Terug naar Frankrijk

  Terug naar overzicht

Te Schönbrunn [Słotwina, Polen], ontvingen wij bevel ons te dirigeren naar Frankfurt-am-Main over Glogau [Glogów, Polen], Dresden, Leipzig en Hanau. Te Frankfurt werden wij met grote eer ingehaald door de municipale raad wegens de overwinning, die wij hadden behaald in het leger. Wij bekwamen er een dubbel rantsoen en wijn. Wij kregen er een nieuw bevel ons te begeven naar Lyon, trekkend door Strasbourg, Sélestat, Colmar, Belfort.

Sélestat in Elzas is een schone stad met schone bruggen. Elzas is een zeer vruchtbaar land in granen, wijn, vee en paarden. De bevolking is zeer zoetaardig, lieftallig tegenover de mensen. Men vindt er de schoonste steden en forteressen.

Belfort is een schone stad met een sterk kasteel op de top van een berg, ja, schier onoverwinbaar. Horlogemakers zijn er in overvloed. Vandaar dirigeerden wij ons op Lorreinen, passeerden door Metz, Nancy en Toul.

Metz, een grote stad met een sterk kasteel en een sterke forteresse. De kathedraal is één der schoonste die men kan zien. De joden hebben er ook een synagoog en een afzonderlijke wijk in de stad. Zij drijven daar een drukke handel.

Nancy, de hoofdstad van Lorreinen is verdeeld in een oude en een nieuwe stad. De nieuwe is zeer schoon gebouwd met regelmatige straten. De kathedraal is magnifiek. Het land is zeer vruchtbaar in granen en wijnen.

Toul ligt rondom in vruchtbare wijnbergen. Er is een seminarie met heel veel studenten en er zijn twee abdijen in de voorstad. De Lorreinen zijn niet zo minzaam en medelijdend als hun naburen. Het zijn grote en robuste mensen, zij rouleren graag, vooral als cantinier en volgen aldus de legers. Het zijn goede soldaten.

Neufchâteau, een schone stad met een schoon hof op een berg. Er zijn vele kloosters. Het ligt in een vruchtbaar land, vooral in wijn.

Besançon is een grote stad, schoon en wel bebouwd. Men vindt er vele horlogemakers. De horloges verkoopt men daar per dozijn. Het is een vruchtbaar land, maar een weinig bergachtig. Men wint aldaar de schoonste witte tarwe en men bakt er ook schoon brood.

Salins is een schone stad aan een machtige rivier [Rhône]. Men vindt er een belangrijke zoutziederij.

Toen wij te Lyon aankwamen, ontvingen wij er terstond bevel om in garnizoen te gaan te Vienne in Dauphiné. Wij werden er bij de burgers ingekwartierd. Deze waren zeer goedaardig en medelijdend. Het is een ouderwetse stad, gelegen aan de Rhône, in een zeer vruchtbaar land met granen, fruit en wijn, doch zeer bergachtig.

  Terug naar overzicht