steenbackere (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 187e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 187e  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 187 Cornelis Lenaert Luijcx Daarna: Maeijken de weduwe met haar 7 kinderen Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen Daarna: Cornelis Pauwels alias den zwarten Neel en consorten de erfgenamen Henrick van der Buijten Henrick Schelkens

Continue reading...