hulsacker (4)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 172f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 172f  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 172 Henderick Verbuijten n.u. en Peeter Jan Philipssen Daarna: het deel van Peeter Jan Philipssen nu Jan Heijndricx van Elsackere bij testament Daarna: het deel van Herijndrcik Verbuijten nu de zoon Adriaen bij dood…

Continue reading...

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 172g

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 172g  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 172 Rombout Cornelis Rombouts en de erfgenamen Jan Praeijens half om half Daarna: Jan Vergouwen van de helft toekomende Rombout Cornelissen de helft en van het geheel een vierendeel bij deling Jan van Vorspoele,…

Continue reading...

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 175c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 175c  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 175 Henderick Hendericx Verbuijten bij versterf van zijn vrouw als bij deling zijn schoonbroers (Jacop Broomans en Adriaen Verheijden) Daarna: Adriaen Heijndricx Verbuijten na dood van zijn moeder de weduwe en erfgenamen Cornelis Claes…

Continue reading...