Archieven

Digitale bewerkingen van archiefstukken.

Inventaris van het Oud Archief van Loenhout

De meeste samengevatte archiefstukken zijn genomen uit het "Oud Archief van de gemeente Loenhout", te raadplegen in het Rijksarchief. Hendrik Delvaux publiceerde in 1974 een inventaris van dit archief. Hieronder vindt u de grote hoofdingen en onderverdelingen van deze inventaris. Bij de onderdelen die gedigitaliseerd…

Lees meer

Inventaris van het archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk

DEEL I : ARCHIEVEN VAN DE HEERLIJKHEDEN LOEHOUT EN POPENDONKI. InventarissenII. Vererving en belening van de heerlijkhedenIII. Betrekkingen tussen de heer en het plaatselijk bestuurIV. Personen belast met het beheer van de heerlijkhedenV. Financieel beheer van de heerlijkhedena. Algemeenhedenb. Journalen van de rentmeestersc. Rekeningen van…

Lees meer

Notariaten

Notariaten zijn een zeer rijke informatiebron. Volgende verzamelingen hebben wij samengevat en zijn beschikbaar op de website: In het rijksarchief Antwerpen bevindt zich onder toegang R02 - 8995 een bundel waarin 16 notariĆ«le akten van Jan van Vorspoele, in ditzelfde bundel vinden we aansluitend ook…

Lees meer

Loenhoutse bronnen in andere archieven

Kerkarchief van LoenhoutBorgbrievenRekeningen van de Tafel van de H. GeestFelixarchief te AntwerpenRegesten 1394-1499VolkstellingenVolkstelling 1665 (OA Loenhout, nr. 30)Volkstelling 1693 (OA Loenhout, nr. 27)Volkstelling 1695 (RA Anderlecht, Staten van Brabant Cartons nr. 391)Volkstelling 1698 (OA Loenhout, nr. 28)Volkstelling 1709 (OA Loenhout, nr. 32)Volkstelling 1754Volkstelling 1800-1804 (Hedendaags…

Lees meer