Huis De Leeuw

E.H. Jan Simons (2010)

Inleiding


Het huis waar Louisa Van Nueten, weduwe Edmond Van Aken, gewoond heeft werd vroeger "De Leeuw" genoemd. Het is een historisch gebouw waar zich een stukje Loenhoutse geschiedenis heeft afgespeeld. Het perceel waarop het huis staat heeft op de oude figuratieve kaart van Loenhout het nummer 44. De vroegste gegevens vinden we in de leen- en cijnsboeken zoals het leenboek van 1535 (F°114) met aanvullingen tot 1620.

Huis De Leeuw

Afbeeldingen