E.H. Jan Simons (2009) (6)

1806-1818 Pierre De Pauw

Petrus of Pierre De Pauw en zijn echtgenote Marie Françoise Couqueil uit Grivignée bij Luik, kochten de goederen van Petrus Franciscus Stevens, “rentenier bij de drij fonteynen te Vilvorden”, volgens contract op 18 augustus 1806 voor notaris Guilhelmus De Bruyn en zijn ambtgenoot te Vilvoorde.

Lees meer

1818-1819 Jean Claude Bernardin

Hij was ook markies de la Valette. Hij is eigenaar geworden door koop van de heer Petrus De Pauw en zijn echtgenote Marie Françoise Couqueil uit Grivignée bij Luik (not. Frans Jozef Van Dael-Antwerpen 13 april 1818). Om de koopprijs te kunnen betalen ging deze…

Lees meer

1819-1835 Ridder Jacobus Van Beeck-Vollenhoven

Ridder in de Orde van de Rode Adelaar (Bron: Bijvoegsel van het Staatsblad, Volume 8, Deel 1, xiv) Jacobus Van Beeck-Vollenhoven, "in leven geheym commercieraed, consul, bankier van zijne majesteyt den koning van Pruyssen, wonend in Amsterdam", werd eigenaar door de gedwongen onteigening door hemzelf voortgezet…

Lees meer

1835-1841 Dr. Hendrik Van Beeck-Vollenhoven

Rond 1835 moet de eigendom van het kasteel overgegaan zijn van vader Jacobus naar zoon Hendrik Van Beeck-Vollenhoven. Over Hendrik Van Beeck-Vollenhoven lezen we in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (1911-1937): VOLLENHOVEN (Dr. Hendrik van Beeck), geb. te Amsterdam 7 Mrt. 1811, overl. aldaar 1…

Lees meer

1841-1851 Franciscus Henricus Elsen

Op een affiche van 't jaar 1841 lezen we: De verkoop, aangekondigd voor 23-24 augustus en 6-7 september 1841, ging uiteindelijk door op 15 oktober 1841. De verkoopakte werd opgemaakt door de Antwerpse notaris Judocus Hanegraeff (1841 n°4864). De verkopers waren Hendrik Van Beeck-Vollenhoven, koopman…

Lees meer