hoenre snodders (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 72c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 72c  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 77 Huijbrecht Peeter Eskens deels nomine uxoris en deels bij koop Daarna: de weduwe en erfgenamen Huijbrecht Peeter Eskens bij versterf de erfgenamen Geert Vercaert Henrick Bode Daarna: Gheert Vercaert Jan Bode Henrick Hovelmans

Continue reading...