Het Slot van Loenhout

1945-1966 VZW Werk van Maria Middelares

Terug naar overzicht

Deze zusters oblaten waren gevestigd in de Pieter Van Hobokenstraat nr. 9 te Antwerpen. Ze verkochten op 24 juni 1966 het kasteel en omgeving aan Alfons Aertsen. Gedurende de periode dat de zusters eigenaar waren, werd het kasteel gebruikt voor weeskinderen tijdens de vakantieperioden. De Jezuïet E. P. Amte was aalmoezenier en juffrouw Fievet was bestuurster. Op 26 juli 1959 zegenden de pastoor en de onderpastoor van Loenhout, in aanwezigheid van talrijke genodigden, een ruim paviljoen in dat als speelzaal gebruikt werd. Het Mariabeeld boven de ingang werd gewijd. Een enige gelegenheid voor vele Loenhoutenaren om het kasteel en zijn tuin eens van dichtbij te bekijken.