Markante figuren

 

Mgr. Goswinus Hexius 1398-1475

Goswinus Hexius, ook geschreven Hex en Hoeux, was een pater Karmeliet uit Vlissingen en afkomstig van Loenhout. Hoewel P.J. Blok en P.C. Molhuysen in hun "Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.Deel 1 (1911)" (bron: dbnl.org) een geboortedatum poneren van 1425, is er goede reden om aan te…

Hendrik Van der Buyten 1672-1727

Hendrik VIIIste achterna... De Engelse koning Hendrik VIII is bij het grote publiek gekend omwille van zijn 6 huwelijken, en de manier waarop sommige van zijn vrouwen aan hun eind gekomen zijn. In hoeverre die geschiedenis in de 17de en 18de eeuw in Loenhout gekend…

Baron Verduren 1809-76

Prudent Verdure was onderbrigadier van de douanen. Hij woonde op de Heibaard. De mensen in Loenhout noemden hem 'baron Verduren'. Hij werd op 21 februari 1809 geboren in Paturage, provincie Henegouwen, als zoon van Philippe Joseph Verdure en Catharine Urbain. In 1840 trouwde hij met…

De schouten van Loenhout

De schout was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Als voorzitter van het plaatselijk bestuur, hoofd van de plaatselijke politie en officier van justitie lijkt de functie van schout nog het meest op die van…