Volkstelling Loenhout 1698

Volkstelling Loenhout 1698

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.1

Jan Adams ende Maeijken Anthonissen sijn huijsvrouwe, Adam, Anneken ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1698-0001 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.3

Adriaen Matthijs Adriensens ende Maeijken Jan Centen sijn huijsvrouwe, Jenneken, Corneel, Mariken ende Peeter ende Matthijs hun kinderen

Personen:

| 1698-0002 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.4

Arnaut Corneli Arnauts ende Jenneken Jans Van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Cornelie, Jan, Corneel ende Adriaen hun kinderen

Personen:

| 1698-0003 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.5

Corneel Corneli Aernauts eende Jenneken Adriaen Theeus sijn huijsvrouwe, barbel hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0004 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.7

Cornelis Peeter Aernauts ende Catelijn Laureijssen sijn huisvrouwe, Mattheus, Marie, Laureijs, Jan, Jacob, Adriaen, Catelijn, Peeter, Willem ende Jan-Louis, hun kinderen, Adriaen Corneel Verheijen, cnecht, Anneken Cornelissen, meijssen

Personen:

| 1698-0005 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.9

Lambrecht Arnauts ende Jenneken Jan Huybrechts sijn huisvrouw, Maeijken hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0006 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.11

Mijnheer Benedictus de Altuna, pastoir, Mijnheer Bonaventura vander Haghen, cappellaen, Laurina Pachters, meijssen

Personen:

| 1698-0007 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.12

Corneel Corneel Aerts ende Maeijken Jacobs sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0008 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.13

Jan Aertssen ende Jenneken Goris Claessen sijn huijsvrouwe, Jan, Peerijn ende Goris hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0009 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.14

Anthoon Anthonissen ende Elisabeth Nijs Van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Corneel ende Marie Cornelis van Tijchelt haer voorkinderen, Anthoon Jan Quirijnen, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0010 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.15

Anthoon Luijcas Anthonissen ende Marie Janssen sijn huijsvrouwe, Jan ende Elisabeth, hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0011 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.16

Luijcas Anthonissen ende Maeijken Conincx sijn huijsvrouwe, Marie ende Jan sijn voorkinderen, Michiel, Jacobmijn, Cornelie ende Peeter hun kinderen

Personen:

| 1698-0012 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.17

Peeter Anthonissen ende Anthoon Peeter Anthonissen sijnen sone, Adriaentien Jan Dockus sijn meijssen ende Cornelie Corneel Van Gastel, koeijwachter

Personen:

| 1698-0013 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.18

Wauter Jan Anthonissen, Marie ende Cornelis sijn kinderen

Personen:

| 1698-0014 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.20

Willem Antonissen ende Geertruijt Oeijen sijn huisvrouw (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0015 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.21

Neeltien Christiaenssen weduwe van Anthoni Bernaerts ende Elisabeth Anthoni Bernaerts haer dochter

Personen:

| 1698-0016 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.22

Jacob Bevers ende Marie Adriaen De Backer sijn huijsvrouwe, Adriaen, Sijmon, Anneken ende Jan hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0017 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.23

meester Huijbrecht Bode ende Anne Marie van Beeck sijn huijsvrouwe, Anneken hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0018 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.24

Christina vander Buyten, weduwe van Joan Bode, Arnaut, Jan, Emerens, Marie, Margo haer kinderen, Francis Oomen, Jan Hoeck ende Janfris, costkinderen, Mattheus vander Buijten, Jacob Meijvis, cnechten, Emerens Mans, meijssen

Personen:

| 1698-0019 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.25

Cornelis Lambrecht Broomans ende Cornelie Lenaert Van de Cloot sijn huisvrouwe, Elisabeth hun kint, Marie Sijmon Rombauts, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0020 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.26

Lambrecht Broomans ende Maeijken De Wijs, sijn huijsvrouwe, Peeter Lambrecht Broomans sijnen voorsone, Adriaentien Lenaert Van Cloot haer voordochter, Elisabeth ende Willem hun nakinderen, Peeter Wauter Ooms, scheiper

Personen:

| 1698-0021 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.27

Peeter Broomans ende Peerijntien Adriaen Martens sijn huijsvrouwe, Cornelie, Corneel, Adriaen ende Peeter hun kinderen, Joos Jan Corneel Theuns, cnecht

Personen:

| 1698-0022 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.28

Heijndrick Broucatus ende Lisken van der Buijten sijn huijsvrouwe ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1698-0023 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.32

Goris Christiaensen ende Anneken Adriaen Vermeiren sijn huijsvrouwe, Barbel Vondelingh, Adriaentien Jacobssen houkint, Dinghen, Christiaensen, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0024 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.33

Jan Christiaensen ende Tanneken Corneel Van Aecken sijn huijsvrouwe, Corneel, Tanneken, Jan ende Peeter hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0025 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.34

Peeter Willem Christiaenssen ende Elisabeth Heyndricx de Vont sijn huijsvrouwe, Willemijntien hun kint, Adriaen Michiel de Backer, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0026 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.35

Corneel Claessen ende catelijn Jan Lippens sijn huijsvrouwe, Marie hun dochter ende Corneel Jan Lippens haeren voorsone, Peeter Corneel Gijsen, cnecht

Personen:

| 1698-0027 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.38

Jan Claessen,Michiel, Peeter, ende Naentien sijn kinderen

Personen:

| 1698-0028 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.40

Heijndrick Clair ende Marie Laureijssen sijn huijsvrouwe, Margriet sijn voordochter, Jenneken ende Heijnderien hun kinderen

Personen:

| 1698-0029 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.42

Peeter joris Coecken ende Catelijn Adriaen Huyben sijn huisvrouwe, Joris, Adriaen, Jan, Catharina, Peeter, Cornelie ende Anneken hun kinderen

Personen:

| 1698-0030 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.43

Corneel Jan Conincx ende Cornelie Boomaerts sijn huijsvrouwe, Corneel ende Mariken hun kinderen

Personen:

| 1698-0031 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.44

Jan Anthoni Conincx ende Jenneken Janssen sijn huisvrouwe, Laureijs hunnen sone

Personen:

| 1698-0032 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.45

Jan Wauter Cornelissen ende Heijltien Heijndrick Janssen sijn huijsvrouwe, Marie, Cornelie, Wauter, Jan, Anthoni ende Peeternelleken hun kinderen

Personen:

| 1698-0033 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.46

Elisabeth Gabriel Peeter Joris weduwe van Jacob Jan Crock, Marie Jacob Crock haer dochter

Personen:

| 1698-0034 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.47

Jacob Corneel Crocx ende Lisken Lenaert Wiercx sijn huijsvrouwe, Marijnis Jacob Crocx sijnen sone, Wauter, Jan ende Adriaentien Peeter heijndrickx haere kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0035 |

Volkstelling Loenhout 1698, nr.49

Michiel de Backer ende Maeijken Anthoni Mertens sijn huijsvrouw, Neliken ende Maeijken sijn dochters, Theuntien Adriaen Janssen haer dochter, Jan Peeter Janssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0036 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.50

Michiel_Jacob de Backer ende Margriet Jan Sijmons sijn vrouwe, Adriaen, Maeijken ende Cornelie hun kinderen (staat onder 1698, moet zijn 1693)

| 1698-0037 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.51

Jan Janssen de Brouwer ende Elisabeth Gabriel Goris (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0038 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.53

Peeter de Bie ende Elisabeth Adams van Geel sijn huijsvrouwe, Anneken, Jacobus, Cornelie ende Dinghen, hun kinderen (staat verkeerdelijk onder 1693)

Personen:

| 1698-0039 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.54

Neeltien Jan Engelen weduwe van Adriaen Deckers, ende Cornelis Adriaen Deckers haeren sone

Personen:

| 1698-0040 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.55

Bastiaen Joos Deckers

Personen:

| 1698-0041 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.56

Lijntien Corneli Deckers weduwe van Corneel Joos Deckers, Betteken ende Joos haer kinderen

Personen:

| 1698-0042 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.57

Jan Deckers ende Anneken Corneli Goossens sijn huijsvrouwe, Adriaen, Catharine, Hanneken ende Cornelie sijne voorkinderen

Personen:

| 1698-0043 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.58

Heijndrick De Crom ende Jacobmijn Joris Coecken zijn huijsvrouwwe, Marie, Corneel, Adriaen, Willem, Heijndrick ende Bastiaen hun kinderen

Personen:

| 1698-0044 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.59

Cornelis de Cuijper ende Cornelie Jan Rennen sijn huijsvrouwe, Jenneken, Catelijntien ende Mariken hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0045 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.60

Maeijken Willem Jan Wellens ende Jacobus de Cuijpere haeren sone

Personen:

| 1698-0046 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.62

Corneel de Haen ende Naentien Rombauts sijn huijsvrouwe, Corneel Schoepen haeren voorsone, Jan Corneel de Haen hun kint

Personen:

| 1698-0047 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.63

Jan de Visser ende Peeter sijnen sone (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0048 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.64

Jan de Wijse ende Alegonde sijne dochter

Personen:

| 1698-0049 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.65

Peeter de Wijse ende Marie Jan Wens sijn huijsvrouwe, Elisabeth hun kint, Mijntien van Westerhoven, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0050 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.66

Heijndrick Jan Diels ende Anne Bernaert Weerts sijn huijsvrouw, Jenneken hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0051 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.67

Cornelia Jan Lenaerts weduwe van Jan Diels ende Peeter Jan Diels haeren sone (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0052 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.70

Naentien Laureijssen weduwe van Goris Gabriels (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0053 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.71

Ijken Peeter Verkoeijen, weduwe van Peeter Jan Gabriels, Cornelis Peeter Jan Gabriels haeren sone, Corneel Anthoni ende Peeter Anthonie Gabriels, cnechten, Sijmon Marijnis Bevers, scheiper, Anneken Adriaen Vermeiren ende Naentien Aert Schrauwen, meijssens

Personen:

| 1698-0054 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.72

Jonas Geerts ende Elisabeth Jan Anthonissen sijn huijsvrouwe, Cornelie, Geert, Mariken ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1698-0055 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.73

Jacobus Godrije ende Jenneken Vorsselmans sijn huijsvrouwe, Jan, Claes, Peeter ende Geert hun kinderen

Personen:

| 1698-0056 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.74

Steven Godrij ende Jenneken Anthoon Martens sijn huijsvrouwe, Anthoni Corneli Rommens ende Anthonet Jan Wauters sijn huijsvrouwe, Adriaentien hun dochter, Peeter Cornelissen der voorscreven Jennekens voorsone (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0057 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.75

Corneel Goossens ende Magdaleen Gabriels sijn huijsvrouwe, Aert ende jan-Baptist hun sonen, Catelijn Anthoni Jan Gabriels, meijssen, Marie Jan deckers, meijssen, Corneel servaes, koeijwachter

Personen:

| 1698-0058 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.76

Jenneken Naes Janssen weduwe van Jan Matthijs Goossens, Jan ende Pauwelijn Jan Goossens, haer kinderen

Personen:

| 1698-0059 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.77

Jan Peeter Goossens ende Anneken Simons sijn huisvrouwe, Peeter hun kint

Personen:

| 1698-0060 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.78

Matthijs Anthoon Goossens ende Adriaentien Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Anthoon, Corneel, Neeltien, Betteken ende Caetien hun kinderen

Personen:

| 1698-0061 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.79

Matthijs Jan Goossens ende Jenneken Christiaen Wauters sijn huijsvrouwe, Catelijn ende Christiaen hun kinderen

Personen:

| 1698-0062 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.80

Michiel Jan Goossens ende Neeltien Jan van Hoijdonck sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn ende Adriaen hun kinderen, Anthoon Adriaen van Halle, cnecht

Personen:

| 1698-0063 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.81

Peeter Jan Goossens ende Elisabeth Peeter Nauts sijn huijsvrouwe, Marieken hun kint, Marie Heijndrick Govaerts, meijssen

Personen:

| 1698-0064 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.83

Peeter Gabriel Goris ende Elisabeth Willemssen sijn huijsvrouw

Personen:

| 1698-0065 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.84

Jan Heestermans ende Cornelie Moons sijn vrouwe, Cornelis, Elisabeth ende Francis hun kinderen, Melssen de Cuijper ende Catelijn sijn vrouwe, Marie Hoeffnagels, haer sustersdochter

Personen:

| 1698-0066 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.85

Baudewijn Heuvelmans ende Catelijn Vergauwen sijn huijsvrouwe, Cornelie, Anneken, Jenneken, Jan, Adriaentien, Caettien, Betteken, Marie ende Adriaen hun kinderen

Personen:

| 1698-0067 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.86

Catelijn Anthoon van Aecken, weduwe van Adriaen Heijndricx, Corneel, Margriet, Anthoon, Elisabeth ende Bartel Adriaen Heijndricx haer kinderen, Claes Corneel Gijsen, cnecht

Personen:

| 1698-0068 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.87

Heijndrick Adriaen heijndricx ende Peerijntien Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Jan ende Peeter hun kinderen, Willemijntien Peeter Vorsselmans, meijssen

Personen:

| 1698-0069 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.88

Lenaert Huijbrecht Heijndricx ende Maeijken Jacob Theeus sijn huijsvrouwe, Jacob hunnen sone, Anthoni Jan Francuen, cnecht

Personen:

| 1698-0070 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.89

Willem Heijndricx ende Jenneken Adriaen Martens sijn huijsvrouwe, Jacob hun kint

Personen:

| 1698-0071 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.90

Cornelis HUgens ende Catelijn Swaegemaeckers sijn huijsvrouwe, Anthonet hun dochter

Personen:

| 1698-0072 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.91

Marie Jan Van Ostaeijen, weduwe van Corneel Adriaen Huijben, Corneel ende Adriaen Corneel Huijben, haer kinderen, Jenneken, Jan ende Corneel Joris Coecken haer dochters kinderen

Personen:

| 1698-0073 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.92

Jan Corneli Huijben ende Catelijn Peeter Goossens sijn huisvrouwe (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0074 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.93

Peeter Adriaen Huijben ende Laurens Goris Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Jan ende Corneel hun kinderen, David Bastaert

Personen:

| 1698-0075 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.94

Peeter Corneel Huijben ende Jenneken Adriaen Heijndricx sijn huijsvrouwe, Cornelie hun kint, Michiel Jacob Philipsen, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0076 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.95

Jan Huijbrechts ende Jenneken Heijndricx sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0077 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.96

Lenaert Huijbrechts ende Jenneken Peeter Luijcx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Peerijntien ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1698-0078 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.98

Jacob Jacobssen

| 1698-0079 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.100

Jan Peeter Jacobs ende Jacobmijn Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouwe, Wauter, Cornelis ende Peeter hun kinderen

Personen:

| 1698-0080 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.101

Jacob Jacob Peeter Jans ende Margriet Jan de Crom sijn huijsvrouwe, Jan, Cornelis ende Marie hun kinderen

Personen:

| 1698-0081 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.102

Maeijken Corneel Schrauwen, weduwe van Jan Jacob Peeter Jans, Peeter haeren sone, Cornelis Jan Peeter Joris haer dochters kint, Anneken Adriaen Theeus, Jan Peeter Joris

Personen:

| 1698-0082 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.104

Corneel Heijndrick Janssen ende Adriaentien Peeter Luijcx sijn huijsvrouwe, Cornelis, Aert, Peeter ende Heijndrick hun kinderen, Dillis Jan Rombauts, cnecht, Anneken Matthijs Peeter Rombauts, meijssen, Heijndrick Janssen sijn vader daerover heert

Personen:

| 1698-0083 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.105

Corneel Peeter Janssen ende Cornelie Adriaen Verboven sijn huijsvrouwe, Anneken, Peeter, Adriaen, Lijntien ende Jan hun kinders (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0084 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.106

Jenneken Joos Luijcx, weduwe van Dilis Janssen

Personen:

| 1698-0085 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.107

Geert Janssen en Cornelie Heilighers sijn huijsvrouwe, Heijliger, Jan, Adriaen, Jenneken ende Anthoni hun kinderen

Personen:

| 1698-0086 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.108

Geert Janssen (enkel 1698)

| 1698-0087 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.110

Jan Heijndrick Janssen ende Gorisken Rombauts sijn huijsvrouwe, Marie, Catharina ende Adriaentien hun kinderen, Heijltien Heijndricx sijn moeder

Personen:

| 1698-0088 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.112

Joanna van Huijse weduwe van Peeter Joerdaens, Jacobmijntien Peeter Goossens, meijssen, Franchois Joelij haer dochters kint van Brussel

Personen:

| 1698-0089 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.113

Geijsbrecht Gabriel Peeter Joris ende Elisabeth Jan Sels sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijntien ende Gabriel hun kinderen

Personen:

| 1698-0090 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.115

Gilliam Kenis

Personen:

| 1698-0091 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.116

Jan Jacob Kenis ende Margriet Huijbrecht Heijndricx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Elisabeth, Peeter, Jacobmijn, Gabriel hun kinderen. Item Marck ende Cornelie Adriaen Marcken kinderen. Item Dingna Staes valentijns kint

Personen:

| 1698-0092 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.117

Jan Wauters, Marck Kenis ende Christine Jan Wauters sijn huijsvrouwe, Barbel, Jacobmijn ende Jacob hun kinderen, Adriaentien Willem Heijndricx meijssen

Personen:

| 1698-0093 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.118

Laureijs Langhaers ende Elisabeth Anthoni Keijsers sijn huijsvrouwe, Marie hun dochter

Personen:

| 1698-0094 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.119

Adam Jan Lenaerts ende Marie Bastiaen Crockx sijn huijsvrouwe, Jan ende Bastiaen hun kinderen, Gabriel Bastiaen Crocx daerover heert van voorscreven

Personen:

| 1698-0095 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.120

Anthoon Jan Lenaerts ende Maeijken Huijbrecht Heijndrickx sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0096 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.121

Jan Janssen Lenaerts ende Jenneken Huijbrecht Heijndricx sijn huijsvrouwe, Huijbrecht ende Jenneken hun kinderen

Personen:

| 1698-0097 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.122

Geert Jan Lippens ende Naentien Heijndrick Bartelmeeussen sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0098 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.123

Jenneken Heijlighers, Maeijken ende Geert Adriaen Luycx haer kinderen

Personen:

| 1698-0099 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.124

Maeijken Corneel van Mierop weduwe van Jan Luijcx, Neeltien Jan Luijcx haer dochter

Personen:

| 1698-0100 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.126

Jan Melssen Luijcx ende Peerijntien van Dijck sijn huijsvrouwe, Melssen, Peeter, Jan, Adriaen ende Catelijn hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0101 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.127

Andries Mans ende Catelijn Corneel Arnauts sijn huijsvrouwe; Adriaen Huijbrechts, koeijwachter

Personen:

| 1698-0102 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.128

Sr. Marcellus Marcelli, schouteth, Jouffr. Marianne Marcelli sijne suster, Steven, Jan Baptist ende Elisabeth sijn kinderen

Personen:

| 1698-0103 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.129

Peeter Martens ende Cornelie Jan Donckers sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0104 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.131

Melssen Meeussen ende Lisken Bastiaen Theeus sijn huijsvrouwe, Heijndrick, Bastiaen, Adam ende Margriet Jan Heijndricx haere voorkinderen, Jan Adriaen Theeus, cnecht, Jan Joos Adriaenssen, scheiper, Peerijn Aert Janssen ende Beijken Jan Goossens, meijssen

Personen:

| 1698-0105 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.132

Cornelis Peeter Melssens ende Margriet Corneel Lodewijcx sijn huijsvrouwe, Jan, Jacob, Marie ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1698-0106 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.136

Jan Peeter Melssens ende Elisabeth Lambrecht van Staeijen sijn huijsvrouwe, Huijbrecht ende Marie sijn voorkinderen, Lambrecht, Cornelie, ende Peeter hun kinderen, Aert Jan Neeffs, cnecht, Goris Corneel Verheijen, scheiper, Dinghen Adriaen Zegers, meijsse

Personen:

| 1698-0107 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.137

Matthijs Peeter Melssens, Peeter ende catelijn sijn kinderen, Catelijn Adriaenssen, houkint

Personen:

| 1698-0108 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.140

Neeltien Goris Claessen weduwe van Jan Heijndrick Michielssen, Maeijken Cornelis Adriaenssen haer dochter (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0109 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.141

Adriaen Moons (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0110 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.142

Aert Moons ende Jacobmijntien Luijcassen sijn huijsvrouwe, Heijndrick en Cornelie hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0111 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.143

Dierck Naessen ende Peerijn Joos van Aecken sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0112 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.144

Adriaen Anthoon Nauts ende Margriet Adriaen Sijmons sijn huijsvrouwe, Neeltien ende Jenneken hun kinderen, Marijnis Aert Jacobs, scheiper (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0113 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.145

Corneel Adriaen nauts ende Beijken Peeter van Dijck sijn huijsvrouwe, Corneel Wauters haeren voorsone, Adriaen Corneel hun kint, Barbel Swagemaeckers, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0114 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.146

Peeter Anthoni Nauts ende Maeijken Pauwels sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0115 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.147

Maeijken van Tijchelt, weduwe van Huijbrecht Neeffs

Personen:

| 1698-0116 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.148

Christiaen Nijssen ende heijndricken Wauters van Oerle sijn huijsvrouwe, Nijs ende Anneken hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0117 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.149

Claes Jan Nijssen ende Barbel Huijgens sijn huijsvrouwe, Peeter hun kint, Michiel Hugens, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0118 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.150

Jan Nijssen ende Josine ende Jan sijn kinderen

Personen:

| 1698-0119 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.151

Helena Verhemeldonck, weduwe van Joos Nijssen met Mariken Joos Nijssen haer dochter

Personen:

| 1698-0120 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.152

Jan Nouts ende Eva Corneel Sebrechts sijn huijsvrouwe, Adriaentien hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0121 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.154

Mattijs Arnaut Ooms ende Dingne Adriaen Weerts, sijn huijsvrouwe, Arnaut, Corneel, Lisken ende Adriaen sijn kinderen

Personen:

| 1698-0122 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.155

Matthijs Jan Ooms ende Catelijn Corneel van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijntien, Neliken ende Lisken hun kinderen

Personen:

| 1698-0123 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.157

Peeter Corneel Ooms ende Clement Wauter Ooms sijn huijsvrouwe,Jacobmijn hun kint, Cornelie Corneel Ooms, meijssen

Personen:

| 1698-0124 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.158

Wauter Peeter Ooms ende Tanneken Adriaen Weerts sijn huijsvrouwe, Adriaen, Jan ende Leentien hun kinderen

Personen:

| 1698-0125 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.159

Andries Peeters ende Heijnderien Valentijns sijn huijsvrouw ende Barbel Valentijns, Claes ... cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0126 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.160

Anthoon Jan Peeters ende Marie Adriaen Theeus sijn huijsvrouw, Neeltien Adriaen Theeus haer suster ende Adriaen hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0127 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.161

Augustijn Peeters ende Lisken Janssen sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Catelijn Jan Goossens, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0128 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.162

Heijndrick Peeters ende Anneken de Backer sijn huijsvrouwe, Anneken Heijndrick Peeters hun dochter (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0129 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.163

Corneel Philips ende Margriet Jacob sijn huijsvrouwe, Maeijken Philips hun meijssen

Personen:

| 1698-0130 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.164

Frederick Philipssen ende Catelijn Jacobs sijn huijsvrouwe, Anneken, Philip, Heijltien ende Jacobus hun kinderen

Personen:

| 1698-0131 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.165

Catelijn Janssen weduwe Jacob Phlipssen met Philip haeren sone

Personen:

| 1698-0132 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.166

Marten Philipssen ende Elisabeth Peeter Sijmons sijn shuijsvrouwe, Aert ende Melssen hun kinderen

Personen:

| 1698-0133 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.167

Aert Quirijnen ende Margriet Arnaut van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Anthoon, Jan, Wauter ende Catelijn hun kinderen, Dinghen Heijndrick Heijndricx, meijssen

Personen:

| 1698-0134 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.168

Heijndrick Quirijnen ende Magdaleen Goris Gabriels sijn huijsvrouwe, Anneken Matthijs Ooms haer voorkint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0135 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.171

Wauter Rennen ende Maeijken Jan Melssens sijn huijsvrouwe, Catelijn hun kint, Jan Melssens daerover heert van voorscrevene (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0136 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.172

Wauter Peeter Rennen ende Marie Adriaen Donckers sijn huijsvrouw, Geert ende Jan sijn voorkinderen, Elisabeth ende Marie hun tsaemenkinderen, Adriaen ende Catelijn Huijbrecht Verboven haer voorkinderen

Personen:

| 1698-0137 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.174

Jan Anthoon Reijns ende Adriaentien Aert Nops sijn huijsvrouwe, Maeijken Peeter Arnauts

Personen:

| 1698-0138 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.175

Corneel Jan Roelen ende Dingne Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Geert Jan Roelen, cnecht, Cornelie Marijnis Bevers, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0139 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.176

Catelijn Kerssemans weduwe Jan Roelen

Personen:

| 1698-0140 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.177

Emerens ende Elisabeth Jan Roelen geestelijke dochter (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0141 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.179

Pauwelijn van Geel, weduwe van Jan Rombauts, Peeter, Nijs ende Adam Jan Rombauts haere sonen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0142 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.180

Jan Goris Rombauts ende Maeijken Dielen sijn huisvrouwe, Goris ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1698-0143 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.183

Willemijn Geerts weduwe Wauter Jan Rombauts, Geert, Anneken, Cornelie ende Jan Wauter Rombauts haere kinderen, Cornelie Jacobs, houkint

Personen:

| 1698-0144 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.184

Bastiaen Russel ende Engel van Oosterwijck sijn vrouw

Personen:

| 1698-0145 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.186

Lenaert Schoepen ende Marie Jacobs sijn huisvrouwe, Jacob, Corneel, Peeeter ende Mariken hun kinderen

Personen:

| 1698-0146 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.187

Huijbrecht Schoepen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0147 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.188

Jan Schooffs ende Elisabeth Jan Schooffs sijn dochter

Personen:

| 1698-0148 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.189

Jan Corneli Schrauwen ende Catelijn Sijmon Bevers sijn huijsvrouwe, Jenneken ende Nelleken hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0149 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.190

Adam Corneli Sebrechts ende Elisabeth Adriaen Willem sijn huisvrouwe, Adriaen ende Cornelie Peeters van der Locht haar voorkinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0150 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.191

Cornelis Sebrechts ende Cornelie Wils sijn huijsvrouwe, Franchijntien hun dochter, Cornelis Adriaen Willems, cnecht, Christine Sebrechts koeijwachteresse

Personen:

| 1698-0151 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.192

Heijndrick Sebrechts ende Elisabeth Jacob Willemen sijn huisvrouwe, Catelijn Jan Peeter Joris, houkint, Jenneken Pauwels Marijnissen, meijssen, Jacob Baliaerts, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0152 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.193

Jan Sebrechts ende Catelijn Janssen Arnauts sijn huisvrouwe, Marie, Jenneken, Cornelis ende Anneken hun kinderen

Personen:

| 1698-0153 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.196

Laureijs Staeijmans ende Maeijken Claessen sijn huisvrouwe, Adriaentien hun dochter ende Marie Roelen houkint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0154 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.199

Adriaentien Janssen weduwe Roelant Jacob Thomas, Jan, Catelijn, Jacob, Adriaentien ende Maeijken Roelant Jacob Thomas haer kinderen, Jan Adriaen Adriaenssen, cnecht

Personen:

| 1698-0155 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.200

Remie Valentijns ende Barbel Doremans sijn huijsvrouwe, Anthonet hun dochter

Personen:

| 1698-0156 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.201

Staes Valentijns ende Jenneken Roms sijn huijsvrouwe, Marie, Ijda, Peeter, Christine ende Barbel hun kinderen, Geeraert van Elsacker, cnecht

Personen:

| 1698-0157 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.202

Anthoon van Aecken ende Margriet Heijndrick sijn huijsvrouwe, Marie ende Heijndrick hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0158 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.203

Neeltien Schooffs weduwe van Joos van Aecken ende Anthoon Joos van Aecken haeren sone (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0159 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.204

Joos van Aecken ende Maeijken Jan Crock sijn huijsvrouwe, Jan, Lijntien ende Corneliken hun kinderen

Personen:

| 1698-0160 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.205

Peeter van Aerden, Aert, Elisabeth, Anneken, Cornelis ende Anthoni sijn kinderen

Personen:

| 1698-0161 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.208

Corneel Michiel van Antwerpen ende Cornelie Goris Gabriels sijn huijsvrouwe, Goris, Jan, Catelijn ende Barbel hun kinderen, Jan Huijbrechts, houkint

Personen:

| 1698-0162 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.209

Adriaen van Bael ende Marie Vorsselmans sijn vrouw, Arnaut, Catharine, Carel, Jan ende Cornelis hun kinderen, Mathijs Vorsselmans, knecht, Cornelie Jacob Philipsen, meijssen (staat onder 1693 maar moet 1698 zijn)

Personen:

| 1698-0163 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.210

Margriet Moons weduwe van Marten van den Bossche, Marianne vander Buijten, meijssen

Personen:

| 1698-0164 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.211

Peeter van Breda ende Naentien Diercken sijn huijsvrouwe, Pauwels hunnen sone (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0165 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.212

Meester Jan vanden Broeck ende Elisabeth Baten sijn huijsvrouwe, Anne hun dochter

Personen:

| 1698-0166 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.213

Jacob van den Cloot ende Lisken Anthoni Quirijnen sijn huijsvrouwe, Geert sijnen voorsone, Jan Janssen Arnauts, cnecht, Adriaen Jan Peeter Jacobs, scheiper, Margriet Wauter Quirijnen, meijssen

Personen:

| 1698-0167 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.217

Gabriel vanden Bleke ende Barbel van Aecken sijn huijsvrouwe, Cornelie, Gabriel, Eva hun kinderen, Jan vanden Bleke daerover heert den voorscrevene

Personen:

| 1698-0168 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.218

Jan van den Heuvel, Geert van den Heuvel, Jan van den Heuvel, Anne van den Heuvel sijn kinderen

Personen:

| 1698-0169 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.219

Laureijs van den Langenbergh ende Cornelie Hensselmans sijn huijsvrouwe, Anne ende Roelant hun kinderen, Jan Hugens, cnecht, Marie van Hennel, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0170 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.220

Cornelie van der Buijten (enkel 1698)

| 1698-0171 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.221

Frans van der Buijten ende Cornelie Francken sijn huijsvrouwe, Michiel, Anneken, Geeraert ende Huijbrecht hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0172 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.222

Maeijken Aertssen weduwe van Geert Peeter van der Buijten, Emerens Campen haer dochters kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0173 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.223

Jan van der Buijten ende Marie Valentijns sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0174 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.224

Jan Geert van der Buijten ende Martijn Pauwels sijn huijsvrouwe, Adriaentien ende Geert hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0175 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.225

Laureijs van der Buijten ende Geert sijnen sone, Catelijn Aerden, meijssen

Personen:

| 1698-0176 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.226

Peeter van der Buijten ende Peeternelle Swaegemaeckers sijn huijsvrouwe Elisabeth, Marie, Anthonet, Peeter ende Josijntien hun kinderen

Personen:

| 1698-0177 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.227

Tanneken Jan Gabriels weduwe van Peeter van der Buijten ende Cornelie Simons haer dochter, Cornelis van Tijchelt, cnecht, Maeijken Jan Simons, meijssen, Caspar van Peer, schoolclerck

Personen:

| 1698-0178 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.228

Anthoon van Ditfort ende Tanneken Peeters sijn huijsvrouwe, Corneel, Sijken, Adriaentien, ende Peerijntien hun kinderen

Personen:

| 1698-0179 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.229

Tonijntien van Ditfort, weduwe van Willem van Tommel, Jenneken van Tommel haer dochter

Personen:

| 1698-0180 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.231

Corneel Janssen van Dijck ende Marie Janssen van Hijdonck sijn huijsvrouwe, Jan, Keesken ende Naentien hun kinderen, Griet Jans van Gorp meijssen

Personen:

| 1698-0181 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.232

Geert Jan van Dijck ende Jacobmijn Peeter Joris sijn huijsvrouwe, Catelijn, Adriaentien, Cornelie ende Peerijntien hun kinderen

Personen:

| 1698-0182 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.233

Peeter Jan van Dijck, weduwnaar ende Catelijn sijn dochter, Lisken Geertssen sijn moeder

Personen:

| 1698-0183 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.234

Jan Corneel van Elsacker ende Christine Corneel Raets sijn huijsvrouwe, Corneel, Adriaen, Peeter, Jan, Michiel ende Dingna hun kinderen

Personen:

| 1698-0184 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.235

Joan Franchois van Elsacker, juffr Elisabeth van Elsacker sijn suster, Geert vander Buijten, clerck, Jan Swaegemaeckers ende Michiel Peeters van Breda cnechten, Catelijn Jan van Gorp ende Miken van Elsacker meijssens

Personen:

| 1698-0185 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.237

Catharina van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joannes, Peeter ende Josine haer kinderen, Mattheus van Gilse haer broeder, Cornelie ende Heijnderine van Gilse haer susuters, Jan Jacob de Cuijper, cnecht, Griet Anthoni Bernaerts ende Anne Cornelis A

Personen:

| 1698-0186 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.238

Michiel Corneel van Elsacker ende Peerijn van Tichelt sijn huijsvrouwe, Catelijn, Corneel ende Peeter hun kinderen

Personen:

| 1698-0187 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.239

Marianne Moons weduwe van MIchiel Martin van Elsacker, Anneken, Cornelie, Marie ende Elisabeth van Elsacker haere kinderen, Peeter Arnauts ende Jan van Bael cnechten, Peeter Wauter Rennen, koeijwachter, Cornelie Adriaen Heijndricx meissen

Personen:

| 1698-0188 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.240

Peeter van Elsacker ende Elisabeth Marcelli sijn huijsvrouwe, Jan Baptist, Michiel, Peeter, Gudula ende Dingna hun kinderen, Peeter van Halle, cnecht, Marie Quirijnen, meijssen

Personen:

| 1698-0189 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.241

Corneel Anthoon van Gastel ende Margriet Peeter Anthonissen sijn huijsvrouwe, Anthoon sijnen voorsone, Cornelie, Peeter ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1698-0190 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.243

Jan van Gorp ende Dinghen Peeter Vermeiren sijn huijsvrouwe, Adriaentien, Cornelie, Laureijs, Aert, Geert ende Peeter hun kinderen

Personen:

| 1698-0191 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.244

Peeter van Gorp ende Catelijn Michiel van Breda sijn huijsvrouwe, Laureijs, Michiel, Marie ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1698-0192 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.245

Wauter van Gorp ende Neeltien Jan Lippens sijn huijsvrouwe, Jaspar Anthoon Jaspars haeren sone

Personen:

| 1698-0193 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.246

Adriaen van Halle ende Emerens van Donghen sijn huijsvrouwe, Aert van Oerle haer voorkint, Joos van Halle hun kint

Personen:

| 1698-0194 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.247

Dionijs van Hal ende Elisabeth Moons sijn huijsvrouwe, Cornelie, Heijndrick en Michiel hun kinderen, Goris Rombauts ende Adriaen van Halle, cnechten, Adriaentien Heijndrick Broucatus meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0195 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.250

Adriaen van de Mierop ende Catelijn Jan Stuijts sijn huijsvrouw, Marie, Cornelie hun kinderen ende Jan van de Mierop sijn vaeder, Neeltien van de Mierop ende Appeloonnij Gabrielssen meijssens (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0196 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.251

Heijndrick van Oirschot ende Maeijken Verbocht sijn huijsvrouwe, Catelijn sijn dochter (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0197 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.252

Maeijken de Backer weduwe van Arnaut van Ostaeijen ende Corneel Arnaut van Ostaeijen haeren sone daerover heert van voorscrevene

Personen:

| 1698-0198 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.253

Adriaen van Ostaeijen (enkel 1698)

| 1698-0199 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.254

Adriaen Arnaut van Ostaeijen ende Clement Jan Huijbrechts sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Anneken Joos Huijben meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0200 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.255

Jan van Ostaeijen ende Marie van Lommel sijn huijsvrouwe, Jan, Anneken, Catharine ende Jenneken hun kinderen

Personen:

| 1698-0201 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.257

Wauter van Ostaeijen ende Jenneken Jacobs sijn huijsvrouwe, Jan hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0202 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.258

Corneel van Reet ende Tanneken Heijndricx sijn huijsvrouwe, Cornelisken hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0203 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.259

Mijnheer Johan Louis van Siegen met Mevrouwe Bernardine Herrij Heere ende Vrouwe van Loenhout, Michiel Lodewijckus van Siegen, Caspar Joannes van Siegen, broeders van mijn heer, Jouffrouwe Joanne Herrij, suster van Mevrouwe, Marianne Louise Herrij, nicht

Personen:

| 1698-0204 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.260

Aert Lambrecht van Staeijen ende Maeijken Peeters sijn huijsvrouw, Jenneken ende Lambrecht hun kinderen, Maeijken Janssen, wijsterse, Appelloonij Lambrechts, meijssen, Michiel Corneel van Antwerpen, cnecht (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0205 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.261

Goris van Staeijen ende Cornelie Arnauts sijn huijsvrouwe, Marie hun kint, Heijliger Adriaen Luijcx, houkint, Cornelie Lambrecht van Staeijen, meijssen

Personen:

| 1698-0206 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.262

Heijndrick van Staeijen ende Jenneken Peeter Verheijen sijn vrouw, Catelijn hun kint ende Margriet Huijbrechts, meijssen, Simon Goris Rombauts daerover heert van voorscrevene

Personen:

| 1698-0207 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.263

Adriaen Corneli Jacobs van Tijchelt ende Dingne Jan Neefs sijn huijsvrouwe, Jacob, Peeter, Maeijken, Cornelie, Elisabeth ende Tanneken hun kinderen

Personen:

| 1698-0208 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.265

Matthijs Jan Aerts van Tijchelt ende Neeltien Jan Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouw, Jenneken, Neeltien ende Lijntien hun kinderen

Personen:

| 1698-0209 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.266

Peeter Corneel van Tijchelt ende Adriaentien Cornelis Broomans sijn huijsvrouwe, Arnaut ende Jan Peeter van Tijchelt sijn kinderen, Jenneken Jan Aertssen meijssen

Personen:

| 1698-0210 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.267

Peeter van Westerhoven ende Cornelie Jan Conincx sijn huijsvrouwe, Geert hun kint

Personen:

| 1698-0211 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.268

Corneel Verboven, Marie Anthoon Claessen, meijssen, Jan van Oerle, cnecht

| 1698-0212 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.270

Jan Verboven ende Christine Bervoets sijn huijsvrouwe, Jan hun kint, Barbel Matthijs Goossens sijn moeder (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0213 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.271

Matthijs Jan Verboven ende Jenneken Jan Denis sijn huisvrouw, Marie hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0214 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.272

Marie Janssen, weduwe van Adriaen Verdaert, Anne Catherine Verdaert haer dochter (enkel 1698)

| 1698-0215 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.273

Heijndrick Goris Vergauwen ende Anneken Jan Hoppenbrouwers sijn huijsvrouwe, Goris, Geertruijt, Jan, Adriaen, Cornelis ende Peeter hun kinderen, Marie Christiaen Nijssen, meijssen

Personen:

| 1698-0216 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.275

Rombaut Adriaen Vergauwen ende Elisabeth Heijndrick Vergauwen sijn huijsvrouwe, Adriaen hun kint

Personen:

| 1698-0217 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.276

Elisabeth Gabriel Goris, weduwe van Corneel Verheijen, Neliken Corneli Verheijen haer dochter (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0218 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.277

Jacob Corneel Verheijen ende Anne Jacob Philipsen sijn huijsvrouwe, Corneel hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0219 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.278

Peeter Verheijen ende Maeijken van Tijchelt sijn huijsvrouwe, Jan, Jacobus, Cornelis, Marie ende Sijken hun kinderen, Elisabeth Corneel Verheijen, meijssen

Personen:

| 1698-0220 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.279

Adriaen Vermeiren ende Jacobmijn Anthoni Guilliams, Peeter Jan Laureijs Dennis haeren voorsone, Jan Janssen Vrins, scheiper, Cornelie Jan Francquen, meijssen

Personen:

| 1698-0221 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.280

Corneel Adriaen Vermeiren ende Jacobmijn Adriaen Nouts sijn huisvrouwe, Cornelis, Adriaen en Adriaentien hun kinderen

Personen:

| 1698-0222 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.281

Corneel Joos Vermeiren ende Catharine Frans Luijcx sijn huijsvrouwe, Joos hun kint, Aert Cornelis van Tijchelt, cnecht, Betteken Peeter Broomans, meijssen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0223 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.282

Jan Vermeiren ende Catelijn van Halle sijn huijsvrouwe, Marie Peeter Goossens, meijssen

Personen:

| 1698-0224 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.283

Peeter Peeter Vermeiren ende Menten Peeter Ooms sijn huijsvrouwe, Peeter hun kint, Elisabeth Peeter Vermeiren, meijssen

Personen:

| 1698-0225 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.284

Willem Peeter Vermeiren ende Marie Nuijtemans sijn huijsvrouwe, Catelijn hun kint

Personen:

| 1698-0226 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.285

Wauter Verschueren ende Catelijn Arnaut van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Margriet ende Arnaut hun kinderen (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0227 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.286

Corneel Corneli Vlemincx ende Maeijken Peeter Gabriels sijn huijsvrouwe, Cornelie ende Jan hun kinderen, Geertruijt Jan van de Cloot, meijssen

Personen:

| 1698-0228 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.287

Jan Vlemincx ende Catelijn Jan Gabriels sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1698-0229 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.288

Catelijn Jan Wiercx, weduwe van Christiaen Vorsselmans, ende Frans Christiaen Vorsselmans hueren sone (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0230 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.290

Christiaen Vorsselmans ende Maeijken Heijndricx sijn huijsvrouwe, Neeltien hun dochter ende Heijndrick Jan Vorsselmans hun soons sone

Personen:

| 1698-0231 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.291

Christiaen Geert Vorsselmans ende Barbel Jan Wauters sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0232 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.292

Christiaen Matthijs Vorsselmans ende Marie Jan Geerts sijn huijsvrouwe, Willem Matthijs Vorsselmans sijn broeder, Geert Luijcx daerover heert (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0233 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.293

Jan Christiaen Vorsselmans ende Anneken Adriaen Nouts sijn huijsvrouwe, Peeter ende Peeternel hun kinderen

Personen:

| 1698-0234 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.295

Michiel Vorsselmans ende Peerijntien van Ostaeijen sijn huijsvrouwe, Catelijn hun dochter, Matthijs Jan Goossens, cnecht, Peeter Adriaenssen, scheiper, Margriet Willem Heijndricx, koeijwachter

Personen:

| 1698-0235 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.296

Peeter Bastiaen Vorsselmans ende Neeltien Vermeiren sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn hun kinderen

Personen:

| 1698-0236 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.297

Maeijken van Aecken weduwe van Jan Wauters, Corneel ende Jenneken Jan Wauters haer sone ende dochter, Hanneken Balten van Geel, koeijwachter, Wauter Peeter Jan Wauters, cnecht

Personen:

| 1698-0237 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.298

Willem Wauters ende Catelijn Sijmon Hesselmans sijn huijsvrouwe, Peeter Willem Wauters sijn voorkint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0238 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.299

Adriaen Matthijs Weerts ende Neeltien de Backer sijn huijsvrouwe, Jan de Backer

Personen:

| 1698-0239 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.300

Tanneken Marijnis Bevers, weduwe van Adriaen Matthijs Weerts, Jan haeren sone, Maeijken Aerden, meijssen, Jan Aerden, jonghen

Personen:

| 1698-0240 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.301

Matthijs Adriaen Weerts ende Margriet Cornelis Crock sijn huijsvrouwe, Adriaentien Cornelis Neeffs haer moeder ende Corneel, Marijnis, Adriaen, Adriaentien ende Jan hun kinderen, Jan Aert Janssen, Peeter Verbruggen, houkinderen

Personen:

| 1698-0241 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.302

Matthijs Adriaen Weerts ende Marie van der Buijten sijn huijsvrouwe, Corneliken hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0242 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.303

Anthoon Jan Wiercx ende Catelijn Jan Matthijs Goossens sijn huijsvrouwe, Jan, Catelijn ende Anthoni hun kinderen

Personen:

| 1698-0243 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.304

Corneel Jan Wiercx ende Neeltien Vorsselmans sijn huijsvrouwe, Lenaert Peeter Heijndricx, cnecht, Tanneken ende Marie Vorsselmans, meijssens

Personen:

| 1698-0244 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.305

Jan Janssen Wiercx ende Dinghen Corneel de Backer sijn huijsvrouw, Marie Martinissen, houkint, Cornelis Vondelingh

Personen:

| 1698-0245 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.306

Jan Lenaert Wiercx ende Josijn Jan Lenaerts sijn huijsvrouwe, Wauter ende Marie hun kinderen, Franchois Vondelingh, Anne Marie Vondelingh (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0246 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.307

Jan Lenaert Jan Wiercx ende Catelijn Adriaen Nauts sijn huisvrouwe, Neeltien hun kint (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0247 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.308

Maeijken Cornelis Theuns, weduwe van Lenaert Jan Wiercx, Anneken Lenaert Wiercx haer dochter, Jan Peeter Verheijen, daerover heert

Personen:

| 1698-0248 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.309

Matthijs Anthoon Wiercx ende Tanneken Jan Heijndrick Bartelmeeussen sijn huijsvrouwe (enkel 1698)

Personen:

| 1698-0249 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.310

Huijbrecht Jacob Willemen ende Marie Corneel Aernauts sijn huijsvrouwe, Corneel, Jan, Geert, Jacob, Jan Louis ende Cornelie Huijbrecht Jacob Willemen hun kinderen

Personen:

| 1698-0250 |

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.311

Quirijn Willems ende Cornelie Jan Melssens sijn huijsvrouwe, Jan, Maeijken, Jacobmijn ende Adriaentien sijn voorkinderen

Personen:

| 1698-0251 |