Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Dierck Peter VAN BEECK Marie Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0134 |

Schepenregister 153, f° 122 v° 03.10.1652

zelfde comparanten transporteerden aan hun moeder Anna Joerdaens woonhuis met schuur en erven in Huffel

Personen: Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Pauwel Cornelis VAN LANSCHOT Marie Michiel Jan VAN ELSACKER Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Dierck Peter VAN BEECK

| 153-0135 |

Schepenregister 153, f° 123 v° 03.10.1652

Marie Aertssen x Peeter Swagemaeckers transporteerde bij wijze van kwijting aan Geert van de Cloot een rente van 6 kgld die Heijndrick Jan Leijs Rombouts x Cristina op 30.05.1557 verkochten aan Margriete x +Willem Aerts op panden die vs Geert van de Cloot nu in handen heeft en nog de helft van een rente van 6 V rogge die Cornelis Luijcx x Anna Jan Rombouts op 10.01.1562 verkocht hebben aan Willem Pauwels Aerts x Catherine Jacob Delien

Personen: Peter Dielis Michiel SWAGEMAEKERS Geert Peter VAN DER CLOOT Anne Jan Leijs ROMBOUTS Christijne Hendrik Jan Leijs ROMBOUTS Maeijken Antonij Kersten AERTSENS Cornelis LUIJCX

| 153-0136 |

Schepenregister 153, f° 124 r° 11.10.1652

Eustatius Diercx machtigt Peeter Valentijns om de obligaties te innen die comparant heeft ten laste van het sterfhuis +Adriaen Lenaert Ments, welke obligaties gepasseerd zijn voor notaris Laureijs van der Buijten op 20.06.1630, 22.07.1631 en 15.12.1631

Personen: Staes DIERCX Adriaen Lenaert Adriaen MENTS Peter Remigius VALENTIJNS

| 153-0137 |

Schepenregister 153, f° 124 v° 11.10.1652

Eustatius Diercx transporteert de obligaties (cfr vorige akte) aan Peeter Valentijns

Personen: Peter Remigius VALENTIJNS Staes DIERCX

| 153-0138 |

Schepenregister 153, f° 124 v° 12.10.1652

Willem Dilissen - Antonia van den Nieuwenhuijse x Jan van Ham - Jan Antonis Conincx waarvan moeder was Tanneken van den Nieuwenhuijse; akkoord over sterfhuis +Cornelis Willemsen, zoon van eerste comparant x +Willemijne van den Nieuwenhuijse

Personen: Willem Dielis WILLEMS Jan Balten VAN HAM

| 153-0139 |

Schepenregister 153, f° 125 v° 31.10.1652

Heijndrick, Jan, Dilis en Antonis Janssen van Gastel, waarvan de moeder was +Maeijken Jan Rombouts; S/D erfelijke goederen, woonhuis met erven in Neerven, weide in Neerven, weide het "peertsblock", "peeter van ostaeijen" stede, weide de "visserije" en andere erven

Personen: Hendrik Jan Hendrik VAN GASTEL Jan Jan Hendrik VAN GASTEL Dielis Jan Hendrik VAN GASTEL

| 153-0140 |

Schepenregister 153, f° 129 r° 05.11.1652

Cornelis Peeter Denis en Adriaentien Laureijs Nauts x +Peeter Cornelissen met haar voogd Adriaen Sijmon Kesselmans hebben circa 7 jaar geleden gemangeld, erven in de "donckervoort" en erven in de "marumvoort"

Personen: Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS Peter Cornelis Peter DENISSEN Cornelis Peter DENISSEN Naentien Laureijs Jan NOUTS

| 153-0141 |

Schepenregister 153, f° 130 r°

certificatie voor Gasper de Hase, pater jezuïet in Antwerpen, inzake de twee waterlopen over de erven de "munte"

| 153-0142 |

Schepenregister 153, f° 132 r° 06.11.1652

Cornelis Merck Bertelmeeussen, eerste bed - Jacob Jacob Kenis als momboor van het weeskind van het tweede bed - Huijbrecht Jan Bode als momboor met Heijndrick Geert van der Buijten als toeziener van de drie weeskinderen van het derde bed; S/D erfelijke goederen, land op het "oosteinde", land in "eckers put" en andere erven

Personen: Huybrecht Jan Huybrecht BODE Hendrik Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelis Merc Bartholomeeus DAS Jacob Jacob Merck KENIS

| 153-0143 |

Schepenregister 153, f° 133 v° 26.11.1652

Andries Laureijs Rombouts transporteerde in belening aan Steven Laureijs Rombouts een hooimade in Blaakt verkregen van Peeter en Jan Engelen en van Cristiaen Raets

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Christiaen Matthijs RAETS

| 153-0144 |

Schepenregister 153, f° 133 v°, In marge 07.4.1655

gecasseerd mits een andere belening

Personen: Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0145 |

Schepenregister 153, f° 134 v° 02.12.1652

Tanneken Jan Engelen x +Antonis Jan Rombouts - Laureijs Antonissen - Lenaert Peeter Verrijt x Maeijken Antonissen - Jenneken Antonissen x Cornelis Augustijns - Lisken Antonissen x Joos Deckers - Neeltien Antonissen x Michiel Adriaenssen - Peeter Jan Engelen, gemachtigd van Magdaleen Antonissen - Antonijntien Antonissen - Willem Geertssen, ook voor Kersten Willem Kerstens, momboor van de onbejaarde kinderen van +Geert Willem Kerstens, alle kinderen +Catelijn dochter uit het voorbed van vs +Antonis Jan Rombouts; S/D erfelijke goederen, erven in Neerven, weide de "achterste ast", akker het "lanckblock"

Personen: Anthonis Jan ROMBOUTS Willem Geert Willem KERSTENS Lenaert Peter VERRIJT Jenneken Antonij Jan ROMBOUTS Michiel ADRIAENSSEN Cornelis Jan AUGUSTIJNS Cathelijn Antonij Jan ROMBOUTS Kersten Willem KERSTENS Antonijntien Antonij Jan ROMBOUTS Geert Willem KERSTENS

| 153-0146 |

Schepenregister 153, f° 136 r° 02.12.1652

smaldeling door de kinderen +Antonis Jan Rombouts (cfr vorige akte), woonhuis met erven in Neerven en andere

Personen: Anthonis Jan ROMBOUTS

| 153-0147 |

Schepenregister 153, f° 138 r° 02.12.1652

Lisken Antonissen x Joos Deckers verkochten aan Michiel Adriaenssen x Neeltien Antonissen erven in Neerven (cfr vorige akten)

Personen: Michiel ADRIAENSSEN

| 153-0148 |

Schepenregister 153, f° 138 v° 02.12.1652

Willem Geertssen, ook voor Kersten Willem Kerstens als momboor van de weeskinderen +Geert Willem Kerstens, verkochten aan Michiel Adriaenssen x Neeltien Antonissen erven in Neerven (cfr vorige akten)

Personen: Willem Geert Willem KERSTENS Michiel ADRIAENSSEN Geert Willem KERSTENS Kersten Willem KERSTENS

| 153-0149 |

Schepenregister 153, f° 139 v° 07.12.1652

Cornelis Jan Neefs x +Margriet Adriaen Verboven - Cornelis, Jan, Huijbrecht en Peeter Cornelis Jan Neefs zonen - Claes Cornelis Lenaerts x Catelijn Cornelis Jan Neefs - Cornelis Jacob Crock x Adriaentien Cornelis Jan Neefs - Huijbrecht Jan Mercx als momboor met Huijbrecht Verboven als toeziener van Heijlwich en Elisabeth Cornelis Jan Neefs, minderjarig; S/D sterfhuis vs +Margriet Adriaen Verboven, woonhuis met erven, hooimade op het "molenbos", hooimade op het "scaubosch", land in Popendonk en andere

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK Claes Cornelis LENAERTS Margriete Adriaen Jan VERBOVEN Huybrecht Jan Jan MERCKS Huybrecht Cornelis Adriaen VERBOVEN

| 153-0150 |

Schepenregister 153, f° 139 v° In marge 04.05.1655

Peetere en Huijbrecht Cornelis Neefs en Heijltien Cornelis Neefs x Marijnis Janssen betaald door Jan Cornelis Neefs

Personen: Marijnis Jan GOVAERTS

| 153-0151 |

Schepenregister 153, f° 139 v° In marge 30.06.1655

Lisken Cornelis Neefs betaald door Cornelis Cornelis Neefs

| 153-0152 |

Schepenregister 153, f° 139 v° In marge 30.06.1655

Heijltien Cornelis Neefs x Marijnis Janssen betaald door Cornelis Crock x Adriaentien Cornelis Neefs

Personen: Marijnis Jan GOVAERTS Cornelis Jacob Jan CROCK

| 153-0153 |

Schepenregister 153, f° 146 v° 10.12.1652

Bastiaen Jacob Crock transporteerde aan Aert Jan Nops een woonhuis met erven bij Vossingers en andere erven

Personen: Bastiaen Jacob Jan CROCK Aert Jan Aert NOOPS

| 153-0154 |

Schepenregister 153, f° 147 r° 10.12.1652

Willemijntien Huijbrecht van Tijchelt x Dierck Geerts van Schalckaert en Peeter Huybrecht van Tijchelt verkochten aan Cornelis Jacob Crock erven in Popendonk

Personen: Willemijn Huybrecht Jan VAN TYCHEL Cornelis Jacob Jan CROCK Peter Huybrecht Jan VAN TYCHEL Dierk Geert VAN SCHALCKAERT

| 153-0155 |

Schepenregister 153, f° 148 r° 14.12.1652

schepenen certificeren dat de lieden hun eigen 'gewasch ende gewin" steeds naar de markten van Breda (op de leur), Rosendaal, Bergen op Zoom en elders brachten zonder daarvoor ooit enige licentie te hebben moeten betalen

| 153-0156 |

Schepenregister 153, f° 148 v° 16.12.1652

Maeijken Adriaenssen x +Merck Bertelmeeussen - Cornelis Merck Bertelmeeussen - Cornelis van Elsacker in de plaats van Jacob Jacob Kenis als momboor van Jenneken Merck Bertelmeeussen van het tweede bed - Huijbrecht Jan Bode als momboor met Heijndrick van der Buijten als toeziener van de weeskinderen van het derde bed; verkochten aan vs Jacob Jacob Kenis, die de koop overnam van Aert Moons, de helft van een akker in de "ecliers poel?"

Personen: Aert Hendrik MOONS Jacob Jacob Merck KENIS Marc Bartholomeeus DAST Maeijken ADRIAENSENS Cornelis Merc Bartholomeeus DAS Huybrecht Jan Huybrecht BODE Hendrik Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 153-0157 |

Schepenregister 153, f° 149 r° 16.12.1652

Jenneken Diercx x +Cornelis Adriaen de Weert xx Jan Heijndricx en Heijndrick Adriaen de Weert als momboor met Goris Diercx als toeziener van de vijf weeskinderen genaamd Adriaen, Josijntien, Maeijken, Jan en Willemijntien; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Maeijken Cornelis Adriaen DE WEERDT Josijne Cornelis Adriaen DE WEERDT Willemijn Cornelis Adriaen DE WEERDT Goris DIERCX Jan Cornelis Adriaen DE WEERDT Adriaen Cornelis Adriaen DE WEERDT Jan HENDRICX Hendrik Adriaen Jan DE WEERDT Cornelis Adriaen Jan DE WEERDT Jenneken Dierk DIERCX

| 153-0158 |

Schepenregister 153, f° 150 v° 16.12.1652

Tanneken Jacob Crock x Jan Janssen de Crom verkocht aan Melchen Adriaen Luijcx land in Vossingers

Personen: Tanneken Jacob Jan CROCK Jan Jan Hendrik DE CROM

| 153-0159 |

Schepenregister 153, Ingelegd stuk: 23.11.1652

Jan Cornelis Goris, schepen en meier van het laathof van wijngaerde in Loenhout, 75j, verklaarde op verzoek van Jan Cornelis Laureijs Domus, Zundert, gevisiteerd te hebben zekere brieven gepasseerd voor Willem Lenaerts en Mattijs de Cuijpere, laten in het laathof van den wijngaerde, op 28.03.1542 en waarbij Goris Franck Marcelis geconstitueerd heeft ten behoeve van Janne Pauwels Lierselmans een rente van 4 gld op de "burgacker" in Donk en welke erven thans toekomen aan de kinderen mr Andries Jordaens

Personen: Goris Frans MARCELISSEN Jan Cornelis Goris AERTS

| 153-0160 |

Schepenregister 153, f° 151 r° 17.12.1652

Huijbrecht Heijndrick Wagemaeckers en Claes Jan Claessen als momboor met Arnout Cornelis Arnouts als toeziener van Jan Jan Cornelis Arnouts delen de hooimade op het "schaubosch", gekocht van Jan Adriaen van Ostaeijen

Personen: Jan Jan Cornelis AERNOUTS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Adriaen Jan VAN OSTAYEN Claes Jan CLAESSEN Huybrecht HENDRICX

| 153-0161 |

Schepenregister 153, f° 151 v° 23.12.1652

Jan Baltus van Ham transporteerde aan Aert Jan Neefs x Maeijken Peeter Meeussen land in "molenacker"

Personen: Maeijken Peter Meeus GROESEN Jan Balten VAN HAM

| 153-0162 |

Schepenregister 153, f° 152 v° 30.12.1652

Andries Laureijs Rombouts verkocht aan Bastiaen Theeus een hooimade in Blaakt

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Bastiaen Adriaen THEEUS

| 153-0163 |

Schepenregister 153, f° 153 r° 30.12.1652

Peeter Arnout van Ostaeijen verkocht aan Jacob Adriaen Theeus een beemd in de "dorent" achter de "steechde"

Personen: Jacob Adriaen THEEUS

| 153-0164 |

Schepenregister 153, f° 153 v° 11.01.1653

Cornelis Cornelis Neefs verkocht aan zijn broer Jan Cornelis Neefs erven in Popendonk

| 153-0165 |

Schepenregister 153, f° 154 r° 13.01.1653

Willem Adriaen Bertelmeeussen verkocht aan Jan Aertsen der Weuwen een akker in Sneppel achter de katerstraat

Personen: Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Aert DER WEEUWEN

| 153-0166 |

Schepenregister 153, f° 155 r° 18.01.1653

Adriaen AdriaenVermeeren verkocht aan Jan Mattijs Goossens weide in Terbeek bij de "steenhoven"

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 153-0167 |

Schepenregister 153, f° 155 v° 27.01.1653

Peeter Denijessens verkocht aan Maeijken Mattijs Cools x Peeter Melssens een stede met woonhuis in Neerven en andere erven

Personen: Peter Nijs Peter VAN DIJCK Maeijken Matthijs Antonij COOLS Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 153-0168 |

Schepenregister 153, f° 155 v°, In marge 11.03.1654

Maeijken Mattijs Cools x Peeter Melssens neemt ten hare laste rente die Peeter Neijssens schuldig was

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Peter Nijs Peter VAN DIJCK Maeijken Matthijs Antonij COOLS

| 153-0169 |

Schepenregister 153, f° 156 v° 27.01.1653

Jan Janssen de Crom verkocht aan Dingne Empsen x +Jan Heijndrick de Crom een weide in Donk

Personen: Jan Hendrik DE CROM Jan Jan Hendrik DE CROM

| 153-0170 |

Schepenregister 153, f° 157 r° 27.01.1653

Maeijken Adriaenssen x +Merck Bertelmeeussen - Cornelis Merck Bertelmeeussen uit het 1ste bed - Jacob Kenis als momboor van Jenneken Merck Bertelmeeussen uit het 2de bed - Huijbrecht Bode als momboor van de drie weeskinderen uit het 3de bed; verkochten aan Jan Baltus van Ham erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Jan Balten VAN HAM Cornelis Merc Bartholomeeus DAS Huybrecht Jan Huybrecht BODE Maeijken ADRIAENSENS Jacob Jacob Merck KENIS Marc Bartholomeeus DAST

| 153-0171 |

Schepenregister 153, f° 158 r° 27.01.1653

Augustijn van Loon x Neeltien Jacobs verkochten aan Jan Janssen de Crom de helft van een woonhuis in Huffel en waarvan de wederhelft toekomt aan het weeskind +Willem Janssen de Crom en erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM Willem Jan Hendrik DE CROM

| 153-0172 |

Schepenregister 153, f° 159 r° 27.01.1653

Huijbrecht Bode - Jacob Kenis, ook als momboor met Andries Mercus Kenis als toeziener van Peeter en Mercus Jaco Kenis; erfgenamen van +Cornelis Jacob Kenis, zonder wettige 'oiren' gestorven; S/D van akker en weide "buesskens" op het "heijlaer"

Personen: Peter Jacob Merck KENIS Cornelis Jacob Merck KENIS Marcus Jacob Merck KENIS Huybrecht Jan Huybrecht BODE Andries Merck KENIS Jacob Jacob Merck KENIS

| 153-0173 |

Schepenregister 153, f° 160 v° 27.01.1653

Jan Janssen de Crom bij koop het deel hebbend van Neeltien Jacobs x +Willem Janssen de Crom xx Augustijn van Loon (cfr f° 158 r°) en Cornelis Janssen de Crom als momboor van het weeskind +Willem Janssen de Crom delen hun gemene erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM Willem Jan Hendrik DE CROM Cornelis Jan Hendrik DE CROM

| 153-0174 |

Schepenregister 153, f° 162 r° 29.01.1653

Andries Laureijs Rombouts verkocht 3 jaar terug aan Lambrecht Lambrechts een hooimade de "draeijboom" in Blaakt

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0175 |

Schepenregister 153, f° 162 v° 03.02.1653

Jan Antonissen van Bael transporteerde in belening aan Jan Jan Neefs erven in de "pothoeck"

| 153-0176 |

Schepenregister 153, f° 162 v°, In marge 22.12.1656

Jan Jan Neefs voldaan door Jan Antonij van Bael

| 153-0177 |

Schepenregister 153, f° 163 v° 17.02.1653

Willem Adriaen Bertelmeeussen x TanneknJanssen verkochten aan Lenaert Jan Wiercx, als de koop gecalengiert hebbende van Lambrecht Broomans, een stede met woonhuis in Sneppel

Personen: Tanneken Jan Joos ROMBOUTS Lambrecht Lambrecht Lambrechts BROOMANS Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Lenaert Jan Cornelis WIERCKX

| 153-0178 |

Schepenregister 153, f° 164 r° 17.02.1653

Tanneken Janssen x Willem Adriaen Bertelmeeussen verkocht aan Lenaert Jan Wiercx akker de "heijningh" bij de "heijbaert"

Personen: Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Tanneken Jan Joos ROMBOUTS

| 153-0179 |

Schepenregister 153, f° 164 v° 19.02.1653

Jan Janssen de Crom verkocht aan Jan Boudewijn Heuvelmans erven bij het molenbos en andere

Personen: Jan Jan Hendrik DE CROM Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS

| 153-0180 |

Schepenregister 153, f° 165 v° 28.02.1653

Maeijken Peeters x +Heijndrik Peeter Heijndricx verklaarde ter instantie van Jan Vergouwen, Tereik, Wuustwezel, dat zij 7 of 8 maanden geleden toen zij wakende over het kinderbed van de vrouw van Goris Claessen in Tereik, Wernhout, op het kindermaal heeft gehoord en gezien dat Willem en Heijndrick Claessen onenigheid hadden, en dat toen hun vader Claes Goris hen aanmaande, Heijndrick tegen zijn vader uitvoer en hem sloeg

| 153-0181 |

Schepenregister 153, f° 166 r° 04.03.1653

Mattijs Mattijs Goossens - Neeltien Mattijs Goossens x Stoffel Denis - Lisken Mattijs Goossens x Cornelis Broomans - Neelken Jan van Bavel x Cornelis Adriaen Vermeeren, haar moeder was +Maeijken Mattijs Goossens - Arnaut Antonis van Aecken, zoon van +Barbel Mattijs Goossens, ook voor zijn broer Peeter Antonis van Aecken en als momboor van zijn zuster Jacobmijntien Antonis van Aecken - Maeijken Antonis van Aecken x Jan Wouters - Cornelis Jan Wagemaeckers x Neeltien Antonis van Aecken, beide laatste ook dochters van vs Barbel Mattijs Goossens; keuren de verkoop goed die +Mattijs Goossens gedaan had op 01.12.1648 aan zijn zoon Jan Mattijs Goossens van een stede met woonhuis

Personen: Jan Wouter Jan AERTS Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Stoffel Nijs HENDRICX Jacobmijne Antonij Peter VAN AKEN Matthijs Matthijs GOOSSENS Maeijken Mattthijs Matthijs GOOSSENS Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Peter Antonij Peter VAN AKEN Lisken Matthijs Matthijs GOOSSENS Maeijken Antonij Peter VAN AKEN Aernout Antonij Peter VAN AKEN Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Neeltien Matthijs Matthijs GOOSSENS Barbel Matthijs Matthijs GOOSSENS Neeltien Jan Peter VAN BAVEL Neeltien Antonij Peter VAN AKEN

| 153-0182 |

Schepenregister 153, f° 167 r° 08.03.1653

certificatie voor Peeter Geert van der Buijten dat hij aan zoon Peeter Peeter van der Buijten, ruiter, een paard gegeven heeft

Personen: Peter Peter Geert VAN DER BUYTEN Peter Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 153-0183 |

Schepenregister 153, f° 167 v° 24.03.1653

Neeltien Adriaen Verboven x Heijndrick Aert Moons transporteerde aan Huijbrecht Verboven een woonhuis in Terbeek en andere erven

Personen: Hendrik Aert Hendrik MOONS Cornelie Adriaen Cornelis VERBOVEN

| 153-0184 |

Schepenregister 153, f° 168 v° 24.03.1653

Neeltien Mattijs Janssen x +Peeter Vorsselmans xx Jan Jan de Backer, Brecht, transporteerde aan Bastiaen Peeter Vorsselmans haar recht tot Peeter, Adriaen en Tanneken Peeter Vosselmans in de erfgoederen van +Peeter Vorsselmans

Personen: Jan Jan Cornelis DE BACKER Adriaen Peter Kersten VORSELMANS Neeltien Matthijs JANSSEN Peter Christiaen VORSELMANS Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS Tanneken Peter Kersten VORSELMANS

| 153-0185 |

Schepenregister 153, f° 169 r° 24.03.1653

Neeltien Mattijs Janssen (cfr vorige akte) transporteerde aan haar dochter Laureijskens Peeter Vorsselmans het recht tot vs Laureijsken (ook Leijsken) in de erfelijke goederen van +Peeter Vorsselmans

Personen: Peter Christiaen VORSELMANS Laureysken Peter Kersten VORSELMANS Neeltien Matthijs JANSSEN

| 153-0186 |

Schepenregister 153, f° 169 r° 01.04.1653

Aert Jan Neefs x Maeijken Peeter Meeussen stellen, tot 'indemniteit' van de kinderen van +Jan Cornelis Arnouts voor de helft van een obligatie van 200 gld verleden ten behoeve van juffr Maria de Perez bij Heijndrick Jan Quataels in Meer en bij transport gekomen aan de kerk van Loenhout en waarvoor vs Jan Cornelis Arnouts borg gebleven is, land op molenakker tot borg

Personen: Maeijken Peter Meeus GROESEN Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 153-0187 |

Schepenregister 153, f° 169 v° 05.04.1653

Cornelis Adriaen Smit, Merksem, transporteerde aan Heijndrick Aert Moons x Neeltien Adriaen Verboven een woonhuis met erven in Huffel

Personen: Hendrik Aert Hendrik MOONS Cornelie Adriaen Cornelis VERBOVEN

| 153-0188 |

Schepenregister 153, f° 170 v° 05.05.1653

Jenneken Antonis Jan Rombouts x Cornelis Jan Augustijns verkocht aan Dilis Jan van Gastel x Maeijken Quirijnssen erven het "horenstuck" aan "meulenacker"

Personen: Dielis Jan Hendrik VAN GASTEL Maeijken Quirijn JACOBS Jenneken Antonij Jan ROMBOUTS Cornelis Jan AUGUSTIJNS

| 153-0189 |

Schepenregister 153, f° 170 v°, In marge 31.05.1654

Cornelis Jan Augstijns x Jenneken Antonis Jan Rombouts betaald door Dilis Jan van Gastel

Personen: Jenneken Antonij Jan ROMBOUTS Dielis Jan Hendrik VAN GASTEL Cornelis Jan AUGUSTIJNS

| 153-0190 |

Schepenregister 153, f° 171 v° 10.05.1653

op 29.01.1653 verscheen voor schepenen Lambrecht Lambrechts, Duitsland, welke verkocht had aan Mattijs NiclaesAntonissen een hooimade de "draeijboom" in Blaakt

| 153-0191 |

Schepenregister 153, f° 172 r° 12.05.1653

Michiel Peeter van Antwerpen verkocht aan Antonis Stoffel van Aerde die de koop overgenomen had van Boudewijn Heuvelmans erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Michiel Peter Michiel VAN ANTWERPEN Anthonis Stoffel Cornelis VAN AERDE

| 153-0192 |

Schepenregister 153, f° 172 v° 12.05.1653

Antonis Stoffel van Aerde verkocht aan Dionijs Jan Denis erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Anthonis Stoffel Cornelis VAN AERDE Dionijs Jan Peter VAN DIJCK

| 153-0193 |

Schepenregister 153, f° 173 r° 19.05.1653

Frans Geert van der Buijten en Maeijken Aertssen x Peeter Dilis Swagemaeckers getuigen op verzoek van Jacob Jacob Kenis over schuld van Niclaes Goris van Oorschot voor verkocht koren

Personen: Peter Dielis Michiel SWAGEMAEKERS Claes Goris Augustijns VAN OIRSCHOT Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Maeijken Antonij Kersten AERTSENS Jacob Jacob Merck KENIS

| 153-0194 |

Schepenregister 153, f° 173 v° 26.05.1653

Cornelis van Ostaeijen, ook voor Adriaen van Ostaeijen - Jan Adriaen Theeus, ook voor Peeter Arnout van Ostaeijen - Frans Vorsselmans - Joos Jan Lenaerts en Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen voor Adriaenken Pauwels x +Jan Lenaert Luijcx hun resp moeder en schoonmoeder; verkochten aan Cornelis en Margriet van Elsacker erven in Sneppel in het gedeelde "heijlaer" en erven in de "rijt"

Personen: Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Lenaert LUYCX Joos Jan Lenaert LUYCX Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0195 |

Schepenregister 153, f° 174 v° 26.05.1653

zelfde comparanten, maar met Cornelis en Margriet van Elsacker ipv Joos Jan Lenaerts verkochten aan Joos Jan Lenaerts erven in Sneppel in het gedeelde "heijlaer"

Personen: Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Lenaert LUYCX Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Joos Jan Lenaert LUYCX Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0196 |

Schepenregister 153, f° 174 v° 26.05.1653

zelfde comparanten verkochten aan Joos Jan Lenaerts die de koop overgenomen had van Jacob Theeus erven in Sneppel in de "rijt"

Personen: Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Joos Jan Lenaert LUYCX Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Margriet Michiel Jan VAN ELSACKER Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Jan Lenaert LUYCX

| 153-0197 |

Schepenregister 153, f° 175 r° 26.05.1653

Jacob Adriaen Theeus verkocht aan Frans Cristiaen Vorsselmans erven in Sneppel in de "rijt"

Personen: Jacob Adriaen THEEUS Frans Christiaen VORSELMANS

| 153-0198 |

Schepenregister 153, f° 175 v° 04.06.1653

Peeter van der Buijten en Cornelis de Crom, dekens, met Heijndrick van der Buijten en Cornelis van Elsacker, 'oudermans' van St Joris gilde in Loenhout - Mattijs Niclaes Antonissen en Peeter Matteeussen, dekens, met Jan Jan Nijs van Tijchelt en Gabriel Goris Gabriels, 'oudermans' van St Sebastien gilde in Loenhout, delen de erven tot schutters hoven in Huffel

| 153-0199 |

Schepenregister 153, f° 176 v° 04.06.1653

Jacob Adriaen Theeus als momboor en Cornelis Adriaen van Aecken als toeziener van de weeskinderenMatteus Adriaen Theeus verkochten aan Bastiaen Adriaen Theeus als de koop gecalengiert hebbende van Heijliger Adriaenssen het huis en erve van vs weeskinderen in de berenstraat

Personen: Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN Bastiaen Adriaen THEEUS Mattheus Adriaen THEUS Heyliger Adriaen Adriaen WOUTERS Jacob Adriaen THEEUS

| 153-0200 |

Schepenregister 153, f° 177 v° 30.06.1653

Cornelis van Ostaeijen verkocht aan Adriaen van Ostaeijen een weide in Sneppel aan de "rijt"

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 153-0201 |

Schepenregister 153, Ingelegd stuk: 20.05.1653

erfdeling en smaldeling tussen de weduwe en vier kinderen +Marijnis Jacob Bevers en de stadhouder voor het geconfiskeerde deel van Jan Marijnis Bevers, betreft hofstede met huis in Popendonk, akker het "heuffken" en andere erven

Personen: Jan Marijnis Jacob BEVERS Marijnis Jacob Cornelis BEVERS

| 153-0202 |

Schepenregister 153, Ingelegd stuk: 20.05.1653, vervolg

(nota: Jan Marijnis Bevers werd verdacht van doodslag op Aert Wouter Peeter Ren op 08.04.1646, na welke feiten hij gevlucht was en bij vonnis verbeurd werd verklaard van 'lijf en leden', processtukken terug te vinden in het oud archief van Loenhout)

Personen: Aert Wouter Peter RENNEN Jan Marijnis Jacob BEVERS

| 153-0203 |

Schepenregister 153, f° 178 r° 16.09.1653

Antonis Jan Nouts x Cornelie Peeter Aert Sgrauwen verkochten aan Maeijken Jacob Snels x +Adriaen Michielssen een stede in Neerven

Personen: Anthonis Jan Laureijs NOUTS Cornelie Peter Aert SCHRAUWEN Adriaen MICHIELSEN

| 153-0204 |

Schepenregister 153, f° 178 v° 06.10.1653

Neeltien Heijndrick Jongesken met haar voogd Cornelis Adriaen Heuvelmans verkocht aan Merten Peeter van Ijperen x Neeltien Antonis Jongeskens die de koop calengierden van Aert Jan Nops, derdedeel in hooimade op het "hoochbosch"

Personen: Marten Peter Merten VAN YPEREN Neeltien Hendrik Cornelis JONCXKEN Aert Jan Aert NOOPS Cornelia Antonij Hendrik JONGSKENS

| 153-0205 |

Schepenregister 153, f° 179 v°07.10.1653

Wouter Antonis Vergouwen en Jan Antonis Vergouwen mangelen erve om erve, beemden bij de "verckenshoeck"

Personen: Jan Antonij Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 153-0206 |

Schepenregister 153, f° 180 r° 20.10.1653

Heijlwich Peeter Bode x Heijndrick Peeters verkocht aan Adriaen Jan Huijben land in de "hesschot acker"

Personen: Adriaen Jan Peter HUYBEN Heijlwicht Peter Jan BODE

| 153-0207 |

Schepenregister 153, f° 180 v° 05.11.1653

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt, Moerstraten onder Wouw, verkocht aan Niclaes Goris van Oorschot en Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Tereik, een akker bij "aerts acker"

Personen: Claes Goris Augustijns VAN OIRSCHOT Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL

| 153-0208 |

Schepenregister 153, f° 181 v° 08.11.1653

Jan Lodewijecx als momboor met Cornelis Claes Zegers als toeziener van de kinderen Peeter Cornelissen Boer besteden aan Michiel Peeter van Breda één van de kinderen genaamd Cornelis Peeter Boer, dit om het schoenmakersambt aan te leren

Personen: Cornelis Claes SEGERS

| 153-0209 |

Schepenregister 153, f° 182 r° 08.11.1653

Jan Rombouts x +Maeijken Wouters en Wouter Antonis Rombouts als momboor met Cristiaen Wouters als toeziener van de twee weeskinderen, waarvan het oudste, Peeter, thans circa 18 jaar is en het jongste, Wouter, circa 7 jaar is; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen: Jan Rombout Wouter ROMBOUTS Christiaen Wouter Jan ROMBOUTS Wouter Jan Rombout ROMBOUTS Wouter Antonij Wouter ROMBOUTS Maeijken Wouter Peter RENNEN Peter Jan Rombout ROMBOUTS

| 153-0210 |

Schepenregister 153, f° 184 r° 08.11.1653

verdeling van kavels van het land op "peer goris", kavels bevallen aan Huijbrecht Cornelis Jan Neifs, Peeter Cornelis Jan Neifs, Niclaes Cornelis Lenders, Jan Cornelis Neifs, Heijltien en Elisabeth Cornelis Jan Neifs dochters, Cornelis Crock x Adriaentioen Cornelis Neefs, Catelijn Cornelis Neefs x Claes Cornelis Lenaerts

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK Claes Cornelis LENAERTS

| 153-0211 |

Schepenregister 153, f° 187 r° 18.11.1653

Antonis Geert Schooffs verkocht aan Peeter Swagemaeckers een heiblok in Herseling

Personen: Peter Dielis Michiel SWAGEMAEKERS Anthonis Geert SCHOOFFS

| 153-0212 |

Schepenregister 153, f° 187 v° 03.12.1653

Catelijn Cornelis Jan Neeffs x Claes Cornelis Lenaerts verkocht aan Peeter Cornelis Neeffs land in Popendonk haar van haar +vader bevallen

Personen: Claes Cornelis LENAERTS

| 153-0213 |

Schepenregister 153, f° 187 v°, In marge 30.06.1655

Claes Cornelis Lenaerts x Catelijn Jan Neeffs betaald door Peeter Cornelis Neeffs

Personen: Claes Cornelis LENAERTS

| 153-0214 |

Schepenregister 153, f° 188 r° 03.12.1653

Adriaentien Aert Rennen x Jan Claessen en Peeter Wouter Ren als momboor met Laureijs Wouter van Gorp als toeziener van de onbejaarde kinderen +Aert Rennen x +Elisabeth Wouter van Gorp; S/D erfelijke goederen, waarbij vervolgens de minderjarige kinderen genoemd worden als Neeltien Aert Rennen, bijgestaan met Peeter Jan Ooms - Peeter Aert Ren - Catelijntien Aert Rennen - Jan Aert Rennen; te verdelen goederen zijn o.m. stede met woonhuis in Sneppel, beemd aan de "brielse vonder", land op "sneppel acker", weide de "dijeckman"

Personen: Peter Jan OOMS Jan Claes Jan CLAESSEN Aert Wouter Peter RENNEN Laureys Wouter Hendrik VAN GORP Neeltien Aert Wouter RENNEN Elisabeth Wouter Hendrik VAN GORP Adriaentien Aert Wouter RENNEN Peter Aert Wouter RENNEN Peter Wouter Peter RENNEN Jan Aert Wouter RENNEN Catelijn Aert Wouter RENNEN

| 153-0215 |

Schepenregister 153, f° 188 r°, In marge 31.01.1664

Peeter Aert Rennen betaald door Laureijs Wouter van Gorp

Personen: Peter Aert Wouter RENNEN Laureys Wouter Hendrik VAN GORP

| 153-0216 |

Schepenregister 153, f° 194 r° 24.12.1653

Adriaen Luijcx x Margriet Franchois Embrechts verkreeg in koop o.a. van de weduwe en kinderen Peeter van Staeijen een weide aan de molenstraat en nog een akker met weide en beemd van de weduwe +Mattijs Luijcx

Personen: Margriet Franchois IMBRECHTS Adriaen Geert LUYCX

| 153-0217 |

Schepenregister 153, f° 195 r° 12.01.1654

Andries Laureijs Wouter Rombouts verkocht aan Peeter Dionijssens erven het "rauven" achter Neerven

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 153-0218 |

Schepenregister 153, f° 196 r° 13.01.1654

Andries Laureijs Wouter Rombouts stelt tot waarborg van Peeter Dionijssens een som van 300 gld kapitaal die hij heeft op de weduwe en kinderen Peeter Antonis Rombouts

Personen: Peter Antonij Wouter ROMBOUTS Peter Nijs Peter VAN DIJCK Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0219 |

Schepenregister 153, f° 196 v° 19.01.1654

Andries Laureijs Rombouts verkocht aan Jacob Lenaert Proost, Brecht, een hooimade in Blaakt

Personen: Jacob Lenaert Merten PROOST Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0220 |

Schepenregister 153, f° 197 r° 31.01.1654

Adriaen Deckers en Joos Deckers als momboor met Claes Cornelissen als toeziener van de weeskinderen vs Adriaen Deckers x +Catelijn Cornelis Mertens verkochten aan Adriaen Jan Soffaerts, lakenkoopman, Tilburg, land in "sneppel acker", stellen tot waarborg stede met huis op het oosteinde

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 153-0221 |

Schepenregister 153, f° 198 r°

zelfde comparanten verkochten aan zelfde erven in "huffeler heijlaer"

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 153-0222 |

Schepenregister 153, f° 198 v° 31.01.1654

Joris Strijpens x Maeijken Marijnissen verkochten aan Antonis Jan van Gastel twee derdedelen van stede met woonhuis in Neerven en waarvan het resterende derdedeel toekwam aan Jan Laureijssen en nu aan zijn kinderen

Personen: Maeijken Marijnis MERCX Joris TRIJPENS

| 153-0223 |

Schepenregister 153, f° 199 v° 04.02.1654

certificatie voor heer Wijnant de Glijmes dit Wijngaerde, graaf van Glijmes en Holebeecke, burggraaf en heer van Geldenaken, over zijn eigendom in Loenhout in succesie van +heer Wijnant van den Wijngaerde, domproost in Luik

| 153-0224 |

Schepenregister 153, f° 200 v° 14.021.1654

vraag aan Jan van Ham - Cornelis de Crom - Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker - Cornelis Claes Zegers - Merck Straetmans - Bastiaen Adriaen Theeus - Willem Adriaen Cristiaenssen; wegens de vrouw van Loenhout over het gebruik van nieuwe erven waarop het klosster van St Bernaerts tienden heft

Personen: Merc Adriaen Antonij STRAETMANS Cornelis Claes SEGERS Huybrecht HENDRICX Cornelis Jan Hendrik DE CROM Bastiaen Adriaen THEEUS

| 153-0225 |

Schepenregister 153, f° 201 v° 17.02.1654

Huijbrecht Bode verkocht aan Jan Abrahams weide op de "heijbaert", gekomen van Cornelis Jacob Kenis

Personen: Huybrecht Jan Huybrecht BODE Jan ABRAHAMS Cornelis Jacob Merck KENIS

| 153-0226 |

Schepenregister 153, f° 202 v° 23.02.1654

Michiel van Elsacker heeft ontvangen van Adriaen Jan Huijben x Neeltien Peeter van Aerde de hoofdpenningen met achtestallen van een rente van 4 gld

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Adriaen Jan Peter HUYBEN

| 153-0227 |

Schepenregister 153, f° 203 r° 25.02.1654

Huijbrecht Bode, gemachtigd van Cornelis Thielemans x Eva van der Sande (procuratie Hoogstraten 12.06.1653), transporteert aan het college van Standonck in Leuven een rente van 25 gld op een hofstede in Hoogstraten, op een heiveld in Loenhout en op andere erven

Personen: Huybrecht Jan Huybrecht BODE

| 153-0228 |

Schepenregister 153, f° 204 r° 23.02.1654

Cornelis Tielemans x Eva van der Sande verkochten aan heer Adriaen van der Sande, pastoor in het groot begijnhof in Leuven, een erfelijke rente15 gld 12 st 2 oort op een heiblok bij het gericht aan de vlamingstraat

| 153-0229 |

Schepenregister 153, f° 205 r° 28.02.1654

certificatie voor heer Wijnand de Glijmes dit Wijngaerde over zijn eigendom van twee hoeven en andere erven

| 153-0230 |

Schepenregister 153, f° 205 v° 02.03.1654

Jan Antonis van Bael transporteerde in belening aan Peeter Melssens land in de "pothoeck"

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS

| 153-0231 |

Schepenregister 153, f° 205 v°, In marge 16.0.1.1664

Peeter Melssens voldaan van de beleenpenningen door Jan Melssens als koper van het pand

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Jan Melsen Antonij MELSSENS

| 153-0232 |

Schepenregister 153, f° 206 r° 04.03.1654

Peeter Matteussen - Mattijs Mattijs Goossens als momboor van Adriaen Matteussen, minderjarig - Antonis Guilliams, gemachtigd van Margriet Cornelis Verboven x +Matteus Peeter Arnouts; samen ook voor Berthelemeus Swagemaeckers x Neeltien Matteussen; transporteerden aan Catelijn Sijmon Kesselmans x Jan Boudewijn Heuvelmans een weide in Hecht

Personen: Adriaen Matthijs Peter ARNAUTS Neeltien Matthijs Peter ARNAUTS Bartholomeeus Adriaen SWAGEMAECKERS Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Margriet Cornelis Cornelis VERBOVEN Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Peter Matthijs Peter AERNAUTS Anthonis GUILLIAMS Mattheus Peter ARNAUTS Cathelijn Simon Cornelis KEESELMANS

| 153-0233 |

Schepenregister 153, f° 207 r° 07.03.1654

Catelijn Peeter van Breda x Niclaes Cornelissen transporteerde in belening aan Dingne Empsen x +Jan Heijndricx de Crom een akker

Personen: Jan Hendrik DE CROM Claes Cornelis VORSELMANS

| 153-0234 |

Schepenregister 153, f° 207 v° 23.03.1654

Cornelis Mercx - Jacob Kenis als momboor van Jenneken Merck Bertelmeeussen - Huijbrecht Bode als momboor van de drie nakinderen Merck Bertelmeeussen; verkochten aan Geert Peeter van de Cloot heiblok en moer in Sneppel achter de "ast" bij het "middelaer"

Personen: Huybrecht Jan Huybrecht BODE Cornelis Merc Bartholomeeus DAS Geert Peter VAN DER CLOOT Marc Bartholomeeus DAST Jacob Merck KENIS

| 153-0235 |

Schepenregister 153, f° 207 v° 24.03.1654

Anthonis van Oisterwijck heeft eed van getrouwheid afgelegd als ondervorster

Personen: Anthonis Adriaen VAN OOSTERWIJCK

| 153-0236 |

Schepenregister 153, f° 208 v° 23.03.1654

Lenaert Mattijssen x +Tanneken Jan Nijs van Tijchelt - Peeter en Nijs Lenaert Mattijssen - Magdaleen Lenaert Mattijssen x Michiel Janssen - Nijs Jan Nijs van Tijchelt als momboor van de kinderen +Matteus Lenaert Mattijssen; verkochten aan Cornelis Cristiaen Raets de helft van erven de "cleijne allaeren" in Blaakt waarvan de andere helft toekomt aan Jacob Jan Nijs

Personen: Tanneken Jan Nijs VAN TYCHEL Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Matthijs Lenaert Jan MATTHIJSSEN Nijs Lenaert Jan MATTHIJSSEN Peter Lenaert Jan MATTHIJSSEN Lenaert Jan MATTHIJSSEN

| 153-0237 |

Schepenregister 153, f° 209 r° 30.03.1654

Heijnderick Engelen x Maeijken Jan Nouts verkochten aan sr Cornelis Botterschot, schout in Brecht, een rente van 15 gld 12,5 st op hun woonhuis in Neerven en andere erven, welke goederen vs Heijnderick Engelen toekomen bij koop en versterven van zijn ouders

Personen: Marie Jan Laureys NOUTS

| 153-0238 |

Schepenregister 153, f° 209 r°, In marge 17.08.1660

rente afgelost

| 153-0239 |

Schepenregister 153, f° 210 v° 14.04.1654

Elisabeth Michiel van Elsacker x +Jan Vorsselmans, 56j, verklaart op verzoek van de erfgenamen +Michiel Peeter van Tijchelt dat zij op 4 april ll in het huis van Heijndrick van der Buijten was op de kamer waar vs Michiel van Tijchelt ziek te bed was liggend en aldaar gezien en gehoord heeft dat Gabriel Jan van den Bleke tegen hem sprak over zijn bijen en dat Michiel van Tijchelt die aan Gabriel van den Bleke gaf

Personen: Hendrik Geert Laureys VAN DER BUYTEN Lijsbeth Michiel VAN ELSACKER Jan Christiaen VORSELMANS Gabriel Jan Gabriel VAN DEN BLEECK Michiel Peter Jan VAN TYCHELT

| 153-0240 |

Schepenregister 153, f° 210 v° 14.04.1654

Maeijken Heijndrick Engelen,26j, idem als voorgaande akte

| 153-0241 |

Schepenregister 153, f° 211 r° 20.04.1654

Jan Janssen Ijsendoncx, 26j, idem als voorgaande akte

Personen: Jan Jan Rombout VAN IJSENDONCK

| 153-0242 |

Schepenregister 153, f° 211 v° 20.04.1654

Maeijken Janssen x +Marijnis Bevers - Jacob Marijnis Bevers, ook voor de andere niet aanwezige kinderen van Marijnis Bevers - Adriaen Mattijs Weerts x Tanneken Marijnis Bevers transporteren in mangeling tegen een beemd in Zundert aan Adriaen Heijndricx van der Buijten een hooimade op het "schoubos"

Personen: Tanneken Marijnis Jacob BEVERS Marijnis Jacob Cornelis BEVERS Adriaen Matthijs Matthijs WEERTS Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN Jacob Marijnis Jacob BEVERS

| 153-0243 |

Schepenregister 153, f° 212 r° 04.05.1654

Peeter en Adriaen Bernaerts van Aecken verkochten aan Heijndrick Adriaen Berthelmeeussen hun kinds gedeelte in stede in de hoenderstraat in Sneppel, oorspronkelijk gekomen van hun moederlijke grootvader Adriaen Berthelmeeussen

Personen: Adriaen Bernaert Peter VAN AKEN Peter Bernaert VAN AKEN

| 153-0244 |

Schepenregister 153, f° 212 r°, In marge 24.03.1659

Joos Bernaert van Aecken als mede erfgenaam van zijn broer Peeter afgelost door Peeter van Elsacker wegens de kinderen Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen

Personen: Joos Bernaert Peter VAN AKEN Peter Bernaert VAN AKEN

| 153-0245 |

Schepenregister 153, f° 213 r° 11.05.1654

Cornelis Cornelis Neeffs en Adriaentien Cornelis Neeffs x Cornelis Jacob Crock verkochten aan Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker een hooimade op het molenbos

Personen: Huybrecht HENDRICX Cornelis Jacob Jan CROCK

| 153-0246 |

Schepenregister 153, f° 213 v° 11.05.1654

zelfde comparanten verkochten aan Huijbrecht Cornelis Neeffs een bos op de "laren" op het beekske van het "schoubos"

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK

| 153-0247 |

Schepenregister 153, f° 214 r° 11.05.1654

Huijbrecht en Peeter Cornelis Neeffs verkochten aan Cornelis Jacob Crock een weide in Popendonk

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK

| 153-0248 |

Schepenregister 153, f° 214 r° 11.05.1654

Antonis Quirijnen x Catelijn Wouters Ren en Adriaenken Aert Wouter Peeters Ren x Jan Claessens verkochten aan Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker een hooimade op het "schoubos"

Personen: Adriaentien Aert Wouter RENNEN Jan Claes Jan CLAESSEN Anthonis Quirijn WILLEMS Huybrecht HENDRICX Catelijn Wouter Peter RENNEN

| 153-0249 |

Schepenregister 153, f° 214 v° 11.05.1654

Frans Geert van der Buijten verkocht aan Jan Claessens x Adriaentien Aert Wouters Ren een weide het "cleijne geleghs" in Sneppel

Personen: Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Jan Claes Jan CLAESSEN Adriaentien Aert Wouter RENNEN

| 153-0250 |

Schepenregister 153, f° 215 r° 15.05.1654

certificatie voor Heijndrick Heijndricx van der Buijten x Susanneken Peeter Ijsendonck aangaande hun eigendommen in Loenhout, helft van stede met huis in klein neerven en andere erven

Personen: Hendrik Hendrik Laureys VAN DER BUYTEN Susanna Peter IJSENDONCX

| 153-0251 |

Schepenregister 153, f° 215 v° 15.05.1654

certificatie voor Willem Dilissen, vorster aangaande zijn eigendommen in Loenhout, stede met huis aan de kerk en andere erven

Personen: Willem Dielis WILLEMS

| 153-0252 |

Schepenregister 153, f° 216 r° 16.05.1654

Laureijs Antonissen transporteerde in belening aan Peeter Melssens een akker in Neerven

| 153-0253 |

Schepenregister 153, f° 217 r° 01.06.1654

Maeijken Adriaen van Ostaeijen x +Jaspar van Kinschot geeft te kennen dat zij 17 of 18 jaar geleden verkocht hadden aan Jan Adriaen van Ostaeijen hun deel in een heiblok bij de "munte"

Personen: Jasper Jasper VAN 'T KINSCHOT Jan Adriaen Jan VAN OSTAYEN Maeijken Adriaen Jan VAN OSTAYEN

| 153-0254 |

Schepenregister 153, f° 217 r° 01.06.1654

Jacob Jan Nijs van Tijchelt voor 3 vierdedelen - Maeijken Jacob Jan Nijs van Tijchelt x Cornelis Cornelis de Backer - Jan Lippens als momboor van Jan Jacob Jan Nijs van Tijchelt, minderjarig - vs Jacob Jan Nijs van Tijchelt nog als grootvader en momboor met Cornelis Cornelis Goossens als toeziener van het weeskind van Cornelis Jacob Jan Nijs van Tijchelt; verkochten aan Cornelis Adriaen van Aecken x Catelijn Jan Nijs van Tijchelt een hooimade het "rauvelt" op het "schoubos"

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Cornelis Jacob Jan VAN TYCHEL Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL Cornelis Cornelis Jan DE BACKER Jan Jacob Jan VAN TYCHEL Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN Maeijken Jacob Jan VAN TYCHEL Cathelijn Jan Nijs VAN TYCHELT

| 153-0255 |

Schepenregister 153, f° 218 r° 01.06.1654

Jan Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Cornelis Jan Cornelis Wagemaeckers een heiblok bij de "munte"

Personen: Jan Adriaen Jan VAN OSTAYEN

| 153-0256 |

Schepenregister 153, f° 218 r°, In marge 13.11.1656

Jan Adriaen van Ostaeijen voldaan door Cornelis Jan Wagemaeckers

Personen: Jan Adriaen Jan VAN OSTAYEN

| 153-0257 |

Schepenregister 153, f° 218 r° 03.06.1654

Willem Dilissen verkocht aan Hans Peeter Stroobant x Maeijken, Antwerpen, een rente van 9 gld 7,5 st op zijn stede aan de kerk

Personen: Willem Dielis WILLEMS

| 153-0258 |

Schepenregister 153, f° 218 r°, In marge 20.11.1677

rente afgelost aan Niclaes Peeter, smid in Antwerpen x Maeijken Peeters, erfgenamen van Hans Peeter Stroobants

| 153-0259 |

Schepenregister 153, f° 219 r° 03.06.1654

Heijndrick Heijndricx van der Buijten x Susanneken Peeter Ijsendonck verkochten aan Hans Peeter Stroobants x Maeijken een rente van 9 gld 7,5 st op de helft van een stede met huis en erven in klein neerven en op ander erven

Personen: Hendrik Hendrik Laureys VAN DER BUYTEN Susanna Peter IJSENDONCX

| 153-0260 |

Schepenregister 153, f° 220 v° 11.06.1654

certificatie voor Heijndrick Geerts van der Buijten x Margriet Michiel van Elsacker over hun eigendommen in Loenhout, o.a. bij testament van +Michiel Peeter van Tijchelt, een beemd in klein Neerven, land in de "steechde"

Personen: Hendrik Geert Laureys VAN DER BUYTEN Michiel Peter Jan VAN TYCHELT Margriet Michiel VAN ELSACKER

| 153-0261 |

Schepenregister 153, f° 221 r° 11.06.1654

certificatie voor Jenneken Wouters x +Jan Jan Nijs van Tijchelt dat zij van haar ouders heeft geërfd een beemd de "perbeemd" achter Sneppel

Personen: Jenneken Wouter Jan ROMBOUTS Jan Jan Nijs VAN TYCHEL

| 153-0262 |

Schepenregister 153, f° 221 r° 11.06.1654

Heijndrick Geert van der Buijten x Margriete Michiel van Elsacker verkochten aan Hans Peeter Stroobant x Maeijken, Antwerpen, een rente van 12 gld 10 st op hun beemd in klein Neerven en op andere erven

Personen: Hendrik Geert Laureys VAN DER BUYTEN Margriet Michiel VAN ELSACKER

| 153-0263 |

Schepenregister 153, f° 222 r° 11.06.1654

Jenneken Wouters x +Jan Jan Nijs van Tijchelt, bijgestaan door Jacob Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Hans Peeter Stroobant x Maeijken Bondt, Antwerpen, een rente van 6 gld 5 st op de "perbeemd" en andere erven

Personen: Jenneken Wouter Jan ROMBOUTS Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL Jan Jan Nijs VAN TYCHEL

| 153-0264 |

Schepenregister 153, f° 222 r°, In marge 03.10.1667

Niclaes Peeters, grosse? en hoefdsmid in Antwerpen x Maeijken Peeter Stroobant, die de rente heeft geërfd van +Hans Peeter Stroobant (schepenbrief Antwerpen 07.08.1655), afgekweten van de kinderen Jenneken Wouters

| 153-0265 |

Schepenregister 153, f° 223 r° 15.06.1654

Cornelis Janssen, wever, en Frans van der Buijten transporteren stukken erven ten behoeve van de "schutters hoven" en de "bleijckhof"; compareren mr Geert van der Buijten als deken van St Joris gilde - Joris Jan Naes als koning - Peeter Matteussen als deken van St Sebastiaen gilde; transporteren erven aan de twee eerste comparanten

Personen: Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Joris Jan NAES Cornelis JANSSEN

| 153-0266 |

Schepenregister 153, f° 223 v° 17.06.1654

certificatie voor mr Sebastiaen Vermeeren, secretaris in Hoogstraten over de fucntie van klerk in de gemeente

| 153-0267 |

Schepenregister 153, f° 224 r° 30.06.1654

Dingne Adriaen Vermeeren x Niclaes Peeters verkocht aan Cornelis Broomans x Elisabeth Mattijs Goossens haar deel in een beemd achter de "winckels" aan het molenbos

Personen: Lisken Matthijs Matthijs GOOSSENS Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS Claes Peter DE BIE

| 153-0268 |

Schepenregister 153, f° 224 v° 30.06.1654

Huijbrecht Jan Francquen x Tanneken Peeter Vorsselmans verkochten aan Jacob Adriaen Theeus een hooimade in het "hoochbos"

Personen: Tanneken Peter Kersten VORSELMANS Jacob Adriaen THEEUS

| 153-0269 |

Schepenregister 153, f° 225 r° 15.07.1654

certificatie voor Cornelis Jan de Crom over zijn eigendommen in Loenhout, erven in het "lisschot"

Personen: Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelis Jan Hendrik DE CROM Cornelie Jan Huybrecht BODE

| 153-0270 |

Schepenregister 153, f° 225 v° 16.07.1654

certificatie voor Frans Geerts van der Buijten x Cornelia Jan Huijbrecht Bode over hun eigendommmen in Loenhout, o.m. een onverdeelde stede in Huffel

| 153-0271 |

Schepenregister 153, f° 226 r° 20.07.1654

Frans Geert van der Buijten x Cornelia Jan Huijbrecht Bode weduwe Michiel Joerdaens - Margriet Michiel Joerdaens x Geert Frans van der Buijten - Cornelis Jan de Crom; verkochten aan juffr Elisabeth Henssens x +Jan Franchois Antheunis, Antwerpen, een rente van 43 Kgld 15 st op een stede in Huffel en andere erven

Personen: Cornelie Jan Huybrecht BODE Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelis Jan Hendrik DE CROM Geert Frans Geert VAN DER BUYTEN

| 153-0272 |

Schepenregister 153, f° 226 r°, In marge 11.02.1661

rente afgekweten

| 153-0273 |

Schepenregister 153, f° 227 v° 15.09.1654

Thomas Bruels, gemachtigd van de vrouwe van Loenhout en van heer Wijnand graaf van Glijmes etc (procuratie notaris Joan Bernard van den Borcht in Brussel), brengt ter kennis dat partijen akkoord willen sluiten en einde stellen aan hun processen ivm hun lenen in Loenhout

| 153-0274 |

Schepenregister 153, f° 229 v° 23.09.1654

zuster Maria Joerdaens, begijn in Lier, en Peeter van Elsacker als momboor met Frans Vorsselmans als toeziener van Peeter Jordaens, minderjarig, respectievelijk voordochter en nazoon van +mr Andries Joerdaens; S/D erfelijke goederen, oude stede de "cauwenberch" in Donk, land de "palmbos" aan de "solheuvel", andere erven en renten

Personen: Frans Christiaen VORSELMANS Peter Michiel Jan VAN ELSACKER

| 153-0275 |

Schepenregister 153, f° 232 r° 23.09.1654

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Bastiaen Jacob Crock land het "stoppenblock" in Herseling

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK Bastiaen Jacob Jan CROCK

| 153-0276 |

Schepenregister 153, f° 232 v° 23.09.1654

Adriaentien Cornelis Neeffs x Cornelis Crock verkocht aan Peeter Cornelis Neeffs erven in de stede in Popendonk, gekomen van haar moeder bij erfdeling op 07.12.1652

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK

| 153-0277 |

Schepenregister 153, Inliggend stuk 23.09.1654

Catelijn Cornelis Jan Neeffs x Claes Cornelis Lenaerts verkocht Marijnis Janssen x Heijltien Cornelis Jan Neeffs deel erven

Personen: Marijnis Jan GOVAERTS Claes Cornelis LENAERTS

| 153-0278 |

Schepenregister 153, f° 234 r° 07.12.1654

Peeter Joos Gilsmans transporteerde aan Laureijs van der Buijten x Anna van Geel een beemd in de "dorent" en andere erven

Personen: Anna Adriaen VAN GEEL Peter Joos GILSMANS Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 153-0279 |

Schepenregister 153, f° 235 r° 14.12.1654

Adriaen Luijcx transporteerde aan zijn huisvrouw Margriet Franchois Imbrechts land de "eijckhoff" aan molenakker

Personen: Margriet Franchois IMBRECHTS Adriaen Geert LUYCX

| 153-0280 |

Schepenregister 153, f° 235 v° 14.12.1654

certificatie voor Andries Laureijs Rombouts, geboren in Loenhout, waar hij gewoond heeft tot half maart 1654

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 153-0281 |

Schepenregister 153, f° 235 v° 24.12.1654

Joos Adriaen Vermeiren x +Maeijken Cornelis Huijben en Adriaen Huijben als momboor met Peeter Adriaen Vermeiren als toeziener van het weeskind; akkoord over sterfhuis en opvoeding van het weeskind

Personen: Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Maeijken Cornelis Jan HUYBEN Adriaen Jan Peter HUYBEN

| 153-0282 |

Schepenregister 153, f° 237 v° 24.12.1654

schepenen van Loenhout, ten behoeve van het zelfde dorp, hebben de kinderen en erfgenamen van Adriaen Lenaerts een weide in Popendonk laten vrij maken en alsmede nog twee andere erven

| 153-0283 |