1556-1573 EE.HH. Wouter Mijsens en Jan Dietvoort

  Terug naar overzicht

Tien jaar later in 1566 staat als kapelaan voor O.L.Vrouwaltaar de kapelaan Wouter Mijsens (Musius) die een titeltje draagt van "magister". Veel tijd heeft hij te Loenhout niet doorgebracht. Waarschijnlijk is het elders beter. Hij laat zich vervangen door een priester uit Loenhout, Jan Dietvoort (van Ditfort) die ook nog vermeld wordt in 1573.