sneppel (217)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 12a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 12a  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 12 de weduwe (doorgehaald) en kinderen Peeter van Aecken Daarna: Adriaen Peeter van Aken, Anthonis Peeter van Aken, de kinderen Joos van Aken en Jan Peeter van Aken elk voor een vierendeel Daarna: het…

Continue reading...

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 12b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 12b  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 12 kinderen en kindskinderen Peeter van Aecken Daarna: Bernaert Peeters van Aken alleen bij deling en mangeling tegen zijn zuster Catelijn Lenaert van Houtele Daarna: Lenaert van Houtele den zoon Daarna: Peeter van Aken…

Continue reading...

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 49b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 49b  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 49 Claes van Dael bij opwinning Daarna: Adriaen Adriaen Wouters en Bertholomeeus Adriaenssen n.u. half om half, na dood van de vrouw van Niclaes van Dael Pauwels der Weuwen Cornelijs Arndt der Wewen Lijsbette…

Continue reading...