bollaerts block (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 250b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 250b  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 250 Jan Lenart Luijcx Daarna: de weduwe Jan Lenaerts bij versterf als bij deling tegen de voor en nakinderen Daarna: Joos Jan Lenaerts bij deling Daarna: Adriaen Bernaert van Aecken bij koop Heijndrcik van…

Continue reading...