N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1110 - wed. en kinderen Adriaan Jochems

 • Beschrijving goed: een weide hofstede geweest groot 52 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de straat

N° 1215/5 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: nieuw bos
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) hijzelf en Hendrik Francken

N° 1216-1217 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide aan "'t schouwbos" groot 130 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1218 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een veld
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1223 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide groot 100 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1235 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 113 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) erfg. Antoon Van Tichelt (W) Adriaan Mathijssen

N° 1236 - Erfg. Antoon Van Tichelt en Dielis Hendrik Francken ieder de helft

 • Beschrijving goed: groot 199 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) Hendrik Francken (W) Adriaan Mathijssen

N° 1237 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: een weide groot 332 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1238/1-2 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: land groot 200 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) erfg. Antoon Van Tichelt (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1239 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: hofstede groot 230 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) Peeter Van de Mierop (W) hijzelf

N° 1241/1 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 218 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) heer Van Elsacker (W) hijzelf

N° 1241/2 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: een akker groot 147 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1242 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: een akker groot 134 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) hijzelf (Z) heer Van Elsacker

N° 1244/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: hun hofstede in 4 percelen aan elkaar groot 331 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Peeter Van de Mierop (O) zijzelf (Z) de straat (W) erfg. Jan Peeters

N° 1244/2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een akker aan de hofstede groot 419 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Peeter Van de Mierop (O) de straat (Z) de straat (W) zijzelf voorgaande

N° 1245 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 56 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) de straat (W) de beek

N° 1246 - heer van Elsacker

 • Beschrijving goed: land erbij groot 110 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) het voorgaande of de bosstraat (O) de straat (Z) de straat (W) de beek

N° 1247/1 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land naast N° 1248 groot 162 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hijzelf (O) de straat (Z) Hijzelf (W) Hijzelf

N° 1247/2 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: dries genaamd "den inslag" groot 41 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (Z) Hijzelf (W) Hijzelf

N° 1247/3 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries daar gelegen aan N° 1247/2 groot 267 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

N° 1248 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: akker "den lindenakker" groot 965 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de straat

N° 1249/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: akker "de hofstadt" groot 528 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

N° 1249/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: in dezelfde akker groot 302 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1249/3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: bos en deels land groot 246 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (W) de straat

N° 1250 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: stuk erve, hofstede geweest groot 123 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1251 - Cornelis Corn. Vermeiren

 • Beschrijving goed: een weide groot 99 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) de straat

N° 1255/1 - Cornelis Corn. Vermeiren bij koop van Peeter Geerts

 • Beschrijving goed: een weide in de hofstede van Cornelis Corn. Vermeiren groot 77 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de akkerstraat

N° 1255/2-3 - Cornelis Cornelis Vermeiren bij koop van Peeter Geerts

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 424 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (W) de straat

N° 1257 - wed. en kinderen Adriaan Jochems

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 290 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de akkerstraat (O) heer van Loenhout (Z) de heer en Adriaan Jorissen (W) de akkerstraat

N° 1259 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land, hofstede geweest groot 101 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (W) het beekje

N° 1278 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: den heyacker groot 263 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Hontstraat

N° 1279 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: een dries groot 86 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1280 - Peeter Broomans 's Jonckers

 • Beschrijving goed: bos geweest groot 195 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) Hijzelf en Adriaan Cornelis Vermeiren (W) Hijzelf en Adriaan Cornelis Vermeiren

N° 1281 - Adriaan Cornelis Vermeiren voor 2/3 en Peeter Adriaan Broomans voor 1/3 deel

 • Beschrijving goed: ieder een hofstede groot 334 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

N° 1282-1284 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: Hofstede land en dries en Jan Geert Van Dijck voor een deel daarin groot 419 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) Jan Geert Van Dijck (Z) de straat (W) de straat

N° 1282/2 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: land groot 387 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) Jan Geert Van Dijck (Z) zijzelf (W) de straat

N° 1282-1283/1 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een weide groot 119 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (W) de straat

N° 1283/1 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: perceel daer een hofstede op gestaen heeft groot 121 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (O) Jan Geert Van Dijck (Z) zijzelf (W) de straat

N° 1285 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: dries "het rouwveld" groot 443 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (O) hijzelf (Z) de straat (W) erfg. Antoon Van Tichelt

N° 1287/1 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 46 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1287/2 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land en dries hofstede geweest groot 30 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de straat

N° 1287/3 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land groot 89 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1287/4 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een dries groot 75 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1287/5 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: akker en weide groot 62 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1287/6 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land "de lange bedden" groot 97 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1287/7 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land "de lange bedden" groot 56 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1287/8 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land groot 151 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1295 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: akker "den heyacker" groot 363 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) heer van Loenhout en Jan Geert Van Dijck

N° 1296 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 353 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Hendrik Francken (O) Hendrik Francken (Z) erfg. Antoon Van Tichelt (W) de straat

N° 1297 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 176 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer Van Elsacker (W) de straat

N° 1298/1 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 434 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter De Gruyter (O) zijzelf en Peeter De Gruyter (Z) zijzelf (W) de straat

N° 1298/2 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: stuk in de stede groot 97 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter De Gruyter (O) Peeter De Gruyter (W) de straat

N° 1299 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: een weide of land groot 235 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1300 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: een akker groot 248 1/1 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1301 - Hendrik en Jacob Francken

 • Beschrijving goed: een bos groot 124 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1302/1-2 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: land "de hoge weide" en "den bergh" groot 460 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de heer van Loenhout (Z) de heer van Loenhout

N° 1303 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: land in "heyveld" groot 166 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte (O) de vrunte

N° 1305 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: een weide groot 208 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1306 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1307 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: een weide groot 167 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1308 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 369 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) Hendrik Franken (W) de straat

N° 1309 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1310 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter De Gruyter (O) de heide (Z) de straat (W) de straat

N° 1311/1-2 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: 2 percelen land en weide groot 560 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer van Loenhout (O) de heide (Z) heer van Loenhout (W) de straat