Schepenregisters deel 152 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 152

Schepenregister 152, f° 1 r° 26.02.1647

Balten Bertelmeeus Adriaenssen x Jacobmijne Jan Jacobs (procuratie notaris Laureijs van der Buijten18.01.1645) vernieuwt rente van 25 gld verkocht aan Cornelis de Clercq, koopman in Antwerpen (schepenbrief Antwerpen 28.02.1645), en staande op "willem munts stede" in Sneppel en op andere erven aldaar welke erven vs Jacobmijne Jacobs zijn verstorven van haar moeder Maeijken Arnouts van Ostaeijen

Personen: Balten Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 152-0001 |

Schepenregister 152, f° 2 r° 26.02.1647

Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de kinderen Arnout Cornelis Arnouts verkocht 2 jaar geleden aan Aert Wouters Ren het gerecht deel achtergelaten bij +Wouter Peeters Ren, grootvader van vs kinderen, en bij hun grootmoeder Cornelia Geertssen overgegeven bij contract voor schepenen van Loenhout op 05.05.1643

Personen: Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Aert Wouter Peter RENNEN Wouter Peter RENNEN Neelken Geert CONINCX Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 152-0002 |

Schepenregister 152, f° 2 v° s.d.

certificatie voor Jacob Horrewaerts, zoon van +Cornelis x Maeijken Peeter Jordaens, is langs moederskant, te samen met het weeskind van zijn zuster +Maeijken Cornelis Horrewaerts x Lenaert Cornelissen, voor een vijfde deel erfgenaam van +Peeter Joordaens x Margriete Bolckmans, zoals ook blijkt uit de codicil in 1625 door vs echtelieden opgemaakt. Heeft altijd in Loenhout gewoond behoudens enige jare dat hij elders gewoond heeft om er het ambt van wagenmaker te leren en uit te oefenen, wil nu buiten het dorp gaan werken en naar Antwerpen gaan om er de achterstel te ontvangen van een rente van 25 gld 12 st

Personen: Lenaert CORNELISSEN Maeijken Peter JORDAENS Peter Peter JORDAENS

| 152-0003 |

Schepenregister 152, f° 3 r° 02.03.1647

Willem Adriaens van Ostaeijen verkocht Jan Cornelis Arnouts het "perblock" in Popendonk

| 152-0004 |

Schepenregister 152, f° 3 v° 02.03.1647

Willem Adriaen van Ostaeijen verkocht aan de kinderen Michiel van Elsacker land op de "popendonckse acker"

| 152-0005 |

Schepenregister 152, f° 4 r° 02.03.1647

Willem Adriaen van Ostaeijen verkocht aan Cornelis Jan Neven land op de "popendonckse acker"

| 152-0006 |

Schepenregister 152, f° 4 v° 04.03.1647

Peeter van Ditfort verkocht aan Jacob Theeus een bosje in de "vudelen" in Sneppel

Personen: Jacob Adriaen THEEUS

| 152-0007 |

Schepenregister 152, f° 5 r° 06.03.1647

Cornelis Adriaenssen Smit en Adriaen de Haen x Adriana Adriaenssen verkochten aan Frans Cristiaen Vorsselmans een heiveld met een bosje in Sneppel in de vriesse straat

Personen: Cornelis Adriaen SMIT Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN Frans Christiaen VORSELMANS

| 152-0008 |

Schepenregister 152, f° 5 v° 11.03.1647

Jaspar van Kinschot verkocht aan Jan Abrahams x Margriet Adriaen van Aecken stede de "heijbaert" in Sneppel op Hoenderen

Personen: Jasper Jasper VAN 'T KINSCHOT Margriet Adriaen Peter VAN AKEN Jan ABRAHAMS

| 152-0009 |

Schepenregister 152, f° 6 v° 13.03.1647

Frans Geertssen van der Buijten was enige jaren terug ten huize van +Michiel van Elsacker waar Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt tegen Dionijs Janssen, smid, stelde dat indien hij (Heijndrick) zou trouwen met Marie Peeter Aerts Sgrauwen, vulgo Marie Vervloet x +Willem van den Langenberg, hij hem dan de obligatie van 50 gld die hij op hem uitoefende, zou schenken

Personen: Marie Peter Aert SCHRAUWEN Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN Dionijs Jan Peter VAN DIJCK Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Willem Andries Roelof VAN DEN LANGENBERGH

| 152-0010 |

Schepenregister 152, f° 7 r° 16.03.1647

Adriaen Adriaenssen de Haen verkocht aan Jan Heijndricx de Crom heiblok bij de "brande" en waarvan koper reeds een deel kocht van Jan Cornelis Jan Peeter Mertens

Personen: Jan Cornelis Jan Peter MERTENS Jan Hendrik DE CROM Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN

| 152-0011 |

Schepenregister 152, f° 7 v° 16.03.1647

Cornelis Adriaenssen Smit en Adriaen Adriaenssen de Haen x Adriana Adriaen Wouters verkochten aan Mattijs Mattijs Goossens land en weide 'hannenswaens" aan "sneppel heijken" en beemd in de "mosvoorden"

Personen: Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Cornelis Adriaen SMIT Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN

| 152-0012 |

Schepenregister 152, f° 8 v° 28.03.1647

Geert Cristiaen Vorsselmans en Heijndrick Heijndricx van der Buijten getuigen, op verzoek van Dierck Peeter Huijbrechts, pachter van "sheeren nederhoeve", dat die een paard verkocht heeft aan Peeter Vergauwen, Kruibeke

Personen: Geert Chrisiaen VORSELMANS Dierck Peter HUYBRECHTS Hendrik Hendrik Laureys VAN DER BUYTEN

| 152-0013 |

Schepenregister 152, f° 8 v° 28.03.1647

Geert Cristiaen Vorsselmans en Peeter van Dael getuigen dat zelfde nog meer andere paarden aan zelfde koper geleverd heeft (cfr vorige akte)

Personen: Dierck Peter HUYBRECHTS Peter Jan VAN DAELE Geert Chrisiaen VORSELMANS

| 152-0014 |

Schepenregister 152, f° 9 r° 21.03.1647

Jan Abrahams x Margriet Adriaens van Aecken verkochten aan Peeter Esters en Guilliam Willem, Deurne, als momboors van de kinderen Mattijs Pauwels x Naentien Casus, een rente van 37 gld 10 st op stede den "heijbaert" in Sneppel op Hoenderen

Personen: Jan ABRAHAMS Margriet Adriaen Peter VAN AKEN

| 152-0015 |

Schepenregister 152, f° 9 r°, In marge 04.03.1654

rente afgelost door Jan Abrahams aan Peeter Esters

Personen: Jan ABRAHAMS

| 152-0016 |

Schepenregister 152, f° 11 r° 28.03.1647

certificatie voor Merck Adriaen Straetmans, bezit o.m. beemd in de "dorent", weide in Sneppel gekomen van Jenneken Cornelis Peeter Nouts. Antonis Guilliams en Lenaert Cornelis Lenaerdts, naaste buren, verklaren dat de vermelde percelen meer dan 450 gld waard zijn

Personen: Lenaert Cornelis Lenaert LUYCX Anthonis GUILLIAMS Merc Adriaen Antonij STRAETMANS

| 152-0017 |

Schepenregister 152, f° 11 v° 28.03.1647

Wouter Antonis Wouter Rombouts neemt tot zijnen last de gelofte van 100 gld die Andries Laureijs Wouter Rombouts op 20.10.1644 verleden heeft aan Lenaert Joossen, Brecht, als momboor van het weeskind +Cristiaen Joossen

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Lenaert Joos LENAERTS Wouter Antonij Wouter ROMBOUTS Christiaen Joos LENAERTS

| 152-0018 |

Schepenregister 152, f° 12 r° 10.04.1647

Jan Heijndricx de Crom transporteerde aan Matteus Peeter Arnouts zijn recht van belening in hooimade in Blaakt hem overgegeven door Jacob Vercaert

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Jan Hendrik DE CROM

| 152-0019 |

Schepenregister 152, f° 12 v° 10.04.1647

Cornelis Adriaenssen Smit en zijn zuster Adriaentken Adriaen Wouters x Adriaen Adriaenssen de Haen verkochten aan Jacob Adriaen Teeus land in Sneppel aan het "gemeijn gebuer heijlaer" in de akker de "tongelberch"

Personen: Jacob Adriaen THEEUS Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN Cornelis Adriaen SMIT

| 152-0020 |

Schepenregister 152, f° 13 r° 10.04.1647

zelfde comparanten verkochten aan Aert Meeussen land in Sneppel aan de hoenderstraat in de stede het "ruijntiens"

Personen: Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN Cornelis Adriaen SMIT

| 152-0021 |

Schepenregister 152, f° 14 r° 13.04.1647

Willem Jans van Dael verkocht aan Jan Baltus van Ham beemd achter het "hoochbos"

Personen: Willem Jan VAN DAEL Jan Balten VAN HAM

| 152-0022 |

Schepenregister 152, f° 14 v° 17.04.1647

certificatie voor Matteeus Peeter Arnouts en Adriaen Sijmon Kesselmans die naar Steenbergen willen om hun bijen uit te zetten

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0023 |

Schepenregister 152, f° 15 r° 24.04.1647

Dionijs Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Stoffel Denissen x Neeltien Mattijs Goossens een kamer aan het huis van vs Neeltien Goossens, gelegen in Donk

Personen: Stoffel Nijs HENDRICX Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT Neeltien Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 152-0024 |

Schepenregister 152, f° 15 v° 26.04.1647

certificatie voor Michiel Peeter van Tijchelt, jongman, geboren in Loenhout, strodekker, wil voor enige tijd naar de omgeving van Steenbergen

Personen: Michiel Peter Jan VAN TYCHELT

| 152-0025 |

Schepenregister 152, f° 16 r° 02.05.1647

Jan Rombouts en Peeter van der Buijten als vervangende momboor (mits Jan Rombouts beëdigd momboor is) met Adriaen Sijmon Kesselmans als toeziener van de weeskinderen +Goris Rombouts; S/D erfgoederen +Rombouts Wouter Rombouts, respectievelijk hun vader en grootvader. Huis in Neerven, land de "breemacker", weiden in Neerven, hooimade in Blaakt en andere erven

Personen: Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS Rombout Wouter ROMBOUTS

| 152-0026 |

Schepenregister 152, f° 18 v° 27.05.1647

Antonis Jan Nauts x Cornelia Peeter Aerts Sgrauwen laten hun huwelijkscontract, gesloten voor notaris mr Laureijs van der Buijten op 13.11.1643, vernietigen, vrouw transporteert 900 gld ten behoeve van haar echtgenoot

Personen: Anthonis Jan Laureijs NOUTS Cornelie Peter Aert SCHRAUWEN

| 152-0027 |

Schepenregister 152, f° 20 r° 11.05.1647

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van heer Jan van de Ven, raad- en rentmeester generaal van de Staten van Brabant in het kwartier van Leuven (procuratie notaris R. Wouters in Leuven 30.04.1647) legt recht van onderpand af inzake beemd aan de "sluishaeve" en welk gesteld had sr Niclaes Donckers, koopman in Breda

| 152-0028 |

Schepenregister 152, f° 20 r° 11.05.1647, vervolg

Nota: in de procuratie werd ook Peeter Gielis Michielssen Wagemaeckers, Loenhout, gemachtigd

| 152-0029 |

Schepenregister 152, f° 20 v° 11.05.1647

sr Niclaes Donckers verkocht aan Adriaen Phimipssen, molenaar x Maeijken Adriaenssen beemd achter Donk

Personen: Maeijken Adriaen Jan LEYS Adriaen Filip ADRIAENSEN

| 152-0030 |

Schepenregister 152, f° 22 r° 20.05.1647

certificatie voor Cornelis Lenaertssen, jongman, geboren in Loenhout, wil voor enige tijd weg om elders zijn kost te verdienen bij een goede meester of bouwman, maar wil toch zijn domicilie in Loenhout bewaren

| 152-0031 |

Schepenregister 152, f° 22 v° 27.05.1647

Peeter en Adriaen Aertssen verkochten aan Willem Bertelmeeussen een stede als zij uitgewonnen hebben van Lenaert Mattijssen, gelegen in Sneppel

Personen: Willem BARTHOLOMEEUSSEN

| 152-0032 |

Schepenregister 152, f° 23 r° 27.05.1647

Adriaen Peeter van Aecken verkocht aan zijn broer Antonis van Aecken zijn deel in een heiveld in Sneppel

Personen: Anthonis Peter VAN AKEN Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN

| 152-0033 |

Schepenregister 152, f° 23 v° 27.05.1647

Lenaert Mattijssen als momboor met Gabriel Jan Gabriels als toeziener van de weeskinderen +Adriaen Wouters x Sijecken Heijligers verkochten aan de priorin van St Margrietendael in Antwerpen een rente van 6 Kgld 5 st op stede in Sneppel bij de tiende schuur en op andere erven

Personen: Gabriel Jan Gabriel VAN DEN BLEECK Sijcken HEYLIGERS

| 152-0034 |

Schepenregister 152, f° 23 v°, In marge 12.10.1651

Joannes van Elsacker als rentmeester van het klooster van St Margrietendael afgekweten door de vs momboors

Personen: Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER

| 152-0035 |

Schepenregister 152, f° 24 v° 28.05.1647

Maeijken Jacob Crock x +Jan Cornelis Centen de oude xx Adriaen Peeter Janssen en Jan Cornelis Centen de jonge als momboor met Cornelis Jacob Crock als toeziener van de twee nagelaten weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen: Jan Cornelis Jan CENTEN Maeijken Jacob Jan CROCK Adriaen Peter JANS Jan Cornelis Jan CENTEN

| 152-0036 |

Schepenregister 152, f° 24 v°, In marge 03.01.1656

Jan Cornelis Centen als momboor en Cornelis Jacob Crock als toeziener van de twee weeskinderen voldaan door Adriaen Peeter Jans x Maeijke Jacob Crock

Personen: Adriaen Peter JANS Cornelis Jacob Jan CROCK Jan Cornelis Jan CENTEN Maeijken Jacob Jan CROCK

| 152-0037 |

Schepenregister 152, f° 25 v° 15.06.1647

Jan Lenaerts de Bruijn verkocht aan Merten Voechten hooimade

Personen: Jan Lenaert DE BRUYN Merten Claes Jan VOCHTEN

| 152-0038 |

Schepenregister 152, f° 26 r° 15.06.1647

Aert Antonis Aerts en Adriaen Sijmon Kesselmans getuigen voor Matteeus Peeter Arnouts en Cornelis Peeter Denis over de paarden in Blaakt

Personen: Aert Antonij AERTS Cornelis Peter DENISSEN Mattheus Peter ARNAUTS Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS

| 152-0039 |

Schepenregister 152, f° 26 v° 19.06.1647

Adriaen Deckers x Cathelijn Cornelis Mertens verkochten aan Anneken Joordaens x +Michiel van Elsacker erven in "steechde"

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS Cathelijn Cornelis MERTENS Anneken Peter JORDAENS

| 152-0040 |

Schepenregister 152, f° 27 r° 26.06.1647

certificatie voor Cornelis Quirijn Willems, geboren in Loenhout, wil elders gaan werken maar in Loenhout zijn woonst behouden

Personen: Cornelis Quirijn WILLEMS

| 152-0041 |

Schepenregister 152, f° 27 v° 26.06.1647

idem voor Antonis Goris Conincx en Jan Janssen Neeffs

Personen: Anthonis Goris Antonij CONINCX Jan Jan Jansen NEEFS

| 152-0042 |

Schepenregister 152, f° 27 v° 27.06.1647

certificatie voor Peeter Dielis Swagemaeckers, bereider en verkoper van lakens, laat door Laureijs Huijbrechts een kar wol naar Tilburg voeren om aldaar gesponnen en tot laken bereid te worden

| 152-0043 |

Schepenregister 152, f° 28 r° 28.06.1647

Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker met haar zoon Cornelis van Elsacker transporteerde in aflossing aan de kinderen +Jacob Janssen Crock een rente van 25 st uit een meerdere rente gekomen van mr Cornelis Boterpot, in zijn leven schout in Hoogstraten. Item rente van 45 st uit een meerdere rente gekomen van de kinderen Peeter van Aecken, beide op panden in Vossingers

Personen: Peter Adriaen VAN AKEN Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Anneken Peter JORDAENS Jacob Jan CROCK

| 152-0044 |

Schepenregister 152, f° 28 v° 13.07.1647

Merck Adriaen Straetmans x Adriana Denissen verkochten aan sr Cornelis Boterschot, schout in Brecht, een rente van 18 Kgld 15 st op stede in Sneppel in de hoenderstraat en op andere erven

Personen: Merc Adriaen Antonij STRAETMANS

| 152-0045 |

Schepenregister 152, f° 28 v°, In marge 02.08.1691

Lambrecht Broomans kwijt rente

| 152-0046 |

Schepenregister 152, f° 30 v° 27.07.1647

Jan Cornelis Goris verklaart, ten verzoeke van Jan en Heijndrick de Cock, Antwerpen, dat hij, gemachtigd van Boudewijn Mattijs Heuvelmans hem getransporteerd heeft bij de persoon van Cristoffel Rogiers, Leuven, en circa 20 jaar geleden, de kooppenningen van zulk leenboek als hij vanwege rekwiranten verkocht had aan Jacques van der Vleuten, secretaris in Brecht

Personen: Boudewijn Matthijs HOVELMANS Jan Cornelis Goris AERTS

| 152-0047 |

Schepenregister 152, f° 31 r° 05.08.1647

Merten Vergauwen, Adriaen Luijcx en Dierck Peeters, timmerlieden, over onderdelen van de molen

| 152-0048 |

Schepenregister 152, f° 31 r° 12.08.1647

Jan Augustijns, Merksplas, verkocht aan Joos Jan Lenaerts een rente van 3 gld 10 st als Joos van Elsacker Janssen verkocht had aan Geert Koeckhovens x Kathrijne Marten Ots (schepenbrief 18.02.1657) en hem verstorven van zijn moeder Ijken Koeckhovens, van welke laatste Geert Koeckhovens een oom was

Personen: Joos Jan Geert VAN ELSACKER Joos Jan Lenaert LUYCX

| 152-0049 |

Schepenregister 152, f° 31 v° 19.08.1647

Jan Rombouts verkocht aan de priorin van St Margrietendael in Antwerpen een rente van 9 Kgld 7 st 2 oort op stede in Neerven

| 152-0050 |

Schepenregister 152, f° 31 v°, In marge 12.11.1648

rente afgekweten

| 152-0051 |

Schepenregister 152, f° 32 v° 09.09.1647

Franchois Geertssen van der Buijten x Cornelia Jan Huijbrechts Bode verkochten aan het beneficie van OLV altaar in Klein Zundert een rente van 12 gld 10 st op een huis in Huffel en op beemd in de "duijckt" op het "hoochbos"

Personen: Cornelie Jan Huybrecht BODE Frans Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 152-0052 |

Schepenregister 152, f° 32 v°, In marge 27.03.1668

Jan Rommens betaald

| 152-0053 |

Schepenregister 152, f° 34 r° 07.09.1647

Maeijken Adriaens van Aecken - Lenaert, Adriaen, Niclaes en Jan Cornelis Lenaerts, vs Jan ook voor Cornelis Cornelis Lenaerts - Adriaen Quirijn Willems x Dingna Cornelis Lenaerts - Wouter Jan Aerts x Catelijn Cornelis Lenaerts - Jan Adriaen Claes Segers, zoon van +Barbara Cornelis Lenaerts; kinderen en kindskinderen van vs Maeijken van Aecken; transport van erfelijke goederen

Personen: Maeijken Adriaen VAN AKEN Claes Cornelis LENAERTS Cornelis Cornelis Lenaert LUYCX Cathelijn Cornelis Lenaert LUIJCX Adriaen Quirijn WILLEMS Jan Cornelis Lenaert LUYCX Digne Cornelis Lenaert LUYCX Lenaert Cornelis Lenaert LUYCX Wouter Jan AERTS

| 152-0054 |

Schepenregister 152, f° 34 v° 07.09.1647

Lenaert Cornelis Lenaerts verkocht aan zijn broer Adriaen Cornelis Lenaerts zijn deel in stede in Sneppel in de berenstraat, hem toekomend bij versterven van zijn vader en overdracht van zijn moeder (cfr vorige akte)

Personen: Lenaert Cornelis Lenaert LUYCX

| 152-0055 |

Schepenregister 152, f° 35 r° 07.09.1647

Jan Adriaen Claes Segers, zoon van +Barbara Cornelis Lenaerts, verkocht aan zijn oom Jan Cornelis Lenaerts zijn deel in stede in Sneppel (cfr vorige akten)

Personen: Jan Cornelis Lenaert LUYCX

| 152-0056 |

Schepenregister 152, f° 35 r° 09.09.1647

Adriaen Cornelis Lenaerts voor 2/8 delen - Niclaes Cornelis Lenaerts voor 1/8 deel - Jan Cornelis Lenaerts voor 3/8 delen - Wouter Jan Aerts x Catelijn Cornelis Lenaerts voor 1/8 deel - Adriaen Quirijn Willems x Dingna Cornelis Lenaerts voor 1/8 deel; S/D erfelijke goederen verstorven van hun vader +Cornelis Lenaerts en anderzijds overgedragen door hun moeder Maeijken Adriaen van Aecken (cfr ook de drie voorgaande akten)

Personen: Jan Cornelis Lenaert LUYCX Digne Cornelis Lenaert LUYCX Cathelijn Cornelis Lenaert LUIJCX Cornelis Lenaert LUIJCX Maeijken Adriaen VAN AKEN Wouter Jan AERTS Adriaen Quirijn WILLEMS Claes Cornelis LENAERTS

| 152-0057 |

Schepenregister 152, f° 38 r° 11.09.1647

Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt x Maeijken Peeter Aert Sgrauwen en Roeland Willem van den Langenberch als momboor met Cornelis Adriaenssen Smit als vader van het weeskind van +Dimpna Willem van den Langenberch; akkoord over onderhoud weeskind

Personen: Marie Peter Aert SCHRAUWEN Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Dingne Willem Andries VAN DEN LANGENBERGH Cornelis Adriaen SMIT Roeland Willem Andries VAN DEN LANGENBERGH

| 152-0058 |

Schepenregister 152, f° 39 r° 16.09.1647

Cornelis Janssen van Ditfort verkocht aan Aert Heijndrick Moons een hooimade op het "hoochbos"

Personen: Aert Hendrik MOONS

| 152-0059 |

Schepenregister 152, f° 39 v° 05.10.1647

Adriaen Jan Diels, Brecht, ook als toeziener en last hebbende van Jacob Verdijck als momboor van de weeskinderen Lenaert Cornelis Schoenmaeckers x +Elisabeth Jan Diels verkochten circa 12 jaar geleden aan de erfgenamen Jan Cornelis Wiercx hun actie van +Cathelijn Staeijmans, grootmoeder van koper en verkoper, in de stede in de hoenderstraat

Personen: Jacob Jacob Lenaert VERDIJCK Adriaen Jan DIELS Jan Jan Cornelis WIERCKX Lisken Jan DIELS

| 152-0060 |

Schepenregister 152, f° 40 r° 05.10.1647

Maeijken Jan Wiercx x Jan Jacob Crock verkocht aan Lenaert Jan Wiercx x Adriaentien Wouters Ren land en weide in Sneppel

Personen: Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Jan Jacob Jan CROCK Maeijken Jan Cornelis WIERCKX Adriaentien Wouter Peter RENNEN

| 152-0061 |

Schepenregister 152, f° 40 v° 05.10.1647

Perijntien Janssen Wiercx x Jan Aert der Weuwen verkocht aan Lenaert Jan Wiercx weide in Sneppel in de hoenderstraat

Personen: Peerijntien Jan Cornelis WIERCKX Lenaert Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0062 |

Schepenregister 152, f° 40 v° 05.10.1647

Jan Janssen Wiercx verkocht aan Lenaert Jan Wiercx land en heiblok bij de "heijbaert" in akker de "heijninghe"

Personen: Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Jan Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0063 |

Schepenregister 152, f° 41 r° 05.10.1647

Cornelis Janssen Wiercx verkocht aan Lenaert Jan Wiercx land bij de "heijbaert" in akker de "heijninghe" en heiblok

Personen: Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Cornelis Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0064 |

Schepenregister 152, f° 41 v° 05.10.1647

Jan Janssen Wiercx verkocht circa 10 jaar terug aan Bastiaen Janssen de Backer een aanstede en een weide in de hoenderstraat

Personen: Jan Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0065 |

Schepenregister 152, f° 42 r° 05.10.1647

Bastiaen Janssen de Backer x +Tanneken Janssen Wiercx en Lenaert Jan Wiercx als momboor met Jan Janssen de Backer als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Jan Aerts der Weuwen een hofstede in de hoenderstraat

Personen: Tanneken Jan Cornelis WIERCKX Lenaert Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0066 |

Schepenregister 152, f° 42 v° 05.10.1647

Bastiaen Janssen de Backer x +Tanneken Janssen Wiercx en Jan Janssen de Backer als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Lenaert Jan Wiercx x Adriaentien Wouters Ren als de koop overgenomen hebbende van Jan van Ham en Claes Jan Claessen weide in de hoenderstraat en land aldaar

Personen: Claes Jan CLAESSEN Lenaert Jan Cornelis WIERCKX Tanneken Jan Cornelis WIERCKX Adriaentien Wouter Peter RENNEN Jan Peter VAN HAM

| 152-0067 |

Schepenregister 152, f° 42 v° 05.10.1647

Maeijken Jan Wiercx x Jan Jacob Crock verkochten aan Jan Janssen Wiercx weiden achter Herseling en heiblok

Personen: Jan Jacob Jan CROCK Jan Jan Cornelis WIERCKX Maeijken Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0068 |

Schepenregister 152, f° 43 r° 05.10.1647

Cornelis Bernaerts van Aecken, zoon van +Tanneken Adriaen Bertelmeeussen, verkocht aan zijn oom Heijndrick Adriaen Bertelmeeussen x Margriet Jan Lenaerts land in Sneppel, land op de "ast" en beemd aan de "brielse vonder"

Personen: Margriet Jan LENAERTS Hendrik Adriaen BERTHOLOMEUSEN Tanneken Adriaen BARTHOLOMEEUSEN Cornelis Bernaert Peter VAN AKEN

| 152-0069 |

Schepenregister 152, f° 44 v° 20.10.1647

certificatie voor Peeter Wouters Rennen, momboor van de vijf weeskinderen +Aert Wouters Rennen, dat deze laatste was een goed en eerlijk man, zonder enige reden gedood door Jan Marijnis Bevers, Zundert

Personen: Peter Wouter Peter RENNEN Jan Marijnis Jacob BEVERS Aert Wouter Peter RENNEN

| 152-0070 |

Schepenregister 152, f° 44 v° 20.10.1647

Cornelis van Elsacker verklaart dat +Aert Wouters Rennen, in zijn doodstrijd, ten huize van Joris Adriaenssen Coeck, gezegd heeft dat hij gekwetst werd door Jan Marijnis Bevers

Personen: Aert Wouter Peter RENNEN Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Marijnis Jacob BEVERS Joris Adriaen Jan KOEKEN

| 152-0071 |

Schepenregister 152, f° 45 r° 02.11.1647

Adriaen Peeter van Aecken en Matteeus Adriaen Theeus mangelen erve om erve, weide in Sneppel gekomen van Peeter van Bavel, land op de "ast"

Personen: Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN

| 152-0072 |

Schepenregister 152, f° 46 r° 12.11.1647

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Roelant Hassinck, koopman in Antwerpen (procuratie Antwerpen 08.11.1647), vernieuwt voor schepenen in Loenhout de borgstelling ten behoeve van de erfgenamen dr Adriaen Haeck

Personen: Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 152-0073 |

Schepenregister 152, f° 46 v° 16.11.1647

Maeijken Jan Wiercx x Jan Jacob Crock en Tanneken Jan Joos Rombouts x Willem Adriaen Bertelmeeussen verkochten aan Aert Jan Aert Nops hooimade aan "caeskens dijck" in de "drije buijnderen"

Personen: Tanneken Jan Joos ROMBOUTS Aert Jan Aert NOOPS Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Maeijken Jan Cornelis WIERCKX Jan Jacob Jan CROCK

| 152-0074 |

Schepenregister 152, f° 47 r° 29.11.1647

Willem Janssen de Crom verkocht aan zijn vader Jan Heijndrick de Crom land in Huffel

Personen: Jan Hendrik DE CROM Willem Jan Hendrik DE CROM

| 152-0075 |

Schepenregister 152, f° 48 r° 16.12.1647

Merck Adriaen Straetmans transporteerde in belening aan Mattijs Mattijs Goossens beemd ontrent de "brielse vonder" voor een termijn van drie jaren

Personen: Merc Adriaen Antonij STRAETMANS

| 152-0076 |

Schepenregister 152, f° 48 v° 14.01.1648

Jan Cornelis Arnouts verkocht aan Maeijken Jacob Crock x Adriaen Peeter Janssen land het "perblock" in Popendonk

Personen: Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Adriaen Peter JANS Maeijken Jacob Jan CROCK

| 152-0077 |

Schepenregister 152, f° 49 r° 27.01.1648

Dionijs Cornelis Adriaen Diels verkocht aan Jan Baltus van Ham een beemd met daaraan het "straelbosch" achter "huffeler heijde"

Personen: Jan Balten VAN HAM Dionijs Cornelis Adriaen DIELS

| 152-0078 |

Schepenregister 152, f° 49 v° 03.02.1648

Staes Diericx verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens hooimade op het molenbos waarvan de wederhelft toekomt aan de kinderen van sr Jan van Donghen

Personen: Staes DIERCX

| 152-0079 |

Schepenregister 152, f° 50 v° 03.02.1648

Tanneken Jan Joos Rombouts x Willem Adriaen Bertelmeeussen verkocht aan Cornelis Jacob Crock, die de koop overnam van Jan Jacob Crock, haar deel in het "cleijn ackerken" in Herseling

Personen: Jan Jacob Jan CROCK Tanneken Jan Joos ROMBOUTS Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Cornelis Jacob Jan CROCK

| 152-0080 |

Schepenregister 152, f° 50 v° 05.02.1648

Thomas Anssons x Maeijken Jans Verhesen en Jan van Ravestijn x Anna Jans Verhesen (procuratie notaris Jacques van Gheele in Hoogstraten 05.02.1648), verkochten aan Matteeus Peeter Arnouts beemd bij de "donckervoort"

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0081 |

Schepenregister 152, f° 51 v° 09.02.1648

Maeijken Geertssen x +Jacob Crock verkocht aan Jan Janssen de Crom haar deel (helft) in bos in Herseling

Personen: Maeijken GEERTSEN Jacob Jan CROCK Jan Jan Hendrik DE CROM

| 152-0082 |

Schepenregister 152, f° 51 v° 24.02.1648

Willem Janssen de Crom verkocht aan de kinderen +Michiel van Elsacker vierde deel van eiken bos gelegen in Sneppel en van welk bos de helft toekomt aan de koper en het resterende vierde deel Heijndrick Heijndricx van Turnhoudt

Personen: Willem Jan Hendrik DE CROM Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT

| 152-0083 |

Schepenregister 152, f° 52 v° 02.03.1648

Cornelis Broomans, gemachtigd van zuster Anna Peeters van Aerde, begijn in Hoogstraten (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 05.02.1648), transporteert aan Huijbrecht Hendricx Wagemaecker haar erf- en leengoederen verstorven van haar ouders (S/D voor schepenen van Loenhout op 06.02.1640)

Personen: Huybrecht HENDRICX Anneken Peter Hendrik VAN AERDE

| 152-0084 |

Schepenregister 152, f° 53 r° 09.03.1648

certificatie voor Cornelis Adriaen Lenaert Ments, wil naar Vlaanderen of elders om zijn zaken te verrichten

| 152-0085 |

Schepenregister 152, f° 53 v° 14.03.1648

Cornelis Adriaenssen Smit draagt stuk erve over aan Peeter van Elsacker om er een haag te planten alsmede de gemeenschap van timmerwerk in zijn gevel

Personen: Cornelis Adriaen SMIT

| 152-0086 |

Schepenregister 152, f° 53 v° 18.03.1648

certificatie voor Peeter Antonis Wouter Rombouts, heeft zeven kleine kinderen, wil voor enige tijd naar Holland, Zeeland of elders om met het vertonen van wilde dieren de kost te verdienen

Personen: Peter Antonij Wouter ROMBOUTS

| 152-0087 |

Schepenregister 152, f° 54 r° 16.03.1648

Magdalena Jans van Daele x Jan Janssen van Wesel verkochten aan Jenneken Jans van Dael land aan het oosteinde

Personen: Jan Jan VAN WESEL Magdalena Jan VAN DAEL

| 152-0088 |

Schepenregister 152, f° 54 v° 30.03.1648

Niclaes Goris van Oirschot x Maeijken Geert Aerts transporteerden in belening aan Peeter Jan Ooms en Huijbrecht Cornelis Verboven een hooimade op het molenbos voor een termijn van 8 jaren

Personen: Claes Goris Augustijns VAN OIRSCHOT Peter Jan OOMS Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 152-0089 |

Schepenregister 152, f° 54 v°, In marge 03.07.1663

Peeter Jan Ooms en Adriaen Huijbrechts Verboven voldaan door Mattijs Goossens als koper van de hooimade

Personen: Peter Jan OOMS Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 152-0090 |

Schepenregister 152, f° 55 r° 02.04.1648

Antonis Jan Nouts, gewezen momboor van Adriaentien Laureijs Jan Nouts en Peeter Cornelis Peeter Denis als haar man en huidig momboor sluiten akkoord over de administratie van het gewezen momboorschap en over het testament van +Cristina Antonis van Bergen, moeder van 1ste comparant, gesloten voor notaris Laureijs van der Buijten op 31.08.1638

Personen: Anthonis Jan Laureijs NOUTS

| 152-0091 |

Schepenregister 152, f° 55 r° 02.04.1648, vervolg

In marge: niet gepasseerd, akte doorstreept

| 152-0092 |

Schepenregister 152, f° 56 v° 13.04.1648

certificatie voor Dionijs Cornelis Adriaen Diels, geboren in Loenhout en er altijd gewoond hebbend

Personen: Dionijs Cornelis Adriaen DIELS

| 152-0093 |

Schepenregister 152, f° 56 v° 17.04.1648

Maeijken Antonis Wackers - Engel Antonis Wackers - Mattijs Mattijs Goossens x Cathelijn Antonis Wackers - Jan Jan Antonis Wackers; erfgenamen van +Antonis Cornelis Antonis Wackers; S/D erfgoederen Antonis Cornelis Wackers. Erven in Sneppel bij de "rijdt", land op "hanneswaens", heide in Hoenderen

Personen: Cathelijn Antonij Cornelis WACKERS Jan Jan Antonij WACKERS Maeijken Antonij Cornelis WACKERS Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Engel Antonij Cornelis WACKERS

| 152-0094 |

Schepenregister 152, f° 58 v° 20.04.1648

Margarita Adriaenssen van Staeijen x Lambrecht Cornelissen verkocht aan Matteeus Peeter Arnouts helft van stede in Hecht waarvan de wederhelft toebehoort aan haar zuster Dingna Adriaenssen van Staeijen. Last aan Peeter Dielis Michielssen

Personen: Digne Adriaen Peter VAN STAYEN Lambrecht CORNELISSEN Margriet Adriaen Peter VAN STAYEN Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0095 |

Schepenregister 152, f° 59 v° 20.04.1648

Antonis Nouts verkocht aan Peeter Cornelis Peeter Denis land in Neerven

Personen: Anthonis Jan Laureijs NOUTS

| 152-0096 |

Schepenregister 152, f° 60 r° 25.04.1648

certificatie voor Frans Cristiaen Vorsselmans dat de dorpen van Loenhout en Brecht zijn gelegen in het kwartier van Antwerpen bij de baronie van Breda en dat de inwoners van deze dorpen als vrije persoon mogen erven in Holland, Zeeland en andere provinciën

Personen: Frans Christiaen VORSELMANS

| 152-0097 |

Schepenregister 152, f° 60 r° 04.05.1648

Adriaen Deckers verkocht aan Cornelis Janssen, wever, een hooimade, gekocht van Cornelis Peeter Joos

Personen: Cornelis JANSSEN Cornelis Peter Joos HUYBRECHTS Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 152-0098 |

Schepenregister 152, f° 60 v° 06.05.1648

Heijndrick Cornelis Philips en Cornelis Antonis van Bael getuigen, ter instantie van Jan Rombouts, dat deze twee paarden verkocht heeft aan Cornelis Rollij, Maldegem

Personen: Hendrik Cornelis PHILIPS Cornelis Antonij Adriaen VAN BAEL

| 152-0099 |

Schepenregister 152, f° 61 r° 16.05.1648

Dingna Adriaens van Staeijen verkocht aan Matteeus Peeter Arnouts helft van stede in Hecht (cfr supra f° 58 v°)

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Digne Adriaen Peter VAN STAYEN

| 152-0100 |

Schepenregister 152, f° 61 v° 16.05.1648

Antonis Laureijs Rombouts verkocht circa 3 jaar terug aan Peeter Antonis Wouter Rombouts erven in Neerven zijnde het "lanck block" en het "busken"

Personen: Anthonis Laureijs Wouter ROMBOUTS Anthonis Laureijs Wouter ROMBOUTS Peter Antonij Wouter ROMBOUTS

| 152-0101 |

Schepenregister 152, f° 62 r° 16.05.1648

Antonis Laureijs Rombouts transporteert aan Peeter Antonis Rombouts weiden in Neerven

Personen: Peter Antonij Wouter ROMBOUTS

| 152-0102 |

Schepenregister 152, f° 62 v° 25.05.1648

Jan Janssen van Dael en Jan Cornelis Jan Ooms verkochten aan Adriaen Wouter Vergouwen de "muntenbeempt" in de "verckens hoeck"

Personen: Jan Cornelis Jan OOMS Jan Jan VAN DAEL

| 152-0103 |

Schepenregister 152, f° 63 r° 27.05.1648

Anna Joordaens x +Michiel van Elsacker, ook voor haar kinderen transporteerde in aflossing aan Huijbrecht Verboven, mede als momboor van de weeskinderen Adriaen Verboven, rente van 8 Kgld gekomen bij transport van +Adriaen Janssen de Crom, zoon van +Margriet van Elsacker, en dit in mindering van 12 Kgld die +Cornelis Verboven, vader van aflossers, verleden had aan Jan Michielssen van Elsacker voor schepenen in Loenhout op 09.01.1614

Personen: Adriaen Jan Hendrik DE CROM Jan Michiel Cornelis VAN ELSACKER Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Anneken Peter JORDAENS Adriaen Cornelis Cornelis VERBOVEN Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 152-0104 |

Schepenregister 152, f° 63 v° 27.06.1648

Aert Heijndricx van Gilse en Jan Janssen Berrebiers verkochten aan Jan Heijndricx de Crom helft van het "ast ackerken" in Sneppel

Personen: Jan Jan Adriaen BARBIERS Jan Hendrik DE CROM

| 152-0105 |

Schepenregister 152, f° 64 r° 23.09.1648

Thomas van Diepenbeeck, schout - Jan Cornelis Goris, Jan Heijndricx de Crom, Peeter van der Buijten, Cornelis van Elsacker, Adriaen Cornelis Mertens, Antonis Guilliams en Adriaen Luijcx, schepenen - Frans Vorsselmans, Cornelis Adriaen Vermeeren, Gabriel Goris Gabriels en Cornelis Peeter Denis, gezworenen - Cornelis Adriaenssen en Cornelis Cornelis Goossens, kerkmeesters - Jacob Adriaen Matteeuusen, H. Geestmeester; representerende het 'corpus' van het dorp van Loenhout; verkochten aan juffr Louise Adriana de Perez, dochter van ridder Marco Antonio de Perez, een rente van 63 gld 5,5 st, gestaan op de middelen en inkomsten van het dorp en op de goederen van de ingezetenen

Personen: Peter Geert Laureys VAN DER BUYTEN Jan Hendrik DE CROM Gabriel Goris GABRIELS Jacob Adriaen THEEUS Jan Cornelis Goris AERTS Frans Christiaen VORSELMANS Thomas Filip VAN DIEPENBEECK Cornelis Adriaen Adriaen VERMEEREN Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS Cornelis Peter DENISSEN Marc ANTOINE PEREZ Anthonis GUILLIAMS

| 152-0106 |

Schepenregister 152, f° 65 r° 23.09.1648

zelfde comparanten (cfr voorgaande akte) verkochten aan heer Jan Baptist de Barron, priester, een rente van 62 gld 10 st op zelfde onderpanden

Personen: Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Frans Christiaen VORSELMANS Jan Cornelis Goris AERTS Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS Anthonis GUILLIAMS Jan Hendrik DE CROM Gabriel Goris GABRIELS Peter Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelis Peter DENISSEN Thomas Filip VAN DIEPENBEECK Jacob Adriaen THEEUS Cornelis Adriaen Adriaen VERMEEREN

| 152-0107 |

Schepenregister 152, f° 65 r° 23.09.1648, vervolg

(Nota: Jan Baptist de Barron = Jan Baptist de Perez de Baron)

| 152-0108 |

Schepenregister 152, f° 66 r° 12.10.1648

Maria Geertssen x +Jacob Crock verkocht aan Jan Baltus van Ham heiblok in Herseling en waarvan koper reeds de helft gekocht had van de kinderen van vs +Jacob Crock

Personen: Maeijken GEERTSEN Jacob Jan CROCK Jan Balten VAN HAM

| 152-0109 |

Schepenregister 152, f° 66 v° 17.10.1648

Peeter Janssen Bolckmans, Gorkum, en Peeter Cornelissen Broer, Heusden, machtigen Margriet van Rossum x Jan Janssen Bolckmans, Gorkum, inzake het versterf van +Cornelis Adriaenssen Verbuijten (van der Buijten)

| 152-0110 |

Schepenregister 152, f° 66 v° 17.10.1648

Corstiaen van der Linden, Vlimmeren?, 69j, x +Maeijken Peeters van Ginhoven, verklaart, ter instantie van Margriete van Rossum x Jan Janssen Bolckmans, dat zijn schoonvader Peeter Peeters van Ginhoven 3 zusters heeft gehad, nl. Maeijken x Cornelis Broers, waarvan de zoon Peeter Cornelissen Broers nog in leven is, dan Lijesken x Geert Heijndrick Schoenmakers, waarvan een dochter Catelijne x Geert Cornelissen Willemssen, welke op hun beurt een zoon Wouter, nog in leven zijnde en wonende in Hoogstraten, achtergelaten hebben, en tenslotte Catelijne x Jan Bolckmans, die een zoon Jan hadden, welke op zijn beurt een zoon Melchen had die zonder kinderen gestorven is en waarna Jan naar Holland getrokken is

| 152-0111 |

Schepenregister 152, f° 67 r° 09.11.1648

Adriaen Peeters van Aecken verkocht aan Cornelis Arnouts van Ostaeijen land in Sneppel in "buijteler acker"

Personen: Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 152-0112 |

Schepenregister 152, f° 67 v° 17.11.1648

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt x Cathelijn Jacobs Verbaten verkocht aan Jan Cornelis Arnouts erven in Popendonk in "heijn munts hoff"

Personen: Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Cathelijn Jacob VERBATEN

| 152-0113 |

Schepenregister 152, f° 68 r° 23.11.1648

Cornelis Dionijs Peeter Denis verkocht aan zijn broer Peeter Dionijs Peeter Denis een halve stede in Neerven met uitzondering van een hooimade in Blaakt, en hem van zijn vader verstorven

Personen: Peter Nijs Peter VAN DIJCK Cornelis Nijs Peter DENISSEN

| 152-0114 |

Schepenregister 152, f° 68 r° 28.11.1648

certificatie voor Jan Maes Janssen x +Jenneken Janssen, Loenhout, bezit er stede met huis en erven in Sneppel. Jan Jacobs de Ruijter en Bertelmeeus Adriaenssen, beide Loenhout, verklaren dat de stede ten minste 600 gld waard is

| 152-0115 |

Schepenregister 152, f° 68 v° 05.12.1648

Michiel Peeters van Antwerpen, Heijndrick Heijndricx van der Buijten en Philips Janssen, alle Loenhout, getuigen op verzoek van de schout, over turf die ze hebben zien laden door Huijbrecht Jan Peeter Huijben op de heide bij het moer waarachter Cornelis Jan Neven woont

Personen: Hendrik Hendrik Laureys VAN DER BUYTEN Cornelis Jan Huybrecht NEEFS

| 152-0116 |

Schepenregister 152, f° 69 r° 07.12.1648

Tanneken Jacob Crock x Jan Janssen de Crom verkocht aan Bastiaen Jacob Crock land in Herseling

Personen: Bastiaen Jacob Jan CROCK Tanneken Jacob Jan CROCK Jan Jan Hendrik DE CROM

| 152-0117 |

Schepenregister 152, f° 69 r° 07.12.1648

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Bastiaen Jacob Crock weiden en land in Vossingers

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK Bastiaen Jacob Jan CROCK

| 152-0118 |

Schepenregister 152, f° 69 v° 07.12.1648

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Cornelis Jacob Crock een woonhuis in Popendonk en andere erven aldaar

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL

| 152-0119 |

Schepenregister 152, f° 70 r° 07.12.1648

Merck Adriaen Straetmans verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens beemd bij de "dorent" en beemd aan de overkant van de beek aldaar

Personen: Matthijs Matthijs Matthijs GOOSSENS Merc Adriaen Antonij STRAETMANS

| 152-0120 |

Schepenregister 152, f° 70 v° 12.12.1648

Adriana Goossens x Jacob Thomas verkocht aan Jan Cornelis Arnouts de helft van een woonhuis in Popendonk waarvan de wederhelft toekomt aan haar weeskind verwekt door +Peeter Cornelis Arnouts

Personen: Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Jacob Thomas MERTENS

| 152-0121 |

Schepenregister 152, f° 71 r° 22.12.1648

Adriaen Sijmon Kesselmans x +Tanneken Merten Niclaessen (+februari 1647 en welke vier kinderen achterliet, nl Cathelijn, Merten, Peeter en Sijmon) en Seger Verdijck als momboor met Jan Baudewijn Heuvelmans als toeziener van de onbejaarde van de vs weeskinderen zijnde de drie zonen en gezien de dochter gehuwd is; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen: Marten Adriaen Simon KESSELMANS Peter Adriaen Simon KESSELMANS Seger Lenaert VERDIJCK Cathelijn Adriaen Simon KESSELMANS Simon Adriaen Simon KESSELMANS Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Tanneken Marten Claes KETELEERS

| 152-0122 |

Schepenregister 152, f° 72 r° 22.12.1648

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt verkocht aan Cornelis Adriaen van Aecken een beemd bij het "schoubosch"

Personen: Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL

| 152-0123 |

Schepenregister 152, f° 72 v° 23.12.1648

Adriaen Peeters van Aecken verkocht aan Cornelis Adriaenssen een akkerblok in Sneppel

Personen: Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN

| 152-0124 |

Schepenregister 152, f° 72 v° 29.12.1648

certificatie voor Bastiaen Jacob Crock, kocht op 07.12.1648 van Cornelis Jacob Crock twee weiden in Vossingers en land in de akker aldaar gelegen. Jan Jan Huijbs en Jan Janssen Wiercx verklaren dat rekwirant de erven gekocht heeft voor 400 gld en ook nu die waarde hebben

Personen: Cornelis Jacob Jan CROCK Jan Jan Cornelis WIERCKX Bastiaen Jacob Jan CROCK

| 152-0125 |

Schepenregister 152, f° 73 r° 04.01.1649

Jan Naes voor een helft - Joris Jan Naes, ook als momboor van zijn minderjarige broer Ignaes Janssen - Jan Janssen Naes, ook als momboor van de weeskinderen Jacob Jan Pauiwels x Perijntien Jan Naes - Margriet en Maijeken Jan Naes; samen voor de andere helft; verkochten aan de priorin van Sint Margrietendael in Antwerpen een rente van 12 Kgld 10 st op stede in Sneppel

Personen: Joris Jan NAES Margriet Jan NAES Maeijken Jan NAES Jan Jan NAES Naes Jan NAES Peerijntien Jan NAES Jan Aert NAES Jacob Jan Hendrik PELLENS

| 152-0126 |

Schepenregister 152, f° 74 r° 05.01.1649

Adriaentien Jaspars x Geert Janssen de Racht machtigt haar man om in het dorp van Hapaert? met haar broers en zusters het sterfhuis van haar ouders te behartigen

Personen: Geert Jan DE RECHTE Adriana JASPERS

| 152-0127 |

Schepenregister 152, f° 74 v° 18.01.1649

Neeltien Adriaens van Aecken x +Matteus Adriaen Theeus en Jacob Adriaen Theeus als momboor met Cornelis van Aecken als toeziener van de weeskinderen verkochten aan Antonis Guilliams een weide in Sneppel bij de "undels"

Personen: Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN Jacob Adriaen THEEUS Anthonis GUILLIAMS Neeltien Adriaen Peter VAN AKEN

| 152-0128 |

Schepenregister 152, f° 75 r° 18.01.1649

zelfde comparanten verkochten aan Adriaen Arnouts van Ostaeijen land op de "ast"

Personen: Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN Jacob Adriaen THEEUS Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Neeltien Adriaen Peter VAN AKEN

| 152-0129 |

Schepenregister 152, f° 75 v° 18.01.1649

zelfde comparanten verkochten aan Cornelis Arnouts van Ostaeijen heide in Sneppel bij de "donckervoort"

Personen: Neeltien Adriaen Peter VAN AKEN Jacob Adriaen THEEUS Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Adriaen Peter VAN AKEN

| 152-0130 |

Schepenregister 152, f° 76 r° 23.01.1649

Peeternelle Claessen x Geert Cristiaen Vorsselmans machtigt haar zwager Andries Aertssen van Overijen, glasmaker, Zundert, om haar in Goirle te vertegenwoordigen inzake het versterf van haar moeder Alijt Adriaenssen, overleden in Goirle

Personen: Alijt ADRIAENSSEN Geert Chrisiaen VORSELMANS Andries Aert VAN OVERIJN Peternelle Claes JANSSEN

| 152-0131 |

Schepenregister 152, f° 76 v° 28.01.1649

Cornelis Adriaen Diels en zijn zoon Dionijs sluiten akkoord over onderlinge betaling ivm koop erfelijke goederen

Personen: Dionijs Cornelis Adriaen DIELS Cornelis Adriaen Cornelis DIELS

| 152-0132 |

Schepenregister 152, f° 77 v° 01.02.1649

Elisabeth Adriaenssen Coeck x +Jan Peeters Bode en Huijbrecht Jan Peeters Huijben als momboor met Joris Adriaenssen Coeck als toeziener van hun weeskinderen verkochten aan Adriaen Jan Peeters Huijben weivelden in de "mosvoorden"

Personen: Lisken Adriaen Jan KOEKEN Joris Adriaen Jan KOEKEN Jan Peter Jan BODE

| 152-0133 |

Schepenregister 152, f° 78 v° 01.02.1649

zelfde comparanten belenen Adriaen Jan Peeter Huijben ook nog land in de "beexsche acker" voor een termijn van zes jaren

Personen: Joris Adriaen Jan KOEKEN Jan Peter Jan BODE Lisken Adriaen Jan KOEKEN

| 152-0134 |

Schepenregister 152, f° 79 r° 01.02.1649

Matteus Peeter Arnouts verkocht aan Roeland Willems van den Langenberghe x Teuntien Pauwels Deckers een beemd bij de "werdels"

Personen: Teuntien Pauwel ADRIAENSEN Mattheus Peter ARNAUTS Roeland Willem Andries VAN DEN LANGENBERGH

| 152-0135 |

Schepenregister 152, f° 79 v° 01.02.1649

Peeter Dilis Swagemaeckers verkocht Mattijs Niclaes Antonissen een woonhuis met erven ontrent de kerk

Personen: Matthijs Claes ANTHONISSEN

| 152-0136 |

Schepenregister 152, f° 80 r° 01.02.1649

Dierck Peeter Huijbrechts verkocht aan Peeter Dilis Swagemaeckers x Maeijken Aertssen een woonhuis met toebehoren in Huffel

Personen: Dierck Peter HUYBRECHTS

| 152-0137 |

Schepenregister 152, f° 80 r° 04.02.1649

Jan Jan Lippens voor één helft en Jacob Jan Nijs x +Naentien Jan Lippens met Claes Jan Claessen x Neeltien Jan Lippens samen voor de andere helft hebben ongeveer 17 jaren geleden gedaan S/D erfelijke goederen van hun vader +Jan Lippens de oude, volgens geschrift van mr Andries Joerdaens, toenmalig secretaris, dat niet gepasseerd is blijven liggen, en uit welk geschrift ook blijkt dat Jan Jan Lippens toen een vierde deel kocht van zijn zuster Catelijn Jan Lippens x Cornelis Peeter Denis, zodat hem de helft toekwam. Goederen betroffen o.m. het klein stedeken in de berenstraat gekomen van Lenaert Lippens, erven in de vriessestraat gekomen van Niclaes Zegers, akker het "hoochveltr"

Personen: Cornelis Peter DENISSEN Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL Neeltien Jan LIPPENS Claes Jan CLAESSEN

| 152-0138 |

Schepenregister 152, f° 83 r° 18.01.1649

sr Mattijs Reijns, secretaris in Steenbergen, gemachtigd van de kinderen +Cornelis Deckers, inzake het geschil tegen Adriaen Deckers, Loenhout, stelt de zaak in handen van schout en schepenen in Loenhout

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS Cornelis Adriaen Cornelis DECKERS

| 152-0139 |

Schepenregister 152, f° 83 v° 04.02.1649

certificatie voor Jan Lippens, bezit in Loenhout hofstede en erven in Sneppel in de berenstraat

| 152-0140 |

Schepenregister 152, f° 84 r° 23.02.1649

Bernaert van Aecken x +Neeltien Peeters Bode - Jan en Cornelis Antonis Peeters, zonen van vs Neeltien Bode - Huijbrecht Jan Francqus als momboor en Huijbrecht Jan Peeter Huijben als toeziener van het weeskind uit het twee huwelijk +Neeltien Bode xx Jan Aert Francqus - Adriaen Jan Peeter Huijben als momboor met Adriaen Peeters van Aecken als toeziener van het derde bed +Neeltien Bode xxx vs Bernaert van Aecken; verkochten Laureijs Wouters van Gorp x Catelijn Aertssen een stede in Sneppel in de katerstraat

Personen: Jan ANTHONISSEN Cornelis ANTHONISSEN Jan Jan FRANCKEN Laureys Wouter Hendrik VAN GORP Bernaert Peter VAN AKEN Huybrecht Jan Aert FRANCKEN Cathelijn Aert Antonij AERTS Neeltien Peter Jan BODE Jan Jan Jansen FRANCKEN

| 152-0141 |

Schepenregister 152, f° 85 r° 23.02.1649

Matteus Peeter Arnouts verkocht aan Antonis Stoffels van Aerde een hooimade op het "hoochbosch"

Personen: Anthonis Stoffel Cornelis VAN AERDE Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0142 |

Schepenregister 152, f° 85 v° 01.03.1649

Cornelis Janssen van Ditfort verkocht aan Matteus Peeter Arnouts land en grond in Hecht

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0143 |

Schepenregister 152, f° 85 v° 01.03.1649

Heijndrick Thomas Heijndricx verkocht aan Dionijs Jan Nijs x Geertruijt zijn kinds deel in de erfgoederen van zijn moeder Marie Jan Nijs

Personen: Hendrik Thomas Hendrik THOMAS Maeijken Jan Nijs VAN TYCHEL Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT

| 152-0144 |

Schepenregister 152, f° 86 v° 01.03.1649

Dionijs Jan Nijs verkocht aan Jan Jan Nijs van Tijchelt land in de molenakker achter de "nonnen velders"

Personen: Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT

| 152-0145 |

Schepenregister 152, f° 87 r° 08.03.1649

Cristiaen Mattijs Raets verkocht aan Peeter Melchens x Maeijken Mattijs Cools een weide in Neerven

Personen: Peter Melsen Laureys ROMBOUTS Christiaen Matthijs RAETS

| 152-0146 |

Schepenregister 152, f° 87 v° 11.03.1649

Jan Rombouts en Peeter van der Buijten als gestelde voogd met Adriaen Sijmon Kesselmans als toeziener van de weeskinderen +Goris Rombouts x Maeijken Simon Kesselmans stellen dat zij in 1647 bij de S/D van de erfgoederen van Rombout Wouter Rombouts, respectievelijk vader van 1ste comparant en grootvader van vs weeskinderen, kavel om kavel gemangeld hebben

Personen: Rombout Wouter ROMBOUTS Peter Geert Laureys VAN DER BUYTEN Maeijken Simon Cornelis KEESELMANS Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS

| 152-0147 |

Schepenregister 152, f° 88 r° 15.03.1649

Adriaen Heijndricx van der Buijten verkocht aan Adriaen Cornelis Mertens een beemd in de "werdels"

Personen: Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS

| 152-0148 |

Schepenregister 152, f° 88 v° 15.03.1649

Jan Lenaerts van Riel, Brecht, verkocht aan Lenaert de Bruijn, Brecht, hooimade in Blaakt

Personen: Lenaert Lenaert DE BRUYN Jan Lenaert Peter VAN RIEL

| 152-0149 |

Schepenregister 152, f° 89 r° 15.03.1649

Maeijken Sijmon Kesselmans x +Goris Rombouts en Jan Rombouts als momboor met Adriaen Sijmon Kesselmans als toeziener van de zes weeskinderen genaamd Adriaentien, Sijmon, Catelijntien, Louis, Joannes en Gorisken; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen

Personen: Louis Goris Rombout ROMBOUTS Sjorisken Goris Rombout ROMBOUTS Catelijn Goris Rombout ROMBOUTS Maeijken Simon Cornelis KEESELMANS Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS Simon Goris Rombout ROMBOUTS Adriana Goris Rombout ROMBOUTS

| 152-0150 |

Schepenregister 152, f° 90 v° 15.03.1649

Adriaentien Adriaen Wouters x Adriaen de Haen hebben in 1637 verkocht aan +Adriaen Vermeiren, nu toekomende zijn weduwe en kinderen, erven in Terbeek

Personen: Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN

| 152-0151 |

Schepenregister 152, f° 91 r° 15.03.1649

Jan Rombouts verkocht aan Wouter Jan Wouters erven bij de kerk

| 152-0152 |

Schepenregister 152, f° 91 v° 15.03.1649

Jan van Ham verkocht aan Geert van den Cloote een heiblok in Sneppel in de katerstraat

Personen: Geert Peter VAN DER CLOOT

| 152-0153 |

Schepenregister 152, f° 92 r° 15.03.1649

Jan van Ham verkocht aan Willem Adriaen Bertlemeeussen akker de "castelaer" in Sneppel in der katerstraat

Personen: Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 152-0154 |

Schepenregister 152, f° 92 v° 29.03.1649

Bastiaen Peeter Vorsselmans en Tanneken Peeter Vorsselmans x Huijbrecht Jan Francqus mangelen erve om erve, nl erfgoederen gekomen van zijn moederlijke grootouders tegen erfgoederen gekomen van haar vader, gelegen in Wuustwezel en in Loenhout

Personen: Huybrecht Jan Aert FRANCKEN Tanneken Peter Kersten VORSELMANS Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS

| 152-0155 |

Schepenregister 152, f° 92 v°, In marge 19.10.1649

Huijbrecht Jan Francqus voldaan door Bastiaen Peeter Vorsselmans

Personen: Huybrecht Jan Aert FRANCKEN Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS

| 152-0156 |

Schepenregister 152, f° 93 v° 27.04.1649

Jan Janssen Wackers verkocht aan Engeltien Antonis Wackers erven in de aanstede in Sneppel gekomen van Cornelis Antonis Wackers, land in Hecht en heide in Wuustwezel bij de "stertheuvel"

Personen: Engel Antonij Cornelis WACKERS Jan Jan Antonij WACKERS Cornelis Antonij Cornelis WACKERS

| 152-0157 |

Schepenregister 152, f° 94 v° 17.04.1649

Neeltien Cornelis Verboven x +Adriaen Vermeiren - Peeter, Cornelis, Adriaen en Joos Adriaen Vermeiren - Jan Mattijssen x Catelijn Adriaen Vermeiren - Niclaes Peeters x Dingna Adriaens Vemeiren - Arnout Mattijs Ooms x Magriet Adriaens Vermeiren; deze laatsten allen kinderen van vs Neeltien Verboven; akkoord sterfhuis Adriaen Vermeiren. Neeltien Verboven transporteert de roerende en onroerende goederen

Personen: Magriet Adriaen Adriaen VERMEEREN Cornelie Cornelis Cornelis VERBOVEN Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Dingne Adriaen Adriaen VERMEEREN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEEREN Catelijn Adriaen Adriaen VERMEEREN Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Claes Peter DE BIE Arnout Matthijs Jan OOMS

| 152-0158 |

Schepenregister 152, f° 95 v° 27.04.1649

Cornelis Peeter Vorsselmans transporteerde aan zijn broer Bastiaen Peeter Vorsselmans zijn deel van de onroerende goederen gekomen van zijn vader +Peeter Cristriaen Vorsselmans zo in Wuustwezel als in Loenhout

Personen: Peter Christiaen VORSELMANS Cornelis Peter Kersten VORSELMANS Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS

| 152-0159 |

Schepenregister 152, f° 96 v° 29.05.1649

Adriaen Peeter Vorsselmans transporteert aan zijn broer Bastiaen Peeter Vorsselmans zijn deel van de goederen gekomen van zijn vader +Peeter Cristiaen Vorsselmans

Personen: Adriaen Peter Kersten VORSELMANS Bastiaen Peter Kersten VORSELMANS Peter Christiaen VORSELMANS

| 152-0160 |

Schepenregister 152, f° 97 r° 05.05.1649

Willem Dilissen, vorster, gemachtigd van Jan Lippens, landman (procuratie Antwerpen 05.03.1649), transporteerde aan juffr Johanna Segers, procuratesse van St Margritendael in Antwerpen, een rente van 12 Kgld 10 st op hofstede in Sneppel in de berenstraat en op andere erven

Personen: Willem Dielis WILLEMS

| 152-0161 |

Schepenregister 152, f° 98 v° 06.05.1649

Peeter Antonis Wouter Rombouts transporteerde in belening aan Steven Laureijs Wouter Rombouts de "bosweide" in Neerven voor een termijn van zes jaren

Personen: Peter Antonij Wouter ROMBOUTS Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 152-0162 |

Schepenregister 152, f° 98 v°, In marge 21.08.1731

gecasseerd

| 152-0163 |

Schepenregister 152, f° 99 v° 11.05.1649

Peeter Antonis Wouter Rombouts transporteerde in belening aan Andries Laureijs Wouter Rombouts erven de "lanckbloken" in Neerven en andere erven

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Peter Antonij Wouter ROMBOUTS

| 152-0164 |

Schepenregister 152, f° 100 v° 19.06.1649

certificatie voor Jan Jacobs van Tilborch, Brecht, is de voorbije maand 3 à 4 dagen vastgehouden geweest op het slot in Loenhout, omdat hij strijdwillig was tegen Cornelis Janssen de Crom en hem met een mes had verwond, welke verwondingen uiteindelijk niet dodelijk bleken

Personen: Cornelis Jan Hendrik DE CROM

| 152-0165 |

Schepenregister 152, f° 101 r° 04.10.1649

certificatie voor de erfgenamen +Marie Jacob Geerts. Elijsabeth Heijndricx van der Buijten, jonge dochter, 23j, woonde in Brecht bij vs +Marie Geerts ten tijde van haar doodsbed, dewelke meermaals zei dat zij verlangde dat haar haeffelijke goederen zouden verkocht worden om met de opbrengst haar sterfhuis te bekostigen

Personen: Elisabeth Hendrik Geert VAN DER BUYTEN Maria Jacob GEERTSEN

| 152-0166 |

Schepenregister 152, f° 101 v° 08.10.1649

Neeltien Cornelis Reijns (dochter van +Margriet Dilis Willemssen) x Huijbrecht Ericxssen, ruiter in Bergen op Zoom, transporteerde aan haar oom Willem Dilissen haar deel in de achtergelaten goederen van haar grootvader +Dilis Willemssen en van +Margriet Govaerts, gestorven in Zevenbergen

Personen: Grietken Dielis Willem CHRISTIAENS Willem Dielis WILLEMS Huybrecht ERICXSEN Dielis Willem CHRISTIAENS

| 152-0167 |

Schepenregister 152, f° 102 r° 05.10.1649

certifcatie voor heer Wijnant de Glijmes, dit Wijngaerde, graaf van Glijmes en Holebeek, burggraaf en heer van Geldenaken, bezit in Loenout bij successie van heer Wijnant van den Wijngaerde, domproost van Luik, een hoeve met aanhorigheden in Neerven, welke gepacht wordt door Adriaen Peeter Aerts van Tichelt voor de som van 297 gld

Personen: Adriaen Peter Aert VAN TYCHELT

| 152-0168 |

Schepenregister 152, f° 102 v° 25.10.1649

Tanneken Jan Joos Rombouts x Willem Adriaen Bertelmeeussen verkocht aan Adriaen Jan Peeter Huijben deel in erven de "blick" en in een bos in Herseling

Personen: Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Tanneken Jan Joos ROMBOUTS

| 152-0169 |

Schepenregister 152, f° 103 r° 25.10.1649

Adriaen Jan Peeter Huijben verkocht aan Huijbrecht Heijndricx erven de "blick" in Herseling

Personen: Huybrecht HENDRICX

| 152-0170 |

Schepenregister 152, f° 103 v° 25.10.1649

Tanneken Jan Joos Rombouts x Willem Adriaen Bertelmeeussen verkocht aan Jan Janssen Wiercx land in Herseling in de "grooten acker" en deel van een 'schaubosch'

Personen: Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Jan Cornelis WIERCKX Tanneken Jan Joos ROMBOUTS

| 152-0171 |

Schepenregister 152, f° 104 r° 03.11.1649

Willem Dilissen, vorster, gemachtigd van sr Joan Buijcx, die zelf gemachtigd was van heer Wijnant, graaf van Glijmes (procuratie Antwerpen) transporteerde aan Anna van Colen x jonker Joachim Marchandt, heer van Aartselaer, een rente van 312 Kgld 10 st op hoeve in Wuustwezel in Ginhoven gepacht door Mattijs Adriaen Goetstouwers en op hoeve in Loenhout in Neerven gepacht door Adriaen Peeter Aerts van Tichelt en op andere erven

Personen: Willem Dielis WILLEMS Johan Jan BUIJCX Matthijs Adriaen Cornelis GOETSTOUWERS Adriaen Peter Aert VAN TYCHELT

| 152-0172 |

Schepenregister 152, f° 106 r° 03.11.1649

Neeltien Cornelis Verboven x Gillis Michielssen, Brecht, verkocht aan Peeter Aertssen van Tichelt haar kinds deel in de erfgoederen in Loenhout, gekomen van haar vader +Cornelis Verboven

Personen: Peter Aert Peter VAN TYCHELT Dielis Michiel SCHRAM Cornelis Adriaen Jan VERBOVEN

| 152-0173 |

Schepenregister 152, f° 106 v° 04.11.1649

Maeijken Cornelis Verboven x Peeter Aertssen, ook voor het vijfdedeel gekocht van Neeltien Cornelis Verboven (cfr vorige akte) - Cornelis Huijbrecht Eskens als momboor van Huijbrecht en Cornelis Cornelissen Verboven - zelfde ook nog als momboor met Jan Brugmans als toeziener van Lisken Peeter Cornelis Verboven; kinderen en kinds kind van +Cornelis Adriaens Verboven; S/D erfgoederen, akker bij "bogaerts hoff" aan de "aertse acker" in Popendonk, het "donckbeemdeken" en andere erven

Personen: Cornelis Huybrecht ESKENS Elisabeth Peter Cornelis VERBOVEN Peter Aert Peter VAN TYCHELT Cornelis Cornelis Adriaen VERBOVEN Huybrecht Cornelis Adriaen VERBOVEN Jan Melsen Peter BRUGMANS Cornelis Adriaen Jan VERBOVEN

| 152-0174 |

Schepenregister 152, f° 108 v° 06.11.1649

certificatie voor Cornelis Nijessens, geboren in Loenhout, woont sinds circa 8 maanden in Halsteren

Personen: Cornelis Nijs Peter DENISSEN

| 152-0175 |

Schepenregister 152, f° 109 r° 30.09.1649

Andries Laureijs Rombouts verkocht aan Jacob Verdijck een hooimade in Blaakt

Personen: Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 152-0176 |

Schepenregister 152, f° 109 r° 30.09.1649

Andries Laureijs Rombouts verkocht aan Jacob Verdijck, Brecht een hooimade in Blaakt welke beleend is aan Jan Peeter Huijbrecht Eskens

Personen: Jan Peter Huybrecht EYSKENS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 152-0177 |

Schepenregister 152, f° 110 r° 16.12.1649

Bastiaen Jacob Crock en Cornelis Adriaen Bertelmeeussen x Tanneken Jacob Crock mangelen erve om erve, weiden in Vossingers, grond in Herseling in het "stoppel blick" en andere erven

Personen: Bastiaen Jacob Jan CROCK Cornelis Adriaen BARTHOLOMEUSEN Tanneken Jacob Jan CROCK

| 152-0178 |

Schepenregister 152, f° 111 v° 01.12.1649

|Adrien Deckers en Cornelis en Anneken zijn neef en nicht| Adriaen Deckers - Cornelis Cornelissen Deckers - Willem van Sijberghe x Anneken Cornelissen Deckers maken akkoord over hun geschil aangaande de erfpenningen ivm de koop van een huis verkregen van Tanneken Janssen van Midael, moeder van 1ste comparant en grootmoeder van 2de comparanten. Grootvader langs moederskant van comparanten van de 2de zijde was +Cornelis Reijns

Personen: Cornelis Cornelis Adriaen DECKERS Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS Tanneke Jan VAN MIDAEL Anneken Cornelis Adriaen DECKERS

| 152-0179 |

Schepenregister 152, f° 111 v°, In marge 28.09.1650

Cornelis Cornelissen Deckers voldaan door Adriaen Deckers

Personen: Cornelis Cornelis Adriaen DECKERS Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 152-0180 |

Schepenregister 152, f° 112 v° 11.12.1649

Merck Adriaen Straetmans verkocht aan Melchior Laureijs Rombouts een rente van 12 gld 10 st op stede in Sneppel in de hoenderstraat en op andere erven

Personen: Melsen Laureijs Wouter ROMBOUTS Merc Adriaen Antonij STRAETMANS

| 152-0181 |

Schepenregister 152, f° 114 r° 20.12.1649

Thomas van Dierpenbeeck, schout - Jan Heijndricx de Crom, Peeter van der Buijten, Cornelis van Elsacker, Adriaen Cornelis Mertens, Antonis Guilliams, Adriaen Luijcx en Peeter Swagemaeckers, schepenen - Gabriel Goris Gabriels, Peeter Jan Ooms, Cornelis van Ostaeijen en Cornelis Peeter Denis, gezworenen; vertegenwoordigend het dorp van Loenhout, verkochten aan heer Jan Baptista de Barron, priester, een rente van 40 Kgld 15 st 1 oort 9 nuijten op de goederen in Loenhout

Personen: Anthonis GUILLIAMS Peter Jan OOMS Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS Jan Hendrik DE CROM Thomas Filip VAN DIEPENBEECK Cornelis Peter DENISSEN Gabriel Goris GABRIELS Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER

| 152-0182 |

Schepenregister 152, f° 114 r°, In marge 04.03.1665

rente gekweten

| 152-0183 |

Schepenregister 152, f° 144 v° 20.12.1649

zelfde comparanten bekennen aan Aert Heijndrick Moons schuldig te zijn de som van 200 gld

Personen: Thomas Filip VAN DIEPENBEECK Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS Gabriel Goris GABRIELS Anthonis GUILLIAMS Peter Jan OOMS Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Jan Hendrik DE CROM Aert Hendrik MOONS Cornelis Peter DENISSEN

| 152-0184 |

Schepenregister 152, f° 144 v° Naschrift: 22.09.1652

Aert Heijndrick Moons voldaan door Jan Mattijs Goossens, collecteur van het dorp

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Aert Hendrik MOONS

| 152-0185 |

Schepenregister 152, f° 144 v° Naschrift: 22.09.1652, vervolg

Nota: hierna plaatst Aert Moons zijn handmerk in het bijzijn van zijn dochter Anneken

Personen: Anneken Aert Hendrik MOONS Aert Hendrik MOONS

| 152-0186 |

Schepenregister 152, f° 115 v° 14.12.1649

Joris Strijpens x Maeijken Marijnissen transporteerden in belening aan Maeijken Jan Rombouts x +Jan Heijndricx van Gastel een akker en dries in Neerven in de "pothoeck" voor een termijn van drie jaar

Personen: Joris TRIJPENS Maeijken Marijnis MERCX Jan Hendrik Hendricx VAN GASTEL Maeijken Jan Jan ROMBOUTS

| 152-0187 |

Schepenregister 152, f° 116 r° 20.12.1649

certificatie voor Adriaen Philipssen, molenaar, voor wie zijn knecht Jan Janssen en Jan Coeck getuigen over beroving door ruiters van geld en andere goederen, welke vanuit Antwerpen meegebracht waren en aldaar o.m. gekocht bij Matheus Peeter Arnauts

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Adriaen Filip ADRIAENSEN

| 152-0188 |

Schepenregister 152, f° 117 r° 20.12.1649

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens verkocht aan Huijbrecht Jan Peeter Huijben percelen weide in Herseling

Personen: Jan Cornelis Jan Peter MERTENS

| 152-0189 |

Schepenregister 152, f° 117 v° 20.12.1649

Matteus Peeter Arnauts verkocht aan Antonis Guilliams zijn deel in stede in Sneppel in de hoenderstraat, gekomen van zijn moeder Alijt Matteussen

Personen: Anthonis GUILLIAMS Aelken MATTHEUSSEN Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0190 |

Schepenregister 152, f° 117 v° 20.12.1649

Maeijken Cristiaen Vorsselmans x +mr Andries Joerdaens en Peeter van Elsacker als momboor met Frans Vorsselmans als toeziener van de weeskinderen verklaren dat Andries Joerdaens tijdens zijn leven verkocht had aan Matteus Peeter Arnauts erven het "trommeltien" in de "steechde"

Personen: Andries Peter JORDAENS Frans Christiaen VORSELMANS Marie Christiaen VORSELMANS

| 152-0191 |

Schepenregister 152, f° 118 r° 20.12.1649

Heijndrick Janssen metser verkocht aan Peeter Lambrecht Janssen (koop overgenomen van Adriaen Jan Huijben, origineel koper) een huis in Terbeek en andere erven

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Peter Lambrecht Jan JANSSEN

| 152-0192 |

Schepenregister 152, f° 118 v° 20.12.1649

Magdaleen Jan van Dael x Jan Janssen van Wesel verkocht aan Peeter van Dael erven in Neerven

Personen: Magdalena Jan VAN DAEL Peter Jan VAN DAELE Jan Jan VAN WESEL

| 152-0193 |

Schepenregister 152, f° 119 v° 20.12.1649

Neeltien Jan Coecx x Jan Cornelis Mertens verkocht aan Joris Adriaenssen Coeck erven bij "aerts acker"

Personen: Jan Cornelis Jan Peter MERTENS Neeltien Jan Cornelis KOECK Joris Adriaen Jan KOEKEN

| 152-0194 |

Schepenregister 152, f° 120 r° 05.01.1650

Peeter Jan van Dael x +Jenneken Adriaen Theeus - Bastiaen Adriaen Theeus als momboor met Jan Jan van Dael als toeziener van de weeskinderen - Jan Peeter van Dael - vs Bastiaen Theeus ook als gemachtigd van Tanneken Peeter van Dael x Cornelis van Dietfort (procuratie notaris Laureijs van der Buijten 15.12.1649), S/D erfelijke goederen, erven in Neerven

Personen: Jan Jan VAN DAEL Tanneken Peter Jan VAN DAELE Bastiaen Adriaen THEEUS Peter Jan VAN DAELE Jan Peter Jan VAN DAELE

| 152-0195 |

Schepenregister 152, f° 121 v° 05.01.1650

mr Laureijs van der Buijten, gemachtigd van Bastiaen Jacob Crock (procuratie Antwerpen), vest de priorin van het klooster van St Magrietendael in een rente van 12 Kgld 10 st op weiden en erven in Vossingers

Personen: Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Bastiaen Jacob Jan CROCK

| 152-0196 |

Schepenregister 152, f° 123 r° 10.01.1650

certificatie voor Willem Adriaen Bertelmeeussen x Tanneken Janssen, kochten stede in Sneppel in de katerstraat van Jan van Ham. Jan Naes en Laureijs van Gorp verklaren dat de stede 700 gulden waard is

Personen: Laureys Wouter Hendrik VAN GORP Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Tanneken Jan Joos ROMBOUTS

| 152-0197 |

Schepenregister 152, f° 123 v° 10.01.1650

certificatie voor Jan Janssen Wiercx x Neeltien Aertssen, bezitten erven in Herseling, welk volgens Jan Jan Huijbrechts en Bastiaen Crock 700 gulden waard zijn

Personen: Jan Jan Cornelis WIERCKX Bastiaen Jacob Jan CROCK Neelken Aert Antonij AERTS

| 152-0198 |

Schepenregister 152, f° 124 v° 18.01.1650

Cornelis Adriaenssen Smit, gemachtigd van Jan Janssen Wiercx x Neeltien Aertssen (procuratie Antwerpen), vest juffr Elisabeth Steijlaert, religieuze in het begijnhof van Antwerpen, in een rente van 15 Kgld 12,5 st op land in Herseling

Personen: Neelken Aert Antonij AERTS Jan Jan Cornelis WIERCKX Cornelis Adriaen SMIT

| 152-0199 |

Schepenregister 152, f° 125 v° 18.01.1650

Cornelis Adriaenssen Smit, gemachtigd van Willem Adriaen Bertelmeeussen x Tanneken Janssen (procuratie Antwerpen), vest juffr Elisabeth Steijlaert, religieuze in het begijnhof van Antwerpen, in een rente van 15 Kgld 12,5 st op stede in Sneppel

Personen: Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Tanneken Jan Joos ROMBOUTS Cornelis Adriaen SMIT

| 152-0200 |

Schepenregister 152, f° 127 r° 18.01.1650

Cornelis Huijbrecht Eskens - Tanneken Huijbrecht Eskens x Antonis Goossens - Neeltien Jan Geert Stoops x +Aert Jacobs en haar kinderen - ook voor de kinderen van +Peeter Huijbrecht Eskens; S/D van stede in de berenstraat

Personen: Peter Huybrecht EYSKENS Tanneken Huybrecht Peter EIJSKENS Aert Jacob DE RUYTER Neeltien Jan Geert STOOPS Cornelis Huybrecht ESKENS

| 152-0201 |

Schepenregister 152, f° 131 r° 24.01.1650

Peeter, Cornelis, Adriaen en Joos Adriaen Vermeeren zonen - Jan Mattijssen x Catelijn Adriaen Vermeeren - Niclaes Peeters x Dingne Adriaen Vermeeren - Arnaut Mattijs Ooms x Margriete Adriaen Vermeeren; S/D achtergelaten goederen van hun vader bij contract van afscheid tegen hun moeder Cornelia Verboven, woonhuis en erven in Terbeek, akker "boets hoff", erven op de "steenhoven", land de "drijehoeck", hooimade op het molenbos en andere erven

Personen: Arnout Matthijs Jan OOMS Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Dingne Adriaen Adriaen VERMEEREN Cornelis Adriaen Adriaen VERMEEREN Magriet Adriaen Adriaen VERMEEREN Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN Cornelie Cornelis Cornelis VERBOVEN Catelijn Adriaen Adriaen VERMEEREN Claes Peter DE BIE

| 152-0202 |

Schepenregister 152, f° 137 v° 24.01.1650

Peeter Jan Ooms en Adriaen Adriaen de Haen mangelen erve om erve, land in "hesschot acker" en land in Terbeek

Personen: Adriaen Adriaen Adriaensen DE HAEN Peter Jan OOMS

| 152-0203 |

Schepenregister 152, f° 138 v° 12.01.1650

Andries Laureijs Rombouts x Neeltien Joos Verboven en Margriet Joos Verboven x Cristiaen Wouters verkochten aan Peeter Wouters Ren land in de "beecxsche acker"

Personen: Christiaen Wouter Jan ROMBOUTS Peter Wouter Peter RENNEN Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 152-0204 |

Schepenregister 152, f° 139 r° 29.01.1650

Adriaen Arnaut van Ostaeijen x +Margriet Peeter Janssen - Arnaut Adriaen van Ostaeijen - Cornelis Peeter Janssen als momboor met Cornelis Arnaut van Ostaeijen als toeziener van de twee onbejaarde weeskinderen; S/D erfgoederen, erven in Sneppel, weiden de "brielen" bij de "rijt", erven in de "mosvoorden" en andere

Personen: Margriet Peter JANS Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Peter JANS

| 152-0205 |

Schepenregister 152, f° 140 v° 31.01.1650

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Jan Janssen Wiercx land in Herseling

Personen: Jan Jan Cornelis WIERCKX Cornelis Jacob Jan CROCK

| 152-0206 |

Schepenregister 152, f° 141 r° 31.01.1650

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Antonis Adriaen Bertelmeeussen een woonhuis in Herseling

Personen: Anthonis Adriaen BERTELMEEUSEN Cornelis Jacob Jan CROCK

| 152-0207 |

Schepenregister 152, f° 141 v° 08.02.1650

Cornelis Peeter Jans als momboor met Cornelis van Ostaeijen als toeziener van Maeijken en Jan Adriaen van Ostaeijen en Arnaut Adriaen van Ostaeijen, kinderen van +Margriete Peeter Jans; S/D erfgoederen van hun moeder tegen hun vader, erven in Terbeek, Sneppel en andere

Personen: Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Margriet Peter JANS Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cornelis Peter JANS

| 152-0208 |

Schepenregister 152, f° 144 v° 14.2.1650

Maeijken Adriaen van Aken x Cornelis Adriaenssen verkocht aan Cornelis Arnaut van Ostaeijen een heiblok in Sneppel

Personen: Maeijken Adriaen Peter VAN AKEN Cornelis Adriaen CHRISTIAENSEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 152-0209 |

Schepenregister 152, f° 145 r° 28.02.1650

Matteus Peeter Arnauts en Catelijn Sijmon Kesselmans x Jan Baudewijn Heuvelmans mangelen erve om erve, weide in de "verckens hoeck" en weide in Hecht

Personen: Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Cathelijn Simon Cornelis KEESELMANS Mattheus Peter ARNAUTS

| 152-0210 |

Schepenregister 152, f° 146 r° 28.02.1650

Antonis Quirijn Willems x Cathelijn Wouter Ren verkochten aan Adriaen Arnaut van Ostaeijen erven in Sneppel in de "mosvoorden"

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Catelijn Wouter Peter RENNEN Anthonis Quirijn WILLEMS

| 152-0211 |

Schepenregister 152, f° 146 v° 28.02.1650

Peeter Jan Engelen verkocht aan Jan Rombouts land de "beeckacker" in Neerven

Personen: Peter Jan ENGELEN

| 152-0212 |

Schepenregister 152, f° 147 r° 04.03.1650

Cornelis Broomans verkocht aan juffr Elisabeth Baseliers x + sr Cornelis de Brouwer, Antwerpen, een rente van 31 gld 5 st op stede in Terbeek en op andere erven

| 152-0213 |

Schepenregister 152, f° 148 r° 14.03.1650

Dionijs Jan Nijs van Tijchelt als transport hebbende van Heijndrick Thomas Heijndricx 5de deel en Willem Dilissen als momboor last hebbende van Margriet Thomas Heijndricx 5de deel, voorkinderen van +Marie Jan Nijs van Tijchelt - Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt als momboor van de drie onbejaarde kinderen +Marie Jan Nijs van Tijchelt xx +Jan Peeter Joris voor de resterende drie 5de delen, verkochten aan Jacob Jan Nijs van Tijchelt een weide de "ossenschoijt" in klein Neerven

Personen: Maeijken Jan Nijs VAN TYCHEL Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT Jan Peter Joris CHRISTIAENSEN Willem Dielis WILLEMS Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL Hendrik Thomas Hendrik THOMAS Margriet Thomas Hendrik THOMAS

| 152-0214 |

Schepenregister 152, f° 148 v° 14.03.1650

zelfde comparanten verkochten aan de medeverkoper Dionijs Jan Nijs van Tijchelt als hoogste bieder dewelke de koop overdraagt aan zijn vrouw Geertruijt Cornelissen land de "pollepel" en andere erven in kesselberg of klein Neerven

Personen: Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL Willem Dielis WILLEMS Dionijs Jan Nijs VAN TYCHELT Maeijken Jan Nijs VAN TYCHEL Geertruyt Cornelis WILLEMS Jan Peter Joris CHRISTIAENSEN Hendrik Thomas Hendrik THOMAS Margriet Thomas Hendrik THOMAS

| 152-0215 |

Schepenregister 152, f° 150 r° 14.03.1650

Cornelis Lambrecht Broomans verkocht aan Heijndrick Janssen, metser, een heiblok achter het hesschot

| 152-0216 |

Schepenregister 152, f° 150 v° 14.03.1650

Elisabeth Mattijs Goosssens x Cornelis Lambrecht Broomans verkochten aan Antonis van Aecken erven in de hoenderstraat

Personen: Lisken Matthijs Matthijs GOOSSENS Anthonis Peter VAN AKEN

| 152-0217 |

Schepenregister 152, f° 150 v° 14.03.1650

Adriaen Deckers x Catelijn Mertens verkochten aan Jacob Jacob Kenis een weide in de "winckels"

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS Cathelijn Cornelis MERTENS

| 152-0218 |

Schepenregister 152, f°151 r° 15.03.1650

Merck Adriaen Straetmans verkocht aan Melchior Laureijs Rombouts een rente van 18 Kgld 15 st op stede in Sneppel in de hoenderstraat en op andere erven

Personen: Merc Adriaen Antonij STRAETMANS Melsen Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 152-0219 |

Schepenregister 152, f° 152 v° 16.03.1650

Antonis Laureijs Wouter Rombouts, Hoogstraaten transporteerde aan Engel Antonis Wackers zijn belening, verkregen tegen zijn broers en zusters, in perceel land "boets hoff" in Hecht, en in belening gegeven aan Rogier Lauwers op 19.10.1620

Personen: Anthonis Laureijs Wouter ROMBOUTS Engel Antonij Cornelis WACKERS Rogier LAUREIJSSEN

| 152-0220 |

Schepenregister 152, f° 153 r° 16.03.1650

Jan Jan de Backer x Neeltien Mattijs Janssen transporteerde aan Cornelis Peeter Vorsselmans het recht van zijn huisvrouw tot Cornelis Vorsselmans erfelijke goederen

Personen: Neeltien Matthijs JANSSEN Cornelis Peter Kersten VORSELMANS

| 152-0221 |

Schepenregister 152, f° 153 v° 19.03.1650

Aert Adriaen Vermunten transporteerde in belening aan Cornelis Aert Nouts land op de "beecxsche acker"

Personen: Aert Adriaen Cornelis VERMUNTEN Cornelis Aert NOPS

| 152-0222 |

Schepenregister 152, f° 154 v° 28.03.1650

Adriaen Adriaen de Haen transporteerde aan Geert Peeter van den Cloote erven achter "hesschot acker"

Personen: Geert Peter VAN DER CLOOT

| 152-0223 |

Schepenregister 152, f° 156 r° 16.04.1650

Neeltien Adriaen van Aecken x +Matteus Adriaen Theeus xx Peeter Aert Jacobs en Jacob Adriaen Theeus als momboor van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis. De moeder neemt aan het jongste kind, Matteus, circa 1,5j, en het op twee na jongste kind, Christijntien, 7j, te onderhouden voor een termijn van 2 jaar

Personen: Neeltien Adriaen Peter VAN AKEN Jacob Adriaen THEEUS Matthijs Matthijs Adriaen MATTHEUS Peter Aert JACOBS Christijntien Matthijs Adriaen MATTHEUS

| 152-0224 |

Schepenregister 152, f° 157 r° 16.04.1650

Jacob Adriaen Theeus als momboor van de weeskinderen (cfr vorige akte) presenteert 20 gld voor het onderhoud van Adriaentien, het op een na jongste kind

Personen: Jacob Adriaen THEEUS

| 152-0225 |

Schepenregister 152, f° 157 r° 14.05.1650

Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker transporteerde aan Mattijs Cristiaen Vorsselmans beemd achter de "drije bunder"

Personen: Matthijs Christiaen VORSELMANS Anneken Peter JORDAENS

| 152-0226 |

Schepenregister 152, f° 157 v° 16.05.1650

Jan Cornelis Jan Peeter Mertens transporteerde aan Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker een hooimade op het molenbos

Personen: Anneken Peter JORDAENS Jan Cornelis Jan Peter MERTENS

| 152-0227 |

Schepenregister 152, f° 158 v° 08.06.1650

Marie Marijnissen x +Laureijs Janssen Tuijteler xx Joris Strijpens en Jan Laureijs Tuijteler; S/D van erfelijke goederen, huis met aanstede in Neerven en waarvan haar een deel is bevallen bij de dood van haar vader tegen Jan en Paesschen Laureijssen, haar broers

Personen: Maeijken Marijnis MERCX Joris TRIJPENS Jan Marijnis MERCX Paessen Marijnis MERCX

| 152-0228 |

Schepenregister 152, f° 159 v° 08.06.1650

certificatie voor Joris Strijpen x Marie Marijnissen, Halsteren, over de eigendom van vs Marie Marijnissen in Loenhout, nl twee derdedelen van huis en erven in Neerven

Personen: Joris TRIJPENS Maeijken Marijnis MERCX

| 152-0229 |

Schepenregister 152, f° 160 r° 30.05.1650

Peeter Jan Ooms transporteerde aan Jan Antonis Vergauwen een hooimade op het hoogbos

Personen: Peter Jan OOMS Jan Antonij Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 152-0230 |

Schepenregister 152, f° 160 v° 25.06.1650

Jan Jan Nijs van Tijchelt transporteerde aan Jan Cornelis Ooms hooimade op het molenbos

Personen: Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Jan Cornelis Jan OOMS

| 152-0231 |

Schepenregister 152, f° 161 r° 28.06.1650

Andries Laureijs Wouter Rombouts x +Neeltien Joos Verboven en Huijbrecht Verboven moederlijk oud oom als momboor met Steven Laureijs Wouter Rombouts, vaderlijk oom als toeziener van de 2 weeskinderen, 8 en 6 jaar oud; akkoord over sterfhuis en onderhoud van kinderen. Matteus Peeter Arnauts als pincipaal schuldenaar stelt zich borg

Personen: Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN Neeltien Andries Laureijs ROMBOUTS Laureijs Andries Laureijs ROMBOUTS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Mattheus Peter ARNAUTS Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 152-0232 |

Schepenregister 152, f° 162 v° 16.07.1650

Tanneken Jan Joos Rombouts x Willem Adriaen Bertelmeeussen transporteerde aan Lenaert Jan Wiercx een hooimade in Blaakt

Personen: Tanneken Jan Joos ROMBOUTS Willem Adriaen BARTHOLOMEUSEN Lenaert Jan Cornelis WIERCKX

| 152-0233 |

Schepenregister 152, f° 163 v° 19.07.1650

Jan Rombouts en Cornelis Cornelis Goossens getuigen over beemd in kesselbeek, eigendom van Lenaert Mattijssen

| 152-0234 |

Schepenregister 152, f° 164 r° 19.07.1650

Dilis, Jan en Antonis Janssen van Gastel, ook voor hun broer Heijndrick Janssen van Gastel - Maeijken Lenaerts van Gastel x Staes Diercx - Dingne Lenaerts van Gastel x Peeter Valentijns - Tanneken Lenaerts van Gastel x Peeter Adriaensen - Jan Heijndricx de Crom, gemachtigd van Neeltien Lenaerts van Gastel, Breda; alle erfgenamen van +Adriaen van Gastel hun ouderlijke oom, transporteerden aan Andries Laureijs Wouter Rombouts een hooimade in Blaakt

Personen: Hendrik Jan Hendrik VAN GASTEL Staes DIERCX Adriaen Hendrik Hendricx VAN GASTEL Dingne Lenaert Hendrik VAN GASTEL Neeltien Lenaert Hendrik VAN GASTEL Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Tanneken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Jan Jan Hendrik VAN GASTEL Peter ADRIAENSEN Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Anthonis Jan Hendrik VAN GASTEL Peter Remigius VALENTIJNS Dielis Jan Hendrik VAN GASTEL

| 152-0235 |

Schepenregister 152, f° 164 v° 26.07.1650

Tanneken Jan Nijs van Tijchelt x Lenaert Mattijssen transporteert in belening aan Jan Rombouts land bij de meerstraat

Personen: Tanneken Jan Nijs VAN TYCHEL

| 152-0236 |

Schepenregister 152, f° 165 r° 04.08.1650

Cornelis Cornelis Aertssen en Jan Boudewijn Heuvelmans getuigen ten verzoeke van Jan Janssen de Crom over gemaakt akkoord tussen laatste en Willem Dilissen, gesloten ten huize van Peeter van der Buijten

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis Goris AERTS Jan Jan Hendrik DE CROM Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Willem Dielis WILLEMS

| 152-0237 |

Schepenregister 152, f° 165 v° 20.08.1650

Jan Cristiaen Raets, ingevolge verzoek van Marten Wouter Waechmans en Eva van der Vecken voor schepen van Rijkevorsel op 11.05.1650, stelt als borg zijn huis in Neerven

Personen: Jan Kersten Matthijs RAETS

| 152-0238 |

Schepenregister 152, f° 166 r° 26.08.1650

Anneken Joerdaens x +Michiel van Elsacker met haar zoon Joannes van Elsacker en de heer Laurentius Reijns, licentiaat in de rechten en advocaat in Antwerpen; akkoord over hun geschillen aangaande momboorrekeningen van +Michiel van Elsacker

Personen: Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER Anneken Peter JORDAENS

| 152-0239 |

Schepenregister 152, f° 166 v° 20.09.1650

Elisabeth Jans van Dael x Peeter Janssen op Hillo verkocht aan Jan Cornelis Goris land achter de aanstede van koper

Personen: Peter Jan Adriaen VAN THILLO Lisken Jan VAN DAEL Jan Cornelis Goris AERTS

| 152-0240 |

Schepenregister 152, f° 167 r° 20.09.1650

Elisabeth Jans van Dael x Peeter Janssen op Hillo verkocht aan Gabriel Goris Gabriels land bij de "steechde" in het "hasselt"

Personen: Lisken Jan VAN DAEL Peter Jan Adriaen VAN THILLO Gabriel Goris GABRIELS

| 152-0241 |

Schepenregister 152, f° 167 v° 23.09.1650

mr Adriaen Waechmans, secretaris van Brecht, als voogd van Maeijken Cornelis Hensselmans x +Niclaes Boudewijn Heuvelmans en Jan Boudewijn Heuvelmans, broer en universeel erfgenaam van vs Niclaes Heuvelmans (zonder wettige erfgenamen overleden); akkoord over sterfhuis, roerende en onroerende goederen, renten, o.a. welke de weduwe en de kinderen Adriaen Quirijnen schuldig zijn op panden in de berenstraat, welke Dionijs Cornelis Adriaen Diels schuldig is

Personen: Dionijs Cornelis Adriaen DIELS Claes Boudewijn Matthijs HEUVELMANS Adriaen Quirijn WILLEMS Jan Boudewijn Matthijs HEUVELMANS

| 152-0242 |

Schepenregister 152, f° 169 v° 05.10.1650

Cornelia van Elsacker, 22j, met haar voogd Jan Heijndricx de Crom transporteerde aan haar broers en zusters genaamd Cornelis, Peeter, Joannes, Michiel, Maeijken, Anneken en Margriet van Elsacker haar kinds deel verstorven van haar vader +Michiel van Elsacker, waarvoor zij een som zullen betalen aan het klooster van St Margrietendael, waar eerste comparante zal intreden als religieuze

Personen: Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelia Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Hendrik DE CROM

| 152-0243 |

Schepenregister 152, f° 170 v° 05.10.1650

Maeijken Cornelis Hensselmans x +Niclaes Boudewijn Heuvelmans met haar schoonbroer mr Adriaen Waechmans, secretaris van Brecht bekrachtigt het contract van akkoord (cfr f° 167 v°)

Personen: Claes Boudewijn Matthijs HEUVELMANS

| 152-0244 |

Schepenregister 152, f° 171 r° 05.10.1650

Cornelis van Elsacker, stadhouder - Peeter van Elsacker, secretaris in Loenhout - Joannes van Elsacker, secretaris in Wouw - Cornelis van Lanschot x Marie van Elsacker - Anna van Elsacker x Pëeter van Beeck, secretaris in Wuustwezel - Margriet van Elsacker - Michiel van Elsacker, minderjarig, met zijn momboor Jan Heijndricx de Crom; alle kinderen van +Michiel van Elsacker, gewezen stadhouder; S/D erfelijke goederen, gedeeltelijk wegens contract tegen hun zuster Cornelia van Elsacker en tegen hun moeder Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker, land op molenakker, huis in Huffel, land in Popendonk, beemden de "cleijne rit" en "eertbeemdeken", land bij het hoogbos e.a.

Personen: Cornelia Michiel Jan VAN ELSACKER Peter Dierck Peter VAN BEECK Anneken Peter JORDAENS Joannes Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Michiel Jan VAN ELSACKER Anneken Michiel Jan VAN ELSACKER

| 152-0245 |

Schepenregister 152, f° 176 v° 02.11.1650

Dierck Peeter Huijbrechts transporteerde aan Jan Baltus van Ham land op molenakker, bepand ten behoeve van Michiel Jan Pellens

Personen: Jan Balten VAN HAM Dierck Peter HUYBRECHTS Michiel Jan Hendrik PELLENS

| 152-0246 |

Schepenregister 152, f° 177 r° 02.05.1650

Cornelis Jan Neefs x Margriete Adriaen Verboven verkochten aan Peeter Aert van Tijchelt x Maeijken Cornelis Verboven een stede in Popendonk en andere erven

Personen: Cornelis Jan Huybrecht NEEFS Peter Aert Peter VAN TYCHELT

| 152-0247 |

Schepenregister 152, f° 178 r° 17.11.1650

Mattijs Goossens transporteerde aan zijn zoon Jan Mattijs Goossens zijn woonhuis in Terbeek

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 152-0248 |

Schepenregister 152, f° 179 r° 07.11.1650

Huijbrecht Heijndricx Wagemaecker verkocht aan Peeter Adriaen Vermeeren een weide in de "mosvoorden"

Personen: Huybrecht HENDRICX Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN

| 152-0249 |

Schepenregister 152, f° 179 r° 07.11.1650

Peeter Wouter Ren als momboor met Laureijs Wouter van Gorp als toeziener van de weeskinderen +Aert Wouter Ren besteedt aan Roeland Willem van de Langenberch, Wernhout (Zundert) een van de weeskinderen, genaamd Catelijn, 8j

Personen: Catelijn Aert Wouter RENNEN Aert Wouter Peter RENNEN Laureys Wouter Hendrik VAN GORP Peter Wouter Peter RENNEN Roeland Willem Andries VAN DEN LANGENBERGH

| 152-0250 |

Schepenregister 152, f° 180 r° 07.11.1650

Adriaen Jan Peeter Huijben en Huijbrecht Heijndricx beloven Lenaert van Dijck, Brecht, te betalen voor aflossing van rente

Personen: Huybrecht HENDRICX

| 152-0251 |

Schepenregister 152, f° 180 r°, In marge 16.01.1651

betaling voldaan

| 152-0252 |

Schepenregister 152, f° 180 v° 15.11.1650

Maeijken Lenaert van Gastel x Staes Diercx - Jan Heijndricx de Crom, gemachtigd van Neeltien Lenaert van Gastel, Breda - Dingne Lenaert van Gastel x Peeter Valentijns - Peeter Adriaenssen x Tanneken Lenaert van Gastel - Heijndrick, Jan, Dilis en Antonis Janssen van Gastel; erfgenamen van +Adriaen van Gastel; S/D achtergelaten goederen; land bij de perstraat, in de "werdels", in Blaakt, obligaties o.a. op Andries Laureijs Wouter Rombouts, op Mattijs Niclaes Antonissen e.a.

Personen: Matthijs Claes ANTHONISSEN Jan Hendrik DE CROM Jan Jan Hendrik VAN GASTEL Peter ADRIAENSEN Staes DIERCX Adriaen Hendrik Hendricx VAN GASTEL Peter Remigius VALENTIJNS Dingne Lenaert Hendrik VAN GASTEL Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Neeltien Lenaert Hendrik VAN GASTEL Dielis Jan Hendrik VAN GASTEL Tanneken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Hendrik Jan Hendrik VAN GASTEL Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Anthonis Jan Hendrik VAN GASTEL

| 152-0253 |

Schepenregister 152, f° 182 v° 13.12.1650

attestatie voor de 'gecoitteerden van den kleinen zegel'

| 152-0254 |

Schepenregister 152, f° 182 v° 12.12.1650

Peeter Janssen van Dael transporteerde aan Peeter Claessen Vervoert een stede en land in Neerven, met last aan Cornelis Jan Kerstens, Zundert

Personen: Cornelis Jan KERSTENS Peter Jan VAN DAELE

| 152-0255 |

Schepenregister 152, f° 183 v° 14.12.1650

Marie Franchois Imbrechts x +Antonis Peeter Denis - Peeter Antonissen - Cornelis Jacobs van Tijchelt x Neeltien Antonissen - Peeter Peeter Antonissen, kinderen van het tweede bed van 1ste comparante; akkoord sterfhuis

Personen: Anthonis Peter DENISSEN Cornelis Jacob Jan VAN TYCHEL Marie Franchois IMBRECHTS

| 152-0256 |

Schepenregister 152, f° 184 v° 29.12.1650

Adriaen Peeter Janssen - Arnaut Adriaen van Ostaeijen - Adriaen van Ostaeijen x +Margriet Peeter Janssen, als vader van zijn twee kinderen met Cornelis van Ostaeijen als toeziener en Jacob Marijnis Bevers als momboor; erfgenamen van +Cornelis Peeter Janssen; S/D erfelijke goederen, stede met huis in Popendonk en andere erven

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Margriet Peter JANS Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Jacob Marijnis Jacob BEVERS Cornelis Peter JANS Adriaen Peter JANS

| 152-0257 |

Schepenregister 152, f° 187 r° 29.12.1650

Cornelis Jacob Crock verkocht aan Cornelis Cornelis Neefs land in Popendonk

Personen: Cornelis Cornelis Jan NEEFS Cornelis Jacob Jan CROCK

| 152-0258 |