Het gemeentezegel

Terug naar overzicht

Vroeger jaren gebruikte men voor officiële stukken altijd 's lands zegel. Het toenmalig Gemeentebestuur wilde overgaan tot het maken van een eigen zegel. Daarom werd in de archieven gezocht naar het oudste zegel dat in de lijst der opgaande heren van Loenhout te vinden was. Dit was ten slotte het zegel of wapenschild van de Familie van Bouchout en dagtekent dus van omstreeks het jaar 1370.

Het gemeentezegel verbeeldt een dambord van 9 x 3 of 27 vierkante vakjes, beurtelings in rode en witte kleur. De overige grond van het schild is geel en achter het dambord is een rode hoofdletter L ingewerkt.

Hieruit volgt dat de vereenvoudigde vlag van Loenhout moet bestaan uit drie kleuren: beurtelings rood, wit en geel.

Zegel van Loenhout, gehecht aan een acte van 1 september 1551, waarin de schepenen van Loenhout de verdeling van de erfenis van Gijsbert vander Schuere bevestigen (Locatie: Felixarchief Antwerpen)