Het Slot van Loenhout

1851-1852 Joannes Franciscus Montens

Joannes Franciscus Montens was burgemeester van Lier en had één dochter (Dorothée) en twee zonen (Alexis en Albert), een tweeling. Terwijl Dorothée bleef wonen in het ouderlijk kasteel Ravenstein te Lier, kocht vader Montens voor elk van zijn zonen een domein, één te Massenhoven voor Alexis en één te Loenhout voor Albert.

Vader Joannes Franciscus Montens heeft dus op 17 mei 1851 het kasteel te Loenhout en bijhorende gronden gekocht van Franciscus Henricus Elsen. We lezen daarover bij de Antwerpse notaris Josephus Egidius Van Berckelaer:

Franciscus Henricus Elsen, grondeigenaar wonend in Brussel, verkocht aan Joannes Franciscus Montens, grondeigenaar te Lier wonend, de volgende goederen:

Lot 1 “Een kasteel hebbende keuken met aenhoorige onderaerdsche vertrekken en verscheyde gewelfde zeer drooge kelders, vestibule, trapzael, verscheyde zalen en kamers, billardzael op de eerste verdieping beneffens een aental slaepkamers met hunne cabinetten en gerieven en groote zolders..” Dan volgt een lange lijst van 80 percelen landbouwgrond, weiden, hooiland, tuinen, dreven, lusthoven, visvijver en boomkwekerijen. Al deze goederen vormden een aaneengelegen blok van 60ha 39a rondom het kasteel.

Lot 2 “Eene hoeve met pachterswoning, schuer, stal, visvijver… akkers, wei-en hooilanden…” Het gaat hier om de hoeve ‘het Verbrand Hof’ op Klein Neerven, toen een grote blok grond van 7ha 60a gelegen op de hoek van de huidige Neervenweg en Wuustwezelseweg. De totale oppervlakte van deze hoeve bedroeg 20ha 60a.

Lot 3 Een heide gelegen in ’s Wijngaerd heide onder Wuustwezel, 12ha 79a groot.

Lot 4 Drie percelen hakhout en weiland in Zundert, 1ha 90a groot.

Voor het kasteel, hoeve het Verbrand Hof en 95ha 69a grond betaalde Joannes Franciscus Montens de som van 150.000F. (not.Van Berckelaer 1851 n°88).

Vader Jan Frans Montens overleed een jaar later reeds te Lier op 30 juni 1852 op 75-jarige leeftijd als weduwnaar van Carolina Leduc en Ludovica Maria Godfriaux.