gemeen heilaar (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 55d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 55d  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 55 de weduwe en kinderen Peeter van Aecken Daarna: Bernaerrt van Aken, Cathelijne van Aken en de weeskinderen Joos Peeter van Aken bij versterven en deling Jan Janvan Staeijen Daarna: Peeter van Aken bij…

Continue reading...