1728-1729 Petrus Herry

Hij verwierf in 1728 de rechten op de heerlijkheid van zijn tante, Louisa Bernardine Herry.

Pierre Paul Herry was geboren te Turnhout op 1 november 1680 als zoon van Adrien Herry en Anne Marie Vermost1. Hij huwde te Breda op 16 oktober 17252 met Jacomina Barbara van Bergen3. In zijn huwelijksakte werd hij omschreven als meerderjarig, geboren te Turnhout, wonende te Loenhout en Heer van Loenhout en Poppendonck.

Hij had een dochter, Bernardine Louise Josèphe Herry, die geboren was te Loenhout op 31 mei 1727 en op 19-jarige leeftijd reeds overleden op 1 november 1746; zij werd begraven in Lier.

De overdracht was nog niet volledig teneinde of de heerlijkheden werden verkocht, bij decreet van het leenhof van Brabant en dit op verzoek van de provisors van de H. Geesttafel van Loenhout. De koper was één van de schuldeisers van zijn nonkel Johan Louis Van Siegen, nl. Filip Van der Laen. Op 12 maart 1729 werden uiteindelijk de beide heerlijkheden weer eens met betwisting verkocht. Van dan af is Filip Jacob Van der Laen even heer van Loenhout en Popendonk.

Petrus Herry overleed te Rumst op 4 maart 1763.

        ┌───────────────────────────┐
        │    Etienne Herry   │
        │  °Oudenaarde 26/12/1609 │
        │     +25/8/1678    │
        │       x       │
        │  Marie Jeanne Moreau  │
        └─────────────┬─────────────┘
       ┌──────────────┴─────────────┐
┌─────────────┴─────────────┐┌─────────────┴─────────────┐
│ Bernardine Louise Herry ││    Adrien Herry    │
│   °Brussel 7/10/1658  ││  °Brussel 10/4/1649   │
│  +Loenhout 31/7/1732  ││              │
│VROUWE V LOENHOUT 1705-1728││       x       │
│       x       ││     22/5/1674     │
│Jan van Siegen van Sechten ││              │
│HEER VAN LOENHOUT 1687-1705││   Anne Marie Vermost  │
└───────────────────────────┘└─────────────┬─────────────┘
               ┌─────────────┴─────────────┐
               │  Pierre Paul Herry   │
               │  °Brussel 1/11/1680   │
               │   +Rumst 4/3/1763    │
               │HEER VAN LOENHOUT 1728-1729│
               │       x       │
               │   Breda 16/10/1725   │
               │Jacomina Barbara van Bergen│
               └─────────────┬─────────────┘
               ┌─────────────┴─────────────┐
               │Bernardine Louise J. Herry │
               │  °Loenhout 31/5/1727   │
               │   +1/11/1746      │
               └───────────────────────────┘

Voetnoten
1. Grafsteen te Rumst St Pieterskerk, IRPA B 51135 " Monumentum D. Adriani Herry et Mariae Annae Vermost..".
2. In de transcriptie van Isis Stadsarchief Breda wordt zijn naam als Petrus Aerry geschreven.
3. Jacomina Barbara van Bergen, geb. Breda op 27 juli 1701, overleden 1 november 1743, dochter van advocaat Johan van Bergen x Maastricht in mei 1700 met Catherina van Erp, overleden te Breda op 2 april 1727. Et. Kerremans geeft aan, transcriptie Schepenregister 225 van Loenhout dat Jacomina Barbara van Berghen als weduwe van Pertrus Herrij op 31 januari 1765 overgaat tot de verkoop van een onroerend goed aan J.B. Hermans, wat uiteraard vragen doet rijzen over de juistheid van de hier aangegeven overlijdensdatum, welke wordt aangehaald door V. Goethals, vol 2, p 703, op. cit.