ArchievenLoenhout heeft een zeer rijk gemeentelijk archief waarvan de originele stukken bewaard worden in het Rijksarchief te Antwerpen. Dit archief valt uiteen in volgende onderdelen:
  • Loenhout, hedendaags archief (HA Loenhout), zijn de archiefstukken na de franse revolutie
  • Loenhout, oud archief (OA Loenhout), archiefstukken van tijdens het ancien regime
  • Loenhout, kerkarchief
Dankzij het harde werk van Etienne Kerremans en wijlen Renaat Vissers, kunnen wij nu delen van "OA Loenhout" ontsluiten aan het grote publiek. Het betreft met name: