Leven (8)

Bronnen

Voor de eerste maal wordt van Joannes Stadius gewag gemaakt in het in 1567 gedrukte werk van Guicciardini "Descrittione di tutti i Paesi Bassi" (1.1). In de 16-eeuwsche encyclopaedie "Bibliotheca universalis" van den Zwitserschen geneesheer en natuurkundigen Conradus Gesnerus (1.2), later door Josias Simler (1.3)…

Afkomst en jeugd (1527-54)

Peeter van Onstaeyen de oude, de vader van Jan Stadius, wordt in vele akten "de oude" genoemd om hem te onderscheiden van zijn jongere broer, die ook de naam Peeter had meegekregen. Peeter de oude zou volgens verschillende akten, waar zijn ouderdom vermeld wordt, omstreeks…

Ruzie over de erfernis (1554-58)

Vanaf Stadius' 27ste jaar zijn wij beter ingelicht omtrent zijn levensloop, tijd waarop hij begint te reizen. Hij trekt naar het Antwerpse en gaat in Deurne wonen. In deze periode wordt hij nog steeds met zijn gewone naam genoemd. (49) Op 18 augustus 1554 vertrekt Stadius bij onstuimig…

Naar het Hof van Luik (1558-1564)

Stadius vertoeft in Brussel in maart 1558, en ook nog op 12 maart van het volgend jaar 1559, dag waarop hij een conjunctie van Mercurius en Venus waarneemt; op 7 juli daaropvolgend doet hij nog andere waarnemingen, waaruit hij voor Brussel een breedte van 51° 20' bepaalt…