Lijsten‎ > ‎

De heren van Loenhout

Overzicht van de Heren van Loenhout van 1277 tot nu. Vanaf de 19de eeuw, na de afschaffing van de Heerlijkheden Loenhout en Popendonk, betreft het de eigenaars van het kasteel.Hieronder volgen de lijsten met Heren van Loenhout zoals zij in 1938 en 1970 resp. aan vader en zoon Van Aken bekend waren. De bovenstaande lijst is voornamelijk gebaseerd op het recent onderzoek van John Cuyvers (1995), met belangrijke aanvullingen van E.H. Jan Simons (2009) voor wat betreft de 19de eeuw.
A.J. Van Aken (1938)

Om een degelijk overzicht te hebben van de heerlijkheid Loenhout, geven wij hier een lijst der opeenvolgende heeren.
 • In 1313 - Filip van Liederkerke.
 • In 1330 - Jan van Hellebeke, die zich vestigde op het eerste kasteel van Loenhout.
 • In 1364 kwam de heerlijkheid aan de adellijke familie van Bouchout, hertogen van Brabant
 • In 1375 volgde een zekere Daniël van Bouchout en na hem kwamen nogmaals twee opvolgers met denzelfden naam, zoodat de heerlijkheid bijna honderd jaar aan die familie toebehoorde.
 • In 1465 volgde Everard van der Marcke, bijgenaamd "het Everzwijn der Ardennen". Deze werd opgevolgd door zijn zoon Robrecht, en daarna door zijn kleinzoon Robrecht. De familie Van der Marcke heerschte dus gedurende tachtig jaar.
 • In 1545 komt de heerlijkheid aan de familie de Ligne, graven van Aremberg.
 • In 1610 volgt Jan Maes en in 1611 de befaamde Lodewijk de Perez de la Baron en na hem zijn dochter Catharina de Perez de la Baron.
 • Na de edele familie de Perez kwam Mevrouw de la Markieze van Melin op het kasteel.
 • In 1729 wordt de heer Van der Laen heer van Loenhout en Popendonck. Deze wordt opgevolgd door de familie Herry.
 • In 1734 volgt Jonkheer Joannes van Walchiers, heer van Oostwinkel, waarna het kasteel nogmaals overgaat aan den heer Van den Hecke.
 • Tijdens de Fransche Revolutie werd het kasteel aangeslagen door de Franschen en bezet door een Franschen markies.
 • Zooals wij reeds gemeld hebben, bleef er een zekere rentmeester Lambert op het kasteel.
 • In 1849 werd het bestaande kasteel verkocht aan Weled. Familie Montens d'Oosterwijck, aan wie het tot op heden toebehoort.
E.F. Van Aken (1970)
 • In 1313 Filip van Liederkerke.
 • In 1330 Jan van Hellebeke, die zich vestigde op het eerste kasteel van Loenhout.
 • In 1364 kwam de heerlijkheid aan de adellijke familie van Bouchout, hertogen van Brabant
 • In 1375 volgde een zekere Daniël van Bouchout en na hem kwamen nogmaals twee opvolgers met dezelfde naam, zodat de heerlijkheid bijna honderd jaar aan die familie toebehoorde.
 • In 1465 volgde Everard van der Marcke, bijgenaamd "het Everzwijn der Ardennen". Deze werd opgevolgd door zijn zoon Robert, en daarna door zijn kleinzoon Robrecht. De familie Van der Marcke heerste meer dan tachtig jaar.
 • In 1545 komt de heerlijkheid aan de familie de Ligne, graven van Aremberg.
 • In 1610 volgt Jan Maes en in 1611 de befaamde Lodewijk de Perez de la Baron en na hem zijn dochter Catharina de Perez de la Baron.
 • Na de edele familie de Perez kwam Mevrouw de la Markieze van Melin op het kasteel.
 • In 1729 wordt de heer Van der Laen heer van Loenhout en Popendonck. Deze wordt opgevolgd door de familie Herry.
 • In 1734 volgt Jonkheer Joannes van Walchiers, heer van Oostwinkel, waarna het kasteel nogmaals overgaat aan de heer Van den Hecke.
 • Tijdens de Franse Revolutie werd het kasteel aangeslagen door de Fransen en bezet door een Franse markies.
 • Zoals wij reeds gemeld hebben, bleef er een zekere rentmeester Lambert op het kasteel.
 • In 1849 werd het bestaande kasteel verkocht aan Weled. Familie Montens d'Oosterwijck
 • In 1967 werd het kasteel eigendom van de heer A. Aertsen.