A.J. Van Aken (1938) (12)

Eerste helft van de 20ste eeuw

De bloeiende landelijke gemeente, die wij thans bewonen, is in een halve eeuw tijd gans van aanschijn veranderd. Waar eens die armzalige hoefjes, met lemen muren en strooien daken stonden, waar onze voorouders hun leven sleten in kleine hutten, daar verheffen zich thans de meest…

Lees meer

Tijdens de 19de eeuw

Wanneer Napoleon te Leipzig verslagen was, zetten de Verbondenen in 1813 het leger der Fransen achterna. In december van dat jaar kwam een afdeling Kozakken in onze streek. De Fransen hielden hen tegen te Wuustwezel en achtervolgden hen in de richting van Hoogstraten. De soldaten…

Lees meer

Tijdens de Franse Revolutie

Wat er elders gebeurde, waar de pastoors de eed van getrouwheid aan de Franse Republiek niet aflegden, gebeurde hier eveneens. Op 8 oktober 1797 werd de kerk gesloten en alle openbare erediensten verboden. De Eerwaarde Heer Jongelincx, pastoor, moest vluchten naar Holland. Dezelfde dag reeds…

Lees meer

Loenhout tijdens de 18de eeuw

Was de XVII┬░ eeuw rampspoedig voor onze gewesten, de XVIII┬░ was alleszins gunstiger, in elk geval veel rustiger. De 17 oktober 1734 deed Jonker Johannes Walchiers, Heer van Oostwinkel en ontvanger-generaal der Leden van Vlaanderen, zijn intrede als heer van Loenhout. Hij werd door de…

Lees meer

De pest - herleving

Een andere gesel kwam ook Loenhout teisteren. Tot overmaat van ongeluk doet, evenals in de omliggende dorpen, de pest haar intrede in onze gemeente. Om uitbreiding van deze besmettelijke ziekte te voorkomen, was het niet meer toegelaten vergaderingen of bruiloften te houden. Hoe het in…

Lees meer