Onderpastoor (53)

1958-1961 E.H. Frans Geuens

Frans Geuens, opvolger van P. Fr. Sanders is te Zoerle-Parijs op 13 januari 1921, werd op 27 juli 1947 priester gewijd. Na tien jaren professoraat te Hoogstraten kwam hij op 31 maart 1958 naar Loenhout, werd op 30 juni 1961 gepromoveerd tot onderpastoor te Herentals…

Lees meer

1941-1957 E.H. Frans Sanders

Petrus Frans Sanders was te Huibergen geboren op 11 juli 1915, werd te Mechelen op 27 april 1941 priester gewijd. Op 10 december 1957 wordt hij aalmoezenier benoemd bij de Zwartzusters te Lier. En in 1960 godsdienstleraar aan het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te…

Lees meer

1929-1941 E.H. Hendrik Gillis

Hendrik Gillis, geboren te Baarle-Hertog (Zondereigen) op 8 juni 1899 en priester gewijd op 8 juni 1924 was eerst in dienst te Deurne, kwam op 14 november 1929 als onderpastoor te Loenhout. Hij werd op 2 september 1941 op rust gesteld. E.H. Hendrik Gillis,¬†onderpastoor 1929-41…

Lees meer