Inwoners, landen, bossen en vee 1665

Vandaag publiceerden wij een digitale bewerking van archiefbundel 30 van het Oud Archief van Loenhout: telling van inwoners, landen, bossen en vee in het jaar 1665. De telling geeft een opsomming van de bewoners van Loenhout in 1665, met hun bezittingen. De volgende gegevens worden meegedeeld:

  • Aantal huizen
  • Zaailand in roeden
  • Weiden en velden in roeden
  • Beemden in roeden
  • Bossen in roeden
  • Heide in roeden
  • Aantal paarden
  • Aantal koeien
  • Aantal schapen
  • Aantal communicanten