Joannes Stadius

Jos. A. U. Ernalsteen (1927)


In 1927 publiceerde Jos. A. U. Ernalsteen, archivaris van de kathedraal van Antwerpen, bij drukkerij L. Braeckmans te Brecht een boek over Joannes Stadius. Het is de bedoeling om dit boek hier in zijn geheel te ontsluiten. We hebben ervoor gekozen om het boek zo getrouw mogelijk weer te geven, dus in de oorspronkelijke spelling.

BELANGRIJK
In onderstaand werk vergiste Jos Ernalsteen zich wat betreft de afstamming van Joannes Stadius. Joannes Stadius is in feite de Latijnse naam van Jan Peeter Van Ostaeyen, een natuurlijk kind van van Peeter Van Ostaeyen de oude (° ca. 1485) en een onbekende moeder. Dit heeft A.J. Weyns aangetoond in zijn studie "Bijdrage tot de geschiedenis van een oud-Kempisch geslacht: Van Ostaeyen, deze van Loenhout", gepubliceerd in Vlaamse Stam (1977). Meer informatie vindt u in ons genealogisch bestand onder het trefwoord:
VAN OSTAYEN, Peter Aert ° ca. 1485

M. Van Aken